Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И собра́ Моисе́й ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ и рече́ къ ни́мъ: сiя́ словеса́, я́же глаго́ла Госпо́дь твори́ти я́:
 • ше́сть дні́й сотвори́ши дѣла́, въ де́нь же седмы́й почі́еши, свя́та́ суббо́та, поко́й Го́споду: вся́къ творя́й дѣ́ло въ ню́, да у́мретъ:
 • да не воз­гнѣтите́ огня́ во всѣ́хъ домѣ́хъ ва́шихъ въ де́нь суббо́тный: а́зъ Госпо́дь.
 • И рече́ Моисе́й ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́ля: сiе́ сло́во, е́же завѣща́ Госпо́дь глаго́ля:
 • воз­ми́те от­ себе́ сами́хъ уча́стiе Го́споду: вся́къ по во́ли се́рдца сво­его́ да при­­несе́тъ нача́тки Го́споду, зла́то, сребро́, мѣ́дь,
 • синету́, багряни́цу, червлени́цу сугу́бу спря́дену, и виссо́нъ ска́ный и во́лну ко́зiю,
 • и ко́жы о́вни очервле́ны, и ко́жы си́ни, и древеса́ негнiю́ща,
 • и еле́й во свѣще́нiе, и ѳимiа́мъ въ еле́й пома́занiя, и въ сложе́нiе ѳимiа́ма:
 • и ка́мени сарди́йски, и ка́мени въ вая́нiе на ри́зу ве́рхнюю и на поди́ръ {Славе́н.: до́лгая ри́за.}:
 • и вся́къ прему́дрый се́рдцемъ въ ва́съ ше́дъ да дѣ́лаетъ вся́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь:
 • ски́нiю и завѣ́сы, и покро́вы и разво́ры, и колки́ и вереи́, и столпы́ и стоя́ла:
 • и киво́тъ свидѣ́нiя и носи́ла его́, и очисти́лище его́ и завѣ́су, a[и опо́ны двора́, и столпы́ его́, и ка́мени смара́гдовы, и ѳимiа́мъ и еле́й пома́занiя,]
 • и трапе́зу и носи́ла ея́, и вся́ сосу́ды ея́, и хлѣ́бы предложе́нiя, [и олта́рь и вся́ сосу́ды его́,]
 • и свѣти́лникъ свѣ́та и вся́ сосу́ды его́, и свѣти́ла его́ и еле́й свѣти́лный,
 • и олта́рь кади́лный и носи́ла его́, и еле́й пома́занiя, и ѳимiа́мъ сложе́нiя, и завѣ́су две́рiй ски́нiи,
 • и олта́рь всесожже́нiя, и огни́ще его́ мѣ́дяно и носи́ла его́, и вся́ сосу́ды его́, и умыва́лницу, и стоя́ло ея́,
 • и опо́ны двора́, и столпы́ его́ и стоя́ла его́, и завѣ́су две́рiй двора́,
 • и колки́ ски́нiи, и колки́ двора́, и у́жы и́хъ:
 • и ри́зы святы́я Ааро́на жерца́, и ри́зы, въ ни́хже служи́ти и́мутъ во святѣ́мъ, и ри́зы сыно́мъ Ааро́новымъ свяще́н­ства [и еле́й пома́занiя, и ѳимiа́мъ сложе́нiя].
 • И изы́де ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ Моисе́а.
 • И при­­несо́ша кі́йждо, я́же воз­люби́ се́рдце и́хъ, и я́коже воз­мнѣ́ся души́ и́хъ, при­­несо́ша уча́стiе Го́споду на вся́ дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя, и на вся́ сосу́ды ея́, и на вся́ ри́зы святи́лища:
 • и при­­несо́ша му́жiе от­ же́нъ сво­и́хъ, кі́йждо, я́коже помы́сли умо́мъ, при­­несо́ша печа́ти и усеря́зи, и пе́рстни и плени́цы, и мони́ста и вся́къ сосу́дъ зла́тъ: и вси́ ели́цы при­­несо́ша уча́стiе зла́та Го́споду,
 • и вся́къ у него́же обрѣ́теся синета́ и багряни́ца, и червлени́ца и виссо́нъ, и ко́жы си́ни и ко́жы о́вни очервле́ны, [и ко́жы ко́зiя] при­­несо́ша:
 • вся́къ от­дѣля́яй уча́стiе, сребро́ и мѣ́дь, при­­несо́ша уча́стiя Го́споду: и у ни́хже обрѣто́шася древеса́ негнiю́щая, на вся́ содѣ́лованiя сосу́довъ при­­несо́ша:
 • и вся́ка жена́ му́драя умо́мъ рука́ма пря́сти, при­­несе́ пря́деная, синету́ и багряни́цу и червлени́цу и виссо́нъ:
 • и вся́ жены́, и́мже воз­люби́ся во умѣ́ и́хъ, хи́тростiю спрядо́ша во́лну ко́зiю:
 • и кня́зи при­­несо́ша ка́мени смара́гдовы и ка́мени на соверше́нiе ри́зѣ ве́рхней {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, и на сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.},
 • и на сложе́нiе, и на еле́й пома́занiя, и на сложе́нiе ѳимiа́ма:
 • и вся́къ му́жъ, или́ жена́, и́мже нанося́ше у́мъ и́хъ, в­ше́дшымъ твори́ти вся́ дѣла́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь твори́ти я́ Моисе́омъ, при­­несо́ша сы́нове Изра́илевы уча́стiе Го́споду.
 • И рече́ Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ: се́, нарече́ Бо́гъ и́менемъ веселеи́ла сы́на урі́ина, сы́на о́рова, от­ пле́мене Иу́дина,
 • и напо́лни его́ Ду́ха Бо́жiя, прему́дрости и ра́зума, и умѣ́нiй всѣ́хъ,
 • архитекто́н­ствовати во всѣ́хъ дѣлесѣ́хъ древодѣ́ланiя {архитекто́н­ства.}, твори́ти зла́то и сребро́ и мѣ́дь,
 • и вая́ти ка́мени, и дѣ́лати дре́во, и твори́ти по всему́ дѣ́лу прему́дрости:
 • и пре­успѣва́ти даде́ во умѣ́ ему́ и Елiа́ву Ахисама́хову, от­ пле́мене да́нова:
 • и напо́лни и́хъ прему́дрости, ума́, е́же разумѣ́ти твори́ти вся́ дѣла́ святы́ни, тка́нiя и пестре́нiя тка́ти червлени́цею и багряни́цею и виссо́номъ, твори́ти вся́кое дѣ́ло худо́же­ст­ва разли́чна.
 • И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать:
 • шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу: всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти;
 • не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. [Я Господь.]
 • И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь:
 • сделайте от себя приношения Господу: каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь,
 • шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон [крученый], и козью шерсть,
 • кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситтим,
 • и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений,
 • камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника.
 • И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь:
 • скинию и покров ее и верхнюю покрышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее,
 • ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, a[и завесы двора и столбы его, и камни смарагдовые и фимиам и елей помазания,]
 • стол и шесты его и все принадлежности его, и хлебы предложения,
 • и светильник для освещения со [всеми] принадлежностями его, и лампады его и елей для освещения,
 • и жертвенник для курений и шесты его, и елей помазания, и благовонные курения, и завесу ко входу скинии,
 • жертвенник всесожжения и решетку медную для него, и шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его,
 • завесы двора, столбы его и подножия их, и завесу у входа во двор,
 • колья скинии, и колья двора и веревки их,
 • одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону священнику и одежды сынам его для священнодействия.
 • И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея.
 • И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для [всех] священных одежд;
 • и приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу;
 • и каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их;
 • и каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу; и каждый, у кого было дерево ситтим, приносил сие на всякую потребность для скинии;
 • и все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и виссон;
 • и все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть;
 • князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника,
 • также и благовония, и елей для светильника и для составления елея помазания и для благовонных курений;
 • и все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь чрез Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу.
 • И сказал Моисей сынам Израилевым: смотрите, Господь назначил именно Веселеила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина,
 • и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ве́дением и всяким искусством,
 • составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди,
 • и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу;
 • и способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова;
 • он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу [для святилища] резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани.
 •  Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: «Éstas son las cosas que Jehová ha mandado que se hagan:
 • Seis días se trabajará, pero el día séptimo os será santo, día de descanso para Jehová; cualquiera que haga en él algún trabajo, morirá.
 • No encenderéis fuego en ninguna de vuestras casas en sábado.»

 • Así habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel: «Esto es lo que Jehová ha mandado:
 • Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová; todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce,
 • azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras,
 • pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia,
 • aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático,
 • piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral.

 • »Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado:
 • el Tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas;
 • el Arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda;
 • la mesa con sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición;
 • el candelabro del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado;
 • el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del Tabernáculo;
 • el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base;
 • las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio;
 • las estacas del Tabernáculo, y las estacas del atrio y sus cuerdas;
 • las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio.»

 • Entonces salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés.
 • Todo aquel a quien su corazón impulsó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, trajo una ofrenda a Jehová para la obra del Tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras.
 • Vinieron tanto hombres como mujeres, todos de corazón generoso, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro; todos presentaban una ofrenda de oro a Jehová.
 • Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía.
 • Todo el que ofrecía una ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda; y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio.
 • Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino.
 • Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó, hilaron hábilmente pelo de cabra.
 • Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral,
 • las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, para la unción y para el incienso aromático.

 • De los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso para traer algo a la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.

 • Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: «Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri hijo de Hur, de la tribu de Judá,
 • y lo ha llenado del espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
 • para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce,
 • en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa.
 • Ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan,
 • y los ha llenado de habilidades para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. • Муса Ысрайыл уулдарынын бєт жамаатын чогултуп, аларга мындай деди: «Тењир силерге мындай осуят берди:
 • “Алты кєн иштегиле, ал эми жетинчи кєн силер єчєн ыйык кєн болсун. Ал кєн – Тењирге арналган эс алуу кєнє. Ким ал кєнє жумуш кылса, љлєм жазасына тартылат.
 • Ишемби кєнє эч кимињер єйєњљргљ от жакпагыла”».
 • Муса Ысрайыл уулдарынын бєт жамаатына дагы мындай деди: «Тењир силерге мындай осуят берди:
 • Ар ким љз атынан, љз ыктыяры менен Тењирге алтын, кємєш, жез,
 • ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл тєстљгє жєн, зыгыр буласын, эчкинин тыбытын,
 • кызылга боёлгон кой терилерин, дењиз жаныбарынын терилерин, акация жыгачтарын,
 • чырактан єчєн зайтун майын, майлоочу май єчєн, тєтљтєє єчєн жыпар жыттуу заттарды,
 • эфод менен тљш чљнтљккљ салынуучу оникс ташын жана башка асыл таштарды тартуу кылсын.
 • Арањардагы акылмандардын баары келип, Тењирдин буйругандарын аткарышсын:
 • жыйын чатырын, анын жабуусун, эњ єстєнкє жабуусун, илгичтери менен устундарын, шыргыйлары менен мамыларын жана таканычтарын,
 • келишим сандыгын, анын шыргыйларын, капкагын жана бљлєп турган кљшљгљнє,
 • єстљлдє, анын шыргыйларын, ага тиешелєє бардык нерселерди, нан тартууларын,
 • жарык берєєчє чырактанды жана ага тиешелєє бардык нерселерди, анын чырактарын, кєйгєзљ турган зайтун майын,
 • жыпар жыттуу зат тєтљтєлєєчє жайды, анын шыргыйларын, майлоочу майды, тєтљтєє єчєн жыпар жыттуу заттарды, жыйын чатырынын кире беришиндеги кљшљгљнє,
 • курмандык бєтєндљй љрттљлєєчє жайды, анын жез торун, шыргыйларын, ага тиешелєє бардык нерселерди, жуунгучту жана анын тєбєн,
 • короонун жабууларын, анын мамыларын жана таканычтарын, короонун эшигиндеги кљшљгљнє,
 • жыйын чатырынын казыктары менен короонун казыктарын жана алардын аркандарын,
 • ыйык жайда кызмат кылганда кийиле турган кийимдерди, ыйык кызмат кылуучу Арундун жана анын уулдарынын ыйык кызмат кылганда кие турган кийимдерин даярдашсын».
 • Анан Ысрайыл уулдарынын бєт жамааты Мусанын жанынан кетишти.
 • Бул ишке жєрљгє тарткандардын бардыгы, љз каалоосу менен бергиси келгендердин бардыгы жыйын чатырын орнотуш єчєн, анын бардык керектљљлљрє єчєн жана ыйык кийимдер єчєн Тењирге арнаган тартууларын алып келишти.
 • Кєйљљлљрє аялдары менен келишти, бардыгы љз каалоолору менен шакектерин, сыргаларын, асыл таштуу шакектерин, чынжырларын жана ким алтын буюмдарын арнагысы келсе, аларды Тењирге арнап алып келишти.
 • Кимдин ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл тєстљгє жєнє, зыгыр буласы, эчкинин тыбыты, кызылга боёлгон кой териси, дењиз жаныбарынын териси бар болсо, ошолорду алып келип жатышты.
 • Ким кємєш же жез бергиси келсе, аны Тењирге арнап алып келди. Кимдин акация жыгачы болсо, аны да жыйын чатырынын ар кандай керектљљсє єчєн берди.
 • Акылман аялдар ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл тєстљгє жєндљн жана зыгыр буласынан љз колдору менен ийирген тєрмљк жиптерин алып келишти.
 • Бул ишке жєрљгє тарткан, жип ийиргенди билген аялдар эчкинин тыбытынан жип ийиришти.
 • Тљрљлљр болсо эфод менен тљш чљнтљккљ салынуучу оникс ташын жана башка асыл таштарды,
 • ошондой эле жыпар жыттуу заттарды, чырактанды кєйгєзєєчє майды, майлоочу май єчєн, тєтљтєє єчєн жыпар жыттуу заттарды алып келип жатышты.
 • Ошентип, Ысрайыл уулдарынын эркектери менен аялдары Тењирдин Муса аркылуу жасоого тапшырган бардык иштеринин кайсынысына жєрљгє тартса, ошол иш єчєн, Тењирге љз ыктыярлары менен тартуу алып келип жатышты.
 • Муса Ысрайыл уулдарына мындай деди: «Билип алгыла, Тењир Жєйєт уруусунан Хурдун уулу, Уринин уулу Бетселелдин так љзєн дайындады.
 • Аны Кудайдын Рухуна толтурду, ага даанышмандык, тєшєнєк, билгичтик, ар кандай љнљр берди,
 • алтындан, кємєштљн, жезден буюм жасаганды,
 • оюкка салынуучу таштарды кескенди, жыгач сомдогонду жана ар кандай кљркљмдљљ иштерин кылганды єйрљттє.
 • Тењир Бетселелдин жана Дан уруусундагы Акисамак уулу Алыйаптын жєрљгєнљ башкаларды да єйрљтєє жљндљмдєєлєгєн салды.
 • Тењир аларга акылмандык берип, таш чеккичтин бардык иштерин, ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл тєстљгє жєндљн жана зыгыр буласынан кездеме токуган токуучунун жана чебер саймачынын ишин єйрљттє. Ошондой эле чеберчилик менен кездеме токуганды билген токуучунун бардык иштерин єйрљттє».
 • Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël, et leur dit: Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire.
 • On travaillera six jours; mais le septième jour sera pour vous une chose sainte; c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera puni de mort.
 • Vous n'allumerez point de feu, dans aucune de vos demeures, le jour du sabbat.
 • Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné.
 • Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le coeur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel: de l'or, de l'argent et de l'airain;
 • des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre;
 • des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins; du bois d'acacia;
 • de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant;
 • des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral.
 • Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné:
 • le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases;
 • l'arche et ses barres, le propitiatoire, et le voile pour couvrir l'arche;
 • la table et ses barres, et tous ses ustensiles, et les pains de proposition;
 • le chandelier et ses ustensiles, ses lampes, et l'huile pour le chandelier;
 • l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle;
 • l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres, et tous ses ustensiles; la cuve avec sa base;
 • les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases, et le rideau de la porte du parvis;
 • les pieux du tabernacle, les pieux du parvis, et leurs cordages; les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire,
 • les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce.
 • Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse.
 • Tous ceux qui furent entraînés par le coeur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'oeuvre de la tente d'assignation, pour tout son service, et pour les vêtements sacrés.
 • Les hommes vinrent aussi bien que les femmes; tous ceux dont le coeur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or; chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel.
 • Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins, les apportèrent.
 • Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service, l'apportèrent.
 • Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du fin lin.
 • Toutes les femmes dont le coeur était bien disposé, et qui avaient de l'habileté, filèrent du poil de chèvre.
 • Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral;
 • des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant.
 • Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le coeur était disposé à contribuer pour l'oeuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel.
 • Moïse dit aux enfants d'Israël: Sachez que l'Éternel a choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda.
 • Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages.
 • Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain,
 • de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toute sortes d'ouvrages d'art.
 • Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan.
 • Il les a remplis d'intelligence, pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions.