Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И собра́ Моисе́й ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ и рече́ къ ни́мъ: сiя́ словеса́, я́же глаго́ла Госпо́дь твори́ти я́:
 • ше́сть дні́й сотвори́ши дѣла́, въ де́нь же седмы́й почі́еши, свя́та́ суббо́та, поко́й Го́споду: вся́къ творя́й дѣ́ло въ ню́, да у́мретъ:
 • да не воз­гнѣтите́ огня́ во всѣ́хъ домѣ́хъ ва́шихъ въ де́нь суббо́тный: а́зъ Госпо́дь.
 • И рече́ Моисе́й ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́ля: сiе́ сло́во, е́же завѣща́ Госпо́дь глаго́ля:
 • воз­ми́те от­ себе́ сами́хъ уча́стiе Го́споду: вся́къ по во́ли се́рдца сво­его́ да при­­несе́тъ нача́тки Го́споду, зла́то, сребро́, мѣ́дь,
 • синету́, багряни́цу, червлени́цу сугу́бу спря́дену, и виссо́нъ ска́ный и во́лну ко́зiю,
 • и ко́жы о́вни очервле́ны, и ко́жы си́ни, и древеса́ негнiю́ща,
 • и еле́й во свѣще́нiе, и ѳимiа́мъ въ еле́й пома́занiя, и въ сложе́нiе ѳимiа́ма:
 • и ка́мени сарди́йски, и ка́мени въ вая́нiе на ри́зу ве́рхнюю и на поди́ръ {Славе́н.: до́лгая ри́за.}:
 • и вся́къ прему́дрый се́рдцемъ въ ва́съ ше́дъ да дѣ́лаетъ вся́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь:
 • ски́нiю и завѣ́сы, и покро́вы и разво́ры, и колки́ и вереи́, и столпы́ и стоя́ла:
 • и киво́тъ свидѣ́нiя и носи́ла его́, и очисти́лище его́ и завѣ́су, a[и опо́ны двора́, и столпы́ его́, и ка́мени смара́гдовы, и ѳимiа́мъ и еле́й пома́занiя,]
 • и трапе́зу и носи́ла ея́, и вся́ сосу́ды ея́, и хлѣ́бы предложе́нiя, [и олта́рь и вся́ сосу́ды его́,]
 • и свѣти́лникъ свѣ́та и вся́ сосу́ды его́, и свѣти́ла его́ и еле́й свѣти́лный,
 • и олта́рь кади́лный и носи́ла его́, и еле́й пома́занiя, и ѳимiа́мъ сложе́нiя, и завѣ́су две́рiй ски́нiи,
 • и олта́рь всесожже́нiя, и огни́ще его́ мѣ́дяно и носи́ла его́, и вся́ сосу́ды его́, и умыва́лницу, и стоя́ло ея́,
 • и опо́ны двора́, и столпы́ его́ и стоя́ла его́, и завѣ́су две́рiй двора́,
 • и колки́ ски́нiи, и колки́ двора́, и у́жы и́хъ:
 • и ри́зы святы́я Ааро́на жерца́, и ри́зы, въ ни́хже служи́ти и́мутъ во святѣ́мъ, и ри́зы сыно́мъ Ааро́новымъ свяще́н­ства [и еле́й пома́занiя, и ѳимiа́мъ сложе́нiя].
 • И изы́де ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ Моисе́а.
 • И при­­несо́ша кі́йждо, я́же воз­люби́ се́рдце и́хъ, и я́коже воз­мнѣ́ся души́ и́хъ, при­­несо́ша уча́стiе Го́споду на вся́ дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя, и на вся́ сосу́ды ея́, и на вся́ ри́зы святи́лища:
 • и при­­несо́ша му́жiе от­ же́нъ сво­и́хъ, кі́йждо, я́коже помы́сли умо́мъ, при­­несо́ша печа́ти и усеря́зи, и пе́рстни и плени́цы, и мони́ста и вся́къ сосу́дъ зла́тъ: и вси́ ели́цы при­­несо́ша уча́стiе зла́та Го́споду,
 • и вся́къ у него́же обрѣ́теся синета́ и багряни́ца, и червлени́ца и виссо́нъ, и ко́жы си́ни и ко́жы о́вни очервле́ны, [и ко́жы ко́зiя] при­­несо́ша:
 • вся́къ от­дѣля́яй уча́стiе, сребро́ и мѣ́дь, при­­несо́ша уча́стiя Го́споду: и у ни́хже обрѣто́шася древеса́ негнiю́щая, на вся́ содѣ́лованiя сосу́довъ при­­несо́ша:
 • и вся́ка жена́ му́драя умо́мъ рука́ма пря́сти, при­­несе́ пря́деная, синету́ и багряни́цу и червлени́цу и виссо́нъ:
 • и вся́ жены́, и́мже воз­люби́ся во умѣ́ и́хъ, хи́тростiю спрядо́ша во́лну ко́зiю:
 • и кня́зи при­­несо́ша ка́мени смара́гдовы и ка́мени на соверше́нiе ри́зѣ ве́рхней {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, и на сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.},
 • и на сложе́нiе, и на еле́й пома́занiя, и на сложе́нiе ѳимiа́ма:
 • и вся́къ му́жъ, или́ жена́, и́мже нанося́ше у́мъ и́хъ, в­ше́дшымъ твори́ти вся́ дѣла́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь твори́ти я́ Моисе́омъ, при­­несо́ша сы́нове Изра́илевы уча́стiе Го́споду.
 • И рече́ Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ: се́, нарече́ Бо́гъ и́менемъ веселеи́ла сы́на урі́ина, сы́на о́рова, от­ пле́мене Иу́дина,
 • и напо́лни его́ Ду́ха Бо́жiя, прему́дрости и ра́зума, и умѣ́нiй всѣ́хъ,
 • архитекто́н­ствовати во всѣ́хъ дѣлесѣ́хъ древодѣ́ланiя {архитекто́н­ства.}, твори́ти зла́то и сребро́ и мѣ́дь,
 • и вая́ти ка́мени, и дѣ́лати дре́во, и твори́ти по всему́ дѣ́лу прему́дрости:
 • и пре­успѣва́ти даде́ во умѣ́ ему́ и Елiа́ву Ахисама́хову, от­ пле́мене да́нова:
 • и напо́лни и́хъ прему́дрости, ума́, е́же разумѣ́ти твори́ти вся́ дѣла́ святы́ни, тка́нiя и пестре́нiя тка́ти червлени́цею и багряни́цею и виссо́номъ, твори́ти вся́кое дѣ́ло худо́же­ст­ва разли́чна.
 • И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать:
 • шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу: всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти;
 • не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. [Я Господь.]
 • И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь:
 • сделайте от себя приношения Господу: каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь,
 • шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон [крученый], и козью шерсть,
 • кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситтим,
 • и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений,
 • камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника.
 • И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь:
 • скинию и покров ее и верхнюю покрышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее,
 • ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, a[и завесы двора и столбы его, и камни смарагдовые и фимиам и елей помазания,]
 • стол и шесты его и все принадлежности его, и хлебы предложения,
 • и светильник для освещения со [всеми] принадлежностями его, и лампады его и елей для освещения,
 • и жертвенник для курений и шесты его, и елей помазания, и благовонные курения, и завесу ко входу скинии,
 • жертвенник всесожжения и решетку медную для него, и шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его,
 • завесы двора, столбы его и подножия их, и завесу у входа во двор,
 • колья скинии, и колья двора и веревки их,
 • одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону священнику и одежды сынам его для священнодействия.
 • И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея.
 • И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для [всех] священных одежд;
 • и приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу;
 • и каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их;
 • и каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу; и каждый, у кого было дерево ситтим, приносил сие на всякую потребность для скинии;
 • и все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и виссон;
 • и все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть;
 • князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника,
 • также и благовония, и елей для светильника и для составления елея помазания и для благовонных курений;
 • и все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь чрез Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу.
 • И сказал Моисей сынам Израилевым: смотрите, Господь назначил именно Веселеила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина,
 • и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ве́дением и всяким искусством,
 • составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди,
 • и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу;
 • и способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова;
 • он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу [для святилища] резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани.
 • Ва Мусо тамоми ҷамоати банӣ Исроилро ҷамъ карда, ба онҳо гуфт: «Ин аст суханоне ки Парвардигор фармудааст, ки онҳоро ба амал оваред:
 • Шаш рӯз кор кунед, ва рӯзи ҳафтум, ки шанбеи оромии комили Парвардигор аст, барои шумо пок хоҳад буд; ҳар кӣ дар он кор кунад, кушта хоҳад шуд.
 • Дар ҳамаи манзилҳои худ дар рӯзи шанбе оташ барнаафрӯзед».
 • Ва Мусо ба тамоми ҷамоати банӣ Исроил сухан ронда, гуфт: «Ин аст сухане ки Парвардигор фармуда, гуфтааст:
 • Аз ҷониби худ ҳадияе барои Парвардигор бигиред; ҳар касе ки дилаш моил аст, бигзор ҳадияи Парвардигорро биёрад: тилло, ва нуқра, ва мис,
 • ва нахҳои лоҷвардӣ, ва арғувонӣ, ва қирмизӣ, ва катони нозук, ва пашми буз,
 • ва пӯсти қӯчқор, ки сурх бошад, ва пӯсти тӯҳс, ва чӯби ақоқиё,
 • ва равған барои чароғҳо, ва атриёт барои равғани тадҳин ва барои бухури хушбӯй,
 • ва сангҳои ҷазъ ва сангҳои шинонданӣ барои эфӯд ва барои синабанд.
 • Ва ҳамаи донодилоне ки дар миёни шумо ҳастанд, бигзор омада, он чиро, ки Парвардигор фармудааст, ба амал оваранд:
 • Манзил, хаймааш ва болопӯшаш, часпакҳояш ва тахтаҳояш, пуштбандҳояш, сутунҳояш ва пояҳояш,
 • сандуқ ва дастакҳояш, сарпӯш ва пардаи ҷудокунанда,
 • миз ва дастакҳояш ва тамоми колояш, ва нони тақдим,
 • ва чароғдон барои рӯшноӣ, ва колояш, ва чароғҳояш, ва равған барои рӯшноӣ,
 • ва қурбонгоҳи бухур ва дастакҳояш, ва равғани тадҳин, ва бухури хушбӯй, ва пардаи дар барои даромадгоҳи манзил,
 • қурбонгоҳи қурбонии сӯхтанӣ ва панҷараи мисинаш, дастакҳояш ва тамоми асбобаш, ва лаган ва пояаш,
 • пардаҳои саҳн, сутунҳояш ва пояҳои онҳо, ва пардаи дарвозаи саҳн,
 • мехҳои манзил, ва мехҳои саҳн, ва танобҳои онҳо,
 • либоси хизматӣ барои хизмат кардан дар пок, либоси пок барои Ҳоруни коҳин ва либоси писаронаш барои каҳонат».
 • Ва тамоми ҷамоати банӣ Исроил аз пеши Мусо баромаданд.
 • Ва ҳар касе ки дилаш моил буд, ва ҳар касе ки руҳаш ӯро далолат менамуд, омада, ҳадияи Парвардигорро барои кори хаймаи ҷомеъ, ва барои тамоми хизмати он, ва барои либосҳои пок меоварданд.
 • Ва мардон бо ҳамроҳии занон, ҳар касе ки дилаш моил буд, ҳалқаҳои бинӣ ва гӯш, ва ангуштарин ва гарданбанд,
 • ва ҳар касе ки нахҳои лоҷвардӣ, ва арғувонӣ, ва қирмизӣ, ва катони нозук, ва пашми буз, ва пӯсти қӯчқор, ки сурх бошад, ва пӯсти тӯҳс дошт, онро меовард.
 • Ҳар касе ки мехост нуқра ва мис ҳадия кунад, онро ҳамчун ҳадияи Парвардигор меовард; ва ҳар касе ки чӯби ақоқиё барои ҳар эҳтиёҷоти хизмат дошт, онро меовард.
 • Ва ҳар зани донодиле ки бо дастҳои худ мересид, ресмони лоҷвардӣ, ва арғувонӣ, ва қирмизӣ ва катони нозукро меовард.
 • Ва ҳамаи заноне ки дилашон ба ҳикмат моил буд, пашми бузро мересиданд.
 • Ва раисон сангҳои ҷазъ ва сангҳои шинонданӣ барои эфӯд ва синабанд меоварданд,
 • ва атриёт ва равған барои рӯшноӣ ва барои равғани тадҳин ва барои бухури хушбӯй.
 • Ҳамаи мардон ва занони банӣ Исроил, ки дилашон моил буд барои ҳар коре биёранд, ки ба ҷо овардани онро Парвардигор ба воситаи Мусо фармуда буд, ҳадияи ихтиёрӣ барои Парвардигор меоварданд.
 • Ва Мусо ба банӣ Исроил гуфт: «Диққат намоед, ки Парвардигор Басалъил ибни Урӣ ибни Ҳурро аз сибти Яҳудо бо ном хондааст,
 • ва ӯро аз Рӯҳи Худо, аз ҳикмат ва фаҳм ва дониш ва ҳар ҳунар пур кардааст,
 • то ки санъатҳоро омӯхта, бо тилло, нуқра ва мис кор кунад,
 • ва сангҳоро барои шинондан ҳаккокӣ намояд, ва дуредгарӣ карда, ҳар кори нафисро ба ҷо оварад;
 • Ва қобилияти таълимдиҳиро ба дили ӯ бахшидааст, – ба дили ӯ ва Оҳолиоб ибни Аҳисомок аз сибти Дон;
 • Ва Ӯ онҳоро аз ҳикмати дил пур кардааст, то ки амали ҳар ҳаккок, ва зарбоф, ва гулдӯзи матои лоҷвардӣ ва арғувонӣ ва қирмизӣ ва катони нозук, ва бофандаро ба ҷо оваранд, яъне иҷрокунандагони ҳар амал ва санъаткорони бомаҳорат бошанд».