Скрыть
35:7
35:20
35:32
35:33
Церковнославянский (рус)
И собра́ Моисе́й ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ и рече́ къ ни́мъ: сiя́ словеса́, я́же глаго́ла Госпо́дь твори́ти я́:
ше́сть дні́й сотвори́ши дѣла́, въ де́нь же седмы́й почі́еши, свя́та́ суббо́та, поко́й Го́споду: вся́къ творя́й дѣ́ло въ ню́, да у́мретъ:
да не воз­гнѣтите́ огня́ во всѣ́хъ домѣ́хъ ва́шихъ въ де́нь суббо́тный: а́зъ Госпо́дь.
И рече́ Моисе́й ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́ля: сiе́ сло́во, е́же завѣща́ Госпо́дь глаго́ля:
воз­ми́те от­ себе́ сами́хъ уча́стiе Го́споду: вся́къ по во́ли се́рдца сво­его́ да при­­несе́тъ нача́тки Го́споду, зла́то, сребро́, мѣ́дь,
синету́, багряни́цу, червлени́цу сугу́бу спря́дену, и виссо́нъ ска́ный и во́лну ко́зiю,
и ко́жы о́вни очервле́ны, и ко́жы си́ни, и древеса́ негнiю́ща,
и еле́й во свѣще́нiе, и ѳимiа́мъ въ еле́й пома́занiя, и въ сложе́нiе ѳимiа́ма:
и ка́мени сарди́йски, и ка́мени въ вая́нiе на ри́зу ве́рхнюю и на поди́ръ {Славе́н.: до́лгая ри́за.}:
и вся́къ прему́дрый се́рдцемъ въ ва́съ ше́дъ да дѣ́лаетъ вся́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь:
ски́нiю и завѣ́сы, и покро́вы и разво́ры, и колки́ и вереи́, и столпы́ и стоя́ла:
и киво́тъ свидѣ́нiя и носи́ла его́, и очисти́лище его́ и завѣ́су, a[и опо́ны двора́, и столпы́ его́, и ка́мени смара́гдовы, и ѳимiа́мъ и еле́й пома́занiя,]
и трапе́зу и носи́ла ея́, и вся́ сосу́ды ея́, и хлѣ́бы предложе́нiя, [и олта́рь и вся́ сосу́ды его́,]
и свѣти́лникъ свѣ́та и вся́ сосу́ды его́, и свѣти́ла его́ и еле́й свѣти́лный,
и олта́рь кади́лный и носи́ла его́, и еле́й пома́занiя, и ѳимiа́мъ сложе́нiя, и завѣ́су две́рiй ски́нiи,
и олта́рь всесожже́нiя, и огни́ще его́ мѣ́дяно и носи́ла его́, и вся́ сосу́ды его́, и умыва́лницу, и стоя́ло ея́,
и опо́ны двора́, и столпы́ его́ и стоя́ла его́, и завѣ́су две́рiй двора́,
и колки́ ски́нiи, и колки́ двора́, и у́жы и́хъ:
и ри́зы святы́я Ааро́на жерца́, и ри́зы, въ ни́хже служи́ти и́мутъ во святѣ́мъ, и ри́зы сыно́мъ Ааро́новымъ свяще́н­ства [и еле́й пома́занiя, и ѳимiа́мъ сложе́нiя].
И изы́де ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ Моисе́а.
И при­­несо́ша кі́йждо, я́же воз­люби́ се́рдце и́хъ, и я́коже воз­мнѣ́ся души́ и́хъ, при­­несо́ша уча́стiе Го́споду на вся́ дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя, и на вся́ сосу́ды ея́, и на вся́ ри́зы святи́лища:
и при­­несо́ша му́жiе от­ же́нъ сво­и́хъ, кі́йждо, я́коже помы́сли умо́мъ, при­­несо́ша печа́ти и усеря́зи, и пе́рстни и плени́цы, и мони́ста и вся́къ сосу́дъ зла́тъ: и вси́ ели́цы при­­несо́ша уча́стiе зла́та Го́споду,
и вся́къ у него́же обрѣ́теся синета́ и багряни́ца, и червлени́ца и виссо́нъ, и ко́жы си́ни и ко́жы о́вни очервле́ны, [и ко́жы ко́зiя] при­­несо́ша:
вся́къ от­дѣля́яй уча́стiе, сребро́ и мѣ́дь, при­­несо́ша уча́стiя Го́споду: и у ни́хже обрѣто́шася древеса́ негнiю́щая, на вся́ содѣ́лованiя сосу́довъ при­­несо́ша:
и вся́ка жена́ му́драя умо́мъ рука́ма пря́сти, при­­несе́ пря́деная, синету́ и багряни́цу и червлени́цу и виссо́нъ:
и вся́ жены́, и́мже воз­люби́ся во умѣ́ и́хъ, хи́тростiю спрядо́ша во́лну ко́зiю:
и кня́зи при­­несо́ша ка́мени смара́гдовы и ка́мени на соверше́нiе ри́зѣ ве́рхней {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, и на сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.},
и на сложе́нiе, и на еле́й пома́занiя, и на сложе́нiе ѳимiа́ма:
и вся́къ му́жъ, или́ жена́, и́мже нанося́ше у́мъ и́хъ, в­ше́дшымъ твори́ти вся́ дѣла́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь твори́ти я́ Моисе́омъ, при­­несо́ша сы́нове Изра́илевы уча́стiе Го́споду.
И рече́ Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ: се́, нарече́ Бо́гъ и́менемъ веселеи́ла сы́на урі́ина, сы́на о́рова, от­ пле́мене Иу́дина,
и напо́лни его́ Ду́ха Бо́жiя, прему́дрости и ра́зума, и умѣ́нiй всѣ́хъ,
архитекто́н­ствовати во всѣ́хъ дѣлесѣ́хъ древодѣ́ланiя {архитекто́н­ства.}, твори́ти зла́то и сребро́ и мѣ́дь,
и вая́ти ка́мени, и дѣ́лати дре́во, и твори́ти по всему́ дѣ́лу прему́дрости:
и пре­успѣва́ти даде́ во умѣ́ ему́ и Елiа́ву Ахисама́хову, от­ пле́мене да́нова:
и напо́лни и́хъ прему́дрости, ума́, е́же разумѣ́ти твори́ти вся́ дѣла́ святы́ни, тка́нiя и пестре́нiя тка́ти червлени́цею и багряни́цею и виссо́номъ, твори́ти вся́кое дѣ́ло худо́же­ст­ва разли́чна.
Синодальный
И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать:
шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу: всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти;
не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. [Я Господь.]
И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь:
сделайте от себя приношения Господу: каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь,
шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон [крученый], и козью шерсть,
кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситтим,
и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений,
камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника.
И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь:
скинию и покров ее и верхнюю покрышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее,
ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, a[и завесы двора и столбы его, и камни смарагдовые и фимиам и елей помазания,]
стол и шесты его и все принадлежности его, и хлебы предложения,
и светильник для освещения со [всеми] принадлежностями его, и лампады его и елей для освещения,
и жертвенник для курений и шесты его, и елей помазания, и благовонные курения, и завесу ко входу скинии,
жертвенник всесожжения и решетку медную для него, и шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его,
завесы двора, столбы его и подножия их, и завесу у входа во двор,
колья скинии, и колья двора и веревки их,
одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону священнику и одежды сынам его для священнодействия.
И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея.
И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для [всех] священных одежд;
и приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу;
и каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их;
и каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу; и каждый, у кого было дерево ситтим, приносил сие на всякую потребность для скинии;
и все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и виссон;
и все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть;
князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника,
также и благовония, и елей для светильника и для составления елея помазания и для благовонных курений;
и все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь чрез Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу.
И сказал Моисей сынам Израилевым: смотрите, Господь назначил именно Веселеила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина,
и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ве́дением и всяким искусством,
составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди,
и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу;
и способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова;
он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу [для святилища] резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани.
И҆ собра̀ мѡѷсе́й ве́сь со́нмъ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ и҆ речѐ къ ни̑мъ: сїѧ̑ словеса̀, ꙗ҆̀же гл҃а гдⷭ҇ь твори́ти ѧ҆̀:
ше́сть дні́й сотвори́ши дѣла̀, въ де́нь же седмы́й почі́еши, ст҃а̀ сꙋббѡ́та, поко́й гдⷭ҇ꙋ: всѧ́къ творѧ́й дѣ́ло въ ню̀, да ᲂу҆́мретъ:
да не возгнѣтитѐ ѻ҆гнѧ̀ во всѣ́хъ домѣ́хъ ва́шихъ въ де́нь сꙋббѡ́тный: а҆́зъ гдⷭ҇ь.
И҆ речѐ мѡѷсе́й ко всемꙋ̀ со́нмꙋ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, глаго́лѧ: сїѐ сло́во, є҆́же завѣща̀ гдⷭ҇ь гл҃ѧ:
возми́те ѿ себє̀ сами́хъ ᲂу҆ча́стїе гдⷭ҇ꙋ: всѧ́къ по во́ли се́рдца своегѡ̀ да принесе́тъ нача́тки гдⷭ҇ꙋ, зла́то, сребро̀, мѣ́дь,
синетꙋ̀, багрѧни́цꙋ, червлени́цꙋ сꙋгꙋ́бꙋ спрѧ́денꙋ, и҆ вѷссо́нъ ска́ный и҆ во́лнꙋ ко́зїю,
и҆ ко́жы ѡ҆́вни ѡ҆червлє́ны, и҆ ко́жы си̑ни, и҆ древеса̀ негнїю̑ща,
и҆ є҆ле́й во свѣще́нїе, и҆ ѳѷмїа́мъ въ є҆ле́й пома́занїѧ, и҆ въ сложе́нїе ѳѷмїа́ма:
и҆ ка́мєни сарді̑йски, и҆ ка́мєни въ ваѧ́нїе на ри́зꙋ ве́рхнюю и҆ на поди́ръ {Славе́н.: до́лгаѧ ри́за.}:
и҆ всѧ́къ премꙋ́дрый се́рдцемъ въ ва́съ ше́дъ да дѣ́лаетъ всѧ̑, є҆ли̑ка заповѣ́да гдⷭ҇ь:
ски́нїю и҆ завѣ̑сы, и҆ покро́вы и҆ развѡ́ры, и҆ колкѝ и҆ верєѝ, и҆ столпы̀ и҆ стѡѧ́ла:
и҆ кївѡ́тъ свидѣ́нїѧ и҆ нѡси́ла є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆чисти́лище є҆гѡ̀ и҆ завѣ́сꙋ, (и҆ ѻ҆пѡ́ны двора̀, и҆ столпы̀ є҆гѡ̀, и҆ ка́мєни смара́гдѡвы, и҆ ѳѷмїа́мъ и҆ є҆ле́й пома́занїѧ,)
и҆ трапе́зꙋ и҆ нѡси́ла є҆ѧ̀, и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆ѧ̀, и҆ хлѣ́бы предложе́нїѧ, (꙳и҆ ѻ҆лта́рь и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆гѡ̀,)
и҆ свѣти́льникъ свѣ́та и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆гѡ̀, и҆ свѣти̑ла є҆гѡ̀ и҆ є҆ле́й свѣти́льный,
и҆ ѻ҆лта́рь кади́льный и҆ нѡси́ла є҆гѡ̀, и҆ є҆ле́й пома́занїѧ, и҆ ѳѷмїа́мъ сложе́нїѧ, и҆ завѣ́сꙋ две́рїй ски́нїи,
и҆ ѻ҆лта́рь всесожже́нїѧ, и҆ ѻ҆гни́ще є҆гѡ̀ мѣ́дѧно и҆ нѡси́ла є҆гѡ̀, и҆ всѧ̑ сосꙋ́ды є҆гѡ̀, и҆ ᲂу҆мыва́льницꙋ, и҆ стоѧ́ло є҆ѧ̀,
и҆ ѻ҆пѡ́ны двора̀, и҆ столпы̀ є҆гѡ̀ и҆ стѡѧ́ла є҆гѡ̀, и҆ завѣ́сꙋ две́рїй двора̀,
и҆ колкѝ ски́нїи, и҆ колкѝ двора̀, и҆ ᲂу҆́жы и҆́хъ:
и҆ ри̑зы свѧты̑ѧ а҆арѡ́на жерца̀, и҆ ри̑зы, въ ни́хже слꙋжи́ти и҆́мꙋтъ во ст҃ѣ́мъ, и҆ ри̑зы сынѡ́мъ а҆арѡ́нѡвымъ свѧще́нства (и҆ є҆ле́й пома́занїѧ, и҆ ѳѷмїа́мъ сложе́нїѧ).
И҆ и҆зы́де ве́сь со́нмъ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ ѿ мѡѷсе́а.
И҆ принесо́ша кі́йждо, ꙗ҆̀же возлюбѝ се́рдце и҆́хъ, и҆ ꙗ҆́коже возмнѣ́сѧ дꙋшѝ и҆́хъ, принесо́ша ᲂу҆ча́стїе гдⷭ҇ꙋ на всѧ̑ дѣла̀ ски́нїи свидѣ́нїѧ, и҆ на всѧ̑ сосꙋ́ды є҆ѧ̀, и҆ на всѧ̑ ри̑зы свѧти́лища:
и҆ принесо́ша мꙋ́жїе ѿ же́нъ свои́хъ, кі́йждо, ꙗ҆́коже помы́сли ᲂу҆мо́мъ, принесо́ша печа̑ти и҆ ᲂу҆серѧ̑зи, и҆ пє́рстни и҆ плени̑цы, и҆ мѡни́ста и҆ всѧ́къ сосꙋ́дъ зла́тъ: и҆ всѝ є҆ли́цы принесо́ша ᲂу҆ча́стїе зла́та гдⷭ҇ꙋ,
и҆ всѧ́къ ᲂу҆ негѡ́же ѡ҆брѣ́тесѧ синета̀ и҆ багрѧни́ца, и҆ червлени́ца и҆ вѷссо́нъ, и҆ ко́жы си̑ни и҆ ко́жы ѡ҆́вни ѡ҆червлє́ны, (и҆ ко́жы кѡ́зїѧ) принесо́ша:
всѧ́къ ѿдѣлѧ́ѧй ᲂу҆ча́стїе, сребро̀ и҆ мѣ́дь, принесо́ша ᲂу҆ча̑стїѧ гдⷭ҇ꙋ: и҆ ᲂу҆ ни́хже ѡ҆брѣто́шасѧ древеса̀ негнїю̑щаѧ, на всѧ̑ содѣ́лѡванїѧ сосꙋ́дѡвъ принесо́ша:
и҆ всѧ́ка жена̀ мꙋ́драѧ ᲂу҆мо́мъ рꙋка́ма прѧ́сти, принесѐ прѧ́дєнаѧ, синетꙋ̀ и҆ багрѧни́цꙋ и҆ червлени́цꙋ и҆ вѷссо́нъ:
и҆ всѧ̑ жєны̀, и҆̀мже возлюби́сѧ во ᲂу҆мѣ̀ и҆́хъ, хи́тростїю спрѧдо́ша во́лнꙋ ко́зїю:
и҆ кнѧ̑зи принесо́ша ка́мєни смара́гдѡвы и҆ ка́мєни на соверше́нїе ри́зѣ ве́рхней {Гре́ч.: є҆пѡмі́съ, є҆вр.: є҆фꙋ́дъ.}, и҆ на сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.},
и҆ на сложе́нїе, и҆ на є҆ле́й пома́занїѧ, и҆ на сложе́нїе ѳѷмїа́ма:
и҆ всѧ́къ мꙋ́жъ, и҆лѝ жена̀, и҆̀мже наносѧ́ше ᲂу҆́мъ и҆́хъ, вше́дшымъ твори́ти всѧ̑ дѣла̀, є҆ли̑ка заповѣ́да гдⷭ҇ь твори́ти ѧ҆̀ мѡѷсе́омъ, принесо́ша сы́нове і҆и҃лєвы ᲂу҆ча́стїе гдⷭ҇ꙋ.
И҆ речѐ мѡѷсе́й сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ: сѐ, наречѐ бг҃ъ и҆́менемъ веселеи́ла сы́на ᲂу҆рі́ина, сы́на ѡ҆́рова, ѿ пле́мене і҆ꙋ́дина,
и҆ напо́лни є҆го̀ дх҃а бж҃їѧ, премⷣрости и҆ ра́зꙋма, и҆ ᲂу҆мѣ́нїй всѣ́хъ,
а҆рхїте́ктонствовати во всѣ́хъ дѣлесѣ́хъ древодѣ́ланїѧ {а҆рхїте́ктонства.}, твори́ти зла́то и҆ сребро̀ и҆ мѣ́дь,
и҆ ваѧ́ти ка́мєни, и҆ дѣ́лати дре́во, и҆ твори́ти по всемꙋ̀ дѣ́лꙋ премꙋ́дрости:
и҆ преꙋспѣва́ти дадѐ во ᲂу҆мѣ̀ є҆мꙋ̀ и҆ є҆лїа́вꙋ а҆хїсама́ховꙋ, ѿ пле́мене да́нова:
и҆ напо́лни и҆̀хъ премꙋ́дрости, ᲂу҆ма̀, є҆́же разꙋмѣ́ти твори́ти всѧ̑ дѣла̀ ст҃ы́ни, тка̑нїѧ и҆ пестрє́нїѧ тка́ти червлени́цею и҆ багрѧни́цею и҆ вѷссо́номъ, твори́ти всѧ́кое дѣ́ло хꙋдо́жества разли́чна.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки