Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И собра́ Моисе́й ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ и рече́ къ ни́мъ: сiя́ словеса́, я́же глаго́ла Госпо́дь твори́ти я́:
 • ше́сть дні́й сотвори́ши дѣла́, въ де́нь же седмы́й почі́еши, свя́та́ суббо́та, поко́й Го́споду: вся́къ творя́й дѣ́ло въ ню́, да у́мретъ:
 • да не воз­гнѣтите́ огня́ во всѣ́хъ домѣ́хъ ва́шихъ въ де́нь суббо́тный: а́зъ Госпо́дь.
 • И рече́ Моисе́й ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́ля: сiе́ сло́во, е́же завѣща́ Госпо́дь глаго́ля:
 • воз­ми́те от­ себе́ сами́хъ уча́стiе Го́споду: вся́къ по во́ли се́рдца сво­его́ да при­­несе́тъ нача́тки Го́споду, зла́то, сребро́, мѣ́дь,
 • синету́, багряни́цу, червлени́цу сугу́бу спря́дену, и виссо́нъ ска́ный и во́лну ко́зiю,
 • и ко́жы о́вни очервле́ны, и ко́жы си́ни, и древеса́ негнiю́ща,
 • и еле́й во свѣще́нiе, и ѳимiа́мъ въ еле́й пома́занiя, и въ сложе́нiе ѳимiа́ма:
 • и ка́мени сарди́йски, и ка́мени въ вая́нiе на ри́зу ве́рхнюю и на поди́ръ {Славе́н.: до́лгая ри́за.}:
 • и вся́къ прему́дрый се́рдцемъ въ ва́съ ше́дъ да дѣ́лаетъ вся́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь:
 • ски́нiю и завѣ́сы, и покро́вы и разво́ры, и колки́ и вереи́, и столпы́ и стоя́ла:
 • и киво́тъ свидѣ́нiя и носи́ла его́, и очисти́лище его́ и завѣ́су, a[и опо́ны двора́, и столпы́ его́, и ка́мени смара́гдовы, и ѳимiа́мъ и еле́й пома́занiя,]
 • и трапе́зу и носи́ла ея́, и вся́ сосу́ды ея́, и хлѣ́бы предложе́нiя, [и олта́рь и вся́ сосу́ды его́,]
 • и свѣти́лникъ свѣ́та и вся́ сосу́ды его́, и свѣти́ла его́ и еле́й свѣти́лный,
 • и олта́рь кади́лный и носи́ла его́, и еле́й пома́занiя, и ѳимiа́мъ сложе́нiя, и завѣ́су две́рiй ски́нiи,
 • и олта́рь всесожже́нiя, и огни́ще его́ мѣ́дяно и носи́ла его́, и вся́ сосу́ды его́, и умыва́лницу, и стоя́ло ея́,
 • и опо́ны двора́, и столпы́ его́ и стоя́ла его́, и завѣ́су две́рiй двора́,
 • и колки́ ски́нiи, и колки́ двора́, и у́жы и́хъ:
 • и ри́зы святы́я Ааро́на жерца́, и ри́зы, въ ни́хже служи́ти и́мутъ во святѣ́мъ, и ри́зы сыно́мъ Ааро́новымъ свяще́н­ства [и еле́й пома́занiя, и ѳимiа́мъ сложе́нiя].
 • И изы́де ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ от­ Моисе́а.
 • И при­­несо́ша кі́йждо, я́же воз­люби́ се́рдце и́хъ, и я́коже воз­мнѣ́ся души́ и́хъ, при­­несо́ша уча́стiе Го́споду на вся́ дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя, и на вся́ сосу́ды ея́, и на вся́ ри́зы святи́лища:
 • и при­­несо́ша му́жiе от­ же́нъ сво­и́хъ, кі́йждо, я́коже помы́сли умо́мъ, при­­несо́ша печа́ти и усеря́зи, и пе́рстни и плени́цы, и мони́ста и вся́къ сосу́дъ зла́тъ: и вси́ ели́цы при­­несо́ша уча́стiе зла́та Го́споду,
 • и вся́къ у него́же обрѣ́теся синета́ и багряни́ца, и червлени́ца и виссо́нъ, и ко́жы си́ни и ко́жы о́вни очервле́ны, [и ко́жы ко́зiя] при­­несо́ша:
 • вся́къ от­дѣля́яй уча́стiе, сребро́ и мѣ́дь, при­­несо́ша уча́стiя Го́споду: и у ни́хже обрѣто́шася древеса́ негнiю́щая, на вся́ содѣ́лованiя сосу́довъ при­­несо́ша:
 • и вся́ка жена́ му́драя умо́мъ рука́ма пря́сти, при­­несе́ пря́деная, синету́ и багряни́цу и червлени́цу и виссо́нъ:
 • и вся́ жены́, и́мже воз­люби́ся во умѣ́ и́хъ, хи́тростiю спрядо́ша во́лну ко́зiю:
 • и кня́зи при­­несо́ша ка́мени смара́гдовы и ка́мени на соверше́нiе ри́зѣ ве́рхней {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, и на сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.},
 • и на сложе́нiе, и на еле́й пома́занiя, и на сложе́нiе ѳимiа́ма:
 • и вся́къ му́жъ, или́ жена́, и́мже нанося́ше у́мъ и́хъ, в­ше́дшымъ твори́ти вся́ дѣла́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь твори́ти я́ Моисе́омъ, при­­несо́ша сы́нове Изра́илевы уча́стiе Го́споду.
 • И рече́ Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ: се́, нарече́ Бо́гъ и́менемъ веселеи́ла сы́на урі́ина, сы́на о́рова, от­ пле́мене Иу́дина,
 • и напо́лни его́ Ду́ха Бо́жiя, прему́дрости и ра́зума, и умѣ́нiй всѣ́хъ,
 • архитекто́н­ствовати во всѣ́хъ дѣлесѣ́хъ древодѣ́ланiя {архитекто́н­ства.}, твори́ти зла́то и сребро́ и мѣ́дь,
 • и вая́ти ка́мени, и дѣ́лати дре́во, и твори́ти по всему́ дѣ́лу прему́дрости:
 • и пре­успѣва́ти даде́ во умѣ́ ему́ и Елiа́ву Ахисама́хову, от­ пле́мене да́нова:
 • и напо́лни и́хъ прему́дрости, ума́, е́же разумѣ́ти твори́ти вся́ дѣла́ святы́ни, тка́нiя и пестре́нiя тка́ти червлени́цею и багряни́цею и виссо́номъ, твори́ти вся́кое дѣ́ло худо́же­ст­ва разли́чна.
 • И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать:
 • шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу: всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти;
 • не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. [Я Господь.]
 • И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь:
 • сделайте от себя приношения Господу: каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь,
 • шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон [крученый], и козью шерсть,
 • кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситтим,
 • и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений,
 • камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника.
 • И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь:
 • скинию и покров ее и верхнюю покрышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее,
 • ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, a[и завесы двора и столбы его, и камни смарагдовые и фимиам и елей помазания,]
 • стол и шесты его и все принадлежности его, и хлебы предложения,
 • и светильник для освещения со [всеми] принадлежностями его, и лампады его и елей для освещения,
 • и жертвенник для курений и шесты его, и елей помазания, и благовонные курения, и завесу ко входу скинии,
 • жертвенник всесожжения и решетку медную для него, и шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его,
 • завесы двора, столбы его и подножия их, и завесу у входа во двор,
 • колья скинии, и колья двора и веревки их,
 • одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону священнику и одежды сынам его для священнодействия.
 • И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея.
 • И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для [всех] священных одежд;
 • и приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу;
 • и каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их;
 • и каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу; и каждый, у кого было дерево ситтим, приносил сие на всякую потребность для скинии;
 • и все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и виссон;
 • и все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть;
 • князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника,
 • также и благовония, и елей для светильника и для составления елея помазания и для благовонных курений;
 • и все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь чрез Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу.
 • И сказал Моисей сынам Израилевым: смотрите, Господь назначил именно Веселеила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина,
 • и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ве́дением и всяким искусством,
 • составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди,
 • и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу;
 • и способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова;
 • он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу [для святилища] резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани.
 • 摩 西 招 聚 以 色 列 全 会 众 , 对 他 们 说 , 这 是 耶 和 华 所 吩 咐 的 话 , 叫 你 们 照 着 行 ,
 • 六 日 要 作 工 , 第 七 日 乃 为 圣 日 , 当 向 耶 和 华 守 为 安 息 圣 日 。 凡 这 日 之 内 作 工 的 , 必 把 他 治 死 。
 • 当 安 息 日 , 不 可 在 你 们 一 切 的 住 处 生 火 。
 • 摩 西 对 以 色 列 全 会 众 说 , 耶 和 华 所 吩 咐 的 是 这 样 ,
 • 你 们 中 间 要 拿 礼 物 献 给 耶 和 华 , 凡 乐 意 献 的 可 以 拿 耶 和 华 的 礼 物 来 , 就 是 金 , 银 , 铜 ,
 • 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 细 麻 , 山 羊 毛 ,
 • 染 红 的 公 羊 皮 , 海 狗 皮 , 皂 荚 木 ,
 • 点 灯 的 油 , 并 作 膏 油 和 香 的 香 料 ,
 • 红 玛 瑙 与 别 样 的 宝 石 , 可 以 镶 嵌 在 以 弗 得 和 胸 牌 上 。
 • 你 们 中 间 凡 心 里 有 智 慧 的 都 要 来 作 耶 和 华 一 切 所 吩 咐 的 ,
 • 就 是 帐 幕 和 帐 幕 的 罩 棚 , 并 帐 幕 的 盖 , 钩 子 , 板 , 闩 , 柱 子 , 带 卯 的 座 ,
 • 柜 和 柜 的 杠 , 施 恩 座 和 遮 掩 柜 的 幔 子 ,
 • 桌 子 和 桌 子 的 杠 与 桌 子 的 一 切 器 具 , 并 陈 设 饼 ,
 • 灯 台 和 灯 台 的 器 具 , 灯 盏 并 点 灯 的 油 ,
 • 香 坛 和 坛 的 杠 , 膏 油 和 馨 香 的 香 料 , 并 帐 幕 门 口 的 帘 子 ,
 • 燔 祭 坛 和 坛 的 铜 网 , 坛 的 杠 并 坛 的 一 切 器 具 , 洗 濯 盆 和 盆 座 ,
 • 院 子 的 帷 子 和 帷 子 的 柱 子 , 带 卯 的 座 和 院 子 的 门 帘 ,
 • 帐 幕 的 橛 子 并 院 子 的 橛 子 , 和 这 两 处 的 绳 子 ,
 • 精 工 作 的 礼 服 和 祭 司 亚 伦 并 他 儿 子 在 圣 所 用 以 供 祭 司 职 分 的 圣 衣 。
 • 以 色 列 全 会 众 从 摩 西 面 前 退 去 。
 • 凡 心 里 受 感 和 甘 心 乐 意 的 都 拿 耶 和 华 的 礼 物 来 , 用 以 作 会 幕 和 其 中 一 切 的 使 用 , 又 用 以 作 圣 衣 。
 • 凡 心 里 乐 意 献 礼 物 的 , 连 男 带 女 , 各 将 金 器 , 就 是 胸 前 呻 , 耳 环 ( 或 作 鼻 环 ) , 打 印 的 戒 指 , 和 手 钏 带 来 献 给 耶 和 华 。
 • 凡 有 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 细 麻 , 山 羊 毛 , 染 红 的 公 羊 皮 , 海 狗 皮 的 , 都 拿 来 ,
 • 凡 献 银 子 和 铜 给 耶 和 华 为 礼 物 的 都 拿 了 来 , 凡 有 皂 荚 木 可 作 什 么 使 用 的 也 拿 了 来 。
 • 凡 心 中 有 智 慧 的 妇 女 亲 手 纺 线 , 把 所 纺 的 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 细 麻 都 拿 了 来 。
 • 凡 有 智 慧 , 心 里 受 感 的 妇 女 就 纺 山 羊 毛 。
 • 众 官 长 把 红 玛 瑙 和 别 样 的 宝 石 , 可 以 镶 嵌 在 以 弗 得 与 胸 牌 上 的 , 都 拿 了 来 ,
 • 又 拿 香 料 作 香 , 拿 油 点 灯 , 作 膏 油 。
 • 以 色 列 人 , 无 论 男 女 , 凡 甘 心 乐 意 献 礼 物 给 耶 和 华 的 , 都 将 礼 物 拿 来 , 作 耶 和 华 藉 摩 西 所 吩 咐 的 一 切 工 。
 • 摩 西 对 以 色 列 人 说 , 犹 大 支 派 中 , 户 珥 的 孙 子 , 乌 利 的 儿 子 比 撒 列 , 耶 和 华 已 经 题 他 的 名 召 他 ,
 • 又 以 神 的 灵 充 满 了 他 , 使 他 有 智 慧 , 聪 明 , 知 识 , 能 作 各 样 的 工 ,
 • 能 想 出 巧 工 , 用 金 , 银 , 铜 制 造 各 物 ,
 • 又 能 刻 宝 石 , 可 以 镶 嵌 , 能 雕 刻 木 头 , 能 作 各 样 的 巧 工 。
 • 耶 和 华 又 使 他 , 和 但 支 派 中 亚 希 撒 抹 的 儿 子 亚 何 利 亚 伯 , 心 里 灵 明 , 能 教 导 人 。
 • 耶 和 华 使 他 们 的 心 满 有 智 慧 , 能 作 各 样 的 工 , 无 论 是 雕 刻 的 工 , 巧 匠 的 工 , 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 细 麻 , 绣 花 的 工 , 并 机 匠 的 工 , 他 们 都 能 作 , 也 能 想 出 奇 巧 的 工 。