Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И сотвори́ веселеи́лъ и Елiа́въ, и вся́къ му́дрый умо́мъ, ему́же дана́ е́сть прему́дрость и хи́трость въ ни́хъ, разумѣ́ти твори́ти вся́ дѣла́, я́же ко святы́ни надлежа́щая, по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь.
 • И при­­зва́ Моисе́й веселеи́ла и Елiа́ва и вся́ иму́щыя прему́дрость, и́мже даде́ Бо́гъ ра́зумъ въ се́рдцы, и вся́ во́лею хотя́щыя при­­ходи́ти къ дѣла́мъ, е́же соверша́ти я́:
 • и взя́ша от­ Моисе́а вся́ уча́стiя, я́же при­­несо́ша сы́нове Изра́илевы на вся́ дѣла́ святы́ни твори́ти я́: и ті́и прiима́ху еще́ при­­носи́мая от­ при­­нося́щихъ зау́тра зау́тра.
 • И при­­хожда́ху вси́ му́дрiи, и́же творя́ху дѣла́ святы́ни, кі́йждо по сво­ему́ дѣ́лу, е́же са́ми дѣ́лаху:
 • и реко́ша Моисе́ю, я́ко мно́го при­­но́сятъ лю́дiе свы́ше дѣ́лъ, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь сотвори́ти.
 • И повелѣ́ Моисе́й, и проповѣ́да въ полцѣ́, глаго́ля: му́жъ и жена́ ктому́ да не дѣ́лаютъ на нача́тки святы́ни. И воз­бране́ни бы́ша лю́дiе ктому́ при­­носи́ти.
 • И дѣла́ бы́ша и́мъ дово́лна на стро­е́нiе твори́ти, и преизбы́ша.
 • 37:1И сотвори́ша ски́нiи де́сять опо́нъ:
 • 37:2два́десять и о́смь лако́тъ долгота́ еди́ныя опо́ны, та́яжде бя́ше всѣ́мъ, и четы́рехъ лако́тъ широта́ опо́ны еди́ныя.
 • 37:3И сотвори́ша завѣ́су от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, дѣ́ло шве́н­но херуви́мы:
 • 37:4и воз­ложи́ша ю́ на четы́ри столпы́ негнiю́щыя позлаще́ны зла́томъ, и верхи́ и́хъ зла́ты, и стоя́ла и́хъ четы́ри сре́бряна.
 • 37:5И сотвори́ша завѣ́су две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, дѣ́ло шве́н­но херуви́мы,
 • 37:6и столпы́ и́хъ пя́ть и крючки́ и́хъ: и глави́цы и́хъ и верхи́ и́хъ позлати́ша зла́томъ, и стоя́ла и́хъ пя́ть мѣ́дяна.
 • 36:8.1И сотвори́ вся́къ прему́дрый въ дѣ́ла­ю­щихъ ри́зы святы́ни, я́же су́ть Ааро́ну иере́ю, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю. {от­ здѣ́ и по гре́ческимъ числа́ стиха́мъ не положено́жъ}
 • 36:8.2И сотвори́ша ри́зу ве́рхнюю {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.} от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго:
 • 36:8.3и изрѣ́заша дщи́цы зла́ты а́ки власы́, е́же сотка́ти съ синето́ю и съ багряни́цею, и съ червлени́цею пря́деною и съ виссо́номъ ска́нымъ: дѣ́ло тка́ное сотвори́ша е́.
 • 36:8.4Ри́зы ве́рхнiя при­­держа́щыяся от­ обо­и́хъ стра́нъ, дѣ́ло тка́н­но, между́ собо́ю сплете́но:
 • 36:8.5от­ него́ сотвори́ша е́ по его́ творе́нiю, от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.6И сотвори́ша о́ба ка́мени смара́гдовы состе́ганы ве́рвiю и обложены́ зла́томъ, изва́яны и вы́рѣзаны вая́нiемъ печа́ти, от­ име́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • 36:8.7и воз­ложи́ша я́ на ра́мена ри́зы ве́рхнiя ка́менiе въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.8И сотвори́ша сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.}, дѣ́ло тка́н­но пестрото́ю, по дѣ́лу ри́зы ве́рхнiя, от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго,
 • 36:8.9четверо­уго́лно сугу́бо сотвори́ша логі́онъ {Славе́н.: сло́во.} пя́ди въ долготу́, и пя́ди въ широту́, сугу́бо:
 • 36:8.10и сши́ста на не́мъ шве́нiемъ по три́ ка́мени четы́рьми ряды́: ря́дъ ка́менiй: сарді́й и топа́зiй и смара́гдъ, ря́дъ еди́нъ:
 • 36:8.11и ря́дъ вторы́й, а́нѳраксъ и сапфи́ръ и Иа́списъ:
 • 36:8.12и ря́дъ тре́тiй, Лиги́рiй и Аха́тъ и амеѳи́стъ:
 • 36:8.13и ря́дъ четве́ртый, хрисоли́ѳъ и вири́ллiй и они́хiй, око́ваны о́коло зла́томъ и всажде́ни въ зла́тѣ:
 • 36:8.14и ка́менiе бя́ху от­ име́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ два­на́­де­сять, по имена́мъ и́хъ изва́яно въ печа́ти, кі́йждо сво­и́мъ и́менемъ въ два­на́­де­сять племе́нъ.
 • 36:8.15И сотвори́ша надъ логі́ономъ тре́сны сплете́ны, дѣ́ло плете́ное от­ зла́та чи́ста:
 • 36:8.16и сотвори́ша два́ щитца́ зла́та и два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ша два́ колца́ зла́та на о́ба конца́ логі́она:
 • 36:8.17и вложи́ша плетени́цы зла́ты въ ко́лца, со обо­и́хъ стра́нъ логі́она,
 • 36:8.18и въ два́ сложе́нiя двѣ́ плетени́цы, и воз­ложи́ша на два́ щитца́: и воз­ложи́ша на ра́мена ри́зы ве́рхнiя, проти́ву лице́мъ къ лицу́.
 • 36:8.19И сотвори́ша два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ша на два́ кри́ла на кра́й логі́она, и на кра́й созади́ ве́рхнiя ри́зы, внутрьу́ду:
 • 36:8.20и сотвори́ша два́ колца́ зла́та, и положи́ша на о́ба ра́мена ри́зы ве́рхнiя съ ни́зу его́ на лицѣ́ по согбе́нiю свы́ше соста́ва ри́зы ве́рхнiя:
 • 36:8.21и стягну́ша логі́онъ ко́лцами, я́же на не́мъ, съ ко́лцами ве́рхнiя ри́зы сложе́ными, изъ синеты́ сплете́н­ными, во тка́нiе ри́зы ве́рхнiя {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, да не низпуска́ет­ся логі́онъ от­ ри́зы ве́рхнiя, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.22И сотвори́ша испо́днюю ри́зу {Гре́ч.: иподи́тисъ.}, я́же подъ ве́рхнюю, дѣ́ло тка́н­но, все́ си́нее: ожере́лiе же во вну́трен­нѣй ри́зѣ {Гре́ч.: иподи́тисъ.},
 • 36:8.23на средѣ́ шве́н­но, сплетено́, оме́ты иму́що о́коло ожере́лiе неразлуче́но.
 • 36:8.24И сотвори́ша на оме́тѣ ри́зы вну́трен­нiя до́лу я́ко процвѣта́ющаго ши́пка пу́гвицы от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго.
 • 36:8.25И сотвори́ша звонцы́ зла́ты, и воз­ложи́ша звонцы́ на оме́ты ри́зы вну́трен­нiя о́крестъ между́ пу́гвицами:
 • 36:8.26звоне́цъ зла́тъ и пу́гвица на оме́тѣ вну́трен­нiя ри́зы о́крестъ, къ служе́нiю, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.27И сотвори́ша ри́зы виссо́н­ныя дѣ́ло тка́н­но, Ааро́ну и сыно́мъ его́,
 • 36:8.28и клобуки́ {Гре́ч.: ки́дарисъ.} изъ виссо́на, и увя́сло {Гре́ч.: ми́тра.} изъ виссо́на, и надра́ги изъ виссо́на ска́наго,
 • 36:8.29и по́ясы и́хъ изъ виссо́на и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́дены, дѣ́ло пестря́щаго, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.30И сотвори́ша дщи́цу зла́ту, от­дѣле́нiе святы́ни от­ зла́та чи́ста, и написа́ша на не́й пи́смена изва́яна печа́тiю: освяще́нiе Го́споду:
 • 36:8.31и воз­ложи́ша ю́ на оме́тъ си́нь, е́же бы лежа́ти на увя́слѣ свы́ше, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 10И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша.
  11От избы́в­шаго же зла́та уча́стiя сотвори́ша сосу́ды, е́же служи́ти въ ни́хъ предъ Го́сподемъ:
  12и от­ оста́в­шiя синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы и виссо́на, сотвори́ша ри́зы служе́бныя Ааро́ну, е́же служи́ти въ ни́хъ во святи́лищи.
 • 13И при­­несо́ша ри́зы къ Моисе́ю, и ски́нiю и сосу́ды ея́, и вереи́ ея́ и столпы́ и стоя́ла ея́,
 • 20и покро́вцы ко́жы о́вни очервле́ны, и покро́вы ко́жы си́нiя, и про́чихъ опо́ны:
  21и колки́, и вся́ ору́дiя на дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя:
 • 14и киво́тъ завѣ́та и носи́ла его́,
 • 17и трапе́зу предложе́нiя и вся́ сосу́ды ея́, и хлѣ́бы предложе́н­ныя:
 • 16и свѣти́лникъ чи́стый и свѣти́ла его́, свѣти́ла вжига́нiя и еле́й свѣтѣ́нiя:
 • 15и олта́рь и вся́ сосу́ды его́, и еле́й пома́занiя и ѳимiа́мъ сложе́нiя,
 • 19и опо́ны двора́, и столпы́, и стоя́ла его́, и завѣ́су две́рiй ски́нiи и две́рiй двора́: и вся́ сосу́ды ски́нiи и вся́ ору́дiя ея́:
 • 18и ри́зы святы́я, я́же су́ть Ааро́ни, и ри́зы сыно́въ его́ на жре́че­с­т­во:
 • 22ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша сы́нове Изра́илевы все́ устро­е́нiе.
 • 23И ви́дѣ Моисе́й вся́ дѣла́, и бя́ху сотворе́на та́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша я́, и благослови́ и́хъ Моисе́й.
 • И стал работать Веселеил и Аголиав и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтоб уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь.
 • И призвал Моисей Веселеила и Аголиава и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать.
 • И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на [все] потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро.
 • Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какою кто занимался,
 • и сказали Моисею, говоря: народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать.
 • И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище; и перестал народ приносить.
 • Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось.
 • И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работою скинии: десять покрывал из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти; и херувимов сделали на них искусною работою;
 • длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, и ширина каждого покрывала четыре локтя: всем покрывалам одна мера.
 • И соединил он пять покрывал одно с другим, и другие пять покрывал соединил одно с другим.
 • И сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим; так же сделал он и на краю последнего покрывала, для соединения его с другим;
 • пятьдесят петлей сделал он у одного покрывала, и пятьдесят петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим; петли сии соответствовали одна другой;
 • и сделал пятьдесят крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стала скиния одно целое.
 • Потом сделал покрывала из козьей шерсти для покрытия скинии: одиннадцать покрывал сделал таких;
 • длиною покрывало тридцать локтей, и шириною покрывало четыре локтя: одиннадцати покрывалам мера одна.
 • И соединил он пять покрывал особо и шесть покрывал особо.
 • И сделал пятьдесят петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и пятьдесят петлей сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим;
 • и сделал пятьдесят медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое.
 • И сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих.
 • И сделал брусья для скинии из дерева ситтим прямостоящие:
 • десять локтей длина бруса, и полтора локтя ширина каждого бруса;
 • у каждого бруса по два шипа, один против другого: так сделал он все брусья скинии.
 • И сделал для скинии двадцать таких брусьев для полуденной стороны,
 • и сорок серебряных подножий сделал под двадцать брусьев: два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его;
 • и для другой стороны скинии, к северу, сделал двадцать брусьев
 • и сорок серебряных подножий: два подножия под один брус, и два подножия под другой брус;
 • а для задней стороны скинии, к западу, сделал шесть брусьев,
 • и два бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону;
 • и были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу: так сделал он с ними обоими на обоих углах;
 • и было восемь брусьев и серебряных подножий шестнадцать, по два подножия под каждый брус.
 • И сделал шесты из дерева ситтим, пять для брусьев одной стороны скинии,
 • и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны скинии;
 • и сделал внутренний шест, который проходил бы по средине брусьев от одного конца до другого;
 • брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом.
 • И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, и искусною работою сделал на ней херувимов;
 • и сделал для нее четыре столба из ситтим и обложил их золотом, с золотыми крючками, и вылил для них четыре серебряных подножия.
 • И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, узорчатой работы,
 • и пять столбов для нее с крючками; и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил пять медных подножий.
 • Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды, для служения во святилище; также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона;
 • и разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червлеными и виссонными нитями, искусною работою.
 • И сделали у него нарамники связывающие; на обоих концах своих он был связан.
 • И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею.
 • И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати;
 • и положил он их на нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал наперсник искусною работою, такою же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона;
 • он был четыреугольный; двойной сделали они наперсник в пядень длиною и в пядень шириною, двойной он был;
 • и вставили в него в четыре ряда камни. Рядом: рубин, топаз, изумруд, – это первый ряд;
 • во втором ряду: карбункул, сапфир и алмаз;
 • в третьем ряду: яхонт, агат и аметист;
 • в четвертом ряду: хризолит, оникс и яспис; и вставлены они в золотых гнездах.
 • Камней было по числу имен сынов Израилевых: двенадцать было их, по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени, для двенадцати колен.
 • К наперснику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота;
 • и сделали два золотых гнезда и два золотых кольца и прикрепили два кольца к двум концам наперсника;
 • и вдели обе плетеные цепочки из золота в два кольца по концам наперсника,
 • а два конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его;
 • еще сделали два кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперсника, на той стороне, которая находится к ефоду внутрь;
 • и еще сделали два кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода;
 • и прикрепили наперсник кольцами его к кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканую, всю из голубой шерсти,
 • и среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось;
 • по подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти;
 • и сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом;
 • позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею.
 • И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона, тканые,
 • и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона,
 • и пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею.
 • И сделали полированную дощечку, диадиму святыни, из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати: Святыня Господня;
 • и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею.
 • Так кончена была вся работа для скинии собрания; и сделали сыны Израилевы всё: как повелел Господь Моисею, так и сделали.
 • И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее,
 • покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую,
 • ковчег откровения и шесты его, и крышку,
 • стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения,
 • светильник из чистого золота, лампады его, лампады расставленные на нем и все принадлежности его, и елей для освещения,
 • золотой жертвенник и елей помазания, и благовония для курения, и завесу ко входу в скинию,
 • жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его,
 • завесы двора, столбы и подножия, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания,
 • одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священнодействия.
 • Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы.
 • И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее: как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей.
 • შეუდგნენ საქმეს ბეცალიელი, ოჰოლიაბი და ყველა გულბრძენი კაცი, რომელთაც მიანიჭა უფალმა სიბრძნე და გონიერება საწმიდარისთვის საჭირო საგნების გასაკეთებლად უფლის ბრძანებისამებრ.
 • მოუხმო მოსემ ბეცალიელს, ოჰოლიაბს და ყველა გულბრძენ კაცს, რომელსაც უფალმა ჩაუდო სიბრძნე გულში, ყველას, ვისაც გული ერჩოდა შესდგომოდა საქმეს და ემუშავა.
 • ჩაიბარეს მოსესგან მთელი შემოწირულება, რაც კი მოტანილი ჰქონდათ ისრაელიანებს საწმიდარისთვის განკუთვნილი ჭურჭლის გასაკეთებლად; და კვლავაც გულუხვად მიჰქონდათ მასთან ყოველ დილას.
 • მოვიდა ყველა ბრძენკაცი, საწმიდარის ყოველგვარი საქმის მკეთებელი, თავ-თავისი საქმის მცოდნენი, ვის რისი გაკეთებაც შეეძლო,
 • და ასე უთხრეს მოსეს: უფრო მეტი მოაქვს ხალხს, ვიდრე უფლისაგან ნაბრძანები საქმის გასაკეთებლად არის საჭირო.
 • მაშინ ბრძანა მოსემ და გამოაცხადეს ბანაკში: ნურც მამაკაცი, ნურც დედაკაცი ნუღარაფერს გაამზადებს საწმიდარისთვის შესაწირავად. შეწყვიტა ხალხმაც მოტანა.
 • რაც კი შემოტანილი იყო, საკმარისი აღმოჩნდა მიელი საქმის გასაკეთებლად და ზედმეტადაც კი დარჩა.
 • გააკეთა ყველა გულბრძენმა კაცმა, რაც სავანისთვის ჰქონდათ გასაკეთებელი: გრეხილი სელის და ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი ქსოვილის ათი ნაჭერი; ქერურიმებიც ამოქარგეს ზედ.
 • თითოეული ნაჭრის სიგრძე ოცდარვა წყრთა იყო და სიგანე თითოეული ნაჭრისა - ოთხი წყრთა. ყველა ნაჭერი ერთი ზომისა იყო.
 • ხუთი ნაჭერი ერთმანეთს გადააკერა, მეორე ხუთი ნაჭერიც ერთმანეთს გადააკერა.
 • გაუკეთა ლურჯი კილოები ერთ ნაჭერს ბოლო გადანაკერის კიდეზე; ასევე გაუკეთა ნაჭერს უკანასკნელი გადანაკერის კიდეზე.
 • ორმოცდაათი კილო გაუკეთა ერთ ნაჭერს და ორმოცდაათი კილო გაუკეთა მეორე ნაჭერს ბოლო გადანაკერის კიდეზე ისე, რომ კილოები ერთმანეთს მისადაგებოდა.
 • გააკეთა ორმოცდაათი ოქროს კაუჭი და გადააბა ერთმანეთს ნაჭრები კაუჭებით, ისე რომ ერთი მთლიანი კარავი გამოვიდა.
 • დაამზადა ნაჭერი თხისურისგან სავანის გადასაფარებლად; თორმეტი ასეთი ნაჭერი დაამზადა.
 • ერთი ნაჭრის სიგრძე ოცდაათი წყრთა იყო, სიგანე ერთი ნაჭრისა - ოთხი წყრთა; ერთი ზომისა იყო დანარჩენი თერთმეტი ნაჭერი.
 • ხუთი ნაჭერი ცალკე გადააბა ერთმანეთს, ხუთი - ცალკე.
 • გააკეთა ორმოცდაათი კილო ბოლო ნაჭრის კიდეზე, გადასაბმელთან და ორმოცდაათი კილო გააკეთა მეორე გადასაბმელი ნაჭრის კიდეზე.
 • გააკეთა ორმოცდაათი სპილენძის კაუჭი გადასაფარებლის გადასაბმელად, რომ ერთი მთლიანი გამოსულიყო.
 • გაუკეთა გადასაფარებელს გადასახურავი დათრიმლული ტყავებისგან და ზემოდან გადასახურავი თახაშის ტყავებისგან.
 • სვეტებად ურთხელის ძელები გაუკეთა სავანეს.
 • ათი წყრთა იყო ძელის სიგრძე, წყრთანახევარი იყო თითოეული ძელის სიგანე.
 • ორ-ორი რიკი ჰქონდა თითოეულ ძელს, ერთმანეთს მისადაგებული. ასე გაუკეთა სავანის ყველა ძელს.
 • გაუკეთა სავანეს ძელები, ოცი ძელი სამხრეთით.
 • ორმოცი ვერცხლის ფეხი დაუყენა ქვეშ ოც ძელს, ორი ფეხი ერთი ძელის ქვეშ მისი ორი რიკისთვის და ორი ფეხი მეორე ძელის ქვეშ მისი ორი რიკისთვის.
 • სავანის მეორე გვერდისთვის ჩრდილოეთის მხარეს გააკეთა ოცი ძელი;
 • და ორმოცი ვერცხლის ფეხი: ორი ფეხი ერთი ძელის ქვეშ, ორი ფეხი მეორე ძელის ქვეშ.
 • სავანის უკანა მხარეს დასავლეთისკენ გააკეთა ექვსი ძელი.
 • ორი ძელი გააკეთა სავანის კუთხეებისთვის, უკანა მხარეს.
 • შეერთებული იყო ქვემოდან და ზემოდან თითო რგოლით: ასე გააკეთა ორივესთვის ორსავე კუთხეში.
 • იყო სულ რვა ძელი და თექვსმეტი ვერცხლის ფეხი; ორ-ორი ფეხი თითო ძელის ქვეშ.
 • გააკეთა ლარტყები ურთხელის: ხუთი - სავანის ერთი გვერდის ძელებისთვის
 • და ხუთიც - სავანის მეორე გვერდის ძელებისთვის, ხუთიც - სავანის უკანა მხარის ძელებისთვის, დასავლეთით.
 • გააკეთა შუათანა ლარტყი, რომელიც გასდევს ძელებს ერთი ბოლოდან მეორე ბოლომდე.
 • ძელები ოქროთი მოჭედა, რგოლები ოქროსგან გააკეთა, აგრეთვე ლარტყების ჩასადგმელები; ლარტყებიც ოქროთი მოჭედა.
 • გააკეთა ჩამოსაფარებელი ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი ქსოვილისგან და გრეხილი ბისონისგან; ზედ ქერუბიმები ამოქარგა.
 • გაუკეთა მას ურთხელის ოთხი სვეტი ოქროს კაუჭებითურთ და ოქროთი მოჭედა; ჩამოასხა მათთვის ოთხი ვერცხლის ფეხი.
 • დაამზადა მოხატული ფარდა სავანის შესასვლელისთვის ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი ქსოვილისგან და გრეხილი ბისონისგან,
 • და ხუთი სვეტი კაუჭებითურთ; ოქროთი მოჭედა მათი თავები და სალტეები, გააკეთა სპილენძის ხუთი ფეხი.
 • ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი ქსოვილისგან შეკერეს საწესო შესამოსელი საწმიდარში სამსახურისთვის; წმიდა შესამოსელი შეუკერეს აარონს, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს.
 • დაამზადეს ეფოდი ოქროსგან, ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი ქსოვილისგან და გრეხილი სელისგან.
 • გაგლინეს ოქროს ფირფიტები და ძაფებად დაჭრეს, რომ დაეტნიათ ლურჯ, ძოწეულ და ჭიაფერ ქსოვილსა და სელს შორის.
 • გაუკეთეს მისამაგრებელი სამხრეები; ორივე ბოლოთი იყო მიმაგრებული.
 • მასზე შემოსარტყმელი ზონარი იმავე მასალისა და მსგავსი ნახელავი, ოქროსგან, ლურჯი, ძოწისფერა და ჭიაფერი მატყლის ქსოვილისგან და გრეხილი სულისგან, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს.
 • დაამუშავეს ოქროს ბუდეებში ჩასასმელი ონიქსის თვლები, რომლებზედაც ამოტვიფრული იყო ისრაელიანთა სახელები.
 • განალაგა ისინი ეფოდის სამხრეებზე - ისრაელიანთა სამახსოვრო თვლები, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს.
 • გააკეთა სამკერდული ამოქარგული, ისევე როგორც ეფოდი, ოქროსგან, ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი მატყლის ქსოვილისგან და გრეხილი სელისგან.
 • ოთხკუთხედი იყო იგი; ორკეცი გააკეთეს სამკერდული - სიგრძით ერთი მტკაველი და სიგანითაც ერთი მტკაველი, ორკეცი.
 • ოთხრიგად გააწყვეს მასზე თვლები: ერთ რიგში: ლალი, ტოპაზი და ზურმუხტი - პირველი რიგი.
 • მეორე რიგი: ფირუზი, საფირონი და იასპი;
 • მესამე რიგი: იაგუნდი, აქატი და ამეთვისტო;
 • მეოთხე რიგი: ქრისოლითი, ონიქსი და ბერილი. ოქროს ბუდეებში იყოს ჩასმული.
 • თვლები ისრაელიანთა სახელების მიხედვით იყო, თორმეტი, მათი სახელების მიხედვით, თორმეტივე ტომის სახელი იყო ამოტვიფრული.
 • გაუკეთა სამკერდულს წნული ძეწკვი ხალასი ოქროსი;
 • გააკეთა ორი ოქროს ბუდე და ორი ოქროს რგოლი და მიამაგრა ორი რგოლი სამკერდულის ორთავე კიდეს.
 • გაუყარა ორი ოქროს წნული ძეწკვი ორ რგოლში სამკერდულის კიდეებზე.
 • ორი წნული ძეწკვის ორი ბოლო მიამაგრა ორ ბუდეს და წინიდან მიაბა ისინი ეფოდის სამხრეებს.
 • გააკეთა ორი ოქროს რგოლი და მიამაგრა სამკერდულის ორ კიდეს ნაპირზე, რომელიც ეფოდის შიდა მხარეს არის მოქცეული.
 • გააკეთა ორი ოქროს რგოლი და მიამაგრა ეფოდის ორ სამხრეს ქვემოდან წინა მხარეს, შესაკრავთან, ეფოდის სარტყელს ზემოთ.
 • გადააბეს სამკერდული მისი რგოლებით ეფოდის რგოლებს ლურჯი ძაფით, რომ ყოფილიყო ეფოდის სარტყელს ზემოთ და არ ასცდენოდა სამკერდული ეფოდს, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს.
 • გააკეთა ეფოდის მოსასხამი, ნაქსოვი მთლიანად ლურჯი ქსოვილისგან.
 • შუაში ამოჭრილი იყო მოსასხამი ჯაჭვის პერანგივით; ამოჭრილის კიდეს არშია გასდევდა, რომ არ შემორღვეულიყო.
 • ამოქარგა მოსასხამის კალთებზე ბროწეულები ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი გრეხილი ძაფებით.
 • გააკეთა ეჟვნები წმიდა ოქროსაგან და ჩამოჰკიდა ეჟვნები ბროწეულებს შორის მოსასხამის კალთებზე ირგვლივ, ბროწეულებს შორის.
 • ეჟვანი და ბროწეული, ეჟვანი და ბროწეული მოსასხამის კალთებზე ირგვლივ, მსახურებისთვის, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს.
 • გააკეთეს კვართი სელისგან, ნაქსოვი აარონისთვის და მისი შვილებისთვის,
 • თავსაბურველი სელისგან, ქუდი სელისგან და ტილოს შარვალი გრეხილი სელისგან.
 • სარტყელი გრეხილი ბისონისგან და ლურჯი, ძოწეული და ჭიაფერი ქსოვილისგან, ნაქარგი, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს.
 • გააკეთა ჯიღა - სიწმიდის გვირგვინი - ხალასი ოქროსაგან და ამოტვიფრა მასზე წარწერა, როგორც ბეჭედზე: უფლის სიწმიდე.
 • გამოაბა მას ლურჯი ძაფი, რომ თავსაბურველზე მიემაგრებინა ზემოდან, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს.
 • დასრულდა სავანის სადღესასწაულო კარვის მთელი სამუშაო. ყველაფერი გააკეთეს ისრაელიანებმა, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს; ასე გააკეთეს.
 • მიუტანეს სავანე მოსეს, გადასახურავი და მთელი მისი მოწყობილობა, კაუჭები, ძელები, ლარტყები, სვეტები, ფეხები.
 • დათრიმლული ტყავის გადასაფარებელი, თახაშის ტყავის გადასაფარებელი და კრეტსაბმელი,
 • მოწმობის კიდობანი, მისი კეტები და სახურავი.
 • ტაბლა მთელი მისი ჭურჭელი და დასადებელი პური,
 • წმიდა სასანთლე და მისი ლამპრები, ჩასამწკრივებელი ლამპრები მთელი მათი მოწყობილობითურთ; და ზეთი გასანათებლად,
 • ოქროს სამსხვერპლო, მირონი, სურნელოვანი საკმეველი, ჩამოსაფარებელი კარვის კარისათვის,
 • სპილენძის სამსხვერპლო სპილენძისვე ცხაურით, მისი კეტები და მთელი მისი მოწყობილობა, საბანელი თავისი კვარცხლბეკით,
 • ეზოს ფარდები, მისი სვეტები მათი ფეხებით, ეზოს კარიბჭის ჩამოსაფარებელი, მისი ბაგირები, პალოები და ყოველი ჭურჭელი სადღესასწაულო კარვისთვის,
 • საწესო შესამოსელი საწმიდარში სამსახურისთვის, აარონ მღვდლის წმიდა შესამოსელი და მისი შვილების სამღვდელო შესამოსელი.
 • როგორც ნაბრძანები ჰქონდა უფალს მოსესთვის, ყველაფერი ისე გააკეთეს ისრაელიანებმა.
 • ნახა მოსემ მთელი ნამუშევარი და აჰა, გაუკეთებიათ ყველაფერი. როგორც ნაბრძანები ჰქონდა უფალს, ისე გაუკეთებიათ. და დალოცა ისინი მოსემ.
 • 比 撒 列 和 亚 何 利 亚 伯 , 并 一 切 心 里 有 智 慧 的 , 就 是 蒙 耶 和 华 赐 智 慧 聪 明 , 叫 他 知 道 作 圣 所 各 样 使 用 之 工 的 , 都 要 照 耶 和 华 所 吩 咐 的 作 工 。
 • 凡 耶 和 华 赐 他 心 里 有 智 慧 , 而 且 受 感 前 来 作 这 工 的 , 摩 西 把 他 们 和 比 撒 列 并 亚 何 利 亚 伯 一 同 召 来 。
 • 这 些 人 就 从 摩 西 收 了 以 色 列 人 为 作 圣 所 并 圣 所 使 用 之 工 所 拿 来 的 礼 物 。 百 姓 每 早 晨 还 把 甘 心 献 的 礼 物 拿 来 。
 • 凡 作 圣 所 一 切 工 的 智 慧 人 各 都 离 开 他 所 作 的 工 ,
 • 来 对 摩 西 说 , 百 姓 为 爷 和 华 吩 咐 使 用 之 工 所 拿 来 的 , 富 富 有 馀 。
 • 摩 西 传 命 , 他 们 就 在 全 营 中 宣 告 说 , 无 论 男 女 , 不 必 再 为 圣 所 拿 什 么 礼 物 来 。 这 样 才 拦 住 百 姓 不 再 拿 礼 物 来 。
 • 因 为 他 们 所 有 的 材 料 够 作 一 切 当 作 的 物 , 而 且 有 馀 。
 • 他 们 中 间 , 凡 心 里 有 智 慧 作 工 的 , 用 十 幅 幔 子 作 帐 幕 。 这 幔 子 是 比 撒 列 用 捻 的 细 麻 和 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 制 造 的 , 并 用 巧 匠 的 手 工 绣 上 基 路 伯 。
 • 每 幅 幔 子 长 二 十 八 肘 , 宽 四 肘 , 都 是 一 样 的 尺 寸 。
 • 他 使 这 五 幅 幔 子 幅 幅 相 连 , 又 使 那 五 幅 幔 子 幅 幅 相 连 ,
 • 在 这 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 作 蓝 色 的 钮 扣 , 在 那 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 也 照 样 作 ,
 • 在 这 相 连 的 幔 子 上 作 五 十 个 钮 扣 , 在 那 相 连 的 幔 子 上 也 作 五 十 个 钮 扣 , 都 是 两 两 相 对 ,
 • 又 作 五 十 个 金 钩 , 使 幔 子 相 连 。 这 才 成 了 一 个 帐 幕 。
 • 他 用 山 羊 毛 织 十 一 幅 幔 子 , 作 为 帐 幕 以 上 的 罩 棚 。
 • 每 幅 幔 子 长 三 十 肘 , 宽 四 肘 , 十 一 幅 幔 子 都 是 一 样 的 尺 寸 。
 • 他 把 五 幅 幔 子 连 成 一 幅 , 又 把 六 幅 幔 子 连 成 一 幅 ,
 • 在 这 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 作 五 十 个 钮 扣 , 在 那 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 也 作 五 十 个 钮 扣 ,
 • 又 作 五 十 个 铜 钩 , 使 罩 棚 连 成 一 个 ,
 • 并 用 染 红 的 公 羊 皮 作 罩 棚 的 盖 , 再 用 海 狗 皮 作 一 层 罩 棚 上 的 顶 盖 。
 • 他 用 皂 荚 木 作 帐 幕 的 竖 板 。
 • 每 块 长 十 肘 , 宽 一 肘 半 ,
 • 每 块 有 两 榫 相 对 。 帐 幕 一 切 的 板 都 是 这 样 作 。
 • 帐 幕 的 南 面 作 板 二 十 块 。
 • 在 这 二 十 块 板 底 下 又 作 四 十 个 带 卯 的 银 座 , 两 卯 接 这 块 板 上 的 两 榫 , 两 卯 接 那 块 板 上 的 两 榫 。
 • 帐 幕 的 第 二 面 , 就 是 北 面 , 也 作 板 二 十 块
 • 和 带 卯 的 银 座 四 十 个 , 这 板 底 下 有 两 卯 , 那 板 底 下 也 有 两 卯 。
 • 帐 幕 的 后 面 , 就 是 西 面 , 作 板 六 块 。
 • 帐 幕 后 面 的 拐 角 作 板 两 块 。
 • 板 的 下 半 截 是 双 的 , 上 半 截 是 整 的 , 直 到 第 一 个 环 子 , 在 帐 幕 的 两 个 拐 角 上 都 是 这 样 作 。
 • 有 八 块 板 和 十 六 个 带 卯 的 银 座 , 每 块 板 底 下 有 两 卯 。
 • 他 用 皂 荚 木 作 闩 , 为 帐 幕 这 面 的 板 作 五 闩 ,
 • 为 帐 幕 那 面 的 板 作 五 闩 , 又 为 帐 幕 后 面 的 板 作 五 闩 ,
 • 使 板 腰 间 的 中 闩 从 这 一 头 通 到 那 一 头 。
 • 用 金 子 将 板 包 裹 , 又 作 板 上 的 金 环 套 闩 , 闩 也 用 金 子 包 裹 。
 • 他 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 捻 的 细 麻 织 幔 子 , 以 巧 匠 的 手 工 绣 上 基 路 伯 。
 • 为 幔 子 作 四 根 皂 荚 木 柱 子 , 用 金 包 裹 , 柱 子 上 有 金 钩 , 又 为 柱 子 铸 了 四 个 带 卯 的 银 座 。
 • 拿 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 捻 的 细 麻 , 用 绣 花 的 手 工 织 帐 幕 的 门 帘 ,
 • 又 为 帘 子 作 五 根 柱 子 和 柱 子 上 的 钩 子 , 用 金 子 把 柱 顶 和 柱 子 上 的 杆 子 包 裹 。 柱 子 有 五 个 带 卯 的 座 , 是 铜 的 。
 • 比 撒 列 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 作 精 致 的 衣 服 , 在 圣 所 用 以 供 职 , 又 为 亚 伦 作 圣 衣 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 他 用 金 线 和 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 并 捻 的 细 麻 作 以 弗 得 ,
 • 把 金 子 锤 成 薄 片 , 剪 出 线 来 , 与 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 用 巧 匠 的 手 工 一 同 绣 上 。
 • 又 为 以 弗 得 作 两 条 相 连 的 肩 带 , 接 连 在 以 弗 得 的 两 头 。
 • 其 上 巧 工 织 的 带 子 和 以 弗 得 一 样 的 作 法 , 用 以 束 上 , 与 以 弗 得 接 连 一 块 , 是 用 金 线 和 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 并 捻 的 细 麻 作 的 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 又 琢 出 两 块 红 玛 瑙 , 镶 在 金 槽 上 , 彷 佛 刻 图 书 , 按 着 以 色 列 儿 子 的 名 字 雕 刻 ,
 • 将 这 两 块 宝 石 安 在 以 弗 得 的 两 条 肩 带 上 , 为 以 色 列 人 作 纪 念 石 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 他 用 巧 匠 的 手 工 作 胸 牌 , 和 以 弗 得 一 样 的 作 法 , 用 金 线 与 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 并 捻 的 细 麻 作 的 。
 • 胸 牌 是 四 方 的 , 叠 为 两 层 , 这 两 层 长 一 虎 口 , 宽 一 虎 口 ,
 • 上 面 镶 着 宝 石 四 行 , 第 一 行 是 红 宝 石 , 红 璧 玺 , 红 玉 ,
 • 第 二 行 是 绿 宝 石 , 蓝 宝 石 , 金 钢 石 ,
 • 第 三 行 是 紫 玛 瑙 , 白 玛 瑙 , 紫 晶 ,
 • 第 四 行 是 水 苍 玉 , 红 玛 瑙 , 碧 玉 。 这 都 镶 在 金 槽 中 。
 • 这 些 宝 石 都 是 按 着 以 色 列 十 二 个 儿 子 的 名 字 , 彷 佛 刻 图 书 , 刻 十 二 个 支 派 的 名 字 。
 • 在 胸 牌 上 , 用 精 金 拧 成 如 绳 子 的 链 子 。
 • 又 作 两 个 金 槽 和 两 个 金 环 , 安 在 胸 牌 的 两 头 。
 • 把 那 两 条 拧 成 的 金 链 子 穿 过 胸 牌 两 头 的 环 子 ,
 • 又 把 链 子 的 那 两 头 接 在 两 槽 上 , 安 在 以 弗 得 前 面 肩 带 上 。
 • 作 两 个 金 环 , 安 在 胸 牌 的 两 头 , 在 以 弗 得 里 面 的 边 上 ,
 • 又 作 两 个 金 环 , 安 在 以 弗 得 前 面 两 条 肩 带 的 下 边 , 挨 近 相 接 之 处 , 在 以 弗 得 巧 工 织 的 带 子 以 上 。
 • 用 一 条 蓝 细 带 子 把 胸 牌 的 环 子 和 以 弗 得 的 环 子 系 住 , 使 胸 牌 贴 在 以 弗 得 巧 工 织 的 带 子 上 , 不 可 与 以 弗 得 离 缝 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 他 用 织 工 作 以 弗 得 的 外 袍 , 颜 色 全 是 蓝 的 。
 • 袍 上 留 一 领 口 , 口 的 周 围 织 出 领 边 来 , 彷 佛 铠 甲 的 领 口 , 免 得 破 裂 。
 • 在 袍 子 底 边 上 , 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 并 捻 的 细 麻 作 石 榴 ,
 • 又 用 精 金 作 铃 铛 , 把 铃 铛 钉 在 袍 子 周 围 底 边 上 的 石 榴 中 间 ,
 • 一 个 铃 铛 , 一 个 石 榴 , 一 个 铃 铛 , 一 个 石 榴 , 在 袍 子 周 围 底 边 上 用 以 供 职 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 他 用 织 成 的 细 麻 布 为 亚 伦 和 他 的 儿 子 作 内 袍 ,
 • 并 用 细 麻 布 作 冠 冕 和 华 美 的 裹 头 巾 , 用 捻 的 细 麻 布 作 裤 子 ,
 • 又 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 并 捻 的 细 麻 , 以 绣 花 的 手 工 作 腰 带 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 他 用 精 金 作 圣 冠 上 的 牌 , 在 上 面 按 刻 图 书 之 法 , 刻 着 『 归 耶 和 华 为 圣 』 。
 • 又 用 一 条 蓝 细 带 子 将 牌 系 在 冠 冕 上 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 帐 幕 , 就 是 会 幕 , 一 切 的 工 就 这 样 作 完 了 。 凡 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 , 以 色 列 人 都 照 样 作 了 。
 • 他 们 送 到 摩 西 那 里 , 帐 幕 和 帐 幕 的 一 切 器 具 , 就 是 钩 子 , 板 , 闩 , 柱 子 , 带 卯 的 座 ,
 • 染 红 公 羊 皮 的 盖 , 海 狗 皮 的 顶 盖 , 和 遮 掩 柜 的 幔 子 ,
 • 法 柜 和 柜 的 杠 并 施 恩 座 ,
 • 桌 子 和 桌 子 的 一 切 器 具 并 陈 设 饼 ,
 • 精 金 的 灯 台 和 摆 列 的 灯 盏 , 与 灯 台 的 一 切 器 具 , 并 点 灯 的 油 ,
 • 金 坛 , 膏 油 , 馨 香 的 香 料 , 会 幕 的 门 帘 ,
 • 铜 坛 和 坛 上 的 铜 网 , 坛 的 杠 并 坛 的 一 切 器 具 , 洗 濯 盆 和 盆 座 ,
 • 院 子 的 帷 子 和 柱 子 , 并 带 卯 的 座 , 院 子 的 门 帘 , 绳 子 , 橛 子 , 并 帐 幕 和 会 幕 中 一 切 使 用 的 器 具 ,
 • 精 工 作 的 礼 服 , 和 祭 司 亚 伦 并 他 儿 子 在 圣 所 用 以 供 祭 司 职 分 的 圣 衣 。
 • 这 一 切 工 作 都 是 以 色 列 人 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 作 的 。
 • 耶 和 华 怎 样 吩 咐 的 , 他 们 就 怎 样 作 了 。 摩 西 看 见 一 切 的 工 都 作 成 了 , 就 给 他 们 祝 福 。