Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И сотвори́ веселеи́лъ и Елiа́въ, и вся́къ му́дрый умо́мъ, ему́же дана́ е́сть прему́дрость и хи́трость въ ни́хъ, разумѣ́ти твори́ти вся́ дѣла́, я́же ко святы́ни надлежа́щая, по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь.
 • И при­­зва́ Моисе́й веселеи́ла и Елiа́ва и вся́ иму́щыя прему́дрость, и́мже даде́ Бо́гъ ра́зумъ въ се́рдцы, и вся́ во́лею хотя́щыя при­­ходи́ти къ дѣла́мъ, е́же соверша́ти я́:
 • и взя́ша от­ Моисе́а вся́ уча́стiя, я́же при­­несо́ша сы́нове Изра́илевы на вся́ дѣла́ святы́ни твори́ти я́: и ті́и прiима́ху еще́ при­­носи́мая от­ при­­нося́щихъ зау́тра зау́тра.
 • И при­­хожда́ху вси́ му́дрiи, и́же творя́ху дѣла́ святы́ни, кі́йждо по сво­ему́ дѣ́лу, е́же са́ми дѣ́лаху:
 • и реко́ша Моисе́ю, я́ко мно́го при­­но́сятъ лю́дiе свы́ше дѣ́лъ, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь сотвори́ти.
 • И повелѣ́ Моисе́й, и проповѣ́да въ полцѣ́, глаго́ля: му́жъ и жена́ ктому́ да не дѣ́лаютъ на нача́тки святы́ни. И воз­бране́ни бы́ша лю́дiе ктому́ при­­носи́ти.
 • И дѣла́ бы́ша и́мъ дово́лна на стро­е́нiе твори́ти, и преизбы́ша.
 • 37:1И сотвори́ша ски́нiи де́сять опо́нъ:
 • 37:2два́десять и о́смь лако́тъ долгота́ еди́ныя опо́ны, та́яжде бя́ше всѣ́мъ, и четы́рехъ лако́тъ широта́ опо́ны еди́ныя.
 • 37:3И сотвори́ша завѣ́су от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, дѣ́ло шве́н­но херуви́мы:
 • 37:4и воз­ложи́ша ю́ на четы́ри столпы́ негнiю́щыя позлаще́ны зла́томъ, и верхи́ и́хъ зла́ты, и стоя́ла и́хъ четы́ри сре́бряна.
 • 37:5И сотвори́ша завѣ́су две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, дѣ́ло шве́н­но херуви́мы,
 • 37:6и столпы́ и́хъ пя́ть и крючки́ и́хъ: и глави́цы и́хъ и верхи́ и́хъ позлати́ша зла́томъ, и стоя́ла и́хъ пя́ть мѣ́дяна.
 • 22И сотвори́ веселеи́лъ киво́тъ
 • 23и позлати́ его́ зла́томъ чи́стымъ внутрьу́ду и внѣу́ду, и сотвори́ ему́ зла́тъ обво́дъ обою́ду:
 • 24и слiя́ ему́ четы́ри колца́ зла́та на четы́ри страны́ его́: два́ на странѣ́ еди́нѣй, и два́ на странѣ́ друзѣ́й,
 • 25широки́ носи́ламъ, я́ко носи́ти его́ и́ми.
 • 26И сотвори́ очисти́лище надъ киво́томъ от­ зла́та чи́ста,
 • 27и два́ херуви́ма зла́ты:
 • 28херуви́ма еди́наго на странѣ́ очисти́лища, и херуви́ма втора́го на странѣ́ вторѣ́й очисти́лища,
 • 29осѣня́ющыя кри́лами сво­и́ми надъ очисти́лищемъ.
 • 30И сотвори́ трапе́зу предложе́нiя от­ зла́та чи́ста,
 • 31и слiя́ е́й четы́ри колца́ зла́та:
 • 32два́ колца́ на странѣ́ еди́нѣй, и два́ колца́ на странѣ́ вторѣ́й, широки́ я́ко носи́ти носи́лами въ ни́хъ.
 • 33И носи́ла киво́ту и трапе́зѣ сотвори́, и позлати́ и́хъ зла́томъ.
 • 34И сотвори́ сосу́ды трапе́зѣ, блю́да и ѳимiа́мники, и ча́шы зла́ты и воз­лива́лники, и́миже воз­лива́ти бу́детъ, от­ зла́та.
 • 35И сотвори́ свѣти́лникъ, е́же свѣти́ти, златы́й, крѣ́покъ стебло́мъ,
 • 36и вѣ́тви от­ обо­и́хъ стра́нъ его́: и от­ вѣ́твiй его́ от­ра́сли исходя́щыя, три́ от­ еди́ныя и три́ от­ вторы́я страны́, ра́вны дру́гъ дру́гу:
 • 37и свѣти́ла и́хъ, я́же на верху́ и́хъ, во о́бразъ орѣ́ха, от­ ни́хъ: и цвѣтцы́ от­ ни́хъ, [и кру́зи и́хъ,] да бу́дутъ свѣти́ла на ни́хъ:
  38и цвѣте́цъ седмы́й, и́же на краю́ свѣти́ла, на верху́ свы́ше, крѣ́пкiй ве́сь зла́тъ: и се́дмь свѣти́лъ на не́мъ златы́хъ, и щипцы́ его́ златы́я, и подста́вы и́хъ зла́ты.
 • 38:6се́й сотвори́ еле́й пома́занiя святы́й, и сложе́нiе ѳимiа́ма, дѣ́ло чи́стое мирова́рца:
 • 39Се́й посребри́ столпы́ и слiя́ столпо́мъ ко́лца зла́та, и позлати́ вереи́ зла́томъ, и позлати́ столпы́ завѣ́сѣ зла́томъ, и сотвори́ пе́тли зла́ты:
 • 40се́й сотвори́ и крючки́ ски́нiи зла́ты, и крючки́ двора́, и крючки́ на распростре́нiе завѣ́сы све́рху мѣ́дяны:
 • 41се́й слiя́ глави́цы сре́бряны ски́нiи, и глави́цы мѣ́дяны две́рiй ски́нiи, и две́ри двора́, и пе́тли сотвори́ сре́бряны на столпа́хъ: се́й посребри́ и́хъ:
 • 42се́й сотвори́ колки́ ски́нiи и колки́ двора́ мѣ́дяны.
 • Се́й сотвори́ олта́рь мѣ́дянъ изъ кади́лницъ мѣ́дяныхъ, я́же бы́ша муже́мъ вскрамоли́в­шымся съ Коре́овымъ со́нмищемъ:
 • се́й сотвори́ вся́ сосу́ды олтаря́ и кади́лникъ его́, и стоя́ло его́ и ча́шы, и ви́лицы его́ мѣ́дяны:
 • се́й сотвори́ олтарю́ о́крестъ обложе́нiе дѣ́ломъ мре́жнымъ, сни́зу огни́ща подъ ни́мъ да́же до среды́ его́,
 • и положи́ на не́мъ четы́ри колца́ от­ четы́рехъ стра́нъ обложе́нiя олтаря́ мѣ́дяны, широки́ носи́ламъ, е́же носи́ти олта́рь на ни́хъ:
 • се́й сотвори́ умыва́лницу мѣ́дяну и стоя́ло ея́ мѣ́дяно изъ зерца́лъ по́стницъ, я́же пости́шася у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя, въ о́ньже де́нь поста́ви ю́: 38:9и сотвори́ умыва́лницу, да омыва́ютъ изъ нея́ Моисе́й и Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́цѣ сво­и́ и но́зѣ, входя́щымъ и́мъ въ ски́нiю свидѣ́нiя: или́ егда́ при­­хо́дятъ ко олтарю́ служи́ти, омыва́хуся изъ нея́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 37:7И сотвори́ша дво́ръ къ ю́гу, опо́ны двора́ изъ виссо́на ска́наго, сто́ на сто́:
 • 37:8и столпы́ и́хъ два́десять, и стоя́ла и́хъ два́десять мѣ́дяна:
 • 37:9и страна́ къ сѣ́веру, сто́ на сто́: и страна́ къ ю́гу, сто́ на сто́, и столпы́ и́хъ два́десять, и стоя́ла и́хъ два́десять мѣ́дяна:
 • 37:10и страна́ къ мо́рю, опо́ны пяти́десятъ ла́ктей, столпы́ и́хъ де́сять, и стоя́ла и́хъ де́сять:
 • 37:11и страна́ къ восто́ку пяти́десятъ ла́ктей,
 • 37:12опо́ны пяти­на́­де­ся­ти ла́ктей, я́же созади́, и столпы́ и́хъ три́, и стоя́ла и́хъ три́.
 • 37:13И на вторѣ́й за́дней странѣ́ сю́ду и сю́ду у две́рiй двора́, опо́ны пяти­на́­де­ся­ти ла́ктей: столпы́ и́хъ три́, и стоя́ла и́хъ три́.
 • 37:14Вся́ опо́ны ски́нiи изъ виссо́на ска́наго,
 • 37:15и стоя́ла столпо́въ и́хъ мѣ́дяна, и пе́тли и́хъ сре́бряны, и глави́цы и́хъ посре́брены сребро́мъ, и столпы́ и́хъ посре́брены сребро́мъ, вси́ столпи́ двора́.
 • 37:16И завѣ́са две́рiй двора́ дѣ́ло пестря́щаго, изъ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго: два́десяти ла́ктей долгота́, и высота́ и широта́ пяти́ ла́ктей, ра́вны опо́намъ двора́:
 • 37:17и столпы́ и́хъ четы́ри, и стоя́ла и́хъ четы́ри мѣ́дяна, и пе́тли и́хъ сре́бряны, и глави́цы и́хъ посре́брены сребро́мъ:
 • 37:18и вси́ колки́ двора́ о́коло мѣ́дяны, и ті́и посре́брены сребро́мъ.
 • 37:19И сiе́ сочине́нiе ски́нiи свидѣ́нiя, я́коже заповѣ́дано бы́сть Моисе́ю, служе́нiю бы́ти леви́товъ чрезъ Иѳа́мара сы́на Ааро́ня иере́а:
 • 37:20и веселеи́лъ, сы́нъ урі́евъ, от­ пле́мене Иу́дина, сотвори́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю,
 • 37:21и Елiа́въ, сы́нъ Ахисама́ховъ, от­ пле́мене да́нова, и́же созида́­ше тка́ныя ве́щи и шве́ныя и пе́стрыя, е́же тка́ти изъ червлени́цы и виссо́на.
 • 39:1Все́ зла́то, е́же содѣ́лано бы́сть въ дѣ́лѣ по вся́кому дѣ́ланiю святы́хъ, бя́ше зла́та нача́тковъ два́десять де́вять тала́нтовъ и се́дмь со́тъ три́десять си́клевъ, по си́клю свято́му:
 • 39:2и сребра́ уча́стiе от­ исчи́слен­ныхъ муже́й со́нма, сто́ тала́нтовъ и ты́сяща се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть си́клевъ:
 • 39:3дра́хма еди́на съ главы́ по́лъ си́кля, по си́клю свято́му: вся́къ при­­ходя́й къ пресмотре́нiю от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, на шестьдеся́тъ те́мъ и на три́ ты́сящы пя́ть со́тъ и пятьдеся́тъ.
 • 39:4И бы́ша сто́ тала́нтъ сребра́ на слiя́нiе ста́ глави́цъ ски́нiи и на глави́цы завѣ́сныя, сто́ глави́цъ на сто́ тала́нтъ, тала́нтъ на глави́цу:
 • 39:5и ты́сящу се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть си́клевъ сотвори́ на пе́тли столпа́мъ, и позлати́ глави́цы и́хъ, и украси́ я́.
 • 39:6И мѣ́дь уча́стiя, се́дмьдесятъ тала́нтъ и двѣ́ ты́сящы и четы́реста си́клевъ.
 • 39:7И сотвори́ша изъ нея́ стоя́ла две́рная ски́нiи свидѣ́нiя,
 • 39:8 и стоя́ла двора́ о́крестъ, и стоя́ла две́рiй двора́, и колки́ ски́нiи, и колки́ двора́ о́крестъ,
 • 39:9и обложе́нiе мѣ́дяно о́крестъ олтаря́, и вся́ сосу́ды олтаря́, и вся́ ору́дiя ски́нiи свидѣ́нiя.
 • 比 撒 列 和 亚 何 利 亚 伯 , 并 一 切 心 里 有 智 慧 的 , 就 是 蒙 耶 和 华 赐 智 慧 聪 明 , 叫 他 知 道 作 圣 所 各 样 使 用 之 工 的 , 都 要 照 耶 和 华 所 吩 咐 的 作 工 。
 • 凡 耶 和 华 赐 他 心 里 有 智 慧 , 而 且 受 感 前 来 作 这 工 的 , 摩 西 把 他 们 和 比 撒 列 并 亚 何 利 亚 伯 一 同 召 来 。
 • 这 些 人 就 从 摩 西 收 了 以 色 列 人 为 作 圣 所 并 圣 所 使 用 之 工 所 拿 来 的 礼 物 。 百 姓 每 早 晨 还 把 甘 心 献 的 礼 物 拿 来 。
 • 凡 作 圣 所 一 切 工 的 智 慧 人 各 都 离 开 他 所 作 的 工 ,
 • 来 对 摩 西 说 , 百 姓 为 爷 和 华 吩 咐 使 用 之 工 所 拿 来 的 , 富 富 有 馀 。
 • 摩 西 传 命 , 他 们 就 在 全 营 中 宣 告 说 , 无 论 男 女 , 不 必 再 为 圣 所 拿 什 么 礼 物 来 。 这 样 才 拦 住 百 姓 不 再 拿 礼 物 来 。
 • 因 为 他 们 所 有 的 材 料 够 作 一 切 当 作 的 物 , 而 且 有 馀 。
 • 他 们 中 间 , 凡 心 里 有 智 慧 作 工 的 , 用 十 幅 幔 子 作 帐 幕 。 这 幔 子 是 比 撒 列 用 捻 的 细 麻 和 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 制 造 的 , 并 用 巧 匠 的 手 工 绣 上 基 路 伯 。
 • 每 幅 幔 子 长 二 十 八 肘 , 宽 四 肘 , 都 是 一 样 的 尺 寸 。
 • 他 使 这 五 幅 幔 子 幅 幅 相 连 , 又 使 那 五 幅 幔 子 幅 幅 相 连 ,
 • 在 这 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 作 蓝 色 的 钮 扣 , 在 那 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 也 照 样 作 ,
 • 在 这 相 连 的 幔 子 上 作 五 十 个 钮 扣 , 在 那 相 连 的 幔 子 上 也 作 五 十 个 钮 扣 , 都 是 两 两 相 对 ,
 • 又 作 五 十 个 金 钩 , 使 幔 子 相 连 。 这 才 成 了 一 个 帐 幕 。
 • 他 用 山 羊 毛 织 十 一 幅 幔 子 , 作 为 帐 幕 以 上 的 罩 棚 。
 • 每 幅 幔 子 长 三 十 肘 , 宽 四 肘 , 十 一 幅 幔 子 都 是 一 样 的 尺 寸 。
 • 他 把 五 幅 幔 子 连 成 一 幅 , 又 把 六 幅 幔 子 连 成 一 幅 ,
 • 在 这 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 作 五 十 个 钮 扣 , 在 那 相 连 的 幔 子 末 幅 边 上 也 作 五 十 个 钮 扣 ,
 • 又 作 五 十 个 铜 钩 , 使 罩 棚 连 成 一 个 ,
 • 并 用 染 红 的 公 羊 皮 作 罩 棚 的 盖 , 再 用 海 狗 皮 作 一 层 罩 棚 上 的 顶 盖 。
 • 他 用 皂 荚 木 作 帐 幕 的 竖 板 。
 • 每 块 长 十 肘 , 宽 一 肘 半 ,
 • 每 块 有 两 榫 相 对 。 帐 幕 一 切 的 板 都 是 这 样 作 。
 • 帐 幕 的 南 面 作 板 二 十 块 。
 • 在 这 二 十 块 板 底 下 又 作 四 十 个 带 卯 的 银 座 , 两 卯 接 这 块 板 上 的 两 榫 , 两 卯 接 那 块 板 上 的 两 榫 。
 • 帐 幕 的 第 二 面 , 就 是 北 面 , 也 作 板 二 十 块
 • 和 带 卯 的 银 座 四 十 个 , 这 板 底 下 有 两 卯 , 那 板 底 下 也 有 两 卯 。
 • 帐 幕 的 后 面 , 就 是 西 面 , 作 板 六 块 。
 • 帐 幕 后 面 的 拐 角 作 板 两 块 。
 • 板 的 下 半 截 是 双 的 , 上 半 截 是 整 的 , 直 到 第 一 个 环 子 , 在 帐 幕 的 两 个 拐 角 上 都 是 这 样 作 。
 • 有 八 块 板 和 十 六 个 带 卯 的 银 座 , 每 块 板 底 下 有 两 卯 。
 • 他 用 皂 荚 木 作 闩 , 为 帐 幕 这 面 的 板 作 五 闩 ,
 • 为 帐 幕 那 面 的 板 作 五 闩 , 又 为 帐 幕 后 面 的 板 作 五 闩 ,
 • 使 板 腰 间 的 中 闩 从 这 一 头 通 到 那 一 头 。
 • 用 金 子 将 板 包 裹 , 又 作 板 上 的 金 环 套 闩 , 闩 也 用 金 子 包 裹 。
 • 他 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 捻 的 细 麻 织 幔 子 , 以 巧 匠 的 手 工 绣 上 基 路 伯 。
 • 为 幔 子 作 四 根 皂 荚 木 柱 子 , 用 金 包 裹 , 柱 子 上 有 金 钩 , 又 为 柱 子 铸 了 四 个 带 卯 的 银 座 。
 • 拿 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 捻 的 细 麻 , 用 绣 花 的 手 工 织 帐 幕 的 门 帘 ,
 • 又 为 帘 子 作 五 根 柱 子 和 柱 子 上 的 钩 子 , 用 金 子 把 柱 顶 和 柱 子 上 的 杆 子 包 裹 。 柱 子 有 五 个 带 卯 的 座 , 是 铜 的 。
 • 比 撒 列 用 皂 荚 木 作 柜 , 长 二 肘 半 , 宽 一 肘 半 , 高 一 肘 半 。
 • 里 外 包 上 精 金 , 四 围 镶 上 金 牙 边 ,
 • 又 铸 四 个 金 环 , 安 在 柜 的 四 脚 上 , 这 边 两 环 , 那 边 两 环 。
 • 用 皂 荚 木 作 两 根 杠 , 用 金 包 裹 。
 • 把 杠 穿 在 柜 旁 的 环 内 , 以 便 抬 柜 。
 • 用 精 金 作 施 恩 座 , 长 二 肘 半 , 宽 一 肘 半 。
 • 用 金 子 锤 出 两 个 基 路 伯 来 , 安 在 施 恩 座 的 两 头 ,
 • 这 头 作 一 个 基 路 伯 , 那 头 作 一 个 基 路 伯 , 二 基 路 伯 接 连 一 块 , 在 施 恩 座 的 两 头 。
 • 二 基 路 伯 高 张 翅 膀 , 遮 掩 施 恩 座 , 基 路 伯 是 脸 对 脸 , 朝 着 施 恩 座 。
 • 他 用 皂 荚 木 作 一 张 桌 子 , 长 二 肘 , 宽 一 肘 , 高 一 肘 半 ,
 • 又 包 上 精 金 , 四 围 镶 上 金 牙 边 。
 • 桌 子 的 四 围 各 作 一 掌 宽 的 横 梁 , 横 梁 上 镶 着 金 牙 边 ,
 • 又 铸 了 四 个 金 环 , 安 在 桌 子 四 脚 的 四 角 上 。
 • 安 环 子 的 地 方 是 挨 近 横 梁 , 可 以 穿 杠 抬 桌 子 。
 • 他 用 皂 荚 木 作 两 根 杠 , 用 金 包 裹 , 以 便 抬 桌 子 ,
 • 又 用 精 金 作 桌 子 上 的 器 皿 , 就 是 盘 子 , 调 羹 , 并 奠 酒 的 瓶 和 爵 。
 • 他 用 精 金 作 一 个 灯 台 , 这 灯 台 的 座 和 干 , 与 杯 , 球 , 花 , 都 是 接 连 一 块 锤 出 来 的 。
 • 灯 台 两 旁 杈 出 六 个 枝 子 , 这 旁 三 个 , 那 旁 三 个 。
 • 这 旁 每 枝 上 有 三 个 杯 , 形 状 像 杏 花 , 有 球 有 花 , 那 旁 每 枝 上 也 有 三 个 杯 , 形 状 像 杏 花 , 有 球 有 花 。 从 灯 台 杈 出 来 的 六 个 枝 子 都 是 如 此 。
 • 灯 台 上 有 四 个 杯 , 形 状 像 杏 花 , 有 球 有 花 。
 • 灯 台 每 两 个 枝 子 以 下 有 球 , 与 枝 子 接 连 一 块 , 灯 台 杈 出 的 六 个 枝 子 都 是 如 此 。
 • 球 和 枝 子 是 接 连 一 块 , 都 是 一 块 精 金 锤 出 来 的 。
 • 用 精 金 作 灯 台 的 七 个 灯 盏 , 并 灯 台 的 腊 剪 和 腊 花 盘 。
 • 他 用 精 金 一 他 连 得 作 灯 台 和 灯 台 的 一 切 器 具 。
 • 他 用 皂 荚 木 作 香 坛 , 是 四 方 的 , 长 一 肘 , 宽 一 肘 , 高 二 肘 , 坛 的 四 角 与 坛 接 连 一 块 ,
 • 又 用 精 金 把 坛 的 上 面 与 坛 的 四 面 并 坛 的 四 角 包 裹 , 又 在 坛 的 四 围 镶 上 金 牙 边 。
 • 作 两 个 金 环 , 安 在 牙 子 边 以 下 , 在 坛 的 两 旁 , 两 根 横 撑 上 , 作 为 穿 杠 的 用 处 , 以 便 抬 坛 。
 • 用 皂 荚 木 作 杠 , 用 金 包 裹 。
 • 又 按 作 香 之 法 作 圣 膏 油 和 馨 香 料 的 净 香 。
 • 他 用 皂 荚 木 作 燔 祭 坛 , 是 四 方 的 , 长 五 肘 , 宽 五 肘 , 高 三 肘 ,
 • 在 坛 的 四 拐 角 上 作 四 个 角 , 与 坛 接 连 一 块 , 用 铜 把 坛 包 裹 。
 • 他 作 坛 上 的 盆 , 铲 子 , 盘 子 , 肉 锸 子 , 火 鼎 , 这 一 切 器 具 都 是 用 铜 作 的 。
 • 又 为 坛 作 一 个 铜 网 , 安 在 坛 四 面 的 围 腰 板 以 下 , 从 下 达 到 坛 的 半 腰 。
 • 为 铜 网 的 四 角 铸 四 个 环 子 , 作 为 穿 杠 的 用 处 。
 • 用 皂 荚 木 作 杠 , 用 铜 包 裹 ,
 • 把 杠 穿 在 坛 两 旁 的 环 子 内 , 用 以 抬 坛 , 并 用 板 作 坛 , 坛 是 空 的 。
 • 他 用 铜 作 洗 濯 盆 和 盆 座 , 是 用 会 幕 门 前 伺 候 的 妇 人 之 镜 子 作 的 。
 • 他 作 帐 幕 的 院 子 。 院 子 的 南 面 用 捻 的 细 麻 作 帷 子 , 宽 一 百 肘 。
 • 帷 子 的 柱 子 二 十 根 , 带 卯 的 铜 座 二 十 个 , 柱 子 上 的 钩 子 和 杆 子 都 是 用 银 子 作 的 。
 • 北 面 也 有 帷 子 , 宽 一 百 肘 。 帷 子 的 柱 子 二 十 根 , 带 卯 的 铜 座 二 十 个 , 柱 子 上 的 钩 子 和 杆 子 都 是 用 银 子 作 的 。
 • 院 子 的 西 面 有 帷 子 , 宽 五 十 肘 。 帷 子 的 柱 子 十 根 , 带 卯 的 座 十 个 , 柱 子 的 钩 子 和 杆 子 都 是 用 银 子 作 的 。
 • 院 子 的 东 面 , 宽 五 十 肘 。
 • 门 这 边 的 帷 子 十 五 肘 , 那 边 也 是 一 样 。 帷 子 的 柱 子 三 根 , 带 卯 的 座 三 个 。 在 门 的 左 右 各 有 帷 子 十 五 肘 , 帷 子 的 柱 子 三 根 , 带 卯 的 座 三 个 。
 • 院 子 四 面 的 帷 子 都 是 用 捻 的 细 麻 作 的 。
 • 柱 子 带 卯 的 座 是 铜 的 , 柱 子 上 的 钩 子 和 杆 子 是 银 的 , 柱 顶 是 用 银 子 包 的 。 院 子 一 切 的 柱 子 都 是 用 银 杆 连 络 的 。
 • 院 子 的 门 帘 是 以 绣 花 的 手 工 , 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 捻 的 细 麻 织 的 , 宽 二 十 肘 , 高 五 肘 , 与 院 子 的 帷 子 相 配 。
 • 帷 子 的 柱 子 四 根 , 带 卯 的 铜 座 四 个 , 柱 子 上 的 钩 子 和 杆 子 是 银 的 , 柱 顶 是 用 银 子 包 的 。
 • 帐 幕 一 切 的 橛 子 和 院 子 四 围 的 橛 子 都 是 铜 的 。
 • 这 是 法 柜 的 帐 幕 中 利 未 人 所 用 物 件 的 总 数 , 是 照 摩 西 的 吩 咐 , 经 祭 司 亚 伦 的 儿 子 以 他 玛 的 手 数 点 的 。
 • 凡 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 都 是 犹 大 支 派 户 珥 的 孙 子 , 乌 利 的 儿 子 比 撒 列 作 的 。
 • 与 他 同 工 的 有 但 支 派 中 亚 希 撒 抹 的 儿 子 亚 何 利 亚 伯 , 他 是 雕 刻 匠 , 又 是 巧 匠 , 又 能 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 细 麻 绣 花 。
 • 为 圣 所 一 切 工 作 使 用 所 献 的 金 子 , 按 圣 所 的 平 , 有 二 十 九 他 连 得 并 七 百 三 十 舍 客 勒 。
 • 会 中 被 数 的 人 所 出 的 银 子 , 按 圣 所 的 平 , 有 一 百 他 连 得 并 一 千 七 百 七 十 五 舍 客 勒 。
 • 凡 过 去 归 那 些 被 数 之 人 的 , 从 二 十 岁 以 外 , 有 六 十 万 零 三 千 五 百 五 十 人 。 按 圣 所 的 平 , 每 人 出 银 半 舍 客 勒 , 就 是 一 比 加 。
 • 用 那 一 百 他 连 得 银 子 铸 造 圣 所 带 卯 的 座 , 和 幔 鬃 柱 子 带 卯 的 座 , 一 百 他 连 得 共 一 百 带 卯 的 座 , 每 带 卯 的 座 用 一 他 连 得 。
 • 用 那 一 千 七 百 七 十 五 舍 客 勒 银 子 作 柱 子 上 的 钩 子 , 包 裹 柱 顶 并 柱 子 上 的 杆 子 。
 • 所 献 的 铜 有 七 十 他 连 得 并 二 千 四 百 舍 客 勒 。
 • 用 这 铜 作 会 幕 门 带 卯 的 座 和 铜 坛 , 并 坛 上 的 铜 网 和 坛 的 一 切 器 具 ,
 • 并 院 子 四 围 带 卯 的 座 和 院 门 带 卯 的 座 , 与 帐 幕 一 切 的 橛 子 和 院 子 四 围 所 有 的 橛 子 。
 • И стал работать Веселеил и Аголиав и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтоб уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь.
 • И призвал Моисей Веселеила и Аголиава и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать.
 • И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на [все] потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро.
 • Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какою кто занимался,
 • и сказали Моисею, говоря: народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать.
 • И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище; и перестал народ приносить.
 • Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось.
 • И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работою скинии: десять покрывал из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти; и херувимов сделали на них искусною работою;
 • длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, и ширина каждого покрывала четыре локтя: всем покрывалам одна мера.
 • И соединил он пять покрывал одно с другим, и другие пять покрывал соединил одно с другим.
 • И сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим; так же сделал он и на краю последнего покрывала, для соединения его с другим;
 • пятьдесят петлей сделал он у одного покрывала, и пятьдесят петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим; петли сии соответствовали одна другой;
 • и сделал пятьдесят крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стала скиния одно целое.
 • Потом сделал покрывала из козьей шерсти для покрытия скинии: одиннадцать покрывал сделал таких;
 • длиною покрывало тридцать локтей, и шириною покрывало четыре локтя: одиннадцати покрывалам мера одна.
 • И соединил он пять покрывал особо и шесть покрывал особо.
 • И сделал пятьдесят петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и пятьдесят петлей сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим;
 • и сделал пятьдесят медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое.
 • И сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих.
 • И сделал брусья для скинии из дерева ситтим прямостоящие:
 • десять локтей длина бруса, и полтора локтя ширина каждого бруса;
 • у каждого бруса по два шипа, один против другого: так сделал он все брусья скинии.
 • И сделал для скинии двадцать таких брусьев для полуденной стороны,
 • и сорок серебряных подножий сделал под двадцать брусьев: два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его;
 • и для другой стороны скинии, к северу, сделал двадцать брусьев
 • и сорок серебряных подножий: два подножия под один брус, и два подножия под другой брус;
 • а для задней стороны скинии, к западу, сделал шесть брусьев,
 • и два бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону;
 • и были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу: так сделал он с ними обоими на обоих углах;
 • и было восемь брусьев и серебряных подножий шестнадцать, по два подножия под каждый брус.
 • И сделал шесты из дерева ситтим, пять для брусьев одной стороны скинии,
 • и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны скинии;
 • и сделал внутренний шест, который проходил бы по средине брусьев от одного конца до другого;
 • брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом.
 • И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, и искусною работою сделал на ней херувимов;
 • и сделал для нее четыре столба из ситтим и обложил их золотом, с золотыми крючками, и вылил для них четыре серебряных подножия.
 • И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, узорчатой работы,
 • и пять столбов для нее с крючками; и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил пять медных подножий.
 • И сделал Веселеил ковчег из дерева ситтим; длина его два локтя с половиною, ширина его полтора локтя и высота его полтора локтя;
 • и обложил его чистым золотом внутри и снаружи и сделал вокруг него золотой венец;
 • и вылил для него четыре кольца золотых, на четырех нижних углах его: два кольца на одной стороне его и два кольца на другой стороне его.
 • И сделал шесты из дерева ситтим и обложил их золотом;
 • и вложил шесты в кольца, по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег.
 • И сделал крышку из чистого золота: длина ее два локтя с половиною, а ширина полтора локтя.
 • И сделал двух херувимов из золота: чеканной работы сделал их на обоих концах крышки,
 • одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца: выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее;
 • и были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу; к крышке были лица херувимов.
 • И сделал стол из дерева ситтим длиною в два локтя, шириною в локоть и вышиною в полтора локтя,
 • и обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец;
 • и сделал вокруг него стенки в ладонь и сделал золотой венец у стенок его;
 • и вылил для него четыре кольца золотых и утвердил кольца на четырех углах, у четырех ножек его;
 • при стенках были кольца, чтобы влагать шесты для ношения стола;
 • и сделал шесты из дерева ситтим и обложил их золотом для ношения стола.
 • Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу: блюда, кадильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими, из чистого золота.
 • И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него;
 • шесть ветвей выходило из боков его: три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его;
 • три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветви: так на всех шести ветвях, выходящих из светильника;
 • а на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами;
 • у шести ветвей, выходящих из него, яблоко под первыми двумя ветвями, и яблоко под вторыми двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями;
 • яблоки и ветви их выходили из него; весь он был чеканный, цельный, из чистого золота.
 • И сделал к нему семь лампад, и щипцы к нему и лотки к нему, из чистого золота;
 • из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его.
 • И сделал жертвенник курения из дерева ситтим: длина его локоть и ширина его локоть, четыреугольный, вышина его два локтя; из него выходили роги его;
 • и обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг;
 • под венцом его на двух углах его сделал два кольца золотых; с двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его;
 • шесты сделал из дерева ситтим и обложил их золотом.
 • И сделал миро для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти.
 • И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситтим длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, четыреугольный, вышиною в три локтя;
 • и сделал роги на четырех углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью.
 • И сделал все принадлежности жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и у́гольницы; все принадлежности его сделал из меди.
 • И сделал для жертвенника решетку, род сетки, из меди, по окраине его внизу до половины его;
 • и сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов.
 • И сделал шесты из дерева ситтим, и обложил их медью,
 • и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их; пустой внутри из досок сделал его.
 • И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания.
 • И сделал двор: с полуденной стороны, к югу, завесы из крученого виссона, длиною во сто локтей;
 • столбов для них двадцать и подножий к ним двадцать медных; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И по северной стороне – завесы во сто локтей; столбов для них двадцать и подножий к ним двадцать медных; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И с западной стороны – завесы в пятьдесят локтей, столбов для них десять и подножий к ним десять; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И с передней стороны к востоку – завесы в пятьдесят локтей.
 • Для одной стороны ворот двора – завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три;
 • и для другой стороны [по обеим сторонам ворот двора] – завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три.
 • Все завесы во все стороны двора из крученого виссона,
 • а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра; верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными.
 • Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, длиною в двадцать локтей, вышиною в пять локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора;
 • и столбов для нее четыре, и подножий к ним четыре медных; крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные.
 • Все колья вокруг скинии и двора медные.
 • Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея, посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника.
 • Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселеил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина,
 • и с ним Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани.
 • Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было двадцать девять талантов и семьсот тридцать сиклей, сиклей священных;
 • серебра же от исчисленных лиц общества сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять сиклей, сиклей священных;
 • с шестисот трех тысяч пятисот пятидесяти человек, с каждого поступившего в исчисление, от двадцати лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль священный.
 • Сто талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы; сто подножий из ста талантов, по таланту на подножие;
 • а из тысячи семисот семидесяти пяти сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них.
 • Меди же, принесенной в дар, было семьдесят талантов и две тысячи четыреста сиклей;
 • из нее сделал он подножия для столбов у входа в скинию свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника,
 • и подножия для столбов всего двора, и подножия для столбов ворот двора, и все колья скинии и все колья вокруг двора.