Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • 22И сотвори́ веселеи́лъ киво́тъ
 • 23и позлати́ его́ зла́томъ чи́стымъ внутрьу́ду и внѣу́ду, и сотвори́ ему́ зла́тъ обво́дъ обою́ду:
 • 24и слiя́ ему́ четы́ри колца́ зла́та на четы́ри страны́ его́: два́ на странѣ́ еди́нѣй, и два́ на странѣ́ друзѣ́й,
 • 25широки́ носи́ламъ, я́ко носи́ти его́ и́ми.
 • 26И сотвори́ очисти́лище надъ киво́томъ от­ зла́та чи́ста,
 • 27и два́ херуви́ма зла́ты:
 • 28херуви́ма еди́наго на странѣ́ очисти́лища, и херуви́ма втора́го на странѣ́ вторѣ́й очисти́лища,
 • 29осѣня́ющыя кри́лами сво­и́ми надъ очисти́лищемъ.
 • 30И сотвори́ трапе́зу предложе́нiя от­ зла́та чи́ста,
 • 31и слiя́ е́й четы́ри колца́ зла́та:
 • 32два́ колца́ на странѣ́ еди́нѣй, и два́ колца́ на странѣ́ вторѣ́й, широки́ я́ко носи́ти носи́лами въ ни́хъ.
 • 33И носи́ла киво́ту и трапе́зѣ сотвори́, и позлати́ и́хъ зла́томъ.
 • 34И сотвори́ сосу́ды трапе́зѣ, блю́да и ѳимiа́мники, и ча́шы зла́ты и воз­лива́лники, и́миже воз­лива́ти бу́детъ, от­ зла́та.
 • 35И сотвори́ свѣти́лникъ, е́же свѣти́ти, златы́й, крѣ́покъ стебло́мъ,
 • 36и вѣ́тви от­ обо­и́хъ стра́нъ его́: и от­ вѣ́твiй его́ от­ра́сли исходя́щыя, три́ от­ еди́ныя и три́ от­ вторы́я страны́, ра́вны дру́гъ дру́гу:
 • 37и свѣти́ла и́хъ, я́же на верху́ и́хъ, во о́бразъ орѣ́ха, от­ ни́хъ: и цвѣтцы́ от­ ни́хъ, [и кру́зи и́хъ,] да бу́дутъ свѣти́ла на ни́хъ:
  38и цвѣте́цъ седмы́й, и́же на краю́ свѣти́ла, на верху́ свы́ше, крѣ́пкiй ве́сь зла́тъ: и се́дмь свѣти́лъ на не́мъ златы́хъ, и щипцы́ его́ златы́я, и подста́вы и́хъ зла́ты.
 • 38:6се́й сотвори́ еле́й пома́занiя святы́й, и сложе́нiе ѳимiа́ма, дѣ́ло чи́стое мирова́рца:
 • 39Се́й посребри́ столпы́ и слiя́ столпо́мъ ко́лца зла́та, и позлати́ вереи́ зла́томъ, и позлати́ столпы́ завѣ́сѣ зла́томъ, и сотвори́ пе́тли зла́ты:
 • 40се́й сотвори́ и крючки́ ски́нiи зла́ты, и крючки́ двора́, и крючки́ на распростре́нiе завѣ́сы све́рху мѣ́дяны:
 • 41се́й слiя́ глави́цы сре́бряны ски́нiи, и глави́цы мѣ́дяны две́рiй ски́нiи, и две́ри двора́, и пе́тли сотвори́ сре́бряны на столпа́хъ: се́й посребри́ и́хъ:
 • 42се́й сотвори́ колки́ ски́нiи и колки́ двора́ мѣ́дяны.
 • Се́й сотвори́ олта́рь мѣ́дянъ изъ кади́лницъ мѣ́дяныхъ, я́же бы́ша муже́мъ вскрамоли́в­шымся съ Коре́овымъ со́нмищемъ:
 • се́й сотвори́ вся́ сосу́ды олтаря́ и кади́лникъ его́, и стоя́ло его́ и ча́шы, и ви́лицы его́ мѣ́дяны:
 • се́й сотвори́ олтарю́ о́крестъ обложе́нiе дѣ́ломъ мре́жнымъ, сни́зу огни́ща подъ ни́мъ да́же до среды́ его́,
 • и положи́ на не́мъ четы́ри колца́ от­ четы́рехъ стра́нъ обложе́нiя олтаря́ мѣ́дяны, широки́ носи́ламъ, е́же носи́ти олта́рь на ни́хъ:
 • се́й сотвори́ умыва́лницу мѣ́дяну и стоя́ло ея́ мѣ́дяно изъ зерца́лъ по́стницъ, я́же пости́шася у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя, въ о́ньже де́нь поста́ви ю́: 38:9и сотвори́ умыва́лницу, да омыва́ютъ изъ нея́ Моисе́й и Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́цѣ сво­и́ и но́зѣ, входя́щымъ и́мъ въ ски́нiю свидѣ́нiя: или́ егда́ при­­хо́дятъ ко олтарю́ служи́ти, омыва́хуся изъ нея́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 37:7И сотвори́ша дво́ръ къ ю́гу, опо́ны двора́ изъ виссо́на ска́наго, сто́ на сто́:
 • 37:8и столпы́ и́хъ два́десять, и стоя́ла и́хъ два́десять мѣ́дяна:
 • 37:9и страна́ къ сѣ́веру, сто́ на сто́: и страна́ къ ю́гу, сто́ на сто́, и столпы́ и́хъ два́десять, и стоя́ла и́хъ два́десять мѣ́дяна:
 • 37:10и страна́ къ мо́рю, опо́ны пяти́десятъ ла́ктей, столпы́ и́хъ де́сять, и стоя́ла и́хъ де́сять:
 • 37:11и страна́ къ восто́ку пяти́десятъ ла́ктей,
 • 37:12опо́ны пяти­на́­де­ся­ти ла́ктей, я́же созади́, и столпы́ и́хъ три́, и стоя́ла и́хъ три́.
 • 37:13И на вторѣ́й за́дней странѣ́ сю́ду и сю́ду у две́рiй двора́, опо́ны пяти­на́­де­ся­ти ла́ктей: столпы́ и́хъ три́, и стоя́ла и́хъ три́.
 • 37:14Вся́ опо́ны ски́нiи изъ виссо́на ска́наго,
 • 37:15и стоя́ла столпо́въ и́хъ мѣ́дяна, и пе́тли и́хъ сре́бряны, и глави́цы и́хъ посре́брены сребро́мъ, и столпы́ и́хъ посре́брены сребро́мъ, вси́ столпи́ двора́.
 • 37:16И завѣ́са две́рiй двора́ дѣ́ло пестря́щаго, изъ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго: два́десяти ла́ктей долгота́, и высота́ и широта́ пяти́ ла́ктей, ра́вны опо́намъ двора́:
 • 37:17и столпы́ и́хъ четы́ри, и стоя́ла и́хъ четы́ри мѣ́дяна, и пе́тли и́хъ сре́бряны, и глави́цы и́хъ посре́брены сребро́мъ:
 • 37:18и вси́ колки́ двора́ о́коло мѣ́дяны, и ті́и посре́брены сребро́мъ.
 • 37:19И сiе́ сочине́нiе ски́нiи свидѣ́нiя, я́коже заповѣ́дано бы́сть Моисе́ю, служе́нiю бы́ти леви́товъ чрезъ Иѳа́мара сы́на Ааро́ня иере́а:
 • 37:20и веселеи́лъ, сы́нъ урі́евъ, от­ пле́мене Иу́дина, сотвори́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю,
 • 37:21и Елiа́въ, сы́нъ Ахисама́ховъ, от­ пле́мене да́нова, и́же созида́­ше тка́ныя ве́щи и шве́ныя и пе́стрыя, е́же тка́ти изъ червлени́цы и виссо́на.
 • 39:1Все́ зла́то, е́же содѣ́лано бы́сть въ дѣ́лѣ по вся́кому дѣ́ланiю святы́хъ, бя́ше зла́та нача́тковъ два́десять де́вять тала́нтовъ и се́дмь со́тъ три́десять си́клевъ, по си́клю свято́му:
 • 39:2и сребра́ уча́стiе от­ исчи́слен­ныхъ муже́й со́нма, сто́ тала́нтовъ и ты́сяща се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть си́клевъ:
 • 39:3дра́хма еди́на съ главы́ по́лъ си́кля, по си́клю свято́му: вся́къ при­­ходя́й къ пресмотре́нiю от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, на шестьдеся́тъ те́мъ и на три́ ты́сящы пя́ть со́тъ и пятьдеся́тъ.
 • 39:4И бы́ша сто́ тала́нтъ сребра́ на слiя́нiе ста́ глави́цъ ски́нiи и на глави́цы завѣ́сныя, сто́ глави́цъ на сто́ тала́нтъ, тала́нтъ на глави́цу:
 • 39:5и ты́сящу се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть си́клевъ сотвори́ на пе́тли столпа́мъ, и позлати́ глави́цы и́хъ, и украси́ я́.
 • 39:6И мѣ́дь уча́стiя, се́дмьдесятъ тала́нтъ и двѣ́ ты́сящы и четы́реста си́клевъ.
 • 39:7И сотвори́ша изъ нея́ стоя́ла две́рная ски́нiи свидѣ́нiя,
 • 39:8 и стоя́ла двора́ о́крестъ, и стоя́ла две́рiй двора́, и колки́ ски́нiи, и колки́ двора́ о́крестъ,
 • 39:9и обложе́нiе мѣ́дяно о́крестъ олтаря́, и вся́ сосу́ды олтаря́, и вся́ ору́дiя ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И сделал Веселеил ковчег из дерева ситтим; длина его два локтя с половиною, ширина его полтора локтя и высота его полтора локтя;
 • и обложил его чистым золотом внутри и снаружи и сделал вокруг него золотой венец;
 • и вылил для него четыре кольца золотых, на четырех нижних углах его: два кольца на одной стороне его и два кольца на другой стороне его.
 • И сделал шесты из дерева ситтим и обложил их золотом;
 • и вложил шесты в кольца, по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег.
 • И сделал крышку из чистого золота: длина ее два локтя с половиною, а ширина полтора локтя.
 • И сделал двух херувимов из золота: чеканной работы сделал их на обоих концах крышки,
 • одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца: выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее;
 • и были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу; к крышке были лица херувимов.
 • И сделал стол из дерева ситтим длиною в два локтя, шириною в локоть и вышиною в полтора локтя,
 • и обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец;
 • и сделал вокруг него стенки в ладонь и сделал золотой венец у стенок его;
 • и вылил для него четыре кольца золотых и утвердил кольца на четырех углах, у четырех ножек его;
 • при стенках были кольца, чтобы влагать шесты для ношения стола;
 • и сделал шесты из дерева ситтим и обложил их золотом для ношения стола.
 • Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу: блюда, кадильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими, из чистого золота.
 • И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него;
 • шесть ветвей выходило из боков его: три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его;
 • три чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветви: так на всех шести ветвях, выходящих из светильника;
 • а на стебле светильника было четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами;
 • у шести ветвей, выходящих из него, яблоко под первыми двумя ветвями, и яблоко под вторыми двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями;
 • яблоки и ветви их выходили из него; весь он был чеканный, цельный, из чистого золота.
 • И сделал к нему семь лампад, и щипцы к нему и лотки к нему, из чистого золота;
 • из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его.
 • И сделал жертвенник курения из дерева ситтим: длина его локоть и ширина его локоть, четыреугольный, вышина его два локтя; из него выходили роги его;
 • и обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг;
 • под венцом его на двух углах его сделал два кольца золотых; с двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его;
 • шесты сделал из дерева ситтим и обложил их золотом.
 • И сделал миро для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти.
 • И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситтим длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, четыреугольный, вышиною в три локтя;
 • и сделал роги на четырех углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью.
 • И сделал все принадлежности жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и у́гольницы; все принадлежности его сделал из меди.
 • И сделал для жертвенника решетку, род сетки, из меди, по окраине его внизу до половины его;
 • и сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов.
 • И сделал шесты из дерева ситтим, и обложил их медью,
 • и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их; пустой внутри из досок сделал его.
 • И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания.
 • И сделал двор: с полуденной стороны, к югу, завесы из крученого виссона, длиною во сто локтей;
 • столбов для них двадцать и подножий к ним двадцать медных; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И по северной стороне – завесы во сто локтей; столбов для них двадцать и подножий к ним двадцать медных; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И с западной стороны – завесы в пятьдесят локтей, столбов для них десять и подножий к ним десять; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И с передней стороны к востоку – завесы в пятьдесят локтей.
 • Для одной стороны ворот двора – завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три;
 • и для другой стороны [по обеим сторонам ворот двора] – завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три.
 • Все завесы во все стороны двора из крученого виссона,
 • а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра; верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными.
 • Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, длиною в двадцать локтей, вышиною в пять локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора;
 • и столбов для нее четыре, и подножий к ним четыре медных; крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные.
 • Все колья вокруг скинии и двора медные.
 • Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея, посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника.
 • Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселеил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина,
 • и с ним Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани.
 • Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было двадцать девять талантов и семьсот тридцать сиклей, сиклей священных;
 • серебра же от исчисленных лиц общества сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять сиклей, сиклей священных;
 • с шестисот трех тысяч пятисот пятидесяти человек, с каждого поступившего в исчисление, от двадцати лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль священный.
 • Сто талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы; сто подножий из ста талантов, по таланту на подножие;
 • а из тысячи семисот семидесяти пяти сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них.
 • Меди же, принесенной в дар, было семьдесят талантов и две тысячи четыреста сиклей;
 • из нее сделал он подножия для столбов у входа в скинию свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника,
 • и подножия для столбов всего двора, и подножия для столбов ворот двора, и все колья скинии и все колья вокруг двора.
 • Бетселел сандыкты акация жыгачынан жасады. Анын узундугу эки жарым чыканак, туурасы бир жарым чыканак, бийиктиги бир жарым чыканак болду.
 • Анын ичин да, сыртын да таза алтын менен каптады, таажыныкындай кылып, алтын ачакейди айландыра курчады.
 • Анын тљмљн жагындагы тљрт бурчуна тљрт алтын шакек куйду. Бир жагына эки шакек, экинчи жагына эки шакек.
 • Акация жыгачынан шыргыйларды жасап, аларды алтын менен каптады.
 • Сандыкты кљтљрєп жєрєє єчєн, шыргыйларды сандыктын эки жагындагы шакектерге киргизди.
 • Анан таза алтындан капкак жасады. Анын узундугу эки жарым чыканак, туурасы бир жарым чыканак болду.
 • Алтындан эки керуп жасап, аларды чегип чыкты, аларды капкактын эки четине орнотту.
 • Капкактын бир четинен бир керупту, экинчи четинен экинчи керупту чыгарды, керуптар капкактын эки четинен чыгып турду.
 • Керуптардын канаттары асманга жайылып, капкакты жаап турду. Алар мањдай-тескей туруп, жєздљрє капкакты карап турду.
 • Анан акация жыгачынан узундугу эки чыканак, туурасы бир чыканак, бийиктиги бир жарым чыканак єстљл жасады.
 • Аны таза алтын менен каптап, єстєнљ таажыныкындай кылып, айландыра алтын ачакей жасап чыкты.
 • Анан алакандын эниндей жээк чыгарып, таажыныкындай кылып, айландыра алтын ачакей жасап чыкты.
 • Ал єстљл єчєн тљрт алтын шакек куюп, шакектерди анын тљрт бурчундагы тљрт бутуна орнотту.
 • Yстљлдє кљтљрєп жєрєє єчєн, жээктердин астына шыргыйларды сала турган шакектерди жасады.
 • Yстљлдє кљтљрєп жєрєє єчєн, акация жыгачынан шыргыйларды жасап, аларды алтын менен каптады.
 • Андан кийин єстљлгљ керектєє идиштерди: табактарды, жыпар жыттуу зат тєтљтєлєєчє идиштерди, чљйчљктљрдє жана кумгандарды таза алтындан жасады.
 • Таза алтындан чырактан жасап, чегип чыкты. Анын љзљгє, бутактары, чљйчљкчљлљрє – мљмљчљлљрє менен гєлдљрє љзєнљн чыгарылып жасалды.
 • Анын эки капталынан алты бутак чыгарылды: єч бутагы бир капталынан, єч бутагы экинчи капталынан чыгарылды.
 • Бир бутагынан бадам гєлєнљ окшогон єч чљйчљкчљ – мљмљчљлљр менен гєлдљр, экинчи бутактан да бадам гєлєнљ окшогон єч чљйчљкчљ – мљмљчљлљр менен гєлдљр чыгарылды. Чырактандан чыгып турган алты бутактын баары так ушундай эле.
 • Ал эми чырактандын љзљгєнљн да бадам гєлєнљ окшогон тљрт чљйчљкчљ – мљмљчљлљр менен гєлдљр чыгарылды.
 • Љзєнљн чыгып турган алты бутактын астынан мљмљчљлљр чыгарылды. Биринчи эки бутактын астынан бир мљмљчљ, экинчи эки бутактын астынан бир мљмљчљ, єчєнчє эки бутактын астынан бир мљмљчљ чыгарылды.
 • Мљмљчљлљрє менен бутактары љзљктєн љзєнљн чыгарылып, бардыгы таза алтындан бир бєтєн болуп жасалып, чегилди.
 • Чырактандын жети чырагын, кычкачын, чырак љчєргєчтљрєн таза алтындан жасады.
 • Чырактанды жана ага тиешелєє бардык нерселерди бир талант таза алтындан жасады.
 • Жыпар жыттуу зат тєтљтєлєєчє жайды акация жыгачынан тљрт бурчтуу кылып жасады. Анын узундугу бир чыканак, туурасы бир чыканак, бийиктиги эки чыканак болду. Анын тљрт бурчунан мєйєздљр чыгарылды.
 • Анын љзєн, єстєн, капталдарын, мєйєздљрєн таза алтын менен каптап, таажыныкындай кылып, айландыра алтын ачакей жасады.
 • Ачакейдин астындагы эки бурчуна эки алтын шакек жасады. Шыргый салып кљтљрєп жєрєє єчєн, аларды эки жагына жасады.
 • Шыргыйларды акация жыгачынан жасап, аларды алтын менен каптады.
 • Майлоочу майды, тєтљтєє єчєн жыпар жыттуу таза заттарды, аралашма жасаган адамдай, чеберчилик менен жасады.
 • Курмандык бєтєндљй љрттљлєєчє жайды акация жыгачынан тљрт бурчтуу кылып, узундугун беш чыканак, туурасын беш чыканак, бийиктигин єч чыканак кылып жасады.
 • Анын тљрт бурчунан мєйєз чыгарып, аны жез менен каптады.
 • Курмандык чалынуучу жайга тиешелєє бардык нерселерди: кєл сала турган идиштерди, калактарды, чараларды, айрыларды, чок салгычтарды, ага тиешелєє нерсенин баарын жезден жасады.
 • Курмандык чалынуучу жай єчєн жезден арчындап тор жасады. Анан курмандык чалынуучу жайдын жарымын тєзєп тургудай кылып, аны тегерете чыгып турган кырдын астына орнотту.
 • Шыргыйларды киргизєє єчєн, тордун тљрт бурчуна тљрт шакек жасады.
 • Шыргыйларды акация жыгачынан жасап, аларды жез менен каптады.
 • Курмандык чалынуучу жайды кљтљрєп жєрєє єчєн, шыргыйларды капталдарындагы шакектерге киргизди. Курмандык чалынуучу жайды тактайдан ичин бош кылып жасады.
 • Жуунгучту жана анын тєбєн жезден жасады, аларды жыйын чатырынын кире беришинде кызмат кылган аялдардын кєзгєлљрє менен кооздоду.
 • Короону мындай жасады: тєштєк тарабына чыйратылган зыгыр буласынан узундугу жєз чыканак болгон жабуу жасады.
 • Ал єчєн жыйырма мамы жана мамылардын астына жыйырма жез таканыч жасады. Мамылардын илгичтери менен мамыларды бириктирген шырыкты кємєштљн жасады.
 • Тєндєк жагына да узундугу жєз чыканак болгон жабуу жасады. Ал єчєн жыйырма мамы, мамылардын астына жыйырма жез таканыч жасалды. Мамылардын илгичтери менен мамыларды бириктирген шырыктарды кємєш менен каптады.
 • Батыш жагына да узундугу элєє чыканак болгон жабуу жасады. Ал єчєн он мамы, мамылардын астына он таканыч жасады. Мамылардын илгичтери менен мамыларды бириктирген шырыктарды кємєш менен каптады.
 • Короонун чыгыш жакты караган алдыњкы бетине узундугу элєє чыканак болгон жабуу жасады.
 • Короонун эшигинин бир тарабына узундугу он беш чыканак болгон жабуу жасады. Ал єчєн єч мамы, алардын астына єч таканыч жасалды.
 • Эшиктин экинчи тарабына узундугу он беш чыканак болгон жабуу жасады. Ал єчєн єч мамы, алардын астына єч таканыч жасалды.
 • Короону айланта тартылган бардык жабуулар чыйратылган зыгыр буласынан жасалды.
 • Ал эми мамылардын таканычтары жезден, илгичтери менен шырыктары кємєштљн жасалды. Мамылардын єстє кємєш менен капталды. Короонун бардык мамылары кємєш шырыктар менен бириктирилди.
 • Короонун кире беришиндеги кљшљгљ ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл тєстљгє жєндљн жана чыйратылган зыгыр буласынан саймаланып жасалды. Анын узундугу жыйырма чыканак, бийиктиги беш чыканак болуп, короонун жабуулары сыяктуу эле узатасынан тартылды.
 • Ал єчєн тљрт мамы орнотулуп, мамылардын астына жезден тљрт таканыч куюлду. Мамылардын єстє кємєш менен капталды, алардын илгичтери жана аларды бириктирген шырыктар да кємєштљн жасалды.
 • Жыйын чатырынын жана короонун тегерегиндеги казыктардын баары жезден куюлду.
 • Мусанын буйругу боюнча, ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу Итамардын жетекчилиги астында лебилер жыйын чатырына жумшалган нерселерди эсептешти.
 • Тењир Мусага эмнени буйруса, ошонун баарын Жєйєт уруусундагы Хурдун уулу, Уринин уулу Бетселел жасады.
 • Аны менен бирге Дан уруусундагы Акисамак уулу Алыйап иштеди. Ал таш чеккич, чебер токуучу, ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл жєндљрдљн жана зыгыр буласынан жасалган кездемелерге сайма сайган саймачы эле.
 • Ыйык жайдын бардык керектљљлљрєнљ жумшалган, тартууга алып келинген алтын жыйырма тогуз талант болду. Ыйык шекелден жети жєз отуз шекел болду.
 • Эсепке кирген элден жыйналган кємєш жєз талант жана бир мињ жети жєз жетимиш беш ыйык шекел болду.
 • Эсепке кирген, жыйырма жана андан жогорку жаштагы алты жєз єч мињ беш жєз элєє кишинин ар бири ыйык шекелден жарым шекел берди.
 • Жєз талант кємєш ыйык жайдын жана кљшљгљлљрдєн таканычтарын куюуга жумшалды. Жєз таканычка жєз талант кємєш, бир таканычка бир талант кємєш жумшалды.
 • Мамылардын илгичтерин, мамыларды бириктирген шырыктарды жасаганга жана мамылардын єстєн кємєш менен каптаганга бир мињ жети жєз жетимиш беш шекел жумшалды.
 • Тартууга алып келинген жез жетимиш талант, эки мињ тљрт жєз шекел болду.
 • Ал жезден жыйын чатырынын кире беришиндеги мамылардын таканычтарын, курмандык чалынуучу жайды, анын жез торун жана курмандык чалынуучу жайдын бардык буюмдарын,
 • короонун мамыларынын таканычтарын, эшиктин мамыларынын таканычтарын, жыйын чатырынын казыктарын, короонун тегерегиндеги бардык казыктарды жасады.