Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Се́й сотвори́ олта́рь мѣ́дянъ изъ кади́лницъ мѣ́дяныхъ, я́же бы́ша муже́мъ вскрамоли́в­шымся съ Коре́овымъ со́нмищемъ:
 • се́й сотвори́ вся́ сосу́ды олтаря́ и кади́лникъ его́, и стоя́ло его́ и ча́шы, и ви́лицы его́ мѣ́дяны:
 • се́й сотвори́ олтарю́ о́крестъ обложе́нiе дѣ́ломъ мре́жнымъ, сни́зу огни́ща подъ ни́мъ да́же до среды́ его́,
 • и положи́ на не́мъ четы́ри колца́ от­ четы́рехъ стра́нъ обложе́нiя олтаря́ мѣ́дяны, широки́ носи́ламъ, е́же носи́ти олта́рь на ни́хъ:
 • се́й сотвори́ умыва́лницу мѣ́дяну и стоя́ло ея́ мѣ́дяно изъ зерца́лъ по́стницъ, я́же пости́шася у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя, въ о́ньже де́нь поста́ви ю́: 38:9и сотвори́ умыва́лницу, да омыва́ютъ изъ нея́ Моисе́й и Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́цѣ сво­и́ и но́зѣ, входя́щымъ и́мъ въ ски́нiю свидѣ́нiя: или́ егда́ при­­хо́дятъ ко олтарю́ служи́ти, омыва́хуся изъ нея́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 37:7И сотвори́ша дво́ръ къ ю́гу, опо́ны двора́ изъ виссо́на ска́наго, сто́ на сто́:
 • 37:8и столпы́ и́хъ два́десять, и стоя́ла и́хъ два́десять мѣ́дяна:
 • 37:9и страна́ къ сѣ́веру, сто́ на сто́: и страна́ къ ю́гу, сто́ на сто́, и столпы́ и́хъ два́десять, и стоя́ла и́хъ два́десять мѣ́дяна:
 • 37:10и страна́ къ мо́рю, опо́ны пяти́десятъ ла́ктей, столпы́ и́хъ де́сять, и стоя́ла и́хъ де́сять:
 • 37:11и страна́ къ восто́ку пяти́десятъ ла́ктей,
 • 37:12опо́ны пяти­на́­де­ся­ти ла́ктей, я́же созади́, и столпы́ и́хъ три́, и стоя́ла и́хъ три́.
 • 37:13И на вторѣ́й за́дней странѣ́ сю́ду и сю́ду у две́рiй двора́, опо́ны пяти­на́­де­ся­ти ла́ктей: столпы́ и́хъ три́, и стоя́ла и́хъ три́.
 • 37:14Вся́ опо́ны ски́нiи изъ виссо́на ска́наго,
 • 37:15и стоя́ла столпо́въ и́хъ мѣ́дяна, и пе́тли и́хъ сре́бряны, и глави́цы и́хъ посре́брены сребро́мъ, и столпы́ и́хъ посре́брены сребро́мъ, вси́ столпи́ двора́.
 • 37:16И завѣ́са две́рiй двора́ дѣ́ло пестря́щаго, изъ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго: два́десяти ла́ктей долгота́, и высота́ и широта́ пяти́ ла́ктей, ра́вны опо́намъ двора́:
 • 37:17и столпы́ и́хъ четы́ри, и стоя́ла и́хъ четы́ри мѣ́дяна, и пе́тли и́хъ сре́бряны, и глави́цы и́хъ посре́брены сребро́мъ:
 • 37:18и вси́ колки́ двора́ о́коло мѣ́дяны, и ті́и посре́брены сребро́мъ.
 • 37:19И сiе́ сочине́нiе ски́нiи свидѣ́нiя, я́коже заповѣ́дано бы́сть Моисе́ю, служе́нiю бы́ти леви́товъ чрезъ Иѳа́мара сы́на Ааро́ня иере́а:
 • 37:20и веселеи́лъ, сы́нъ урі́евъ, от­ пле́мене Иу́дина, сотвори́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю,
 • 37:21и Елiа́въ, сы́нъ Ахисама́ховъ, от­ пле́мене да́нова, и́же созида́­ше тка́ныя ве́щи и шве́ныя и пе́стрыя, е́же тка́ти изъ червлени́цы и виссо́на.
 • 39:1Все́ зла́то, е́же содѣ́лано бы́сть въ дѣ́лѣ по вся́кому дѣ́ланiю святы́хъ, бя́ше зла́та нача́тковъ два́десять де́вять тала́нтовъ и се́дмь со́тъ три́десять си́клевъ, по си́клю свято́му:
 • 39:2и сребра́ уча́стiе от­ исчи́слен­ныхъ муже́й со́нма, сто́ тала́нтовъ и ты́сяща се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть си́клевъ:
 • 39:3дра́хма еди́на съ главы́ по́лъ си́кля, по си́клю свято́му: вся́къ при­­ходя́й къ пресмотре́нiю от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, на шестьдеся́тъ те́мъ и на три́ ты́сящы пя́ть со́тъ и пятьдеся́тъ.
 • 39:4И бы́ша сто́ тала́нтъ сребра́ на слiя́нiе ста́ глави́цъ ски́нiи и на глави́цы завѣ́сныя, сто́ глави́цъ на сто́ тала́нтъ, тала́нтъ на глави́цу:
 • 39:5и ты́сящу се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть си́клевъ сотвори́ на пе́тли столпа́мъ, и позлати́ глави́цы и́хъ, и украси́ я́.
 • 39:6И мѣ́дь уча́стiя, се́дмьдесятъ тала́нтъ и двѣ́ ты́сящы и четы́реста си́клевъ.
 • 39:7И сотвори́ша изъ нея́ стоя́ла две́рная ски́нiи свидѣ́нiя,
 • 39:8 и стоя́ла двора́ о́крестъ, и стоя́ла две́рiй двора́, и колки́ ски́нiи, и колки́ двора́ о́крестъ,
 • 39:9и обложе́нiе мѣ́дяно о́крестъ олтаря́, и вся́ сосу́ды олтаря́, и вся́ ору́дiя ски́нiи свидѣ́нiя.
 • 36:8.1И сотвори́ вся́къ прему́дрый въ дѣ́ла­ю­щихъ ри́зы святы́ни, я́же су́ть Ааро́ну иере́ю, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю. {от­ здѣ́ и по гре́ческимъ числа́ стиха́мъ не положено́жъ}
 • 36:8.2И сотвори́ша ри́зу ве́рхнюю {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.} от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго:
 • 36:8.3и изрѣ́заша дщи́цы зла́ты а́ки власы́, е́же сотка́ти съ синето́ю и съ багряни́цею, и съ червлени́цею пря́деною и съ виссо́номъ ска́нымъ: дѣ́ло тка́ное сотвори́ша е́.
 • 36:8.4Ри́зы ве́рхнiя при­­держа́щыяся от­ обо­и́хъ стра́нъ, дѣ́ло тка́н­но, между́ собо́ю сплете́но:
 • 36:8.5от­ него́ сотвори́ша е́ по его́ творе́нiю, от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.6И сотвори́ша о́ба ка́мени смара́гдовы состе́ганы ве́рвiю и обложены́ зла́томъ, изва́яны и вы́рѣзаны вая́нiемъ печа́ти, от­ име́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • 36:8.7и воз­ложи́ша я́ на ра́мена ри́зы ве́рхнiя ка́менiе въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.8И сотвори́ша сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.}, дѣ́ло тка́н­но пестрото́ю, по дѣ́лу ри́зы ве́рхнiя, от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго,
 • 36:8.9четверо­уго́лно сугу́бо сотвори́ша логі́онъ {Славе́н.: сло́во.} пя́ди въ долготу́, и пя́ди въ широту́, сугу́бо:
 • 36:8.10и сши́ста на не́мъ шве́нiемъ по три́ ка́мени четы́рьми ряды́: ря́дъ ка́менiй: сарді́й и топа́зiй и смара́гдъ, ря́дъ еди́нъ:
 • 36:8.11и ря́дъ вторы́й, а́нѳраксъ и сапфи́ръ и Иа́списъ:
 • 36:8.12и ря́дъ тре́тiй, Лиги́рiй и Аха́тъ и амеѳи́стъ:
 • 36:8.13и ря́дъ четве́ртый, хрисоли́ѳъ и вири́ллiй и они́хiй, око́ваны о́коло зла́томъ и всажде́ни въ зла́тѣ:
 • 36:8.14и ка́менiе бя́ху от­ име́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ два­на́­де­сять, по имена́мъ и́хъ изва́яно въ печа́ти, кі́йждо сво­и́мъ и́менемъ въ два­на́­де­сять племе́нъ.
 • 36:8.15И сотвори́ша надъ логі́ономъ тре́сны сплете́ны, дѣ́ло плете́ное от­ зла́та чи́ста:
 • 36:8.16и сотвори́ша два́ щитца́ зла́та и два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ша два́ колца́ зла́та на о́ба конца́ логі́она:
 • 36:8.17и вложи́ша плетени́цы зла́ты въ ко́лца, со обо­и́хъ стра́нъ логі́она,
 • 36:8.18и въ два́ сложе́нiя двѣ́ плетени́цы, и воз­ложи́ша на два́ щитца́: и воз­ложи́ша на ра́мена ри́зы ве́рхнiя, проти́ву лице́мъ къ лицу́.
 • 36:8.19И сотвори́ша два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ша на два́ кри́ла на кра́й логі́она, и на кра́й созади́ ве́рхнiя ри́зы, внутрьу́ду:
 • 36:8.20и сотвори́ша два́ колца́ зла́та, и положи́ша на о́ба ра́мена ри́зы ве́рхнiя съ ни́зу его́ на лицѣ́ по согбе́нiю свы́ше соста́ва ри́зы ве́рхнiя:
 • 36:8.21и стягну́ша логі́онъ ко́лцами, я́же на не́мъ, съ ко́лцами ве́рхнiя ри́зы сложе́ными, изъ синеты́ сплете́н­ными, во тка́нiе ри́зы ве́рхнiя {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, да не низпуска́ет­ся логі́онъ от­ ри́зы ве́рхнiя, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.22И сотвори́ша испо́днюю ри́зу {Гре́ч.: иподи́тисъ.}, я́же подъ ве́рхнюю, дѣ́ло тка́н­но, все́ си́нее: ожере́лiе же во вну́трен­нѣй ри́зѣ {Гре́ч.: иподи́тисъ.},
 • 36:8.23на средѣ́ шве́н­но, сплетено́, оме́ты иму́що о́коло ожере́лiе неразлуче́но.
 • 36:8.24И сотвори́ша на оме́тѣ ри́зы вну́трен­нiя до́лу я́ко процвѣта́ющаго ши́пка пу́гвицы от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго.
 • 36:8.25И сотвори́ша звонцы́ зла́ты, и воз­ложи́ша звонцы́ на оме́ты ри́зы вну́трен­нiя о́крестъ между́ пу́гвицами:
 • 36:8.26звоне́цъ зла́тъ и пу́гвица на оме́тѣ вну́трен­нiя ри́зы о́крестъ, къ служе́нiю, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.27И сотвори́ша ри́зы виссо́н­ныя дѣ́ло тка́н­но, Ааро́ну и сыно́мъ его́,
 • 36:8.28и клобуки́ {Гре́ч.: ки́дарисъ.} изъ виссо́на, и увя́сло {Гре́ч.: ми́тра.} изъ виссо́на, и надра́ги изъ виссо́на ска́наго,
 • 36:8.29и по́ясы и́хъ изъ виссо́на и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́дены, дѣ́ло пестря́щаго, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.30И сотвори́ша дщи́цу зла́ту, от­дѣле́нiе святы́ни от­ зла́та чи́ста, и написа́ша на не́й пи́смена изва́яна печа́тiю: освяще́нiе Го́споду:
 • 36:8.31и воз­ложи́ша ю́ на оме́тъ си́нь, е́же бы лежа́ти на увя́слѣ свы́ше, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 10И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша.
  11От избы́в­шаго же зла́та уча́стiя сотвори́ша сосу́ды, е́же служи́ти въ ни́хъ предъ Го́сподемъ:
  12и от­ оста́в­шiя синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы и виссо́на, сотвори́ша ри́зы служе́бныя Ааро́ну, е́же служи́ти въ ни́хъ во святи́лищи.
 • 13И при­­несо́ша ри́зы къ Моисе́ю, и ски́нiю и сосу́ды ея́, и вереи́ ея́ и столпы́ и стоя́ла ея́,
 • 20и покро́вцы ко́жы о́вни очервле́ны, и покро́вы ко́жы си́нiя, и про́чихъ опо́ны:
  21и колки́, и вся́ ору́дiя на дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя:
 • 14и киво́тъ завѣ́та и носи́ла его́,
 • 17и трапе́зу предложе́нiя и вся́ сосу́ды ея́, и хлѣ́бы предложе́н­ныя:
 • 16и свѣти́лникъ чи́стый и свѣти́ла его́, свѣти́ла вжига́нiя и еле́й свѣтѣ́нiя:
 • 15и олта́рь и вся́ сосу́ды его́, и еле́й пома́занiя и ѳимiа́мъ сложе́нiя,
 • 19и опо́ны двора́, и столпы́, и стоя́ла его́, и завѣ́су две́рiй ски́нiи и две́рiй двора́: и вся́ сосу́ды ски́нiи и вся́ ору́дiя ея́:
 • 18и ри́зы святы́я, я́же су́ть Ааро́ни, и ри́зы сыно́въ его́ на жре́че­с­т­во:
 • 22ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша сы́нове Изра́илевы все́ устро­е́нiе.
 • 23И ви́дѣ Моисе́й вся́ дѣла́, и бя́ху сотворе́на та́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша я́, и благослови́ и́хъ Моисе́й.
 • И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситтим длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, четыреугольный, вышиною в три локтя;
 • и сделал роги на четырех углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью.
 • И сделал все принадлежности жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и у́гольницы; все принадлежности его сделал из меди.
 • И сделал для жертвенника решетку, род сетки, из меди, по окраине его внизу до половины его;
 • и сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов.
 • И сделал шесты из дерева ситтим, и обложил их медью,
 • и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их; пустой внутри из досок сделал его.
 • И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания.
 • И сделал двор: с полуденной стороны, к югу, завесы из крученого виссона, длиною во сто локтей;
 • столбов для них двадцать и подножий к ним двадцать медных; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И по северной стороне – завесы во сто локтей; столбов для них двадцать и подножий к ним двадцать медных; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И с западной стороны – завесы в пятьдесят локтей, столбов для них десять и подножий к ним десять; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И с передней стороны к востоку – завесы в пятьдесят локтей.
 • Для одной стороны ворот двора – завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три;
 • и для другой стороны [по обеим сторонам ворот двора] – завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три.
 • Все завесы во все стороны двора из крученого виссона,
 • а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра; верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными.
 • Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, длиною в двадцать локтей, вышиною в пять локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора;
 • и столбов для нее четыре, и подножий к ним четыре медных; крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные.
 • Все колья вокруг скинии и двора медные.
 • Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея, посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника.
 • Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселеил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина,
 • и с ним Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани.
 • Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было двадцать девять талантов и семьсот тридцать сиклей, сиклей священных;
 • серебра же от исчисленных лиц общества сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять сиклей, сиклей священных;
 • с шестисот трех тысяч пятисот пятидесяти человек, с каждого поступившего в исчисление, от двадцати лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль священный.
 • Сто талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы; сто подножий из ста талантов, по таланту на подножие;
 • а из тысячи семисот семидесяти пяти сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них.
 • Меди же, принесенной в дар, было семьдесят талантов и две тысячи четыреста сиклей;
 • из нее сделал он подножия для столбов у входа в скинию свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника,
 • и подножия для столбов всего двора, и подножия для столбов ворот двора, и все колья скинии и все колья вокруг двора.
 • Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды, для служения во святилище; также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона;
 • и разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червлеными и виссонными нитями, искусною работою.
 • И сделали у него нарамники связывающие; на обоих концах своих он был связан.
 • И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею.
 • И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати;
 • и положил он их на нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал наперсник искусною работою, такою же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона;
 • он был четыреугольный; двойной сделали они наперсник в пядень длиною и в пядень шириною, двойной он был;
 • и вставили в него в четыре ряда камни. Рядом: рубин, топаз, изумруд, – это первый ряд;
 • во втором ряду: карбункул, сапфир и алмаз;
 • в третьем ряду: яхонт, агат и аметист;
 • в четвертом ряду: хризолит, оникс и яспис; и вставлены они в золотых гнездах.
 • Камней было по числу имен сынов Израилевых: двенадцать было их, по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени, для двенадцати колен.
 • К наперснику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота;
 • и сделали два золотых гнезда и два золотых кольца и прикрепили два кольца к двум концам наперсника;
 • и вдели обе плетеные цепочки из золота в два кольца по концам наперсника,
 • а два конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его;
 • еще сделали два кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперсника, на той стороне, которая находится к ефоду внутрь;
 • и еще сделали два кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода;
 • и прикрепили наперсник кольцами его к кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканую, всю из голубой шерсти,
 • и среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось;
 • по подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти;
 • и сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом;
 • позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею.
 • И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона, тканые,
 • и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона,
 • и пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею.
 • И сделали полированную дощечку, диадиму святыни, из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати: Святыня Господня;
 • и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею.
 • Так кончена была вся работа для скинии собрания; и сделали сыны Израилевы всё: как повелел Господь Моисею, так и сделали.
 • И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее,
 • покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую,
 • ковчег откровения и шесты его, и крышку,
 • стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения,
 • светильник из чистого золота, лампады его, лампады расставленные на нем и все принадлежности его, и елей для освещения,
 • золотой жертвенник и елей помазания, и благовония для курения, и завесу ко входу в скинию,
 • жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его,
 • завесы двора, столбы и подножия, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания,
 • одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священнодействия.
 • Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы.
 • И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее: как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей.
 • 他 用 皂 荚 木 作 燔 祭 坛 , 是 四 方 的 , 长 五 肘 , 宽 五 肘 , 高 三 肘 ,
 • 在 坛 的 四 拐 角 上 作 四 个 角 , 与 坛 接 连 一 块 , 用 铜 把 坛 包 裹 。
 • 他 作 坛 上 的 盆 , 铲 子 , 盘 子 , 肉 锸 子 , 火 鼎 , 这 一 切 器 具 都 是 用 铜 作 的 。
 • 又 为 坛 作 一 个 铜 网 , 安 在 坛 四 面 的 围 腰 板 以 下 , 从 下 达 到 坛 的 半 腰 。
 • 为 铜 网 的 四 角 铸 四 个 环 子 , 作 为 穿 杠 的 用 处 。
 • 用 皂 荚 木 作 杠 , 用 铜 包 裹 ,
 • 把 杠 穿 在 坛 两 旁 的 环 子 内 , 用 以 抬 坛 , 并 用 板 作 坛 , 坛 是 空 的 。
 • 他 用 铜 作 洗 濯 盆 和 盆 座 , 是 用 会 幕 门 前 伺 候 的 妇 人 之 镜 子 作 的 。
 • 他 作 帐 幕 的 院 子 。 院 子 的 南 面 用 捻 的 细 麻 作 帷 子 , 宽 一 百 肘 。
 • 帷 子 的 柱 子 二 十 根 , 带 卯 的 铜 座 二 十 个 , 柱 子 上 的 钩 子 和 杆 子 都 是 用 银 子 作 的 。
 • 北 面 也 有 帷 子 , 宽 一 百 肘 。 帷 子 的 柱 子 二 十 根 , 带 卯 的 铜 座 二 十 个 , 柱 子 上 的 钩 子 和 杆 子 都 是 用 银 子 作 的 。
 • 院 子 的 西 面 有 帷 子 , 宽 五 十 肘 。 帷 子 的 柱 子 十 根 , 带 卯 的 座 十 个 , 柱 子 的 钩 子 和 杆 子 都 是 用 银 子 作 的 。
 • 院 子 的 东 面 , 宽 五 十 肘 。
 • 门 这 边 的 帷 子 十 五 肘 , 那 边 也 是 一 样 。 帷 子 的 柱 子 三 根 , 带 卯 的 座 三 个 。 在 门 的 左 右 各 有 帷 子 十 五 肘 , 帷 子 的 柱 子 三 根 , 带 卯 的 座 三 个 。
 • 院 子 四 面 的 帷 子 都 是 用 捻 的 细 麻 作 的 。
 • 柱 子 带 卯 的 座 是 铜 的 , 柱 子 上 的 钩 子 和 杆 子 是 银 的 , 柱 顶 是 用 银 子 包 的 。 院 子 一 切 的 柱 子 都 是 用 银 杆 连 络 的 。
 • 院 子 的 门 帘 是 以 绣 花 的 手 工 , 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 捻 的 细 麻 织 的 , 宽 二 十 肘 , 高 五 肘 , 与 院 子 的 帷 子 相 配 。
 • 帷 子 的 柱 子 四 根 , 带 卯 的 铜 座 四 个 , 柱 子 上 的 钩 子 和 杆 子 是 银 的 , 柱 顶 是 用 银 子 包 的 。
 • 帐 幕 一 切 的 橛 子 和 院 子 四 围 的 橛 子 都 是 铜 的 。
 • 这 是 法 柜 的 帐 幕 中 利 未 人 所 用 物 件 的 总 数 , 是 照 摩 西 的 吩 咐 , 经 祭 司 亚 伦 的 儿 子 以 他 玛 的 手 数 点 的 。
 • 凡 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 都 是 犹 大 支 派 户 珥 的 孙 子 , 乌 利 的 儿 子 比 撒 列 作 的 。
 • 与 他 同 工 的 有 但 支 派 中 亚 希 撒 抹 的 儿 子 亚 何 利 亚 伯 , 他 是 雕 刻 匠 , 又 是 巧 匠 , 又 能 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 和 细 麻 绣 花 。
 • 为 圣 所 一 切 工 作 使 用 所 献 的 金 子 , 按 圣 所 的 平 , 有 二 十 九 他 连 得 并 七 百 三 十 舍 客 勒 。
 • 会 中 被 数 的 人 所 出 的 银 子 , 按 圣 所 的 平 , 有 一 百 他 连 得 并 一 千 七 百 七 十 五 舍 客 勒 。
 • 凡 过 去 归 那 些 被 数 之 人 的 , 从 二 十 岁 以 外 , 有 六 十 万 零 三 千 五 百 五 十 人 。 按 圣 所 的 平 , 每 人 出 银 半 舍 客 勒 , 就 是 一 比 加 。
 • 用 那 一 百 他 连 得 银 子 铸 造 圣 所 带 卯 的 座 , 和 幔 鬃 柱 子 带 卯 的 座 , 一 百 他 连 得 共 一 百 带 卯 的 座 , 每 带 卯 的 座 用 一 他 连 得 。
 • 用 那 一 千 七 百 七 十 五 舍 客 勒 银 子 作 柱 子 上 的 钩 子 , 包 裹 柱 顶 并 柱 子 上 的 杆 子 。
 • 所 献 的 铜 有 七 十 他 连 得 并 二 千 四 百 舍 客 勒 。
 • 用 这 铜 作 会 幕 门 带 卯 的 座 和 铜 坛 , 并 坛 上 的 铜 网 和 坛 的 一 切 器 具 ,
 • 并 院 子 四 围 带 卯 的 座 和 院 门 带 卯 的 座 , 与 帐 幕 一 切 的 橛 子 和 院 子 四 围 所 有 的 橛 子 。
 • 比 撒 列 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 作 精 致 的 衣 服 , 在 圣 所 用 以 供 职 , 又 为 亚 伦 作 圣 衣 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 他 用 金 线 和 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 并 捻 的 细 麻 作 以 弗 得 ,
 • 把 金 子 锤 成 薄 片 , 剪 出 线 来 , 与 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 用 巧 匠 的 手 工 一 同 绣 上 。
 • 又 为 以 弗 得 作 两 条 相 连 的 肩 带 , 接 连 在 以 弗 得 的 两 头 。
 • 其 上 巧 工 织 的 带 子 和 以 弗 得 一 样 的 作 法 , 用 以 束 上 , 与 以 弗 得 接 连 一 块 , 是 用 金 线 和 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 并 捻 的 细 麻 作 的 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 又 琢 出 两 块 红 玛 瑙 , 镶 在 金 槽 上 , 彷 佛 刻 图 书 , 按 着 以 色 列 儿 子 的 名 字 雕 刻 ,
 • 将 这 两 块 宝 石 安 在 以 弗 得 的 两 条 肩 带 上 , 为 以 色 列 人 作 纪 念 石 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 他 用 巧 匠 的 手 工 作 胸 牌 , 和 以 弗 得 一 样 的 作 法 , 用 金 线 与 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 并 捻 的 细 麻 作 的 。
 • 胸 牌 是 四 方 的 , 叠 为 两 层 , 这 两 层 长 一 虎 口 , 宽 一 虎 口 ,
 • 上 面 镶 着 宝 石 四 行 , 第 一 行 是 红 宝 石 , 红 璧 玺 , 红 玉 ,
 • 第 二 行 是 绿 宝 石 , 蓝 宝 石 , 金 钢 石 ,
 • 第 三 行 是 紫 玛 瑙 , 白 玛 瑙 , 紫 晶 ,
 • 第 四 行 是 水 苍 玉 , 红 玛 瑙 , 碧 玉 。 这 都 镶 在 金 槽 中 。
 • 这 些 宝 石 都 是 按 着 以 色 列 十 二 个 儿 子 的 名 字 , 彷 佛 刻 图 书 , 刻 十 二 个 支 派 的 名 字 。
 • 在 胸 牌 上 , 用 精 金 拧 成 如 绳 子 的 链 子 。
 • 又 作 两 个 金 槽 和 两 个 金 环 , 安 在 胸 牌 的 两 头 。
 • 把 那 两 条 拧 成 的 金 链 子 穿 过 胸 牌 两 头 的 环 子 ,
 • 又 把 链 子 的 那 两 头 接 在 两 槽 上 , 安 在 以 弗 得 前 面 肩 带 上 。
 • 作 两 个 金 环 , 安 在 胸 牌 的 两 头 , 在 以 弗 得 里 面 的 边 上 ,
 • 又 作 两 个 金 环 , 安 在 以 弗 得 前 面 两 条 肩 带 的 下 边 , 挨 近 相 接 之 处 , 在 以 弗 得 巧 工 织 的 带 子 以 上 。
 • 用 一 条 蓝 细 带 子 把 胸 牌 的 环 子 和 以 弗 得 的 环 子 系 住 , 使 胸 牌 贴 在 以 弗 得 巧 工 织 的 带 子 上 , 不 可 与 以 弗 得 离 缝 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 他 用 织 工 作 以 弗 得 的 外 袍 , 颜 色 全 是 蓝 的 。
 • 袍 上 留 一 领 口 , 口 的 周 围 织 出 领 边 来 , 彷 佛 铠 甲 的 领 口 , 免 得 破 裂 。
 • 在 袍 子 底 边 上 , 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 并 捻 的 细 麻 作 石 榴 ,
 • 又 用 精 金 作 铃 铛 , 把 铃 铛 钉 在 袍 子 周 围 底 边 上 的 石 榴 中 间 ,
 • 一 个 铃 铛 , 一 个 石 榴 , 一 个 铃 铛 , 一 个 石 榴 , 在 袍 子 周 围 底 边 上 用 以 供 职 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 他 用 织 成 的 细 麻 布 为 亚 伦 和 他 的 儿 子 作 内 袍 ,
 • 并 用 细 麻 布 作 冠 冕 和 华 美 的 裹 头 巾 , 用 捻 的 细 麻 布 作 裤 子 ,
 • 又 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 , 并 捻 的 细 麻 , 以 绣 花 的 手 工 作 腰 带 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 他 用 精 金 作 圣 冠 上 的 牌 , 在 上 面 按 刻 图 书 之 法 , 刻 着 『 归 耶 和 华 为 圣 』 。
 • 又 用 一 条 蓝 细 带 子 将 牌 系 在 冠 冕 上 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 帐 幕 , 就 是 会 幕 , 一 切 的 工 就 这 样 作 完 了 。 凡 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 , 以 色 列 人 都 照 样 作 了 。
 • 他 们 送 到 摩 西 那 里 , 帐 幕 和 帐 幕 的 一 切 器 具 , 就 是 钩 子 , 板 , 闩 , 柱 子 , 带 卯 的 座 ,
 • 染 红 公 羊 皮 的 盖 , 海 狗 皮 的 顶 盖 , 和 遮 掩 柜 的 幔 子 ,
 • 法 柜 和 柜 的 杠 并 施 恩 座 ,
 • 桌 子 和 桌 子 的 一 切 器 具 并 陈 设 饼 ,
 • 精 金 的 灯 台 和 摆 列 的 灯 盏 , 与 灯 台 的 一 切 器 具 , 并 点 灯 的 油 ,
 • 金 坛 , 膏 油 , 馨 香 的 香 料 , 会 幕 的 门 帘 ,
 • 铜 坛 和 坛 上 的 铜 网 , 坛 的 杠 并 坛 的 一 切 器 具 , 洗 濯 盆 和 盆 座 ,
 • 院 子 的 帷 子 和 柱 子 , 并 带 卯 的 座 , 院 子 的 门 帘 , 绳 子 , 橛 子 , 并 帐 幕 和 会 幕 中 一 切 使 用 的 器 具 ,
 • 精 工 作 的 礼 服 , 和 祭 司 亚 伦 并 他 儿 子 在 圣 所 用 以 供 祭 司 职 分 的 圣 衣 。
 • 这 一 切 工 作 都 是 以 色 列 人 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 作 的 。
 • 耶 和 华 怎 样 吩 咐 的 , 他 们 就 怎 样 作 了 。 摩 西 看 见 一 切 的 工 都 作 成 了 , 就 给 他 们 祝 福 。