Скрыть
39:4
39:9
39:12
39:13
39:17
39:19
39:23
39:31
39:34
Церковнославянский (рус)
36:8.1И сотвори́ вся́къ прему́дрый въ дѣ́ла­ю­щихъ ри́зы святы́ни, я́же су́ть Ааро́ну иере́ю, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю. {от­ здѣ́ и по гре́ческимъ числа́ стиха́мъ не положено́жъ}
36:8.2И сотвори́ша ри́зу ве́рхнюю {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.} от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго:
36:8.3и изрѣ́заша дщи́цы зла́ты а́ки власы́, е́же сотка́ти съ синето́ю и съ багряни́цею, и съ червлени́цею пря́деною и съ виссо́номъ ска́нымъ: дѣ́ло тка́ное сотвори́ша е́.
36:8.4Ри́зы ве́рхнiя при­­держа́щыяся от­ обо­и́хъ стра́нъ, дѣ́ло тка́н­но, между́ собо́ю сплете́но:
36:8.5от­ него́ сотвори́ша е́ по его́ творе́нiю, от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
36:8.6И сотвори́ша о́ба ка́мени смара́гдовы состе́ганы ве́рвiю и обложены́ зла́томъ, изва́яны и вы́рѣзаны вая́нiемъ печа́ти, от­ име́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
36:8.7и воз­ложи́ша я́ на ра́мена ри́зы ве́рхнiя ка́менiе въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
36:8.8И сотвори́ша сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.}, дѣ́ло тка́н­но пестрото́ю, по дѣ́лу ри́зы ве́рхнiя, от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго,
36:8.9четверо­уго́лно сугу́бо сотвори́ша логі́онъ {Славе́н.: сло́во.} пя́ди въ долготу́, и пя́ди въ широту́, сугу́бо:
36:8.10и сши́ста на не́мъ шве́нiемъ по три́ ка́мени четы́рьми ряды́: ря́дъ ка́менiй: сарді́й и топа́зiй и смара́гдъ, ря́дъ еди́нъ:
36:8.11и ря́дъ вторы́й, а́нѳраксъ и сапфи́ръ и Иа́списъ:
36:8.12и ря́дъ тре́тiй, Лиги́рiй и Аха́тъ и амеѳи́стъ:
36:8.13и ря́дъ четве́ртый, хрисоли́ѳъ и вири́ллiй и они́хiй, око́ваны о́коло зла́томъ и всажде́ни въ зла́тѣ:
36:8.14и ка́менiе бя́ху от­ име́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ два­на́­де­сять, по имена́мъ и́хъ изва́яно въ печа́ти, кі́йждо сво­и́мъ и́менемъ въ два­на́­де­сять племе́нъ.
36:8.15И сотвори́ша надъ логі́ономъ тре́сны сплете́ны, дѣ́ло плете́ное от­ зла́та чи́ста:
36:8.16и сотвори́ша два́ щитца́ зла́та и два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ша два́ колца́ зла́та на о́ба конца́ логі́она:
36:8.17и вложи́ша плетени́цы зла́ты въ ко́лца, со обо­и́хъ стра́нъ логі́она,
36:8.18и въ два́ сложе́нiя двѣ́ плетени́цы, и воз­ложи́ша на два́ щитца́: и воз­ложи́ша на ра́мена ри́зы ве́рхнiя, проти́ву лице́мъ къ лицу́.
36:8.19И сотвори́ша два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ша на два́ кри́ла на кра́й логі́она, и на кра́й созади́ ве́рхнiя ри́зы, внутрьу́ду:
36:8.20и сотвори́ша два́ колца́ зла́та, и положи́ша на о́ба ра́мена ри́зы ве́рхнiя съ ни́зу его́ на лицѣ́ по согбе́нiю свы́ше соста́ва ри́зы ве́рхнiя:
36:8.21и стягну́ша логі́онъ ко́лцами, я́же на не́мъ, съ ко́лцами ве́рхнiя ри́зы сложе́ными, изъ синеты́ сплете́н­ными, во тка́нiе ри́зы ве́рхнiя {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, да не низпуска́ет­ся логі́онъ от­ ри́зы ве́рхнiя, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
36:8.22И сотвори́ша испо́днюю ри́зу {Гре́ч.: иподи́тисъ.}, я́же подъ ве́рхнюю, дѣ́ло тка́н­но, все́ си́нее: ожере́лiе же во вну́трен­нѣй ри́зѣ {Гре́ч.: иподи́тисъ.},
36:8.23на средѣ́ шве́н­но, сплетено́, оме́ты иму́що о́коло ожере́лiе неразлуче́но.
36:8.24И сотвори́ша на оме́тѣ ри́зы вну́трен­нiя до́лу я́ко процвѣта́ющаго ши́пка пу́гвицы от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго.
36:8.25И сотвори́ша звонцы́ зла́ты, и воз­ложи́ша звонцы́ на оме́ты ри́зы вну́трен­нiя о́крестъ между́ пу́гвицами:
36:8.26звоне́цъ зла́тъ и пу́гвица на оме́тѣ вну́трен­нiя ри́зы о́крестъ, къ служе́нiю, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
36:8.27И сотвори́ша ри́зы виссо́н­ныя дѣ́ло тка́н­но, Ааро́ну и сыно́мъ его́,
36:8.28и клобуки́ {Гре́ч.: ки́дарисъ.} изъ виссо́на, и увя́сло {Гре́ч.: ми́тра.} изъ виссо́на, и надра́ги изъ виссо́на ска́наго,
36:8.29и по́ясы и́хъ изъ виссо́на и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́дены, дѣ́ло пестря́щаго, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
36:8.30И сотвори́ша дщи́цу зла́ту, от­дѣле́нiе святы́ни от­ зла́та чи́ста, и написа́ша на не́й пи́смена изва́яна печа́тiю: освяще́нiе Го́споду:
36:8.31и воз­ложи́ша ю́ на оме́тъ си́нь, е́же бы лежа́ти на увя́слѣ свы́ше, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
10И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша.
11От избы́в­шаго же зла́та уча́стiя сотвори́ша сосу́ды, е́же служи́ти въ ни́хъ предъ Го́сподемъ:
12и от­ оста́в­шiя синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы и виссо́на, сотвори́ша ри́зы служе́бныя Ааро́ну, е́же служи́ти въ ни́хъ во святи́лищи.
13И при­­несо́ша ри́зы къ Моисе́ю, и ски́нiю и сосу́ды ея́, и вереи́ ея́ и столпы́ и стоя́ла ея́,
20и покро́вцы ко́жы о́вни очервле́ны, и покро́вы ко́жы си́нiя, и про́чихъ опо́ны:
21и колки́, и вся́ ору́дiя на дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя:
14и киво́тъ завѣ́та и носи́ла его́,
17и трапе́зу предложе́нiя и вся́ сосу́ды ея́, и хлѣ́бы предложе́н­ныя:
16и свѣти́лникъ чи́стый и свѣти́ла его́, свѣти́ла вжига́нiя и еле́й свѣтѣ́нiя:
15и олта́рь и вся́ сосу́ды его́, и еле́й пома́занiя и ѳимiа́мъ сложе́нiя,
19и опо́ны двора́, и столпы́, и стоя́ла его́, и завѣ́су две́рiй ски́нiи и две́рiй двора́: и вся́ сосу́ды ски́нiи и вся́ ору́дiя ея́:
18и ри́зы святы́я, я́же су́ть Ааро́ни, и ри́зы сыно́въ его́ на жре́че­с­т­во:
22ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша сы́нове Изра́илевы все́ устро­е́нiе.
23И ви́дѣ Моисе́й вся́ дѣла́, и бя́ху сотворе́на та́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша я́, и благослови́ и́хъ Моисе́й.
Синодальный
Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды, для служения во святилище; также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею.
И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона;
и разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червлеными и виссонными нитями, искусною работою.
И сделали у него нарамники связывающие; на обоих концах своих он был связан.
И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею.
И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати;
и положил он их на нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею.
И сделал наперсник искусною работою, такою же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона;
он был четыреугольный; двойной сделали они наперсник в пядень длиною и в пядень шириною, двойной он был;
и вставили в него в четыре ряда камни. Рядом: рубин, топаз, изумруд, – это первый ряд;
во втором ряду: карбункул, сапфир и алмаз;
в третьем ряду: яхонт, агат и аметист;
в четвертом ряду: хризолит, оникс и яспис; и вставлены они в золотых гнездах.
Камней было по числу имен сынов Израилевых: двенадцать было их, по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени, для двенадцати колен.
К наперснику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота;
и сделали два золотых гнезда и два золотых кольца и прикрепили два кольца к двум концам наперсника;
и вдели обе плетеные цепочки из золота в два кольца по концам наперсника,
а два конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его;
еще сделали два кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперсника, на той стороне, которая находится к ефоду внутрь;
и еще сделали два кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода;
и прикрепили наперсник кольцами его к кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею.
И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканую, всю из голубой шерсти,
и среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось;
по подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти;
и сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом;
позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею.
И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона, тканые,
и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона,
и пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею.
И сделали полированную дощечку, диадиму святыни, из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати: Святыня Господня;
и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею.
Так кончена была вся работа для скинии собрания; и сделали сыны Израилевы всё: как повелел Господь Моисею, так и сделали.
И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее,
покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую,
ковчег откровения и шесты его, и крышку,
стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения,
светильник из чистого золота, лампады его, лампады расставленные на нем и все принадлежности его, и елей для освещения,
золотой жертвенник и елей помазания, и благовония для курения, и завесу ко входу в скинию,
жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его,
завесы двора, столбы и подножия, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания,
одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священнодействия.
Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы.
И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее: как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей.
36:8καὶ ἐποίησεν πᾶς σοφὸς ἐν τοῖς ἐργαζο­μέ­νοις τὰς στολὰς τῶν ἁγίων αἵ εἰσιν Ααρων τῷ ἱερεῖ καθὰ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
36:9καὶ ἐποίησαν τὴν ἐπωμίδα ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησ­μέ­νου καὶ βύσ­σου κεκλωσμένης
36:10καὶ ἐτμήθη τὰ πέταλα τοῦ χρυσίου τρίχες ὥστε συν­υφᾶναι σὺν τῇ ὑακίνθῳ καὶ τῇ πορφύρᾳ καὶ σὺν τῷ κοκκίνῳ τῷ δια­νενησμένῳ καὶ σὺν τῇ βύσ­σῳ τῇ κεκλωσμένῃ ἔργον ὑφαν­τόν
36:11ἐποίησαν αὐτὸ ἐπωμίδας συν­εχούσας ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν
36:12ἔργον ὑφαν­τὸν εἰς ἄλληλα συμπεπλεγμένον καθ᾿ ἑαυτὸ ἐξ αὐτοῦ ἐποίησαν κατα­̀ τὴν αὐτοῦ ποίησιν ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου δια­νενησ­μέ­νου καὶ βύσ­σου κεκλωσμένης καθὰ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
36:13καὶ ἐποίησαν ἀμφοτέρους τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου συμπεπορπη­μέ­νους καὶ περισεσιαλω­μέ­νους χρυσίῳ γεγλυμ­μέ­νους καὶ ἐκκεκολαμ­μέ­νους ἐκκόλαμμα σφραγῖδος ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ
36:14καὶ ἐπέθηκεν αὐτοὺς ἐπι­̀ τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος λίθους μνημοσύνου τῶν υἱῶν Ισραηλ καθὰ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
36:15καὶ ἐποίησαν λογεῖον ἔργον ὑφαν­τὸν ποικιλίᾳ κατα­̀ τὸ ἔργον τῆς ἐπωμίδος ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου δια­νενησ­μέ­νου καὶ βύσ­σου κεκλωσμένης
36:16τετράγωνον διπλοῦν ἐποίησαν τὸ λογεῖον σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος διπλοῦν
36:17καὶ συν­υφάνθη ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατα­́λιθον τετράστιχον στίχος λίθων σάρδιον καὶ τοπάζιον καὶ σμάραγδος ὁ στίχος ὁ εἷς
36:18καὶ ὁ στίχος ὁ δεύ­τερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις
36:19καὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος λιγύριον καὶ ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος
36:20καὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον περικεκυκλωμένα χρυσίῳ καὶ συν­δεδεμένα χρυσίῳ
36:21καὶ οἱ λίθοι ἦσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δώδεκα ἐκ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν ἐγγεγραμμένα εἰς σφραγῖδας ἕκασ­τος ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόμα­τος εἰς τὰς δώδεκα φυλάς
36:22καὶ ἐποίησαν ἐπι­̀ τὸ λογεῖον κροσ­σοὺς συμπεπλεγ­μέ­νους ἔργον ἐμπλοκίου ἐκ χρυσίου καθαροῦ
36:23καὶ ἐποίησαν δύο ἀσπιδίσκας χρυσᾶς καὶ δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν τοὺς δύο δακτυλίους τοὺς χρυσοῦς ἐπ᾿ ἀμφοτέρας τὰς ἀρχὰς τοῦ λογείου
36:24καὶ ἐπέθηκαν τὰ ἐμπλόκια ἐκ χρυσίου ἐπι­̀ τοὺς δακτυλίους ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τοῦ λογείου
36:25καὶ εἰς τὰς δύο συμβολὰς τὰ δύο ἐμπλόκια καὶ ἐπέθηκαν ἐπι­̀ τὰς δύο ἀσπιδίσκας καὶ ἐπέθηκαν ἐπι­̀ τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος ἐξ ἐναν­τίας κατα­̀ προ­́σωπον
36:26καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπι­̀ τὰ δύο πτερύγια ἐπ᾿ ἄκρου τοῦ λογείου ἐπι­̀ τὸ ἄκρον τοῦ ὀπισθίου τῆς ἐπωμίδος ἔσωθεν
36:27καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾿ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κάτωθεν αὐτοῦ κατα­̀ προ­́σωπον κατα­̀ τὴν συμβολὴν ἄνωθεν τῆς συν­υφῆς τῆς ἐπωμίδος
36:28καὶ συν­έσφιγξεν τὸ λογεῖον ἀπο­̀ τῶν δακτυλίων τῶν ἐπ᾿ αὐτοῦ εἰς τοὺς δακτυλίους τῆς ἐπωμίδος συν­εχο­μέ­νους ἐκ τῆς ὑακίνθου συμπεπλεγ­μέ­νους εἰς τὸ ὕφασμα τῆς ἐπωμίδος ἵνα μὴ χαλᾶται τὸ λογεῖον ἀπο­̀ τῆς ἐπωμίδος καθὰ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
36:29καὶ ἐποίησαν τὸν ὑποδύτην ὑπὸ τὴν ἐπωμίδα ἔργον ὑφαν­τὸν ὅλον ὑακίνθινον
36:30τὸ δὲ περιστόμιον τοῦ ὑποδύτου ἐν τῷ μέσῳ διυφασμένον συμπλεκτόν ᾤαν ἔχον κύκλῳ τὸ περιστόμιον ἀδια­́λυτον
36:31καὶ ἐποίησαν ἐπι­̀ τοῦ λώμα­τος τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡς ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησ­μέ­νου καὶ βύσ­σου κεκλωσμένης
36:32καὶ ἐποίησαν κώδωνας χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν τοὺς κώδωνας ἐπι­̀ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ ἀνὰ μέσον τῶν ῥοίσκων
36:33κώδων χρυσοῦς καὶ ῥοίσκος ἐπι­̀ τοῦ λώμα­τος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ εἰς τὸ λειτουργεῖν καθὰ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
36:34καὶ ἐποίησαν χιτῶνας βυσ­σίνους ἔργον ὑφαν­τὸν Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ
36:35καὶ τὰς κιδάρεις ἐκ βύσ­σου καὶ τὴν μίτραν ἐκ βύσ­σου καὶ τὰ περισκελῆ ἐκ βύσ­σου κεκλωσμένης
36:36καὶ τὰς ζώνας αὐτῶν ἐκ βύσ­σου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου νενησ­μέ­νου ἔργον ποικιλτοῦ ὃν τρόπον συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
36:37καὶ ἐποίησαν τὸ πέταλον τὸ χρυσοῦν ἀφόρισμα τοῦ ἁγίου χρυσίου καθαροῦ καὶ ἔγραψεν ἐπ᾿ αὐτοῦ γράμματα ἐκτετυπωμένα σφραγῖδος ἁγίασμα κυρίῳ
36:38καὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾿ αὐτὸ λῶμα ὑακίνθινον ὥστε ἐπι­κεῖσθαι ἐπι­̀ τὴν μίτραν ἄνωθεν ὃν τρόπον συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
10καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθὰ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ οὕτως ἐποίησαν
11τὸ δὲ λοιπὸν χρυσίον τοῦ ἀφαιρέμα­τος ἐποίησαν σκεύ­η εἰς τὸ λειτουργεῖν ἐν αὐτοῖς ἔναν­τι κυρίου
12καὶ τὴν κατα­λειφθεῖσαν ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον ἐποίησαν στολὰς λειτουργικὰς Ααρων ὥστε λειτουργεῖν ἐν αὐταῖς ἐν τῷ ἁγίῳ
13καὶ ἤνεγκαν τὰς στολὰς προ­̀ς Μωυσῆν καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὰ σκεύ­η αὐτῆς καὶ τὰς βάσεις καὶ τοὺς μοχλοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στύλους
20καὶ τὰς διφθέρας δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ τὰ καλύμματα δέρματα ὑακίνθινα καὶ τῶν λοιπῶν τὰ ἐπι­καλύμματα
21καὶ τοὺς πασ­σάλους καὶ πάν­τα τὰ ἐργαλεῖα τὰ εἰς τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
14καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς δια­θήκης καὶ τοὺς διωστῆρας αὐτῆς
17καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προ­θέσεως καὶ πάν­τα τὰ αὐτῆς σκεύ­η καὶ τοὺς ἄρτους τοὺς προ­κει­μέ­νους
16καὶ τὴν λυχνίαν τὴν καθαρὰν καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς λύχνους τῆς καύσεως καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ φωτὸς
15καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συν­θέσεως
19καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους καὶ τὸ κατα­πέτασμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς καὶ τῆς πύλης τῆς αὐλῆς καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η τῆς σκηνῆς καὶ πάν­τα τὰ ἐργαλεῖα αὐτῆς
18καὶ τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου αἵ εἰσιν Ααρων καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς τὴν ἱερατείαν
22ὅσα συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πᾶσαν τὴν ἀπο­σκευήν
23καὶ εἶδεν Μωυσῆς πάν­τα τὰ ἔργα καὶ ἦσαν πεποιηκότες αὐτὰ ὃν τρόπον συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ οὕτως ἐποίησαν αὐτά καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Μωυσῆς
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки