Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Се́й сотвори́ олта́рь мѣ́дянъ изъ кади́лницъ мѣ́дяныхъ, я́же бы́ша муже́мъ вскрамоли́в­шымся съ Коре́овымъ со́нмищемъ:
 • се́й сотвори́ вся́ сосу́ды олтаря́ и кади́лникъ его́, и стоя́ло его́ и ча́шы, и ви́лицы его́ мѣ́дяны:
 • се́й сотвори́ олтарю́ о́крестъ обложе́нiе дѣ́ломъ мре́жнымъ, сни́зу огни́ща подъ ни́мъ да́же до среды́ его́,
 • и положи́ на не́мъ четы́ри колца́ от­ четы́рехъ стра́нъ обложе́нiя олтаря́ мѣ́дяны, широки́ носи́ламъ, е́же носи́ти олта́рь на ни́хъ:
 • се́й сотвори́ умыва́лницу мѣ́дяну и стоя́ло ея́ мѣ́дяно изъ зерца́лъ по́стницъ, я́же пости́шася у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя, въ о́ньже де́нь поста́ви ю́: 38:9и сотвори́ умыва́лницу, да омыва́ютъ изъ нея́ Моисе́й и Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́цѣ сво­и́ и но́зѣ, входя́щымъ и́мъ въ ски́нiю свидѣ́нiя: или́ егда́ при­­хо́дятъ ко олтарю́ служи́ти, омыва́хуся изъ нея́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 37:7И сотвори́ша дво́ръ къ ю́гу, опо́ны двора́ изъ виссо́на ска́наго, сто́ на сто́:
 • 37:8и столпы́ и́хъ два́десять, и стоя́ла и́хъ два́десять мѣ́дяна:
 • 37:9и страна́ къ сѣ́веру, сто́ на сто́: и страна́ къ ю́гу, сто́ на сто́, и столпы́ и́хъ два́десять, и стоя́ла и́хъ два́десять мѣ́дяна:
 • 37:10и страна́ къ мо́рю, опо́ны пяти́десятъ ла́ктей, столпы́ и́хъ де́сять, и стоя́ла и́хъ де́сять:
 • 37:11и страна́ къ восто́ку пяти́десятъ ла́ктей,
 • 37:12опо́ны пяти­на́­де­ся­ти ла́ктей, я́же созади́, и столпы́ и́хъ три́, и стоя́ла и́хъ три́.
 • 37:13И на вторѣ́й за́дней странѣ́ сю́ду и сю́ду у две́рiй двора́, опо́ны пяти­на́­де­ся­ти ла́ктей: столпы́ и́хъ три́, и стоя́ла и́хъ три́.
 • 37:14Вся́ опо́ны ски́нiи изъ виссо́на ска́наго,
 • 37:15и стоя́ла столпо́въ и́хъ мѣ́дяна, и пе́тли и́хъ сре́бряны, и глави́цы и́хъ посре́брены сребро́мъ, и столпы́ и́хъ посре́брены сребро́мъ, вси́ столпи́ двора́.
 • 37:16И завѣ́са две́рiй двора́ дѣ́ло пестря́щаго, изъ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго: два́десяти ла́ктей долгота́, и высота́ и широта́ пяти́ ла́ктей, ра́вны опо́намъ двора́:
 • 37:17и столпы́ и́хъ четы́ри, и стоя́ла и́хъ четы́ри мѣ́дяна, и пе́тли и́хъ сре́бряны, и глави́цы и́хъ посре́брены сребро́мъ:
 • 37:18и вси́ колки́ двора́ о́коло мѣ́дяны, и ті́и посре́брены сребро́мъ.
 • 37:19И сiе́ сочине́нiе ски́нiи свидѣ́нiя, я́коже заповѣ́дано бы́сть Моисе́ю, служе́нiю бы́ти леви́товъ чрезъ Иѳа́мара сы́на Ааро́ня иере́а:
 • 37:20и веселеи́лъ, сы́нъ урі́евъ, от­ пле́мене Иу́дина, сотвори́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю,
 • 37:21и Елiа́въ, сы́нъ Ахисама́ховъ, от­ пле́мене да́нова, и́же созида́­ше тка́ныя ве́щи и шве́ныя и пе́стрыя, е́же тка́ти изъ червлени́цы и виссо́на.
 • 39:1Все́ зла́то, е́же содѣ́лано бы́сть въ дѣ́лѣ по вся́кому дѣ́ланiю святы́хъ, бя́ше зла́та нача́тковъ два́десять де́вять тала́нтовъ и се́дмь со́тъ три́десять си́клевъ, по си́клю свято́му:
 • 39:2и сребра́ уча́стiе от­ исчи́слен­ныхъ муже́й со́нма, сто́ тала́нтовъ и ты́сяща се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть си́клевъ:
 • 39:3дра́хма еди́на съ главы́ по́лъ си́кля, по си́клю свято́му: вся́къ при­­ходя́й къ пресмотре́нiю от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, на шестьдеся́тъ те́мъ и на три́ ты́сящы пя́ть со́тъ и пятьдеся́тъ.
 • 39:4И бы́ша сто́ тала́нтъ сребра́ на слiя́нiе ста́ глави́цъ ски́нiи и на глави́цы завѣ́сныя, сто́ глави́цъ на сто́ тала́нтъ, тала́нтъ на глави́цу:
 • 39:5и ты́сящу се́дмь со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть си́клевъ сотвори́ на пе́тли столпа́мъ, и позлати́ глави́цы и́хъ, и украси́ я́.
 • 39:6И мѣ́дь уча́стiя, се́дмьдесятъ тала́нтъ и двѣ́ ты́сящы и четы́реста си́клевъ.
 • 39:7И сотвори́ша изъ нея́ стоя́ла две́рная ски́нiи свидѣ́нiя,
 • 39:8 и стоя́ла двора́ о́крестъ, и стоя́ла две́рiй двора́, и колки́ ски́нiи, и колки́ двора́ о́крестъ,
 • 39:9и обложе́нiе мѣ́дяно о́крестъ олтаря́, и вся́ сосу́ды олтаря́, и вся́ ору́дiя ски́нiи свидѣ́нiя.
 • 36:8.1И сотвори́ вся́къ прему́дрый въ дѣ́ла­ю­щихъ ри́зы святы́ни, я́же су́ть Ааро́ну иере́ю, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю. {от­ здѣ́ и по гре́ческимъ числа́ стиха́мъ не положено́жъ}
 • 36:8.2И сотвори́ша ри́зу ве́рхнюю {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.} от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго:
 • 36:8.3и изрѣ́заша дщи́цы зла́ты а́ки власы́, е́же сотка́ти съ синето́ю и съ багряни́цею, и съ червлени́цею пря́деною и съ виссо́номъ ска́нымъ: дѣ́ло тка́ное сотвори́ша е́.
 • 36:8.4Ри́зы ве́рхнiя при­­держа́щыяся от­ обо­и́хъ стра́нъ, дѣ́ло тка́н­но, между́ собо́ю сплете́но:
 • 36:8.5от­ него́ сотвори́ша е́ по его́ творе́нiю, от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.6И сотвори́ша о́ба ка́мени смара́гдовы состе́ганы ве́рвiю и обложены́ зла́томъ, изва́яны и вы́рѣзаны вая́нiемъ печа́ти, от­ име́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • 36:8.7и воз­ложи́ша я́ на ра́мена ри́зы ве́рхнiя ка́менiе въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.8И сотвори́ша сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.}, дѣ́ло тка́н­но пестрото́ю, по дѣ́лу ри́зы ве́рхнiя, от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго,
 • 36:8.9четверо­уго́лно сугу́бо сотвори́ша логі́онъ {Славе́н.: сло́во.} пя́ди въ долготу́, и пя́ди въ широту́, сугу́бо:
 • 36:8.10и сши́ста на не́мъ шве́нiемъ по три́ ка́мени четы́рьми ряды́: ря́дъ ка́менiй: сарді́й и топа́зiй и смара́гдъ, ря́дъ еди́нъ:
 • 36:8.11и ря́дъ вторы́й, а́нѳраксъ и сапфи́ръ и Иа́списъ:
 • 36:8.12и ря́дъ тре́тiй, Лиги́рiй и Аха́тъ и амеѳи́стъ:
 • 36:8.13и ря́дъ четве́ртый, хрисоли́ѳъ и вири́ллiй и они́хiй, око́ваны о́коло зла́томъ и всажде́ни въ зла́тѣ:
 • 36:8.14и ка́менiе бя́ху от­ име́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ два­на́­де­сять, по имена́мъ и́хъ изва́яно въ печа́ти, кі́йждо сво­и́мъ и́менемъ въ два­на́­де­сять племе́нъ.
 • 36:8.15И сотвори́ша надъ логі́ономъ тре́сны сплете́ны, дѣ́ло плете́ное от­ зла́та чи́ста:
 • 36:8.16и сотвори́ша два́ щитца́ зла́та и два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ша два́ колца́ зла́та на о́ба конца́ логі́она:
 • 36:8.17и вложи́ша плетени́цы зла́ты въ ко́лца, со обо­и́хъ стра́нъ логі́она,
 • 36:8.18и въ два́ сложе́нiя двѣ́ плетени́цы, и воз­ложи́ша на два́ щитца́: и воз­ложи́ша на ра́мена ри́зы ве́рхнiя, проти́ву лице́мъ къ лицу́.
 • 36:8.19И сотвори́ша два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ша на два́ кри́ла на кра́й логі́она, и на кра́й созади́ ве́рхнiя ри́зы, внутрьу́ду:
 • 36:8.20и сотвори́ша два́ колца́ зла́та, и положи́ша на о́ба ра́мена ри́зы ве́рхнiя съ ни́зу его́ на лицѣ́ по согбе́нiю свы́ше соста́ва ри́зы ве́рхнiя:
 • 36:8.21и стягну́ша логі́онъ ко́лцами, я́же на не́мъ, съ ко́лцами ве́рхнiя ри́зы сложе́ными, изъ синеты́ сплете́н­ными, во тка́нiе ри́зы ве́рхнiя {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, да не низпуска́ет­ся логі́онъ от­ ри́зы ве́рхнiя, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.22И сотвори́ша испо́днюю ри́зу {Гре́ч.: иподи́тисъ.}, я́же подъ ве́рхнюю, дѣ́ло тка́н­но, все́ си́нее: ожере́лiе же во вну́трен­нѣй ри́зѣ {Гре́ч.: иподи́тисъ.},
 • 36:8.23на средѣ́ шве́н­но, сплетено́, оме́ты иму́що о́коло ожере́лiе неразлуче́но.
 • 36:8.24И сотвори́ша на оме́тѣ ри́зы вну́трен­нiя до́лу я́ко процвѣта́ющаго ши́пка пу́гвицы от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго.
 • 36:8.25И сотвори́ша звонцы́ зла́ты, и воз­ложи́ша звонцы́ на оме́ты ри́зы вну́трен­нiя о́крестъ между́ пу́гвицами:
 • 36:8.26звоне́цъ зла́тъ и пу́гвица на оме́тѣ вну́трен­нiя ри́зы о́крестъ, къ служе́нiю, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.27И сотвори́ша ри́зы виссо́н­ныя дѣ́ло тка́н­но, Ааро́ну и сыно́мъ его́,
 • 36:8.28и клобуки́ {Гре́ч.: ки́дарисъ.} изъ виссо́на, и увя́сло {Гре́ч.: ми́тра.} изъ виссо́на, и надра́ги изъ виссо́на ска́наго,
 • 36:8.29и по́ясы и́хъ изъ виссо́на и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́дены, дѣ́ло пестря́щаго, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.30И сотвори́ша дщи́цу зла́ту, от­дѣле́нiе святы́ни от­ зла́та чи́ста, и написа́ша на не́й пи́смена изва́яна печа́тiю: освяще́нiе Го́споду:
 • 36:8.31и воз­ложи́ша ю́ на оме́тъ си́нь, е́же бы лежа́ти на увя́слѣ свы́ше, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 10И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша.
  11От избы́в­шаго же зла́та уча́стiя сотвори́ша сосу́ды, е́же служи́ти въ ни́хъ предъ Го́сподемъ:
  12и от­ оста́в­шiя синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы и виссо́на, сотвори́ша ри́зы служе́бныя Ааро́ну, е́же служи́ти въ ни́хъ во святи́лищи.
 • 13И при­­несо́ша ри́зы къ Моисе́ю, и ски́нiю и сосу́ды ея́, и вереи́ ея́ и столпы́ и стоя́ла ея́,
 • 20и покро́вцы ко́жы о́вни очервле́ны, и покро́вы ко́жы си́нiя, и про́чихъ опо́ны:
  21и колки́, и вся́ ору́дiя на дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя:
 • 14и киво́тъ завѣ́та и носи́ла его́,
 • 17и трапе́зу предложе́нiя и вся́ сосу́ды ея́, и хлѣ́бы предложе́н­ныя:
 • 16и свѣти́лникъ чи́стый и свѣти́ла его́, свѣти́ла вжига́нiя и еле́й свѣтѣ́нiя:
 • 15и олта́рь и вся́ сосу́ды его́, и еле́й пома́занiя и ѳимiа́мъ сложе́нiя,
 • 19и опо́ны двора́, и столпы́, и стоя́ла его́, и завѣ́су две́рiй ски́нiи и две́рiй двора́: и вся́ сосу́ды ски́нiи и вся́ ору́дiя ея́:
 • 18и ри́зы святы́я, я́же су́ть Ааро́ни, и ри́зы сыно́въ его́ на жре́че­с­т­во:
 • 22ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша сы́нове Изра́илевы все́ устро­е́нiе.
 • 23И ви́дѣ Моисе́й вся́ дѣла́, и бя́ху сотворе́на та́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша я́, и благослови́ и́хъ Моисе́й.
 • И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситтим длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, четыреугольный, вышиною в три локтя;
 • и сделал роги на четырех углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью.
 • И сделал все принадлежности жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и у́гольницы; все принадлежности его сделал из меди.
 • И сделал для жертвенника решетку, род сетки, из меди, по окраине его внизу до половины его;
 • и сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов.
 • И сделал шесты из дерева ситтим, и обложил их медью,
 • и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их; пустой внутри из досок сделал его.
 • И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания.
 • И сделал двор: с полуденной стороны, к югу, завесы из крученого виссона, длиною во сто локтей;
 • столбов для них двадцать и подножий к ним двадцать медных; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И по северной стороне – завесы во сто локтей; столбов для них двадцать и подножий к ним двадцать медных; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И с западной стороны – завесы в пятьдесят локтей, столбов для них десять и подножий к ним десять; крючки у столбов и связи их из серебра.
 • И с передней стороны к востоку – завесы в пятьдесят локтей.
 • Для одной стороны ворот двора – завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три;
 • и для другой стороны [по обеим сторонам ворот двора] – завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три.
 • Все завесы во все стороны двора из крученого виссона,
 • а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра; верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными.
 • Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, длиною в двадцать локтей, вышиною в пять локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора;
 • и столбов для нее четыре, и подножий к ним четыре медных; крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные.
 • Все колья вокруг скинии и двора медные.
 • Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея, посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника.
 • Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселеил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина,
 • и с ним Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани.
 • Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было двадцать девять талантов и семьсот тридцать сиклей, сиклей священных;
 • серебра же от исчисленных лиц общества сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять сиклей, сиклей священных;
 • с шестисот трех тысяч пятисот пятидесяти человек, с каждого поступившего в исчисление, от двадцати лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль священный.
 • Сто талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы; сто подножий из ста талантов, по таланту на подножие;
 • а из тысячи семисот семидесяти пяти сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них.
 • Меди же, принесенной в дар, было семьдесят талантов и две тысячи четыреста сиклей;
 • из нее сделал он подножия для столбов у входа в скинию свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника,
 • и подножия для столбов всего двора, и подножия для столбов ворот двора, и все колья скинии и все колья вокруг двора.
 • Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды, для служения во святилище; также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона;
 • и разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червлеными и виссонными нитями, искусною работою.
 • И сделали у него нарамники связывающие; на обоих концах своих он был связан.
 • И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею.
 • И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати;
 • и положил он их на нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал наперсник искусною работою, такою же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона;
 • он был четыреугольный; двойной сделали они наперсник в пядень длиною и в пядень шириною, двойной он был;
 • и вставили в него в четыре ряда камни. Рядом: рубин, топаз, изумруд, – это первый ряд;
 • во втором ряду: карбункул, сапфир и алмаз;
 • в третьем ряду: яхонт, агат и аметист;
 • в четвертом ряду: хризолит, оникс и яспис; и вставлены они в золотых гнездах.
 • Камней было по числу имен сынов Израилевых: двенадцать было их, по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени, для двенадцати колен.
 • К наперснику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота;
 • и сделали два золотых гнезда и два золотых кольца и прикрепили два кольца к двум концам наперсника;
 • и вдели обе плетеные цепочки из золота в два кольца по концам наперсника,
 • а два конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его;
 • еще сделали два кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперсника, на той стороне, которая находится к ефоду внутрь;
 • и еще сделали два кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода;
 • и прикрепили наперсник кольцами его к кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканую, всю из голубой шерсти,
 • и среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось;
 • по подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти;
 • и сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом;
 • позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею.
 • И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона, тканые,
 • и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона,
 • и пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею.
 • И сделали полированную дощечку, диадиму святыни, из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати: Святыня Господня;
 • и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею.
 • Так кончена была вся работа для скинии собрания; и сделали сыны Израилевы всё: как повелел Господь Моисею, так и сделали.
 • И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее,
 • покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую,
 • ковчег откровения и шесты его, и крышку,
 • стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения,
 • светильник из чистого золота, лампады его, лампады расставленные на нем и все принадлежности его, и елей для освещения,
 • золотой жертвенник и елей помазания, и благовония для курения, и завесу ко входу в скинию,
 • жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его,
 • завесы двора, столбы и подножия, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания,
 • одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священнодействия.
 • Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы.
 • И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее: как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей.
 • Курмандык бєтєндљй љрттљлєєчє жайды акация жыгачынан тљрт бурчтуу кылып, узундугун беш чыканак, туурасын беш чыканак, бийиктигин єч чыканак кылып жасады.
 • Анын тљрт бурчунан мєйєз чыгарып, аны жез менен каптады.
 • Курмандык чалынуучу жайга тиешелєє бардык нерселерди: кєл сала турган идиштерди, калактарды, чараларды, айрыларды, чок салгычтарды, ага тиешелєє нерсенин баарын жезден жасады.
 • Курмандык чалынуучу жай єчєн жезден арчындап тор жасады. Анан курмандык чалынуучу жайдын жарымын тєзєп тургудай кылып, аны тегерете чыгып турган кырдын астына орнотту.
 • Шыргыйларды киргизєє єчєн, тордун тљрт бурчуна тљрт шакек жасады.
 • Шыргыйларды акация жыгачынан жасап, аларды жез менен каптады.
 • Курмандык чалынуучу жайды кљтљрєп жєрєє єчєн, шыргыйларды капталдарындагы шакектерге киргизди. Курмандык чалынуучу жайды тактайдан ичин бош кылып жасады.
 • Жуунгучту жана анын тєбєн жезден жасады, аларды жыйын чатырынын кире беришинде кызмат кылган аялдардын кєзгєлљрє менен кооздоду.
 • Короону мындай жасады: тєштєк тарабына чыйратылган зыгыр буласынан узундугу жєз чыканак болгон жабуу жасады.
 • Ал єчєн жыйырма мамы жана мамылардын астына жыйырма жез таканыч жасады. Мамылардын илгичтери менен мамыларды бириктирген шырыкты кємєштљн жасады.
 • Тєндєк жагына да узундугу жєз чыканак болгон жабуу жасады. Ал єчєн жыйырма мамы, мамылардын астына жыйырма жез таканыч жасалды. Мамылардын илгичтери менен мамыларды бириктирген шырыктарды кємєш менен каптады.
 • Батыш жагына да узундугу элєє чыканак болгон жабуу жасады. Ал єчєн он мамы, мамылардын астына он таканыч жасады. Мамылардын илгичтери менен мамыларды бириктирген шырыктарды кємєш менен каптады.
 • Короонун чыгыш жакты караган алдыњкы бетине узундугу элєє чыканак болгон жабуу жасады.
 • Короонун эшигинин бир тарабына узундугу он беш чыканак болгон жабуу жасады. Ал єчєн єч мамы, алардын астына єч таканыч жасалды.
 • Эшиктин экинчи тарабына узундугу он беш чыканак болгон жабуу жасады. Ал єчєн єч мамы, алардын астына єч таканыч жасалды.
 • Короону айланта тартылган бардык жабуулар чыйратылган зыгыр буласынан жасалды.
 • Ал эми мамылардын таканычтары жезден, илгичтери менен шырыктары кємєштљн жасалды. Мамылардын єстє кємєш менен капталды. Короонун бардык мамылары кємєш шырыктар менен бириктирилди.
 • Короонун кире беришиндеги кљшљгљ ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл тєстљгє жєндљн жана чыйратылган зыгыр буласынан саймаланып жасалды. Анын узундугу жыйырма чыканак, бийиктиги беш чыканак болуп, короонун жабуулары сыяктуу эле узатасынан тартылды.
 • Ал єчєн тљрт мамы орнотулуп, мамылардын астына жезден тљрт таканыч куюлду. Мамылардын єстє кємєш менен капталды, алардын илгичтери жана аларды бириктирген шырыктар да кємєштљн жасалды.
 • Жыйын чатырынын жана короонун тегерегиндеги казыктардын баары жезден куюлду.
 • Мусанын буйругу боюнча, ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу Итамардын жетекчилиги астында лебилер жыйын чатырына жумшалган нерселерди эсептешти.
 • Тењир Мусага эмнени буйруса, ошонун баарын Жєйєт уруусундагы Хурдун уулу, Уринин уулу Бетселел жасады.
 • Аны менен бирге Дан уруусундагы Акисамак уулу Алыйап иштеди. Ал таш чеккич, чебер токуучу, ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл жєндљрдљн жана зыгыр буласынан жасалган кездемелерге сайма сайган саймачы эле.
 • Ыйык жайдын бардык керектљљлљрєнљ жумшалган, тартууга алып келинген алтын жыйырма тогуз талант болду. Ыйык шекелден жети жєз отуз шекел болду.
 • Эсепке кирген элден жыйналган кємєш жєз талант жана бир мињ жети жєз жетимиш беш ыйык шекел болду.
 • Эсепке кирген, жыйырма жана андан жогорку жаштагы алты жєз єч мињ беш жєз элєє кишинин ар бири ыйык шекелден жарым шекел берди.
 • Жєз талант кємєш ыйык жайдын жана кљшљгљлљрдєн таканычтарын куюуга жумшалды. Жєз таканычка жєз талант кємєш, бир таканычка бир талант кємєш жумшалды.
 • Мамылардын илгичтерин, мамыларды бириктирген шырыктарды жасаганга жана мамылардын єстєн кємєш менен каптаганга бир мињ жети жєз жетимиш беш шекел жумшалды.
 • Тартууга алып келинген жез жетимиш талант, эки мињ тљрт жєз шекел болду.
 • Ал жезден жыйын чатырынын кире беришиндеги мамылардын таканычтарын, курмандык чалынуучу жайды, анын жез торун жана курмандык чалынуучу жайдын бардык буюмдарын,
 • короонун мамыларынын таканычтарын, эшиктин мамыларынын таканычтарын, жыйын чатырынын казыктарын, короонун тегерегиндеги бардык казыктарды жасады.
 • Алар ачык кљк, ачык кызыл жана кочкул кызыл тєстљгє жєндљн ыйык жайда кызмат кылганда кийиле турган ыйык кийимдерди да токушту. Тењир Мусага буйругандай, Арунга ыйык кийимдерди токушту.
 • Эфодду алтындан, ачык кљк, ачык кызыл жана кочкул кызыл тєстљгє жєндљн, чыйратылган зыгыр буласынан токушту.
 • Алар алтынды жука жайып, андан жип жасап, ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл жєндљрдєн, зыгыр буласынан чыйратылган жиптердин арасына кошуп, чеберчилик менен кездеме токушту.
 • Эфоддун эки ийинине алды-артын бириктире турган чен жасашты, чендин эки учу эфоддун алды-артына бириктирилди.
 • Эфоддун бел курчоосун эфоддукундай кылып алтындан, ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл жєндљн жана чыйратылган зыгыр буласынан Тењир Мусага буйругандай кылып токушту.
 • Оникс таштарына, мљљрдєн бетине чеккендей, Ысрайыл уулдарынын аттарын чегип жазып, аларды алтын оюктарга салышты.
 • Тењир Ысрайыл уулдарын эсине алышы єчєн, Тењир Мусага буйругандай, аны эфоддун чендерине бекитишти.
 • Эфодду токугандай эле, тљш чљнтљктє да алтындан, ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл жєндљн, чыйратылган зыгыр буласынан чеберчилик менен токушту.
 • Ал тљрт чарчы эле. Тљш чљнтљктє алар эки кат кылып токушту, анын узундугу бир карыш, туурасы бир карыш.
 • Ага асыл таштарды тљрт катар кылып салышты. Биринчи катарына лаал, топаз, зымырыт,
 • экинчи катарына карбункул, сапфир, алмаз,
 • єчєнчє катарына жакут, агат, аметист,
 • тљртєнчє катарына хризолит, оникс жана яспис салышты. Алар алтын оюктарга жаткырылды.
 • Таштар Ысрайыл уулдарынын санына жараша болду. Алардын аттарынын саны он эки эле. Мљљрдєн бетине чеккендей, ар бир таштын бетине он эки уруунун аты бирден чегилип жазылды.
 • Тљш чљнтљк єчєн таза алтындан љрєлгљн чынжырчаларды жасашты.
 • Алтындан эки оюк, эки шакекче жасап, эки шакекчени тљш чљнтљктєн эки учуна бекитишти.
 • Алтындан љрєлгљн чынжырчаларды тљш чљнтљктєн эки учундагы шакекчелерге љткљрєштє.
 • Ал эми эки чынжырчанын эки учун эфоддун ченинин сырткы бетине бекитишти.
 • Дагы эки алтын шакекче жасап, аларды тљш чљнтљктєн экинчи эки учуна, тљш чљнтљктєн ички бетине бекитишти.
 • Алтындан дагы эки шакекче жасап, эфоддун сыртына, эки чендин ылдый жагындагы эфоддун алды-арты бириккен жерине, бел курчоонун єстєнљ бекитишти.
 • Тењир Мусага буйругандай, тљш чљнтљктєн шакекчелери менен эфоддун шакекчелерин ачык кљк жєндљн чыйратылган боо менен байлашты, тљш чљнтљктє эфоддон тєшпљгєдљй кылып, бел курчоонун єстєнљн байлашты.
 • Анан эфоддун ичинен кие турган чапанды ачык кљк жєндљн токушту.
 • Чапанга сооттукундай туюк жака чыгарып, айрылбашы єчєн жээгин кыюулап коюшту.
 • Ачык кљк, ачык кызыл, кочкул кызыл жєндљн чапандын этегине тегерете чокторду жасашты.
 • Таза алтындан жылаажындарды жасап, аларды чоктордун араларына, чапандын этегине кыдырата тагышты.
 • Тењир Мусага буйругандай, жылаажындар менен чокторду ыйык кызмат кылганда кийиле турган чапандын этегине алмак-салмак, кыдырата тагышты.
 • Арунга жана анын уулдарына зыгыр буласынан узун кљйнљктљрдє токушту.
 • Зыгыр буласынан кидарларды, баш кийимдерди, ич кийимдерди токушту.
 • Тењир Мусага буйругандай, чыйратылган зыгыр буласынан, ачык кљк, ачык кызыл жана кочкул кызыл тєстљгє жєндљн кооздоп бел курчоо токушту.
 • Таза алтынды жылмалап, ыйык таажы жасап, мљљрдєн бетине чеккендей, анын бетине «Бул Тењирге арналган» деп чегип жазышты.
 • Тењир Мусага буйругандай, аны кидарга байлаш єчєн, ага ачык кљк жєндљн боо бекитишти.
 • Ошентип, жыйын чатырынын бардык жумуштары бєттє. Тењир Мусага кандай буйруса, Ысрайыл уулдары баарын так ошондой аткарышты.
 • Анан алар Мусага жыйын чатырын, анын жабууларын, ага тиешелєє бардык нерселерди, анын илгичтерин, устундарын, шыргыйларын, мамыларын жана таканычтарын алып келишти.
 • Кызылга боёлгон кой терисинен жасалган жабууну, дењиз жаныбарынын терисинен жасалган жабууну жана далдалай турган кљшљгљнє,
 • мыйзам салынган сандыкты, анын шыргыйларын, капкагын,
 • єстљлдє жана ага тиешелєє бардык нерселерди, нан тартууларын,
 • таза алтындан жасалган чырактанды, анын єстєнљ коюлуучу чырактарды жана ага тиешелєє нерселердин баарын, чырактанды кєйгєзєєчє зайтун майын,
 • алтындан жасалган жыпар жыттуу зат тєтљтєлєєчє жайды, майлоочу майды, тєтљтєлєєчє жыпар жыттуу заттарды жана жыйын чатырынын кире беришиндеги кљшљгљнє,
 • жезден жасалган курмандык чалынуучу жайды, анын жез торун, шыргыйларын, ага тиешелєє бардык нерселерди, жуунгучту жана анын тєбєн,
 • короонун жабууларын, мамыларын, алардын таканычтарын, короонун кире беришиндеги кљшљгљнє, аркандарын, казыктарын жана жыйын чатырында кызмат кылганда керектелєєчє буюмдарды,
 • ыйык жайда кызмат кылганда кийиле турган кийимдерди, ыйык кызмат кылуучу Арундун ыйык кийимдерин, Арундун уулдарынын ыйык кызмат кылганда кие турган кийимдерин алып келишти.
 • Тењир Мусага кандай буйруса, Ысрайыл уулдары бардык жумушту так ошондой аткарышты.
 • Муса алар аткарган жумуштун бардыгын карап чыгып, бардыгы Тењир буйругандай аткарылганын кљрдє. Ошондо Муса аларга батасын берди.