Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Отвѣща́ же Моисе́й и рече́: а́ще не увѣ́руютъ ми́, ниже́ послу́шаютъ гла́са мо­его́, реку́тъ бо, я́ко не яви́ся тебѣ́ Бо́гъ, что́ реку́ къ ни́мъ?
 • И рече́ къ нему́ Госпо́дь: что́ сiе́ е́сть въ руцѣ́ тво­е́й? О́нъ же рече́: же́злъ.
 • И рече́: пове́рзи его́ на зе́млю. И ве́рже и́ на зе́млю, и бы́сть змі́й: и от­бѣже́ Моисе́й от­ него́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: простри́ ру́ку и ими́ за хво́стъ. Просте́ръ у́бо ру́ку, взя́ за хво́стъ, и бы́сть же́злъ въ руцѣ́ его́.
 • Да увѣ́руютъ ти́, я́ко яви́ся тебѣ́ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ тво­и́хъ, Бо́гъ Авраа́мовъ и Бо́гъ Исаа́ковъ и Бо́гъ Иа́ковль.
 • Рече́ же ему́ Госпо́дь па́ки: вложи́ ру́ку твою́ въ нѣ́дро твое́. И вложи́ ру́ку въ нѣ́дро свое́, и изъя́тъ ю́ от­ нѣ́дра сво­его́, и бы́сть рука́ его́ прокаже́на я́ко снѣ́гъ.
 • И рече́ па́ки ему́ Госпо́дь: вложи́ ру́ку твою́ въ нѣ́дро твое́. И вложи́ ру́ку свою́ въ нѣ́дро свое́, и изъя́тъ ю́ от­ нѣ́дра сво­его́, и бы́сть па́ки въ румя́н­ствѣ пло́ти сво­ея́.
 • А́ще же не увѣ́руютъ тебѣ́, ниже́ послу́шаютъ гла́са зна́менiя пе́рваго, увѣ́руютъ тебѣ́ ра́ди гла́са зна́менiя втора́го:
 • и бу́детъ а́ще не увѣ́руютъ тебѣ́ двѣма́ зна́менiями си́ми, ниже́ послу́шаютъ гла́са тво­его́, да во́змеши от­ воды́ рѣ́чныя, и пролiе́ши на су́хо: и бу́детъ вода́, ю́же во́змеши от­ рѣки́, кро́вiю на су́сѣ.
 • Рече́ же Моисе́й ко Го́споду: молю́ся ти́, Го́споди: недоброрѣ́чивъ е́смь пре́жде вчера́шняго и тре́тiяго дне́, ниже́ от­не́лѣже нача́лъ еси́ глаго́лати рабу́ Тво­ему́: худогла́сенъ и косноязы́ченъ а́зъ е́смь.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: кто́ даде́ уста́ человѣ́ку? и кто́ сотвори́ нѣ́ма и глу́ха, и ви́дяща и слѣ́па? не А́зъ ли Госпо́дь Бо́гъ?
 • и ны́нѣ иди́, и А́зъ от­ве́рзу уста́ твоя́ и устро́ю тебѣ́, е́же и́маши глаго́лати.
 • Рече́ же Моисе́й: молю́ся ти́, Го́споди, избери́ могу́ща ино́го, его́же по́слеши.
 • И разгнѣ́вався я́ростiю Госпо́дь на Моисе́а, рече́: не се́ ли бра́тъ тво́й Ааро́нъ Леви́тинъ? вѣ́мъ, я́ко глаго́ля воз­глаго́летъ о́нъ вмѣ́сто тебе́: и се́, то́й изы́детъ во срѣ́тенiе тебѣ́, и узрѣ́въ тя́, воз­ра́дует­ся въ себѣ́:
 • и рече́ши къ нему́, и вда́си словеса́ моя́ во уста́ его́: А́зъ же от­ве́рзу уста́ твоя́ и уста́ его́, и устро́ю ва́мъ я́же и́мате твори́ти:
 • и то́й воз­глаго́летъ от­ тебе́ къ лю́демъ, и то́й бу́детъ уста́ твоя́: ты́ же бу́деши ему́ въ тѣ́хъ, я́же къ Бо́гу:
 • и же́злъ се́й обраще́н­ный въ змiю́, воз­ми́ въ ру́ку твою́, си́мъ сотвори́ши зна́менiя.
 • По́йде же Моисе́й, и воз­врати́ся ко Иоѳо́ру те́стю сво­ему́ и рече́: пойду́ и воз­вращу́ся ко бра́тiи мо­е́й, и́же во Еги́птѣ, и уви́жду, а́ще еще́ жи́ви су́ть. И рече́ Иоѳо́ръ къ Моисе́ю: иди́ здра́въ. По дне́хъ же о́ныхъ мно́гихъ, у́мре ца́рь Еги́петскiй.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю въ земли́ Мадiа́мстѣй: иди́, от­иди́ во Еги́петъ: измро́ша бо вси́ и́щущiи души́ тво­ея́.
 • По­и́мъ же Моисе́й жену́ свою́ и отроча́та, всади́ я́ на осля́та, и воз­врати́ся во Еги́петъ. И взя́ Моисе́й же́злъ, и́же от­ Бо́га, въ ру́ку свою́.
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: иду́щу тебѣ́ и воз­враща́ющуся во Еги́петъ, зри́ вся́ чудеса́, я́же да́хъ въ ру́цѣ тво­и́, да сотвори́ши я́ предъ фарао́номъ: А́зъ же ожесточу́ се́рдце его́, и не от­пу́ститъ люді́й:
 • ты́ же воз­глаго́леши фарао́ну: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Евре́йскiй: сы́нъ Мо́й пе́рвенецъ Изра́иль:
 • рѣ́хъ же тебѣ́: от­пусти́ лю́ди Моя́, да Ми́ послу́жатъ: а́ще у́бо не хо́щеши от­пусти́ти и́хъ, блюди́ у́бо, А́зъ убiю́ сы́на тво­его́ пе́рвенца.
 • Бы́сть же на пути́ на стану́, срѣ́те его́ а́нгелъ Госпо́день и иска́­ше его́ уби́ти.
 • И взе́мши Сепфо́ра ка́мень, обрѣ́за коне́чную пло́ть сы́на сво­его́, и при­­паде́ къ нога́мъ его́ и рече́: ста́ кро́вь обрѣ́занiя сы́на мо­его́.
 • И отъи́де от­ него́ а́нгелъ, зане́же рече́: ста́ кро́вь обрѣ́занiя сы́на мо­его́.
 • Рече́ же Госпо́дь ко Ааро́ну: изы́ди во срѣ́тенiе Моисе́ю въ пусты́ню. И и́де, и срѣ́те его́ въ горѣ́ Бо́жiи: и цѣлова́стася о́ба.
 • И повѣ́да Моисе́й Ааро́ну вся́ словеса́ Госпо́дня, я́же посла́, и вся́ зна́менiя, я́же заповѣ́да ему́.
 • И́де же Моисе́й и Ааро́нъ, и собра́ша вся́ ста́рцы сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и глаго́ла и́мъ Ааро́нъ вся́ словеса́ сiя́, я́же глаго́ла Бо́гъ къ Моисе́ю: и сотвори́ зна́менiя предъ людьми́.
 • И вѣ́роваша лю́дiе, и воз­ра́довашася, я́ко посѣти́ Бо́гъ сы́ны Изра́илевы и я́ко при­­зрѣ́ на и́хъ скорбѣ́нiе: и прекло́ншеся лю́дiе поклони́шася.
 • И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? [что сказать им?]
 • И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл.
 • Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него.
 • И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою, и взял его [за хвост]; и он стал жезлом в руке его.
 • Это для того, чтобы поверили [тебе], что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.
 • Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее [из пазухи своей], и вот, рука его побелела от проказы, как снег.
 • [Еще] сказал [ему Господь]: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху; и вынул ее из пазухи своей, и вот, она опять стала такою же, как тело его.
 • Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого;
 • если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу; и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше.
 • И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен.
 • Господь сказал [Моисею]: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь [Бог]?
 • итак пойди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить.
 • [Моисей] сказал: Господи! пошли другого, кого можешь послать.
 • И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве нет у тебя Аарона брата, Левитянина? Я знаю, что он может говорить [вместо тебя], и вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем;
 • ты будешь ему говорить и влагать слова [Мои] в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать;
 • и будет говорить он вместо тебя к народу; итак он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога;
 • и жезл сей [который был обращен в змея] возьми в руку твою: им ты будешь творить знамения.
 • И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: пойду я, и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они? И сказал Иофор Моисею: иди с миром. [Спустя много времени умер царь Египетский.]
 • И сказал Господь Моисею в [земле] Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей.
 • И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю Египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою.
 • И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые Я поручил тебе, сделай пред лицем фараона, а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа.
 • И скажи фараону: так говорит Господь [Бог Еврейский]: Израиль есть сын Мой, первенец Мой;
 • Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, первенца твоего.
 • Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его.
 • Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня.
 • И отошел от него Господь. Тогда сказала она: жених крови – по обрезанию.
 • И Господь сказал Аарону: пойди навстречу Моисею в пустыню. И он пошел, и встретился с ним при горе Божией, и поцеловал его.
 • И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, Который его послал, и все знамения, которые Он заповедал.
 • И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых,
 • и пересказал [им] Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею; и сделал Моисей знамения пред глазами народа,
 • и поверил народ; и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдание их, и преклонились они и поклонились.
 • ἀπεκρίθη δὲ Μωυσῆς καὶ εἶπεν ἐὰν οὖν μὴ πιστεύ­σωσίν μοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς μου ἐροῦσιν γὰρ ὅτι οὐκ ὦπταί σοι ὁ θεός τί ἐρῶ προ­̀ς αὐτούς
 • εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος τί τοῦτό ἐστιν τὸ ἐν τῇ χειρί σου ὁ δὲ εἶπεν ῥάβδος
 • καὶ εἶπεν ῥῖψον αὐτὴν ἐπι­̀ τὴν γῆν καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐπι­̀ τὴν γῆν καὶ ἐγένετο ὄφις καὶ ἔφυγεν Μωυσῆς ἀπ᾿ αὐτοῦ
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν ἕκτεινον τὴν χεῖρα καὶ ἐπι­λαβοῦ τῆς κέρκου ἐκτείνας οὖν τὴν χεῖρα ἐπελάβετο τῆς κέρκου καὶ ἐγένετο ῥάβδος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
 • ἵνα πιστεύ­σωσίν σοι ὅτι ὦπταί σοι κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ
 • εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ καὶ ἐξήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ καὶ ἐγενήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιών
 • καὶ εἶπεν πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ καὶ πάλιν ἀπεκατέστη εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
 • ἐὰν δὲ μὴ πιστεύ­σωσίν σοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ πρώτου πιστεύ­σουσίν σοι τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ ἐσχάτου
 • καὶ ἔσται ἐὰν μὴ πιστεύ­σωσίν σοι τοῖς δυσὶ σημείοις τούτοις μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς σου λήμψῃ ἀπο­̀ τοῦ ὕδα­τος τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκχεεῖς ἐπι­̀ τὸ ξηρόν καὶ ἔσται τὸ ὕδωρ ὃ ἐὰν λάβῃς ἀπο­̀ τοῦ ποταμοῦ αἷμα ἐπι­̀ τοῦ ξηροῦ
 • εἶπεν δὲ Μωυσῆς προ­̀ς κύριον δέομαι κύριε οὐχ ἱκανός εἰμι προ­̀ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ προ­̀ τῆς τρίτης ἡμέρας οὐδὲ ἀφ᾿ οὗ ἤρξω λαλεῖν τῷ θεράπον­τί σου ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσ­σος ἐγώ εἰμι
 • εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν τίς ἔδωκεν στόμα ἀνθρώπῳ καὶ τίς ἐποίησεν δύσκωφον καὶ κωφόν βλέπον­τα καὶ τυφλόν οὐκ ἐγὼ ὁ θεός
 • καὶ νῦν πορεύ­ου καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ συμβιβάσω σε ὃ μέλλεις λαλῆσαι
 • καὶ εἶπεν Μωυσῆς δέομαι κύριε προ­χείρισαι δυνάμενον ἄλλον ὃν ἀπο­στελεῖς
 • καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ κύριος ἐπι­̀ Μωυσῆν εἶπεν οὐκ ἰδοὺ Ααρων ὁ ἀδελφός σου ὁ Λευίτης ἐπι­́σταμαι ὅτι λαλῶν λαλήσει αὐτός σοι καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύ­­σε­ται εἰς συν­άν­τησίν σοι καὶ ἰδών σε χαρή­σε­ται ἐν ἑαυτῷ
 • καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτὸν καὶ δώσεις τὰ ῥήματά μου εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ συμβιβάσω ὑμᾶς ἃ ποιήσετε
 • καὶ αὐτός σοι προ­σλαλήσει προ­̀ς τὸν λαόν καὶ αὐτὸς ἔσται σου στόμα σὺ δὲ αὐτῷ ἔσῃ τὰ προ­̀ς τὸν θεόν
 • καὶ τὴν ῥάβδον ταύτην τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου ἐν ᾗ ποιήσεις ἐν αὐτῇ τὰ σημεῖα
 • ἐπορεύ­θη δὲ Μωυσῆς καὶ ἀπέστρεψεν προ­̀ς Ιοθορ τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ καὶ λέγει πορεύ­σομαι καὶ ἀπο­στρέψω προ­̀ς τοὺς ἀδελφούς μου τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὄψομαι εἰ ἔτι ζῶσιν καὶ εἶπεν Ιοθορ Μωυσῇ βάδιζε ὑγιαίνων
 • μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύ­τησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν ἐν Μαδια­μ βάδιζε ἄπελθε εἰς Αἴγυπτον τεθνήκασιν γὰρ πάν­τες οἱ ζητοῦν­τές σου τὴν ψυχήν
 • ἀναλαβὼν δὲ Μωυσῆς τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία ἀνεβίβασεν αὐτὰ ἐπι­̀ τὰ ὑποζύγια καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Αἴγυπτον ἔλαβεν δὲ Μωυσῆς τὴν ῥάβδον τὴν παρα­̀ τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
 • εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν πορευο­μέ­νου σου καὶ ἀπο­στρέφον­τος εἰς Αἴγυπτον ὅρα πάν­τα τὰ τέρατα ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου ποιήσεις αὐτὰ ἐναν­τίον Φαραω ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἐξαποστείλῃ τὸν λαόν
 • σὺ δὲ ἐρεῖς τῷ Φαραω τάδε λέγει κύριος υἱὸς πρωτότοκός μου Ισραηλ
 • εἶπα δέ σοι ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα μοι λατρεύ­σῃ εἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι αὐτούς ὅρα οὖν ἐγὼ ἀπο­κτενῶ τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον
 • ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῷ κατα­λύματι συν­ήν­τησεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀπο­κτεῖναι
 • καὶ λαβοῦσα Σεπφωρα ψῆφον περιέτεμεν τὴν ἀκροβυστίαν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ προ­σέπεσεν προ­̀ς τοὺς πόδας καὶ εἶπεν ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου
 • καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ διότι εἶπεν ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου
 • εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Ααρων πορεύ­θητι εἰς συν­άν­τησιν Μωυσεῖ εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐπορεύ­θη καὶ συν­ήν­τησεν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει τοῦ θεοῦ καὶ κατεφίλησαν ἀλλήλους
 • καὶ ἀνήγγειλεν Μωυσῆς τῷ Ααρων πάν­τας τοὺς λόγους κυρίου οὓς ἀπέστειλεν καὶ πάν­τα τὰ σημεῖα ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ
 • ἐπορεύ­θη δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ συν­ήγαγον τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ
 • καὶ ἐλάλησεν Ααρων πάν­τα τὰ ῥήματα ταῦτα ἃ ἐλάλησεν ὁ θεὸς προ­̀ς Μωυσῆν καὶ ἐποίησεν τὰ σημεῖα ἐναν­τίον τοῦ λαοῦ
 • καὶ ἐπι­́στευσεν ὁ λαὸς καὶ ἐχάρη ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ὅτι εἶδεν αὐτῶν τὴν θλῖψιν κύψας δὲ ὁ λαὸς προ­σεκύνησεν