Скрыть
40:1
40:11
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
въ де́нь пе́рвый ме́сяца пе́рваго, въ новоме́сячiе поста́виши ски́нiю свидѣ́нiя:
и да положи́ши киво́тъ свидѣ́нiя, и покры́еши киво́тъ завѣ́сою:
и внесе́ши трапе́зу, и предложи́ши предложе́нiе ея́: и внесе́ши свѣти́лникъ, и поста́виши свѣти́ла его́:
и положи́ши олта́рь златы́й, въ кажде́нiе предъ киво́томъ свидѣ́нiя, и воз­ложи́ши покро́въ завѣ́сы надъ две́рiю ски́нiи свидѣ́нiя:
и олта́рь при­­ноше́нiй поста́виши у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя,
и поста́виши умыва́лницу между́ ски́нiею свидѣ́нiя и между́ олтаре́мъ, и влiе́ши въ ню́ во́ду:
и поста́виши дво́ръ о́крестъ и да́си завѣ́су две́рiй двора́:
и во́змеши еле́й пома́занiя и пома́жеши ски́нiю и вся́ я́же въ не́й, и освяти́ши ю́ и вся́ сосу́ды ея́, и бу́дутъ свя́та:
и да пома́жеши олта́рь при­­ноше́нiй и вся́ сосу́ды его́, и освяти́ши олта́рь, и бу́детъ олта́рь святы́й святы́хъ:
и пома́жеши умыва́лницу и стоя́ло ея́ и освяти́ши ю́:
и да при­­веде́ши Ааро́на и сыно́въ его́ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя и измы́еши и́хъ водо́ю:
и да облече́ши Ааро́на въ ри́зы святы́я и пома́жеши его́, и освяти́ши его́, и да жре́тъ мнѣ́:
и сы́ны его́ да при­­веде́ши и облече́ши я́ въ ри́зы,
и да пома́жеши я́, я́коже пома́залъ еси́ отца́ и́хъ, да жру́тъ мнѣ́: и бу́детъ, е́же бы́ти и́мъ пома́занiю жре́че­ст­ва во вѣ́къ, въ ро́ды и́хъ.
И сотвори́ Моисе́й вся́, ели́ка заповѣ́да ему́ Госпо́дь, си́це сотвори́.
И бы́сть въ пе́рвый ме́сяцъ во второ́е лѣ́то исходя́щымъ и́мъ от­ Еги́пта, въ новоме́сячiи ста́ ски́нiя.
И поста́ви Моисе́й ски́нiю, и подложи́ стоя́ла ея́, и воз­ложи́ глави́цы, и вложи́ разво́ры, и поста́ви столпы́,
и простре́ опо́ны на ски́нiю, и воз­ложи́ покрыва́ло ски́нiи на ню́ съ ве́рху, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
и взе́мъ свидѣ́нiя, вложи́ въ киво́тъ, и подста́ви но́ги подъ киво́томъ, и воз­ложи́ очисти́лище надъ киво́томъ:
и внесе́ киво́тъ въ ски́нiю, и воз­ложи́ покро́въ завѣ́сы, и закры́ киво́тъ свидѣ́нiя, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
и поста́ви трапе́зу въ ски́нiи свидѣ́нiя, на страну́ ски́нiи свидѣ́нiя, я́же къ сѣ́веру, внѣу́ду завѣ́сы ски́нiи:
и воз­ложи́ на ню́ хлѣ́бы предложе́нiя предъ Го́сподемъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
и поста́ви свѣти́лникъ въ ски́нiи свидѣ́нiя пря́мо трапе́зы, на страну́ ски́нiи, я́же къ ю́гу:
и поста́ви свѣ́щники его́ предъ Го́сподемъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
и поста́ви олта́рь златы́й въ ски́нiи свидѣ́нiя проти́ву завѣ́сы,
и покади́ надъ ни́мъ ѳимiа́момъ сложе́нiя, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
и положи́ завѣ́су две́рiй ски́нiи,
и олта́рь при­­ноше́нiй поста́ви у две́рiй ски́нiи покро́ва свидѣ́нiя, и воз­несе́ на не́мъ всесожже́нiе и же́ртву, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
и сотвори́ умыва́лницу между́ ски́нiею свидѣ́нiя и между́ же́ртвен­никомъ,
и влiя́ въ ню́ во́ду, да умыва́ютъ от­ нея́ Моисе́й и Ааро́нъ и сы́нове его́ ру́ки своя́ и но́ги, входя́щымъ и́мъ въ ски́нiю свидѣ́нiя:
или́ при­­ходя́ще къ же́ртвен­нику служи́ти, умыва́хуся от­ нея́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
и поста́ви дво́ръ о́крестъ ски́нiи и олтаря́ и положи́ завѣ́су двора́. И сконча́ Моисе́й вся́ дѣла́.
И покры́ о́блакъ ски́нiю свидѣ́нiя, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́нiя,
и не можа́­ше Моисе́й вни́ти въ ски́нiю свидѣ́нiя, я́ко осѣня́ше надъ не́ю о́блакъ, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́нiя:
егда́ же восхожда́­ше о́блакъ от­ ски́нiи, воз­двиза́хуся сы́нове Изра́илевы со имѣ́нiемъ сво­и́мъ:
а́ще же не взы́де о́блакъ, не воз­двиза́хуся да́же до дне́, въ о́ньже взы́детъ о́блакъ:
о́блакъ бо Госпо́день бя́ше надъ ски́нiею въ де́нь, и о́гнь бя́ше надъ не́ю въ но́щь предъ всѣ́мъ Изра́илемъ во всѣ́хъ путеше́­ст­вiихъ и́хъ.
Коне́цъ кни́зѣ вторѣ́й Моисе́овѣ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 40.
Синодальный
И сказал Господь Моисею, говоря:
в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания,
и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою;
и внеси стол и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник и поставь на нем лампады его;
и поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения и повесь завесу у входа в скинию [собрания];
и поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания;
и поставь умывальник между скиниею собрания и между жертвенником и влей в него воды;
и поставь двор кругом и повесь завесу в воротах двора.
И возьми елея помазания, и помажь скинию и все, что в ней, и освяти ее и все принадлежности ее, и будет свята;
помажь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освяти жертвенник, и будет жертвенник святыня великая;
и помажь умывальник и подножие его и освяти его.
И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания и омой их водою,
и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освяти его, чтобы он был священником Мне.
И сынов его приведи, и одень их в хитоны,
и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками Мне, и помазание их посвятит их в вечное священство в роды их.
И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал.
В первый месяц второго года [по исшествии их из Египта], в первый день месяца поставлена скиния.
И поставил Моисей скинию, положил подножия ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее,
распростер покров над скиниею, и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею.
И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху;
и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею.
И поставил стол в скинии собрания, на северной стороне скинии, вне завесы,
и разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею.
И поставил светильник в скинии собрания против стола, на южной стороне скинии,
и поставил лампады [его] пред Господом, как повелел Господь Моисею.
И поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою
и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею.
И повесил завесу при входе в скинию;
и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания и принес на нем всесожжения и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею.
И поставил умывальник между скиниею собрания и жертвенником и налил в него воды для омовения,
и омывали из него Моисей и Аарон и сыны его руки свои и ноги свои:
когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику [служить], тогда омывались [из него], как повелел Господь Моисею.
И поставил двор вокруг скинии и жертвенника и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело.
И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию;
и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию.
Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое;
если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось,
ибо облако Господне стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их.
καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου νουμηνίᾳ στήσεις τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου
καὶ θήσεις τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ σκεπάσεις τὴν κιβωτὸν τῷ κατα­πετάσματι
καὶ εἰσοίσεις τὴν τράπεζαν καὶ προ­θήσεις τὴν προ­́θεσιν αὐτῆς καὶ εἰσοίσεις τὴν λυχνίαν καὶ ἐπι­θήσεις τοὺς λύχνους αὐτῆς
καὶ θήσεις τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν εἰς τὸ θυμιᾶν ἐναν­τίον τῆς κιβωτοῦ καὶ ἐπι­θήσεις κάλυμμα κατα­πετάσμα­τος ἐπι­̀ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν καρπωμάτων θήσεις παρα­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
καὶ περιθήσεις τὴν σκηνὴν καὶ πάν­τα τὰ αὐτῆς ἁγιάσεις κύκλῳ
καὶ λήμψῃ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσμα­τος καὶ χρίσεις τὴν σκηνὴν καὶ πάν­τα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἁγιάσεις αὐτὴν καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η αὐτῆς καὶ ἔσται ἁγία
καὶ χρίσεις τὸ θυσιαστήριον τῶν καρπωμάτων καὶ πάν­τα αὐτοῦ τὰ σκεύ­η καὶ ἁγιάσεις τὸ θυσιαστήριον καὶ ἔσται τὸ θυσιαστήριον ἅγιον τῶν ἁγίων
καὶ προ­σάξεις Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐπι­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λούσεις αὐτοὺς ὕδατι
καὶ ἐνδύσεις Ααρων τὰς στολὰς τὰς ἁγίας καὶ χρίσεις αὐτὸν καὶ ἁγιάσεις αὐτόν καὶ ἱερατεύ­σει μοι
καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ προ­σάξεις καὶ ἐνδύσεις αὐτοὺς χιτῶνας
καὶ ἀλείψεις αὐτούς ὃν τρόπον ἤλειψας τὸν πατέρα αὐτῶν καὶ ἱερατεύ­σουσίν μοι καὶ ἔσται ὥστε εἶναι αὐτοῖς χρῖσμα ἱερατείας εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν
καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς πάν­τα ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος οὕτως ἐποίησεν
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐκπορευομένων αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου νουμηνίᾳ ἐστάθη ἡ σκηνή
καὶ ἔστησεν Μωυσῆς τὴν σκηνὴν καὶ ἐπέθηκεν τὰς κεφαλίδας καὶ διενέβαλεν τοὺς μοχλοὺς καὶ ἔστησεν τοὺς στύλους
καὶ ἐξέτεινεν τὰς αὐλαίας ἐπι­̀ τὴν σκηνὴν καὶ ἐπέθηκεν τὸ κατα­κάλυμμα τῆς σκηνῆς ἐπ᾿ αὐτῆς ἄνωθεν καθὰ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
καὶ λαβὼν τὰ μαρτύρια ἐνέβαλεν εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ ὑπέθηκεν τοὺς διωστῆρας ὑπὸ τὴν κιβωτὸν
καὶ εἰσήνεγκεν τὴν κιβωτὸν εἰς τὴν σκηνὴν καὶ ἐπέθηκεν τὸ κατα­κάλυμμα τοῦ κατα­πετάσμα­τος καὶ ἐσκέπασεν τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου ὃν τρόπον συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
καὶ ἔθηκεν τὴν τράπεζαν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἐπι­̀ τὸ κλίτος τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὸ προ­̀ς βορρᾶν ἔξωθεν τοῦ κατα­πετάσμα­τος τῆς σκηνῆς
καὶ προ­έθηκεν ἐπ᾿ αὐτῆς ἄρτους τῆς προ­θέσεως ἔναν­τι κυρίου ὃν τρόπον συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
καὶ ἔθηκεν τὴν λυχνίαν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου εἰς τὸ κλίτος τῆς σκηνῆς τὸ προ­̀ς νότον
καὶ ἐπέθηκεν τοὺς λύχνους αὐτῆς ἔναν­τι κυρίου ὃν τρόπον συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
καὶ ἔθηκεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἀπέναν­τι τοῦ κατα­πετάσμα­τος
καὶ ἐθυμίασεν ἐπ᾿ αὐτοῦ τὸ θυμίαμα τῆς συν­θέσεως καθάπερ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν καρπωμάτων ἔθηκεν παρα­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς
38:27καὶ ἐποίησεν τὸν λουτῆρα ἵνα νίπτων­ται ἐξ αὐτοῦ
Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας εἰσπορευομένων αὐτῶν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου
ἢ ὅταν προ­σπορεύ­ων­ται προ­̀ς τὸ θυσιαστήριον λειτουργεῖν ἐνίπτον­το ἐξ αὐτοῦ καθάπερ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
καὶ ἔστησεν τὴν αὐλὴν κύκλῳ τῆς σκηνῆς καὶ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ συν­ετέλεσεν Μωυσῆς πάν­τα τὰ ἔργα
καὶ ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ δόξης κυρίου ἐπλή­σθη ἡ σκηνή
καὶ οὐκ ἠδυνάσθη Μωυσῆς εἰσελθεῖν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ὅτι ἐπεσκίαζεν ἐπ᾿ αὐτὴν ἡ νεφέλη καὶ δόξης κυρίου ἐπλή­σθη ἡ σκηνή
ἡνίκα δ᾿ ἂν ἀνέβη ἡ νεφέλη ἀπο­̀ τῆς σκηνῆς ἀνεζεύ­γνυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ σὺν τῇ ἀπαρτίᾳ αὐτῶν
εἰ δὲ μὴ ἀνέβη ἡ νεφέλη οὐκ ἀνεζεύ­γνυσαν ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνέβη ἡ νεφέλη
νεφέλη γὰρ ἦν ἐπι­̀ τῆς σκηνῆς ἡμέρας καὶ πῦρ ἦν ἐπ᾿ αὐτῆς νυκτὸς ἐναν­τίον παν­τὸς Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς ἀναζυγαῖς αὐτῶν
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки