Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И по си́хъ вни́де Моисе́й и Ааро́нъ къ фарао́ну и рѣ́ша ему́: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: от­пусти́ лю́ди Моя́, да пра́здникъ сотворя́тъ Мнѣ́ въ пусты́ни.
 • Рече́ же фарао́нъ: кто́ есть, Его́же послу́шаю гла́са, я́ко от­пусти́ти и́мамъ сы́ны Изра́илевы? не вѣ́мъ Го́спода, и Изра́иля не от­пущу́.
 • И глаго́лютъ ему́: Бо́гъ Евре́йскiй при­­зва́ на́съ: по́йдемъ у́бо путе́мъ тре́хъ дні́й въ пусты́ню, да пожре́мъ Го́споду Бо́гу на́­шему, да не когда́ случи́т­ся на́мъ сме́рть или́ убі́й­ст­во.
 • И рече́ и́мъ ца́рь Еги́петскiй: вску́ю, Моисе́й и Ааро́нъ, развраща́ете лю́ди моя́ от­ дѣ́лъ и́хъ? иди́те кі́йждо ва́съ на дѣла́ своя́.
 • И рече́ фарао́нъ: се́, ны́нѣ умно́жишася лю́дiе сі́и на земли́: у́бо не дади́мъ почи́ти и́мъ от­ дѣ́лъ.
 • Заповѣ́да же фарао́нъ при­­ста́вникомъ дѣ́лъ людски́хъ и книго́чiямъ, глаго́ля:
 • не ктому́ при­­ложи́те дая́ти пле́въ лю́демъ къ плинѳодѣ́ланiю, я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́: но са́ми да и́дутъ и собира́ютъ пле́вы себѣ́:
 • и уро́къ плинѳодѣ́ланiя, е́же они́ творя́тъ, на кі́йждо де́нь наложи́те и́мъ: не уе́млите ничто́же: пра́здни бо су́ть: сего́ ра́ди возопи́ша, глаго́люще: да по́йдемъ, и пожре́мъ Бо́гу на́­шему:
 • да отягча́т­ся дѣла́ люді́й си́хъ, и да пеку́т­ся о ни́хъ, и не помы́слятъ о словесѣ́хъ су́етныхъ.
 • Понужда́ху же и́хъ при­­ста́вницы и книго́чiя и глаго́лаху лю́демъ, реку́ще: сiя́ глаго́летъ фарао́нъ: не ктому́ даю́ ва́мъ пле́въ:
 • са́ми вы́ ше́дше собира́йте себѣ́ пле́вы, идѣ́же а́ще обря́щете: и́бо не бу́детъ уя́то от­ уро́ка ва́­шего ничто́же.
 • И разыдо́шася лю́дiе по все́й земли́ Еги́петстѣй собира́ти тро́стiе на пле́вы.
 • Приста́вницы же понужда́ху и́хъ, глаго́люще: соверша́йте дѣла́ ва́ша уро́чная на вся́къ де́нь, я́коже и егда́ пле́вы дая́хомъ ва́мъ.
 • И бiе́ни бы́ша книго́чiя ро́да сыно́въ Изра́илевыхъ, и́же бы́ша при­­ста́влени надъ ни́ми от­ при­­ста́вниковъ фарао́новыхъ, глаго́люще: почто́ не соверши́сте уро́ка ва́­шего пли́нѳен­наго, я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́, та́кожде и дне́сь?
 • Вше́дше же книго́чiя сыно́въ Изра́илевыхъ, возопи́ша къ фарао́ну, глаго́люще: почто́ ты та́ко твори́ши рабо́мъ тво­и́мъ?
 • пле́въ не даю́тъ рабо́мъ тво­и́мъ, и пли́нѳы на́мъ глаго́лютъ твори́ти: и се́, раби́ тво­и́ му́чими су́ть: оби́диши у́бо люді́й тво­и́хъ.
 • И рече́ и́мъ: пра́здни, пра́здни есте́: сего́ ра́ди глаго́лете: да и́демъ, пожре́мъ Бо́гу на́­шему:
 • ны́нѣ у́бо ше́дше дѣ́лайте: пле́въ бо не да́мъ ва́мъ, уро́къ же дѣ́ланiя пли́нѳен­наго да от­даете́.
 • Ви́дяху же книго́чiи сыно́въ Изра́илевыхъ себе́ во злы́хъ, глаго́люще: не оста́вите плинѳодѣ́ланiя уро́чнаго дню́.
 • Срѣто́ша же Моисе́а и Ааро́на, иду́щихъ во срѣ́тенiе и́мъ, исходя́щымъ и́мъ от­ фарао́на,
 • и рѣ́ша и́мъ: да ви́дитъ Бо́гъ и су́дитъ ва́мъ, я́ко огнуси́сте ду́хъ ва́шъ предъ фарао́номъ и предъ рабы́ его́, да́ти ме́чь въ ру́ки его́ уби́ти на́съ.
 • Возврати́ся же Моисе́й ко Го́споду и рече́: молю́тися, Го́споди, почто́ озло́билъ еси́ лю́ди сiя́? и вску́ю посла́лъ еси́ мя́?
 • и от­не́лѣже внидо́хъ къ фарао́ну, глаго́лати Тво­и́мъ и́менемъ, [о́нъ] озло́би лю́ди сiя́, и не изба́вилъ еси́ люді́й Тво­и́хъ.
 • После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали [ему]: так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне.
 • Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил [сынов] Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу.
 • Они сказали [ему]: Бог Евреев призвал нас; отпусти нас в пустыню на три дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою, или мечом.
 • И сказал им царь Египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ [мой] от дел его? ступайте [каждый из вас] на свою работу.
 • И сказал фараон: вот, народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его.
 • И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря:
 • не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому,
 • а кирпичей наложите на них то же урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте; они праздны, потому и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему;
 • дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались пустыми речами.
 • И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: так говорит фараон: не даю вам соломы;
 • сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется.
 • И рассеялся народ по всей земле Египетской собирать жниво вместо соломы.
 • Приставники же понуждали [их], говоря: выполняйте [урочную] работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома.
 • А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?
 • И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: для чего ты так поступаешь с рабами твоими?
 • соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот, рабов твоих бьют; грех народу твоему.
 • Но он сказал [им]: праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем, принесем жертву Господу.
 • Пойдите же, работайте; соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте.
 • И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не убавляйте числа кирпичей, какое [положено] на каждый день.
 • И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их,
 • и сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его и дали им меч в руки, чтобы убить нас.
 • И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи! для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, [и] для чего послал меня?
 • ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим; избавить же, – Ты не избавил народа Твоего.
 • καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων προ­̀ς Φαραω καὶ εἶπαν αὐτῷ τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα μοι ἑορτάσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ
 • καὶ εἶπεν Φαραω τίς ἐστιν οὗ εἰσακούσομαι τῆς φωνῆς αὐτοῦ ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ οὐκ οἶδα τὸν κύριον καὶ τὸν Ισραηλ οὐκ ἐξαποστέλλω
 • καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὁ θεὸς τῶν Εβραίων προ­σκέκληται ἡμᾶς πορευσόμεθα οὖν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον ὅπως θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν μήποτε συν­αν­τήσῃ ἡμῖν θάνα­τος ἢ φόνος
 • καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἵνα τί Μωυσῆ καὶ Ααρων δια­στρέφετε τὸν λαόν μου ἀπο­̀ τῶν ἔργων ἀπέλθατε ἕκασ­τος ὑμῶν προ­̀ς τὰ ἔργα αὐτοῦ
 • καὶ εἶπεν Φαραω ἰδοὺ νῦν πολυπλη­θεῖ ὁ λαός μὴ οὖν κατα­παύσωμεν αὐτοὺς ἀπο­̀ τῶν ἔργων
 • συν­έταξεν δὲ Φαραω τοῖς ἐργοδιώκταις τοῦ λαοῦ καὶ τοῖς γραμματεῦσιν λέγων
 • οὐκέτι προ­στεθή­σε­ται διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ εἰς τὴν πλινθουργίαν καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν αὐτοὶ πορευέσθωσαν καὶ συν­αγαγέτωσαν ἑαυτοῖς ἄχυρα
 • καὶ τὴν σύν­ταξιν τῆς πλινθείας ἧς αὐτοὶ ποι­οῦσιν καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν ἐπι­βαλεῖς αὐτοῖς οὐκ ἀφελεῖς οὐδέν σχολάζουσιν γάρ δια­̀ τοῦτο κεκράγασιν λέγον­τες πορευθῶμεν καὶ θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν
 • βαρυνέσθω τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ μεριμνάτωσαν ταῦτα καὶ μὴ μεριμνάτωσαν ἐν λόγοις κενοῖς
 • κατέσπευδον δὲ αὐτοὺς οἱ ἐργοδιῶκται καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ ἔλεγον προ­̀ς τὸν λαὸν λέγον­τες τάδε λέγει Φαραω οὐκέτι δίδωμι ὑμῖν ἄχυρα
 • αὐτοὶ ὑμεῖς πορευόμενοι συλλέγετε ἑαυτοῖς ἄχυρα ὅθεν ἐὰν εὕρητε οὐ γὰρ ἀφαιρεῖται ἀπο­̀ τῆς συν­τάξεως ὑμῶν οὐθέν
 • καὶ διεσπάρη ὁ λαὸς ἐν ὅλῃ Αἰγύπτῳ συν­αγαγεῖν καλάμην εἰς ἄχυρα
 • οἱ δὲ ἐργοδιῶκται κατέσπευδον αὐτοὺς λέγον­τες συν­τελεῖτε τὰ ἔργα τὰ καθήκον­τα καθ᾿ ἡμέραν καθάπερ καὶ ὅτε τὸ ἄχυρον ἐδίδοτο ὑμῖν
 • καὶ ἐμαστιγώθησαν οἱ γραμματεῖς τοῦ γένους τῶν υἱῶν Ισραηλ οἱ κατα­σταθέν­τες ἐπ᾿ αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ἐπι­στατῶν τοῦ Φαραω λέγον­τες δια­̀ τί οὐ συν­ετελέσατε τὰς συν­τάξεις ὑμῶν τῆς πλινθείας καθάπερ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν καὶ τὸ τῆς σήμερον
 • εἰσελθόν­τες δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ισραηλ κατεβόησαν προ­̀ς Φαραω λέγον­τες ἵνα τί οὕτως ποιεῖς τοῖς σοῖς οἰκέταις
 • ἄχυρον οὐ δίδοται τοῖς οἰκέταις σου καὶ τὴν πλίνθον ἡμῖν λέγουσιν ποιεῖν καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδές σου μεμαστίγων­ται ἀδικήσεις οὖν τὸν λαόν σου
 • καὶ εἶπεν αὐτοῖς σχολάζετε σχολασταί ἐστε δια­̀ τοῦτο λέγετε πορευθῶμεν θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν
 • νῦν οὖν πορευθέν­τες ἐργάζεσθε τὸ γὰρ ἄχυρον οὐ δοθή­σε­ται ὑμῖν καὶ τὴν σύν­ταξιν τῆς πλινθείας ἀπο­δώσετε
 • ἑώρων δὲ οἱ γραμματεῖς τῶν υἱῶν Ισραηλ ἑαυτοὺς ἐν κακοῖς λέγον­τες οὐκ ἀπο­λείψετε τῆς πλινθείας τὸ καθῆκον τῇ ἡμέρᾳ
 • συν­ήν­τησαν δὲ Μωυσῇ καὶ Ααρων ἐρχο­μέ­νοις εἰς συν­άν­τησιν αὐτοῖς ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπο­̀ Φαραω
 • καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἴδοι ὁ θεὸς ὑμᾶς καὶ κρίναι ὅτι ἐβδελύξατε τὴν ὀσμὴν ἡμῶν ἐναν­τίον Φαραω καὶ ἐναν­τίον τῶν θεραπόν­των αὐτοῦ δοῦναι ῥομφαίαν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀπο­κτεῖναι ἡμᾶς
 • ἐπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς προ­̀ς κύριον καὶ εἶπεν κύριε δια­̀ τί ἐκάκωσας τὸν λαὸν τοῦτον καὶ ἵνα τί ἀπέσταλκάς με
 • καὶ ἀφ᾿ οὗ πεπόρευμαι προ­̀ς Φαραω λαλῆσαι ἐπι­̀ τῷ σῷ ὀνόματι ἐκάκωσεν τὸν λαὸν τοῦτον καὶ οὐκ ἐρρύσω τὸν λαόν σου