Скрыть
5:13
5:15
5:16
5:20
Церковнославянский (рус)
И по си́хъ вни́де Моисе́й и Ааро́нъ къ фарао́ну и рѣ́ша ему́: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ: от­пусти́ лю́ди Моя́, да пра́здникъ сотворя́тъ Мнѣ́ въ пусты́ни.
Рече́ же фарао́нъ: кто́ есть, Его́же послу́шаю гла́са, я́ко от­пусти́ти и́мамъ сы́ны Изра́илевы? не вѣ́мъ Го́спода, и Изра́иля не от­пущу́.
И глаго́лютъ ему́: Бо́гъ Евре́йскiй при­­зва́ на́съ: по́йдемъ у́бо путе́мъ тре́хъ дні́й въ пусты́ню, да пожре́мъ Го́споду Бо́гу на́­шему, да не когда́ случи́т­ся на́мъ сме́рть или́ убі́й­ст­во.
И рече́ и́мъ ца́рь Еги́петскiй: вску́ю, Моисе́й и Ааро́нъ, развраща́ете лю́ди моя́ от­ дѣ́лъ и́хъ? иди́те кі́йждо ва́съ на дѣла́ своя́.
И рече́ фарао́нъ: се́, ны́нѣ умно́жишася лю́дiе сі́и на земли́: у́бо не дади́мъ почи́ти и́мъ от­ дѣ́лъ.
Заповѣ́да же фарао́нъ при­­ста́вникомъ дѣ́лъ людски́хъ и книго́чiямъ, глаго́ля:
не ктому́ при­­ложи́те дая́ти пле́въ лю́демъ къ плинѳодѣ́ланiю, я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́: но са́ми да и́дутъ и собира́ютъ пле́вы себѣ́:
и уро́къ плинѳодѣ́ланiя, е́же они́ творя́тъ, на кі́йждо де́нь наложи́те и́мъ: не уе́млите ничто́же: пра́здни бо су́ть: сего́ ра́ди возопи́ша, глаго́люще: да по́йдемъ, и пожре́мъ Бо́гу на́­шему:
да отягча́т­ся дѣла́ люді́й си́хъ, и да пеку́т­ся о ни́хъ, и не помы́слятъ о словесѣ́хъ су́етныхъ.
Понужда́ху же и́хъ при­­ста́вницы и книго́чiя и глаго́лаху лю́демъ, реку́ще: сiя́ глаго́летъ фарао́нъ: не ктому́ даю́ ва́мъ пле́въ:
са́ми вы́ ше́дше собира́йте себѣ́ пле́вы, идѣ́же а́ще обря́щете: и́бо не бу́детъ уя́то от­ уро́ка ва́­шего ничто́же.
И разыдо́шася лю́дiе по все́й земли́ Еги́петстѣй собира́ти тро́стiе на пле́вы.
Приста́вницы же понужда́ху и́хъ, глаго́люще: соверша́йте дѣла́ ва́ша уро́чная на вся́къ де́нь, я́коже и егда́ пле́вы дая́хомъ ва́мъ.
И бiе́ни бы́ша книго́чiя ро́да сыно́въ Изра́илевыхъ, и́же бы́ша при­­ста́влени надъ ни́ми от­ при­­ста́вниковъ фарао́новыхъ, глаго́люще: почто́ не соверши́сте уро́ка ва́­шего пли́нѳен­наго, я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́, та́кожде и дне́сь?
Вше́дше же книго́чiя сыно́въ Изра́илевыхъ, возопи́ша къ фарао́ну, глаго́люще: почто́ ты та́ко твори́ши рабо́мъ тво­и́мъ?
пле́въ не даю́тъ рабо́мъ тво­и́мъ, и пли́нѳы на́мъ глаго́лютъ твори́ти: и се́, раби́ тво­и́ му́чими су́ть: оби́диши у́бо люді́й тво­и́хъ.
И рече́ и́мъ: пра́здни, пра́здни есте́: сего́ ра́ди глаго́лете: да и́демъ, пожре́мъ Бо́гу на́­шему:
ны́нѣ у́бо ше́дше дѣ́лайте: пле́въ бо не да́мъ ва́мъ, уро́къ же дѣ́ланiя пли́нѳен­наго да от­даете́.
Ви́дяху же книго́чiи сыно́въ Изра́илевыхъ себе́ во злы́хъ, глаго́люще: не оста́вите плинѳодѣ́ланiя уро́чнаго дню́.
Срѣто́ша же Моисе́а и Ааро́на, иду́щихъ во срѣ́тенiе и́мъ, исходя́щымъ и́мъ от­ фарао́на,
и рѣ́ша и́мъ: да ви́дитъ Бо́гъ и су́дитъ ва́мъ, я́ко огнуси́сте ду́хъ ва́шъ предъ фарао́номъ и предъ рабы́ его́, да́ти ме́чь въ ру́ки его́ уби́ти на́съ.
Возврати́ся же Моисе́й ко Го́споду и рече́: молю́тися, Го́споди, почто́ озло́билъ еси́ лю́ди сiя́? и вску́ю посла́лъ еси́ мя́?
и от­не́лѣже внидо́хъ къ фарао́ну, глаго́лати Тво­и́мъ и́менемъ, [о́нъ] озло́би лю́ди сiя́, и не изба́вилъ еси́ люді́й Тво­и́хъ.
Синодальный
После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали [ему]: так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне.
Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил [сынов] Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу.
Они сказали [ему]: Бог Евреев призвал нас; отпусти нас в пустыню на три дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою, или мечом.
И сказал им царь Египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ [мой] от дел его? ступайте [каждый из вас] на свою работу.
И сказал фараон: вот, народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его.
И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря:
не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому,
а кирпичей наложите на них то же урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте; они праздны, потому и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему;
дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались пустыми речами.
И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: так говорит фараон: не даю вам соломы;
сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется.
И рассеялся народ по всей земле Египетской собирать жниво вместо соломы.
Приставники же понуждали [их], говоря: выполняйте [урочную] работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома.
А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?
И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: для чего ты так поступаешь с рабами твоими?
соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот, рабов твоих бьют; грех народу твоему.
Но он сказал [им]: праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем, принесем жертву Господу.
Пойдите же, работайте; соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте.
И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не убавляйте числа кирпичей, какое [положено] на каждый день.
И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их,
и сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его и дали им меч в руки, чтобы убить нас.
И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи! для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, [и] для чего послал меня?
ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим; избавить же, – Ты не избавил народа Твоего.
И҆ по си́хъ вни́де мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ къ фараѡ́нꙋ и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ: ѿпꙋстѝ лю́ди моѧ̑, да пра́здникъ сотворѧ́тъ мнѣ̀ въ пꙋсты́ни.
Рече́ же фараѡ́нъ: кто́ є҆сть, є҆гѡ́же послꙋ́шаю гла́са, ꙗ҆́кѡ ѿпꙋсти́ти и҆́мамъ сы́ны і҆и҃лєвы; не вѣ́мъ гдⷭ҇а, и҆ і҆и҃лѧ не ѿпꙋщꙋ̀.
И҆ глаго́лютъ є҆мꙋ̀: бг҃ъ є҆вре́йскїй призва̀ на́съ: по́йдемъ ᲂу҆̀бо пꙋте́мъ тре́хъ дні́й въ пꙋсты́ню, да пожре́мъ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, да не когда̀ слꙋчи́тсѧ на́мъ сме́рть и҆лѝ ᲂу҆бі́йство.
И҆ речѐ и҆̀мъ ца́рь є҆гѵ́петскїй: вскꙋ́ю, мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ, развраща́ете лю́ди моѧ̑ ѿ дѣ́лъ и҆́хъ; и҆ди́те кі́йждо ва́съ на дѣла̀ своѧ̑.
И҆ речѐ фараѡ́нъ: сѐ, нн҃ѣ ᲂу҆мно́жишасѧ лю́дїе сі́и на землѝ: ᲂу҆̀бо не дади́мъ почи́ти и҆̀мъ ѿ дѣ́лъ.
Заповѣ́да же фараѡ́нъ приста́вникѡмъ дѣ́лъ людски́хъ и҆ книго́чїѧмъ, глаго́лѧ:
не ктомꙋ̀ приложи́те даѧ́ти пле́въ лю́демъ къ плїнѳодѣ́ланїю, ꙗ҆́коже вчера̀ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ: но са́ми да и҆́дꙋтъ и҆ собира́ютъ пле́вы себѣ̀:
и҆ ᲂу҆ро́къ плїнѳодѣ́ланїѧ, є҆́же ѻ҆нѝ творѧ́тъ, на кі́йждо де́нь наложи́те и҆̀мъ: не ᲂу҆е́млите ничто́же: пра́здни бо сꙋ́ть: сегѡ̀ ра́ди возопи́ша, глаго́люще: да по́йдемъ, и҆ пожре́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ:
да ѡ҆тѧгча́тсѧ дѣла̀ люді́й си́хъ, и҆ да пекꙋ́тсѧ ѡ҆ ни́хъ, и҆ не помы́слѧтъ ѡ҆ словесѣ́хъ сꙋ́етныхъ.
Понꙋжда́хꙋ же и҆̀хъ приста̑вницы и҆ книгѡ́чїѧ и҆ глаго́лахꙋ лю́демъ, рекꙋ́ще: сїѧ̑ глаго́летъ фараѡ́нъ: не ктомꙋ̀ даю̀ ва́мъ пле́въ:
са́ми вы̀ ше́дше собира́йте себѣ̀ пле́вы, и҆дѣ́же а҆́ще ѡ҆брѧ́щете: и҆́бо не бꙋ́детъ ᲂу҆ѧ́то ѿ ᲂу҆ро́ка ва́шегѡ ничто́же.
И҆ разыдо́шасѧ лю́дїе по все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй собира́ти тро́стїе на пле́вы.
Приста̑вницы же понꙋжда́хꙋ и҆̀хъ, глаго́люще: соверша́йте дѣла̀ ва̑ша ᲂу҆рѡ́чнаѧ на всѧ́къ де́нь, ꙗ҆́коже и҆ є҆гда̀ пле́вы даѧ́хомъ ва́мъ.
И҆ бїе́ни бы́ша книгѡ́чїѧ ро́да сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, и҆̀же бы́ша приста́влени над̾ ни́ми ѿ приста́вникѡвъ фараѡ́новыхъ, глаго́люще: почто̀ не соверши́сте ᲂу҆ро́ка ва́шегѡ плі́нѳеннагѡ, ꙗ҆́коже вчера̀ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ, та́кожде и҆ дне́сь;
Вше́дше же книгѡ́чїѧ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, возопи́ша къ фараѡ́нꙋ, глаго́люще: почто́ ты та́кѡ твори́ши рабѡ́мъ твои̑мъ;
пле́въ не даю́тъ рабѡ́мъ твои̑мъ, и҆ плі̑нѳы на́мъ глаго́лютъ твори́ти: и҆ сѐ, рабѝ твоѝ мꙋ́чими сꙋ́ть: ѡ҆би́диши ᲂу҆̀бо люді́й твои́хъ.
И҆ речѐ и҆̀мъ: пра́здни, пра́здни є҆стѐ: сегѡ̀ ра́ди глаго́лете: да и҆́демъ, пожре́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ:
нн҃ѣ ᲂу҆̀бо ше́дше дѣ́лайте: пле́въ бо не да́мъ ва́мъ, ᲂу҆ро́къ же дѣ́ланїѧ плі́нѳеннагѡ да ѿдаетѐ.
Ви́дѧхꙋ же книгѡ́чїи сынѡ́въ і҆и҃левыхъ себѐ во ѕлы́хъ, глаго́люще: не ѡ҆ста́вите плїнѳодѣ́ланїѧ ᲂу҆ро́чнагѡ дню̀.
Срѣто́ша же мѡѷсе́а и҆ а҆арѡ́на, и҆дꙋ́щихъ во срѣ́тенїе и҆̀мъ, и҆сходѧ́щымъ и҆̀мъ ѿ фараѡ́на,
и҆ рѣ́ша и҆̀мъ: да ви́дитъ бг҃ъ и҆ сꙋ́дитъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆гнꙋси́сте дꙋ́хъ ва́шъ пред̾ фараѡ́номъ и҆ пред̾ рабы̑ є҆гѡ̀, да́ти ме́чь въ рꙋ́ки є҆гѡ̀ ᲂу҆би́ти на́съ.
Возврати́сѧ же мѡѷсе́й ко гдⷭ҇ꙋ и҆ речѐ: молю́тисѧ, гдⷭ҇и, почто̀ ѡ҆ѕло́билъ є҆сѝ лю́ди сїѧ̑; и҆ вскꙋ́ю посла́лъ є҆сѝ мѧ̀;
и҆ ѿне́лѣже внидо́хъ къ фараѡ́нꙋ, глаго́лати твои́мъ и҆́менемъ, (ѻ҆́нъ) ѡ҆ѕло́би лю́ди сїѧ̑, и҆ не и҆зба́вилъ є҆сѝ люді́й твои́хъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки