Скрыть
7:24
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: се́, да́хъ тя́ Бо́га фарао́ну, и Ааро́нъ бра́тъ тво́й бу́детъ тво́й проро́къ:
ты́ же воз­глаго́леши ему́ вся́, ели́ка тебѣ́ заповѣ́даю: Ааро́нъ же бра́тъ тво́й воз­глаго́летъ къ фарао́ну, да от­пу́ститъ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ сво­ея́:
А́зъ же ожесточу́ се́рдце фарао́ново и умно́жу зна́менiя Моя́ и чудеса́ въ земли́ Еги́петстѣй:
и не послу́шаетъ ва́съ фарао́нъ, и воз­ложу́ ру́ку мою́ на Еги́петъ и изведу́ съ си́лою Мо­е́ю лю́ди моя́ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя, со от­мще́нiемъ вели́кимъ:
и увѣ́дятъ вси́ Еги́птяне, я́ко А́зъ е́смь Госпо́дь, простира́я ру́ку Мою́ на Еги́петъ, и изведу́ сы́ны Изра́илевы от­ среды́ и́хъ.
Сотвори́ же Моисе́й и Ааро́нъ, я́коже заповѣ́да и́мъ Госпо́дь, та́ко сотвори́ша.
Моисе́й же бѣ́ осми́десяти лѣ́тъ, Ааро́нъ же бра́тъ его́ осми́десяти тре́хъ лѣ́тъ, егда́ глаго́ласта къ фарао́ну.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну глаго́ля:
и а́ще рече́тъ къ ва́мъ фарао́нъ, глаго́ля: дади́те на́мъ зна́менiе или́ чу́до: и рече́ши Ааро́ну бра́ту тво­ему́: воз­ми́ же́злъ и пове́ржи на зе́млю предъ фарао́номъ и предъ рабы́ его́, и бу́детъ змі́й.
Вни́де же Моисе́й и Ааро́нъ предъ фарао́на и предъ рабы́ его́, и сотвори́ша та́ко, я́коже заповѣ́да и́мъ Госпо́дь: и пове́рже Ааро́нъ же́злъ предъ фарао́номъ и предъ рабы́ его́, и бы́сть змі́й.
Созва́ же фарао́нъ мудрецы́ Еги́петскiя и волхвы́: и сотвори́ша и волсви́ Еги́петстiи чарова́нiями сво­и́ми та́кожде:
и поверго́ша кі́йждо же́злъ сво́й, и бы́ша змі́еве: и пожре́ же́злъ Ааро́новъ о́ныхъ жезлы́.
И укрѣпи́ся се́рдце фарао́не, и не послу́ша и́хъ, я́коже глаго́ла и́мъ Госпо́дь.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: отягчи́ся се́рдце фарао́не, е́же не от­пусти́ти люді́й:
иди́ къ фарао́ну зау́тра: се́, то́й исхо́дитъ на во́ды, и бу́ди срѣта́я его́ на бре́зѣ рѣ́чнѣмъ: и же́злъ обраще́йся въ змі́я воз­ми́ въ ру́ку твою́,
и рече́ши къ нему́: Госпо́дь Бо́гъ Евре́йскiй посла́ мя къ тебѣ́, глаго́ля: от­пусти́ лю́ди Моя́, да Ми́ послу́жатъ въ пусты́ни: и се́, не послу́шалъ еси́ досе́лѣ:
сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: по сему́ увѣ́си, я́ко А́зъ Госпо́дь: се́, а́зъ уда́рю жезло́мъ, и́же въ руцѣ́ мо­е́й, по водѣ́ рѣ́чнѣй, и преложи́т­ся въ кро́вь:
и ры́бы, я́же въ рѣцѣ́, изо́мрутъ, и воз­смерди́т­ся рѣка́, и не воз­мо́гутъ Еги́птяне пи́ти воды́ от­ рѣки́.
Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: рцы́ Ааро́ну бра́ту тво­ему́: воз­ми́ же́злъ тво́й въ ру́ку твою́, и простри́ ру́ку твою́ на во́ды Еги́петскiя и на рѣ́ки и́хъ и на кла́дязи и́хъ и на езе́ра и́хъ и на вся́кое собра́нiе во́дъ и́хъ, и бу́детъ кро́вь, и бы́сть кро́вь по все́й земли́ Еги́петстѣй, въ древесѣ́хъ же и въ ка́менiихъ.
И сотвори́ша та́ко Моисе́й и Ааро́нъ, я́коже заповѣ́да и́мъ Госпо́дь: и взе́мъ Ааро́нъ же́злъ сво́й, уда́ри во́ду рѣ́чную предъ фарао́номъ и предъ рабы́ его́, и преложи́ всю́ во́ду рѣ́чную въ кро́вь:
и ры́бы я́же въ рѣцѣ́ изомро́ша, и воз­смердѣ́ся рѣка́, и не можа́ху Еги́птяне пи́ти воды́ от­ рѣки́, и бя́ше кро́вь по все́й земли́ Еги́петстѣй.
Сотвори́ша же и волсви́ Еги́петстiи волхвова́нiями сво­и́ми та́кожде: и ожесточи́ся се́рдце фарао́ново, и не послу́ша и́хъ, я́коже рече́ Госпо́дь.
Возврати́вся же фарао́нъ вни́де въ до́мъ сво́й, и не положи́ себѣ́ и сего́ во умѣ́.
Ископа́ша же вси́ Еги́птяне о́крестъ рѣки́, да пiю́тъ во́ду: и не можа́ху пи́ти воды́ от­ рѣки́.
И испо́лнишася се́дмь дні́й, по ударе́нiи Госпо́дни въ рѣку́.
Синодальный
Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком:
ты будешь говорить [ему] все, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей;
но Я ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих и чудес Моих в земле Египетской;
фараон не послушает вас, и Я наложу руку Мою на Египет и выведу воинство Мое, народ Мой, сынов Израилевых, из земли Египетской – судами великими;
тогда узнают [все] Египтяне, что Я Господь, когда простру руку Мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их.
И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали.
Моисей был восьмидесяти, а Аарон [брат его] восьмидесяти трех лет, когда стали говорить они к фараону.
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
если фараон скажет вам: сделайте [знамение или] чудо, то ты скажи Аарону [брату твоему]: возьми жезл твой и брось [на землю] пред фараоном [и пред рабами его], – он сделается змеем.
Моисей и Аарон пришли к фараону [и к рабам его] и сделали так, как повелел [им] Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем.
И призвал фараон мудрецов [Египетских] и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими чарами:
каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы.
Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил [им] Господь.
И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараоново: он не хочет отпустить народ.
Пойди к фараону завтра: вот, он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою
и скажи ему: Господь, Бог Евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение в пустыне; но вот, ты доселе не послушался.
Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я Господь: вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь,
и рыба в реке умрет, и река воссмердит, и Египтянам омерзительно будет пить воду из реки.
И сказал Господь Моисею: скажи Аарону [брату твоему]: возьми жезл твой [в руку твою] и простри руку твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, – и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах.
И сделали Моисей и Аарон, как повелел [им] Господь. И поднял [Аарон] жезл [свой] и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь,
и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по всей земле Египетской.
И волхвы Египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь.
И оборотился фараон, и пошел в дом свой; и сердце его не тронулось и сим.
И стали копать все Египтяне около реки чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки.
И исполнилось семь дней после того, как Господь поразил реку.
καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων ἰδοὺ δέδωκά σε θεὸν Φαραω καὶ Ααρων ὁ ἀδελφός σου ἔσται σου προ­φήτης
σὺ δὲ λαλήσεις αὐτῷ πάν­τα ὅσα σοι ἐν­τέλλομαι ὁ δὲ Ααρων ὁ ἀδελφός σου λαλήσει προ­̀ς Φαραω ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ
ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω καὶ πλη­θυνῶ τὰ σημεῖά μου καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
καὶ οὐκ εἰσακού­σε­ται ὑμῶν Φαραω καὶ ἐπι­βαλῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ ἐξάξω σὺν δυνάμει μου τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν ἐκδικήσει μεγά­λῃ
καὶ γνώσον­ται πάν­τες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐκτείνων τὴν χεῖρα ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ ἐξάξω τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ μέσου αὐτῶν
ἐποίησεν δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος οὕτως ἐποίησαν
Μωυσῆς δὲ ἦν ἐτῶν ὀγδοήκον­τα Ααρων δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐτῶν ὀγδοήκον­τα τριῶν ἡνίκα ἐλάλησεν προ­̀ς Φαραω
καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
καὶ ἐὰν λαλήσῃ προ­̀ς ὑμᾶς Φαραω λέγων δότε ἡμῖν σημεῖον ἢ τέρας καὶ ἐρεῖς Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ῥῖψον αὐτὴν ἐπι­̀ τὴν γῆν ἐναν­τίον Φαραω καὶ ἐναν­τίον τῶν θεραπόν­των αὐτοῦ καὶ ἔσται δράκων
εἰσῆλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων ἐναν­τίον Φαραω καὶ τῶν θεραπόν­των αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν οὕτως καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος καὶ ἔρριψεν Ααρων τὴν ῥάβδον ἐναν­τίον Φαραω καὶ ἐναν­τίον τῶν θεραπόν­των αὐτοῦ καὶ ἐγένετο δράκων
συν­εκάλεσεν δὲ Φαραω τοὺς σοφιστὰς Αἰγύπτου καὶ τοὺς φαρμακούς καὶ ἐποίησαν καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς φαρμακείαις αὐτῶν ὡσαύτως
καὶ ἔρριψαν ἕκασ­τος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ καὶ ἐγένον­το δράκον­τες καὶ κατέπιεν ἡ ῥάβδος ἡ Ααρων τὰς ἐκείνων ῥάβδους
καὶ κατίσχυσεν ἡ καρδία Φαραω καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν καθάπερ ἐλάλησεν αὐτοῖς κύριος
εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν βεβάρηται ἡ καρδία Φαραω τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν
βάδισον προ­̀ς Φαραω τὸ πρωί ἰδοὺ αὐτὸς ἐκπορεύ­εται ἐπι­̀ τὸ ὕδωρ καὶ στήσῃ συν­αν­τῶν αὐτῷ ἐπι­̀ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ καὶ τὴν ῥάβδον τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου
καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτόν κύριος ὁ θεὸς τῶν Εβραίων ἀπέσταλκέν με προ­̀ς σὲ λέγων ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου ἵνα μοι λατρεύ­σῃ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἰδοὺ οὐκ εἰσήκουσας ἕως τούτου
τάδε λέγει κύριος ἐν τούτῳ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος ἰδοὺ ἐγὼ τύπτω τῇ ῥάβδῳ τῇ ἐν τῇ χειρί μου ἐπι­̀ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ καὶ μεταβαλεῖ εἰς αἷμα
καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ τελευτήσουσιν καὶ ἐποζέσει ὁ ποταμός καὶ οὐ δυνήσον­ται οἱ Αἰγύπτιοι πιεῖν ὕδωρ ἀπο­̀ τοῦ ποταμοῦ
εἶπεν δὲ κύριος προ­̀ς Μωυσῆν εἰπὸν Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου λαβὲ τὴν ῥάβδον σου καὶ ἕκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπι­̀ τὰ ὕδατα Αἰγύπτου καὶ ἐπι­̀ τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ ἐπι­̀ τὰς διώρυγας αὐτῶν καὶ ἐπι­̀ τὰ ἕλη αὐτῶν καὶ ἐπι­̀ πᾶν συν­εστηκὸς ὕδωρ αὐτῶν καὶ ἔσται αἷμα καὶ ἐγένετο αἷμα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἔν τε τοῖς ξύλοις καὶ ἐν τοῖς λίθοις
καὶ ἐποίησαν οὕτως Μωυσῆς καὶ Ααρων καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος καὶ ἐπάρας τῇ ῥάβδῳ αὐτοῦ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ ἐναν­τίον Φαραω καὶ ἐναν­τίον τῶν θεραπόν­των αὐτοῦ καὶ μετέβαλεν πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ εἰς αἷμα
καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ ἐτελεύ­τησαν καὶ ἐπώζεσεν ὁ ποταμός καὶ οὐκ ἠδύναν­το οἱ Αἰγύπτιοι πιεῖν ὕδωρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἦν τὸ αἷμα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου
ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς φαρμακείαις αὐτῶν καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραω καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν καθάπερ εἶπεν κύριος
ἐπι­στραφεὶς δὲ Φαραω εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπέστησεν τὸν νοῦν αὐτοῦ οὐδὲ ἐπι­̀ τούτῳ
ὤρυξαν δὲ πάν­τες οἱ Αἰγύπτιοι κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ ὥστε πιεῖν ὕδωρ καὶ οὐκ ἠδύναν­το πιεῖν ὕδωρ ἀπο­̀ τοῦ ποταμοῦ
καὶ ἀνεπλη­ρώθησαν ἑπτὰ ἡμέραι μετὰ τὸ πατάξαι κύριον τὸν ποταμόν
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки