Скрыть
7:24
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: се́, да́хъ тя́ Бо́га фарао́ну, и Ааро́нъ бра́тъ тво́й бу́детъ тво́й проро́къ:
ты́ же воз­глаго́леши ему́ вся́, ели́ка тебѣ́ заповѣ́даю: Ааро́нъ же бра́тъ тво́й воз­глаго́летъ къ фарао́ну, да от­пу́ститъ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ сво­ея́:
А́зъ же ожесточу́ се́рдце фарао́ново и умно́жу зна́менiя Моя́ и чудеса́ въ земли́ Еги́петстѣй:
и не послу́шаетъ ва́съ фарао́нъ, и воз­ложу́ ру́ку мою́ на Еги́петъ и изведу́ съ си́лою Мо­е́ю лю́ди моя́ сы́ны Изра́илевы от­ земли́ Еги́петскiя, со от­мще́нiемъ вели́кимъ:
и увѣ́дятъ вси́ Еги́птяне, я́ко А́зъ е́смь Госпо́дь, простира́я ру́ку Мою́ на Еги́петъ, и изведу́ сы́ны Изра́илевы от­ среды́ и́хъ.
Сотвори́ же Моисе́й и Ааро́нъ, я́коже заповѣ́да и́мъ Госпо́дь, та́ко сотвори́ша.
Моисе́й же бѣ́ осми́десяти лѣ́тъ, Ааро́нъ же бра́тъ его́ осми́десяти тре́хъ лѣ́тъ, егда́ глаго́ласта къ фарао́ну.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну глаго́ля:
и а́ще рече́тъ къ ва́мъ фарао́нъ, глаго́ля: дади́те на́мъ зна́менiе или́ чу́до: и рече́ши Ааро́ну бра́ту тво­ему́: воз­ми́ же́злъ и пове́ржи на зе́млю предъ фарао́номъ и предъ рабы́ его́, и бу́детъ змі́й.
Вни́де же Моисе́й и Ааро́нъ предъ фарао́на и предъ рабы́ его́, и сотвори́ша та́ко, я́коже заповѣ́да и́мъ Госпо́дь: и пове́рже Ааро́нъ же́злъ предъ фарао́номъ и предъ рабы́ его́, и бы́сть змі́й.
Созва́ же фарао́нъ мудрецы́ Еги́петскiя и волхвы́: и сотвори́ша и волсви́ Еги́петстiи чарова́нiями сво­и́ми та́кожде:
и поверго́ша кі́йждо же́злъ сво́й, и бы́ша змі́еве: и пожре́ же́злъ Ааро́новъ о́ныхъ жезлы́.
И укрѣпи́ся се́рдце фарао́не, и не послу́ша и́хъ, я́коже глаго́ла и́мъ Госпо́дь.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: отягчи́ся се́рдце фарао́не, е́же не от­пусти́ти люді́й:
иди́ къ фарао́ну зау́тра: се́, то́й исхо́дитъ на во́ды, и бу́ди срѣта́я его́ на бре́зѣ рѣ́чнѣмъ: и же́злъ обраще́йся въ змі́я воз­ми́ въ ру́ку твою́,
и рече́ши къ нему́: Госпо́дь Бо́гъ Евре́йскiй посла́ мя къ тебѣ́, глаго́ля: от­пусти́ лю́ди Моя́, да Ми́ послу́жатъ въ пусты́ни: и се́, не послу́шалъ еси́ досе́лѣ:
сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: по сему́ увѣ́си, я́ко А́зъ Госпо́дь: се́, а́зъ уда́рю жезло́мъ, и́же въ руцѣ́ мо­е́й, по водѣ́ рѣ́чнѣй, и преложи́т­ся въ кро́вь:
и ры́бы, я́же въ рѣцѣ́, изо́мрутъ, и воз­смерди́т­ся рѣка́, и не воз­мо́гутъ Еги́птяне пи́ти воды́ от­ рѣки́.
Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: рцы́ Ааро́ну бра́ту тво­ему́: воз­ми́ же́злъ тво́й въ ру́ку твою́, и простри́ ру́ку твою́ на во́ды Еги́петскiя и на рѣ́ки и́хъ и на кла́дязи и́хъ и на езе́ра и́хъ и на вся́кое собра́нiе во́дъ и́хъ, и бу́детъ кро́вь, и бы́сть кро́вь по все́й земли́ Еги́петстѣй, въ древесѣ́хъ же и въ ка́менiихъ.
И сотвори́ша та́ко Моисе́й и Ааро́нъ, я́коже заповѣ́да и́мъ Госпо́дь: и взе́мъ Ааро́нъ же́злъ сво́й, уда́ри во́ду рѣ́чную предъ фарао́номъ и предъ рабы́ его́, и преложи́ всю́ во́ду рѣ́чную въ кро́вь:
и ры́бы я́же въ рѣцѣ́ изомро́ша, и воз­смердѣ́ся рѣка́, и не можа́ху Еги́птяне пи́ти воды́ от­ рѣки́, и бя́ше кро́вь по все́й земли́ Еги́петстѣй.
Сотвори́ша же и волсви́ Еги́петстiи волхвова́нiями сво­и́ми та́кожде: и ожесточи́ся се́рдце фарао́ново, и не послу́ша и́хъ, я́коже рече́ Госпо́дь.
Возврати́вся же фарао́нъ вни́де въ до́мъ сво́й, и не положи́ себѣ́ и сего́ во умѣ́.
Ископа́ша же вси́ Еги́птяне о́крестъ рѣки́, да пiю́тъ во́ду: и не можа́ху пи́ти воды́ от­ рѣки́.
И испо́лнишася се́дмь дні́й, по ударе́нiи Госпо́дни въ рѣку́.
Синодальный
Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком:
ты будешь говорить [ему] все, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей;
но Я ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих и чудес Моих в земле Египетской;
фараон не послушает вас, и Я наложу руку Мою на Египет и выведу воинство Мое, народ Мой, сынов Израилевых, из земли Египетской – судами великими;
тогда узнают [все] Египтяне, что Я Господь, когда простру руку Мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их.
И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали.
Моисей был восьмидесяти, а Аарон [брат его] восьмидесяти трех лет, когда стали говорить они к фараону.
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
если фараон скажет вам: сделайте [знамение или] чудо, то ты скажи Аарону [брату твоему]: возьми жезл твой и брось [на землю] пред фараоном [и пред рабами его], – он сделается змеем.
Моисей и Аарон пришли к фараону [и к рабам его] и сделали так, как повелел [им] Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем.
И призвал фараон мудрецов [Египетских] и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими чарами:
каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы.
Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил [им] Господь.
И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараоново: он не хочет отпустить народ.
Пойди к фараону завтра: вот, он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою
и скажи ему: Господь, Бог Евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение в пустыне; но вот, ты доселе не послушался.
Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я Господь: вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь,
и рыба в реке умрет, и река воссмердит, и Египтянам омерзительно будет пить воду из реки.
И сказал Господь Моисею: скажи Аарону [брату твоему]: возьми жезл твой [в руку твою] и простри руку твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, – и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах.
И сделали Моисей и Аарон, как повелел [им] Господь. И поднял [Аарон] жезл [свой] и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь,
и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по всей земле Египетской.
И волхвы Египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь.
И оборотился фараон, и пошел в дом свой; и сердце его не тронулось и сим.
И стали копать все Египтяне около реки чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки.
И исполнилось семь дней после того, как Господь поразил реку.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ: сѐ, да́хъ тѧ̀ бг҃а фараѡ́нꙋ, и҆ а҆арѡ́нъ бра́тъ тво́й бꙋ́детъ тво́й проро́къ:
ты́ же возглаго́леши є҆мꙋ̀ всѧ̑, є҆ли̑ка тебѣ̀ заповѣ́даю: а҆арѡ́нъ же бра́тъ тво́й возглаго́летъ къ фараѡ́нꙋ, да ѿпꙋ́ститъ сы́ны і҆и҃лєвы ѿ землѝ своеѧ̀:
а҆́зъ же ѡ҆жесточꙋ̀ се́рдце фараѡ́ново и҆ ᲂу҆мно́жꙋ зна́мєнїѧ моѧ̑ и҆ чꙋдеса̀ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй:
и҆ не послꙋ́шаетъ ва́съ фараѡ́нъ, и҆ возложꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ на є҆гѵ́петъ и҆ и҆зведꙋ̀ съ си́лою мое́ю лю́ди моѧ̑ сы́ны і҆и҃лєвы ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ, со ѿмще́нїемъ вели́кимъ:
и҆ ᲂу҆вѣ́дѧтъ всѝ є҆гѵ́птѧне, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, простира́ѧ рꙋ́кꙋ мою̀ на є҆гѵ́петъ, и҆ и҆зведꙋ̀ сы́ны і҆и҃лєвы ѿ среды̀ и҆́хъ.
Сотвори́ же мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ, ꙗ҆́коже заповѣ́да и҆̀мъ гдⷭ҇ь, та́кѡ сотвори́ша.
Мѡѷсе́й же бѣ̀ ѻ҆сми́десѧти лѣ́тъ, а҆арѡ́нъ же бра́тъ є҆гѡ̀ ѻ҆сми́десѧти тре́хъ лѣ́тъ, є҆гда̀ глаго́ласта къ фараѡ́нꙋ.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю и҆ а҆арѡ́нꙋ гл҃ѧ:
и҆ а҆́ще рече́тъ къ ва́мъ фараѡ́нъ, глаго́лѧ: дади́те на́мъ зна́менїе и҆лѝ чꙋ́до: и҆ рече́ши а҆арѡ́нꙋ бра́тꙋ твоемꙋ̀: возмѝ же́злъ и҆ пове́ржи на зе́млю пред̾ фараѡ́номъ и҆ пред̾ рабы̑ є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́детъ ѕмі́й.
Вни́де же мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ пред̾ фараѡ́на и҆ пред̾ рабы̑ є҆гѡ̀, и҆ сотвори́ша та́кѡ, ꙗ҆́коже заповѣ́да и҆̀мъ гдⷭ҇ь: и҆ пове́рже а҆арѡ́нъ же́злъ пред̾ фараѡ́номъ и҆ пред̾ рабы̑ є҆гѡ̀, и҆ бы́сть ѕмі́й.
Созва́ же фараѡ́нъ мꙋдрецы̀ є҆гѵ́пєтскїѧ и҆ волхвы̀: и҆ сотвори́ша и҆ волсвѝ є҆гѵ́петстїи чарова́нїѧми свои́ми та́кожде:
и҆ поверго́ша кі́йждо же́злъ сво́й, и҆ бы́ша ѕмі́еве: и҆ пожрѐ же́злъ а҆арѡ́новъ ѻ҆́ныхъ жезлы̀.
И҆ ᲂу҆крѣпи́сѧ се́рдце фараѡ́не, и҆ не послꙋ́ша и҆́хъ, ꙗ҆́коже гл҃а и҆̀мъ гдⷭ҇ь.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: ѡ҆тѧгчи́сѧ се́рдце фараѡ́не, є҆́же не ѿпꙋсти́ти люді́й:
и҆дѝ къ фараѡ́нꙋ заꙋ́тра: сѐ, то́й и҆схо́дитъ на во́ды, и҆ бꙋ́ди срѣта́ѧ є҆го̀ на бре́зѣ рѣчнѣ́мъ: и҆ же́злъ ѡ҆браще́йсѧ въ ѕмі́ѧ возмѝ въ рꙋ́кꙋ твою̀,
и҆ рече́ши къ немꙋ̀: гдⷭ҇ь бг҃ъ є҆вре́йскїй посла́ мѧ къ тебѣ̀, гл҃ѧ: ѿпꙋстѝ лю́ди моѧ̑, да мѝ послꙋ́жатъ въ пꙋсты́ни: и҆ сѐ, не послꙋ́шалъ є҆сѝ досе́лѣ:
сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: по семꙋ̀ ᲂу҆вѣ́си, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ ᲂу҆да́рю жезло́мъ, и҆́же въ рꙋцѣ̀ мое́й, по водѣ̀ рѣчнѣ́й, и҆ преложи́тсѧ въ кро́вь:
и҆ ры̑бы, ꙗ҆̀же въ рѣцѣ̀, и҆зо́мрꙋтъ, и҆ возсмерди́тсѧ рѣка̀, и҆ не возмо́гꙋтъ є҆гѵ́птѧне пи́ти воды̀ ѿ рѣкѝ.
Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: рцы̀ а҆арѡ́нꙋ бра́тꙋ твоемꙋ̀: возмѝ же́злъ тво́й въ рꙋ́кꙋ твою̀, и҆ прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀ на во́ды є҆гѵ́пєтскїѧ и҆ на рѣ́ки и҆́хъ и҆ на кла̑дѧзи и҆́хъ и҆ на є҆зе́ра и҆́хъ и҆ на всѧ́кое собра́нїе во́дъ и҆́хъ, и҆ бꙋ́детъ кро́вь, и҆ бы́сть кро́вь по все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй, въ древесѣ́хъ же и҆ въ ка́менїихъ.
И҆ сотвори́ша та́кѡ мѡѷсе́й и҆ а҆арѡ́нъ, ꙗ҆́коже заповѣ́да и҆̀мъ гдⷭ҇ь: и҆ взе́мъ а҆арѡ́нъ же́злъ сво́й, ᲂу҆да́ри во́дꙋ рѣчнꙋ́ю пред̾ фараѡ́номъ и҆ пред̾ рабы̑ є҆гѡ̀, и҆ преложѝ всю̀ во́дꙋ рѣчнꙋ́ю въ кро́вь:
и҆ ры̑бы ꙗ҆̀же въ рѣцѣ̀ и҆зомро́ша, и҆ возсмердѣ́сѧ рѣка̀, и҆ не можа́хꙋ є҆гѵ́птѧне пи́ти воды̀ ѿ рѣкѝ, и҆ бѧ́ше кро́вь по все́й землѝ є҆гѵ́петстѣй.
Сотвори́ша же и҆ волсвѝ є҆гѵ́петстїи волхвова́нїѧми свои́ми та́кожде: и҆ ѡ҆жесточи́сѧ се́рдце фараѡ́ново, и҆ не послꙋ́ша и҆́хъ, ꙗ҆́коже речѐ гдⷭ҇ь.
Возврати́всѧ же фараѡ́нъ вни́де въ до́мъ сво́й, и҆ не положѝ себѣ̀ и҆ сегѡ̀ во ᲂу҆мѣ̀.
И҆скопа́ша же всѝ є҆гѵ́птѧне ѡ҆́крестъ рѣкѝ, да пїю́тъ во́дꙋ: и҆ не можа́хꙋ пи́ти воды̀ ѿ рѣкѝ.
И҆ и҆спо́лнишасѧ се́дмь дні́й, по ᲂу҆даре́нїи гдⷭ҇ни въ рѣкꙋ̀.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки