Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: вни́ди къ фарао́ну и рече́ши ему́: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Евре́йскiй: от­пусти́ лю́ди Моя́, да послу́жатъ Мнѣ́:
 • а́ще у́бо не восхо́щеши от­пусти́ти люді́й Мо­и́хъ, но и еще́ и́хъ удержи́ши:
 • се́, рука́ Госпо́дня бу́детъ на скоты́ твоя́ въ поля́хъ и на ко́ни, и на ослы́ и на велблю́ды, и на говя́да и на о́вцы, сме́рть вели́ка зѣло́:
 • и ди́вна сотворю́ А́зъ во вре́мя о́но между́ скоты́ Еги́петскими и между́ скоты́ сыно́въ Изра́илевыхъ: и не у́мретъ от­ всѣ́хъ ското́въ сыно́въ Изра́илевыхъ ни еди́но.
 • И даде́ Бо́гъ предѣ́лъ глаго́ля: во у́трiе сотвори́тъ Госпо́дь глаго́лъ се́й на земли́.
 • И сотвори́ Госпо́дь глаго́лъ се́й на у́трiи, и и́змре ве́сь ско́тъ Еги́петскiй: от­ скота́ же сыно́въ Изра́илевыхъ не у́мре ни еди́но.
 • Ви́дѣвъ же фарао́нъ, я́ко не у́мре от­ всѣ́хъ ското́въ сыно́въ Изра́илевыхъ ни еди́но, отягчи́ся се́рдце фарао́ну, и не от­пусти́ люді́й.
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля: воз­ми́те вы́ по́лны ру́цѣ пе́пела пе́щнаго, и да разсы́плетъ Моисе́й къ небеси́ предъ фарао́номъ и предъ рабы́ его́:
 • и да бу́детъ пра́хъ по все́й земли́ Еги́петстѣй, и бу́дутъ на человѣ́цѣхъ и на скотѣ́хъ гно́йнiи стру́пи, горя́щiи на человѣ́цѣхъ и на скотѣ́хъ по все́й земли́ Еги́петстѣй.
 • И взя́ пе́пелъ пе́щный предъ фарао́номъ, и разсы́па его́ Моисе́й къ небеси́: и бы́ша гно́йнiи стру́пи, горя́щiи на человѣ́цѣхъ и на скотѣ́хъ,
 • и не можа́ху волсви́ стоя́ти предъ Моисе́омъ стру́повъ ра́ди: бы́ша бо стру́пи на волсвѣ́хъ и на все́й земли́ Еги́петстѣй.
 • Ожесточи́ же Госпо́дь се́рдце фарао́ново, и не послу́ша и́хъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: воста́ни зау́тра и ста́ни предъ фарао́номъ, и рцы́ къ нему́: си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Евре́йскiй: от­пусти́ лю́ди Моя́, да послу́жатъ Мнѣ́:
 • въ се́й бо ча́съ А́зъ испущу́ вся́ ка́зни Моя́ въ се́рдце твое́ и рабо́въ тво­и́хъ и люді́й тво­и́хъ: да увѣ́си, я́ко нѣ́сть и́нъ, я́коже А́зъ, во все́й земли́:
 • ны́нѣ бо пусти́въ ру́ку мою́, поражу́ тя и лю́ди твоя́ умерщвлю́, и потреби́шися от­ земли́:
 • и сего́ ра́ди пощадѣ́нъ еси́ досе́лѣ, да покажу́ на тебѣ́ крѣ́пость Мою́, и я́ко да проповѣ́ст­ся и́мя Мое́ по все́й земли́:
 • еще́ ли у́бо ты́ востае́ши на люді́й Мо­и́хъ, е́же не от­пусти́ти и́хъ?
 • се́, А́зъ одождю́ въ се́й же ча́съ зау́тра гра́дъ мно́гъ зѣло́, яко́въ не бя́ше во Еги́птѣ, от­ него́же дне́ созда́ся, да́же до дне́ сего́:
 • ны́нѣ у́бо потщи́ся собра́ти ско́тъ тво́й, и ели́ка ти́ су́ть на по́ли: вси́ бо человѣ́цы и ско́ти, ели́цы а́ще обря́щут­ся на поля́хъ и не вни́дутъ въ до́мъ, паде́тъ же на ня́ гра́дъ, и́змрутъ.
 • И́же убоя́ся сло́ва Госпо́дня от­ рабо́въ фарао́новыхъ, собра́ скоты́ своя́ въ до́мы:
 • а и́же не вня́ мы́слiю сло́ву Госпо́дню, оста́ви скоты́ на поля́хъ.
 • Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: простри́ ру́ку твою́ на не́бо, и бу́детъ гра́дъ по все́й земли́ Еги́петстѣй, на человѣ́ки и на скоты́ и на всю́ траву́ земну́ю.
 • Простре́ же Моисе́й ру́ку на не́бо, и Госпо́дь даде́ гро́мы и гра́дъ, и теча́­ше о́гнь по земли́, и одожди́ Госпо́дь гра́дъ по все́й земли́ Еги́петстѣй:
 • бя́ше же гра́дъ и о́гнь горя́щь со гра́домъ, гра́дъ же мно́гъ зѣло́ зѣло́, яко́въ не бы́сть во Еги́птѣ, от­не́лѣже бы́ша лю́ди въ не́мъ.
 • Порази́ же гра́дъ во все́й земли́ Еги́петстѣй от­ человѣ́ка до скота́, и вся́ку траву́ я́же на по́ли порази́ гра́дъ, и вся́ древа́ я́же на поля́хъ сотре́ гра́дъ:
 • то́кмо въ земли́ Гесе́мстѣй, идѣ́же бя́ху сы́нове Изра́илевы, не бы́сть гра́дъ.
 • Посла́въ же фарао́нъ, при­­зва́ Моисе́а и Ааро́на и рече́ и́мъ: согрѣши́хъ ны́нѣ: Госпо́дь пра́веденъ, а́зъ же и лю́дiе мо­и́ нечести́ви:
 • помоли́теся у́бо о мнѣ́ ко Го́споду, и да преста́нутъ бы́ти гро́ми Бо́жiи и гра́дъ и о́гнь на земли́, и от­пущу́ вы́, и ктому́ не при­­ложите́ ме́длити.
 • Рече́ же ему́ Моисе́й: егда́ изы́ду изъ гра́да, простру́ ру́цѣ мо­и́ на не́бо ко Го́споду, и гро́ми преста́нутъ, и гра́дъ и до́ждь не бу́детъ ктому́, да увѣ́си, я́ко Госпо́дня е́сть земля́:
 • ты́ же и раби́ тво­и́, вѣ́мъ, я́ко еще́ не убоя́стеся Го́спода.
 • Ле́нъ же и ячме́нь поби́тъ е́сть, ячме́нь бо испуща́­ше кла́сы, а ле́нъ сѣ́мя:
 • пшени́ца же и жи́то не поби́ты, по́здны бо бя́ху.
 • Изы́де же Моисе́й от­ фарао́на изъ гра́да и простре́ ру́цѣ сво­и́ ко Го́споду, и гро́мове преста́ша, и гра́дъ и до́ждь не ука́ну на зе́млю ктому́.
 • Ви́дѣвъ же фарао́нъ, я́ко преста́ до́ждь и гра́дъ и гро́ми, при­­ложи́ согрѣша́ти еще́, и отягчи́ се́рдце свое́ и рабо́въ сво­и́хъ:
 • и ожесточи́ся се́рдце фарао́ново и рабо́въ его́, и не от­пусти́ сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю.
 • И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение;
 • ибо если ты не захочешь отпустить [народ Мой] и еще будешь удерживать его,
 • то вот, рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах: будет моровая язва весьма тяжкая;
 • и разделит Господь [в то время] между скотом Израильским и скотом Египетским, и из всего [скота] сынов Израилевых не умрет ничего.
 • И назначил Господь время, сказав: завтра сделает это Господь в земле сей.
 • И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот Египетский; из скота же сынов Израилевых не умерло ничего.
 • Фараон послал узнать, и вот, из [всего] скота [сынов] Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараоново ожесточилось, и он не отпустил народа.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона [и рабов его];
 • и поднимется пыль по всей земле Египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами, во всей земле Египетской.
 • Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте.
 • И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех Египтянах.
 • Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею.
 • И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лице фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог Евреев: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение;
 • ибо в этот раз Я пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле;
 • так как Я простер руку Мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли:
 • но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле;
 • ты еще противостоишь народу Моему, чтобы не отпускать его, –
 • вот, Я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его доныне;
 • итак пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле: на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут.
 • Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы;
 • а кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле.
 • И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю Египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле Египетской.
 • И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле; и послал Господь град на [всю] землю Египетскую;
 • и был град и огонь между градом, [град] весьма сильный, какого не было во всей земле Египетской со времени населения ее.
 • И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал [град];
 • только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града.
 • И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил; Господь праведен, а я и народ мой виновны;
 • помолитесь [обо мне] Господу: пусть перестанут громы Божии и град [и огонь на земле], и отпущу вас и не буду более удерживать.
 • Моисей сказал ему: как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу [на небо], громы перестанут, и града [и дождя] более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля;
 • но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога.
 • Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился;
 • а пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние.
 • И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю.
 • И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его.
 • И ожесточилось сердце фараона [и рабов его], и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь чрез Моисея.
 • Ошондо Тењир Мусага мындай деди: «Фараонго барып, эврейлердин Кудай-Тењири мындай дейт де: “Менин элимди коё бер, ал Мага ийбадат кылсын.
 • Эгерде сен аны коё бергињ келбей, дагы кармай турган болсоњ,
 • анда Тењир Љз колун талаадагы бардык малыња, жылкыларыња, эшектериње, тљљлљрєњљ, љгєздљрєњљ жана койлоруња каршы сунат: аларга љтљ оор жугуштуу оору жиберет.
 • Бирок Тењир Ысрайылдын малын Мисирдин малынан бљлєп коёт. Ысрайыл уулдарынын малынан бирљљ да љлбљйт”».
 • Тењир убакытты белгилеп: «Муну Тењир эртењ ушул жерде жасайт», – деди.
 • Тењир муну эртеси кєнє жасады, ошондо Мисирдин бардык малы кырылып калды, бирок Ысрайыл уулдарынын малынан бирљљ да љлгљн жок.
 • Фараон билип келгенге киши жиберсе, ысрайылдыктардын малынан бирљљ да љлбљптєр. Бирок фараондун жєрљгє катууланып, элди коё бербей койду.
 • Ошондо Тењир Муса менен Арунга мындай деди: «Мештен бир уучтан кєл алгыла. Муса аны фараондун кљз алдында асманга чачсын.
 • Ошондо бєткєл Мисир жерин чањ каптап, бєткєл Мисир жериндеги адамдар менен малга ирињдєє жара чыгат».
 • Алар мештен кєл уучтап алып, фараондун алдына келишти. Муса аны асманга чачты, ошондо адамдар менен малга ирињдєє жара чыкты.
 • Сыйкырчылар жарадан улам Мусанын алдында туруштук бере алышпады, анткени жара сыйкырчыларга жана бєт мисирликтерге чыккан эле.
 • Бирок Тењир фараондун жєрљгєн катуулантып койгондуктан, Тењир Мусага айткандай эле, фараон аларды уккан жок.
 • Ошондо Тењир Мусага мындай деди: «Эртењ эрте туруп, фараондун алдына барып, ага мындай де: Эврейлердин Кудай-Тењири мындай дейт: “Менин элимди коё бер, ал Мага ийбадат кылсын.
 • Анткени бул жолу Мен сени, кулдарыњды жана элињди катуу жазалайм, ошондо сен бєт жер єстєндљ Мага тењдеш эч ким жок экенин билесињ.
 • Эгерде Мен колумду сунсам, анда сен элињ менен кошо жугуштуу оорудан кырылмаксыњ, жер бетинен жок болмоксуњ.
 • Бирок сага Љзємдєн кєчємдє кљрсљтєш єчєн, Менин ысымым бєт жер жєзєндљ белгилєє болуш єчєн, Мен сага тийген жокмун.
 • Сен Менин элимди коё бергињ келбей, дагы эле каршы болуп жатасыњ.
 • Мен эртењ так ушул убакта Мисир негизделген кєндљн тартып азыркыга чейин болуп кљрбљгљн љтљ катуу мљндєр жаадырам.
 • Ошондуктан малыњды жана талаада эмнењ болсо, ошонун баарын чогултканы киши жибер, ал эми єйгљ келбей, талаада калган адамдарыњ да, малыњ да мљндєрдљн кырылат”».
 • Фараондун кулдарынын ичинен Тењирдин сљзєнљн корккондору шашылыш барып, талаадагы кулдары менен малын єйлљрєнљ алып келишти.
 • Ал эми Тењирдин сљзєнљ кљњєл бурбагандары кулдары менен малын талаага калтырышты.
 • Ошондо Тењир Мусага: «Колуњду асманга кљтљр, бєткєл Мисир жерине, элине, малына жана Мисир жериндеги бардык љсємдєктљргљ мљндєр тєшљт», – деди.
 • Муса таягын асманга кљтљрдє. Ошондо Тењир кєн кєркєрљтєп, мљндєр жаадырды, жер бетин от каптады. Ошентип, Тењир Мисир жерине мљндєр жаадырды.
 • Мљндєр менен кошо от да жаады, мљндєр абдан катуу болду. Мисирде эл отурукташкандан бери мындай болгон эмес.
 • Ошентип, мљндєр бєткєл Мисир жерин талкалады, талаада эмне болсо, ошонун баарын: адамдарды, малдарды кырып, љсємдєктљрдє, бак-дарактарды талкалап кетти.
 • Ысрайыл уулдары жашаган Гошен жерине гана мљндєр жааган жок.
 • Ошондо фараон Муса менен Арунду киши жиберип чакыртып алып: «Бул жолу мен кєнљљ кылдым, Тењир адилеттєє, мен жана менин элим болсо айыптуу.
 • Тењирге сыйынгылачы, Кудайдын кєн кєркєрљљсє менен мљндєрє басылсын. Ошондо мен силерди коё берем, мындан ары кармабайм», – деди.
 • Муса ага: «Мен шаардан чыгарым менен Тењирге колумду сунам. Кєндєн кєркєрљгљнє да, мљндєр да басылат, ошондо сен жер Тењирдики экенин билесињ.
 • Бирок мен сен да, кулдарыњ да дагы эле Кудай-Тењирден коркпоруњарды билем», – деди.
 • Зыгыр менен арпаны да мљндєр талкалап кетти, анткени арпа баш алып, зыгыр гєлдљп калган эле.
 • Ал эми буудай менен кайрак буудайды мљндєр талкалаган жок, анткени алар кеч себилген эле.
 • Муса фараондон чыгып, шаардан узагандан кийин, Тењирге колун сунду. Ошондо кєндєн кєркєрљгљнє да, мљндєр да, жерге куйган жамгыр да басылды.
 • Фараон жамгырдын да, мљндєрдєн да, кєндєн кєркєрљгљнє да басылганын кљргљндљ, кєнљљ кылганын улантты, ал љзє да, анын кулдары да жєрљктљрєн катуулантышты.
 • Тењир Муса аркылуу айткандай, фараондун жєрљгє катууланып, Ысрайыл уулдарын коё бербей койду.