Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть въ тридеся́тое лѣ́то, въ четве́ртый ме́сяцъ, въ пя́тый де́нь ме́сяца, и а́зъ бы́хъ посредѣ́ плѣне́нiя при­­ рѣцѣ́ Хова́ръ: и от­верзо́шася небеса́, и ви́дѣхъ видѣ́нiя Бо́жiя.
 • Въ пя́тый де́нь ме́сяца, сiе́ лѣ́то пя́тое плѣне́нiя царя́ Иоаки́ма,
 • и бы́сть сло́во Госпо́дне ко Иезекі́илю сы́ну вузі́еву, свяще́н­нику, въ земли́ Халде́йстѣй при­­ рѣцѣ́ Хова́ръ. И бы́сть на мнѣ́ рука́ Госпо́дня,
 • и ви́дѣхъ, и се́, ду́хъ воз­двиза́яйся грядя́ше от­ сѣ́вера, и о́блакъ вели́кiй въ не́мъ, и свѣ́тъ о́крестъ его́, и о́гнь блиста́яйся:
 • и посредѣ́ его́ я́ко видѣ́нiе иле́ктра посредѣ́ огня́, и свѣ́тъ въ не́мъ: и посредѣ́ я́ко подо́бiе четы́рехъ живо́тныхъ. И сiе́ видѣ́нiе и́хъ, я́ко подо́бiе человѣ́ка въ ни́хъ:
 • и четы́ри ли́ца еди́ному, и четы́ри кри́ла еди́ному,
 • и го́лени и́хъ пра́вы, и перна́ты но́ги и́хъ, и и́скры я́ко блиста́ющаяся мѣ́дь, и ле́гка кри́ла и́хъ,
 • и рука́ человѣ́ча подъ кри́лами и́хъ на четы́рехъ страна́хъ и́хъ:
 • и ли́ца и́хъ, и кри́ла и́хъ четы́рехъ держа́щаяся дру́гъ дру́га, ли́ца же и́хъ четы́рехъ не обраща́хуся внегда́ ходи́ти и́мъ: ко́­еждо пря́мо лица́ сво­его́ хожда́ху.
 • И подо́бiе ли́цъ и́хъ, лице́ человѣ́чее и лице́ льво́во одесну́ю четы́ремъ, и лице́ те́лчее ошу́юю четы́ремъ, и лице́ о́рлее четы́ремъ:
 • [и ли́ца и́хъ] и кри́ла и́хъ просте́рта свы́ше четы́ремъ, ко­ему́ждо два́ сопряже́на дру́гъ ко дру́гу, и два́ покрыва́ху верху́ тѣлесе́ и́хъ, и ко́­еждо пря́мо лицу́ сво­ему́ идя́ше:
 • идѣ́же а́ще бя́ше ду́хъ ше́­ст­вуяй, идя́ху и не обраща́хуся.
 • И посредѣ́ живо́тныхъ видѣ́нiе, я́ко у́глiя огня́ горя́щаго, я́ко видѣ́нiе свѣ́щъ сообраща́ющихся посредѣ́ живо́тныхъ, и свѣ́тъ огня́, и от­ огня́ исхожда́­ше я́ко мо́лнiя:
 • и живо́тная теча́ху и обраща́хуся, я́ко видѣ́нiе везе́ково {блиста́нiя}.
 • И ви́дѣхъ, и се́, ко́ло еди́но земли́ держа́щееся живо́тныхъ четы́рехъ:
 • и видѣ́нiе коле́съ и сотворе́нiе и́хъ, я́ко видѣ́нiе Ѳарси́са, и подо́бiе еди́но четы́ремъ: и дѣ́ло и́хъ бя́ше, я́коже а́ще бы бы́ло ко́ло въ колеси́:
 • на четы́ри страны́ и́хъ ше́­ст­воваху: не обраща́хуся, внегда́ ше́­ст­вовати и́мъ,
 • ниже́ хребты́ и́хъ, и высота́ бя́ше и́мъ. И ви́дѣхъ та́, и плеща́ и́хъ испо́лнена оче́съ о́крестъ четы́ремъ:
 • и внегда́ ше́­ст­вовати живо́тнымъ, ше́­ст­воваху и коле́са держа́щеся и́хъ: и внегда́ воз­двиза́тися живо́тнымъ от­ земли́, воз­двиза́хуся и коле́са.
 • Идѣ́же а́ще бя́ше о́блакъ, та́мо бя́ше и ду́хъ, е́же ше́­ст­вовати: ше́­ст­воваху и живо́тная, и коле́са воз­двиза́хуся съ ни́ми, зане́ ду́хъ жи́зни бя́ше въ колесѣ́хъ.
 • Внегда́ идя́ху сiя́, идя́ху [и коле́са], и внегда́ стоя́ти и́мъ, стоя́ху [и коле́са съ ни́ми], и егда́ воз­двиза́хуся от­ земли́, воз­двиза́хуся съ ни́ми [и коле́са], я́ко ду́хъ жи́зни бя́ше въ колесѣ́хъ.
 • И подо́бiе надъ главо́ю живо́тныхъ я́ко тве́рдь, я́ко видѣ́нiе криста́лла, просте́ртое надъ кри́лами и́хъ свы́ше:
 • и подъ тве́рдiю кри́ла и́хъ просте́рта, паря́ще дру́гъ ко дру́гу, кому́ждо два́ спряже́на, при­­крыва́юще тѣлеса́ и́хъ.
 • И слы́шахъ гла́съ кри́лъ и́хъ, внегда́ паря́ху, я́ко гла́съ во́дъ мно́гихъ, я́ко гла́съ Бо́га саддаи́: и внегда́ ходи́ти и́мъ, гла́съ сло́ва я́ко гла́съ полка́: и внегда́ стоя́ти и́мъ, почива́ху кри́ла и́хъ.
 • И се́, гла́съ превы́ше тве́рди су́щiя надъ главо́ю и́хъ: внегда́ стоя́ти и́мъ, низпуска́хуся кри́ла и́хъ.
 • И надъ тве́рдiю, я́же надъ главо́ю и́хъ, я́ко видѣ́нiе ка́мене сапфи́ра, подо́бiе престо́ла на не́мъ, и на подо́бiи престо́ла подо́бiе я́коже ви́дъ человѣ́чь сверху́.
 • И ви́дѣхъ я́ко видѣ́нiе иле́ктра, я́ко видѣ́нiе огня́ вну́трь его́ о́крестъ: от­ видѣ́нiя чре́слъ и вы́ше и от­ видѣ́нiя чре́слъ да́же до до́лу ви́дѣхъ видѣ́нiе огня́, и свѣ́тъ его́ о́крестъ:
 • я́ко видѣ́нiе дуги́, егда́ е́сть на о́блацѣхъ въ де́нь дождя́, та́ко стоя́нiе свѣ́та о́крестъ.
 • И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения Божии.
 • В пятый день месяца (это был пятый год от пленения царя Иоакима),
 • было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нем там рука Господня.
 • И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него,
 • а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, – и таков был вид их: облик их был, как у человека;
 • и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла;
 • а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, (и крылья их легкие).
 • И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их;
 • и лица у них и крылья у них – у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего.
 • Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех.
 • И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их.
 • И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались.
 • И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня.
 • И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния.
 • И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их.
 • Вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе.
 • Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались.
 • А ободья их – высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз.
 • И когда шли животные, шли и колеса подле них; а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса.
 • Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах.
 • Когда шли те, шли и они; и когда те стояли, стояли и они; и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах.
 • Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их.
 • А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их.
 • И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане; а когда они останавливались, опускали крылья свои.
 • И голос был со свода, который над головами их; когда они останавливались, тогда опускали крылья свои.
 • А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем.
 • И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него.
 • В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
 • 当 三 十 年 四 月 初 五 日 , 以 西 结 ( 原 文 作 我 ) 在 迦 巴 鲁 河 边 被 掳 的 人 中 , 天 就 开 了 , 得 见 神 的 异 象 。
 • 正 是 约 雅 斤 王 被 掳 去 第 五 年 四 月 初 五 日 ,
 • 在 迦 勒 底 人 之 地 , 迦 巴 鲁 河 边 , 耶 和 华 的 话 特 特 临 到 布 西 的 儿 子 祭 司 以 西 结 。 耶 和 华 的 灵 ( 原 文 作 手 ) 降 在 他 身 上 。
 • 我 观 看 , 见 狂 风 从 北 方 刮 来 , 随 着 有 一 朵 包 括 闪 烁 火 的 大 云 , 周 围 有 光 辉 。 从 其 中 的 火 内 发 出 好 像 光 耀 的 精 金 。
 • 又 从 其 中 显 出 四 个 活 物 的 形 像 来 。 他 们 的 形 状 是 这 样 , 有 人 的 形 像 ,
 • 各 有 四 个 脸 面 , 四 个 翅 膀 。
 • 他 们 的 腿 是 直 的 , 脚 掌 好 像 牛 犊 之 蹄 , 都 灿 烂 如 光 明 的 铜 。
 • 在 四 面 的 翅 膀 以 下 有 人 的 手 。 这 四 个 活 物 的 脸 和 翅 膀 乃 是 这 样 ,
 • 翅 膀 彼 此 相 接 , 行 走 并 不 转 身 , 俱 各 直 往 前 行 。
 • 至 于 脸 的 形 像 , 前 面 各 有 人 的 脸 , 右 面 各 有 狮 子 的 脸 , 左 面 各 有 牛 的 脸 , 后 面 各 有 鹰 的 脸 。
 • 各 展 开 上 边 的 两 个 翅 膀 相 接 , 各 以 下 边 的 两 个 翅 膀 遮 体 。
 • 他 们 俱 各 直 往 前 行 。 灵 往 哪 里 去 , 他 们 就 往 那 里 去 , 行 走 并 不 转 身 。
 • 至 于 四 活 物 的 形 像 , 就 如 烧 着 火 炭 的 形 状 , 又 如 火 把 的 形 状 。 火 在 四 活 物 中 间 上 去 下 来 , 这 火 有 光 辉 , 从 火 中 发 出 闪 电 。
 • 这 活 物 往 来 奔 走 , 好 像 电 光 一 闪 。
 • 我 正 观 看 活 物 的 时 候 , 见 活 物 的 脸 旁 各 有 一 轮 在 地 上 。
 • 轮 的 形 状 和 颜 色 ( 原 文 作 作 法 ) 好 像 水 苍 玉 。 四 轮 都 是 一 个 样 式 , 形 状 和 作 法 好 像 轮 中 套 轮 。
 • 轮 行 走 的 时 候 , 向 四 方 都 能 直 行 , 并 不 掉 转 。
 • 至 于 轮 辋 , 高 而 可 畏 。 四 个 轮 辋 周 围 满 有 眼 睛 。
 • 活 物 行 走 , 轮 也 在 旁 边 行 走 。 活 物 从 地 上 升 , 轮 也 都 上 升 。
 • 灵 往 哪 里 去 , 活 物 就 往 那 里 去 。 活 物 上 升 , 轮 也 在 活 物 旁 边 上 升 , 因 为 活 物 的 灵 在 轮 中 。
 • 那 些 行 走 , 这 些 也 行 走 。 那 些 站 住 , 这 些 也 站 住 。 那 些 从 地 上 升 , 轮 也 在 旁 边 上 升 , 因 为 活 物 的 灵 在 轮 中 。
 • 活 物 的 头 以 上 有 穹 苍 的 形 像 , 看 着 像 可 畏 的 水 晶 , 铺 张 在 活 物 的 头 以 上 。
 • 穹 苍 以 下 , 活 物 的 翅 膀 直 张 , 彼 此 相 对 。 每 活 物 有 两 个 翅 膀 遮 体 。
 • 活 物 行 走 的 时 候 , 我 听 见 翅 膀 的 响 声 , 像 大 水 的 声 音 , 像 全 能 者 的 声 音 , 也 像 军 队 哄 囔 的 声 音 。 活 物 站 住 的 时 候 , 便 将 翅 膀 垂 下 。
 • 在 他 们 头 以 上 的 穹 苍 之 上 有 声 音 。 他 们 站 住 的 时 候 , 便 将 翅 膀 垂 下 。
 • 在 他 们 头 以 上 的 穹 苍 之 上 有 宝 座 的 形 像 , 彷 佛 蓝 宝 石 。 在 宝 座 形 像 以 上 有 彷 佛 人 的 形 状 。
 • 我 见 从 他 腰 以 上 有 彷 佛 光 耀 的 精 金 , 周 围 都 有 火 的 形 状 , 又 见 从 他 腰 以 下 有 彷 佛 火 的 形 状 , 周 围 也 有 光 辉 。
 • 下 雨 的 日 子 , 云 中 虹 的 形 状 怎 样 , 周 围 光 辉 的 形 状 也 是 怎 样 。 这 就 是 耶 和 华 荣 耀 的 形 像 。 我 一 看 见 就 俯 伏 在 地 , 又 听 见 一 位 说 话 的 声 音 。
 • На тридцатый год, в пятый день четвертого месяца — я находился тогда среди переселенцев, у реки Кевáр — разверзлись небеса, и было мне видение от Бога…
 • В пятый день месяца — это был пятый год после пленения царя Иехóнии —
 • в стране халдеев, у реки Кевар, Господь возвестил Свое слово священнику Иезекии́лю, сыну Бузи́ там простер Господь над ним Свою руку.
 • …И видел я: с севера надвигается буря, огромная туча, пронизанная огнем. Сияние окружает ее.
 • А там, внутри огня, — словно бы янтарь; там виднелись очертания четырех существ . И подобны они были человеческим фигурам,
 • но у каждого по четыре лица и у каждого по четыре крыла.
 • Их ноги были прямые, ступни — как бычьи копыта, и сверкали они, словно отполированная медь.
 • Под крыльями, с четырех сторон, у них были человеческие руки. Лица и крылья у всех четверых были такие:
 • крылья их касались друг друга, и куда бы ни направлялись существа, им не надо было поворачиваться — все они двигались лицом вперед.
 • Очертания их лиц были такие: лицо человека, справа от него у всех четверых — лицо льва, слева у всех четверых — лицо быка, и еще одно лицо у всех четверых — лицо орла.
 • Лица и крылья у них были такие: крылья подняты вверх и распростерты, и двумя крыльями существа касались друг друга, а двумя другими прикрывали свое тело;
 • двигались они всегда лицом вперед —- куда Духу угодно было направиться, туда они и шли, не поворачиваясь.
 • Фигуры существ были подобны раскаленным углям в пламени, они пылали, словно факелы в огне, и огонь меж существами двигался вместе с ними. Сверкал огонь, из него вырывались молнии.
 • И сами существа неслись и метались, подобно молниям.
 • Я взглянул на них и увидел на земле, перед каждым из этих четырехликих существ, по колесу.
 • Казалось, будто сделаны эти колеса из хризолита, и очертания у всех четырех были одинаковые: каждое колесо словно бы состояло из двух, вложенных друг в друга.
 • Когда они перемещались, то, не меняя направления, они могли двигаться в любую из четырех сторон.
 • А их ободья — высоки они были и ужасны — ободья у всех четырех со всех сторон были усеяны глазами.
 • Когда двигались существа, подле них двигались и колеса, когда же поднимались существа над землей, вместе с ними поднимались и колеса.
 • Куда Духу угодно было направиться — туда и шли существа. Куда было угодно направиться Духу — вместе с существами поднимались и колеса, ибо и в колесах был Дух существ.
 • Когда двигались существа, двигались и колеса, когда существа останавливались — колеса останавливались, когда существа поднимались над землей — вместе с ними поднимались и колеса, ибо и в колесах был Дух существ.
 • А над головами существ были очертания свода. Внушая трепет, он сверкал, словно ледник, и распростирался над их головами.
 • А под ним, касаясь друг друга, вздымались их распрямленные крылья. Двумя другими крыльями каждое существо прикрывало свое тело.
 • Когда они двигались, я слышал гул крыльев, подобный гулу бушующего моря, голосу Всесильного, — словно гул битвы, словно шум воинства. Когда же существа остановились, они опустили крылья.
 • Когда существа остановились, они опустили крылья. И тогда над сводом, что был распростерт над их головами, раздался голос.
 • Там, над сводом, распростертым над их головами, был словно бы лазурит; там виднелись очертания трона. А над очертаниями трона — словно бы фигура человека.
 • И видел я выше очертаний поясницы словно бы янтарь, объятый огнем. А ниже очертаний поясницы я видел словно бы огонь, окруженный сиянием.
 • Как радуга, появившаяся на небе во время дождя, так окружало Его сияние.