Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть въ тридеся́тое лѣ́то, въ четве́ртый ме́сяцъ, въ пя́тый де́нь ме́сяца, и а́зъ бы́хъ посредѣ́ плѣне́нiя при­­ рѣцѣ́ Хова́ръ: и от­верзо́шася небеса́, и ви́дѣхъ видѣ́нiя Бо́жiя.
 • Въ пя́тый де́нь ме́сяца, сiе́ лѣ́то пя́тое плѣне́нiя царя́ Иоаки́ма,
 • и бы́сть сло́во Госпо́дне ко Иезекі́илю сы́ну вузі́еву, свяще́н­нику, въ земли́ Халде́йстѣй при­­ рѣцѣ́ Хова́ръ. И бы́сть на мнѣ́ рука́ Госпо́дня,
 • и ви́дѣхъ, и се́, ду́хъ воз­двиза́яйся грядя́ше от­ сѣ́вера, и о́блакъ вели́кiй въ не́мъ, и свѣ́тъ о́крестъ его́, и о́гнь блиста́яйся:
 • и посредѣ́ его́ я́ко видѣ́нiе иле́ктра посредѣ́ огня́, и свѣ́тъ въ не́мъ: и посредѣ́ я́ко подо́бiе четы́рехъ живо́тныхъ. И сiе́ видѣ́нiе и́хъ, я́ко подо́бiе человѣ́ка въ ни́хъ:
 • и четы́ри ли́ца еди́ному, и четы́ри кри́ла еди́ному,
 • и го́лени и́хъ пра́вы, и перна́ты но́ги и́хъ, и и́скры я́ко блиста́ющаяся мѣ́дь, и ле́гка кри́ла и́хъ,
 • и рука́ человѣ́ча подъ кри́лами и́хъ на четы́рехъ страна́хъ и́хъ:
 • и ли́ца и́хъ, и кри́ла и́хъ четы́рехъ держа́щаяся дру́гъ дру́га, ли́ца же и́хъ четы́рехъ не обраща́хуся внегда́ ходи́ти и́мъ: ко́­еждо пря́мо лица́ сво­его́ хожда́ху.
 • И подо́бiе ли́цъ и́хъ, лице́ человѣ́чее и лице́ льво́во одесну́ю четы́ремъ, и лице́ те́лчее ошу́юю четы́ремъ, и лице́ о́рлее четы́ремъ:
 • [и ли́ца и́хъ] и кри́ла и́хъ просте́рта свы́ше четы́ремъ, ко­ему́ждо два́ сопряже́на дру́гъ ко дру́гу, и два́ покрыва́ху верху́ тѣлесе́ и́хъ, и ко́­еждо пря́мо лицу́ сво­ему́ идя́ше:
 • идѣ́же а́ще бя́ше ду́хъ ше́­ст­вуяй, идя́ху и не обраща́хуся.
 • И посредѣ́ живо́тныхъ видѣ́нiе, я́ко у́глiя огня́ горя́щаго, я́ко видѣ́нiе свѣ́щъ сообраща́ющихся посредѣ́ живо́тныхъ, и свѣ́тъ огня́, и от­ огня́ исхожда́­ше я́ко мо́лнiя:
 • и живо́тная теча́ху и обраща́хуся, я́ко видѣ́нiе везе́ково {блиста́нiя}.
 • И ви́дѣхъ, и се́, ко́ло еди́но земли́ держа́щееся живо́тныхъ четы́рехъ:
 • и видѣ́нiе коле́съ и сотворе́нiе и́хъ, я́ко видѣ́нiе Ѳарси́са, и подо́бiе еди́но четы́ремъ: и дѣ́ло и́хъ бя́ше, я́коже а́ще бы бы́ло ко́ло въ колеси́:
 • на четы́ри страны́ и́хъ ше́­ст­воваху: не обраща́хуся, внегда́ ше́­ст­вовати и́мъ,
 • ниже́ хребты́ и́хъ, и высота́ бя́ше и́мъ. И ви́дѣхъ та́, и плеща́ и́хъ испо́лнена оче́съ о́крестъ четы́ремъ:
 • и внегда́ ше́­ст­вовати живо́тнымъ, ше́­ст­воваху и коле́са держа́щеся и́хъ: и внегда́ воз­двиза́тися живо́тнымъ от­ земли́, воз­двиза́хуся и коле́са.
 • Идѣ́же а́ще бя́ше о́блакъ, та́мо бя́ше и ду́хъ, е́же ше́­ст­вовати: ше́­ст­воваху и живо́тная, и коле́са воз­двиза́хуся съ ни́ми, зане́ ду́хъ жи́зни бя́ше въ колесѣ́хъ.
 • Внегда́ идя́ху сiя́, идя́ху [и коле́са], и внегда́ стоя́ти и́мъ, стоя́ху [и коле́са съ ни́ми], и егда́ воз­двиза́хуся от­ земли́, воз­двиза́хуся съ ни́ми [и коле́са], я́ко ду́хъ жи́зни бя́ше въ колесѣ́хъ.
 • И подо́бiе надъ главо́ю живо́тныхъ я́ко тве́рдь, я́ко видѣ́нiе криста́лла, просте́ртое надъ кри́лами и́хъ свы́ше:
 • и подъ тве́рдiю кри́ла и́хъ просте́рта, паря́ще дру́гъ ко дру́гу, кому́ждо два́ спряже́на, при­­крыва́юще тѣлеса́ и́хъ.
 • И слы́шахъ гла́съ кри́лъ и́хъ, внегда́ паря́ху, я́ко гла́съ во́дъ мно́гихъ, я́ко гла́съ Бо́га саддаи́: и внегда́ ходи́ти и́мъ, гла́съ сло́ва я́ко гла́съ полка́: и внегда́ стоя́ти и́мъ, почива́ху кри́ла и́хъ.
 • И се́, гла́съ превы́ше тве́рди су́щiя надъ главо́ю и́хъ: внегда́ стоя́ти и́мъ, низпуска́хуся кри́ла и́хъ.
 • И надъ тве́рдiю, я́же надъ главо́ю и́хъ, я́ко видѣ́нiе ка́мене сапфи́ра, подо́бiе престо́ла на не́мъ, и на подо́бiи престо́ла подо́бiе я́коже ви́дъ человѣ́чь сверху́.
 • И ви́дѣхъ я́ко видѣ́нiе иле́ктра, я́ко видѣ́нiе огня́ вну́трь его́ о́крестъ: от­ видѣ́нiя чре́слъ и вы́ше и от­ видѣ́нiя чре́слъ да́же до до́лу ви́дѣхъ видѣ́нiе огня́, и свѣ́тъ его́ о́крестъ:
 • я́ко видѣ́нiе дуги́, егда́ е́сть на о́блацѣхъ въ де́нь дождя́, та́ко стоя́нiе свѣ́та о́крестъ.
 • И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения Божии.
 • В пятый день месяца (это был пятый год от пленения царя Иоакима),
 • было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нем там рука Господня.
 • И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него,
 • а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, – и таков был вид их: облик их был, как у человека;
 • и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла;
 • а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, (и крылья их легкие).
 • И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их;
 • и лица у них и крылья у них – у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего.
 • Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех.
 • И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их.
 • И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались.
 • И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня.
 • И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния.
 • И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их.
 • Вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе.
 • Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались.
 • А ободья их – высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз.
 • И когда шли животные, шли и колеса подле них; а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса.
 • Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах.
 • Когда шли те, шли и они; и когда те стояли, стояли и они; и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах.
 • Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их.
 • А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их.
 • И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане; а когда они останавливались, опускали крылья свои.
 • И голос был со свода, который над головами их; когда они останавливались, тогда опускали крылья свои.
 • А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем.
 • И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него.
 • В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
 • Мындай болду: отузунчу жылдын тљртєнчє айынын бешинчи кєнє Кебар дарыясынын жанында, кљчєрєлгљндљрдєн арасында жєргљндљ, асман ачылды, ошондо мен Кудайдын кљрєнєштљрєн кљрдєм.
 • Айдын бешинчи кєнє (Жайахин падышанын туткундалып кеткенине беш жыл болгондо),
 • Каздим жеринде, Кебар дарыясынын жанында, ыйык кызмат кылуучу Бузинин уулу Жезекиелге Тењирден сљз болду. Ошол жерде Тењирдин колу анын єстєндљ болду.
 • Ошондо мен муну кљрдєм: тєндєктљн дуулдаган шамал келди, зор булут, алоолонгон от жана булуттун тегерегинде жарык.
 • Ал эми анын ортосунан чыккан жарык оттун ичинен чыккан жалындын жарыгындай эле. Анын ортосунан тљрт тирєє жандык кљрєндє, алардын кебетелери адамдыкына окшош эле.
 • Ар биринин тљрттљн бети жана тљрттљн канаты бар эле.
 • Ал эми алардын буттары болсо тєптєз экен, алардын буттарынын таманы музоонун буттарынын таманындай экен, алар жалтырак жездей жаркылдап турган эле.
 • Алардын тљрт капталында, канаттарынын астында адамдыкындай колдору бар экен.
 • Тљртљљнєн тењ беттери жана канаттары бар эле. Алардын канаттары бири-бирине тийишип турат экен. Жєрєп бара жатышканда, алар артына бурулушкан жок, ар бири љзєнєн бет алды жагын карай жєрдє.
 • Алардын беттеринин окшоштугу болсо мындай: аларда адамдын бети, тљртљљнєн тењ оњ жагында арстандын бети, тљртљљнєн тењ сол жагында буканын бети, тљртљљндљ тењ бєркєттєн бети бар эле.
 • Алардын беттери да, алардын канаттары да жогору жагынан бљлєнгљн, бирок ар биринин эки канаты бири-бирине тийишип турат экен, ал эми калган эки канаты алардын денелерин жаап турат экен.
 • Алардын ар бири љзєнєн бет алды жагын карай жєрдє. Рух кайда кааласа, ошол жакка жєрєштє. Жєрєп бара жатышканда, алар артына бурулушкан жок.
 • Бул жаныбарлардын сырткы кљрєнєшє кєйєп жаткан кљмєрдєн кљрєнєшєндљй, чырактандын кљрєнєшєндљй экен. От жаныбарларды аралап жєрдє, оттон жаркыроо жана чагылган чыгып турду.
 • Жаныбарлар чагылган жаркылдагандай, тиги жакка да, бул жакка да тез жылып жєрєштє.
 • Мен жаныбарларды карап турдум, жерде, бул тљрт жаныбардын жанында, алардын тљрт бетинин алдында бирден дљњгљлљк турду.
 • Алардын дљњгљлљктљрєнєн кљрєнєшє жана тєзєлєшє топаз ташына окшош экен, тљртљљнєн тењ тєрє бир. Алардын кљрєнєшє жана тєзєлєшє дљњгљлљктєн ичинде дљњгљлљк тургандай.
 • Алар жєрєшкљндљ, љз бет алдынча тљрт тарапка жєрєштє. Жєрєє убагында артына бурулушкан жок.
 • Алардын алкактары бийик да, коркунучтуу да эле. Тљртљљнєн тењ алкактары тегерете кљзгљ толгон.
 • Жаныбарлар жєргљндљ, алардын жанында дљњгљлљктљр да жєрдє. Жаныбарлар жерден кљтљрєлгљндљ, дљњгљлљктљр да кљтљрєлдє.
 • Рух каякка жєргєсє келсе, алар да ошол жакка жєрєштє. Рух кайда барбасын, дљњгљлљктљр да алар менен бирдей кљтљрєлдє, анткени жаныбарлардын руху дљњгљлљктљрдљ эле.
 • Тигилер жєргљндљ, булар да жєрєштє. Тигилер токтогондо, булар да токтошту. Тигилер жерден кљтљрєлгљндљ, дљњгљлљктљр да алар менен бирдей кљтљрєлдє, анткени жаныбарлардын руху дљњгљлљктљрдєн ичинде эле.
 • Жаныбарлардын баштарынын єстєндљгє кљмкљрєлгљн асманга окшогон нерсе укмуштуу кристаллдай эле, ал жогорудан алардын баштарынын єстєнљ жайылып турду.
 • Ал эми кљмкљрєлгљн асмандын астында алардын канаттары бири-бирине тєз жайылып турду, ар биринин љздљрєн жапкан экиден канаты бар эле, ар биринин эки канаты денелерин жаап турду.
 • Алар жєргљндљ, канаттарынын дабышын уктум. Ал дабыш чоњ суулардын дабышындай, Кудуреттєєнєн єнєндљй, аскер кошуунунун чуусундай эле. Алар токтогондо, канаттарын тєшєрєп коюп жатышты.
 • Алар токтоп, канаттарын тєшєрєшкљндљ, алардын баштарынын єстєндљгє кљмкљрєлгљн асмандан єн чыкты.
 • Алардын баштарынын єстєндљгє кљмкљрєлгљн асмандын єстєндљ болсо жакут таштан жасалган тактыга окшош нерсе бар эле. Ал эми тактыга окшош нерсенин єстєндљ адамга окшош бирљљ отурган.
 • Мен анын ичинен тегерете чыгып жаткан от сыяктуу, жалындаган металлга окшош нерсени кљрдєм. Анын белинен љйдљ жана белинен ылдый кандайдыр бир отту кљрдєм, анын айланасы жаркырап турду.
 • Жамгыр жаап жатканда, булут бетиндеги кљк желенин кљрєнєшє кандай болсо, анын тегерегиндеги жаркырактын кљрєнєшє да ошондой эле.
 • И҆ бы́сть въ тридесѧ́тое лѣ́то, въ четве́ртый мцⷭ҇ъ, въ пѧ́тый де́нь мцⷭ҇а, и҆ а҆́зъ бы́хъ посредѣ̀ плѣне́нїѧ при рѣцѣ̀ хова́ръ: и҆ ѿверзо́шасѧ небеса̀, и҆ ви́дѣхъ видѣ̑нїѧ бж҃їѧ.
 • Въ пѧ́тый де́нь мцⷭ҇а, сїѐ лѣ́то пѧ́тое плѣне́нїѧ царѧ̀ і҆ѡакі́ма,
 • и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко і҆езекі́илю сы́нꙋ вꙋзі́евꙋ, свѧще́нникꙋ, въ землѝ халде́йстѣй при рѣцѣ̀ хова́ръ. И҆ бы́сть на мнѣ̀ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ,
 • и҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, дꙋ́хъ воздвиза́ѧйсѧ грѧдѧ́ше ѿ сѣ́вера, и҆ ѡ҆́блакъ вели́кїй въ не́мъ, и҆ свѣ́тъ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀, и҆ ѻ҆́гнь блиста́ѧйсѧ:
 • и҆ посредѣ̀ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе и҆ле́ктра посредѣ̀ ѻ҆гнѧ̀, и҆ свѣ́тъ въ не́мъ: и҆ посредѣ̀ ꙗ҆́кѡ подо́бїе четы́рехъ живо́тныхъ. И҆ сїѐ видѣ́нїе и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ подо́бїе человѣ́ка въ ни́хъ:
 • и҆ четы́ри ли́ца є҆ди́номꙋ, и҆ четы́ри кри́ла є҆ди́номꙋ,
 • и҆ го́лєни и҆́хъ пра̑вы, и҆ перна̑ты но́ги и҆́хъ, и҆ и҆́скры ꙗ҆́кѡ блиста́ющаѧсѧ мѣ́дь, и҆ лє́гка кри́ла и҆́хъ,
 • и҆ рꙋка̀ человѣ́ча под̾ кри́лами и҆́хъ на четы́рехъ страна́хъ и҆́хъ:
 • и҆ ли́ца и҆́хъ, и҆ кри́ла и҆́хъ четы́рехъ держа̑щаѧсѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, ли́ца же и҆́хъ четы́рехъ не ѡ҆браща́хꙋсѧ внегда̀ ходи́ти и҆̀мъ: ко́еждо прѧ́мѡ лица̀ своегѡ̀ хожда́хꙋ.
 • И҆ подо́бїе ли́цъ и҆́хъ, лицѐ человѣ́чее и҆ лицѐ льво́во ѡ҆деснꙋ́ю четы́ремъ, и҆ лицѐ те́лчее ѡ҆шꙋ́юю четы́ремъ, и҆ лицѐ ѻ҆́рлее четы́ремъ:
 • (и҆ ли́ца и҆́хъ) и҆ кри́ла и҆́хъ простє́рта свы́ше четы́ремъ, коемꙋ́ждо два̀ сопрѧжє́на дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, и҆ два̀ покрыва́хꙋ верхꙋ̀ тѣлесѐ и҆́хъ, и҆ ко́еждо прѧ́мѡ лицꙋ̀ своемꙋ̀ и҆дѧ́ше:
 • и҆дѣ́же а҆́ще бѧ́ше дꙋ́хъ ше́ствꙋѧй, и҆дѧ́хꙋ и҆ не ѡ҆браща́хꙋсѧ.
 • И҆ посредѣ̀ живо́тныхъ видѣ́нїе, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́глїѧ ѻ҆гнѧ̀ горѧ́щагѡ, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе свѣ́щъ соѡбраща́ющихсѧ посредѣ̀ живо́тныхъ, и҆ свѣ́тъ ѻ҆гнѧ̀, и҆ ѿ ѻ҆гнѧ̀ и҆схожда́ше ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ:
 • и҆ живѡ́тнаѧ теча́хꙋ и҆ ѡ҆браща́хꙋсѧ, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе везе́ково {блиста́нїѧ}.
 • И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, ко́ло є҆ди́но на землѝ держа́щеесѧ живо́тныхъ четы́рехъ:
 • и҆ видѣ́нїе коле́съ и҆ сотворе́нїе и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе ѳарсі́са, и҆ подо́бїе є҆ди́но четы́ремъ: и҆ дѣ́ло и҆́хъ бѧ́ше, ꙗ҆́коже а҆́ще бы бы́ло ко́ло въ колесѝ:
 • на четы́ри страны̑ и҆́хъ ше́ствовахꙋ: не ѡ҆браща́хꙋсѧ, внегда̀ ше́ствовати и҆̀мъ,
 • нижѐ хребты̀ и҆́хъ, и҆ высота̀ бѧ́ше и҆̀мъ. И҆ ви́дѣхъ та̑, и҆ плєща̀ и҆́хъ и҆спо́лнєна ѻ҆че́съ ѡ҆́крестъ четы́ремъ:
 • и҆ внегда̀ ше́ствовати живѡ́тнымъ, ше́ствовахꙋ и҆ коле́са держа́щесѧ и҆́хъ: и҆ внегда̀ воздвиза́тисѧ живѡ́тнымъ ѿ землѝ, воздвиза́хꙋсѧ и҆ коле́са.
 • И҆дѣ́же а҆́ще бѧ́ше ѡ҆́блакъ, та́мѡ бѧ́ше и҆ дꙋ́хъ, є҆́же ше́ствовати: ше́ствовахꙋ и҆ живѡ́тнаѧ, и҆ коле́са воздвиза́хꙋсѧ съ ни́ми, занѐ дꙋ́хъ жи́зни бѧ́ше въ колесѣ́хъ.
 • Внегда̀ и҆дѧ́хꙋ сїѧ̑, и҆дѧ́хꙋ (и҆ коле́са), и҆ внегда̀ стоѧ́ти и҆̀мъ, стоѧ́хꙋ (и҆ коле́са съ ни́ми), и҆ є҆гда̀ воздвиза́хꙋсѧ ѿ землѝ, воздвиза́хꙋсѧ съ ни́ми (и҆ коле́са), ꙗ҆́кѡ дꙋ́хъ жи́зни бѧ́ше въ колесѣ́хъ.
 • И҆ подо́бїе над̾ главо́ю живо́тныхъ ꙗ҆́кѡ тве́рдь, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе крѷста́лла, просте́ртое над̾ кри́лами и҆́хъ свы́ше:
 • и҆ под̾ тве́рдїю кри́ла и҆́хъ простє́рта, парѧ́ще дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, комꙋ́ждо два̀ спрѧжє́на, прикрыва́юще тѣлеса̀ и҆́хъ.
 • И҆ слы́шахъ гла́съ кри́лъ и҆́хъ, внегда̀ парѧ́хꙋ, ꙗ҆́кѡ гла́съ во́дъ мно́гихъ, ꙗ҆́кѡ гла́съ бг҃а саддаі̀: и҆ внегда̀ ходи́ти и҆̀мъ, гла́съ сло́ва ꙗ҆́кѡ гла́съ полка̀: и҆ внегда̀ стоѧ́ти и҆̀мъ, почива́хꙋ кри́ла и҆́хъ.
 • И҆ сѐ, гла́съ превы́ше тве́рди сꙋ́щїѧ над̾ главо́ю и҆́хъ: внегда̀ стоѧ́ти и҆̀мъ, низпꙋска́хꙋсѧ кри́ла и҆́хъ.
 • И҆ над̾ тве́рдїю, ꙗ҆́же над̾ главо́ю и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе ка́мене сапфі́ра, подо́бїе прⷭ҇то́ла на не́мъ, и҆ на подо́бїи прⷭ҇то́ла подо́бїе ꙗ҆́коже ви́дъ человѣ́чь сверхꙋ̀.
 • И҆ ви́дѣхъ ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе и҆ле́ктра, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе ѻ҆гнѧ̀ внꙋ́трь є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ: ѿ видѣ́нїѧ чре́слъ и҆ вы́ше и҆ ѿ видѣ́нїѧ чре́слъ да́же до до́лꙋ ви́дѣхъ видѣ́нїе ѻ҆гнѧ̀, и҆ свѣ́тъ є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ:
 • ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе дꙋгѝ, є҆гда̀ є҆́сть на ѡ҆́блацѣхъ въ де́нь дождѧ̀, та́кѡ стоѧ́нїе свѣ́та ѡ҆́крестъ.