Скрыть
1:19
Церковнославянский (рус)
И бы́сть въ тридеся́тое лѣ́то, въ четве́ртый ме́сяцъ, въ пя́тый де́нь ме́сяца, и а́зъ бы́хъ посредѣ́ плѣне́нiя при­­ рѣцѣ́ Хова́ръ: и от­верзо́шася небеса́, и ви́дѣхъ видѣ́нiя Бо́жiя.
Въ пя́тый де́нь ме́сяца, сiе́ лѣ́то пя́тое плѣне́нiя царя́ Иоаки́ма,
и бы́сть сло́во Госпо́дне ко Иезекі́илю сы́ну вузі́еву, свяще́н­нику, въ земли́ Халде́йстѣй при­­ рѣцѣ́ Хова́ръ. И бы́сть на мнѣ́ рука́ Госпо́дня,
и ви́дѣхъ, и се́, ду́хъ воз­двиза́яйся грядя́ше от­ сѣ́вера, и о́блакъ вели́кiй въ не́мъ, и свѣ́тъ о́крестъ его́, и о́гнь блиста́яйся:
и посредѣ́ его́ я́ко видѣ́нiе иле́ктра посредѣ́ огня́, и свѣ́тъ въ не́мъ: и посредѣ́ я́ко подо́бiе четы́рехъ живо́тныхъ. И сiе́ видѣ́нiе и́хъ, я́ко подо́бiе человѣ́ка въ ни́хъ:
и четы́ри ли́ца еди́ному, и четы́ри кри́ла еди́ному,
и го́лени и́хъ пра́вы, и перна́ты но́ги и́хъ, и и́скры я́ко блиста́ющаяся мѣ́дь, и ле́гка кри́ла и́хъ,
и рука́ человѣ́ча подъ кри́лами и́хъ на четы́рехъ страна́хъ и́хъ:
и ли́ца и́хъ, и кри́ла и́хъ четы́рехъ держа́щаяся дру́гъ дру́га, ли́ца же и́хъ четы́рехъ не обраща́хуся внегда́ ходи́ти и́мъ: ко́­еждо пря́мо лица́ сво­его́ хожда́ху.
И подо́бiе ли́цъ и́хъ, лице́ человѣ́чее и лице́ льво́во одесну́ю четы́ремъ, и лице́ те́лчее ошу́юю четы́ремъ, и лице́ о́рлее четы́ремъ:
[и ли́ца и́хъ] и кри́ла и́хъ просте́рта свы́ше четы́ремъ, ко­ему́ждо два́ сопряже́на дру́гъ ко дру́гу, и два́ покрыва́ху верху́ тѣлесе́ и́хъ, и ко́­еждо пря́мо лицу́ сво­ему́ идя́ше:
идѣ́же а́ще бя́ше ду́хъ ше́­ст­вуяй, идя́ху и не обраща́хуся.
И посредѣ́ живо́тныхъ видѣ́нiе, я́ко у́глiя огня́ горя́щаго, я́ко видѣ́нiе свѣ́щъ сообраща́ющихся посредѣ́ живо́тныхъ, и свѣ́тъ огня́, и от­ огня́ исхожда́­ше я́ко мо́лнiя:
и живо́тная теча́ху и обраща́хуся, я́ко видѣ́нiе везе́ково {блиста́нiя}.
И ви́дѣхъ, и се́, ко́ло еди́но земли́ держа́щееся живо́тныхъ четы́рехъ:
и видѣ́нiе коле́съ и сотворе́нiе и́хъ, я́ко видѣ́нiе Ѳарси́са, и подо́бiе еди́но четы́ремъ: и дѣ́ло и́хъ бя́ше, я́коже а́ще бы бы́ло ко́ло въ колеси́:
на четы́ри страны́ и́хъ ше́­ст­воваху: не обраща́хуся, внегда́ ше́­ст­вовати и́мъ,
ниже́ хребты́ и́хъ, и высота́ бя́ше и́мъ. И ви́дѣхъ та́, и плеща́ и́хъ испо́лнена оче́съ о́крестъ четы́ремъ:
и внегда́ ше́­ст­вовати живо́тнымъ, ше́­ст­воваху и коле́са держа́щеся и́хъ: и внегда́ воз­двиза́тися живо́тнымъ от­ земли́, воз­двиза́хуся и коле́са.
Идѣ́же а́ще бя́ше о́блакъ, та́мо бя́ше и ду́хъ, е́же ше́­ст­вовати: ше́­ст­воваху и живо́тная, и коле́са воз­двиза́хуся съ ни́ми, зане́ ду́хъ жи́зни бя́ше въ колесѣ́хъ.
Внегда́ идя́ху сiя́, идя́ху [и коле́са], и внегда́ стоя́ти и́мъ, стоя́ху [и коле́са съ ни́ми], и егда́ воз­двиза́хуся от­ земли́, воз­двиза́хуся съ ни́ми [и коле́са], я́ко ду́хъ жи́зни бя́ше въ колесѣ́хъ.
И подо́бiе надъ главо́ю живо́тныхъ я́ко тве́рдь, я́ко видѣ́нiе криста́лла, просте́ртое надъ кри́лами и́хъ свы́ше:
и подъ тве́рдiю кри́ла и́хъ просте́рта, паря́ще дру́гъ ко дру́гу, кому́ждо два́ спряже́на, при­­крыва́юще тѣлеса́ и́хъ.
И слы́шахъ гла́съ кри́лъ и́хъ, внегда́ паря́ху, я́ко гла́съ во́дъ мно́гихъ, я́ко гла́съ Бо́га саддаи́: и внегда́ ходи́ти и́мъ, гла́съ сло́ва я́ко гла́съ полка́: и внегда́ стоя́ти и́мъ, почива́ху кри́ла и́хъ.
И се́, гла́съ превы́ше тве́рди су́щiя надъ главо́ю и́хъ: внегда́ стоя́ти и́мъ, низпуска́хуся кри́ла и́хъ.
И надъ тве́рдiю, я́же надъ главо́ю и́хъ, я́ко видѣ́нiе ка́мене сапфи́ра, подо́бiе престо́ла на не́мъ, и на подо́бiи престо́ла подо́бiе я́коже ви́дъ человѣ́чь сверху́.
И ви́дѣхъ я́ко видѣ́нiе иле́ктра, я́ко видѣ́нiе огня́ вну́трь его́ о́крестъ: от­ видѣ́нiя чре́слъ и вы́ше и от­ видѣ́нiя чре́слъ да́же до до́лу ви́дѣхъ видѣ́нiе огня́, и свѣ́тъ его́ о́крестъ:
я́ко видѣ́нiе дуги́, егда́ е́сть на о́блацѣхъ въ де́нь дождя́, та́ко стоя́нiе свѣ́та о́крестъ.
Синодальный
И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения Божии.
В пятый день месяца (это был пятый год от пленения царя Иоакима),
было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нем там рука Господня.
И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него,
а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, – и таков был вид их: облик их был, как у человека;
и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла;
а ноги их – ноги прямые, и ступни ног их – как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, (и крылья их легкие).
И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их;
и лица у них и крылья у них – у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего.
Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех.
И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их.
И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались.
И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня.
И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния.
И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их.
Вид колес и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе.
Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались.
А ободья их – высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз.
И когда шли животные, шли и колеса подле них; а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса.
Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах.
Когда шли те, шли и они; и когда те стояли, стояли и они; и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах.
Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их.
А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их.
И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане; а когда они останавливались, опускали крылья свои.
И голос был со свода, который над головами их; когда они останавливались, тогда опускали крылья свои.
А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем.
И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него.
В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
Цр҃ко́внослав
И҆ бы́сть въ тридесѧ́тое лѣ́то, въ четве́ртый мцⷭ҇ъ, въ пѧ́тый де́нь мцⷭ҇а, и҆ а҆́зъ бы́хъ посредѣ̀ плѣне́нїѧ при рѣцѣ̀ хова́ръ: и҆ ѿверзо́шасѧ небеса̀, и҆ ви́дѣхъ видѣ̑нїѧ бж҃їѧ.
Въ пѧ́тый де́нь мцⷭ҇а, сїѐ лѣ́то пѧ́тое плѣне́нїѧ царѧ̀ і҆ѡакі́ма,
и҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко і҆езекі́илю сы́нꙋ вꙋзі́евꙋ, свѧще́нникꙋ, въ землѝ халде́йстѣй при рѣцѣ̀ хова́ръ. И҆ бы́сть на мнѣ̀ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ,
и҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, дꙋ́хъ воздвиза́ѧйсѧ грѧдѧ́ше ѿ сѣ́вера, и҆ ѡ҆́блакъ вели́кїй въ не́мъ, и҆ свѣ́тъ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀, и҆ ѻ҆́гнь блиста́ѧйсѧ:
и҆ посредѣ̀ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе и҆ле́ктра посредѣ̀ ѻ҆гнѧ̀, и҆ свѣ́тъ въ не́мъ: и҆ посредѣ̀ ꙗ҆́кѡ подо́бїе четы́рехъ живо́тныхъ. И҆ сїѐ видѣ́нїе и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ подо́бїе человѣ́ка въ ни́хъ:
и҆ четы́ри ли́ца є҆ди́номꙋ, и҆ четы́ри кри́ла є҆ди́номꙋ,
и҆ го́лєни и҆́хъ пра̑вы, и҆ перна̑ты но́ги и҆́хъ, и҆ и҆́скры ꙗ҆́кѡ блиста́ющаѧсѧ мѣ́дь, и҆ лє́гка кри́ла и҆́хъ,
и҆ рꙋка̀ человѣ́ча под̾ кри́лами и҆́хъ на четы́рехъ страна́хъ и҆́хъ:
и҆ ли́ца и҆́хъ, и҆ кри́ла и҆́хъ четы́рехъ держа̑щаѧсѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, ли́ца же и҆́хъ четы́рехъ не ѡ҆браща́хꙋсѧ внегда̀ ходи́ти и҆̀мъ: ко́еждо прѧ́мѡ лица̀ своегѡ̀ хожда́хꙋ.
И҆ подо́бїе ли́цъ и҆́хъ, лицѐ человѣ́чее и҆ лицѐ льво́во ѡ҆деснꙋ́ю четы́ремъ, и҆ лицѐ те́лчее ѡ҆шꙋ́юю четы́ремъ, и҆ лицѐ ѻ҆́рлее четы́ремъ:
(и҆ ли́ца и҆́хъ) и҆ кри́ла и҆́хъ простє́рта свы́ше четы́ремъ, коемꙋ́ждо два̀ сопрѧжє́на дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, и҆ два̀ покрыва́хꙋ верхꙋ̀ тѣлесѐ и҆́хъ, и҆ ко́еждо прѧ́мѡ лицꙋ̀ своемꙋ̀ и҆дѧ́ше:
и҆дѣ́же а҆́ще бѧ́ше дꙋ́хъ ше́ствꙋѧй, и҆дѧ́хꙋ и҆ не ѡ҆браща́хꙋсѧ.
И҆ посредѣ̀ живо́тныхъ видѣ́нїе, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́глїѧ ѻ҆гнѧ̀ горѧ́щагѡ, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе свѣ́щъ соѡбраща́ющихсѧ посредѣ̀ живо́тныхъ, и҆ свѣ́тъ ѻ҆гнѧ̀, и҆ ѿ ѻ҆гнѧ̀ и҆схожда́ше ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ:
и҆ живѡ́тнаѧ теча́хꙋ и҆ ѡ҆браща́хꙋсѧ, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе везе́ково {блиста́нїѧ}.
И҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ, ко́ло є҆ди́но на землѝ держа́щеесѧ живо́тныхъ четы́рехъ:
и҆ видѣ́нїе коле́съ и҆ сотворе́нїе и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе ѳарсі́са, и҆ подо́бїе є҆ди́но четы́ремъ: и҆ дѣ́ло и҆́хъ бѧ́ше, ꙗ҆́коже а҆́ще бы бы́ло ко́ло въ колесѝ:
на четы́ри страны̑ и҆́хъ ше́ствовахꙋ: не ѡ҆браща́хꙋсѧ, внегда̀ ше́ствовати и҆̀мъ,
нижѐ хребты̀ и҆́хъ, и҆ высота̀ бѧ́ше и҆̀мъ. И҆ ви́дѣхъ та̑, и҆ плєща̀ и҆́хъ и҆спо́лнєна ѻ҆че́съ ѡ҆́крестъ четы́ремъ:
и҆ внегда̀ ше́ствовати живѡ́тнымъ, ше́ствовахꙋ и҆ коле́са держа́щесѧ и҆́хъ: и҆ внегда̀ воздвиза́тисѧ живѡ́тнымъ ѿ землѝ, воздвиза́хꙋсѧ и҆ коле́са.
И҆дѣ́же а҆́ще бѧ́ше ѡ҆́блакъ, та́мѡ бѧ́ше и҆ дꙋ́хъ, є҆́же ше́ствовати: ше́ствовахꙋ и҆ живѡ́тнаѧ, и҆ коле́са воздвиза́хꙋсѧ съ ни́ми, занѐ дꙋ́хъ жи́зни бѧ́ше въ колесѣ́хъ.
Внегда̀ и҆дѧ́хꙋ сїѧ̑, и҆дѧ́хꙋ (и҆ коле́са), и҆ внегда̀ стоѧ́ти и҆̀мъ, стоѧ́хꙋ (и҆ коле́са съ ни́ми), и҆ є҆гда̀ воздвиза́хꙋсѧ ѿ землѝ, воздвиза́хꙋсѧ съ ни́ми (и҆ коле́са), ꙗ҆́кѡ дꙋ́хъ жи́зни бѧ́ше въ колесѣ́хъ.
И҆ подо́бїе над̾ главо́ю живо́тныхъ ꙗ҆́кѡ тве́рдь, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе крѷста́лла, просте́ртое над̾ кри́лами и҆́хъ свы́ше:
и҆ под̾ тве́рдїю кри́ла и҆́хъ простє́рта, парѧ́ще дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, комꙋ́ждо два̀ спрѧжє́на, прикрыва́юще тѣлеса̀ и҆́хъ.
И҆ слы́шахъ гла́съ кри́лъ и҆́хъ, внегда̀ парѧ́хꙋ, ꙗ҆́кѡ гла́съ во́дъ мно́гихъ, ꙗ҆́кѡ гла́съ бг҃а саддаі̀: и҆ внегда̀ ходи́ти и҆̀мъ, гла́съ сло́ва ꙗ҆́кѡ гла́съ полка̀: и҆ внегда̀ стоѧ́ти и҆̀мъ, почива́хꙋ кри́ла и҆́хъ.
И҆ сѐ, гла́съ превы́ше тве́рди сꙋ́щїѧ над̾ главо́ю и҆́хъ: внегда̀ стоѧ́ти и҆̀мъ, низпꙋска́хꙋсѧ кри́ла и҆́хъ.
И҆ над̾ тве́рдїю, ꙗ҆́же над̾ главо́ю и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе ка́мене сапфі́ра, подо́бїе прⷭ҇то́ла на не́мъ, и҆ на подо́бїи прⷭ҇то́ла подо́бїе ꙗ҆́коже ви́дъ человѣ́чь сверхꙋ̀.
И҆ ви́дѣхъ ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе и҆ле́ктра, ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе ѻ҆гнѧ̀ внꙋ́трь є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ: ѿ видѣ́нїѧ чре́слъ и҆ вы́ше и҆ ѿ видѣ́нїѧ чре́слъ да́же до до́лꙋ ви́дѣхъ видѣ́нїе ѻ҆гнѧ̀, и҆ свѣ́тъ є҆гѡ̀ ѡ҆́крестъ:
ꙗ҆́кѡ видѣ́нїе дꙋгѝ, є҆гда̀ є҆́сть на ѡ҆́блацѣхъ въ де́нь дождѧ̀, та́кѡ стоѧ́нїе свѣ́та ѡ҆́крестъ.
当三十年四月初五日,以西结(原文作我)在迦巴鲁河边被掳的人中,天就开了,得见神的异象。
正是约雅斤王被掳去第五年四月初五日,
在迦勒底人之地,迦巴鲁河边,耶和华的话特特临到布西的儿子祭司以西结。耶和华的灵(原文作手)降在他身上。
我观看,见狂风从北方刮来,随着有一朵包括闪烁火的大云,周围有光辉。从其中的火内发出好像光耀的精金。
又从其中显出四个活物的形像来。他们的形状是这样,有人的形像,
各有四个脸面,四个翅膀。
他们的腿是直的,脚掌好像牛犊之蹄,都灿烂如光明的铜。
在四面的翅膀以下有人的手。这四个活物的脸和翅膀乃是这样,
翅膀彼此相接,行走并不转身,俱各直往前行。
至于脸的形像,前面各有人的脸,右面各有狮子的脸,左面各有牛的脸,后面各有鹰的脸。
各展开上边的两个翅膀相接,各以下边的两个翅膀遮体。
他们俱各直往前行。灵往哪里去,他们就往那里去,行走并不转身。
至于四活物的形像,就如烧着火炭的形状,又如火把的形状。火在四活物中间上去下来,这火有光辉,从火中发出闪电。
这活物往来奔走,好像电光一闪。
我正观看活物的时候,见活物的脸旁各有一轮在地上。
轮的形状和颜色(原文作作法)好像水苍玉。四轮都是一个样式,形状和作法好像轮中套轮。
轮行走的时候,向四方都能直行,并不掉转。
至于轮辋,高而可畏。四个轮辋周围满有眼睛。
活物行走,轮也在旁边行走。活物从地上升,轮也都上升。
灵往哪里去,活物就往那里去。活物上升,轮也在活物旁边上升,因为活物的灵在轮中。
那些行走,这些也行走。那些站住,这些也站住。那些从地上升,轮也在旁边上升,因为活物的灵在轮中。
活物的头以上有穹苍的形像,看着像可畏的水晶,铺张在活物的头以上。
穹苍以下,活物的翅膀直张,彼此相对。每活物有两个翅膀遮体。
活物行走的时候,我听见翅膀的响声,像大水的声音,像全能者的声音,也像军队哄囔的声音。活物站住的时候,便将翅膀垂下。
在他们头以上的穹苍之上有声音。他们站住的时候,便将翅膀垂下。
在他们头以上的穹苍之上有宝座的形像,彷佛蓝宝石。在宝座形像以上有彷佛人的形状。
我见从他腰以上有彷佛光耀的精金,周围都有火的形状,又见从他腰以下有彷佛火的形状,周围也有光辉。
下雨的日子,云中虹的形状怎样,周围光辉的形状也是怎样。这就是耶和华荣耀的形像。我一看见就俯伏在地,又听见一位说话的声音。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки