Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И ви́дѣхъ, и се́, верху́ тве́рди су́щiя надъ главо́ю херуви́мовъ, я́ко ка́мень сапфи́ровый, подо́бiе престо́ла на ни́хъ.
 • И рече́ къ му́жу облече́ному во у́тварь: вни́ди средѣ́ коле́съ, я́же подъ херуви́мами, и напо́лни го́рсти твоя́ у́глiя о́гнен­наго от­ среды́ херуви́мовъ и разсы́пли на гра́дъ. И вни́де предо мно́ю:
 • херуви́ми же стоя́ху одесну́ю до́му, внегда́ вхожда́­ше му́жъ, и о́блакъ напо́лни дво́ръ вну́трен­нiй.
 • И воз­дви́жеся сла́ва Госпо́дня от­ херуви́мовъ въ непокрове́нiе до́му, и напо́лни до́мъ о́блакъ, и дво́ръ напо́лнися сiя́нiя сла́вы Госпо́дни:
 • и гла́съ кри́лъ херуви́мскихъ слы́шашеся да́же до внѣ́шняго двора́, я́коже гла́съ Бо́га саддаи́ глаго́лющаго.
 • И бы́сть внегда́ заповѣ́даше му́жу облече́ному во у́тварь святу́ю, глаго́ля: воз­ми́ о́гнь от­ среды́ коле́съ, и́же средѣ́ херуви́мовъ. И вни́де и ста́ бли́зъ коле́съ.
 • И простре́ херуви́мъ ру́ку свою́ въ среди́ну огня́ су́щаго средѣ́ херуви́мовъ, и взя́ и вдаде́ въ ру́цѣ оболче́ному во у́тварь святу́ю, и взя́ и изы́де.
 • И ви́дѣхъ херуви́мы, и се́, подо́бiе ру́къ человѣ́чихъ подъ кри́лы и́хъ.
 • И ви́дѣхъ, и се́, четы́ри коле́са стоя́ху держа́щеся херуви́мовъ: ко́ло еди́но держа́­шеся еди́наго херуви́ма, и ко́ло еди́но держа́­шеся друга́го херуви́ма: взо́ръ же коле́съ я́коже взо́ръ ка́менiя Анѳра́кса:
 • и взо́ръ и́хъ подо́бiе еди́но четы́ремъ, а́кибы бы́ло ко́ло въ колеси́:
 • внегда́ идя́ху, на четы́ри ча́сти и́хъ идя́ху, и не обраща́хуся внегда́ идя́ху: я́ко, на не́же мѣ́сто а́ще зря́ше нача́ло еди́но, идя́ху [вслѣ́дъ его́], и не обраща́хуся, внегда́ ити́ и́мъ.
 • Вся́ же тѣлеса́ и́хъ и хребты́ и́хъ, и ру́цѣ и́хъ и кри́ла и́хъ и коле́са по́лна оче́съ о́крестъ четы́рехъ коле́съ.
 • Коле́самъ же си́мъ воз­зва́ся ге́лгель, слы́шащу мнѣ́.
 • Четы́ри же ли́ца ко­ему́ждо и́хъ: еди́ному лице́ херуви́мле, лице́ же друго́му лице́ человѣ́чо, тре́тiе же лице́ льво́во и четве́ртое лице́ о́рлее.
 • И взя́шася херуви́ми: сiе́ е́сть живо́тное, е́же ви́дѣхъ на рѣцѣ́ Хова́ръ.
 • И егда́ идя́ху херуви́ми, идя́ху и коле́са и́хъ, и сі́и держа́хуся и́хъ: и внегда́ воз­двиза́ху херуви́ми кри́ла своя́, е́же воз­вы́ситися от­ земли́, не обраща́хуся коле́са и́хъ, и та́ держа́хуся и́хъ:
 • егда́ стоя́ху ті́и, стоя́ху и они́, и внегда́ воз­выша́хуся ті́и, воз­выша́хуся и они́ съ ни́ми: зане́ ду́хъ жи́зни бѣ́ въ ни́хъ.
 • И изы́де сла́ва Госпо́дня от­ непокрове́нiя до́му и взы́де на херуви́мы.
 • И воз­двиго́ша херуви́ми кри́ла своя́ и воз­вы́сишася от­ земли́ предо мно́ю: егда́ изыдо́ша ті́и, и коле́са держа́хуся и́хъ: и ста́ша надъ преддве́рiемъ вра́тъ до́му Госпо́дня, я́же проти́ву восто́ку, и сла́ва Го́спода Бо́га Изра́илева бѣ́ надъ ни́ми свы́ше.
 • Сiе́ живо́тное е́сть, е́же ви́дѣхъ подъ Бо́гомъ Изра́илевымъ на рѣцѣ́ Хова́ръ, и позна́хъ, я́ко херуви́ми су́ть.
 • Четы́ри ли́ца еди́ному, и четы́ри кри́ла еди́ному, и подо́бiе ру́къ человѣ́чихъ подъ кри́лы и́хъ.
 • И подо́бiе ли́цъ и́хъ: сiя́ ли́ца су́ть, я́же ви́дѣхъ подъ сла́вою Бо́га Изра́илева при­­ рѣцѣ́ Хова́ръ воз­зрѣ́нiе и́хъ: и сiя́ ко́ждо пря́мо лицу́ сво­ему́ идя́ху.
 • И видел я, и вот на своде, который над главами Херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто, похожее на престол, видимо было над ними.
 • И говорил Он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: войди между колесами под Херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между Херувимами, и брось на город; и он вошел в моих глазах.
 • Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор.
 • И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа.
 • И шум от крыльев Херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит.
 • И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «возьми огня между колесами, между Херувимами», и когда он вошел и стал у колеса, –
 • тогда из среды Херувимов один Херувим простер руку свою к огню, который между Херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел.
 • И видно было у Херувимов подобие рук человеческих под крыльями их.
 • И видел я: и вот четыре колеса подле Херувимов, по одному колесу подле каждого Херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза.
 • И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе.
 • Когда шли они, то шли на четыре свои стороны; во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли; во время шествия своего не оборачивались.
 • И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их.
 • К колесам сим, как я слышал, сказано было: «галгал»*. //*Вихрь.
 • И у каждого из животных четыре лица: первое лице – лице херувимово, второе лице – лице человеческое, третье лице львиное и четвертое лице орлиное.
 • Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Ховаре.
 • И когда шли Херувимы, тогда шли подле них и колеса; и когда Херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них.
 • Когда те стояли, стояли и они; когда те поднимались, поднимались и они; ибо в них был дух животных.
 • И отошла слава Господня от порога дома и стала над Херувимами.
 • И подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли; когда они уходили, то и колеса подле них; и стали у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними.
 • Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я узнал, что это Херувимы.
 • У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих.
 • А подобие лиц их то же, какие лица видел я при реке Ховаре, – и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицем его.
 • And I looked, and there in the firmament that was above the head of the cherubim, there appeared something like a sapphire stone, having the appearance of the likeness of a throne.

 • Then He spoke to the man clothed with linen, and said, «Go in among the wheels, under the cherub, fill your hands with coals of fire from among the cherubim, and scatter them over the city.» And he went in as I watched.

 • Now the cherubim were standing on the south side of the temple when the man went in, and the cloud filled the inner court.

 • Then the glory of the LORD went up from the cherub, and paused over the threshold of the temple; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD́s glory.

 • And the sound of the wings of the cherubim was heard even in the outer court, like the voice of Almighty God when He speaks.

 • Then it happened, when He commanded the man clothed in linen, saying, «Take fire from among the wheels, from among the cherubim,» that he went in and stood beside the wheels.

 • And the cherub stretched out his hand from among the cherubim to the fire that was among the cherubim, and took some of it and put it into the hands of the man clothed with linen, who took it and went out.

 • The cherubim appeared to have the form of a mańs hand under their wings.

 • And when I looked, there were four wheels by the cherubim, one wheel by one cherub and another wheel by each other cherub; the wheels appeared to have the color of a beryl stone.

 • As for their appearance, all four looked alike--as it were, a wheel in the middle of a wheel.

 • When they went, they went toward any of their four directions; they did not turn aside when they went, but followed in the direction the head was facing. They did not turn aside when they went.

 • And their whole body, with their back, their hands, their wings, and the wheels that the four had, were full of eyes all around.

 • As for the wheels, they were called in my hearing, «Wheel.»

 • Each one had four faces: the first face was the face of a cherub, the second face the face of a man, the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle.

 • And the cherubim were lifted up. This was the living creature I saw by the River Chebar.

 • When the cherubim went, the wheels went beside them; and when the cherubim lifted their wings to mount up from the earth, the same wheels also did not turn from beside them.

 • When the cherubim stood still, the wheels stood still, and when one was lifted up, the other lifted itself up, for the spirit of the living creature was in them.

 • Then the glory of the LORD departed from the threshold of the temple and stood over the cherubim.

 • And the cherubim lifted their wings and mounted up from the earth in my sight. When they went out, the wheels were beside them; and they stood at the door of the east gate of the LORD́s house, and the glory of the God of Israel was above them.

 • This is the living creature I saw under the God of Israel by the River Chebar, and I knew they were cherubim.

 • Each one had four faces and each one four wings, and the likeness of the hands of a man was under their wings.

 • And the likeness of their faces was the same as the faces which I had seen by the River Chebar, their appearance and their persons. They each went straight forward.