Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И ви́дѣхъ, и се́, верху́ тве́рди су́щiя надъ главо́ю херуви́мовъ, я́ко ка́мень сапфи́ровый, подо́бiе престо́ла на ни́хъ.
 • И рече́ къ му́жу облече́ному во у́тварь: вни́ди средѣ́ коле́съ, я́же подъ херуви́мами, и напо́лни го́рсти твоя́ у́глiя о́гнен­наго от­ среды́ херуви́мовъ и разсы́пли на гра́дъ. И вни́де предо мно́ю:
 • херуви́ми же стоя́ху одесну́ю до́му, внегда́ вхожда́­ше му́жъ, и о́блакъ напо́лни дво́ръ вну́трен­нiй.
 • И воз­дви́жеся сла́ва Госпо́дня от­ херуви́мовъ въ непокрове́нiе до́му, и напо́лни до́мъ о́блакъ, и дво́ръ напо́лнися сiя́нiя сла́вы Госпо́дни:
 • и гла́съ кри́лъ херуви́мскихъ слы́шашеся да́же до внѣ́шняго двора́, я́коже гла́съ Бо́га саддаи́ глаго́лющаго.
 • И бы́сть внегда́ заповѣ́даше му́жу облече́ному во у́тварь святу́ю, глаго́ля: воз­ми́ о́гнь от­ среды́ коле́съ, и́же средѣ́ херуви́мовъ. И вни́де и ста́ бли́зъ коле́съ.
 • И простре́ херуви́мъ ру́ку свою́ въ среди́ну огня́ су́щаго средѣ́ херуви́мовъ, и взя́ и вдаде́ въ ру́цѣ оболче́ному во у́тварь святу́ю, и взя́ и изы́де.
 • И ви́дѣхъ херуви́мы, и се́, подо́бiе ру́къ человѣ́чихъ подъ кри́лы и́хъ.
 • И ви́дѣхъ, и се́, четы́ри коле́са стоя́ху держа́щеся херуви́мовъ: ко́ло еди́но держа́­шеся еди́наго херуви́ма, и ко́ло еди́но держа́­шеся друга́го херуви́ма: взо́ръ же коле́съ я́коже взо́ръ ка́менiя Анѳра́кса:
 • и взо́ръ и́хъ подо́бiе еди́но четы́ремъ, а́кибы бы́ло ко́ло въ колеси́:
 • внегда́ идя́ху, на четы́ри ча́сти и́хъ идя́ху, и не обраща́хуся внегда́ идя́ху: я́ко, на не́же мѣ́сто а́ще зря́ше нача́ло еди́но, идя́ху [вслѣ́дъ его́], и не обраща́хуся, внегда́ ити́ и́мъ.
 • Вся́ же тѣлеса́ и́хъ и хребты́ и́хъ, и ру́цѣ и́хъ и кри́ла и́хъ и коле́са по́лна оче́съ о́крестъ четы́рехъ коле́съ.
 • Коле́самъ же си́мъ воз­зва́ся ге́лгель, слы́шащу мнѣ́.
 • Четы́ри же ли́ца ко­ему́ждо и́хъ: еди́ному лице́ херуви́мле, лице́ же друго́му лице́ человѣ́чо, тре́тiе же лице́ льво́во и четве́ртое лице́ о́рлее.
 • И взя́шася херуви́ми: сiе́ е́сть живо́тное, е́же ви́дѣхъ на рѣцѣ́ Хова́ръ.
 • И егда́ идя́ху херуви́ми, идя́ху и коле́са и́хъ, и сі́и держа́хуся и́хъ: и внегда́ воз­двиза́ху херуви́ми кри́ла своя́, е́же воз­вы́ситися от­ земли́, не обраща́хуся коле́са и́хъ, и та́ держа́хуся и́хъ:
 • егда́ стоя́ху ті́и, стоя́ху и они́, и внегда́ воз­выша́хуся ті́и, воз­выша́хуся и они́ съ ни́ми: зане́ ду́хъ жи́зни бѣ́ въ ни́хъ.
 • И изы́де сла́ва Госпо́дня от­ непокрове́нiя до́му и взы́де на херуви́мы.
 • И воз­двиго́ша херуви́ми кри́ла своя́ и воз­вы́сишася от­ земли́ предо мно́ю: егда́ изыдо́ша ті́и, и коле́са держа́хуся и́хъ: и ста́ша надъ преддве́рiемъ вра́тъ до́му Госпо́дня, я́же проти́ву восто́ку, и сла́ва Го́спода Бо́га Изра́илева бѣ́ надъ ни́ми свы́ше.
 • Сiе́ живо́тное е́сть, е́же ви́дѣхъ подъ Бо́гомъ Изра́илевымъ на рѣцѣ́ Хова́ръ, и позна́хъ, я́ко херуви́ми су́ть.
 • Четы́ри ли́ца еди́ному, и четы́ри кри́ла еди́ному, и подо́бiе ру́къ человѣ́чихъ подъ кри́лы и́хъ.
 • И подо́бiе ли́цъ и́хъ: сiя́ ли́ца су́ть, я́же ви́дѣхъ подъ сла́вою Бо́га Изра́илева при­­ рѣцѣ́ Хова́ръ воз­зрѣ́нiе и́хъ: и сiя́ ко́ждо пря́мо лицу́ сво­ему́ идя́ху.
 • И видел я, и вот на своде, который над главами Херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто, похожее на престол, видимо было над ними.
 • И говорил Он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: войди между колесами под Херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между Херувимами, и брось на город; и он вошел в моих глазах.
 • Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор.
 • И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа.
 • И шум от крыльев Херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит.
 • И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «возьми огня между колесами, между Херувимами», и когда он вошел и стал у колеса, –
 • тогда из среды Херувимов один Херувим простер руку свою к огню, который между Херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел.
 • И видно было у Херувимов подобие рук человеческих под крыльями их.
 • И видел я: и вот четыре колеса подле Херувимов, по одному колесу подле каждого Херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза.
 • И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе.
 • Когда шли они, то шли на четыре свои стороны; во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли; во время шествия своего не оборачивались.
 • И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их.
 • К колесам сим, как я слышал, сказано было: «галгал»*. //*Вихрь.
 • И у каждого из животных четыре лица: первое лице – лице херувимово, второе лице – лице человеческое, третье лице львиное и четвертое лице орлиное.
 • Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Ховаре.
 • И когда шли Херувимы, тогда шли подле них и колеса; и когда Херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них.
 • Когда те стояли, стояли и они; когда те поднимались, поднимались и они; ибо в них был дух животных.
 • И отошла слава Господня от порога дома и стала над Херувимами.
 • И подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли; когда они уходили, то и колеса подле них; и стали у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними.
 • Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я узнал, что это Херувимы.
 • У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих.
 • А подобие лиц их то же, какие лица видел я при реке Ховаре, – и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицем его.
 • И я увидел: и вот поверх тверди, бывшей над головою херувимов, как бы камень сапфир, подобие престола над ними.

 • И сказал мужу, одетому в подир: войди в средину колес, которыя под херувимами, и наполни горсти твои горящими углями между херувимами и разсыпь (их) на город, и он вошел на моих глазах.

 • Херувимы же стояли с правой стороны дома, когда вошел тот муж, и облако наполнило внутренний двор.

 • И поднялась слава Господня с херувимов на открытое место дома, и облако наполнило дом, и двор наполнился сиянием славы Господней.

 • И шум от крыльев херувимов был слышен до внешнего двора, как бы голос Бога Всемогущого, когда Он говорит.

 • И когда Он повелел мужу, одетому в одежду священную, сказав: „возьми огня из средины колес, которыя среди херувимов“, и он вошел и стал близ колес,

 • Тогда херувим протянул руку свою в средину огня, бывшого среди херувимов, и взял, и дал в руки одетому в священную одежду. И (он) взял и вышел.

 • И я увидел херувимов: вот, подобие рук человеческих под крыльями их.

 • И я видел: и вот, четыре колеса стояли подле херувимов, одно колесо подле одного херувима, другое колесо подле другого херувима, и вид колес, как вид камня анфракса.

 • И по виду все четыре (колеса) были сходны: как бы колесо было в колесе.

 • Когда они шли, то на четыре свои стороны шли, во время шествия не оборачивались, ибо в какое место смотрела одна голова, они шли (вслед ей), и не обращались, когда шли они.

 • И все тела их, и хребты их, и руки их, и крылья их, и колеса полны очей, вокруг четырех колес.

 • Колесам же сим, как я слышал, было сказано: „гелгел“.

 • У каждого из них четыре лица: первое (лице)-лице херувима, второе-лице человека, третье лице-льва и четвертое лице-орла.

 • И поднялись херувимы. Таковы животныя, которых я видел на реке Ховар.

 • И когда шли херувимы, двигались и колеса их, ибо они держались их, и когда поднимали херувимы крылья свои, чтобы подняться с земли, и колеса не отделялись от них, и они были близ них.

 • А когда те стояли, стояли и они, и когда те поднимались, и они поднимались с ними, ибо дух жизни был в них.

 • И отошла слава Господня с открытого места дома и поднялась на херувимов.

 • И подняли херувимы крылья свои, и поднялись от земли предо мною; когда они отходили, и колеса держались их, и остановились над преддверием ворот дома Господня, которыя были к востоку, и слава Господа Бога Израилева была вверху над ними.

 • Это-те животныя, которых я видел в подножии Бога Израилева на реке Ховар, и я узнал, что это-херувимы.

 • У каждого четыре лица и у каждого четыре крыла, и подобие рук человеческих под крыльями их.

 • Подобны были и лица их: какия лица я видел при реке Ховар, у подножия славы Бога Израилева, тот же вид их, и каждое из них шло прямо по направлению лица своего.