Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, посредѣ́ непра́вдъ и́хъ ты́ живе́ши, и́же о́чи и́мутъ ви́дѣти, и не ви́дятъ, и у́шы и́мутъ е́же слы́шати, и не слы́шатъ, зане́ до́мъ преогорчева́яй е́сть.
 • И ты́, сы́не человѣ́чь, сотвори́ себѣ́ сосу́ды плѣ́н­нически, и плѣне́нъ бу́ди дне́мъ предъ ни́ми, и преселе́нъ бу́ди от­ мѣ́ста тво­его́ на мѣ́сто друго́е предъ ни́ми, я́ко да ви́дятъ, зане́ до́мъ прогнѣвля́яй е́сть.
 • И да изнесе́ши сосу́ды твоя́, я́ко сосу́дъ плѣ́н­ническiй, дне́мъ предъ очи́ма и́хъ: ты́ же изы́деши въ ве́черъ предъ ни́ми, я́коже исхо́дитъ плѣ́н­никъ.
 • Прокопа́й себѣ́ стѣ́ну, и да изы́деши сквоз­ѣ́ ю́ предъ ни́ми.
 • На ра́менѣхъ взя́тъ бу́деши и покрове́нъ изы́деши, лице́ твое́ покры́еши, и да не ви́диши земли́, поне́же чу́до тя́ да́хъ до́му Изра́илеву.
 • И сотвори́хъ та́ко все́, ели́ко ми́ заповѣ́да Госпо́дь: и сосу́ды изнесо́хъ я́ко сосу́ды плѣ́н­ничы дне́мъ, и въ ве́черъ прокопа́хъ себѣ́ стѣ́ну руко́ю, и о́тай изыдо́хъ, и на ра́мена взя́тъ бы́хъ предъ ни́ми.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне зау́тра ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, не рѣ́ша ли къ тебѣ́ до́мъ Изра́илевъ, до́мъ прогнѣвля́яй: что́ ты твори́ши?
 • Рцы́ къ ни́мъ: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: ко кня́зю и старѣ́йшинамъ Иерусали́млимъ, и всему́ до́му Изра́илеву, и́же су́ть средѣ́ и́хъ,
 • рцы́, я́ко а́зъ чудеса́ творю́, я́коже сотвори́хъ, си́це и́мъ бу́детъ: во преселе́нiи и во плѣне́нiи изы́дутъ.
 • И кня́зь средѣ́ и́хъ на ра́мена взя́тъ бу́детъ, и о́тай изы́детъ сквоз­ѣ́ стѣ́ну, и прокопа́етъ, е́же ему́ изы́ти сквоз­ѣ́ ю́, лице́ свое́ покры́етъ, да не ви́димь бу́детъ очесы́, и са́мъ земли́ не у́зритъ.
 • И простру́ мре́жу мою́ на́нь, и я́тъ бу́детъ во одержа́нiи мо­е́мъ, и введу́ его́ въ Вавило́нъ въ зе́млю Халде́йску, и не у́зритъ ея́, и та́мо сконча́ет­ся.
 • И вся́, и́же о́крестъ его́, помо́щники его́, и вся́ заступа́ющыя его́ разсѣ́ю по всѣ́мъ вѣ́тромъ, и ме́чь излiю́ вслѣ́дъ и́хъ:
 • и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Госпо́дь, и егда́ разсы́плю я́ во язы́ки и разсѣ́ю я́ по страна́мъ:
 • и оста́влю от­ ни́хъ му́жы въ число́ от­ меча́ и от­ гла́да и от­ сме́рти, я́ко да повѣ́дятъ вся́ беззако́нiя и́хъ во язы́цѣхъ, а́може вни́дутъ: и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, хлѣ́бъ тво́й съ болѣ́знiю снѣ́си и во́ду твою́ со страда́нiемъ и ско́рбiю испiе́ши.
 • И рече́ши къ лю́демъ земли́: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь живу́щымъ во Иерусали́мѣ на земли́ Изра́илевѣ: хлѣ́бы своя́ съ недоста́ткомъ снѣдя́тъ и во́ду свою́ съ па́губою испiю́тъ: я́ко да поги́бнетъ земля́ со исполне́нiемъ сво­и́мъ, въ нече́стiи бо вси́ живу́щiи въ не́й.
 • И гра́ди и́хъ населе́н­нiи опустѣ́ютъ, и земля́ и́хъ въ поги́бель бу́детъ, и увѣ́сте, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, ка́я при́тча сiя́ ва́мъ на земли́ Изра́илевѣ, глаго́лющымъ: до́лги дни́, поги́бе вся́кое видѣ́нiе?
 • Сего́ ра́ди рцы́ къ ни́мъ: та́ко глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: от­вращу́ при́тчу сiю́, и пото́мъ не реку́тъ при́тчи тоя́ до́мъ Изра́илевъ, я́ко рече́ши къ ни́мъ: при­­бли́жишася дні́е и сло́во вся́каго видѣ́нiя.
 • Зане́ не бу́детъ ктому́ вся́кое видѣ́нiе ло́жное, и волхву́яй уго́дная средѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Я́ко а́зъ Госпо́дь воз­глаго́лю словеса́ моя́, воз­глаго́лю и сотворю́ и не продолжу́ ктому́: во дни́ ва́шя, до́ме прогнѣ́ваяй, реку́ сло́во и сотворю́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, се́, до́мъ Изра́илевъ преогорчева́яй глаго́люще глаго́лютъ: видѣ́нiе, е́же се́й ви́дитъ, на дни́ мно́ги, и на времена́ до́лга се́й прорица́етъ.
 • Сего́ ра́ди рцы́ къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: не продолжа́т­ся ктому́ вся́ словеса́ моя́, я́же воз­глаго́лю: я́ко воз­глаго́лю сло́во и сотворю́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! ты живешь среди дома мятежного; у них есть глаза, чтобы видеть, а не видят; у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат; потому что они – мятежный дом.
 • Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их; может быть, они уразумеют, хотя они – дом мятежный;
 • и вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем, перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения.
 • Перед глазами их проломай себе отверстие в стене, и вынеси через него.
 • Перед глазами их возьми ношу на плечо, впотьмах вынеси ее, лице твое закрой, чтобы не видеть земли; ибо Я поставил тебя знамением дому Израилеву.
 • И сделал я, как повелено было мне; вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукою отверстие в стене, впотьмах вынес ношу и поднял на плечо перед глазами их.
 • И было ко мне слово Господне поутру:
 • сын человеческий! не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный: «что ты делаешь?»
 • Скажи им: так говорит Господь Бог: это – предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там.
 • Скажи: я знамение для вас; что делаю я, то будет с ними, – в переселение, в плен пойдут они.
 • И начальствующий, который среди них, впотьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее; он закроет лице свое, так что не увидит глазами земли сей.
 • И раскину на него сеть Мою, и будет пойман в тенета Мои, и отведу его в Вавилон, в землю Халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет.
 • А всех, которые вокруг него, споборников его и все войско его развею по всем ветрам, и обнажу вслед их меч.
 • И узнают, что Я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям.
 • Но небольшое число их Я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, к которым пойдут, о всех своих мерзостях; и узнают, что Я Господь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью.
 • И скажи народу земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой: они хлеб свой будут есть с печалью и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней.
 • И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что Я Господь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! что за поговорка у вас, в земле Израилевой: «много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет»?
 • Посему скажи им: так говорит Господь Бог: уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля; но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого.
 • Ибо уже не останется втуне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом.
 • Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю, исполнится, и не будет отложено; в ваши дни, мятежный дом, Я изрек слово, и исполню его, говорит Господь Бог.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! вот, дом Израилев говорит: «пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах».
 • Посему скажи им: так говорит Господь Бог: ни одно из слов Моих уже не будет отсрочено, но слово, которое Я скажу, сбудется, говорит Господь Бог.
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 你 住 在 悖 逆 的 家 中 。 他 们 有 眼 睛 看 不 见 , 有 耳 朵 听 不 见 , 因 为 他 们 是 悖 逆 之 家 。
 • 所 以 人 子 阿 , 你 要 预 备 掳 去 使 用 的 物 件 , 在 白 日 当 他 们 眼 前 从 你 所 住 的 地 方 移 到 别 处 去 。 他 们 虽 是 悖 逆 之 家 , 或 者 可 以 揣 摩 思 想 。
 • 你 要 在 白 日 当 他 们 眼 前 带 出 你 的 物 件 去 , 好 像 预 备 掳 去 使 用 的 物 件 。 到 了 晚 上 , 你 要 在 他 们 眼 前 亲 自 出 去 , 像 被 掳 的 人 出 去 一 样 。
 • 你 要 在 他 们 眼 前 挖 通 了 墙 , 从 其 中 将 物 件 带 出 去 。
 • 到 天 黑 时 , 你 要 当 他 们 眼 前 搭 在 肩 头 上 带 出 去 , 并 要 蒙 住 脸 看 不 见 地 , 因 为 我 立 你 作 以 色 列 家 的 预 兆 。
 • 我 就 照 着 所 吩 咐 的 去 行 , 白 日 带 出 我 的 物 件 , 好 像 预 备 掳 去 使 用 的 物 件 。 到 了 晚 上 , 我 用 手 挖 通 了 墙 。 天 黑 的 时 候 , 就 当 他 们 眼 前 搭 在 肩 头 上 带 出 去 。
 • 次 日 早 晨 , 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 以 色 列 家 , 就 是 那 悖 逆 之 家 , 岂 不 是 问 你 说 , 你 作 什 么 呢 。
 • 你 要 对 他 们 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 这 是 关 乎 耶 路 撒 冷 的 君 王 和 他 周 围 以 色 列 全 家 的 预 表 ( 原 文 作 担 子 ) 。
 • 你 要 说 , 我 作 你 们 的 预 兆 , 我 怎 样 行 , 他 们 所 遭 遇 的 也 必 怎 样 , 他 们 必 被 掳 去 。
 • 他 们 中 间 的 君 王 也 必 在 天 黑 的 时 候 将 物 件 搭 在 肩 头 上 带 出 去 。 他 们 要 挖 通 了 墙 , 从 其 中 带 出 去 。 他 必 蒙 住 脸 , 眼 看 不 见 地 。
 • 我 必 将 我 的 网 撒 在 他 身 上 , 他 必 在 我 的 网 罗 中 缠 住 。 我 必 带 他 到 迦 勒 底 人 之 地 的 巴 比 伦 。 他 虽 死 在 那 里 , 却 看 不 见 那 地 。
 • 周 围 一 切 帮 助 他 的 和 他 所 有 的 军 队 , 我 必 分 散 四 方 ( 方 原 文 作 风 ) , 也 要 拔 刀 追 赶 他 们 。
 • 我 将 他 们 四 散 在 列 国 , 分 散 在 列 邦 的 时 候 , 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 我 却 要 留 下 他 们 几 个 人 得 免 刀 剑 , 饥 荒 , 瘟 疫 , 使 他 们 在 所 到 的 各 国 中 述 说 他 们 一 切 可 憎 的 事 , 人 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 你 吃 饭 必 胆 战 , 喝 水 必 惶 惶 忧 虑 。
 • 你 要 对 这 地 的 百 姓 说 , 主 耶 和 华 论 耶 路 撒 冷 和 以 色 列 地 的 居 民 如 此 说 , 他 们 吃 饭 必 忧 虑 , 喝 水 必 惊 惶 。 因 其 中 居 住 的 众 人 所 行 强 暴 的 事 , 这 地 必 然 荒 废 , 一 无 所 存 。
 • 有 居 民 的 城 邑 必 变 为 荒 场 , 地 也 必 变 为 荒 废 。 你 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 在 你 们 以 色 列 地 怎 麽 有 这 俗 语 , 说 日 子 迟 延 , 一 切 异 象 都 落 了 空 呢 。
 • 你 要 告 诉 他 们 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 使 这 俗 语 止 息 , 以 色 列 中 不 再 用 这 俗 语 。 你 却 要 对 他 们 说 , 日 子 临 近 , 一 切 的 异 象 必 都 应 验 。
 • 从 此 , 在 以 色 列 家 中 必 不 再 有 虚 假 的 异 象 和 奉 承 的 占 卜 。
 • 我 耶 和 华 说 话 , 所 说 的 必 定 成 就 , 不 再 耽 延 。 你 们 这 悖 逆 之 家 , 我 所 说 的 话 必 趁 你 们 在 世 的 日 子 成 就 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 以 色 列 家 的 人 说 , 他 所 见 的 异 象 是 关 乎 后 来 许 多 的 日 子 , 所 说 的 预 言 是 指 着 极 远 的 时 候 。
 • 所 以 你 要 对 他 们 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 的 话 没 有 一 句 再 耽 延 的 , 我 所 说 的 必 定 成 就 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Ты живешь среди упрямого племени. Есть глаза у них, чтобы видеть, но они не видят, уши есть у них, чтобы слышать, но они не слышат, ибо они — упрямое племя!
 • А ты, человек, собери дорожный мешок изгнанника и уходи среди бела дня, у всех на виду, уходи прочь из своего дома у всех на виду! Быть может, поймут они, это упрямое племя.
 • Сложи вещи свои в дорожный мешок изгнанника и вынеси среди бела дня, у всех на виду. А вечером уходи у всех на виду, как уходят изгнанники.
 • У всех на виду сделай пролом в стене и выноси через него свои вещи.
 • У всех на виду взвали мешок на плечи и неси его в потемках. Лицо свое покрой и не будешь видеть эту землю, ибо Я делаю тебя знаком для народа Израилева».
 • Я сделал все, что было мне приказано. Среди бела дня я вынес свои вещи, сложив их в дорожный мешок изгнанника, а вечером своими руками я сделал пролом в стене и понес мешок в потемках, у всех на виду, взвалив его на плечи.
 • Утром было мне слово Господа:
 • «Человек! Израильтяне, это упрямое племя, спрашивали у тебя: „Что ты делаешь?”
 • Ответь же им: „Так говорит Господь Бог: это — предсказание о судьбе правителя иерусалимского и всех израильтян, что там живут”.
 • Скажи им: „Я — знак для вас. С ними будет то же самое, что сделал я: в изгнание и плен они уйдут!
 • Правитель их в потемках взвалит мешок на плечи и понесет его. И проломят стену, чтобы вывести его. Лицо свое он покроет, и глаза его не увидят эту землю.
 • Я наброшу на него Мою сеть, попадет он в Мои тенета. Я заставлю его идти в Вавилон, в страну халдеев — да только видеть ее он не будет! И там он умрет.
 • Всех, кто вокруг него, помощников его и воинов, Я развею по ветру, буду гнать их мечом.
 • И поймут они, что Я — Господь, когда рассею их среди народов, развею по странам.
 • Но некоторых из них Я спасу от меча, от голода и мора, чтобы они поведали народам, среди которых будут жить, о всех своих былых мерзостях. И поймут они, что Я — Господь!”»
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Хлеб свой ешь, дрожа от ужаса, воду пей, трепеща от страха!
 • Скажи народу этой земли: „Так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о стране Израилевой: в страхе будут они есть хлеб свой, воду пить в ужасе, ибо опустеет страна, лишится своего изобилия — из–за беззакония жителей ее.
 • Населенные города будут разрушены, земля станет пустыней, и поймете вы, что Я — Господь”».
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Что это за поговорка у вас, в стране Израилевой: „Идет время — и все видения обращаются в ничто”?
 • Потому скажи им: „Так говорит Господь Бог: Я уничтожу эту поговорку, не будут впредь в Израиле повторять ее!” И скажи им так: „Пришло время — и все видения исполнятся!
 • Не будет впредь ни одного пророчества ложного, ни одного предсказания пустого среди народа Израилева.
 • Что бы ни сказал Я, Господь, — это и исполнится, и теперь уже без промедления. На вашем веку, упрямое племя, Я исполню слово, Мною сказанное! — говорит Господь Бог”».
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Вот, говорят израильтяне: „Видения, о которых он рассказывает, сбудутся спустя многие годы, он пророчествует о временах далеких”.
 • Потому скажи им: „Так говорит Господь Бог: ныне не будет отсрочки Моим словам. Что Я скажу, то и исполнится, — говорит Господь Бог”».