Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, посредѣ́ непра́вдъ и́хъ ты́ живе́ши, и́же о́чи и́мутъ ви́дѣти, и не ви́дятъ, и у́шы и́мутъ е́же слы́шати, и не слы́шатъ, зане́ до́мъ преогорчева́яй е́сть.
 • И ты́, сы́не человѣ́чь, сотвори́ себѣ́ сосу́ды плѣ́н­нически, и плѣне́нъ бу́ди дне́мъ предъ ни́ми, и преселе́нъ бу́ди от­ мѣ́ста тво­его́ на мѣ́сто друго́е предъ ни́ми, я́ко да ви́дятъ, зане́ до́мъ прогнѣвля́яй е́сть.
 • И да изнесе́ши сосу́ды твоя́, я́ко сосу́дъ плѣ́н­ническiй, дне́мъ предъ очи́ма и́хъ: ты́ же изы́деши въ ве́черъ предъ ни́ми, я́коже исхо́дитъ плѣ́н­никъ.
 • Прокопа́й себѣ́ стѣ́ну, и да изы́деши сквоз­ѣ́ ю́ предъ ни́ми.
 • На ра́менѣхъ взя́тъ бу́деши и покрове́нъ изы́деши, лице́ твое́ покры́еши, и да не ви́диши земли́, поне́же чу́до тя́ да́хъ до́му Изра́илеву.
 • И сотвори́хъ та́ко все́, ели́ко ми́ заповѣ́да Госпо́дь: и сосу́ды изнесо́хъ я́ко сосу́ды плѣ́н­ничы дне́мъ, и въ ве́черъ прокопа́хъ себѣ́ стѣ́ну руко́ю, и о́тай изыдо́хъ, и на ра́мена взя́тъ бы́хъ предъ ни́ми.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне зау́тра ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, не рѣ́ша ли къ тебѣ́ до́мъ Изра́илевъ, до́мъ прогнѣвля́яй: что́ ты твори́ши?
 • Рцы́ къ ни́мъ: та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: ко кня́зю и старѣ́йшинамъ Иерусали́млимъ, и всему́ до́му Изра́илеву, и́же су́ть средѣ́ и́хъ,
 • рцы́, я́ко а́зъ чудеса́ творю́, я́коже сотвори́хъ, си́це и́мъ бу́детъ: во преселе́нiи и во плѣне́нiи изы́дутъ.
 • И кня́зь средѣ́ и́хъ на ра́мена взя́тъ бу́детъ, и о́тай изы́детъ сквоз­ѣ́ стѣ́ну, и прокопа́етъ, е́же ему́ изы́ти сквоз­ѣ́ ю́, лице́ свое́ покры́етъ, да не ви́димь бу́детъ очесы́, и са́мъ земли́ не у́зритъ.
 • И простру́ мре́жу мою́ на́нь, и я́тъ бу́детъ во одержа́нiи мо­е́мъ, и введу́ его́ въ Вавило́нъ въ зе́млю Халде́йску, и не у́зритъ ея́, и та́мо сконча́ет­ся.
 • И вся́, и́же о́крестъ его́, помо́щники его́, и вся́ заступа́ющыя его́ разсѣ́ю по всѣ́мъ вѣ́тромъ, и ме́чь излiю́ вслѣ́дъ и́хъ:
 • и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Госпо́дь, и егда́ разсы́плю я́ во язы́ки и разсѣ́ю я́ по страна́мъ:
 • и оста́влю от­ ни́хъ му́жы въ число́ от­ меча́ и от­ гла́да и от­ сме́рти, я́ко да повѣ́дятъ вся́ беззако́нiя и́хъ во язы́цѣхъ, а́може вни́дутъ: и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, хлѣ́бъ тво́й съ болѣ́знiю снѣ́си и во́ду твою́ со страда́нiемъ и ско́рбiю испiе́ши.
 • И рече́ши къ лю́демъ земли́: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь живу́щымъ во Иерусали́мѣ на земли́ Изра́илевѣ: хлѣ́бы своя́ съ недоста́ткомъ снѣдя́тъ и во́ду свою́ съ па́губою испiю́тъ: я́ко да поги́бнетъ земля́ со исполне́нiемъ сво­и́мъ, въ нече́стiи бо вси́ живу́щiи въ не́й.
 • И гра́ди и́хъ населе́н­нiи опустѣ́ютъ, и земля́ и́хъ въ поги́бель бу́детъ, и увѣ́сте, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, ка́я при́тча сiя́ ва́мъ на земли́ Изра́илевѣ, глаго́лющымъ: до́лги дни́, поги́бе вся́кое видѣ́нiе?
 • Сего́ ра́ди рцы́ къ ни́мъ: та́ко глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: от­вращу́ при́тчу сiю́, и пото́мъ не реку́тъ при́тчи тоя́ до́мъ Изра́илевъ, я́ко рече́ши къ ни́мъ: при­­бли́жишася дні́е и сло́во вся́каго видѣ́нiя.
 • Зане́ не бу́детъ ктому́ вся́кое видѣ́нiе ло́жное, и волхву́яй уго́дная средѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Я́ко а́зъ Госпо́дь воз­глаго́лю словеса́ моя́, воз­глаго́лю и сотворю́ и не продолжу́ ктому́: во дни́ ва́шя, до́ме прогнѣ́ваяй, реку́ сло́во и сотворю́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, се́, до́мъ Изра́илевъ преогорчева́яй глаго́люще глаго́лютъ: видѣ́нiе, е́же се́й ви́дитъ, на дни́ мно́ги, и на времена́ до́лга се́й прорица́етъ.
 • Сего́ ра́ди рцы́ къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: не продолжа́т­ся ктому́ вся́ словеса́ моя́, я́же воз­глаго́лю: я́ко воз­глаго́лю сло́во и сотворю́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! ты живешь среди дома мятежного; у них есть глаза, чтобы видеть, а не видят; у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат; потому что они – мятежный дом.
 • Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их; может быть, они уразумеют, хотя они – дом мятежный;
 • и вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем, перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения.
 • Перед глазами их проломай себе отверстие в стене, и вынеси через него.
 • Перед глазами их возьми ношу на плечо, впотьмах вынеси ее, лице твое закрой, чтобы не видеть земли; ибо Я поставил тебя знамением дому Израилеву.
 • И сделал я, как повелено было мне; вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукою отверстие в стене, впотьмах вынес ношу и поднял на плечо перед глазами их.
 • И было ко мне слово Господне поутру:
 • сын человеческий! не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный: «что ты делаешь?»
 • Скажи им: так говорит Господь Бог: это – предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там.
 • Скажи: я знамение для вас; что делаю я, то будет с ними, – в переселение, в плен пойдут они.
 • И начальствующий, который среди них, впотьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее; он закроет лице свое, так что не увидит глазами земли сей.
 • И раскину на него сеть Мою, и будет пойман в тенета Мои, и отведу его в Вавилон, в землю Халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет.
 • А всех, которые вокруг него, споборников его и все войско его развею по всем ветрам, и обнажу вслед их меч.
 • И узнают, что Я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям.
 • Но небольшое число их Я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, к которым пойдут, о всех своих мерзостях; и узнают, что Я Господь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью.
 • И скажи народу земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой: они хлеб свой будут есть с печалью и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней.
 • И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что Я Господь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! что за поговорка у вас, в земле Израилевой: «много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет»?
 • Посему скажи им: так говорит Господь Бог: уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля; но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого.
 • Ибо уже не останется втуне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом.
 • Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю, исполнится, и не будет отложено; в ваши дни, мятежный дом, Я изрек слово, и исполню его, говорит Господь Бог.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! вот, дом Израилев говорит: «пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах».
 • Посему скажи им: так говорит Господь Бог: ни одно из слов Моих уже не будет отсрочено, но слово, которое Я скажу, сбудется, говорит Господь Бог.
 • Анан мага Тењирден сљз болду:
 • «Адам уулу! Сен козголоњчул тукумдун арасында жашап жатасыњ. Алардын кљрљ турган кљзє бар, бирок кљрєшпљйт, алардын уга турган кулагы бар, бирок угушпайт, себеби алар – козголоњчул тукум.
 • Ал эми сен, адам уулу, кљчєєгљ керектєє нерселерињди даярда, анан алардын кљз алдында кєндєз кљчєп кет, алардын кљз алдында љзєњ турган жерден башка жерге кљчєп кет. Алар козголоњчул тукум болгонуна карабастан, балким, тєшєнєшљр.
 • Љзєњдєн буюмдарыњды кљчєєгљ керектєє буюмдар катары алардын кљз алдында кєндєз алып чык, љзєњ да кљчєп бараткандай болуп, алардын кљз алдында кечинде чык.
 • Алардын кљз алдында дубалды теш, буюмдарыњды ошол тешик аркылуу алып чык.
 • Алардын кљз алдында жєгєњдє ийиниње салып, аны карањгыда алып чык, жерди кљрбљш єчєн, жєзєњдє жаап ал, анткени Мен сени Ысрайылга белги катары койдум».
 • Ошондо мага кандай буйрук берилсе, мен ошондой кылдым: буюмдарымды кљчєєгљ керектєє буюмдар катары кєндєз алып чыктым, кечинде болсо дубалды колум менен тешип, карањгыда жєктє алып чыгып, алардын кљз алдында ийиниме салдым.
 • Эртењ менен мага Тењирден сљз болду:
 • «Адам уулу! Козголоњчул Ысрайыл сенден: “Эмне кылып жатасыњ?” – деп сураган жокпу?
 • Аларга айт: Кудай-Тењир мындай дейт де: “Бул пайгамбарчылык Иерусалимдеги башкаруучуга жана ал жерде жашаган бєт Ысрайылга тиешелєє”.
 • Айт: “Мен силер єчєн жышаанмын. Мен эмне кылсам, аларга ошондой болот, алар кљчєрєлљт, туткунга кетет”.
 • Алардын арасындагы башчы жєгєн ийинине салып, карањгыда чыгат. Аны дубал аркылуу жљнљтєш єчєн, дубалды тешишет. Ал бул жерди кљрбљш єчєн, жєзєн жаап алат.
 • Мен ага торумду жаям, ал Менин торума тєшљт, Мен аны Бабылга, Каздим жерине, алып келем, бирок ал аны кљрбљйт, ошол жерде љлљт.
 • Ал эми анын тегерегиндеги жактоочуларын жана бєт аскерин туш тарапка сапырып жиберем, анан алардын артынан кылычты кынынан сууруйм.
 • Мен аларды элдердин арасына чачып жибергенде, жер-жерлерге сапырып жибергенде, алар Менин Тењир экенимди билишет.
 • Алар кайсы элдердин арасына барышса, ошол элдердин арасында љздљрєнєн бардык жийиркеничтери жљнєндљ айтып беришсин єчєн, Мен алардын ичинен бир аз сандагы адамдарды кылычтан, ачарчылыктан жана жугуштуу оорудан сактап калам. Ошондо алар Менин Тењир экенимди билишет».
 • Анан мага Тењирден сљз болду:
 • «Адам уулу! Наныњды титиреп же, сууњду калтырап жана кайгырып ич.
 • Анан бул жердин элине айт: Кудай-Тењир Иерусалимдин тургундары жљнєндљ, Ысрайыл жери жљнєндљ мындай дейт де: Алар љз нанын кайгы менен жешет, љз суусун сарсанаа болуп ичишет, анткени алардын жери анда жашагандардын кыянат иштери єчєн бардык молчулуктан ажырайт.
 • Эл отурукташкан шаарлар бєлгєнгљ учурап, жер ээн калат, ошондо силер Менин Тењир экенимди билесињер».
 • Анан мага Тењирден сљз болду:
 • «Адам уулу! Силердин Ысрайыл жеринде: “Кљп кєндљр љтљт, анан ар кандай пайгамбарчылык жок болот”, – деп айтып жєргљн макалыњар эмне деген макал?
 • Ошондуктан аларга айт: Кудай-Тењир мындай дейт: “Бул макалды жок кылам, ошондон кийин Ысрайылда мындай макал айтышпайт, бирок аларга айт: «Ал кєндљрдєн келерине жана ар бир пайгамбарчылыктын аткарыларына аз калды»”.
 • Анткени Ысрайылда мындан ары эч кандай жалган кљрєнєш жана жалган пайгамбарчылык болбойт.
 • Анткени Мен Тењирмин, Мен айтып жатам, Мен айткан сљз аткарылат, кийинкиге калтырылбайт. Силердин кєндљрєњљрдљ, козголоњчул тукум, Мен эмнени айтсам, ошону аткарам», – дейт Кудай-Тењир.
 • Анан мага Тењирден сљз болду:
 • «Адам уулу! Ысрайыл мындай деп жатат: “Ал кљргљн пайгамбарчылык кљрєнєш кљп кєндљрдљн кийин аткарылат, ал алыскы мезгилдер жљнєндљ пайгамбарчылык кылып жатат”.
 • Ошондуктан аларга айт: Кудай-Тењир мындай дейт: “Мындан ары Менин сљзємдєн бири да кийинки мљљнљткљ калтырылбайт. Бирок Мен айткан сљз аткарылат”», – дейт Кудай-Тењир.