Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, засвидѣ́тел­ст­вуй Иерусали́му беззако́нiя его́
 • и рече́ши: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь дще́ри Иерусали́мстѣй: ко́рень тво́й и бытiе́ твое́ от­ земли́ Ханане́йски: оте́цъ тво́й Аморре́анинъ и ма́ти твоя́ Хетте́аныня:
 • и рожде́нiе твое́, въ о́ньже де́нь роди́лася еси́, не обяза́ша сосе́цъ тво­и́хъ {Евр.: не от­рѣ́заша ти́ пу́па.}, и водо́ю не омы́ша тя́ на спасе́нiе, ни со́лiю осоли́ша, ниже́ пелена́ми пови́ша:
 • и не пощадѣ́ тебе́ о́ко мое́, е́же сотвори́ти тебѣ́ еди́но от­ всѣ́хъ си́хъ, пострада́ти что́ о тебѣ́, и от­ве́ржена была́ еси́ на лице́ по́ля стро́пот­ст­вомъ души́ тво­ея́, въ де́нь въ о́ньже роди́лася еси́.
 • И про­идо́хъ сквоз­ѣ́ тя и ви́дѣхъ тя́ смѣ́шену во кро́ви тво­е́й и реко́хъ ти́: от­ кро́ве тво­ея́ жива́ бу́ди: и реко́хъ тебѣ́: во кро́ви тво­е́й живо́тъ тво́й:
 • умножа́йся, я́коже прозябе́нiе се́лное да́хъ тя́, и умно́жилася еси́ и воз­вели́чилася и вошла́ еси́ во гра́ды градо́въ: сосцы́ тво­и́ воз­расто́ша, и вла́си тво­и́ просвѣтлѣ́ша, ты́ же была́ еси́ нага́ и безъ красы́.
 • И про­идо́хъ сквоз­ѣ́ тя и ви́дѣхъ тя́: и се́, вре́мя твое́, я́ко вре́мя вита́ющихъ: и простро́хъ крилѣ́ мо­и́ на тя́ и при­­кры́хъ сту́дъ тво́й, и кля́хся тебѣ́ и внидо́хъ въ завѣ́тъ съ тобо́ю, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, и была́ еси́ мнѣ́:
 • и омы́хъ тя́ водо́ю и ополоска́хъ кро́вь твою́ от­ тебе́ и пома́захъ тя́ еле́емъ,
 • и облеко́хъ тя́ въ пестроты́ и обу́хъ тя́ въ червле́ны, и препоя́сахъ тя́ виссо́номъ и воз­ложи́хъ на тя́ триха́птонъ,
 • и украси́хъ тя́ у́тварiю и воз­ложи́хъ запя́стiе на ру́цѣ тво­и́ и гри́вну на вы́ю твою́,
 • и да́хъ усеря́зи на но́здри твоя́ и ко́лца во у́шы тво­и́ и вѣне́цъ хвалы́ на главу́ твою́:
 • и украше́н­на была́ еси́ зла́томъ и сребро́мъ, и оде́жды твоя́ виссо́н­ны и триха́пты и испещре́нiя, семида́лъ и ме́дъ и ма́сло я́ла еси́, и была́ еси́ добра́ зѣло́ зѣло́, и упра́вилася еси́ на ца́р­ст­во:
 • и изы́де и́мя твое́ во язы́ки въ добро́тѣ тво­е́й, зане́ соверше́н­но бѣ́ лѣ́потою въ красотѣ́, ю́же учини́хъ на тебѣ́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Ты́ же упова́ла еси́ на добро́ту твою́ и соблуди́ла еси́ во и́мени тво­е́мъ и излiя́ла еси́ блуже́нiе твое́ на вся́каго мимоходя́щаго, тому́ была́ еси́, ему́же не подоба́­ше:
 • и взяла́ еси́ от­ ри́зъ тво­и́хъ и сотвори́ла себѣ́ кумíры сошве́ныя и соблуди́ла еси́ съ ни́ми, и не вни́деши, и не бу́детъ.
 • И взяла́ еси́ сосу́ды хвалы́ тво­ея́ от­ сребра́ мо­его́ и зла́та мо­его́, от­ ни́хже да́хъ тебѣ́, и сотвори́ла себѣ́ о́бразы му́жески, и соблуди́ла еси́ въ ни́хъ.
 • И взяла́ еси́ ри́зы своя́ испещре́н­ныя и одѣ́ялася еси́ въ ня́, и ма́сло мое́ и ѳимiа́мъ мо́й положи́ла еси́ предъ лице́мъ и́хъ,
 • и хлѣ́бы моя́, я́же да́хъ тебѣ́, семида́ломъ и ма́сломъ и ме́домъ напита́хъ тя́, и положи́ла еси́ та́ предъ лице́мъ и́хъ въ воню́ благо­уха́нiя. И бы́сть по си́хъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь,
 • и взяла́ еси́ сы́ны твоя́ и дще́ри твоя́, я́же родила́ еси́, и закла́ла еси́ и́мъ въ потребле́нiе. Еда́ ма́ло соблуди́ла еси́?
 • И закла́ла еси́ ча́да твоя́ и дала́ еси́ я́, внегда́ при­­несла́ еси́ и́хъ на же́ртву и́мъ.
 • Сiе́ па́че вся́каго блуда́ тво­его́ и гну́сностей тво­и́хъ: и не помяну́ла еси́ дні́й младе́н­ства тво­его́, егда́ была́ еси́ нага́ и безобра́зна, и смѣ́шена во кро́ви тво­е́й жила́ еси́.
 • И бы́сть по всѣ́хъ зло́бахъ тво­и́хъ, го́ре го́ре тебѣ́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь,
 • и создала́ еси́ себѣ́ хра́мъ блудни́ческiй и сотвори́ла себѣ́ полага́нiя на всѣ́хъ сто́гнахъ:
 • и въ нача́лѣ вся́каго пути́ создала́ еси́ блуди́лища своя́ и растли́ла добро́ту твою́, и разложи́ла го́лени твоя́ вся́кому мимоходя́щему и умно́жила еси́ блу́дъ тво́й:
 • и соблуди́ла съ сынми́ Еги́петскими сосѣ́ды тво­и́ми дебелопло́тными, и мно́гажды блуди́ла еси́, е́же разгнѣ́вати мя́.
 • И се́, простру́ ру́ку мою́ на тя́ и от­ве́ргу зако́ны твоя́ и преда́мъ тя́ душа́мъ ненави́дящымъ тебе́, дще́ремъ иноплеме́н­никовъ, совраща́ющымъ тя́ съ пути́ тво­его́, и́мже нече́­ст­вовала еси́.
 • И соблуди́ла еси́ съ сынми́ Асси́ровыми и ниже́ та́ко насы́тилася еси́: и соблуди́ла и не насы́тилася,
 • и умно́жила завѣ́ты твоя́ ко земли́ Ханане́йстѣй, Халде́йстѣй, и ниже́ въ си́хъ насы́тилася еси́.
 • Что́ сотворю́ се́рдцу тво­ему́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, внегда́ твори́ши вся́ сiя́ дѣла́ жены́ блудни́цы проде́рзыя? И соблуди́ла еси́ трегу́бо во дще́рехъ тво­и́хъ.
 • Егда́ согради́ла еси́ блуди́лище твое́ въ нача́лѣ вся́каго пути́ и высо́кая твоя́ сотвори́ла еси́ на всѣ́хъ сто́гнахъ, и не была́ я́ко блудни́ца собира́ющая нае́мъ.
 • Жена́ любо­дѣ́йница подо́бна тебѣ́, от­ му́жа сво­его́ взе́млющи нае́мъ,
 • всѣ́мъ блуди́в­шымъ съ не́ю дая́ше нае́мъ: и ты́ дала́ еси́ нае́мъ всѣ́мъ рачи́телемъ тво­и́мъ и обременя́ла и́хъ, е́же при­­ходи́ти и́мъ къ тебѣ́ от­всю́ду во блуже́нiя твоя́.
 • И бы́сть въ тебѣ́ сопроти́вно обы́чаю же́нску во блуже́нiи тво­е́мъ, и съ тобо́ю соблуди́в­шымъ, вмѣ́сто е́же бы да́ти тебѣ́ нае́мъ, и нае́мъ не даде́ся тебѣ́, и бы́сть въ тебѣ́ сопроти́вно.
 • Сего́ ра́ди слы́ши, блудни́це, сло́во Госпо́дне.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: зане́ излiя́ла еси́ мѣ́дь твою́, и от­кры́ет­ся сра́мъ тво́й во блуже́нiи тво­е́мъ ко рачи́телемъ тво­и́мъ, и во вся́ помышле́нiя беззако́нiй тво­и́хъ, и во кро́ви ча́дъ тво­и́хъ, я́же дала́ еси́ и́мъ:
 • сего́ ра́ди, се́, а́зъ на тя́ соберу́ вся́ похотники́ твоя́, съ ни́миже смѣси́лася еси́, и всѣ́хъ, и́хже люби́ла еси́, со всѣ́ми, и́хже ненави́дѣла еси́: и соберу́ я́ на тя́ от­всю́ду и от­кры́ю зло́бы твоя́ къ ни́мъ, и у́зрятъ ве́сь сра́мъ тво́й.
 • И от­мщу́ ти от­мще́нiемъ любо­дѣ́йцы и пролива́ющiя кро́вь, и положу́ тя во кро́ви я́рости и рве́нiя,
 • и преда́мъ тя́ въ ру́цѣ и́хъ, и раскопа́ютъ блуди́лище твое́ и разоря́тъ высо́кая твоя́, и совлеку́тъ съ тебе́ ри́зы твоя́ и во́змутъ сосу́ды хвалы́ тво­ея́, и оста́вятъ тя́ на́гу и безсту́дну:
 • и при­­веду́тъ на тя́ наро́ды, и побiю́тъ тебе́ ка́менiемъ и изсѣку́тъ тя́ мечьми́ сво­и́ми,
 • и запаля́тъ до́мы твоя́ огне́мъ и сотворя́тъ въ тебѣ́ от­мще́нiе предъ жена́ми мно́гими: и обращу́ тя от­ блуже́нiя, и найма́ ктому́ не да́си.
 • И послю́ я́рость мою́ на тя́, и отъ­и́мет­ся рве́нiе мое́ от­ тебе́: и почі́ю и ктому́ не попеку́ся.
 • Поне́же не помяну́ла еси́ дні́й младе́н­ства тво­его́ и опеча́лила мя́ во всѣ́хъ си́хъ: и се́, а́зъ пути́ твоя́ на главу́ твою́ да́хъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и та́ко сотвори́ла еси́ нече́стiе по всѣ́мъ беззако́ниемъ тво­и́мъ.
 • Сiя́ су́ть вся́, ели́ка реко́ша на тя́ въ при́тчи, глаго́люще: я́коже ма́ти, та́ко и дще́рь.
 • Дще́рь ма́тере тво­ея́ ты́ еси́, от­ри́нув­шая му́жа сво­его́ и ча́да своя́: и сестры́ се́стръ тво­и́хъ, от­ри́нув­шыя муже́й сво­и́хъ и ча́дъ сво­и́хъ: ма́ти ва́ша Хетте́аныня, а оте́цъ ва́шъ Аморре́й:
 • сестра́ ва́ша старѣ́йшая самарі́а, та́ и дще́ри ея́ живу́щыя ошу́юю тебе́: и сестра́ твоя́ ме́ншая, живу́щая одесну́ю тебе́, Cодо́ма и дще́ри ея́.
 • Но ниже́ по путе́мъ и́хъ ходи́ла еси́, ниже́ сотвори́ла по беззако́ниемъ и́хъ поне́ ма́ло, и превоз­шла́ еси́ и́хъ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ.
 • Живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, не сотвори́ла Cодо́ма сiя́ сестра́ твоя́ и дще́ри ея́, я́коже ты́ сотвори́ла и дще́ри твоя́.
 • Оба́че сiе́ беззако́нiе Cодо́мы сестры́ тво­ея́, го́рдость въ сы́тости хлѣ́ба и во изоби́лiи вина́, и сластолю́б­ст­воваша та́ и дще́ри ея́: сiе́ бя́ше е́й и дще́ремъ ея́: и руки́ убо́гому и ни́щему не подая́ху,
 • и велича́хуся, и сотвори́ша беззако́нiя предо мно́ю: и от­верго́хъ я́ я́коже ви́дѣхъ.
 • Самарі́а же по́лъ грѣхо́въ тво­и́хъ не согрѣши́: и умно́жила еси́ беззако́нiя твоя́ па́че о́нѣхъ, и оправда́ла еси́ сестры́ твоя́ во всѣ́хъ беззако́нiихъ тво­и́хъ, я́же сотвори́ла еси́.
 • И ты́ прiими́ муче́нiе твое́, въ не́мже растли́ла еси́ сестры́ твоя́ во грѣсѣ́хъ тво­и́хъ, и́миже беззако́н­новала па́че тѣ́хъ, и оправда́ла и́хъ па́че тебе́: и ты́ посрами́ся и прiими́ безче́стiе твое́, внегда́ оправда́ти тебѣ́ сестры́ твоя́.
 • И обращу́ обраще́нiя и́хъ, обраще́нiе Cодо́мы и дще́рей ея́, и обраще́нiе самарі́и и дщере́й ея́, и обращу́ обраще́нiе твое́ средѣ́ и́хъ,
 • я́ко да прiи́меши муче́нiе твое́ и безче́стна бу́деши от­ всѣ́хъ, я́же сотвори́ла еси́ во разгнѣ́ванiи мо­е́мъ.
 • И сестра́ твоя́ Cодо́ма и дще́ри ея́ воз­ста́вят­ся, я́коже бѣ́ша испе́рва: и самарі́а и дще́ри ея́ воз­ста́вят­ся, я́коже бѣ́ша испе́рва: и ты́ и дще́ри твоя́ воз­ста́витеся, я́коже бѣ́сте пре́жде.
 • И не была́ Cодо́ма сестра́ твоя́ во слы́шанiе во устѣ́хъ тво­и́хъ во дне́хъ горды́ни тво­ея́,
 • пре́жде от­крове́нiя зло́бъ тво­и́хъ, я́коже ны́нѣ укори́зна еси́ дще́рей Си́рскихъ и всѣ́хъ су́щихъ о́крестъ ея́ дще́рей иноплеме́н­ничихъ одержа́щихъ тя́ о́крестъ:
 • нече́стiя твоя́ и беззако́нiя твоя́ ты́ понесла́ еси́ я́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и сотворю́ въ тебѣ́, я́коже сотвори́ла еси́, я́коже презрѣ́ла еси́ е́же преступи́ти завѣ́тъ мо́й:
 • и воспомяну́ а́зъ завѣ́тъ мо́й, и́же съ тобо́ю во дне́хъ младе́н­ства тво­его́, и воз­ста́влю тебѣ́ завѣ́тъ вѣ́чный:
 • и помяне́ши пути́ твоя́ и безче́стна бу́деши, внегда́ по́ймеши сестры́ твоя́ старѣ́йшыя со юнѣ́йшими тво­и́ми, и да́мъ я́ тебѣ́ на созида́нiе, но не от­ завѣ́та тво­его́:
 • и воз­ста́влю а́зъ завѣ́тъ мо́й съ тобо́ю, и увѣ́си, я́ко а́зъ Госпо́дь:
 • я́ко да помяне́ши и усрами́шися, и не бу́детъ тебѣ́ ктому́ от­ве́рсти у́стъ тво­и́хъ от­ лица́ безче́стiя тво­его́, егда́ ми́лостивъ бу́ду тебѣ́ по всѣ́мъ, ели́ка сотвори́ла еси́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! выскажи Иерусалиму мерзости его
 • и скажи: так говорит Господь Бог дщери Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой Аморрей, и мать твоя Хеттеянка;
 • при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита.
 • Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего.
 • И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Так, Я сказал тебе: «в кровях твоих живи!»
 • Умножил тебя как полевые растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волоса у тебя выросли; но ты была нага и непокрыта.
 • И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви; и простер Я воскрилия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, – и ты стала Моею.
 • Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем.
 • И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом.
 • И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье.
 • И дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим и на голову твою прекрасный венец.
 • Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия.
 • И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог.
 • Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему.
 • И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет.
 • И взяла нарядные твои вещи из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними.
 • И взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей Мой и фимиам Мой,
 • и хлеб Мой, который Я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми Я питал тебя, ты поставляла перед ними в приятное благовоние; и это было, говорит Господь Бог.
 • И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне, и приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было блудодействовать?
 • Но ты и сыновей Моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь.
 • И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нага и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание.
 • И после всех злодеяний твоих, – горе, горе тебе! говорит Господь Бог, –
 • ты построила себе блудилища и наделала себе возвышений на всякой площади;
 • при начале всякой дороги устроила себе возвышения, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножила блудодеяния твои.
 • Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя Меня.
 • И вот, Я простер на тебя руку Мою, и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям Филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего.
 • И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась; блудила с ними, но тем не удовольствовалась;
 • и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась.
 • Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница!
 • Когда ты строила себе блудилища при начале всякой дороги и делала себе возвышения на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки,
 • но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих.
 • Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою.
 • У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами: не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков; и потому ты поступала в противность другим.
 • Посему выслушай, блудница, слово Господне!
 • Так говорит Господь Бог: за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, –
 • за то вот, Я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой.
 • Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, – и предам тебя кровавой ярости и ревности;
 • предам тебя в руки их и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою.
 • И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими.
 • Сожгут домы твои огнем и совершат над тобою суд перед глазами многих жен; и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков.
 • И утолю над тобою гнев Мой, и отступит от тебя негодование Мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться.
 • За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей и всем этим раздражала Меня, вот, и Я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей.
 • Вот, всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе: «какова мать, такова и дочь».
 • Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, – и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша Хеттеянка, и отец ваш Аморрей.
 • Бо́льшая же сестра твоя – Самария, с дочерями своими живущая влево от тебя; а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее.
 • Но ты и не их путями ходила и не по их мерзостям поступала; этого было мало: ты поступала развратнее их на всех путях твоих.
 • Живу Я, говорит Господь Бог; Содома, сестра твоя, не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои.
 • Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала.
 • И возгордились они, и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я отверг их.
 • И Самария половины грехов твоих не нагрешила; ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя.
 • Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих; по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих.
 • Но Я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих,
 • дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением.
 • И сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое; и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше.
 • О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей,
 • доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон.
 • За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь.
 • Ибо так говорит Господь Бог: Я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза.
 • Но Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз.
 • И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, бо́льших тебя, как и меньших тебя, и когда Я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза.
 • Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, что Я Господь,
 • для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда Я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог.
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 你 要 使 耶 路 撒 冷 知 道 她 那 些 可 憎 的 事 ,
 • 说 主 耶 和 华 对 耶 路 撒 冷 如 此 说 , 你 根 本 , 你 出 世 , 是 在 迦 南 地 。 你 父 亲 是 亚 摩 利 人 , 你 母 亲 是 赫 人 。
 • 论 到 你 出 世 的 景 况 , 在 你 初 生 的 日 子 没 有 为 你 断 脐 带 , 也 没 有 用 水 洗 你 , 使 你 洁 净 , 丝 毫 没 有 撒 盐 在 你 身 上 , 也 没 有 用 布 裹 你 。
 • 谁 的 眼 也 不 可 怜 你 , 为 你 作 一 件 这 样 的 事 怜 恤 你 。 但 你 初 生 的 日 子 扔 在 田 野 , 是 因 你 被 厌 恶 。
 • 我 从 你 旁 边 经 过 , 见 你 滚 在 血 中 , 就 对 你 说 , 你 虽 在 血 中 , 仍 可 存 活 。 你 虽 在 血 中 , 仍 可 存 活 。
 • 我 使 你 生 长 好 像 田 间 所 长 的 , 你 就 渐 渐 长 大 , 以 致 极 其 俊 美 , 两 乳 成 形 , 头 发 长 成 , 你 却 仍 然 赤 身 露 体 。
 • 我 从 你 旁 边 经 过 , 看 见 你 的 时 候 正 动 爱 情 , 便 用 衣 襟 搭 在 你 身 上 , 遮 盖 你 的 赤 体 。 又 向 你 起 誓 , 与 你 结 盟 , 你 就 归 于 我 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 那 时 我 用 水 洗 你 , 洗 净 你 身 上 的 血 , 又 用 油 抹 你 。
 • 我 也 使 你 身 穿 绣 花 衣 服 , 脚 穿 海 狗 皮 鞋 , 并 用 细 麻 布 给 你 束 腰 , 用 丝 绸 为 衣 披 在 你 身 上 ,
 • 又 用 妆 饰 打 扮 你 , 将 镯 子 戴 在 你 手 上 , 将 金 链 戴 在 你 项 上 。
 • 我 也 将 环 子 戴 在 你 鼻 子 上 , 将 耳 环 戴 在 你 耳 朵 上 , 将 华 冠 戴 在 你 头 上 。
 • 这 样 , 你 就 有 金 银 的 妆 饰 , 穿 的 是 细 麻 衣 和 丝 绸 , 并 绣 花 衣 。 吃 的 是 细 面 , 蜂 蜜 , 并 油 。 你 也 极 其 美 貌 , 发 达 到 王 后 的 尊 荣 。
 • 你 美 貌 的 名 声 传 在 列 邦 中 , 你 十 分 美 貌 , 是 因 我 加 在 你 身 上 的 威 荣 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 只 是 你 仗 着 自 己 的 美 貌 , 又 因 你 的 名 声 就 行 邪 淫 。 你 纵 情 淫 乱 , 使 过 路 的 任 意 而 行 。
 • 你 用 衣 服 为 自 己 在 高 处 结 彩 , 在 其 上 行 邪 淫 。 这 样 的 事 将 来 必 没 有 , 也 必 不 再 行 了 。
 • 你 又 将 我 所 给 你 那 华 美 的 金 银 , 宝 器 为 自 己 制 造 人 像 , 与 他 行 邪 淫 。
 • 又 用 你 的 绣 花 衣 服 给 他 披 上 , 并 将 我 的 膏 油 和 香 料 摆 在 他 跟 前 。
 • 又 将 我 赐 给 你 的 食 物 , 就 是 我 赐 给 你 吃 的 细 面 , 油 , 和 蜂 蜜 , 都 摆 在 他 跟 前 为 馨 香 的 供 物 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 并 且 你 将 给 我 所 生 的 儿 女 焚 献 给 他 。
 • 你 行 淫 乱 岂 是 小 事 , 竟 将 我 的 儿 女 杀 了 , 使 他 们 经 火 归 与 他 麽 。
 • 你 行 这 一 切 可 憎 和 淫 乱 的 事 , 并 未 追 念 你 幼 年 赤 身 露 体 滚 在 血 中 的 日 子 。
 • 你 行 这 一 切 恶 事 之 后 ( 主 耶 和 华 说 , 你 有 祸 了 。 有 祸 了 。 )
 • 又 为 自 己 建 造 圆 顶 花 楼 , 在 各 街 上 作 了 高 台 。
 • 你 在 一 切 市 口 上 建 造 高 台 , 使 你 的 美 貌 变 为 可 憎 的 , 又 与 一 切 过 路 的 多 行 淫 乱 。
 • 你 也 和 你 邻 邦 放 纵 情 欲 的 埃 及 人 行 淫 , 加 增 你 的 淫 乱 , 惹 我 发 怒 。
 • 因 此 我 伸 手 攻 击 你 , 减 少 你 应 用 的 粮 食 , 又 将 你 交 给 恨 你 的 非 利 士 众 女 ( 众 女 是 城 邑 的 意 思 本 章 下 同 ) , 使 她 们 任 意 待 你 。 她 们 见 你 的 淫 行 , 为 你 羞 耻 。
 • 你 因 贪 色 无 厌 , 又 与 亚 述 人 行 淫 , 与 他 们 行 淫 之 后 , 仍 不 满 意 ,
 • 并 且 多 行 淫 乱 , 直 到 那 贸 易 之 地 , 就 是 迦 勒 底 , 你 仍 不 满 意 。
 • 主 耶 和 华 说 , 你 行 这 一 切 事 , 都 是 不 知 羞 耻 妓 女 所 行 的 , 可 见 你 的 心 是 何 等 懦 弱 。
 • 因 你 在 一 切 市 口 上 建 造 圆 顶 花 楼 , 在 各 街 上 作 了 高 台 , 你 却 藐 视 赏 赐 , 不 像 妓 女 。
 • 哎 。 你 这 行 淫 的 妻 阿 , 宁 肯 接 外 人 , 不 接 丈 夫 。
 • 凡 妓 女 是 得 人 赠 送 , 你 反 倒 赠 送 你 所 爱 的 人 , 贿 赂 他 们 从 四 围 来 与 你 行 淫 。
 • 你 行 淫 与 别 的 妇 女 相 反 , 因 为 不 是 人 从 你 行 淫 。 你 既 赠 送 人 , 人 并 不 赠 送 你 。 所 以 你 与 别 的 妇 女 相 反 。
 • 你 这 妓 女 阿 , 要 听 耶 和 华 的 话 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 因 你 的 污 秽 倾 泄 了 , 你 与 你 所 爱 的 行 淫 露 出 下 体 , 又 因 你 拜 一 切 可 憎 的 偶 像 , 流 儿 女 的 血 献 给 他 ,
 • 我 就 要 将 你 一 切 相 欢 相 爱 的 和 你 一 切 所 恨 的 都 聚 集 来 , 从 四 围 攻 击 你 。 又 将 你 的 下 体 露 出 , 使 他 们 看 尽 了 。
 • 我 也 要 审 判 你 , 好 像 官 长 审 判 淫 妇 和 流 人 血 的 妇 女 一 样 。 我 因 忿 怒 忌 恨 , 使 流 血 的 罪 归 到 你 身 上 。
 • 我 又 要 将 你 交 在 他 们 手 中 。 他 们 必 拆 毁 你 的 圆 顶 花 楼 , 毁 坏 你 的 高 台 , 剥 去 你 的 衣 服 , 夺 取 你 的 华 美 宝 器 , 留 下 你 赤 身 露 体 。
 • 他 们 也 必 带 多 人 来 攻 击 你 , 用 石 头 打 死 你 , 用 刀 剑 刺 透 你 ,
 • 用 火 焚 烧 你 的 房 屋 , 在 许 多 妇 人 眼 前 向 你 施 行 审 判 。 我 必 使 你 不 再 行 淫 , 也 不 再 赠 送 与 人 。
 • 这 样 , 我 就 止 息 向 你 发 的 忿 怒 , 我 的 忌 恨 也 要 离 开 你 , 我 要 安 静 不 再 恼 怒 。
 • 因 你 不 追 念 你 幼 年 的 日 子 , 在 这 一 切 的 事 上 向 我 发 烈 怒 , 所 以 我 必 照 你 所 行 的 报 应 在 你 头 上 , 你 就 不 再 贪 淫 , 行 那 一 切 可 憎 的 事 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 凡 说 俗 语 的 必 用 俗 语 攻 击 你 , 说 , 母 亲 怎 样 , 女 儿 也 怎 样 。
 • 你 正 是 你 母 亲 的 女 儿 , 厌 弃 丈 夫 和 儿 女 。 你 正 是 你 姊 妹 的 姊 妹 , 厌 弃 丈 夫 和 儿 女 。 你 母 亲 是 赫 人 , 你 父 亲 是 亚 摩 利 人 。
 • 你 的 姊 姊 是 撒 马 利 亚 , 她 和 她 的 众 女 住 在 你 左 边 。 你 的 妹 妹 是 所 多 玛 , 她 和 她 的 众 女 住 在 你 右 边 。
 • 你 没 有 效 法 她 们 的 行 为 , 也 没 有 照 她 们 可 憎 的 事 去 作 , 你 以 那 为 小 事 , 你 一 切 所 行 的 倒 比 她 们 更 坏 。
 • 主 耶 和 华 说 , 我 指 着 我 的 永 生 起 誓 , 你 妹 妹 所 多 玛 与 她 的 众 女 尚 未 行 你 和 你 众 女 所 行 的 事 。
 • 看 哪 , 你 妹 妹 所 多 玛 的 罪 孽 是 这 样 , 她 和 她 的 众 女 都 心 骄 气 傲 , 粮 食 饱 足 , 大 享 安 逸 , 并 没 有 扶 助 困 苦 和 穷 乏 人 的 手 。
 • 她 们 狂 傲 , 在 我 面 前 行 可 憎 的 事 , 我 看 见 便 将 她 们 除 掉 。
 • 撒 马 利 亚 没 有 犯 你 一 半 的 罪 , 你 行 可 憎 的 事 比 她 更 多 , 使 你 的 姊 妹 因 你 所 行 一 切 可 憎 的 事 , 倒 显 为 义 。
 • 你 既 断 定 你 姊 妹 为 义 ( 为 义 或 作 当 受 羞 辱 ) , 就 要 担 当 自 己 的 羞 辱 。 因 你 所 犯 的 罪 比 她 们 更 为 可 憎 , 她 们 就 比 你 更 显 为 义 。 你 既 使 你 的 姊 妹 显 为 义 , 你 就 要 抱 愧 担 当 自 己 的 羞 辱 。
 • 我 必 叫 她 们 被 掳 的 归 回 , 就 是 叫 所 多 玛 和 她 的 众 女 , 撒 马 利 亚 和 她 的 众 女 , 并 你 们 中 间 被 掳 的 , 都 要 归 回 ,
 • 好 使 你 担 当 自 己 的 羞 辱 , 并 因 你 一 切 所 行 的 使 她 们 得 安 慰 , 你 就 抱 愧 。
 • 你 的 妹 妹 所 多 玛 和 她 的 众 女 必 归 回 原 位 。 撒 马 利 亚 和 她 的 众 女 , 你 和 你 的 众 女 , 也 必 归 回 原 位 。
 • 在 你 骄 傲 的 日 子 , 你 的 恶 行 没 有 显 露 以 先 , 你 的 口 就 不 提 你 的 妹 妹 所 多 玛 。 那 受 了 凌 辱 的 亚 兰 众 女 和 亚 兰 四 围 非 利 士 的 众 女 都 恨 恶 你 , 藐 视 你 。
 • 耶 和 华 说 , 你 贪 淫 和 可 憎 的 事 , 你 已 经 担 当 了 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 你 这 轻 看 誓 言 , 背 弃 盟 约 的 , 我 必 照 你 所 行 的 待 你 。
 • 然 而 我 要 追 念 在 你 幼 年 时 与 你 所 立 的 约 , 也 要 与 你 立 定 永 约 。
 • 你 接 待 你 姊 姊 和 你 妹 妹 的 时 候 , 你 要 追 念 你 所 行 的 , 自 觉 惭 愧 。 并 且 我 要 将 她 们 赐 你 为 女 儿 , 却 不 是 按 着 前 约 。
 • 我 要 坚 定 与 你 所 立 的 约 ( 你 就 知 道 我 是 耶 和 华 ) ,
 • 好 使 你 在 我 赦 免 你 一 切 所 行 的 时 候 , 心 里 追 念 , 自 觉 抱 愧 , 又 因 你 的 羞 辱 就 不 再 开 口 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Поведай Иерусалиму о мерзостях его!
 • Скажи: „Так говорит Господь Бог Иерусалиму, столице: корень твой, родина твоя — страна ханаане́ев, отец твой — аморе́й, а мать — хе́ттянка.
 • Когда ты родилась, пуповину твою не обрезали, водой тебя не обмыли, не очистили, не обтерли тебя солью , не запеленали.
 • Никто над тобой не сжалился и ничего этого не сделал для тебя — никто тебя не пожалел. Когда ты родилась, тебя отвергли с брезгливостью и бросили в чистом поле.
 • Я проходил мимо и взглянул на тебя, брошенную под ноги прохожим, всю окровавленную, и сказал тебе, окровавленной:, Ты будешь жить!' Я сказал тебе, окровавленной:, Ты будешь жить!'
 • И стала ты у Меня расти, как цветок в поле. Ты выросла, набралась сил и расцвела: поднялись груди, выросли волосы. Ты была нагой, ничем не прикрытой.
 • Я проходил мимо, Я взглянул на тебя и увидел, что настала для тебя пора любви. Я распростер над тобою полы Моей одежды , покрыл твою наготу. Я поклялся тебе, Я заключил с тобой договор о верности, — говорит Господь Бог, — и ты стала Моей.
 • Я омыл тебя водою, смыл с тебя твою кровь, умастил тебя оливковым маслом.
 • Я одел тебя в узорчатые одежды, обул тебя в сандалии из тонко выделанной кожи, повязал твою голову тончайшим льном и покрыл лучшей тканью.
 • Я украсил тебя прекрасными украшениями, Я надел тебе на руки браслеты и на шею — ожерелье.
 • Кольцом Я украсил твой нос, серьгами — уши и великолепный венец возложил тебе на голову.
 • Золотом и серебром ты была украшена, одета в тончайший лен, лучшие ткани, узорчатые одежды. И был у тебя хлеб из пшеничной муки, мед и оливковое масло. Ты стала прекрасна, достойна звания царицы.
 • И прославилась ты среди народов своей красотою: ведь Мое великолепие, которым Я одарил тебя, сделало твою красоту совершенной, — говорит Господь Бог.
 • Но ты возгордилась из–за своей красоты, ты славу свою поставила на службу распутству. Ты отдавалась всякому прохожему.
 • Ты взяла свои покрывала и приготовила себе разукрашенные капища, чтобы там предаваться разврату — непотребство невиданное!
 • Ты взяла украшения, которые Я подарил тебе, из Моего золота, Моего серебра, и сделала себе изваяния мужские, и распутничала с ними.
 • Ты взяла свои узорчатые одежды и облачила в них эти изваяния. Мое масло и Мои благовония ты отдавала им.
 • И пищу, которую Я даровал тебе, — пшеничную муку, масло и мед, которыми Я питал тебя, — ты приносила им в жертвы, — говорит Господь Бог. —
 • И ты брала сыновей и дочерей, которых ты родила Мне, и приносила их в жертву этим идолам, на съедение. Мало тебе было распутства твоего —
 • ты и детей Моих отдавала на заклание, приносила их в жертву этим идолам!
 • Совершала ты все эти мерзости, распутничала — и забыла о своей юности, когда ты, нагая, ничем не прикрытая, валялась окровавленная под ногами у прохожих.
 • За все твои злодеяния — горе тебе, горе! — говорит Господь Бог. —
 • Ты воздвигла себе помосты, сделала себе возвышения на каждой площади.
 • На каждом перекрестке ты построила себе возвышения и осквернила свою красоту. Ты раскидывала ноги перед каждым прохожим, предавалась разврату безудержно.
 • Ты отдавалась египтянам, соседям твоим, с их здоровенной плотью. Своим безудержным распутством ты привела Меня в ярость.
 • И тогда Я занес над тобой Мою руку, и долю твою сделал скудной, и отдал тебя на произвол врагам, — на произвол дочерей филисти́мских, даже им были противны твои мерзости.
 • А ты распутничала с ассирийцами, не зная насыщения: распутничала с ними и не насыщалась!
 • Распутничала ты безудержно со страной торгашей — Халдеей, но и этим ты не насытилась.
 • Как сгораешь ты от желания, — говорит Господь, — ты ведешь себя, как проститутка!
 • Строишь ты помосты на всех перекрестках дорог, возвышения свои ставишь на каждой площади. Но ты даже хуже проститутки — ведь нет у тебя нужды в деньгах.
 • Ты — потаскуха, которая изменяет мужу с другими!
 • Проституткам платят, а ты сама платишь всем своим любовникам, подкупаешь их, чтобы отовсюду они к тебе приходили распутничать с тобою.
 • Ты еще хуже проституток: не тебя упрашивали, а ты просила. Ты платила, а не тебе платили — ты еще хуже!
 • Потому слушай, распутница, слово Господа!
 • Так говорит Господь Бог: за то, что ты развратничала с любовниками твоими, с мерзкими твоими идолами, за то, что обнажала стыд свой, срам свой раскрывала, за кровь детей твоих, которых ты им отдавала, —
 • за это Я соберу всех любовников твоих, с которыми ты наслаждалась любовью, вместе с теми, кого ты ненавидела, соберу их всех отовсюду против тебя и обнажу срам твой перед ними. Пусть смотрят на твой стыд.
 • Я вынесу тебе приговор, какой положен неверным женам и убийцам. В ярости Моей и ревности Я обреку тебя на кровавую смерть!
 • Я отдам тебя в руки врагов, они разрушат твои помосты, уничтожат возвышения. Они сорвут с тебя одежды, отнимут украшения и оставят тебя нагой и непокрытой.
 • Соберется против тебя толпа — они побьют тебя камнями, порубят на куски мечами,
 • дома твои сожгут. Они исполнят приговор над тобою, — а другие женщины будут смотреть. Я положу конец твоему распутству, и больше ты не будешь раздавать подарки.
 • Лишь тогда будет утолен Мой гнев на тебя и Моя ревность утихнет, Я успокоюсь и пройдет Моя ярость.
 • Позабыв дни юности своей, ты гневила Меня своими поступками, теперь Я отплачу тебе за все твои дела, — говорит Господь Бог. — Разве не совершала ты преступления да мерзости?!
 • И говоря о тебе, будут вспоминать поговорку:, Какова мать — такова и дочь!'
 • Ты — дочь своей матери, она тоже мужа и детей своих возненавидела. Ты — сестра своих сестер, они тоже мужей и детей своих ненавидели. Мать ваша хеттянка, отец — аморей.
 • Сестра твоя старшая — Самария и ее дочери; она обитала к северу от тебя. Твоя меньшая сестра, что обитала к югу, — Содома и ее дочери.
 • Разве не так же, как они, ты поступала? Разве не такие же мерзости ты совершала? Но мало того, ты стала поступать еще хуже, чем они!
 • Клянусь Самим Собою, — говорит Господь Бог, — ни Содома, сестра твоя, ни дочери Содомы не совершали того, что совершала ты и твои дочери!
 • Вот каков был грех Содомы, сестры твоей: были у нее и у дочерей ее величие, изобилие, благополучие и покой, но никто из них не помогал нищему и бедняку.
 • Возгордились они и стали совершать мерзости предо Мною, и Я отверг их, когда это увидел.
 • А Самария и половины грехов твоих не совершила, мерзостями своими ты ее превзошла. Ты совершала такие гнусности, что сестер твоих уже не в чем винить.
 • Стыдись! Твои грехи еще отвратительнее, чем их грехи; твои сестры кажутся праведницами по сравнению с тобой. Стыдись, будь покрыта позором, твои сестры оказались праведнее тебя!
 • Я переменю к лучшему их участь — и участь Содомы, сестры твоей, с ее дочерьми, и участь Самарии с ее дочерьми — а уж тогда, вместе с ними, переменю и твою участь,
 • чтобы терпела ты за свои дела стыд и позор. Пусть это их утешает.
 • И сестра твоя Содома, и дочери Содомы станут такими, какими были прежде, и сестра твоя Самария, и дочери Самарии станут такими, какими были прежде, — тогда и ты со своими дочерьми станешь такой, какой была прежде.
 • Разве не судачила ты о Содоме, сестре твоей, во времена величия твоего,
 • когда еще не был открыт на показ твой срам? А теперь глумятся над тобой дочери Эдóма и все соседи их, и дочери филистимлян — поносят тебя отовсюду!
 • Это кара тебе за твой разврат и мерзости, — говорит Господь.
 • Так говорит Господь Бог: Я поступлю с тобою так, как ты заслужила: ты нарушила договор о верности, пренебрегла страшной клятвой.
 • Но Я помню договор о верности, который заключил с тобою во дни твоей юности, и буду до конца соблюдать этот вечный договор с тобою.
 • И ты вспомнишь о своих поступках и станет тебе стыдно, когда Я возьму сестер твоих старших и сестер твоих меньших и отдам их тебе в дочери (хотя это и не предусмотрено договором с тобою).
 • Я буду соблюдать Мой договор с тобою, и поймешь ты, что Я — Господь.
 • Вспомнишь ты, и станет тебе стыдно, не посмеешь впредь и рта раскрыть от стыда, когда очищу тебя от всех твоих злодеяний, — говорит Господь Бог”».