Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, засвидѣ́тел­ст­вуй Иерусали́му беззако́нiя его́
 • и рече́ши: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь дще́ри Иерусали́мстѣй: ко́рень тво́й и бытiе́ твое́ от­ земли́ Ханане́йски: оте́цъ тво́й Аморре́анинъ и ма́ти твоя́ Хетте́аныня:
 • и рожде́нiе твое́, въ о́ньже де́нь роди́лася еси́, не обяза́ша сосе́цъ тво­и́хъ {Евр.: не от­рѣ́заша ти́ пу́па.}, и водо́ю не омы́ша тя́ на спасе́нiе, ни со́лiю осоли́ша, ниже́ пелена́ми пови́ша:
 • и не пощадѣ́ тебе́ о́ко мое́, е́же сотвори́ти тебѣ́ еди́но от­ всѣ́хъ си́хъ, пострада́ти что́ о тебѣ́, и от­ве́ржена была́ еси́ на лице́ по́ля стро́пот­ст­вомъ души́ тво­ея́, въ де́нь въ о́ньже роди́лася еси́.
 • И про­идо́хъ сквоз­ѣ́ тя и ви́дѣхъ тя́ смѣ́шену во кро́ви тво­е́й и реко́хъ ти́: от­ кро́ве тво­ея́ жива́ бу́ди: и реко́хъ тебѣ́: во кро́ви тво­е́й живо́тъ тво́й:
 • умножа́йся, я́коже прозябе́нiе се́лное да́хъ тя́, и умно́жилася еси́ и воз­вели́чилася и вошла́ еси́ во гра́ды градо́въ: сосцы́ тво­и́ воз­расто́ша, и вла́си тво­и́ просвѣтлѣ́ша, ты́ же была́ еси́ нага́ и безъ красы́.
 • И про­идо́хъ сквоз­ѣ́ тя и ви́дѣхъ тя́: и се́, вре́мя твое́, я́ко вре́мя вита́ющихъ: и простро́хъ крилѣ́ мо­и́ на тя́ и при­­кры́хъ сту́дъ тво́й, и кля́хся тебѣ́ и внидо́хъ въ завѣ́тъ съ тобо́ю, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, и была́ еси́ мнѣ́:
 • и омы́хъ тя́ водо́ю и ополоска́хъ кро́вь твою́ от­ тебе́ и пома́захъ тя́ еле́емъ,
 • и облеко́хъ тя́ въ пестроты́ и обу́хъ тя́ въ червле́ны, и препоя́сахъ тя́ виссо́номъ и воз­ложи́хъ на тя́ триха́птонъ,
 • и украси́хъ тя́ у́тварiю и воз­ложи́хъ запя́стiе на ру́цѣ тво­и́ и гри́вну на вы́ю твою́,
 • и да́хъ усеря́зи на но́здри твоя́ и ко́лца во у́шы тво­и́ и вѣне́цъ хвалы́ на главу́ твою́:
 • и украше́н­на была́ еси́ зла́томъ и сребро́мъ, и оде́жды твоя́ виссо́н­ны и триха́пты и испещре́нiя, семида́лъ и ме́дъ и ма́сло я́ла еси́, и была́ еси́ добра́ зѣло́ зѣло́, и упра́вилася еси́ на ца́р­ст­во:
 • и изы́де и́мя твое́ во язы́ки въ добро́тѣ тво­е́й, зане́ соверше́н­но бѣ́ лѣ́потою въ красотѣ́, ю́же учини́хъ на тебѣ́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Ты́ же упова́ла еси́ на добро́ту твою́ и соблуди́ла еси́ во и́мени тво­е́мъ и излiя́ла еси́ блуже́нiе твое́ на вся́каго мимоходя́щаго, тому́ была́ еси́, ему́же не подоба́­ше:
 • и взяла́ еси́ от­ ри́зъ тво­и́хъ и сотвори́ла себѣ́ кумíры сошве́ныя и соблуди́ла еси́ съ ни́ми, и не вни́деши, и не бу́детъ.
 • И взяла́ еси́ сосу́ды хвалы́ тво­ея́ от­ сребра́ мо­его́ и зла́та мо­его́, от­ ни́хже да́хъ тебѣ́, и сотвори́ла себѣ́ о́бразы му́жески, и соблуди́ла еси́ въ ни́хъ.
 • И взяла́ еси́ ри́зы своя́ испещре́н­ныя и одѣ́ялася еси́ въ ня́, и ма́сло мое́ и ѳимiа́мъ мо́й положи́ла еси́ предъ лице́мъ и́хъ,
 • и хлѣ́бы моя́, я́же да́хъ тебѣ́, семида́ломъ и ма́сломъ и ме́домъ напита́хъ тя́, и положи́ла еси́ та́ предъ лице́мъ и́хъ въ воню́ благо­уха́нiя. И бы́сть по си́хъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь,
 • и взяла́ еси́ сы́ны твоя́ и дще́ри твоя́, я́же родила́ еси́, и закла́ла еси́ и́мъ въ потребле́нiе. Еда́ ма́ло соблуди́ла еси́?
 • И закла́ла еси́ ча́да твоя́ и дала́ еси́ я́, внегда́ при­­несла́ еси́ и́хъ на же́ртву и́мъ.
 • Сiе́ па́че вся́каго блуда́ тво­его́ и гну́сностей тво­и́хъ: и не помяну́ла еси́ дні́й младе́н­ства тво­его́, егда́ была́ еси́ нага́ и безобра́зна, и смѣ́шена во кро́ви тво­е́й жила́ еси́.
 • И бы́сть по всѣ́хъ зло́бахъ тво­и́хъ, го́ре го́ре тебѣ́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь,
 • и создала́ еси́ себѣ́ хра́мъ блудни́ческiй и сотвори́ла себѣ́ полага́нiя на всѣ́хъ сто́гнахъ:
 • и въ нача́лѣ вся́каго пути́ создала́ еси́ блуди́лища своя́ и растли́ла добро́ту твою́, и разложи́ла го́лени твоя́ вся́кому мимоходя́щему и умно́жила еси́ блу́дъ тво́й:
 • и соблуди́ла съ сынми́ Еги́петскими сосѣ́ды тво­и́ми дебелопло́тными, и мно́гажды блуди́ла еси́, е́же разгнѣ́вати мя́.
 • И се́, простру́ ру́ку мою́ на тя́ и от­ве́ргу зако́ны твоя́ и преда́мъ тя́ душа́мъ ненави́дящымъ тебе́, дще́ремъ иноплеме́н­никовъ, совраща́ющымъ тя́ съ пути́ тво­его́, и́мже нече́­ст­вовала еси́.
 • И соблуди́ла еси́ съ сынми́ Асси́ровыми и ниже́ та́ко насы́тилася еси́: и соблуди́ла и не насы́тилася,
 • и умно́жила завѣ́ты твоя́ ко земли́ Ханане́йстѣй, Халде́йстѣй, и ниже́ въ си́хъ насы́тилася еси́.
 • Что́ сотворю́ се́рдцу тво­ему́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, внегда́ твори́ши вся́ сiя́ дѣла́ жены́ блудни́цы проде́рзыя? И соблуди́ла еси́ трегу́бо во дще́рехъ тво­и́хъ.
 • Егда́ согради́ла еси́ блуди́лище твое́ въ нача́лѣ вся́каго пути́ и высо́кая твоя́ сотвори́ла еси́ на всѣ́хъ сто́гнахъ, и не была́ я́ко блудни́ца собира́ющая нае́мъ.
 • Жена́ любо­дѣ́йница подо́бна тебѣ́, от­ му́жа сво­его́ взе́млющи нае́мъ,
 • всѣ́мъ блуди́в­шымъ съ не́ю дая́ше нае́мъ: и ты́ дала́ еси́ нае́мъ всѣ́мъ рачи́телемъ тво­и́мъ и обременя́ла и́хъ, е́же при­­ходи́ти и́мъ къ тебѣ́ от­всю́ду во блуже́нiя твоя́.
 • И бы́сть въ тебѣ́ сопроти́вно обы́чаю же́нску во блуже́нiи тво­е́мъ, и съ тобо́ю соблуди́в­шымъ, вмѣ́сто е́же бы да́ти тебѣ́ нае́мъ, и нае́мъ не даде́ся тебѣ́, и бы́сть въ тебѣ́ сопроти́вно.
 • Сего́ ра́ди слы́ши, блудни́це, сло́во Госпо́дне.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: зане́ излiя́ла еси́ мѣ́дь твою́, и от­кры́ет­ся сра́мъ тво́й во блуже́нiи тво­е́мъ ко рачи́телемъ тво­и́мъ, и во вся́ помышле́нiя беззако́нiй тво­и́хъ, и во кро́ви ча́дъ тво­и́хъ, я́же дала́ еси́ и́мъ:
 • сего́ ра́ди, се́, а́зъ на тя́ соберу́ вся́ похотники́ твоя́, съ ни́миже смѣси́лася еси́, и всѣ́хъ, и́хже люби́ла еси́, со всѣ́ми, и́хже ненави́дѣла еси́: и соберу́ я́ на тя́ от­всю́ду и от­кры́ю зло́бы твоя́ къ ни́мъ, и у́зрятъ ве́сь сра́мъ тво́й.
 • И от­мщу́ ти от­мще́нiемъ любо­дѣ́йцы и пролива́ющiя кро́вь, и положу́ тя во кро́ви я́рости и рве́нiя,
 • и преда́мъ тя́ въ ру́цѣ и́хъ, и раскопа́ютъ блуди́лище твое́ и разоря́тъ высо́кая твоя́, и совлеку́тъ съ тебе́ ри́зы твоя́ и во́змутъ сосу́ды хвалы́ тво­ея́, и оста́вятъ тя́ на́гу и безсту́дну:
 • и при­­веду́тъ на тя́ наро́ды, и побiю́тъ тебе́ ка́менiемъ и изсѣку́тъ тя́ мечьми́ сво­и́ми,
 • и запаля́тъ до́мы твоя́ огне́мъ и сотворя́тъ въ тебѣ́ от­мще́нiе предъ жена́ми мно́гими: и обращу́ тя от­ блуже́нiя, и найма́ ктому́ не да́си.
 • И послю́ я́рость мою́ на тя́, и отъ­и́мет­ся рве́нiе мое́ от­ тебе́: и почі́ю и ктому́ не попеку́ся.
 • Поне́же не помяну́ла еси́ дні́й младе́н­ства тво­его́ и опеча́лила мя́ во всѣ́хъ си́хъ: и се́, а́зъ пути́ твоя́ на главу́ твою́ да́хъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и та́ко сотвори́ла еси́ нече́стiе по всѣ́мъ беззако́ниемъ тво­и́мъ.
 • Сiя́ су́ть вся́, ели́ка реко́ша на тя́ въ при́тчи, глаго́люще: я́коже ма́ти, та́ко и дще́рь.
 • Дще́рь ма́тере тво­ея́ ты́ еси́, от­ри́нув­шая му́жа сво­его́ и ча́да своя́: и сестры́ се́стръ тво­и́хъ, от­ри́нув­шыя муже́й сво­и́хъ и ча́дъ сво­и́хъ: ма́ти ва́ша Хетте́аныня, а оте́цъ ва́шъ Аморре́й:
 • сестра́ ва́ша старѣ́йшая самарі́а, та́ и дще́ри ея́ живу́щыя ошу́юю тебе́: и сестра́ твоя́ ме́ншая, живу́щая одесну́ю тебе́, Cодо́ма и дще́ри ея́.
 • Но ниже́ по путе́мъ и́хъ ходи́ла еси́, ниже́ сотвори́ла по беззако́ниемъ и́хъ поне́ ма́ло, и превоз­шла́ еси́ и́хъ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ.
 • Живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, не сотвори́ла Cодо́ма сiя́ сестра́ твоя́ и дще́ри ея́, я́коже ты́ сотвори́ла и дще́ри твоя́.
 • Оба́че сiе́ беззако́нiе Cодо́мы сестры́ тво­ея́, го́рдость въ сы́тости хлѣ́ба и во изоби́лiи вина́, и сластолю́б­ст­воваша та́ и дще́ри ея́: сiе́ бя́ше е́й и дще́ремъ ея́: и руки́ убо́гому и ни́щему не подая́ху,
 • и велича́хуся, и сотвори́ша беззако́нiя предо мно́ю: и от­верго́хъ я́ я́коже ви́дѣхъ.
 • Самарі́а же по́лъ грѣхо́въ тво­и́хъ не согрѣши́: и умно́жила еси́ беззако́нiя твоя́ па́че о́нѣхъ, и оправда́ла еси́ сестры́ твоя́ во всѣ́хъ беззако́нiихъ тво­и́хъ, я́же сотвори́ла еси́.
 • И ты́ прiими́ муче́нiе твое́, въ не́мже растли́ла еси́ сестры́ твоя́ во грѣсѣ́хъ тво­и́хъ, и́миже беззако́н­новала па́че тѣ́хъ, и оправда́ла и́хъ па́че тебе́: и ты́ посрами́ся и прiими́ безче́стiе твое́, внегда́ оправда́ти тебѣ́ сестры́ твоя́.
 • И обращу́ обраще́нiя и́хъ, обраще́нiе Cодо́мы и дще́рей ея́, и обраще́нiе самарі́и и дщере́й ея́, и обращу́ обраще́нiе твое́ средѣ́ и́хъ,
 • я́ко да прiи́меши муче́нiе твое́ и безче́стна бу́деши от­ всѣ́хъ, я́же сотвори́ла еси́ во разгнѣ́ванiи мо­е́мъ.
 • И сестра́ твоя́ Cодо́ма и дще́ри ея́ воз­ста́вят­ся, я́коже бѣ́ша испе́рва: и самарі́а и дще́ри ея́ воз­ста́вят­ся, я́коже бѣ́ша испе́рва: и ты́ и дще́ри твоя́ воз­ста́витеся, я́коже бѣ́сте пре́жде.
 • И не была́ Cодо́ма сестра́ твоя́ во слы́шанiе во устѣ́хъ тво­и́хъ во дне́хъ горды́ни тво­ея́,
 • пре́жде от­крове́нiя зло́бъ тво­и́хъ, я́коже ны́нѣ укори́зна еси́ дще́рей Си́рскихъ и всѣ́хъ су́щихъ о́крестъ ея́ дще́рей иноплеме́н­ничихъ одержа́щихъ тя́ о́крестъ:
 • нече́стiя твоя́ и беззако́нiя твоя́ ты́ понесла́ еси́ я́, глаго́летъ Госпо́дь.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и сотворю́ въ тебѣ́, я́коже сотвори́ла еси́, я́коже презрѣ́ла еси́ е́же преступи́ти завѣ́тъ мо́й:
 • и воспомяну́ а́зъ завѣ́тъ мо́й, и́же съ тобо́ю во дне́хъ младе́н­ства тво­его́, и воз­ста́влю тебѣ́ завѣ́тъ вѣ́чный:
 • и помяне́ши пути́ твоя́ и безче́стна бу́деши, внегда́ по́ймеши сестры́ твоя́ старѣ́йшыя со юнѣ́йшими тво­и́ми, и да́мъ я́ тебѣ́ на созида́нiе, но не от­ завѣ́та тво­его́:
 • и воз­ста́влю а́зъ завѣ́тъ мо́й съ тобо́ю, и увѣ́си, я́ко а́зъ Госпо́дь:
 • я́ко да помяне́ши и усрами́шися, и не бу́детъ тебѣ́ ктому́ от­ве́рсти у́стъ тво­и́хъ от­ лица́ безче́стiя тво­его́, егда́ ми́лостивъ бу́ду тебѣ́ по всѣ́мъ, ели́ка сотвори́ла еси́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! выскажи Иерусалиму мерзости его
 • и скажи: так говорит Господь Бог дщери Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой Аморрей, и мать твоя Хеттеянка;
 • при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита.
 • Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего.
 • И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Так, Я сказал тебе: «в кровях твоих живи!»
 • Умножил тебя как полевые растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волоса у тебя выросли; но ты была нага и непокрыта.
 • И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви; и простер Я воскрилия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, – и ты стала Моею.
 • Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем.
 • И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом.
 • И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье.
 • И дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим и на голову твою прекрасный венец.
 • Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия.
 • И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог.
 • Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему.
 • И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет.
 • И взяла нарядные твои вещи из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними.
 • И взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей Мой и фимиам Мой,
 • и хлеб Мой, который Я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми Я питал тебя, ты поставляла перед ними в приятное благовоние; и это было, говорит Господь Бог.
 • И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне, и приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было блудодействовать?
 • Но ты и сыновей Моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь.
 • И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нага и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание.
 • И после всех злодеяний твоих, – горе, горе тебе! говорит Господь Бог, –
 • ты построила себе блудилища и наделала себе возвышений на всякой площади;
 • при начале всякой дороги устроила себе возвышения, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножила блудодеяния твои.
 • Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя Меня.
 • И вот, Я простер на тебя руку Мою, и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям Филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего.
 • И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась; блудила с ними, но тем не удовольствовалась;
 • и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась.
 • Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница!
 • Когда ты строила себе блудилища при начале всякой дороги и делала себе возвышения на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки,
 • но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих.
 • Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою.
 • У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами: не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков; и потому ты поступала в противность другим.
 • Посему выслушай, блудница, слово Господне!
 • Так говорит Господь Бог: за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, –
 • за то вот, Я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой.
 • Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, – и предам тебя кровавой ярости и ревности;
 • предам тебя в руки их и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою.
 • И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими.
 • Сожгут домы твои огнем и совершат над тобою суд перед глазами многих жен; и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков.
 • И утолю над тобою гнев Мой, и отступит от тебя негодование Мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться.
 • За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей и всем этим раздражала Меня, вот, и Я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей.
 • Вот, всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе: «какова мать, такова и дочь».
 • Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, – и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша Хеттеянка, и отец ваш Аморрей.
 • Бо́льшая же сестра твоя – Самария, с дочерями своими живущая влево от тебя; а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее.
 • Но ты и не их путями ходила и не по их мерзостям поступала; этого было мало: ты поступала развратнее их на всех путях твоих.
 • Живу Я, говорит Господь Бог; Содома, сестра твоя, не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои.
 • Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала.
 • И возгордились они, и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я отверг их.
 • И Самария половины грехов твоих не нагрешила; ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя.
 • Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих; по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих.
 • Но Я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих,
 • дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением.
 • И сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое; и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше.
 • О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей,
 • доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон.
 • За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь.
 • Ибо так говорит Господь Бог: Я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза.
 • Но Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз.
 • И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, бо́льших тебя, как и меньших тебя, и когда Я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза.
 • Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, что Я Господь,
 • для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда Я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог.
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
 • υἱὲ ἀνθρώπου δια­μάρτυραι τῇ Ιερουσαλημ τὰς ἀνομίας αὐτῆς
 • καὶ ἐρεῖς τάδε λέγει κύριος τῇ Ιερουσαλημ ἡ ῥίζα σου καὶ ἡ γένεσίς σου ἐκ γῆς Χανααν ὁ πατήρ σου Αμορραῖος καὶ ἡ μήτηρ σου Χετταία
 • καὶ ἡ γένεσίς σου ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐτέχθης οὐκ ἔδησαν τοὺς μαστούς σου καὶ ἐν ὕδατι οὐκ ἐλούσθης οὐδὲ ἁλὶ ἡλίσθης καὶ σπαργάνοις οὐκ ἐσπαργανώθης
 • οὐδὲ ἐφείσατο ὁ ὀφθαλμός μου ἐπι­̀ σοὶ τοῦ ποιῆσαί σοι ἓν ἐκ πάν­των τούτων τοῦ παθεῖν τι ἐπι­̀ σοί καὶ ἀπερρίφης ἐπι­̀ προ­́σωπον τοῦ πεδίου τῇ σκολιότητι τῆς ψυχῆς σου ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ἐτέχθης
 • καὶ διῆλθον ἐπι­̀ σὲ καὶ εἶδόν σε πεφυρμένην ἐν τῷ αἵματί σου καὶ εἶπά σοι ἐκ τοῦ αἵματός σου ζωή
 • πλη­θύνου καθὼς ἡ ἀνατολὴ τοῦ ἀγροῦ δέδωκά σε καὶ ἐπλη­θύνθης καὶ ἐμεγαλύνθης καὶ εἰσῆλθες εἰς πόλεις πόλεων οἱ μαστοί σου ἀνωρθώθησαν καὶ ἡ θρίξ σου ἀνέτειλεν σὺ δὲ ἦσθα γυμνὴ καὶ ἀσχημονοῦσα
 • καὶ διῆλθον δια­̀ σοῦ καὶ εἶδόν σε καὶ ἰδοὺ καιρός σου καιρὸς κατα­λυόν­των καὶ διεπέτασα τὰς πτέρυγάς μου ἐπι­̀ σὲ καὶ ἐκάλυψα τὴν ἀσχημοσύνην σου καὶ ὤμοσά σοι καὶ εἰσῆλθον ἐν δια­θήκῃ μετὰ σοῦ λέγει κύριος καὶ ἐγένου μοι
 • καὶ ἔλουσά σε ἐν ὕδατι καὶ ἀπέπλυνα τὸ αἷμά σου ἀπο­̀ σοῦ καὶ ἔχρισά σε ἐν ἐλαίῳ
 • καὶ ἐνέδυσά σε ποικίλα καὶ ὑπέδησά σε ὑάκινθον καὶ ἔζωσά σε βύσ­σῳ καὶ περιέβαλόν σε τριχάπτῳ
 • καὶ ἐκόσμησά σε κόσμῳ καὶ περιέθηκα ψέλια περὶ τὰς χεῖράς σου καὶ κάθεμα περὶ τὸν τράχηλόν σου
 • καὶ ἔδωκα ἐνώτιον περὶ τὸν μυκτῆρά σου καὶ τροχίσκους ἐπι­̀ τὰ ὦτά σου καὶ στέφανον καυχήσεως ἐπι­̀ τὴν κεφαλήν σου
 • καὶ ἐκοσμήθης χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ τὰ περιβόλαιά σου βύσ­σινα καὶ τρίχαπτα καὶ ποικίλα σεμίδαλιν καὶ ἔλαιον καὶ μέλι ἔφαγες καὶ ἐγένου καλὴ σφόδρα
 • καὶ ἐξῆλθέν σου ὄνομα ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν τῷ κάλλει σου διότι συν­τετελεσμένον ἦν ἐν εὐπρεπείᾳ ἐν τῇ ὡραιότητι ᾗ ἔταξα ἐπι­̀ σέ λέγει κύριος
 • καὶ ἐπεποίθεις ἐν τῷ κάλλει σου καὶ ἐπόρνευσας ἐπι­̀ τῷ ὀνόματί σου καὶ ἐξέχεας τὴν πορνείαν σου ἐπι­̀ πάν­τα πάροδον ὃ οὐκ ἔσται
 • καὶ ἔλαβες ἐκ τῶν ἱματίων σου καὶ ἐποίησας σεαυτῇ εἴδωλα ῥαπτὰ καὶ ἐξεπόρνευσας ἐπ᾿ αὐτά καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃς οὐδὲ μὴ γένηται
 • καὶ ἔλαβες τὰ σκεύ­η τῆς καυχήσεώς σου ἐκ τοῦ χρυσίου μου καὶ ἐκ τοῦ ἀργυρίου μου ἐξ ὧν ἔδωκά σοι καὶ ἐποίησας σεαυτῇ εἰκόνας ἀρσενικὰς καὶ ἐξεπόρνευσας ἐν αὐταῖς
 • καὶ ἔλαβες τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον σου καὶ περιέβαλες αὐτὰ καὶ τὸ ἔλαιόν μου καὶ τὸ θυμίαμά μου ἔθηκας προ­̀ προ­σώπου αὐτῶν
 • καὶ τοὺς ἄρτους μου οὓς ἔδωκά σοι σεμίδαλιν καὶ ἔλαιον καὶ μέλι ἐψώμισά σε καὶ ἔθηκας αὐτὰ προ­̀ προ­σώπου αὐτῶν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας καὶ ἐγένετο λέγει κύριος
 • καὶ ἔλαβες τοὺς υἱούς σου καὶ τὰς θυγατέρας σου ἃς ἐγέννησας καὶ ἔθυσας αὐτὰ αὐτοῖς εἰς ἀνάλωσιν ὡς μικρὰ ἐξεπόρνευσας
 • καὶ ἔσφαξας τὰ τέκνα σου καὶ ἔδωκας αὐτὰ ἐν τῷ ἀπο­τροπιάζεσθαί σε ἐν αὐτοῖς
 • τοῦτο παρα­̀ πᾶσαν τὴν πορνείαν σου καὶ οὐκ ἐμνήσθης τὰς ἡμέρας τῆς νηπιότητός σου ὅτε ἦσθα γυμνὴ καὶ ἀσχημονοῦσα καὶ πεφυρμένη ἐν τῷ αἵματί σου ἔζησας
 • καὶ ἐγένετο μετὰ πάσας τὰς κακίας σου λέγει κύριος
 • καὶ ᾠκοδόμησας σεαυτῇ οἴκημα πορνικὸν καὶ ἐποίησας σεαυτῇ ἔκθεμα ἐν πάσῃ πλατείᾳ
 • καὶ ἐπ᾿ ἀρχῆς πάσης ὁδοῦ ᾠκοδόμησας τὰ πορνεῖά σου καὶ ἐλυμήνω τὸ κάλλος σου καὶ διήγαγες τὰ σκέλη σου παν­τὶ παρόδῳ καὶ ἐπλή­θυνας τὴν πορνείαν σου
 • καὶ ἐξεπόρνευσας ἐπι­̀ τοὺς υἱοὺς Αἰγύπτου τοὺς ὁμοροῦν­τάς σοι τοὺς μεγαλοσάρκους καὶ πολλαχῶς ἐξεπόρνευσας τοῦ παροργίσαι με
 • ἐὰν δὲ ἐκτείνω τὴν χεῖρά μου ἐπι­̀ σέ καὶ ἐξαρῶ τὰ νόμιμά σου καὶ παρα­δώσω σε εἰς ψυχὰς μισούν­των σε θυγατέρας ἀλλοφύλων τὰς ἐκκλινούσας σε ἐκ τῆς ὁδοῦ σου ἧς ἠσέβησας
 • καὶ ἐξεπόρνευσας ἐπι­̀ τὰς θυγατέρας Ασ­σουρ καὶ οὐδ᾿ οὕτως ἐνεπλή­σθης καὶ ἐξεπόρνευσας καὶ οὐκ ἐνεπίπλω
 • καὶ ἐπλή­θυνας τὰς δια­θήκας σου προ­̀ς γῆν Χαλδαίων καὶ οὐδὲ ἐν τούτοις ἐνεπλή­σθης
 • τί δια­θῶ τὴν θυγατέρα σου λέγει κύριος ἐν τῷ ποιῆσαί σε ταῦτα πάν­τα ἔργα γυναικὸς πόρνης καὶ ἐξεπόρνευσας τρισ­σῶς
 • ἐν ταῖς θυγατράσιν σου τὸ πορνεῖόν σου ᾠκοδόμησας ἐπι­̀ πάσης ἀρχῆς ὁδοῦ καὶ τὴν βάσιν σου ἐποίησας ἐν πάσῃ πλατείᾳ καὶ ἐγένου ὡς πόρνη συν­άγουσα μισθώματα
 • ἡ γυνὴ ἡ μοιχωμένη ὁμοία σοι παρα­̀ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς λαμβάνουσα μισθώματα
 • πᾶσι τοῖς ἐκπορνεύ­σασιν αὐτὴν προ­σεδίδου μισθώματα καὶ σὺ δέδωκας μισθώματα πᾶσι τοῖς ἐρασταῖς σου καὶ ἐφόρτιζες αὐτοὺς τοῦ ἔρχεσθαι προ­̀ς σὲ κυκλόθεν ἐν τῇ πορνείᾳ σου
 • καὶ ἐγένετο ἐν σοὶ διεστραμμένον παρα­̀ τὰς γυναῖκας ἐν τῇ πορνείᾳ σου καὶ μετὰ σοῦ πεπορνεύ­κασιν ἐν τῷ προ­σδιδόναι σε μισθώματα καὶ σοὶ μισθώματα οὐκ ἐδόθη καὶ ἐγένετο ἐν σοὶ διεστραμμένα
 • δια­̀ τοῦτο πόρνη ἄκουε λόγον κυρίου
 • τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾿ ὧν ἐξέχεας τὸν χαλκόν σου καὶ ἀπο­καλυφθή­σε­ται ἡ αἰσχύνη σου ἐν τῇ πορνείᾳ σου προ­̀ς τοὺς ἐραστάς σου καὶ εἰς πάν­τα τὰ ἐνθυμήματα τῶν ἀνομιῶν σου καὶ ἐν τοῖς αἵμασιν τῶν τέκνων σου ὧν ἔδωκας αὐτοῖς
 • δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπι­̀ σὲ συν­άγω πάν­τας τοὺς ἐραστάς σου ἐν οἷς ἐπεμίγης ἐν αὐτοῖς καὶ πάν­τας οὓς ἠγάπησας σὺν πᾶσιν οἷς ἐμίσεις καὶ συν­άξω αὐτοὺς ἐπι­̀ σὲ κυκλόθεν καὶ ἀπο­καλύψω τὰς κακίας σου προ­̀ς αὐτούς καὶ ὄψον­ται πᾶσαν τὴν αἰσχύνην σου
 • καὶ ἐκδικήσω σε ἐκδικήσει μοιχαλίδος καὶ ἐκχεούσης αἷμα καὶ θήσω σε ἐν αἵματι θυμοῦ καὶ ζήλου
 • καὶ παρα­δώσω σε εἰς χεῖρας αὐτῶν καὶ κατα­σκάψουσιν τὸ πορνεῖόν σου καὶ καθελοῦσιν τὴν βάσιν σου καὶ ἐκδύσουσίν σε τὸν ἱματισμόν σου καὶ λήμψον­ται τὰ σκεύ­η τῆς καυχήσεώς σου καὶ ἀφήσουσίν σε γυμνὴν καὶ ἀσχημονοῦσαν
 • καὶ ἄξουσιν ἐπι­̀ σὲ ὄχλους καὶ λιθοβολήσουσίν σε ἐν λίθοις καὶ κατα­σφάξουσίν σε ἐν τοῖς ξίφεσιν αὐτῶν
 • καὶ ἐμπρήσουσιν τοὺς οἴκους σου πυρὶ καὶ ποιήσουσιν ἐν σοὶ ἐκδικήσεις ἐνώπιον γυναικῶν πολλῶν καὶ ἀπο­στρέψω σε ἐκ τῆς πορνείας σου καὶ μισθώματα οὐ μὴ δῷς οὐκέτι
 • καὶ ἐπαφήσω τὸν θυμόν μου ἐπι­̀ σέ καὶ ἐξαρθή­σε­ται ὁ ζῆλός μου ἐκ σοῦ καὶ ἀναπαύσομαι καὶ οὐ μὴ μεριμνήσω οὐκέτι
 • ἀνθ᾿ ὧν οὐκ ἐμνήσθης τὴν ἡμέραν τῆς νηπιότητός σου καὶ ἐλύπεις με ἐν πᾶσι τούτοις καὶ ἐγὼ ἰδοὺ τὰς ὁδούς σου εἰς κεφαλήν σου δέδωκα λέγει κύριος καὶ οὕτως ἐποίησας τὴν ἀσέβειαν ἐπι­̀ πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου
 • ταῦτά ἐστιν πάν­τα ὅσα εἶπαν κατα­̀ σοῦ ἐν παρα­βολῇ λέγον­τες καθὼς ἡ μήτηρ καὶ ἡ θυγάτηρ
 • θυγάτηρ τῆς μητρός σου σὺ εἶ ἡ ἀπωσαμένη τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ ἀδελφὴ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἀπωσαμένων τοὺς ἄνδρας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἡ μήτηρ ὑμῶν Χετταία καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν Αμορραῖος
 • ἡ ἀδελφὴ ὑμῶν ἡ πρεσβυτέρα Σαμάρεια αὐτὴ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς ἡ κατοικοῦσα ἐξ εὐωνύμων σου καὶ ἡ ἀδελφή σου ἡ νεωτέρα σου ἡ κατοικοῦσα ἐκ δεξιῶν σου Σοδομα καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς
 • καὶ οὐδ᾿ ὧς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἐπορεύ­θης οὐδὲ κατα­̀ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐποίησας παρα­̀ μικρὸν καὶ ὑπέρκεισαι αὐτὰς ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου
 • ζῶ ἐγώ λέγει κύριος εἰ πεποίηκεν Σοδομα ἡ ἀδελφή σου αὐτὴ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς ὃν τρόπον ἐποίησας σὺ καὶ αἱ θυγατέρες σου
 • πλη­̀ν τοῦτο τὸ ἀνόμημα Σοδομων τῆς ἀδελφῆς σου ὑπερηφανία ἐν πλη­σμονῇ ἄρτων καὶ ἐν εὐθηνίᾳ οἴνου ἐσπατάλων αὐτὴ καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς τοῦτο ὑπῆρχεν αὐτῇ καὶ ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς καὶ χεῖρα πτωχοῦ καὶ πένητος οὐκ ἀν­τελαμβάνον­το
 • καὶ ἐμεγαλαύχουν καὶ ἐποίησαν ἀνομήματα ἐνώπιόν μου καὶ ἐξῆρα αὐτάς καθὼς εἶδον
 • καὶ Σαμάρεια κατα­̀ τὰς ἡμίσεις τῶν ἁμαρτιῶν σου οὐχ ἥμαρτεν καὶ ἐπλή­θυνας τὰς ἀνομίας σου ὑπὲρ αὐτὰς καὶ ἐδικαίωσας τὰς ἀδελφάς σου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου αἷς ἐποίησας
 • καὶ σὺ κόμισαι βάσανόν σου ἐν ᾗ ἔφθειρας τὰς ἀδελφάς σου ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου αἷς ἠνόμησας ὑπὲρ αὐτὰς καὶ ἐδικαίωσας αὐτὰς ὑπὲρ σεαυτήν καὶ σὺ αἰσχύνθητι καὶ λαβὲ τὴν ἀτιμίαν σου ἐν τῷ δικαιῶσαί σε τὰς ἀδελφάς σου
 • καὶ ἀπο­στρέψω τὰς ἀπο­στροφὰς αὐτῶν τὴν ἀπο­στροφὴν Σοδομων καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς καὶ ἀπο­στρέψω τὴν ἀπο­στροφὴν Σαμαρείας καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς καὶ ἀπο­στρέψω τὴν ἀπο­στροφήν σου ἐν μέσῳ αὐτῶν
 • ὅπως κομίσῃ τὴν βάσανόν σου καὶ ἀτιμωθήσῃ ἐκ πάν­των ὧν ἐποίησας ἐν τῷ σε παροργίσαι με
 • καὶ ἡ ἀδελφή σου Σοδομα καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς ἀπο­κατα­σταθήσον­ται καθὼς ἦσαν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ Σαμάρεια καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς ἀπο­κατα­σταθήσον­ται καθὼς ἦσαν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ σὺ καὶ αἱ θυγατέρες σου ἀπο­κατα­σταθήσεσθε καθὼς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἦτε
 • καὶ εἰ μὴ ἦν Σοδομα ἡ ἀδελφή σου εἰς ἀκοὴν ἐν τῷ στόματί σου ἐν ταῖς ἡμέραις ὑπερηφανίας σου
 • προ­̀ τοῦ ἀπο­καλυφθῆναι τὰς κακίας σου ὃν τρόπον νῦν ὄνειδος εἶ θυγατέρων Συρίας καὶ πάν­των τῶν κύκλῳ αὐτῆς θυγατέρων ἀλλοφύλων τῶν περιεχουσῶν σε κύκλῳ
 • τὰς ἀσεβείας σου καὶ τὰς ἀνομίας σου σὺ κεκόμισαι αὐτάς λέγει κύριος
 • τάδε λέγει κύριος καὶ ποιήσω ἐν σοὶ καθὼς ἐποίησας ὡς ἠτίμωσας ταῦτα τοῦ παρα­βῆναι τὴν δια­θήκην μου
 • καὶ μνησθήσομαι ἐγὼ τῆς δια­θήκης μου τῆς μετὰ σοῦ ἐν ἡμέραις νηπιότητός σου καὶ ἀναστήσω σοι δια­θήκην αἰώνιον
 • καὶ μνησθήσῃ τὴν ὁδόν σου καὶ ἐξατιμωθήσῃ ἐν τῷ ἀναλαβεῖν σε τὰς ἀδελφάς σου τὰς πρεσβυτέρας σου σὺν ταῖς νεωτέραις σου καὶ δώσω αὐτάς σοι εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ ἐκ δια­θήκης σου
 • καὶ ἀναστήσω ἐγὼ τὴν δια­θήκην μου μετὰ σοῦ καὶ ἐπι­γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος
 • ὅπως μνησθῇς καὶ αἰσχυνθῇς καὶ μὴ ᾖ σοι ἔτι ἀνοῖξαι τὸ στόμα σου ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς ἀτιμίας σου ἐν τῷ ἐξιλάσκεσθαί μέ σοι κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἐποίησας λέγει κύριος