Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, что́ ва́мъ при́тча сiя́ на земли́ Изра́илевѣ, глаго́лющымъ: отцы́ ядо́ша те́рпкое, а зубо́мъ ча́дъ и́хъ оско́мины бы́ша?
 • Живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, а́ще бу́детъ еще́ глаго́лема при́тча сiя́ во Изра́или.
 • Я́ко вся́ ду́шы моя́ су́ть, я́коже душа́ о́тча, та́ко и душа́ сыно́вня, моя́ су́ть: душа́, я́же согрѣши́тъ, та́ у́мретъ, и зоба́в­шаго па́родки зу́бы оско́мин­ны бу́дутъ.
 • Человѣ́къ же, и́же е́сть пра́веденъ, творя́й су́дъ и пра́вду,
 • на гора́хъ не снѣ́сть и оче́съ сво­и́хъ не воз­дви́гнетъ на кумíры до́му Изра́илева, и жены́ бли́жняго сво­его́ не оскверна́витъ и къ женѣ́ въ мѣ́сячныхъ су́щей не при­­бли́жит­ся,
 • и человѣ́ку не наси́ль­ствуетъ, зало́гъ должнику́ от­да́стъ и хище́нiемъ не восхи́титъ, хлѣ́бъ сво́й а́лчному да́стъ и нага́го облече́тъ въ ри́зу,
 • и сребра́ сво­его́ въ ли́хву не да́стъ и при­­бы́тка не во́зметъ, и от­ непра́вды от­врати́тъ ру́ку свою́ и су́дъ сотвори́тъ между́ му́жемъ и бли́жнимъ сво­и́мъ,
 • и въ за́повѣдехъ мо­и́хъ ходи́лъ и оправда́нiя моя́ снабдѣ́лъ, е́же твори́ти та́: пра́веденъ се́й е́сть, жи́знiю жи́ти и́мать, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И а́ще роди́тъ сы́на губи́теля, пролива́ющаго кро́вь и творя́ща грѣхи́,
 • въ пу́ть отца́ сво­его́ пра́веднаго не ходи́лъ, но и на гора́хъ пожре́, и жену́ бли́жняго сво­его́ оскверна́вилъ,
 • и убо́гаго и ни́щаго преоби́дѣ, и хище́нiемъ восхи́тилъ и зало́га не от­да́лъ, и къ кумíромъ положи́ о́чи сво­и́, беззако́нiя сотвори́,
 • съ ли́хвою даде́ и съ при­­множе́нiемъ прiя́лъ, се́й жи́знiю не поживе́тъ: вся́ сiя́ беззако́нiя сотвори́, сме́ртiю у́мретъ, кро́вь его́ на не́мъ бу́детъ.
 • А́ще же роди́тъ сы́на, о́нъ же уви́дитъ вся́ грѣхи́ отца́ сво­его́, я́же сотвори́лъ е́сть, и убо­и́т­ся и не сотвори́тъ по ни́мъ,
 • на гора́хъ не снѣ́сть и оче́съ сво­и́хъ не положи́тъ къ кумíромъ до́му Изра́илева, и жены́ по́друга сво­его́ не оскверна́витъ
 • и человѣ́ка не наси́ль­ствуетъ, и зало́га не удержи́тъ и хище́нiемъ не восхи́титъ, хлѣ́бъ сво́й а́лчному да́стъ и на́га одѣ́етъ ри́зою,
 • и от­ непра́вды от­врати́тъ ру́ку свою́, ли́хвы и при­­множе́нiя не во́зметъ, пра́вду сотвори́тъ и въ за́повѣдехъ мо­и́хъ ходи́ти бу́детъ: не сконча́ет­ся въ непра́вдахъ отца́ сво­его́, [но] жи́знь поживе́тъ.
 • Оте́цъ же его́ а́ще ско́рбiю оскорби́тъ и хище́нiемъ восхи́титъ, сопроти́вная сотвори́тъ посредѣ́ люді́й мо­и́хъ, и у́мретъ въ непра́вдахъ сво­и́хъ.
 • И рече́те: что́ я́ко не взя́ сы́нъ непра́вды отца́ сво­его́? Поне́же сы́нъ пра́вду и ми́лость сотвори́, вся́ зако́ны моя́ соблюде́ и сотвори́ я́, жи́знiю поживе́тъ.
 • Душа́ же согрѣша́ющая, та́ у́мретъ: сы́нъ не во́зметъ непра́вды отца́ сво­его́, и оте́цъ не во́зметъ непра́вды сы́на сво­его́: пра́вда пра́веднаго на не́мъ бу́детъ, и беззако́нiе беззако́н­ника на не́мъ бу́детъ.
 • И беззако́н­никъ а́ще обрати́т­ся от­ всѣ́хъ беззако́нiй сво­и́хъ, я́же сотвори́лъ, и сохрани́тъ вся́ за́повѣди моя́ и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду и ми́лость, жи́знiю поживе́тъ и не у́мретъ:
 • вся́ согрѣше́нiя его́, ели́ка сотвори́лъ, не помяну́т­ся ему́: но въ пра́вдѣ сво­е́й, ю́же сотвори́лъ, жи́въ бу́детъ.
 • Еда́ хотѣ́нiемъ восхощу́ сме́рти грѣ́шника, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, а не е́же обрати́тися ему́ от­ пути́ зла́ и жи́ву бы́ти ему́?
 • И а́ще соврати́т­ся пра́ведникъ от­ пра́вды сво­ея́ и сотвори́тъ непра́вду по всѣ́мъ беззако́ниемъ, я́же сотвори́лъ беззако́н­никъ, вся́ пра́вды его́, я́же сотвори́лъ е́сть, не помяну́т­ся: въ преступле́нiи сво­е́мъ, и́мже преступи́, и во грѣсѣ́хъ сво­и́хъ, и́миже согрѣши́, въ ни́хъ у́мретъ.
 • И реко́сте: не упра́вит­ся пу́ть Госпо́день. Слы́шите у́бо, ве́сь до́мъ Изра́илевъ, еда́ пу́ть мо́й не упра́вит­ся? ва́шъ ли пу́ть у́бо упра́вит­ся?
 • Егда́ соврати́т­ся пра́ведникъ от­ пра́вды сво­ея́ и сотвори́тъ грѣ́хъ, и у́мретъ въ преступле́нiи, е́же сотвори́лъ, въ то́мъ у́мретъ.
 • И егда́ обрати́т­ся беззако́н­никъ от­ беззако́нiя сво­его́, е́же сотвори́лъ, и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду, то́й ду́шу свою́ снабдѣ́лъ е́сть:
 • и ви́дѣ и обрати́ся от­ всѣ́хъ беззако́нiй сво­и́хъ, я́же сотвори́, жи́знiю поживе́тъ и не у́мретъ.
 • И глаго́летъ до́мъ Изра́илевъ: упра́вит­ся пу́ть Госпо́день. Еда́ пу́ть мо́й не управля́ет­ся? о, до́ме Изра́илевъ, у́бо ва́шъ ли пу́ть управля́ет­ся?
 • [Сего́ ра́ди] кому́ждо по пути́ его́ сужду́ ва́мъ, до́ме Изра́илевъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: обрати́теся и от­ве́ржитеся от­ всѣ́хъ нече́стiй ва́шихъ, и не бу́дутъ ва́мъ непра́вды въ муче́нiе:
 • от­ве́ржите от­ себе́ вся́ нече́стiя ва́ша, и́миже нече́­ст­вовасте ко мнѣ́, и сотвори́те себѣ́ се́рдце но́во и ду́хъ но́въ, и сотвори́те вся́ за́повѣди моя́: и вску́ю умира́ете, до́ме Изра́илевъ? глаго́летъ Госпо́дь.
 • Поне́же не хощу́ сме́рти грѣ́шника умира́ющаго, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, но е́же обрати́тися ему́ от­ пути́ сво­его́ и жи́ти души́ его́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: обрати́теся у́бо, и жи́ви бу́дете.
 • И было ко мне слово Господне:
 • зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?
 • Живу Я! говорит Господь Бог, – не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле.
 • Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои: душа согрешающая, та умрет.
 • Если кто праведен и творит суд и правду,
 • на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается,
 • никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою,
 • в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный,
 • поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог.
 • Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того,
 • чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет,
 • бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость,
 • в рост дает, и берет лихву; то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем.
 • Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им:
 • на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет,
 • и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою,
 • от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет Мои повеления и поступает по заповедям Моим, – то сей не умрет за беззаконие отца своего; он будет жив.
 • А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот, он умрет за свое беззаконие.
 • Вы говорите: «почему же сын не несет вины отца своего?» Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив.
 • Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается.
 • И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет.
 • Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет.
 • Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?
 • И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет.
 • Но вы говорите: «неправ путь Господа!» Послушайте, дом Израилев! Мой ли путь неправ? не ваши ли пути неправы?
 • Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и за то умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал.
 • И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, – к жизни возвратит душу свою.
 • Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал; он будет жив, не умрет.
 • А дом Израилев говорит: «неправ путь Господа!» Мои ли пути неправы, дом Израилев? не ваши ли пути неправы?
 • Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.
 • Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев?
 • Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 你 们 在 以 色 列 地 怎 麽 用 这 俗 语 说 父 亲 吃 了 酸 葡 萄 , 儿 子 的 牙 酸 倒 了 呢 。
 • 主 耶 和 华 说 , 我 指 着 我 的 永 生 起 誓 , 你 们 在 以 色 列 中 , 必 不 再 有 用 这 俗 语 的 因 由 。
 • 看 哪 , 世 人 都 是 属 我 的 。 为 父 的 怎 样 属 我 , 为 子 的 也 照 样 属 我 。 犯 罪 的 , 他 必 死 亡 。
 • 人 若 是 公 义 , 且 行 正 直 与 合 理 的 事 ,
 • 未 曾 在 山 上 吃 过 祭 偶 像 之 物 , 未 曾 仰 望 以 色 列 家 的 偶 像 , 未 曾 玷 污 邻 舍 的 妻 , 未 曾 在 妇 人 的 经 期 内 亲 近 她 ,
 • 未 曾 亏 负 人 , 乃 将 欠 债 之 人 的 当 头 还 给 他 。 未 曾 抢 夺 人 的 物 件 , 却 将 食 物 给 饥 饿 的 人 吃 , 将 衣 服 给 赤 身 的 人 穿 。
 • 未 曾 向 借 钱 的 弟 兄 取 利 , 也 未 曾 向 借 粮 的 弟 兄 多 要 , 缩 手 不 作 罪 孽 , 在 两 人 之 间 , 按 至 理 判 断 。
 • 遵 行 我 的 律 例 , 谨 守 我 的 典 章 , 按 诚 实 行 事 这 人 是 公 义 的 , 必 定 存 活 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 他 若 生 一 个 儿 子 , 作 强 盗 , 是 流 人 血 的 , 不 行 以 上 所 说 之 善 , 反 行 其 中 之 恶 , 乃 在 山 上 吃 过 祭 偶 像 之 物 , 并 玷 污 邻 舍 的 妻 ,
 • 亏 负 困 苦 和 穷 乏 的 人 , 抢 夺 人 的 物 , 未 曾 将 当 头 还 给 人 , 仰 望 偶 像 , 并 行 可 憎 的 事 ,
 • 向 借 钱 的 弟 兄 取 利 , 向 借 粮 的 弟 兄 多 要 这 人 岂 能 存 活 呢 。 他 必 不 能 存 活 。 他 行 这 一 切 可 憎 的 事 , 必 要 死 亡 , 他 的 罪 ( 原 文 作 血 ) 必 归 到 他 身 上 。
 • 他 若 生 一 个 儿 子 , 见 父 亲 所 犯 的 一 切 罪 便 惧 怕 ( 有 古 卷 作 思 量 ) , 不 照 样 去 作 。
 • 未 曾 在 山 上 吃 过 祭 偶 像 之 物 , 未 曾 仰 望 以 色 列 家 的 偶 像 , 未 曾 玷 污 邻 舍 的 妻 ,
 • 未 曾 亏 负 人 , 未 曾 取 人 的 当 头 , 未 曾 抢 夺 人 的 物 件 , 却 将 食 物 给 饥 饿 的 人 吃 , 将 衣 服 给 赤 身 的 人 穿 ,
 • 缩 手 不 害 贫 穷 人 , 未 曾 向 借 钱 的 弟 兄 取 利 , 也 未 曾 向 借 粮 的 弟 兄 多 要 。 他 顺 从 我 的 典 章 , 遵 行 我 的 律 例 , 就 不 因 父 亲 的 罪 孽 死 亡 , 定 要 存 活 。
 • 至 于 他 父 亲 。 因 为 欺 人 太 甚 , 抢 夺 弟 兄 , 在 本 国 的 民 中 行 不 善 , 他 必 因 自 己 的 罪 孽 死 亡 。
 • 你 们 还 说 , 儿 子 为 何 不 担 当 父 亲 的 罪 孽 呢 。 儿 子 行 正 直 与 合 理 的 事 , 谨 守 遵 行 我 的 一 切 律 例 , 他 必 定 存 活 。
 • 惟 有 犯 罪 的 , 他 必 死 亡 。 儿 子 必 不 担 当 父 亲 的 罪 孽 , 父 亲 也 不 担 当 儿 子 的 罪 孽 。 义 人 的 善 果 必 归 自 己 , 恶 人 的 恶 报 也 必 归 自 己 。
 • 恶 人 若 回 头 离 开 所 作 的 一 切 罪 恶 , 谨 守 我 一 切 的 律 例 , 行 正 直 与 合 理 的 事 , 他 必 定 存 活 , 不 致 死 亡 。
 • 他 所 犯 的 一 切 罪 过 都 不 被 记 念 , 因 所 行 的 义 , 他 必 存 活 。
 • 主 耶 和 华 说 , 恶 人 死 亡 , 岂 是 我 喜 悦 的 麽 。 不 是 喜 悦 他 回 头 离 开 所 行 的 道 存 活 麽 。
 • 义 人 若 转 离 义 行 而 作 罪 孽 , 照 着 恶 人 所 行 一 切 可 憎 的 事 而 行 , 他 岂 能 存 活 麽 。 他 所 行 的 一 切 义 都 不 被 记 念 。 他 必 因 所 犯 的 罪 , 所 行 的 恶 死 亡 。
 • 你 们 还 说 , 主 的 道 不 公 平 。 以 色 列 家 阿 , 你 们 当 听 , 我 的 道 岂 不 公 平 麽 。 你 们 的 道 岂 不 是 不 公 平 麽 。
 • 义 人 若 转 离 义 行 而 作 罪 孽 死 亡 , 他 是 因 所 作 的 罪 孽 死 亡 。
 • 再 者 , 恶 人 若 回 头 离 开 所 行 的 恶 , 行 正 直 与 合 理 的 事 , 他 必 将 性 命 救 活 了 。
 • 因 为 他 思 量 , 回 头 离 开 所 犯 的 一 切 罪 过 , 必 定 存 活 , 不 致 死 亡 。
 • 以 色 列 家 还 说 , 主 的 道 不 公 平 。 以 色 列 家 阿 , 我 的 道 岂 不 公 平 麽 。 你 们 的 道 岂 不 是 不 公 平 麽 。
 • 所 以 主 耶 和 华 说 , 以 色 列 家 阿 , 我 必 按 你 们 各 人 所 行 的 审 判 你 们 。 你 们 当 回 头 离 开 所 犯 的 一 切 罪 过 。 这 样 , 罪 孽 必 不 使 你 们 败 亡 。
 • 你 们 要 将 所 犯 的 一 切 罪 过 尽 行 抛 弃 , 自 作 一 个 新 心 和 新 灵 。 以 色 列 家 阿 , 你 们 何 必 死 亡 呢 。
 • 主 耶 和 华 说 , 我 不 喜 悦 那 死 人 之 死 , 所 以 你 们 当 回 头 而 存 活 。
 • И было мне слово Господа:
 • «Что это за поговорку вы твердите в стране Израилевой: „Отцы ели кислый виноград, а зубы разболелись у сыновей”?!
 • Клянусь Самим Собою, — говорит Господь Бог, — не будут больше у вас, в Израиле, твердить эту поговорку.
 • Все живущие — в Моей власти! И жизнь отца, и жизнь сына — в Моей власти! Кто согрешил — тот и умрет!
 • Кто ни в чем не виновен, кто поступает праведно и честно,
 • не участвует в трапезах на горах и не обращает свой взор к идолам народа Израилева, кто жену ближнего не оскверняет, к женщине в период ее нечистоты не прикасается,
 • кто никого не притесняет, возвращает должнику залог, никого не обирает, дает хлеб голодному, одевает нагого,
 • не отдает денег в рост и процентов не берет, не делает злых дел и вершит справедливый суд,
 • кто живет по законам Моим, повеления Мои строго соблюдает и исполняет, кто поступает по правде, — тот оправдан и будет жить! — говорит Господь Бог.
 • А если родной его сын — разбойник, если проливает он кровь и совершает такие дела,
 • которых отец никогда не делал: участвует в трапезах на горах, жену ближнего оскверняет,
 • бедняка и нищего угнетает, обирает, не возвращает залога, к идолам обращает взоры, творит мерзость,
 • если отдает деньги в рост и берет проценты, — неужели он сохранит себе жизнь? Нет, не будет он жить! За все мерзости, им совершенные, он умрет, и сам будет виновен в своей смерти!
 • А если родной его сын увидит грехи, которые совершает отец, увидит и не пойдет по его стопам:
 • не станет участвовать в трапезах на горах, не будет обращать взор к идолам народа Израилева, не будет осквернять жену ближнего,
 • не будет никого угнетать, брать залога и обирать, если даст хлеб голодному, оденет нагого,
 • не станет обижать нищего, не будет отдавать деньги в рост и брать проценты, если будет он жить по Моим законам и соблюдать повеления Мои, то не умрет он за грехи отца своего! Он сохранит свою жизнь!
 • Но его отец, притеснявший и обиравший брата, творивший недобрые дела среди соплеменников, — он умрет за свои грехи!
 • Вы спрашиваете: „Почему сын не отвечает за грехи своего отца?”Потому что поступал справедливо и праведно, все повеления Мои строго соблюдал и исполнял — вот он и сохранил свою жизнь!
 • Лишь тот, кто согрешил, тот и умрет! Сын не будет отвечать за грехи отца, и отец не будет отвечать за грехи сына. Праведные дела зачтутся праведнику и злодеяния — злодею.
 • Если злодей оставит свои прошлые грехи, будет строго соблюдать и исполнять все законы Мои, будет поступать справедливо и праведно, то он не умрет, но сохранит себе жизнь!
 • Его прошлые грехи не припомнятся ему, а теперешние его праведные дела сохранят ему жизнь.
 • Разве Я хочу смерти грешника? — говорит Господь Бог, — Я хочу, чтобы он оставил свой дурной путь и сохранил себе жизнь!
 • И если праведник отступит от своей праведности и начнет делать зло, совершать мерзости, какие творят злодеи, разве сохранит он себе жизнь? Праведные дела, какие он совершал раньше, не зачтутся ему! За преступления, которые он совершает ныне, за грехи, которыми ныне грешит, — он умрет.
 • Вы скажете: „Несправедлив суд Господа!”Но послушай, народ Израилев! Разве Я сужу несправедливо? Это ваш суд несправедлив!
 • Если праведник, оставив свою праведность и делая зло, умирает, то это он умирает за свои злодеяния.
 • И если злодей отступит от своих злых дел и будет поступать справедливо и праведно, то он тем самым спасет себя от смерти.
 • Если, одумавшись, оставит он свои прежние беззакония, — то не умрет, но сохранит себе жизнь!
 • Народ Израилев скажет: „Несправедлив суд Господа!”Разве Я сужу несправедливо, о народ Израилев? Это ваш суд несправедлив!
 • Ибо каждого из вас, о народ Израилев, Я буду судить по делам его, — говорит Господь Бог. — Раскайтесь, оставьте грехи свои, чтобы они не погубили вас!
 • Оставьте все свои прежние грехи и обретите сердце новое и дух новый! Зачем погибать тебе, народ Израилев?!
 • Я не хочу ничьей смерти, — говорит Господь Бог, — раскайтесь и сохраните себе жизнь!»