Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, что́ ва́мъ при́тча сiя́ на земли́ Изра́илевѣ, глаго́лющымъ: отцы́ ядо́ша те́рпкое, а зубо́мъ ча́дъ и́хъ оско́мины бы́ша?
 • Живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, а́ще бу́детъ еще́ глаго́лема при́тча сiя́ во Изра́или.
 • Я́ко вся́ ду́шы моя́ су́ть, я́коже душа́ о́тча, та́ко и душа́ сыно́вня, моя́ су́ть: душа́, я́же согрѣши́тъ, та́ у́мретъ, и зоба́в­шаго па́родки зу́бы оско́мин­ны бу́дутъ.
 • Человѣ́къ же, и́же е́сть пра́веденъ, творя́й су́дъ и пра́вду,
 • на гора́хъ не снѣ́сть и оче́съ сво­и́хъ не воз­дви́гнетъ на кумíры до́му Изра́илева, и жены́ бли́жняго сво­его́ не оскверна́витъ и къ женѣ́ въ мѣ́сячныхъ су́щей не при­­бли́жит­ся,
 • и человѣ́ку не наси́ль­ствуетъ, зало́гъ должнику́ от­да́стъ и хище́нiемъ не восхи́титъ, хлѣ́бъ сво́й а́лчному да́стъ и нага́го облече́тъ въ ри́зу,
 • и сребра́ сво­его́ въ ли́хву не да́стъ и при­­бы́тка не во́зметъ, и от­ непра́вды от­врати́тъ ру́ку свою́ и су́дъ сотвори́тъ между́ му́жемъ и бли́жнимъ сво­и́мъ,
 • и въ за́повѣдехъ мо­и́хъ ходи́лъ и оправда́нiя моя́ снабдѣ́лъ, е́же твори́ти та́: пра́веденъ се́й е́сть, жи́знiю жи́ти и́мать, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И а́ще роди́тъ сы́на губи́теля, пролива́ющаго кро́вь и творя́ща грѣхи́,
 • въ пу́ть отца́ сво­его́ пра́веднаго не ходи́лъ, но и на гора́хъ пожре́, и жену́ бли́жняго сво­его́ оскверна́вилъ,
 • и убо́гаго и ни́щаго преоби́дѣ, и хище́нiемъ восхи́тилъ и зало́га не от­да́лъ, и къ кумíромъ положи́ о́чи сво­и́, беззако́нiя сотвори́,
 • съ ли́хвою даде́ и съ при­­множе́нiемъ прiя́лъ, се́й жи́знiю не поживе́тъ: вся́ сiя́ беззако́нiя сотвори́, сме́ртiю у́мретъ, кро́вь его́ на не́мъ бу́детъ.
 • А́ще же роди́тъ сы́на, о́нъ же уви́дитъ вся́ грѣхи́ отца́ сво­его́, я́же сотвори́лъ е́сть, и убо­и́т­ся и не сотвори́тъ по ни́мъ,
 • на гора́хъ не снѣ́сть и оче́съ сво­и́хъ не положи́тъ къ кумíромъ до́му Изра́илева, и жены́ по́друга сво­его́ не оскверна́витъ
 • и человѣ́ка не наси́ль­ствуетъ, и зало́га не удержи́тъ и хище́нiемъ не восхи́титъ, хлѣ́бъ сво́й а́лчному да́стъ и на́га одѣ́етъ ри́зою,
 • и от­ непра́вды от­врати́тъ ру́ку свою́, ли́хвы и при­­множе́нiя не во́зметъ, пра́вду сотвори́тъ и въ за́повѣдехъ мо­и́хъ ходи́ти бу́детъ: не сконча́ет­ся въ непра́вдахъ отца́ сво­его́, [но] жи́знь поживе́тъ.
 • Оте́цъ же его́ а́ще ско́рбiю оскорби́тъ и хище́нiемъ восхи́титъ, сопроти́вная сотвори́тъ посредѣ́ люді́й мо­и́хъ, и у́мретъ въ непра́вдахъ сво­и́хъ.
 • И рече́те: что́ я́ко не взя́ сы́нъ непра́вды отца́ сво­его́? Поне́же сы́нъ пра́вду и ми́лость сотвори́, вся́ зако́ны моя́ соблюде́ и сотвори́ я́, жи́знiю поживе́тъ.
 • Душа́ же согрѣша́ющая, та́ у́мретъ: сы́нъ не во́зметъ непра́вды отца́ сво­его́, и оте́цъ не во́зметъ непра́вды сы́на сво­его́: пра́вда пра́веднаго на не́мъ бу́детъ, и беззако́нiе беззако́н­ника на не́мъ бу́детъ.
 • И беззако́н­никъ а́ще обрати́т­ся от­ всѣ́хъ беззако́нiй сво­и́хъ, я́же сотвори́лъ, и сохрани́тъ вся́ за́повѣди моя́ и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду и ми́лость, жи́знiю поживе́тъ и не у́мретъ:
 • вся́ согрѣше́нiя его́, ели́ка сотвори́лъ, не помяну́т­ся ему́: но въ пра́вдѣ сво­е́й, ю́же сотвори́лъ, жи́въ бу́детъ.
 • Еда́ хотѣ́нiемъ восхощу́ сме́рти грѣ́шника, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, а не е́же обрати́тися ему́ от­ пути́ зла́ и жи́ву бы́ти ему́?
 • И а́ще соврати́т­ся пра́ведникъ от­ пра́вды сво­ея́ и сотвори́тъ непра́вду по всѣ́мъ беззако́ниемъ, я́же сотвори́лъ беззако́н­никъ, вся́ пра́вды его́, я́же сотвори́лъ е́сть, не помяну́т­ся: въ преступле́нiи сво­е́мъ, и́мже преступи́, и во грѣсѣ́хъ сво­и́хъ, и́миже согрѣши́, въ ни́хъ у́мретъ.
 • И реко́сте: не упра́вит­ся пу́ть Госпо́день. Слы́шите у́бо, ве́сь до́мъ Изра́илевъ, еда́ пу́ть мо́й не упра́вит­ся? ва́шъ ли пу́ть у́бо упра́вит­ся?
 • Егда́ соврати́т­ся пра́ведникъ от­ пра́вды сво­ея́ и сотвори́тъ грѣ́хъ, и у́мретъ въ преступле́нiи, е́же сотвори́лъ, въ то́мъ у́мретъ.
 • И егда́ обрати́т­ся беззако́н­никъ от­ беззако́нiя сво­его́, е́же сотвори́лъ, и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду, то́й ду́шу свою́ снабдѣ́лъ е́сть:
 • и ви́дѣ и обрати́ся от­ всѣ́хъ беззако́нiй сво­и́хъ, я́же сотвори́, жи́знiю поживе́тъ и не у́мретъ.
 • И глаго́летъ до́мъ Изра́илевъ: упра́вит­ся пу́ть Госпо́день. Еда́ пу́ть мо́й не управля́ет­ся? о, до́ме Изра́илевъ, у́бо ва́шъ ли пу́ть управля́ет­ся?
 • [Сего́ ра́ди] кому́ждо по пути́ его́ сужду́ ва́мъ, до́ме Изра́илевъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: обрати́теся и от­ве́ржитеся от­ всѣ́хъ нече́стiй ва́шихъ, и не бу́дутъ ва́мъ непра́вды въ муче́нiе:
 • от­ве́ржите от­ себе́ вся́ нече́стiя ва́ша, и́миже нече́­ст­вовасте ко мнѣ́, и сотвори́те себѣ́ се́рдце но́во и ду́хъ но́въ, и сотвори́те вся́ за́повѣди моя́: и вску́ю умира́ете, до́ме Изра́илевъ? глаго́летъ Госпо́дь.
 • Поне́же не хощу́ сме́рти грѣ́шника умира́ющаго, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, но е́же обрати́тися ему́ от­ пути́ сво­его́ и жи́ти души́ его́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: обрати́теся у́бо, и жи́ви бу́дете.
 • И было ко мне слово Господне:
 • зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?
 • Живу Я! говорит Господь Бог, – не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле.
 • Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои: душа согрешающая, та умрет.
 • Если кто праведен и творит суд и правду,
 • на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается,
 • никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою,
 • в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный,
 • поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог.
 • Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того,
 • чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет,
 • бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость,
 • в рост дает, и берет лихву; то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем.
 • Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им:
 • на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет,
 • и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою,
 • от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет Мои повеления и поступает по заповедям Моим, – то сей не умрет за беззаконие отца своего; он будет жив.
 • А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот, он умрет за свое беззаконие.
 • Вы говорите: «почему же сын не несет вины отца своего?» Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив.
 • Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается.
 • И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет.
 • Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет.
 • Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?
 • И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет.
 • Но вы говорите: «неправ путь Господа!» Послушайте, дом Израилев! Мой ли путь неправ? не ваши ли пути неправы?
 • Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и за то умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал.
 • И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, – к жизни возвратит душу свою.
 • Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал; он будет жив, не умрет.
 • А дом Израилев говорит: «неправ путь Господа!» Мои ли пути неправы, дом Израилев? не ваши ли пути неправы?
 • Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.
 • Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев?
 • Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
 • υἱὲ ἀνθρώπου τί ὑμῖν ἡ παρα­βολὴ αὕτη ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγον­τες οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα καὶ οἱ ὀδόν­τες τῶν τέκνων ἐγομφίασαν
 • ζῶ ἐγώ λέγει κύριος ἐὰν γένηται ἔτι λεγομένη ἡ παρα­βολὴ αὕτη ἐν τῷ Ισραηλ
 • ὅτι πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἐμαί εἰσιν ὃν τρόπον ἡ ψυχὴ τοῦ πατρός οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ υἱοῦ ἐμαί εἰσιν ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα αὕτη ἀπο­θανεῖται
 • ὁ δὲ ἄνθρωπος ὃς ἔσται δίκαιος ὁ ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην
 • ἐπι­̀ τῶν ὀρέων οὐ φάγεται καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ οὐ μὴ ἐπάρῃ προ­̀ς τὰ ἐνθυμήματα οἴκου Ισραηλ καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλη­σίον αὐτοῦ οὐ μὴ μιάνῃ καὶ προ­̀ς γυναῖκα ἐν ἀφέδρῳ οὖσαν οὐ προ­σεγγιεῖ
 • καὶ ἄνθρωπον οὐ μὴ κατα­δυναστεύ­σῃ ἐνεχυρασμὸν ὀφείλον­τος ἀπο­δώσει καὶ ἅρπαγμα οὐχ ἁρπᾶται τὸν ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶν­τι δώσει καὶ γυμνὸν περιβαλεῖ
 • καὶ τὸ ἀργύριον αὐτοῦ ἐπι­̀ τόκῳ οὐ δώσει καὶ πλεονασμὸν οὐ λήμψ­σε­ται καὶ ἐξ ἀδικίας ἀπο­στρέψει τὴν χεῖρα αὐτοῦ κρίμα δίκαιον ποιήσει ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πλη­σίον αὐτοῦ
 • καὶ τοῖς προ­στάγμασίν μου πεπόρευται καὶ τὰ δικαιώματά μου πεφύλακται τοῦ ποιῆσαι αὐτά δίκαιος οὗτός ἐστιν ζωῇ ζή­σε­ται λέγει κύριος
 • καὶ ἐὰν γεννήσῃ υἱὸν λοιμὸν ἐκχέον­τα αἷμα καὶ ποι­οῦν­τα ἁμαρτήματα
 • ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου οὐκ ἐπορεύ­θη ἀλλὰ καὶ ἐπι­̀ τῶν ὀρέων ἔφαγεν καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλη­σίον αὐτοῦ ἐμίανεν
 • καὶ πτωχὸν καὶ πένητα κατεδυνάστευσεν καὶ ἅρπαγμα ἥρπασεν καὶ ἐνεχυρασμὸν οὐκ ἀπέδωκεν καὶ εἰς τὰ εἴδωλα ἔθετο τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἀνομίαν πεποίηκεν
 • μετὰ τόκου ἔδωκε καὶ πλεονασμὸν ἔλαβεν οὗτος ζωῇ οὐ ζή­σε­ται πάσας τὰς ἀνομίας ταύτας ἐποίησεν θανάτῳ θανατωθή­σε­ται τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτὸν ἔσται
 • ἐὰν δὲ γεννήσῃ υἱόν καὶ ἴδῃ πάσας τὰς ἁμαρτίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἃς ἐποίησεν καὶ φοβηθῇ καὶ μὴ ποιήσῃ κατα­̀ ταύτας
 • ἐπι­̀ τῶν ὀρέων οὐ βέβρωκεν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ οὐκ ἔθετο εἰς τὰ ἐνθυμήματα οἴκου Ισραηλ καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλη­σίον αὐτοῦ οὐκ ἐμίανεν
 • καὶ ἄνθρωπον οὐ κατεδυνάστευσεν καὶ ἐνεχυρασμὸν οὐκ ἐνεχύρασεν καὶ ἅρπαγμα οὐχ ἥρπασεν τὸν ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶν­τι ἔδωκεν καὶ γυμνὸν περιέβαλεν
 • καὶ ἀπ᾿ ἀδικίας ἀπέστρεψε τὴν χεῖρα αὐτοῦ τόκον οὐδὲ πλεονασμὸν οὐκ ἔλαβεν δικαιοσύνην ἐποίησεν καὶ ἐν τοῖς προ­στάγμασίν μου ἐπορεύ­θη οὐ τελευτήσει ἐν ἀδικίαις πατρὸς αὐτοῦ ζωῇ ζή­σε­ται
 • ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐὰν θλίψει θλίψῃ καὶ ἁρπάσῃ ἅρπαγμα ἐναν­τία ἐποίησεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ μου καὶ ἀπο­θανεῖται ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ
 • καὶ ἐρεῖτε τί ὅτι οὐκ ἔλαβεν τὴν ἀδικίαν ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ὅτι ὁ υἱὸς δικαιοσύνην καὶ ἔλεος ἐποίησεν πάν­τα τὰ νόμιμά μου συν­ετήρησεν καὶ ἐποίησεν αὐτά ζωῇ ζή­σε­ται
 • ἡ δὲ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα ἀπο­θανεῖται ὁ δὲ υἱὸς οὐ λήμψ­σε­ται τὴν ἀδικίαν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ οὐδὲ ὁ πατὴρ λήμψ­σε­ται τὴν ἀδικίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ δικαιοσύνη δικαίου ἐπ᾿ αὐτὸν ἔσται καὶ ἀνομία ἀνόμου ἐπ᾿ αὐτὸν ἔσται
 • καὶ ὁ ἄνομος ἐὰν ἀπο­στρέψῃ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν καὶ φυλάξηται πάσας τὰς ἐν­τολάς μου καὶ ποιήσῃ δικαιοσύνην καὶ ἔλεος ζωῇ ζή­σε­ται οὐ μὴ ἀπο­θάνῃ
 • πάν­τα τὰ παρα­πτώματα αὐτοῦ ὅσα ἐποίησεν οὐ μνησθή­σε­ται ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτοῦ ᾗ ἐποίησεν ζή­σε­ται
 • μὴ θελήσει θελήσω τὸν θάνατον τοῦ ἀνόμου λέγει κύριος ὡς τὸ ἀπο­στρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆν αὐτόν
 • ἐν δὲ τῷ ἀπο­στρέψαι δίκαιον ἐκ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ ἀδικίαν κατα­̀ πάσας τὰς ἀνομίας ἃς ἐποίησεν ὁ ἄνομος πᾶσαι αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ ἃς ἐποίησεν οὐ μὴ μνησθῶσιν ἐν τῷ παρα­πτώματι αὐτοῦ ᾧ παρέπεσεν καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ αἷς ἥμαρτεν ἐν αὐταῖς ἀπο­θανεῖται
 • καὶ εἴπατε οὐ κατευθύνει ἡ ὁδὸς κυρίου ἀκούσατε δή πᾶς οἶκος Ισραηλ μὴ ἡ ὁδός μου οὐ κατευθύνει οὐχὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατευθύνει
 • ἐν τῷ ἀπο­στρέψαι τὸν δίκαιον ἐκ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ παρα­́πτωμα καὶ ἀπο­θάνῃ ἐν τῷ παρα­πτώματι ᾧ ἐποίησεν ἐν αὐτῷ ἀπο­θανεῖται
 • καὶ ἐν τῷ ἀπο­στρέψαι ἄνομον ἀπο­̀ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ ἧς ἐποίησεν καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην οὗτος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐφύλαξεν
 • καὶ ἀπέστρεψεν ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν ζωῇ ζή­σε­ται οὐ μὴ ἀπο­θάνῃ
 • καὶ λέγουσιν ὁ οἶκος τοῦ Ισραηλ οὐ κατορθοῖ ἡ ὁδὸς κυρίου μὴ ἡ ὁδός μου οὐ κατορθοῖ οἶκος Ισραηλ οὐχὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν οὐ κατορθοῖ
 • ἕκαστον κατα­̀ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ κρινῶ ὑμᾶς οἶκος Ισραηλ λέγει κύριος ἐπι­στράφητε καὶ ἀπο­στρέψατε ἐκ πασῶν τῶν ἀσεβειῶν ὑμῶν καὶ οὐκ ἔσον­ται ὑμῖν εἰς κόλασιν ἀδικίας
 • ἀπο­ρρίψατε ἀπο­̀ ἑαυτῶν πάσας τὰς ἀσεβείας ὑμῶν ἃς ἠσεβήσατε εἰς ἐμέ καὶ ποιήσατε ἑαυτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν καὶ ἵνα τί ἀπο­θνῄσκετε οἶκος Ισραηλ
 • διότι οὐ θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἀπο­θνῄσκον­τος λέγει κύριος
 • Анан мага Тењирден сљз болду:
 • «Эмне єчєн силер Ысрайыл жеринде “Ата-бабалар кычкыл жєзєм жешти, ал эми балдардын тиши камалды” деген макалды пайдаланып жатасыњар?
 • Мен тирєємєн! – дейт Кудай-Тењир. – Мындан ары бул макалды Ысрайылда айтышпайт.
 • Анткени мына, бєт адамдардын жаны Меники: атанын жаны да, баланын жаны да Меники. Кєнљљ кылган жан љлљт.
 • Ким адилет болсо, акыйкаттык жана адилеттєєлєк боюнча иш кылса,
 • бийик жерлерде чалынган курмандыктан жебесе, кљзєн Ысрайылдын жасалма кудайларына бурбаса, љз жакынынын аялын булгабаса, аялына таза эместигинен тазаланып жаткан учурда жакындабаса,
 • эч кимге кысым кљрсљтпљсљ, карыздары калтырган кєрљљнє кайра берсе, уурулук кылбаса, ачкага љз нанын берсе, жылањачты кийим менен жапса,
 • єстљккљ бербесе, ашыгы менен албаса, колун мыйзамсыздык кылуудан тартса, адам менен адамдын ортосундагы талашты адилет чечсе,
 • Менин мыйзамдарым менен жєрсљ, Менин буйруктарымды чын жєрљктљн сактаса, анда ал – адил адам, ал сљзсєз тирєє болот, – дейт Кудай-Тењир.
 • Бирок андан кан тљккљн кылмышкер уул тљрљлсљ, ал атасы кылбаган нерселерди кылса:
 • бийик жерлерде чалынган курмандыктан жесе, љз жакынынын аялын булгаса,
 • жакыр менен кедейди кысымга алса, зордук менен тартып алса, кєрљљгљ алган нерсени кайра бербесе, кљзєн жасалма кудайларга бурса, жийиркеничтєє нерсе жасаса,
 • єстљк алса, ашыгы менен алса, анда ал тирєє калабы? Жок, ал тирєє калбайт. Ушундай жийиркеничтєє иштердин баарын жасаган адам сљзсєз љлљт, анын каны љзєнєн башында.
 • Бирок андан уул тљрљлсљ, ал атасы кылып жаткан кєнљљлљрдєн баарын кљрєп, анын кылганын кылбаса:
 • бийик жерлерде чалынган курмандыктан жебесе, кљзєн Ысрайылдын жасалма кудайларына бурбаса, љз жакынынын аялын булгабаса,
 • адамды кысымга албаса, кєрљљ албаса, зордук менен тартып албаса, ачкага љз нанын берсе, жылањачты кийим менен жапса,
 • кедейди ыза кылуудан колун тартса, єстљк албаса, ашыгы менен албаса, Менин буйруктарымды аткарса, Менин мыйзамдарым менен жєрсљ, анда ал атасынын мыйзамсыздыгы єчєн љлбљйт, ал тирєє болот.
 • Ал эми анын атасы љз бир тууганын катуу кысымга алганы єчєн, тоногону єчєн, љз элинин арасында жаман иштерди кылганы єчєн, мына, ал ошол љз мыйзамсыздыгы єчєн љлљт.
 • Бирок силер: “Эмне єчєн уулу љз атасынын айыбын тартпайт?” – дээрсињер. Уулу мыйзам боюнча жана адилеттик боюнча жєрљт, Менин мыйзамдарымды сактайт, аларды аткарат, ошондуктан ал тирєє болот.
 • Кєнљљ кылган жан љлљт. Уулу атасынын айыбын тартпайт, атасы уулунун айыбын тартпайт, адил адамдын адилдиги љзє менен калат, мыйзамсыздын мыйзамсыздыгы да љзє менен калат.
 • Эгерде мыйзамсыз адам љзє кылып жєргљн бардык кєнљљлљрєнљн бурулса, Менин мыйзамдарымдын бардыгын сактаса, мыйзам боюнча жана адилеттик боюнча жєрсљ, тирєє болот, љлбљйт.
 • Анын кылган бардык кылмыштары эске алынбайт, ал љзєнєн адилеттєєлєгє менен тирєє болот.
 • Мен мыйзамсыздын љлємєн каалабайм, – дейт Кудай-Тењир, – тескерисинче, анын љз жолунан бурулуп, тирєє калышын каалайм.
 • Эгерде адил адам љз адилдигинен баш тартып, адилетсиздик кыла баштаса, мыйзамсыз адам кылган жийиркеничтєє иштердин баарын кылса, ал тирєє калабы? Анын кылган бардык жакшы иштери эске алынбайт. Ал љзєнєн кылган мыйзамсыздыгы єчєн, љзєнєн кетирген кєнљљлљрє єчєн љлљт.
 • Бирок силер: “Тењирдин жолу туура эмес!” – деп айтып жатасыњар. Ысрайыл эли, ук! Менин жолум туура эмеспи же силердин жолуњар туура эмеспи?
 • Эгер адил адам љз адилдигинен баш тартып, мыйзамсыздык кылса жана ошон єчєн љлсљ, анда ал љзєнєн кылган мыйзамсыздыгы єчєн љлљт.
 • Эгерде мыйзамсыз адам љзє кылып жєргљн мыйзамсыздыгынан бурулуп, акыйкаттык жана адилеттєєлєк боюнча иш кылса, анда ал љз жанын љмєргљ кайрыйт.
 • Анткени ал кљрєп, љзє кылып жєргљн бардык кылмыштарынан бурулду. Ал тирєє болот, љлбљйт.
 • Ысрайыл болсо: “Тењирдин жолу туура эмес!” – деп жатат. Ысрайыл эли, Менин жолум туура эмеспи же силердин жолуњар туура эмеспи?
 • Ошондуктан, Ысрайыл эли, Мен силерди, ар бирињерди жолуњарга жараша соттойм, – дейт Кудай-Тењир. – Кєнљљњљрдє мойнуњарга алып, Кудайдан кечирим сурагыла, љзєњљрдєн кылмыштарыњар љзєњљргљ тоскоол болбош єчєн, кылмыштарыњардан бурулгула.
 • Љзєњљр кылып жєргљн кєнљљлљрдєн баарынан баш тарткыла, љзєњљргљ жањы жєрљк жана жањы рух жараткыла. Ысрайыл эли, силерге љлємдєн кереги эмне?
 • Анткени Мен љлєп бара жаткан адамдын љлємєн каалабайм, – дейт Кудай-Тењир. – Бурулгула, жашагыла!