Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, что́ ва́мъ при́тча сiя́ на земли́ Изра́илевѣ, глаго́лющымъ: отцы́ ядо́ша те́рпкое, а зубо́мъ ча́дъ и́хъ оско́мины бы́ша?
 • Живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, а́ще бу́детъ еще́ глаго́лема при́тча сiя́ во Изра́или.
 • Я́ко вся́ ду́шы моя́ су́ть, я́коже душа́ о́тча, та́ко и душа́ сыно́вня, моя́ су́ть: душа́, я́же согрѣши́тъ, та́ у́мретъ, и зоба́в­шаго па́родки зу́бы оско́мин­ны бу́дутъ.
 • Человѣ́къ же, и́же е́сть пра́веденъ, творя́й су́дъ и пра́вду,
 • на гора́хъ не снѣ́сть и оче́съ сво­и́хъ не воз­дви́гнетъ на кумíры до́му Изра́илева, и жены́ бли́жняго сво­его́ не оскверна́витъ и къ женѣ́ въ мѣ́сячныхъ су́щей не при­­бли́жит­ся,
 • и человѣ́ку не наси́ль­ствуетъ, зало́гъ должнику́ от­да́стъ и хище́нiемъ не восхи́титъ, хлѣ́бъ сво́й а́лчному да́стъ и нага́го облече́тъ въ ри́зу,
 • и сребра́ сво­его́ въ ли́хву не да́стъ и при­­бы́тка не во́зметъ, и от­ непра́вды от­врати́тъ ру́ку свою́ и су́дъ сотвори́тъ между́ му́жемъ и бли́жнимъ сво­и́мъ,
 • и въ за́повѣдехъ мо­и́хъ ходи́лъ и оправда́нiя моя́ снабдѣ́лъ, е́же твори́ти та́: пра́веденъ се́й е́сть, жи́знiю жи́ти и́мать, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И а́ще роди́тъ сы́на губи́теля, пролива́ющаго кро́вь и творя́ща грѣхи́,
 • въ пу́ть отца́ сво­его́ пра́веднаго не ходи́лъ, но и на гора́хъ пожре́, и жену́ бли́жняго сво­его́ оскверна́вилъ,
 • и убо́гаго и ни́щаго преоби́дѣ, и хище́нiемъ восхи́тилъ и зало́га не от­да́лъ, и къ кумíромъ положи́ о́чи сво­и́, беззако́нiя сотвори́,
 • съ ли́хвою даде́ и съ при­­множе́нiемъ прiя́лъ, се́й жи́знiю не поживе́тъ: вся́ сiя́ беззако́нiя сотвори́, сме́ртiю у́мретъ, кро́вь его́ на не́мъ бу́детъ.
 • А́ще же роди́тъ сы́на, о́нъ же уви́дитъ вся́ грѣхи́ отца́ сво­его́, я́же сотвори́лъ е́сть, и убо­и́т­ся и не сотвори́тъ по ни́мъ,
 • на гора́хъ не снѣ́сть и оче́съ сво­и́хъ не положи́тъ къ кумíромъ до́му Изра́илева, и жены́ по́друга сво­его́ не оскверна́витъ
 • и человѣ́ка не наси́ль­ствуетъ, и зало́га не удержи́тъ и хище́нiемъ не восхи́титъ, хлѣ́бъ сво́й а́лчному да́стъ и на́га одѣ́етъ ри́зою,
 • и от­ непра́вды от­врати́тъ ру́ку свою́, ли́хвы и при­­множе́нiя не во́зметъ, пра́вду сотвори́тъ и въ за́повѣдехъ мо­и́хъ ходи́ти бу́детъ: не сконча́ет­ся въ непра́вдахъ отца́ сво­его́, [но] жи́знь поживе́тъ.
 • Оте́цъ же его́ а́ще ско́рбiю оскорби́тъ и хище́нiемъ восхи́титъ, сопроти́вная сотвори́тъ посредѣ́ люді́й мо­и́хъ, и у́мретъ въ непра́вдахъ сво­и́хъ.
 • И рече́те: что́ я́ко не взя́ сы́нъ непра́вды отца́ сво­его́? Поне́же сы́нъ пра́вду и ми́лость сотвори́, вся́ зако́ны моя́ соблюде́ и сотвори́ я́, жи́знiю поживе́тъ.
 • Душа́ же согрѣша́ющая, та́ у́мретъ: сы́нъ не во́зметъ непра́вды отца́ сво­его́, и оте́цъ не во́зметъ непра́вды сы́на сво­его́: пра́вда пра́веднаго на не́мъ бу́детъ, и беззако́нiе беззако́н­ника на не́мъ бу́детъ.
 • И беззако́н­никъ а́ще обрати́т­ся от­ всѣ́хъ беззако́нiй сво­и́хъ, я́же сотвори́лъ, и сохрани́тъ вся́ за́повѣди моя́ и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду и ми́лость, жи́знiю поживе́тъ и не у́мретъ:
 • вся́ согрѣше́нiя его́, ели́ка сотвори́лъ, не помяну́т­ся ему́: но въ пра́вдѣ сво­е́й, ю́же сотвори́лъ, жи́въ бу́детъ.
 • Еда́ хотѣ́нiемъ восхощу́ сме́рти грѣ́шника, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, а не е́же обрати́тися ему́ от­ пути́ зла́ и жи́ву бы́ти ему́?
 • И а́ще соврати́т­ся пра́ведникъ от­ пра́вды сво­ея́ и сотвори́тъ непра́вду по всѣ́мъ беззако́ниемъ, я́же сотвори́лъ беззако́н­никъ, вся́ пра́вды его́, я́же сотвори́лъ е́сть, не помяну́т­ся: въ преступле́нiи сво­е́мъ, и́мже преступи́, и во грѣсѣ́хъ сво­и́хъ, и́миже согрѣши́, въ ни́хъ у́мретъ.
 • И реко́сте: не упра́вит­ся пу́ть Госпо́день. Слы́шите у́бо, ве́сь до́мъ Изра́илевъ, еда́ пу́ть мо́й не упра́вит­ся? ва́шъ ли пу́ть у́бо упра́вит­ся?
 • Егда́ соврати́т­ся пра́ведникъ от­ пра́вды сво­ея́ и сотвори́тъ грѣ́хъ, и у́мретъ въ преступле́нiи, е́же сотвори́лъ, въ то́мъ у́мретъ.
 • И егда́ обрати́т­ся беззако́н­никъ от­ беззако́нiя сво­его́, е́же сотвори́лъ, и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду, то́й ду́шу свою́ снабдѣ́лъ е́сть:
 • и ви́дѣ и обрати́ся от­ всѣ́хъ беззако́нiй сво­и́хъ, я́же сотвори́, жи́знiю поживе́тъ и не у́мретъ.
 • И глаго́летъ до́мъ Изра́илевъ: упра́вит­ся пу́ть Госпо́день. Еда́ пу́ть мо́й не управля́ет­ся? о, до́ме Изра́илевъ, у́бо ва́шъ ли пу́ть управля́ет­ся?
 • [Сего́ ра́ди] кому́ждо по пути́ его́ сужду́ ва́мъ, до́ме Изра́илевъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: обрати́теся и от­ве́ржитеся от­ всѣ́хъ нече́стiй ва́шихъ, и не бу́дутъ ва́мъ непра́вды въ муче́нiе:
 • от­ве́ржите от­ себе́ вся́ нече́стiя ва́ша, и́миже нече́­ст­вовасте ко мнѣ́, и сотвори́те себѣ́ се́рдце но́во и ду́хъ но́въ, и сотвори́те вся́ за́повѣди моя́: и вску́ю умира́ете, до́ме Изра́илевъ? глаго́летъ Госпо́дь.
 • Поне́же не хощу́ сме́рти грѣ́шника умира́ющаго, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, но е́же обрати́тися ему́ от­ пути́ сво­его́ и жи́ти души́ его́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: обрати́теся у́бо, и жи́ви бу́дете.
 • И было ко мне слово Господне:
 • зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?
 • Живу Я! говорит Господь Бог, – не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле.
 • Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои: душа согрешающая, та умрет.
 • Если кто праведен и творит суд и правду,
 • на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается,
 • никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою,
 • в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный,
 • поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог.
 • Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того,
 • чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет,
 • бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость,
 • в рост дает, и берет лихву; то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем.
 • Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им:
 • на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет,
 • и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою,
 • от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет Мои повеления и поступает по заповедям Моим, – то сей не умрет за беззаконие отца своего; он будет жив.
 • А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот, он умрет за свое беззаконие.
 • Вы говорите: «почему же сын не несет вины отца своего?» Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив.
 • Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается.
 • И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет.
 • Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет.
 • Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?
 • И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет.
 • Но вы говорите: «неправ путь Господа!» Послушайте, дом Израилев! Мой ли путь неправ? не ваши ли пути неправы?
 • Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и за то умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал.
 • И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, – к жизни возвратит душу свою.
 • Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал; он будет жив, не умрет.
 • А дом Израилев говорит: «неправ путь Господа!» Мои ли пути неправы, дом Израилев? не ваши ли пути неправы?
 • Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.
 • Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев?
 • Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 你 们 在 以 色 列 地 怎 麽 用 这 俗 语 说 父 亲 吃 了 酸 葡 萄 , 儿 子 的 牙 酸 倒 了 呢 。
 • 主 耶 和 华 说 , 我 指 着 我 的 永 生 起 誓 , 你 们 在 以 色 列 中 , 必 不 再 有 用 这 俗 语 的 因 由 。
 • 看 哪 , 世 人 都 是 属 我 的 。 为 父 的 怎 样 属 我 , 为 子 的 也 照 样 属 我 。 犯 罪 的 , 他 必 死 亡 。
 • 人 若 是 公 义 , 且 行 正 直 与 合 理 的 事 ,
 • 未 曾 在 山 上 吃 过 祭 偶 像 之 物 , 未 曾 仰 望 以 色 列 家 的 偶 像 , 未 曾 玷 污 邻 舍 的 妻 , 未 曾 在 妇 人 的 经 期 内 亲 近 她 ,
 • 未 曾 亏 负 人 , 乃 将 欠 债 之 人 的 当 头 还 给 他 。 未 曾 抢 夺 人 的 物 件 , 却 将 食 物 给 饥 饿 的 人 吃 , 将 衣 服 给 赤 身 的 人 穿 。
 • 未 曾 向 借 钱 的 弟 兄 取 利 , 也 未 曾 向 借 粮 的 弟 兄 多 要 , 缩 手 不 作 罪 孽 , 在 两 人 之 间 , 按 至 理 判 断 。
 • 遵 行 我 的 律 例 , 谨 守 我 的 典 章 , 按 诚 实 行 事 这 人 是 公 义 的 , 必 定 存 活 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 他 若 生 一 个 儿 子 , 作 强 盗 , 是 流 人 血 的 , 不 行 以 上 所 说 之 善 , 反 行 其 中 之 恶 , 乃 在 山 上 吃 过 祭 偶 像 之 物 , 并 玷 污 邻 舍 的 妻 ,
 • 亏 负 困 苦 和 穷 乏 的 人 , 抢 夺 人 的 物 , 未 曾 将 当 头 还 给 人 , 仰 望 偶 像 , 并 行 可 憎 的 事 ,
 • 向 借 钱 的 弟 兄 取 利 , 向 借 粮 的 弟 兄 多 要 这 人 岂 能 存 活 呢 。 他 必 不 能 存 活 。 他 行 这 一 切 可 憎 的 事 , 必 要 死 亡 , 他 的 罪 ( 原 文 作 血 ) 必 归 到 他 身 上 。
 • 他 若 生 一 个 儿 子 , 见 父 亲 所 犯 的 一 切 罪 便 惧 怕 ( 有 古 卷 作 思 量 ) , 不 照 样 去 作 。
 • 未 曾 在 山 上 吃 过 祭 偶 像 之 物 , 未 曾 仰 望 以 色 列 家 的 偶 像 , 未 曾 玷 污 邻 舍 的 妻 ,
 • 未 曾 亏 负 人 , 未 曾 取 人 的 当 头 , 未 曾 抢 夺 人 的 物 件 , 却 将 食 物 给 饥 饿 的 人 吃 , 将 衣 服 给 赤 身 的 人 穿 ,
 • 缩 手 不 害 贫 穷 人 , 未 曾 向 借 钱 的 弟 兄 取 利 , 也 未 曾 向 借 粮 的 弟 兄 多 要 。 他 顺 从 我 的 典 章 , 遵 行 我 的 律 例 , 就 不 因 父 亲 的 罪 孽 死 亡 , 定 要 存 活 。
 • 至 于 他 父 亲 。 因 为 欺 人 太 甚 , 抢 夺 弟 兄 , 在 本 国 的 民 中 行 不 善 , 他 必 因 自 己 的 罪 孽 死 亡 。
 • 你 们 还 说 , 儿 子 为 何 不 担 当 父 亲 的 罪 孽 呢 。 儿 子 行 正 直 与 合 理 的 事 , 谨 守 遵 行 我 的 一 切 律 例 , 他 必 定 存 活 。
 • 惟 有 犯 罪 的 , 他 必 死 亡 。 儿 子 必 不 担 当 父 亲 的 罪 孽 , 父 亲 也 不 担 当 儿 子 的 罪 孽 。 义 人 的 善 果 必 归 自 己 , 恶 人 的 恶 报 也 必 归 自 己 。
 • 恶 人 若 回 头 离 开 所 作 的 一 切 罪 恶 , 谨 守 我 一 切 的 律 例 , 行 正 直 与 合 理 的 事 , 他 必 定 存 活 , 不 致 死 亡 。
 • 他 所 犯 的 一 切 罪 过 都 不 被 记 念 , 因 所 行 的 义 , 他 必 存 活 。
 • 主 耶 和 华 说 , 恶 人 死 亡 , 岂 是 我 喜 悦 的 麽 。 不 是 喜 悦 他 回 头 离 开 所 行 的 道 存 活 麽 。
 • 义 人 若 转 离 义 行 而 作 罪 孽 , 照 着 恶 人 所 行 一 切 可 憎 的 事 而 行 , 他 岂 能 存 活 麽 。 他 所 行 的 一 切 义 都 不 被 记 念 。 他 必 因 所 犯 的 罪 , 所 行 的 恶 死 亡 。
 • 你 们 还 说 , 主 的 道 不 公 平 。 以 色 列 家 阿 , 你 们 当 听 , 我 的 道 岂 不 公 平 麽 。 你 们 的 道 岂 不 是 不 公 平 麽 。
 • 义 人 若 转 离 义 行 而 作 罪 孽 死 亡 , 他 是 因 所 作 的 罪 孽 死 亡 。
 • 再 者 , 恶 人 若 回 头 离 开 所 行 的 恶 , 行 正 直 与 合 理 的 事 , 他 必 将 性 命 救 活 了 。
 • 因 为 他 思 量 , 回 头 离 开 所 犯 的 一 切 罪 过 , 必 定 存 活 , 不 致 死 亡 。
 • 以 色 列 家 还 说 , 主 的 道 不 公 平 。 以 色 列 家 阿 , 我 的 道 岂 不 公 平 麽 。 你 们 的 道 岂 不 是 不 公 平 麽 。
 • 所 以 主 耶 和 华 说 , 以 色 列 家 阿 , 我 必 按 你 们 各 人 所 行 的 审 判 你 们 。 你 们 当 回 头 离 开 所 犯 的 一 切 罪 过 。 这 样 , 罪 孽 必 不 使 你 们 败 亡 。
 • 你 们 要 将 所 犯 的 一 切 罪 过 尽 行 抛 弃 , 自 作 一 个 新 心 和 新 灵 。 以 色 列 家 阿 , 你 们 何 必 死 亡 呢 。
 • 主 耶 和 华 说 , 我 不 喜 悦 那 死 人 之 死 , 所 以 你 们 当 回 头 而 存 活 。