Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И҆ бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ:
 • сы́не человѣ́чь, что̀ ва́мъ при́тча сїѧ̀ на землѝ і҆и҃левѣ, глаго́лющымъ: ѻ҆тцы̀ ꙗ҆до́ша те́рпкое, а҆ зꙋбѡ́мъ ча̑дъ и҆́хъ ѡ҆скѡ́мины бы́ша;
 • Живꙋ̀ а҆́зъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, а҆́ще бꙋ́детъ є҆щѐ глаго́лема при́тча сїѧ̀ во і҆и҃ли.
 • Ꙗ҆́кѡ всѧ̑ дꙋ́шы моѧ̑ сꙋ́ть, ꙗ҆́коже дꙋша̀ ѻ҆́тча, та́кѡ и҆ дꙋша̀ сыно́внѧ, моѧ̑ сꙋ́ть: дꙋша̀, ꙗ҆́же согрѣши́тъ, та̀ ᲂу҆́мретъ, и҆ зоба́вшагѡ па́родки зꙋ́бы ѡ҆скѡ́минны бꙋ́дꙋтъ.
 • Человѣ́къ же, и҆́же є҆́сть првⷣнъ, творѧ́й сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ,
 • на гора́хъ не снѣ́сть и҆ ѻ҆че́съ свои́хъ не воздви́гнетъ на кꙋмі́ры до́мꙋ і҆и҃лева, и҆ жены̀ бли́жнѧгѡ своегѡ̀ не ѡ҆скверна́витъ и҆ къ женѣ̀ въ мѣ́сѧчныхъ сꙋ́щей не прибли́житсѧ,
 • и҆ человѣ́кꙋ не наси́льствꙋетъ, зало́гъ должникꙋ̀ ѿда́стъ и҆ хище́нїемъ не восхи́титъ, хлѣ́бъ сво́й а҆́лчномꙋ да́стъ и҆ нага́го ѡ҆блече́тъ въ ри́зꙋ,
 • и҆ сребра̀ своегѡ̀ въ ли́хвꙋ не да́стъ и҆ прибы́тка не во́зметъ, и҆ ѿ непра́вды ѿврати́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ и҆ сꙋ́дъ сотвори́тъ междꙋ̀ мꙋ́жемъ и҆ бли́жнимъ свои́мъ,
 • и҆ въ за́повѣдехъ мои́хъ ходи́лъ и҆ ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ снабдѣ́лъ, є҆́же твори́ти та̑: првⷣнъ се́й є҆́сть, жи́знїю жи́ти и҆́мать, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь.
 • И҆ а҆́ще роди́тъ сы́на гꙋби́телѧ, пролива́ющаго кро́вь и҆ творѧ́ща грѣхѝ,
 • въ пꙋ́ть ѻ҆тца̀ своегѡ̀ првⷣнагѡ не ходи́лъ, но и҆ на гора́хъ пожрѐ, и҆ женꙋ̀ бли́жнѧгѡ своегѡ̀ ѡ҆скверна́вилъ,
 • и҆ ᲂу҆бо́гаго и҆ ни́щаго преѡби́дѣ, и҆ хище́нїемъ восхи́тилъ и҆ зало́га не ѿда́лъ, и҆ къ кꙋмі́рѡмъ положѝ ѻ҆́чи своѝ, беззакѡ́нїѧ сотворѝ,
 • съ ли́хвою дадѐ и҆ съ примноже́нїемъ прїѧ́лъ, се́й жи́знїю не поживе́тъ: всѧ̑ сїѧ̑ беззакѡ́нїѧ сотворѝ, сме́ртїю ᲂу҆́мретъ, кро́вь є҆гѡ̀ на не́мъ бꙋ́детъ.
 • А҆́ще же роди́тъ сы́на, ѻ҆́нъ же ᲂу҆ви́дитъ всѧ̑ грѣхѝ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆́сть, и҆ ᲂу҆бои́тсѧ и҆ не сотвори́тъ по ни̑мъ,
 • на гора́хъ не снѣ́сть и҆ ѻ҆че́съ свои́хъ не положи́тъ къ кꙋмі́рѡмъ до́мꙋ і҆и҃лева, и҆ жены̀ по́дрꙋга своегѡ̀ не ѡ҆скверна́витъ
 • и҆ человѣ́ка не наси́льствꙋетъ, и҆ зало́га не ᲂу҆держи́тъ и҆ хище́нїемъ не восхи́титъ, хлѣ́бъ сво́й а҆́лчномꙋ да́стъ и҆ на́га ѡ҆дѣ́етъ ри́зою,
 • и҆ ѿ непра́вды ѿврати́тъ рꙋ́кꙋ свою̀, ли́хвы и҆ примноже́нїѧ не во́зметъ, пра́вдꙋ сотвори́тъ и҆ въ за́повѣдехъ мои́хъ ходи́ти бꙋ́детъ: не сконча́етсѧ въ непра́вдахъ ѻ҆тца̀ своегѡ̀, (но) жи́знїю поживе́тъ.
 • Ѻ҆те́цъ же є҆гѡ̀ а҆́ще ско́рбїю ѡ҆скорби́тъ и҆ хище́нїемъ восхи́титъ, сопроти̑внаѧ сотвори́тъ посредѣ̀ люді́й мои́хъ, и҆ ᲂу҆́мретъ въ непра́вдахъ свои́хъ.
 • И҆ рече́те: что̀ ꙗ҆́кѡ не взѧ̀ сы́нъ непра́вды ѻ҆тца̀ своегѡ̀; Поне́же сы́нъ пра́вдꙋ и҆ ми́лость сотворѝ, всѧ̑ зако́ны моѧ̑ соблюдѐ и҆ сотворѝ ѧ҆̀, жи́знїю поживе́тъ.
 • Дꙋша́ же согрѣша́ющаѧ, та̀ ᲂу҆́мретъ: сы́нъ не во́зметъ непра́вды ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ ѻ҆те́цъ не во́зметъ непра́вды сы́на своегѡ̀: пра́вда првⷣнагѡ на не́мъ бꙋ́детъ, и҆ беззако́нїе беззако́нника на не́мъ бꙋ́детъ.
 • И҆ беззако́нникъ а҆́ще ѡ҆брати́тсѧ ѿ всѣ́хъ беззако́нїй свои́хъ, ꙗ҆̀же сотвори́лъ, и҆ сохрани́тъ всѧ̑ за́пѡвѣди моѧ̑ и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ и҆ ми́лость, жи́знїю поживе́тъ и҆ не ᲂу҆́мретъ:
 • всѧ̑ согрѣшє́нїѧ є҆гѡ̀, є҆ли̑ка сотвори́лъ, не помѧнꙋ́тсѧ є҆мꙋ̀: но въ пра́вдѣ свое́й, ю҆́же сотвори́лъ, жи́въ бꙋ́детъ.
 • Є҆да̀ хотѣ́нїемъ восхощꙋ̀ сме́рти грѣ́шника, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, а҆ не є҆́же ѡ҆брати́тисѧ є҆мꙋ̀ ѿ пꙋтѝ ѕла̀ и҆ жи́вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀;
 • И҆ а҆́ще соврати́тсѧ првⷣникъ ѿ пра́вды своеѧ̀ и҆ сотвори́тъ непра́вдꙋ по всѣ̑мъ беззако́нїємъ, ꙗ҆̀же сотвори́лъ беззако́нникъ, всѧ̑ пра̑вды є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆́сть, не помѧнꙋ́тсѧ: въ престꙋпле́нїи свое́мъ, и҆́мже престꙋпѝ, и҆ во грѣсѣ́хъ свои́хъ, и҆́миже согрѣшѝ, въ ни́хъ ᲂу҆́мретъ.
 • И҆ реко́сте: не ᲂу҆пра́витсѧ пꙋ́ть гдⷭ҇ень. Слы́шите ᲂу҆̀бо, ве́сь до́мъ і҆и҃левъ, є҆да̀ пꙋ́ть мо́й не ᲂу҆пра́витсѧ; ва́шъ ли пꙋ́ть ᲂу҆̀бо ᲂу҆пра́витсѧ;
 • Є҆гда̀ соврати́тсѧ првⷣникъ ѿ пра́вды своеѧ̀ и҆ сотвори́тъ грѣ́хъ, и҆ ᲂу҆́мретъ въ престꙋпле́нїи, є҆́же сотвори́лъ, въ то́мъ ᲂу҆́мретъ.
 • И҆ є҆гда̀ ѡ҆брати́тсѧ беззако́нникъ ѿ беззако́нїѧ своегѡ̀, є҆́же сотвори́лъ, и҆ сотвори́тъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ, то́й дꙋ́шꙋ свою̀ снабдѣ́лъ є҆́сть:
 • и҆ ви́дѣ и҆ ѡ҆брати́сѧ ѿ всѣ́хъ беззако́нїй свои́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ, жи́знїю поживе́тъ и҆ не ᲂу҆́мретъ.
 • И҆ глаго́летъ до́мъ і҆и҃левъ: не ᲂу҆пра́витсѧ пꙋ́ть гдⷭ҇ень. Є҆да̀ пꙋ́ть мо́й не ᲂу҆правлѧ́етсѧ; ѽ, до́ме і҆и҃левъ, ᲂу҆̀бо ва́шъ ли пꙋ́ть ᲂу҆правлѧ́етсѧ;
 • (Сегѡ̀ ра́ди) комꙋ́ждо по пꙋтѝ є҆гѡ̀ сꙋждꙋ̀ ва́мъ, до́ме і҆и҃левъ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: ѡ҆брати́тесѧ и҆ ѿве́ржитесѧ ѿ всѣ́хъ нече́стїй ва́шихъ, и҆ не бꙋ́дꙋтъ ва́мъ непра̑вды въ мꙋче́нїе:
 • ѿве́ржите ѿ себє̀ всѧ̑ нечє́стїѧ ва̑ша, и҆́миже нече́ствовасте ко мнѣ̀, и҆ сотвори́те себѣ̀ се́рдце но́во и҆ дꙋ́хъ но́въ, и҆ сотвори́те всѧ̑ за́пѡвѣди моѧ̑: и҆ вскꙋ́ю ᲂу҆мира́ете, до́ме і҆и҃левъ; гл҃етъ гдⷭ҇ь.
 • Поне́же не хощꙋ̀ сме́рти грѣ́шника ᲂу҆мира́ющагѡ, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь, но є҆́же ѡ҆брати́тисѧ є҆мꙋ̀ ѿ пꙋтѝ своегѡ̀ и҆ жи́ти дꙋшѝ є҆гѡ̀, гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: ѡ҆брати́тесѧ ᲂу҆̀бо, и҆ жи́ви бꙋ́дете.
 • И было ко мне слово Господне:
 • зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»?
 • Живу Я! говорит Господь Бог, – не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле.
 • Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои: душа согрешающая, та умрет.
 • Если кто праведен и творит суд и правду,
 • на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается,
 • никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою,
 • в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный,
 • поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог.
 • Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того,
 • чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет,
 • бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость,
 • в рост дает, и берет лихву; то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем.
 • Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им:
 • на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет,
 • и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждою,
 • от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет Мои повеления и поступает по заповедям Моим, – то сей не умрет за беззаконие отца своего; он будет жив.
 • А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот, он умрет за свое беззаконие.
 • Вы говорите: «почему же сын не несет вины отца своего?» Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив.
 • Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается.
 • И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет.
 • Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет.
 • Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?
 • И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет.
 • Но вы говорите: «неправ путь Господа!» Послушайте, дом Израилев! Мой ли путь неправ? не ваши ли пути неправы?
 • Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и за то умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал.
 • И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, – к жизни возвратит душу свою.
 • Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал; он будет жив, не умрет.
 • А дом Израилев говорит: «неправ путь Господа!» Мои ли пути неправы, дом Израилев? не ваши ли пути неправы?
 • Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.
 • Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев?
 • Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!
 • Et factus est sermo Domini ad me dicens:
 • "Quid est vo bis quod vulgo dicitis proverbium istud in terra Israel dicentes: "Patres comederunt uvam acerbam, et dentes filiorum obstupescunt"?
 • Vivo ego, dicit Dominus Deus, non dicetis ultra hoc proverbium in Israel.
 • Ecce omnes animae meae sunt: ut anima patris, ita et anima filii mea est; anima, quae peccaverit, ipsa morietur.
 • Et vir, si fuerit iustus et fecerit iudicium et iustitiam,
 • in montibus non comederit et oculos suos non levaverit ad idola domus Israel et uxorem proximi sui non violaverit et ad mulierem menstruatam non accesserit
 • et hominem non afflixerit, pignus debitori reddiderit, per vim nihil rapuerit, panem suum esurienti dederit et nudum operuerit vestimento,
 • ad usuram non commodaverit et fenus non acceperit, ab iniquitate averterit manum suam, iudicium verum fecerit inter virum et virum,
 • in praeceptis meis ambulaverit et iudicia mea custodierit, ut faciat veritatem, hic iustus est, vita vivet, ait Dominus Deus.
 • Quod si genuerit filium latronem, effundentem sanguinem et facientem unum de istis,
 • cum ipse haec omnia non fecerit, et etiam in montibus comedentem et uxorem proximi sui polluentem,
 • egenum et pauperem affligentem, rapientem rapinas, pignus non reddentem et ad idola levantem oculos suos, abominationem facientem,
 • ad usuram dantem et fenus accipientem, numquid vivet? Non vivet. Cum universa detestanda haec fecerit, morte morietur; sanguis eius in ipso erit.
 • Quod si genuerit filium, qui videns omnia peccata patris sui, quae fecit, timuerit et non fecerit simile eis:
 • super montes non comederit et oculos suos non levaverit ad idola domus Israel et uxorem proximi sui non violaverit
 • et virum non afflixerit, pignus non retinuerit et rapinam non rapuerit, panem suum esurienti dederit et nudum operuerit vestimento,
 • ab iniuria averterit manum suam, usuram et fenus non acceperit, iudicia mea fecerit, in praeceptis meis ambulaverit, hic non morietur in iniquitate patris sui, sed vita vivet.
 • Pater eius, quia calumniatus est et fecit rapinas nec bonum operatus est in medio populi sui, ecce mortuus est in iniquitate sua.
 • Et dicitis: "Quare non portavit filius iniquitatem patris?". Videlicet, quia filius iudicium et iustitiam operatus est, omnia praecepta mea custodivit et fecit illa, vivet vita.
 • Anima, quae peccaverit, ipsa morietur; filius non portabit iniquitatem patris, et pater non portabit iniquitatem filii. Iustitia iusti super eum erit, et impietas impii erit super eum.
 • Si autem impius egerit paenitentiam ab omnibus peccatis suis, quae operatus est, et custodierit universa praecepta mea et fecerit iudicium et iustitiam, vita vivet, non morietur.
 • Omnes iniquitates eius, quas operatus est, non memorabuntur ei; in iustitia sua, quam operatus est, vivet.
 • Numquid voluntatis meae est mors impii, dicit Dominus Deus, et non ut convertatur a viis suis et vivat?
 • Si autem averterit se iustus a iustitia sua et fecerit iniquitatem secundum omnes abominationes, quas operari solet impius, numquid vivet? Omnes iustitiae eius, quas fecerat, non recordabuntur; in praevaricatione, qua praevaricatus est, et in peccato suo, quod peccavit, in ipsis morietur.
 • Et dixistis: "Non est aequa via Domini". Audite ergo, domus Israel: Numquid via mea non est aequa, et non magis viae vestrae pravae sunt?
 • Cum enim averterit se iustus a iustitia sua et fecerit iniquitatem, morietur; in iniustitia, quam operatus est, morietur.
 • Et cum averterit se impius ab impietate sua, quam operatus est, et fecerit iudicium et iustitiam, ipse animam suam vivificabit;
 • considerans enim et avertens se ab omnibus iniquitatibus suis, quas operatus est, vita vivet, non morietur.
 • Et dicunt domus Israel: "Non est aequa via Domini". Numquid viae meae non sunt aequae, domus Israel, et non magis viae vestrae pravae?
 • Idcirco unumquemque iuxta vias suas iudicabo, domus Israel, ait Dominus Deus. Convertimini et agite paenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris, et non erit vobis in scandalum iniquitatis.
 • Proicite a vobis omnes praevaricationes vestras, in quibus praevaricati estis, et facite vobis cor novum et spiritum novum. Et quare moriemini, domus Israel?
 • Quia nolo mortem morientis, dicit Dominus Deus. Revertimini et vivite.
 • Анан мага Тењирден сљз болду:
 • «Эмне єчєн силер Ысрайыл жеринде “Ата-бабалар кычкыл жєзєм жешти, ал эми балдардын тиши камалды” деген макалды пайдаланып жатасыњар?
 • Мен тирєємєн! – дейт Кудай-Тењир. – Мындан ары бул макалды Ысрайылда айтышпайт.
 • Анткени мына, бєт адамдардын жаны Меники: атанын жаны да, баланын жаны да Меники. Кєнљљ кылган жан љлљт.
 • Ким адилет болсо, акыйкаттык жана адилеттєєлєк боюнча иш кылса,
 • бийик жерлерде чалынган курмандыктан жебесе, кљзєн Ысрайылдын жасалма кудайларына бурбаса, љз жакынынын аялын булгабаса, аялына таза эместигинен тазаланып жаткан учурда жакындабаса,
 • эч кимге кысым кљрсљтпљсљ, карыздары калтырган кєрљљнє кайра берсе, уурулук кылбаса, ачкага љз нанын берсе, жылањачты кийим менен жапса,
 • єстљккљ бербесе, ашыгы менен албаса, колун мыйзамсыздык кылуудан тартса, адам менен адамдын ортосундагы талашты адилет чечсе,
 • Менин мыйзамдарым менен жєрсљ, Менин буйруктарымды чын жєрљктљн сактаса, анда ал – адил адам, ал сљзсєз тирєє болот, – дейт Кудай-Тењир.
 • Бирок андан кан тљккљн кылмышкер уул тљрљлсљ, ал атасы кылбаган нерселерди кылса:
 • бийик жерлерде чалынган курмандыктан жесе, љз жакынынын аялын булгаса,
 • жакыр менен кедейди кысымга алса, зордук менен тартып алса, кєрљљгљ алган нерсени кайра бербесе, кљзєн жасалма кудайларга бурса, жийиркеничтєє нерсе жасаса,
 • єстљк алса, ашыгы менен алса, анда ал тирєє калабы? Жок, ал тирєє калбайт. Ушундай жийиркеничтєє иштердин баарын жасаган адам сљзсєз љлљт, анын каны љзєнєн башында.
 • Бирок андан уул тљрљлсљ, ал атасы кылып жаткан кєнљљлљрдєн баарын кљрєп, анын кылганын кылбаса:
 • бийик жерлерде чалынган курмандыктан жебесе, кљзєн Ысрайылдын жасалма кудайларына бурбаса, љз жакынынын аялын булгабаса,
 • адамды кысымга албаса, кєрљљ албаса, зордук менен тартып албаса, ачкага љз нанын берсе, жылањачты кийим менен жапса,
 • кедейди ыза кылуудан колун тартса, єстљк албаса, ашыгы менен албаса, Менин буйруктарымды аткарса, Менин мыйзамдарым менен жєрсљ, анда ал атасынын мыйзамсыздыгы єчєн љлбљйт, ал тирєє болот.
 • Ал эми анын атасы љз бир тууганын катуу кысымга алганы єчєн, тоногону єчєн, љз элинин арасында жаман иштерди кылганы єчєн, мына, ал ошол љз мыйзамсыздыгы єчєн љлљт.
 • Бирок силер: “Эмне єчєн уулу љз атасынын айыбын тартпайт?” – дээрсињер. Уулу мыйзам боюнча жана адилеттик боюнча жєрљт, Менин мыйзамдарымды сактайт, аларды аткарат, ошондуктан ал тирєє болот.
 • Кєнљљ кылган жан љлљт. Уулу атасынын айыбын тартпайт, атасы уулунун айыбын тартпайт, адил адамдын адилдиги љзє менен калат, мыйзамсыздын мыйзамсыздыгы да љзє менен калат.
 • Эгерде мыйзамсыз адам љзє кылып жєргљн бардык кєнљљлљрєнљн бурулса, Менин мыйзамдарымдын бардыгын сактаса, мыйзам боюнча жана адилеттик боюнча жєрсљ, тирєє болот, љлбљйт.
 • Анын кылган бардык кылмыштары эске алынбайт, ал љзєнєн адилеттєєлєгє менен тирєє болот.
 • Мен мыйзамсыздын љлємєн каалабайм, – дейт Кудай-Тењир, – тескерисинче, анын љз жолунан бурулуп, тирєє калышын каалайм.
 • Эгерде адил адам љз адилдигинен баш тартып, адилетсиздик кыла баштаса, мыйзамсыз адам кылган жийиркеничтєє иштердин баарын кылса, ал тирєє калабы? Анын кылган бардык жакшы иштери эске алынбайт. Ал љзєнєн кылган мыйзамсыздыгы єчєн, љзєнєн кетирген кєнљљлљрє єчєн љлљт.
 • Бирок силер: “Тењирдин жолу туура эмес!” – деп айтып жатасыњар. Ысрайыл эли, ук! Менин жолум туура эмеспи же силердин жолуњар туура эмеспи?
 • Эгер адил адам љз адилдигинен баш тартып, мыйзамсыздык кылса жана ошон єчєн љлсљ, анда ал љзєнєн кылган мыйзамсыздыгы єчєн љлљт.
 • Эгерде мыйзамсыз адам љзє кылып жєргљн мыйзамсыздыгынан бурулуп, акыйкаттык жана адилеттєєлєк боюнча иш кылса, анда ал љз жанын љмєргљ кайрыйт.
 • Анткени ал кљрєп, љзє кылып жєргљн бардык кылмыштарынан бурулду. Ал тирєє болот, љлбљйт.
 • Ысрайыл болсо: “Тењирдин жолу туура эмес!” – деп жатат. Ысрайыл эли, Менин жолум туура эмеспи же силердин жолуњар туура эмеспи?
 • Ошондуктан, Ысрайыл эли, Мен силерди, ар бирињерди жолуњарга жараша соттойм, – дейт Кудай-Тењир. – Кєнљљњљрдє мойнуњарга алып, Кудайдан кечирим сурагыла, љзєњљрдєн кылмыштарыњар љзєњљргљ тоскоол болбош єчєн, кылмыштарыњардан бурулгула.
 • Љзєњљр кылып жєргљн кєнљљлљрдєн баарынан баш тарткыла, љзєњљргљ жањы жєрљк жана жањы рух жараткыла. Ысрайыл эли, силерге љлємдєн кереги эмне?
 • Анткени Мен љлєп бара жаткан адамдын љлємєн каалабайм, – дейт Кудай-Тењир. – Бурулгула, жашагыла!