Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • Сiе́ видѣ́нiе подо́бiе сла́вы Госпо́дни. И ви́дѣхъ, и падо́хъ ни́цъ, и слы́шахъ гла́съ глаго́лющаго, и рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, ста́ни на но́ги твоя́, и воз­глаго́лю тебѣ́.
 • И прiи́де на мя́ ду́хъ, и взя́ мя́, и воз­дви́же мя́, и поста́ви мя́ на нога́хъ мо­и́хъ, и слы́шахъ его́ глаго́люща ко мнѣ́.
 • И рече́ [Госпо́дь] ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, послю́ тя а́зъ къ до́му Изра́илеву, огорчева́ющымъ мя́, и́же огорчи́ша мя́: са́ми и отцы́ и́хъ от­верго́шася мене́ до дне́шняго дне́:
 • и сы́нове жестоколи́чнiи и твердо­серде́чнiи. А́зъ послю́ тя къ тѣ́мъ, и рече́ши къ ни́мъ: та́ко глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь:
 • а́ще у́бо услы́шатъ, или́ убоя́т­ся, зане́ до́мъ огорчева́яй е́сть, и позна́ютъ, я́ко проро́къ еси́ ты́ посредѣ́ и́хъ.
 • И ты́, сы́не человѣ́чь, да не убо­и́шися и́хъ, ни ужаса́йся от­ лица́ и́хъ: зане́ разсверѣ́пѣютъ и обы́дутъ тя́ о́крестъ, посредѣ́ бо скорпи́евъ ты́ живе́ши: слове́съ и́хъ не убо́йся и от­ лица́ и́хъ не ужаса́йся, зане́ до́мъ огорчева́яй е́сть:
 • и воз­глаго́леши словеса́ моя́ къ ни́мъ, а́ще у́бо услы́шатъ, или́ убоя́т­ся, зане́ до́мъ прогнѣ́ваяй е́сть.
 • И ты́, сы́не человѣ́чь, послу́шай глаго́лющаго къ тебѣ́, не бу́ди огорчева́яй, я́коже до́мъ преогорчева́яй: от­ве́рзи уста́ твоя́ и снѣ́ждь, я́же а́зъ даю́ тебѣ́.
 • И ви́дѣхъ, и се́, рука́ просте́рта ко мнѣ́, и въ не́й сви́токъ кни́жный:
 • и разви́ его́ предо мно́ю, и въ то́мъ пи́сана бы́ша пре́дняя и за́дняя: и впи́сано бя́ше въ не́мъ рыда́нiе и жа́лость и го́ре.
 • Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою.
 • И когда Он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал Говорящего мне.
 • И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их изменники предо Мною до сего самого дня.
 • И эти сыны с огрубелым лицем и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им: «так говорит Господь Бог!»
 • Будут ли они слушать, или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк среди них.
 • А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом;
 • и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы.
 • Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе.
 • И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток.
 • И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «плач, и стон, и горе».
 • 他 对 我 说 , 人 子 阿 , 你 站 起 来 , 我 要 和 你 说 话 。
 • 他 对 我 说 话 的 时 候 , 灵 就 进 入 我 里 面 , 使 我 站 起 来 , 我 便 听 见 那 位 对 我 说 话 的 声 音 。
 • 他 对 我 说 , 人 子 阿 , 我 差 你 往 悖 逆 的 国 民 以 色 列 人 那 里 去 。 他 们 是 悖 逆 我 的 , 他 们 和 他 们 的 列 祖 违 背 我 , 直 到 今 日 。
 • 这 众 子 面 无 羞 耻 , 心 里 刚 硬 。 我 差 你 往 他 们 那 里 去 , 你 要 对 他 们 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 。
 • 他 们 或 听 , 或 不 听 , ( 他 们 是 悖 逆 之 家 ) , 必 知 道 在 他 们 中 间 有 了 先 知 。
 • 人 子 阿 , 虽 有 荆 棘 和 蒺 藜 在 你 那 里 , 你 又 住 在 蝎 子 中 间 , 总 不 要 怕 他 们 , 也 不 要 怕 他 们 的 话 。 他 们 虽 是 悖 逆 之 家 , 还 不 要 怕 他 们 的 话 , 也 不 要 因 他 们 的 脸 色 惊 惶 。
 • 他 们 或 听 , 或 不 听 , 你 只 管 将 我 的 话 告 诉 他 们 。 他 们 是 极 其 悖 逆 的 。
 • 人 子 阿 , 要 听 我 对 你 所 说 的 话 , 不 要 悖 逆 像 那 悖 逆 之 家 , 你 要 开 口 吃 我 所 赐 给 你 的 。
 • 我 观 看 , 见 有 一 只 手 向 我 伸 出 来 , 手 中 有 一 书 卷 。
 • 他 将 书 卷 在 我 面 前 晒 开 , 内 外 都 写 着 字 , 其 上 所 写 的 有 哀 号 , 叹 息 , 悲 痛 的 话 。
 • Таким предстал мне образ Славы Господней . Когда я увидел это, я пал ниц и услышал голос. Он сказал мне: «Встань, человек! Я буду говорить с тобою».
 • И когда он сказал так, вошел в меня Дух, поднял меня и поставил на ноги. И услышал я Того, кто обращался ко мне.
 • Он сказал мне: «Человек! Я посылаю тебя к сынам Изрáилевым, к племени отступников, которое против Меня восстало. Как отцы их против Меня восставали, так и сами они до сих пор против Меня восстают!
 • О сыновья упрямые и наглые! Я посылаю тебя к ним, обратись к ним со словами: „Так говорит Господь Бог!”
 • И будут ли они тебя слушать, или не будут — все равно поймет это упрямое племя, что был среди них пророк.
 • А ты, человечий сын, не бойся их, не бойся их речей, хотя вокруг тебя тернии и шипы, ты живешь среди скорпионов! Не бойся их речей, не страшись никого из этого упрямого племени!
 • Передай им Мое слово, будут ли тебя слушать или не будут эти своевольные люди!
 • А ты, человек, слушай то, что Я говорю тебе, не будь упрямым, как это упрямое племя. Открой уста и ешь то, что Я даю тебе».
 • И увидел я: простерта ко мне рука, а в ней — свиток.
 • Он развернул передо мной свиток, и оказалось, что свиток исписан с обеих сторон, и с лицевой, и с обратной, и записаны в нем плачи, крики и стоны.