Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, въ девя́тое лѣ́то, въ ме́сяцъ деся́тый, въ деся́тый де́нь ме́сяца, глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, напиши́ себѣ́ и́мя дне́ сего́, от­ него́же укрѣпи́ся ца́рь Вавило́нскiй на Иерусали́мъ, от­ сего́ дне́, и́же дне́сь,
 • и рцы́ при́тчу къ до́му прогнѣвля́ющему, и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: наста́ви коно́бъ, наста́ви и влі́й въ о́нь во́ду,
 • и ве́рзи въ о́нь на дво́е разсѣче́ная, вся́кое разсѣче́нiе до́брое, го́лень и ра́мо, обрѣ́зана от­ косте́й,
 • о избра́н­ныхъ ското́въ взя́тая, и подгнѣща́й костьми́ подъ ними́: воз­врѣ́ и воскипѣ́, и свари́шася ко́сти его́ посредѣ́ его́.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: о, граде́ крове́й! коно́бе, въ не́мже е́сть я́дъ, и я́дъ не изы́де изъ него́: по у́домъ его́ изнесе́, не паде́ на не́мъ жре́бiй.
 • Я́ко кро́вь его́ средѣ́ его́ е́сть, на гла́дцѣмъ ка́мени вчини́хъ ю́: не пролiя́хъ ея́ на зе́млю, е́же покры́ти ю́ земле́ю,
 • е́же навести́ я́рость мою́ [на ню́], во от­мще́нiе е́же от­мсти́ти: да́хъ кро́вь его́ на гла́дцѣмъ ка́мени, е́же не покры́ти ея́.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: о, лю́тѣ, граде́ крове́й! а́зъ же воз­вели́чу главню́
 • и умно́жу дрова́ и воз­гнѣщу́ о́гнь, я́ко да иста́ютъ мяса́, и оскудѣ́етъ юха́, и ко́сти иста́ютъ,
 • и ста́нетъ на главня́хъ его́, [то́щь] разгорѣ́ся, я́ко да изгори́тъ, и распали́т­ся и сгори́тъ мѣ́дь его́, и иста́етъ средѣ́ его́ нечистота́ его́, и оскудѣ́етъ я́дъ его́:
 • да смири́т­ся я́дъ его́, и не изы́детъ изъ него́ мно́гiй я́дъ его́, и посрами́т­ся я́дъ его́:
 • въ нечистотѣ́ тво­е́й укро́пъ, поне́же оскверня́л­ся еси́ ты́ и не очи́стил­ся от­ нечистоты́ тво­ея́: и что́ бу́детъ а́ще не очи́стишися по се́мъ, до́ндеже испо́лню я́рость мою́ въ тебѣ́?
 • А́зъ Госпо́дь глаго́лахъ, и прiи́детъ, и сотворю́, и не укосню́, и не пощажу́, и не бу́ду умоле́нъ: по путе́мъ тво­и́мъ и по помысло́мъ тво­и́мъ сужду́ тебѣ́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: сего́ ра́ди, се́, а́зъ сужду́ тебѣ́ по кро́вемъ тво­и́мъ и по помысло́мъ тво­и́мъ сужду́ тебѣ́, нечи́сте, преслову́те и вели́кiй на разгнѣ́ванiе.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, се́, а́зъ взе́млю от­ тебе́ жела́нiя оче́съ тво­и́хъ въ пораже́нiи, не воспла́чи, ниже́ воз­рыда́й, ниже́ да прiи́дутъ тебѣ́ сле́зы,
 • воз­стени́ молчя́: стена́нiе кро́ве, чре́слъ пла́чь е́сть: да бу́дутъ вла́си тво­и́ сплете́ни на тебѣ́, и сапо́зи тво­и́ на нога́хъ тво­и́хъ, и да не утѣ́шишися устна́ми и́хъ, и хлѣ́ба муже́й да не снѣ́си.
 • И глаго́лахъ къ лю́демъ зау́тра, я́коже заповѣ́да ми́, и у́мре жена́ моя́ въ ве́черъ, и сотвори́хъ зау́тра, я́коже повелѣ́ся ми́.
 • И реко́ша ко мнѣ́ лю́дiе: не воз­вѣсти́ши ли на́мъ, что́ су́ть сiя́, я́же ты́ твори́ши?
 • И реко́хъ къ ни́мъ: сло́во Госпо́дне бы́сть ко мнѣ́ глаго́ля:
 • рцы́ къ до́му Изра́илеву, сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ оскверню́ свята́я моя́, велича́нiя крѣ́пости ва́­шея, жела́нiя оче́съ ва́шихъ, и и́хже щадя́тъ ду́ши ва́шя: и сы́нове ва́ши и дще́ри ва́шя, я́же оста́висте, мече́мъ паду́тъ:
 • и сотворите́, я́коже а́зъ сотвори́хъ: от­ у́стъ и́хъ не утѣ́шитеся и хлѣ́ба муже́й не снѣ́сте,
 • и вла́си ва́ши на глава́хъ ва́шихъ, и сапо́зи ва́ши на нога́хъ ва́шихъ: не бу́дете терза́тися, ниже́ пла́кати, и иста́ете въ непра́вдахъ ва́шихъ, и не утѣ́шите кі́йждо бра́та сво­его́.
 • И бу́детъ ва́мъ Иезекі́иль въ чу́до: по всему́ ели́ка сотвори́хъ, сотворите́: егда́ прiи́дутъ сiя́, и уразумѣ́ете, я́ко а́зъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И ты́, сы́не человѣ́чь, не въ де́нь ли то́й, егда́ воз­му́ от­ ни́хъ крѣ́пость и́хъ, воз­несе́нiе хвальбы́ и́хъ, жела́нiя о́чiю и́хъ и воз­ноше́нiе души́ и́хъ, сы́ны и́хъ и дще́ри и́хъ:
 • въ то́й де́нь прiи́детъ уцѣлѣ́вый къ тебѣ́ воз­вѣсти́ти тебѣ́ во у́шы,
 • въ то́й де́нь от­ве́рзут­ся уста́ твоя́ ко уцѣлѣ́в­шему, и воз­глаго́леши и не премолчи́ши ктому́, и бу́деши и́мъ въ чу́до: и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне в девятом году, в десятом месяце, в десятый день месяца:
 • сын человеческий! запиши себе имя этого дня, этого самого дня: в этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму.
 • И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им: так говорит Господь Бог: поставь котел, поставь и налей в него воды;
 • сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями;
 • отборных овец возьми, и разожги под ним кости, и кипяти до того, чтобы и кости разварились в нем.
 • Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей! горе котлу, в котором есть накипь и с которого накипь его не сходит! кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию.
 • Ибо кровь его среди него; он оставил ее на голой скале; не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью.
 • Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, Я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась.
 • Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей! и Я разложу большой костер.
 • Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо; пусть все сгустится, и кости перегорят.
 • И когда котел будет пуст, поставь его на уголья, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла.
 • Труд будет тяжелый; но большая накипь его не сойдет с него; и в огне останется на нем накипь его.
 • В нечистоте твоей такая мерзость, что, сколько Я ни чищу тебя, ты все нечист; от нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости Моей Я не утолю над тобою.
 • Я Господь, Я говорю: это придет и Я сделаю; не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! вот, Я возьму у тебя язвою утеху очей твоих; но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя;
 • вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай; но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды́ не закрывай, и хлеба от чужих не ешь.
 • И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне.
 • И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь?
 • И сказал я им: ко мне было слово Господне:
 • скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: вот, Я отдам на поругание святилище Мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча.
 • И вы будете делать то же, что делал я; бороды́ не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть;
 • и повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших; не будете сетовать и плакать, но будете истаявать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом.
 • И будет для вас Иезекииль знамением: все, что он делал, и вы будете делать; и когда это сбудется, узнаете, что Я Господь Бог.
 • А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда Я возьму у них украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, –
 • в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои.
 • В тот день при этом спасшемся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что Я Господь.
 • ВА дар соли нӯҳум, дар рӯзи даҳуми моҳи даҳум, каломи Парвардигор бар ман нозил шуда, гуфт:
 • «Эй писари одам! Номи имрӯзро барои худ бинавис, номи ҳамин рӯзро: маҳз дар ҳамин рӯз подшоҳи Бобил Ерусалимро муҳосира кардааст.
 • Барои хонадони исёнгар масале бизан, ва ба онҳо бигӯй: Парвардигор Худо чунин мегӯяд: деге бимон, онро бимон ва об низ дар он бирез.
 • Порчаҳои онро, яъне ҳамаи порчаҳои хуби рон ва китфро дар он ҷамъ намо, бо устухонҳои беҳтарин онро пур кун.
 • Гӯсфандони беҳтаринро бигир, ва устухонҳоро низ дар таги он даргирон; онро тавре биҷӯшон, ки устухонҳояш низ андаруни он бипазад.
 • Бинобар ин Парвардигор Худо чунин мегӯяд: вой бар ҳоли шаҳри хунрез! Вой бар ҳоли деге ки занги он андаруни он мебошад, ва занги он аз даруни он набаромадааст! Порчаҳояшро пайи ҳам берун овар, бе он ки бар онҳо қуръа партоӣ.
 • Зеро ки хуни вай андаруни вай буд: онро вай бар сахраи суфтае бимонд, онро бар замин нарехт, то ки бо хок пӯшонида шавад.
 • Барои он ки ғазабамро барафрӯхта, интиқом гирам, Ман хуни вайро бар сахраи суфта монондам, то ки пӯшонида нашавад.
 • Бинобар ин Парвардигор Худо чунин мегӯяд: вой бар ҳоли шаҳри хунрез! Ман низ гулханро бузург хоҳам кард.
 • Ҳезуми зиёде оварда ва оташ даргиронида, гӯштро ҳил-ҳил хоҳам пазонид, ва ин гӯштобро сахт ҷӯшонида, хоҳам сӯзонид, ба тавре ки устухонҳо низ сӯхта тамом шавад.
 • Ва онро бар ахгарҳояш холӣ хоҳам гузошт, то ки тафсида, миси он бисӯзад, ва палидии он андаруни он гудохта шавад, ва занги он нест гардад.
 • Зӯрзаниҳоро рад кард, ва занги бисёраш аз он берун наомад, пас занги он дар оташ нест хоҳад шуд.
 • Дар фисқу фуҷур ту он қадар палид гаштӣ, ки ҳарчанд Ман туро тоза кардам, аз палидии худ тоза нашудӣ; то хашми Худро Ман бар ту ба итмом нарасонам, ту дигар тоза нахоҳӣ шуд.
 • Ман, ки Парвардигор ҳастам, гуфтам: ин фаро хоҳад расид, ва Ман инро ба амал хоҳам овард; ботил нахоҳам кард, ва риққат нахоҳам овард, ва пушаймон нахоҳам шуд; бар тибқи рафторат ва бар тибқи аъмолат бар ту доварӣ хоҳам кард, мегӯяд Парвардигор Худо».
 • Ва каломи Парвардигор бар ман нозил шуда, гуфт:
 • «Эй писари одам! Инак Ман ҳаловати чашмонатро бо вабое аз ту хоҳам гирифт, вале ту навҳа ва гиря накун, ва ашки ту бигзор ҷорӣ нашавад;
 • Хомӯшона оҳ каш, барои мурдагон мотам нагир: аммомаи худро бар сарат бипечон, пойафзоли худро ба пойҳоят бипӯш, ва ришу мӯйлабатро напӯшон, ва нони азодоронро нахӯр».
 • Ва бомдодон ман бо қавм сухан рондам, дар сурате ки занам шомгоҳ вафот карда буд; ва бомдодон он чиро, ки ба ман амр фармуда шуд, ба ҷо овардам.
 • Ва қавм ба ман гуфтанд: «Шояд ба мо бигӯӣ, ки он чи ту мекунӣ, барои мо чӣ маънӣ дорад?»
 • Ва ман ба онҳо гуфтам: «Каломи Парвардигор бар ман нозил шуда, гуфт:
 • ́Ба хонадони Исроил бигӯй: Парвардигор Худо чунин мегӯяд: инак Ман хонаи поки Худро, ки ҷалоли қуввати шумо, ҳаловати чашмони шумо ва марҳами ҷони шумост, ба хорӣ таслим хоҳам намуд, ва писарону духтарони шумо, ки онҳоро дар Яҳудо тарк кардаед, аз шамшер хоҳанд афтод.
 • Ва шумо ончунон ки ман амал намудаам, амал хоҳед намуд: ришу мӯйлаби худро нахоҳед пӯшонид, ва нони азодоронро нахоҳед хӯрд;
 • Ва аммомаи шумо бар саратон, ва пойафзоли шумо бар пойҳотон хоҳад буд, ва шумо навҳа ва гиря нахоҳед кард, балки ба сабаби гуноҳҳои худ обу адо гардида, пеши якдигар оҳ хоҳед кашид.
 • Ва Ҳизқиёл барои шумо аломате хоҳад буд: ҳар коре ки ӯ кардааст, шумо низ хоҳед кард; ҳангоме ки ин фаро расад, хоҳед донист, ки Ман Парвардигор Худо ҳастам.
 • Ва ту, эй писари одам! Охир, дар он рӯзе ки Ман аз онҳо истеҳкомашон, шодии шавкаташон, ҳаловати чашмонашон ва марҳами ҷонашон, яъне писарону духтаронашонро бигирам,
 • Дар он рӯз растагоре назди ту хоҳад омад, то хабаре ба гӯшат бирасонад;
 • Дар он рӯз ба ҳузури он растагор даҳонат воз хоҳад шуд, ва ту сухан хоҳӣ ронд, ва дигар лол нахоҳӣ шуд; ва барои онҳо аломате хоҳӣ буд, ва хоҳанд донист, ки Ман Парвардигор ҳастам́».