Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, въ девя́тое лѣ́то, въ ме́сяцъ деся́тый, въ деся́тый де́нь ме́сяца, глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, напиши́ себѣ́ и́мя дне́ сего́, от­ него́же укрѣпи́ся ца́рь Вавило́нскiй на Иерусали́мъ, от­ сего́ дне́, и́же дне́сь,
 • и рцы́ при́тчу къ до́му прогнѣвля́ющему, и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: наста́ви коно́бъ, наста́ви и влі́й въ о́нь во́ду,
 • и ве́рзи въ о́нь на дво́е разсѣче́ная, вся́кое разсѣче́нiе до́брое, го́лень и ра́мо, обрѣ́зана от­ косте́й,
 • о избра́н­ныхъ ското́въ взя́тая, и подгнѣща́й костьми́ подъ ними́: воз­врѣ́ и воскипѣ́, и свари́шася ко́сти его́ посредѣ́ его́.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: о, граде́ крове́й! коно́бе, въ не́мже е́сть я́дъ, и я́дъ не изы́де изъ него́: по у́домъ его́ изнесе́, не паде́ на не́мъ жре́бiй.
 • Я́ко кро́вь его́ средѣ́ его́ е́сть, на гла́дцѣмъ ка́мени вчини́хъ ю́: не пролiя́хъ ея́ на зе́млю, е́же покры́ти ю́ земле́ю,
 • е́же навести́ я́рость мою́ [на ню́], во от­мще́нiе е́же от­мсти́ти: да́хъ кро́вь его́ на гла́дцѣмъ ка́мени, е́же не покры́ти ея́.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: о, лю́тѣ, граде́ крове́й! а́зъ же воз­вели́чу главню́
 • и умно́жу дрова́ и воз­гнѣщу́ о́гнь, я́ко да иста́ютъ мяса́, и оскудѣ́етъ юха́, и ко́сти иста́ютъ,
 • и ста́нетъ на главня́хъ его́, [то́щь] разгорѣ́ся, я́ко да изгори́тъ, и распали́т­ся и сгори́тъ мѣ́дь его́, и иста́етъ средѣ́ его́ нечистота́ его́, и оскудѣ́етъ я́дъ его́:
 • да смири́т­ся я́дъ его́, и не изы́детъ изъ него́ мно́гiй я́дъ его́, и посрами́т­ся я́дъ его́:
 • въ нечистотѣ́ тво­е́й укро́пъ, поне́же оскверня́л­ся еси́ ты́ и не очи́стил­ся от­ нечистоты́ тво­ея́: и что́ бу́детъ а́ще не очи́стишися по се́мъ, до́ндеже испо́лню я́рость мою́ въ тебѣ́?
 • А́зъ Госпо́дь глаго́лахъ, и прiи́детъ, и сотворю́, и не укосню́, и не пощажу́, и не бу́ду умоле́нъ: по путе́мъ тво­и́мъ и по помысло́мъ тво­и́мъ сужду́ тебѣ́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: сего́ ра́ди, се́, а́зъ сужду́ тебѣ́ по кро́вемъ тво­и́мъ и по помысло́мъ тво­и́мъ сужду́ тебѣ́, нечи́сте, преслову́те и вели́кiй на разгнѣ́ванiе.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, се́, а́зъ взе́млю от­ тебе́ жела́нiя оче́съ тво­и́хъ въ пораже́нiи, не воспла́чи, ниже́ воз­рыда́й, ниже́ да прiи́дутъ тебѣ́ сле́зы,
 • воз­стени́ молчя́: стена́нiе кро́ве, чре́слъ пла́чь е́сть: да бу́дутъ вла́си тво­и́ сплете́ни на тебѣ́, и сапо́зи тво­и́ на нога́хъ тво­и́хъ, и да не утѣ́шишися устна́ми и́хъ, и хлѣ́ба муже́й да не снѣ́си.
 • И глаго́лахъ къ лю́демъ зау́тра, я́коже заповѣ́да ми́, и у́мре жена́ моя́ въ ве́черъ, и сотвори́хъ зау́тра, я́коже повелѣ́ся ми́.
 • И реко́ша ко мнѣ́ лю́дiе: не воз­вѣсти́ши ли на́мъ, что́ су́ть сiя́, я́же ты́ твори́ши?
 • И реко́хъ къ ни́мъ: сло́во Госпо́дне бы́сть ко мнѣ́ глаго́ля:
 • рцы́ къ до́му Изра́илеву, сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ оскверню́ свята́я моя́, велича́нiя крѣ́пости ва́­шея, жела́нiя оче́съ ва́шихъ, и и́хже щадя́тъ ду́ши ва́шя: и сы́нове ва́ши и дще́ри ва́шя, я́же оста́висте, мече́мъ паду́тъ:
 • и сотворите́, я́коже а́зъ сотвори́хъ: от­ у́стъ и́хъ не утѣ́шитеся и хлѣ́ба муже́й не снѣ́сте,
 • и вла́си ва́ши на глава́хъ ва́шихъ, и сапо́зи ва́ши на нога́хъ ва́шихъ: не бу́дете терза́тися, ниже́ пла́кати, и иста́ете въ непра́вдахъ ва́шихъ, и не утѣ́шите кі́йждо бра́та сво­его́.
 • И бу́детъ ва́мъ Иезекі́иль въ чу́до: по всему́ ели́ка сотвори́хъ, сотворите́: егда́ прiи́дутъ сiя́, и уразумѣ́ете, я́ко а́зъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И ты́, сы́не человѣ́чь, не въ де́нь ли то́й, егда́ воз­му́ от­ ни́хъ крѣ́пость и́хъ, воз­несе́нiе хвальбы́ и́хъ, жела́нiя о́чiю и́хъ и воз­ноше́нiе души́ и́хъ, сы́ны и́хъ и дще́ри и́хъ:
 • въ то́й де́нь прiи́детъ уцѣлѣ́вый къ тебѣ́ воз­вѣсти́ти тебѣ́ во у́шы,
 • въ то́й де́нь от­ве́рзут­ся уста́ твоя́ ко уцѣлѣ́в­шему, и воз­глаго́леши и не премолчи́ши ктому́, и бу́деши и́мъ въ чу́до: и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне в девятом году, в десятом месяце, в десятый день месяца:
 • сын человеческий! запиши себе имя этого дня, этого самого дня: в этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму.
 • И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им: так говорит Господь Бог: поставь котел, поставь и налей в него воды;
 • сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями;
 • отборных овец возьми, и разожги под ним кости, и кипяти до того, чтобы и кости разварились в нем.
 • Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей! горе котлу, в котором есть накипь и с которого накипь его не сходит! кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию.
 • Ибо кровь его среди него; он оставил ее на голой скале; не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью.
 • Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, Я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась.
 • Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей! и Я разложу большой костер.
 • Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо; пусть все сгустится, и кости перегорят.
 • И когда котел будет пуст, поставь его на уголья, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла.
 • Труд будет тяжелый; но большая накипь его не сойдет с него; и в огне останется на нем накипь его.
 • В нечистоте твоей такая мерзость, что, сколько Я ни чищу тебя, ты все нечист; от нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости Моей Я не утолю над тобою.
 • Я Господь, Я говорю: это придет и Я сделаю; не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! вот, Я возьму у тебя язвою утеху очей твоих; но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя;
 • вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай; но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды́ не закрывай, и хлеба от чужих не ешь.
 • И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне.
 • И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь?
 • И сказал я им: ко мне было слово Господне:
 • скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: вот, Я отдам на поругание святилище Мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча.
 • И вы будете делать то же, что делал я; бороды́ не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть;
 • и повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших; не будете сетовать и плакать, но будете истаявать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом.
 • И будет для вас Иезекииль знамением: все, что он делал, и вы будете делать; и когда это сбудется, узнаете, что Я Господь Бог.
 • А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда Я возьму у них украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, –
 • в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои.
 • В тот день при этом спасшемся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что Я Господь.
 • 第 九 年 十 月 初 十 日 , 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 今 日 正 是 巴 比 伦 王 就 近 耶 路 撒 冷 的 日 子 , 你 要 将 这 日 记 下 ,
 • 要 向 这 悖 逆 之 家 设 比 喻 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 将 锅 放 在 火 上 , 放 好 了 , 就 倒 水 在 其 中 。
 • 将 肉 块 , 就 是 一 切 肥 美 的 肉 块 , 腿 , 和 肩 都 聚 在 其 中 , 拿 美 好 的 骨 头 把 锅 装 满 。
 • 取 羊 群 中 最 好 的 , 将 柴 堆 在 锅 下 , 使 锅 开 滚 , 好 把 骨 头 煮 在 其 中 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 祸 哉 。 这 流 人 血 的 城 , 就 是 长 锈 的 锅 。 其 中 的 锈 未 曾 除 掉 , 须 要 将 肉 块 从 其 中 一 一 取 出 来 , 不 必 为 它 拈 阄 。
 • 城 中 所 流 的 血 倒 在 净 光 的 磐 石 上 , 不 倒 在 地 上 , 用 土 掩 盖 。
 • 这 城 中 所 流 的 血 倒 在 净 光 的 磐 石 上 , 不 得 掩 盖 , 乃 是 出 于 我 , 为 要 发 忿 怒 施 行 报 应 。
 • 所 以 主 耶 和 华 如 此 说 , 祸 哉 。 这 流 人 血 的 城 , 我 也 必 大 堆 火 柴 ,
 • 添 上 木 柴 , 使 火 着 旺 , 将 肉 煮 烂 , 把 汤 熬 浓 , 使 骨 头 烤 焦 。
 • 把 锅 倒 空 坐 在 炭 火 上 , 使 锅 烧 热 , 使 铜 烧 红 , 熔 化 其 中 的 污 秽 , 除 净 其 上 的 锈 。
 • 这 锅 劳 碌 疲 乏 , 所 长 的 大 锈 仍 未 除 掉 。 这 锈 就 是 用 火 也 不 能 除 掉 。
 • 在 你 污 秽 中 有 淫 行 , 我 洁 净 你 , 你 却 不 洁 净 。 你 的 污 秽 再 不 能 洁 净 , 直 等 我 向 你 发 的 忿 怒 止 息 。
 • 我 耶 和 华 说 过 的 必 定 成 就 , 必 照 话 而 行 , 必 不 返 回 , 必 不 顾 惜 , 也 不 后 悔 。 人 必 照 你 的 举 动 行 为 审 判 你 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 我 要 将 你 眼 目 所 喜 爱 的 忽 然 取 去 , 你 却 不 可 悲 哀 哭 泣 , 也 不 可 流 泪 ,
 • 只 可 叹 息 , 不 可 出 声 , 不 可 办 理 丧 事 。 头 上 仍 勒 裹 头 巾 , 脚 上 仍 穿 鞋 , 不 可 蒙 着 嘴 唇 , 也 不 可 吃 吊 丧 的 食 物 。
 • 于 是 我 将 这 事 早 晨 告 诉 百 姓 , 晚 上 我 的 妻 就 死 了 。 次 日 早 晨 我 便 遵 命 而 行 。
 • 百 姓 问 我 说 , 你 这 样 行 与 我 们 有 什 么 关 系 , 你 不 告 诉 我 们 麽 。
 • 我 回 答 他 们 , 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 你 告 诉 以 色 列 家 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 使 我 的 圣 所 , 就 是 你 们 势 力 所 夸 耀 , 眼 里 所 喜 爱 , 心 中 所 爱 惜 的 被 亵 渎 , 并 且 你 们 所 遗 留 的 儿 女 必 倒 在 刀 下 。
 • 那 时 , 你 们 必 行 我 仆 人 所 行 的 , 不 蒙 着 嘴 唇 , 也 不 吃 吊 丧 的 食 物 。
 • 你 们 仍 要 头 上 勒 裹 头 巾 , 脚 上 穿 鞋 。 不 可 悲 哀 哭 泣 。 你 们 必 因 自 己 的 罪 孽 相 对 叹 息 , 渐 渐 消 灭 。
 • 以 西 结 必 这 样 为 你 们 作 预 兆 。 凡 他 所 行 的 , 你 们 也 必 照 样 行 。 那 事 来 到 , 你 们 就 知 道 我 是 主 耶 和 华 。
 • 人 子 阿 , 我 除 掉 他 们 所 倚 靠 , 所 欢 喜 的 荣 耀 , 并 眼 中 所 喜 爱 , 心 里 所 重 看 的 儿 女 。
 • 那 日 逃 脱 的 人 岂 不 来 到 你 这 里 , 使 你 耳 闻 这 事 麽 。
 • 你 必 向 逃 脱 的 人 开 口 说 话 , 不 再 哑 口 。 你 必 这 样 为 他 们 作 预 兆 , 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。