Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, утверди́ лице́ твое́ на сы́ны Аммо́ни и прорцы́ на ня́,
 • и рече́ши сыно́мъ Аммо́нимъ [глаго́ля]: слы́шите сло́во Го́спода Адоная́, сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же пора́довастеся от­ святы́хъ мо­и́хъ, я́ко оскверне́на бы́ша, и о земли́ Изра́илевѣ, я́ко поги́бе, и о дому́ Иу́динѣ, я́ко отъи́де въ плѣне́нiе:
 • того́ ра́ди, се́, а́зъ предаю́ ва́съ сыно́мъ Кеде́млимъ въ наслѣ́дiе, и вселя́т­ся со имѣ́нiемъ сво­и́мъ въ тебѣ́ и поста́вятъ въ тебѣ́ селе́нiя своя́: ті́и поядя́тъ плоды́ твоя́, и ті́и испiю́тъ ту́къ тво́й:
 • и да́мъ гра́дъ Аммо́нь па́­ст­вы велблю́довъ и сы́ны Аммо́ни на па́­ст­ву ове́цъ, и уразумѣ́ете, я́ко а́зъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: поне́же восплеска́лъ еси́ руко́ю тво­е́ю и потопта́лъ ного́ю тво­е́ю и пора́довал­ся еси́ душе́ю тво­е́ю о земли́ Изра́илевѣ,
 • того́ ра́ди, се́, а́зъ простру́ ру́ку мою́ на тя́ и да́мъ тя́ въ разграбле́нiе язы́комъ, и потреблю́ тя от­ люді́й и погублю́ тя от­ стра́нъ па́губою, и увѣ́си, я́ко а́зъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же рече́ Моа́въ и Сии́ръ: се́, я́коже вси́ язы́цы, до́мъ Изра́илевъ и Иу́да,
 • сего́ ра́ди, се́, а́зъ разсла́блю мы́шцу Моа́влю от­ градо́въ кра́йнихъ его́, избра́н­ную зе́млю, до́мъ Иасиму́ѳовъ надъ исто́чникомъ гра́да при­­мо́рскаго [ваелмо́на и карiаѳаи́ма]:
 • сы́ны Кеде́мли на сы́ны Аммо́ни да́хъ я́ въ наслѣ́дiе, я́ко да не бу́детъ па́мяти сыно́въ Аммо́нихъ во язы́цѣхъ:
 • и въ Моа́вѣ сотворю́ от­мще́нiе, и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же сотвори́ Идуме́а, егда́ от­мсти́ша ті́и от­мще́нiемъ [во гнѣ́вѣ] до́му Иу́дову, и памятозло́б­ст­воваша и от­мсти́ша прю́ от­ ни́хъ:
 • того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: простру́ ру́ку мою́ на Идуме́ю и потреблю́ от­ нея́ человѣ́ки и ско́тъ и поста́влю ю́ пу́сту, и от­ Ѳема́нъ гони́ми мече́мъ паду́тъ:
 • и да́мъ от­мще́нiе мое́ на Идуме́ю руко́ю люді́й мо­и́хъ Изра́иля, и сотворя́тъ во Идуме́и по гнѣ́ву мо­ему́ и по я́рости мо­е́й, и увѣ́дятъ от­мще́нiе мое́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же сотвори́ша иноплеме́н­ницы во от­мще́нiи и воз­ста́виша ме́сть ра́ду­ю­щеся все́ю душе́ю е́же потреби́ти да́же до вѣ́ка,
 • того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ простру́ ру́ку мою́ на иноплеме́н­ники, и потреблю́ кри́тянъ, и погублю́ оста́в­шыя живу́щыя на при­­мо́рiи,
 • и сотворю́ въ ни́хъ от­мще́нiе вели́ко, во обличе́нiихъ я́рости мо­ея́, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ Адонаи́ Госпо́дь, егда́ да́мъ от­мще́нiе мое́ на ня́.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! обрати лице твое к сынам Аммоновым и изреки на них пророчество,
 • и скажи сынам Аммоновым: слушайте слово Господа Бога: так говорит Господь Бог: за то, что ты о святилище Моем говоришь: «а! а!», потому что оно поругано, – и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, –
 • за то вот, Я отдам тебя в наследие сынам востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое.
 • Я сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Аммоновых – пастухами овец, и узнаете, что Я Господь.
 • Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, –
 • за то вот, Я простру руку Мою на тебя и отдам тебя на расхищение народам, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель; сокрушу тебя, и узнаешь, что Я Господь.
 • Так говорит Господь Бог: за то, что Моав и Сеир говорят: «вот и дом Иудин, как все народы!»,
 • за то вот, Я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф-Иешимофа, Ваалмеона и Кириафаима, открою бок Моава
 • для сынов востока и отдам его в наследие им, вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упоминались более среди народов.
 • И над Моавом произведу суд, и узнают, что Я Господь.
 • Так говорит Господь Бог: за то, что Едом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение,
 • за то, так говорит Господь Бог: простру руку Мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею; от Фемана до Дедана все падут от меча.
 • И совершу мщение Мое над Едомом рукою народа Моего, Израиля; и они будут действовать в Идумее по Моему гневу и Моему негодованию, и узнают мщение Мое, говорит Господь Бог.
 • Так говорит Господь Бог: за то, что Филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе, на погибель, по вечной неприязни,
 • за то, так говорит Господь Бог: вот, Я простру руку Мою на Филистимлян, и истреблю Критян, и уничтожу остаток их на берегу моря;
 • и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я Господь, когда совершу над ними Мое мщение.
 • 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 你 要 面 向 亚 扪 人 说 预 言 , 攻 击 他 们 ,
 • 说 , 你 们 当 听 主 耶 和 华 的 话 。 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 的 圣 所 被 亵 渎 , 以 色 列 地 变 荒 凉 , 犹 大 家 被 掳 掠 。 那 时 , 你 便 因 这 些 事 说 , 阿 哈 。
 • 所 以 我 必 将 你 的 地 交 给 东 方 人 为 业 。 他 们 必 在 你 的 地 上 安 营 居 住 , 吃 你 的 果 子 , 喝 你 的 奶 。
 • 我 必 使 拉 巴 为 骆 驼 场 , 使 亚 扪 人 的 地 为 羊 群 躺 卧 之 处 , 你 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 因 你 拍 手 顿 足 , 以 满 心 的 恨 恶 向 以 色 列 地 欢 喜 ,
 • 所 以 我 伸 手 攻 击 你 , 将 你 交 给 列 国 作 为 掳 物 。 我 必 从 万 民 中 剪 除 你 , 使 你 从 万 国 中 败 亡 。 我 必 除 灭 你 , 你 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 因 摩 押 和 西 珥 人 说 , 看 哪 , 犹 大 家 与 列 国 无 异 ,
 • 所 以 我 要 破 开 摩 押 边 界 上 的 城 邑 , 就 是 摩 押 人 看 为 本 国 之 荣 耀 的 伯 耶 西 末 , 巴 力 免 , 基 列 亭 ,
 • 好 使 东 方 人 来 攻 击 亚 扪 人 。 我 必 将 亚 扪 人 之 地 交 给 他 们 为 业 , 使 亚 扪 人 在 列 国 中 不 再 被 记 念 。
 • 我 必 向 摩 押 施 行 审 判 , 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 因 为 以 东 报 仇 雪 恨 , 攻 击 犹 大 家 , 向 他 们 报 仇 , 大 大 有 罪 ,
 • 所 以 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 伸 手 攻 击 以 东 , 剪 除 人 与 牲 畜 , 使 以 东 从 毯 螅 起 , 人 必 倒 在 刀 下 , 地 要 变 为 荒 凉 , 直 到 底 但 。
 • 我 必 藉 我 民 以 色 列 的 手 报 复 以 东 。 以 色 列 民 必 照 我 的 怒 气 , 按 我 的 忿 怒 在 以 东 施 报 , 以 东 人 就 知 道 是 我 施 报 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 因 非 利 士 人 向 犹 大 人 报 仇 , 就 是 以 恨 恶 的 心 报 仇 雪 恨 , 永 怀 仇 恨 , 要 毁 灭 他 们 ,
 • 所 以 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 伸 手 攻 击 非 利 士 人 , 剪 除 基 利 提 人 , 灭 绝 沿 海 剩 下 的 居 民 。
 • 我 向 他 们 大 施 报 应 , 发 怒 斥 责 他 们 。 我 报 复 他 们 的 时 候 , 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Обрати свой взор против аммонитя́н и произнеси против них пророчество.
 • Скажи стране сынов Аммоновых: „Слушай слово Господа Бога! Так говорит Господь Бог: ты хохочешь, видя, как поругано Мое святилище, как опустошена земля Израилева, как народ Иудин отправляется в изгнание, —
 • вот за это Я сделаю тебя добычей восточных племен. Они устроят на твоей земле свои стоянки, поставят свои шатры. Они будут есть твои плоды и будут пить твое молоко.
 • Я превращу Равву в стойло для верблюдов, город сынов Аммоновых — в загон для овец. И поймете вы, что Я — Господь!
 • Так говорит Господь Бог: ты глумишься и радуешься всей душою, глядя на землю Израилеву, хлопаешь в ладоши и топаешь ногами от злорадства, —
 • вот за это Я обрушу на тебя Мою руку и отдам тебя народам на разграбленье. Я уничтожу тебя — и не будет больше такого народа! Я искореню тебя — и не будет больше такой страны! Я разрушу тебя, и ты поймешь, что Я — Господь!
 • Так говорит Господь Бог: твердят Моáв и Сеи́р:, Смотрите, народ Иудин — не лучше других народов!' —
 • вот за это Я сделаю Моав беззащитным и отниму у него города, прекраснейшие города в его стране — Бет–Иешимóт, Бáал–Меóн и Кирьятáим —
 • и отдам их вместе с землями аммонитян восточным племенам, чтобы и памяти о народе аммонитян не осталось.
 • И на Моав Я обрушу справедливую кару, и поймут они, что Я — Господь!
 • Так говорит Господь Бог: Эдóм жестоко мстит сынам Иудиным, месть его преступна!
 • Вот за это, — так говорит Господь Бог, — Я обрушу руку Мою на Эдом, истреблю в Эдоме всех людей и животных, обращу его в руины. От Темáна и до Дедáна все падут от меча!
 • Я отомщу эдомитя́нам руками народа Моего, Израиля, — он исполнит приговор, который Я вынес Эдому в ярости Моей и гневе. И познают они Мою месть! — говорит Господь Бог.
 • Так говорит Господь Бог: жестока месть филистимлян, они глумятся, они полны смертельной злобы и извечной ненависти.
 • Вот за это, — так говорит Господь Бог, — Я обрушу Мою руку на филистимлян, уничтожу керетя́н, истреблю остальных жителей морского побережья.
 • Страшна будет Моя месть, Я обрушу на них Мою яростную кару! И когда отомщу им, они поймут, что Я — Господь!”»