Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, утверди́ лице́ твое́ на сы́ны Аммо́ни и прорцы́ на ня́,
 • и рече́ши сыно́мъ Аммо́нимъ [глаго́ля]: слы́шите сло́во Го́спода Адоная́, сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же пора́довастеся от­ святы́хъ мо­и́хъ, я́ко оскверне́на бы́ша, и о земли́ Изра́илевѣ, я́ко поги́бе, и о дому́ Иу́динѣ, я́ко отъи́де въ плѣне́нiе:
 • того́ ра́ди, се́, а́зъ предаю́ ва́съ сыно́мъ Кеде́млимъ въ наслѣ́дiе, и вселя́т­ся со имѣ́нiемъ сво­и́мъ въ тебѣ́ и поста́вятъ въ тебѣ́ селе́нiя своя́: ті́и поядя́тъ плоды́ твоя́, и ті́и испiю́тъ ту́къ тво́й:
 • и да́мъ гра́дъ Аммо́нь па́­ст­вы велблю́довъ и сы́ны Аммо́ни на па́­ст­ву ове́цъ, и уразумѣ́ете, я́ко а́зъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: поне́же восплеска́лъ еси́ руко́ю тво­е́ю и потопта́лъ ного́ю тво­е́ю и пора́довал­ся еси́ душе́ю тво­е́ю о земли́ Изра́илевѣ,
 • того́ ра́ди, се́, а́зъ простру́ ру́ку мою́ на тя́ и да́мъ тя́ въ разграбле́нiе язы́комъ, и потреблю́ тя от­ люді́й и погублю́ тя от­ стра́нъ па́губою, и увѣ́си, я́ко а́зъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же рече́ Моа́въ и Сии́ръ: се́, я́коже вси́ язы́цы, до́мъ Изра́илевъ и Иу́да,
 • сего́ ра́ди, се́, а́зъ разсла́блю мы́шцу Моа́влю от­ градо́въ кра́йнихъ его́, избра́н­ную зе́млю, до́мъ Иасиму́ѳовъ надъ исто́чникомъ гра́да при­­мо́рскаго [ваелмо́на и карiаѳаи́ма]:
 • сы́ны Кеде́мли на сы́ны Аммо́ни да́хъ я́ въ наслѣ́дiе, я́ко да не бу́детъ па́мяти сыно́въ Аммо́нихъ во язы́цѣхъ:
 • и въ Моа́вѣ сотворю́ от­мще́нiе, и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же сотвори́ Идуме́а, егда́ от­мсти́ша ті́и от­мще́нiемъ [во гнѣ́вѣ] до́му Иу́дову, и памятозло́б­ст­воваша и от­мсти́ша прю́ от­ ни́хъ:
 • того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: простру́ ру́ку мою́ на Идуме́ю и потреблю́ от­ нея́ человѣ́ки и ско́тъ и поста́влю ю́ пу́сту, и от­ Ѳема́нъ гони́ми мече́мъ паду́тъ:
 • и да́мъ от­мще́нiе мое́ на Идуме́ю руко́ю люді́й мо­и́хъ Изра́иля, и сотворя́тъ во Идуме́и по гнѣ́ву мо­ему́ и по я́рости мо­е́й, и увѣ́дятъ от­мще́нiе мое́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же сотвори́ша иноплеме́н­ницы во от­мще́нiи и воз­ста́виша ме́сть ра́ду­ю­щеся все́ю душе́ю е́же потреби́ти да́же до вѣ́ка,
 • того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ простру́ ру́ку мою́ на иноплеме́н­ники, и потреблю́ кри́тянъ, и погублю́ оста́в­шыя живу́щыя на при­­мо́рiи,
 • и сотворю́ въ ни́хъ от­мще́нiе вели́ко, во обличе́нiихъ я́рости мо­ея́, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ Адонаи́ Госпо́дь, егда́ да́мъ от­мще́нiе мое́ на ня́.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! обрати лице твое к сынам Аммоновым и изреки на них пророчество,
 • и скажи сынам Аммоновым: слушайте слово Господа Бога: так говорит Господь Бог: за то, что ты о святилище Моем говоришь: «а! а!», потому что оно поругано, – и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, –
 • за то вот, Я отдам тебя в наследие сынам востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое.
 • Я сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Аммоновых – пастухами овец, и узнаете, что Я Господь.
 • Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, –
 • за то вот, Я простру руку Мою на тебя и отдам тебя на расхищение народам, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель; сокрушу тебя, и узнаешь, что Я Господь.
 • Так говорит Господь Бог: за то, что Моав и Сеир говорят: «вот и дом Иудин, как все народы!»,
 • за то вот, Я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф-Иешимофа, Ваалмеона и Кириафаима, открою бок Моава
 • для сынов востока и отдам его в наследие им, вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упоминались более среди народов.
 • И над Моавом произведу суд, и узнают, что Я Господь.
 • Так говорит Господь Бог: за то, что Едом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение,
 • за то, так говорит Господь Бог: простру руку Мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею; от Фемана до Дедана все падут от меча.
 • И совершу мщение Мое над Едомом рукою народа Моего, Израиля; и они будут действовать в Идумее по Моему гневу и Моему негодованию, и узнают мщение Мое, говорит Господь Бог.
 • Так говорит Господь Бог: за то, что Филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе, на погибель, по вечной неприязни,
 • за то, так говорит Господь Бог: вот, Я простру руку Мою на Филистимлян, и истреблю Критян, и уничтожу остаток их на берегу моря;
 • и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я Господь, когда совершу над ними Мое мщение.
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
 • υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον τὸ προ­́σωπόν σου ἐπι­̀ τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ προ­φήτευσον ἐπ᾿ αὐτοὺς
 • καὶ ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Αμμων ἀκούσατε λόγον κυρίου τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾿ ὧν ἐπεχάρητε ἐπι­̀ τὰ ἅγιά μου ὅτι ἐβεβηλώθη καὶ ἐπι­̀ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ ὅτι ἠφανίσθη καὶ ἐπι­̀ τὸν οἶκον τοῦ Ιουδα ὅτι ἐπορεύ­θησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ
 • δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ παρα­δίδωμι ὑμᾶς τοῖς υἱοῖς Κεδεμ εἰς κληρο­νο­μίαν καὶ κατα­σκηνώσουσιν ἐν τῇ ἀπαρτίᾳ αὐτῶν ἐν σοὶ καὶ δώσουσιν ἐν σοὶ τὰ σκηνώματα αὐτῶν αὐτοὶ φάγον­ται τοὺς καρπούς σου καὶ αὐτοὶ πίον­ται τὴν πιότητά σου
 • καὶ δώσω τὴν πόλιν τοῦ Αμμων εἰς νομὰς καμήλων καὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων εἰς νομὴν προ­βάτων καὶ ἐπι­γνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος
 • διότι τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾿ ὧν ἐκρότησας τὴν χεῖρά σου καὶ ἐπεψόφησας τῷ ποδί σου καὶ ἐπέχαρας ἐκ ψυχῆς σου ἐπι­̀ τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ
 • δια­̀ τοῦτο ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπι­̀ σὲ καὶ δώσω σε εἰς δια­ρπαγὴν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐξολεθρεύ­σω σε ἐκ τῶν λαῶν καὶ ἀπο­λῶ σε ἐκ τῶν χωρῶν ἀπωλείᾳ καὶ ἐπι­γνώσῃ διότι ἐγὼ κύριος
 • τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾿ ὧν εἶπεν Μωαβ ἰδοὺ ὃν τρόπον πάν­τα τὰ ἔθνη οἶκος Ισραηλ καὶ Ιουδα
 • δια­̀ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ παρα­λύω τὸν ὦμον Μωαβ ἀπο­̀ πόλεων ἀκρωτηρίων αὐτοῦ ἐκλεκτὴν γῆν οἶκον Ασιμουθ ἐπάνω πηγῆς πόλεως παρα­θαλασ­σίας
 • τοῖς υἱοῖς Κεδεμ ἐπι­̀ τοὺς υἱοὺς Αμμων δέδωκα αὐτοὺς εἰς κληρο­νο­μίαν ὅπως μὴ μνεία γένηται τῶν υἱῶν Αμμων
 • καὶ εἰς Μωαβ ποιήσω ἐκδίκησιν καὶ ἐπι­γνώσον­ται διότι ἐγὼ κύριος
 • τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾿ ὧν ἐποίησεν ἡ Ιδουμαία ἐν τῷ ἐκδικῆσαι αὐτοὺς ἐκδίκησιν εἰς τὸν οἶκον Ιουδα καὶ ἐμνησικάκησαν καὶ ἐξεδίκησαν δίκην
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπι­̀ τὴν Ιδουμαίαν καὶ ἐξολεθρεύ­σω ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον καὶ κτῆνος καὶ θήσομαι αὐτὴν ἔρημον καὶ ἐκ Θαιμαν διωκόμενοι ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦν­ται
 • καὶ δώσω ἐκδίκησίν μου ἐπι­̀ τὴν Ιδουμαίαν ἐν χειρὶ λαοῦ μου Ισραηλ καὶ ποιήσουσιν ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ κατα­̀ τὴν ὀργήν μου καὶ κατα­̀ τὸν θυμόν μου καὶ ἐπι­γνώσον­ται τὴν ἐκδίκησίν μου λέγει κύριος
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἀνθ᾿ ὧν ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι ἐν ἐκδικήσει καὶ ἐξανέστησαν ἐκδίκησιν ἐπι­χαίρον­τες ἐκ ψυχῆς τοῦ ἐξαλεῖψαι ἕως αἰῶνος
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπι­̀ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐξολεθρεύ­σω Κρῆτας καὶ ἀπο­λῶ τοὺς κατα­λοίπους τοὺς κατοικοῦν­τας τὴν παρα­λίαν
 • καὶ ποιήσω ἐν αὐτοῖς ἐκδικήσεις μεγά­λας καὶ ἐπι­γνώσον­ται διότι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ δοῦναι τὴν ἐκδίκησίν μου ἐπ᾿ αὐτούς
 • Das Wort des HERRN erging an mich, er sagte:
 • »Du Mensch, wende dich gegen die Ammoniter und kündige ihnen mein Strafgericht an!
 • Sag zu ihnen:

  ́Hört das Wort, das der HERR sagt! So spricht der HERR, der mächtige Gott: Ihr höhnt und spottet über mein Heiligtum, weil es entweiht ist, über das Land Israel, weil es verwüstet ist, und über das Volk von Juda, weil es weggeschleppt ist.

 • Deshalb gebe ich euer Land den Beduinen, die aus der Wüste im Osten kommen. Sie werden ihre Zelte und Pferche bei euch aufschlagen; sie werden die Früchte des Landes ernten und die Milch seiner Herden trinken.
 • Eure Hauptstadt Rabba mache ich zu einer Weide für Kamele und eure Städte und Dörfer zum Lagerplatz für Schafe und Ziegen. Ihr sollt erkennen, dass ich der HERR bin.
 • So spricht der HERR, der mächtige Gott: Mit hämischer Schadenfreude habt ihr Ammoniter zugesehen, wie das Land Israel verwüstet wurde; triumphierend habt ihr in die Hände geklatscht und mit den Füßen aufgestampft.
 • Deshalb gehe ich jetzt gegen euch vor und liefere euch an fremde Völker aus; ich vernichte euch vollständig. Ihr sollt erkennen, dass ich der HERR bin!́«
 • So spricht der HERR, der mächtige Gott: »Die Moabiter spotten und sagen: ́Dem Volk von Juda ist es nicht besser ergangen als den anderen Völkern!́
 • Deshalb gebe ich seinen Stolz, die befestigten Städte auf den Bergen Moabs, in die Hand der Feinde – Bet-Jeschimot, Baal-Meon und Kirjatajim.
 • Ich gebe das ganze Land den Beduinen, die aus der Wüste im Osten kommen, genauso wie das Land der Ammoniter. An die Ammoniter wird sich niemand mehr erinnern,
 • und auch an den Moabitern vollstrecke ich mein Strafgericht. Sie sollen erkennen, dass ich der HERR bin.«
 • So spricht der HERR, der mächtige Gott: »Die Edomiter haben an den Leuten von Juda grausam Rache genommen und dabei schwere Schuld auf sich geladen.
 • Deshalb gehe ich jetzt gegen sie vor, ich, der HERR; ich töte Menschen und Tiere und verwüste das ganze Land. Alle seine Bewohner werden durch das Schwert umkommen, in seinem ganzen Gebiet von Teman bis Dedan.
 • Dieses Strafgericht vollstrecke ich an ihnen durch mein Volk Israel. Sie sollen durch die Leute von Israel meinen ganzen Zorn zu spüren bekommen. Sie sollen erkennen, dass ich an ihnen Rache nehme!«

  Das sagt der HERR, der mächtige Gott.

 • So spricht der HERR, der mächtige Gott: »Die Philister haben an Juda grausam Rache genommen. Voll Hass und aus uralter Feindschaft wollten sie es völlig vernichten.
 • Deshalb gehe ich jetzt gegen sie vor, ich, der HERR. Ich vernichte die Bewohner der Küstenebene, diese Leute aus Kreta, bis auf den letzten Rest.
 • Ich nehme Rache an ihnen und vollziehe an ihnen ein schweres Strafgericht. Sie sollen erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich ihnen vergelte, was sie meinem Volk angetan haben.«