Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть во единонадеся́тое лѣ́то, въ пе́рвый де́нь ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, поне́же рече́ со́ръ на Иерусали́ма: бла́гоже, сокруши́ся, погибо́ша язы́цы, обрати́ся ко мнѣ́, и́же бѣ́ испо́лненый, опустѣ́:
 • того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ на тя́, со́ръ, и при­­веду́ на тя́ язы́ки мно́ги, я́коже восхо́дитъ мо́ре волна́ми сво­и́ми.
 • И обваля́тъ стѣ́ны со́ра и разоря́тъ столпы́ твоя́, и развѣ́ю пра́хъ его́ изъ него́ и да́мъ его́ во гла́докъ ка́мень.
 • Суше́нiе мре́жей бу́детъ средѣ́ мо́ря, я́ко а́зъ глаго́лахъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и бу́детъ на плѣне́нiе язы́комъ,
 • и дще́ри его́, я́же на по́ли, мече́мъ убие́ны бу́дутъ, и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ на тя́, со́ръ, навуходоно́сора царя́ Вавило́нска от­ сѣ́вера, ца́рь царе́мъ е́сть, съ ко́ньми и колесни́цами и съ ко́н­никами и собра́нiемъ мно́гихъ язы́ковъ зѣло́:
 • се́й дще́ри твоя́ на по́ли мече́мъ избiе́тъ, и при­­ста́витъ на тя́ стражбу́ и огради́тъ тя́, и окопа́етъ тя́ ро́вомъ и сотвори́тъ о́крестъ тебе́ остро́гъ, и обста́витъ ору́жiемъ и ко́пiя своя́ пря́мо тебѣ́ поста́витъ,
 • стѣ́ны твоя́ и пи́рги твоя́ разори́тъ ору́жiемъ сво­и́мъ:
 • от­ мно́же­ст­ва ко́ней его́ покры́етъ тя́ пра́хъ и́хъ, и от­ ржа́нiя ко́ней его́ и от­ коле́съ колесни́цъ его́ потрясу́т­ся стѣ́ны твоя́, входя́щу ему́ во врата́ твоя́, а́ки входя́щу во гра́дъ съ по́ля:
 • копы́тами ко́ней сво­и́хъ поперу́тъ вся́ сто́гны твоя́: лю́ди твоя́ мече́мъ изсѣче́тъ, и соста́въ крѣ́пости тво­ея́ на земли́ пове́ржетъ,
 • и плѣни́тъ си́лу твою́, и во́зметъ имѣ́нiя твоя́, и разсы́плетъ стѣ́ны твоя́, и до́мы твоя́ вожделѣ́н­ныя разори́тъ, и древа́ твоя́ и ка́менiе твое́ и пе́рсть твою́ средѣ́ мо́ря вве́ржетъ,
 • и упраздни́тъ мно́же­с­т­во мусикі́й тво­и́хъ, и гла́съ пѣвни́цъ тво­и́хъ не услы́шит­ся въ тебѣ́ ктому́.
 • И да́мъ тя́ во ка́мень гла́докъ, суше́нiе мре́жное бу́деши, не согради́шися ктому́, я́ко а́зъ глаго́лахъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь со́ру: не от­ гла́са ли паде́нiя тво­его́, егда́ воз­стену́тъ я́звенiи тво­и́, егда́ извлече́т­ся ме́чь посредѣ́ тебе́, потрясу́т­ся о́строви?
 • И сни́дутъ со престо́лъ сво­и́хъ вси́ кня́зи язы́къ морски́хъ, и све́ргутъ вѣнцы́ со гла́въ сво­и́хъ, и ри́зы своя́ испещре́н­ныя совлеку́тъ съ себе́, у́жасомъ ужа́снут­ся: на земли́ ся́дутъ, и убоя́т­ся поги́бели сво­ея́, и воз­стену́тъ о тебѣ́,
 • и прiи́мутъ о тебѣ́ пла́чь, глаго́люще: ка́ко поги́блъ и разсы́пал­ся еси́ от­ мо́ря, гра́де хвали́мый, и́же бы́лъ еси́ крѣ́покъ на мо́ри, ты́ и живу́щiи въ тебѣ́, и́же дая́лъ еси́ стра́хъ тво́й всѣ́мъ живу́щымъ въ тебѣ́?
 • И убоя́т­ся [вси́] о́строви от­ дне́ паде́нiя тво­его́, и смяту́т­ся о́строви въ мо́ри от­ исхо́да тво­его́.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: егда́ да́мъ тя́ гра́дъ опустѣ́в­шь, я́коже гра́ды ненаселе́ны никогда́же, внегда́ воз­веду́ на тя́ бе́здну, и покры́етъ тя́ вода́ мно́га:
 • и сведу́ тя къ низходя́щымъ въ про́пасть къ лю́демъ вѣ́ка, и вселю́ тя во глубина́хъ земны́хъ, я́ко пусты́ню вѣ́чную съ низходя́щими въ про́пасть, я́ко да не насели́шися, ниже́ воста́неши на земли́ живота́:
 • на па́губу тя́ от­да́мъ, и не бу́деши ктому́, и взы́щешися и не обря́щешися во вѣ́къ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • В одиннадцатом году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! за то, что Тир говорит о Иерусалиме: «а! а! он сокрушен – врата народов; он обращается ко мне; наполнюсь; он опустошен», –
 • за то, так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои.
 • И разобьют стены Тира и разрушат башни его; и вымету из него прах его и сделаю его голою скалою.
 • Местом для расстилания сетей будет он среди моря; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог: и будет он на расхищение народам.
 • А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что Я Господь.
 • Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом.
 • Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты;
 • и к стенам твоим придвинет стенобитные машины и башни твои разрушит секирами своими.
 • От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город.
 • Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом и памятники могущества твоего повергнет на землю.
 • И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои и дерева твои, и землю твою бросят в воду.
 • И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен.
 • И сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей; не будешь вновь построен: ибо Я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог.
 • Так говорит Господь Бог Тиру: от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова?
 • И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе.
 • И поднимут плач о тебе и скажут тебе: как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его!
 • Ныне, в день падения твоего, содрогнулись острова; острова на море приведены в смятение погибелью твоею.
 • Ибо так говорит Господь Бог: когда Я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину, и покроют тебя большие воды;
 • тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен; и явлю Я славу на земле живых.
 • Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя во веки, говорит Господь Бог.
 • 第 十 一 年 十 一 月 初 一 日 , 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 因 推 罗 向 耶 路 撒 冷 说 , 阿 哈 , 那 作 众 民 之 门 的 已 经 破 坏 , 向 我 开 放 。 她 既 变 为 荒 场 , 我 必 丰 盛 。
 • 所 以 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 推 罗 阿 , 我 必 与 你 为 敌 , 使 许 多 国 民 上 来 攻 击 你 , 如 同 海 使 波 浪 涌 上 来 一 样 。
 • 他 们 必 破 坏 推 罗 的 墙 垣 , 拆 毁 她 的 城 楼 。 我 也 要 刮 净 尘 土 , 使 她 成 为 净 光 的 磐 石 。
 • 她 必 在 海 中 作 晒 网 的 地 方 , 也 必 成 为 列 国 的 掳 物 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 属 推 罗 城 邑 的 居 民 ( 原 文 作 田 间 的 众 女 八 节 同 ) 必 被 刀 剑 杀 灭 , 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 使 诸 王 之 王 的 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 率 领 马 匹 车 辆 , 马 兵 , 军 队 , 和 许 多 人 民 从 北 方 来 攻 击 你 推 罗 。
 • 他 必 用 刀 剑 杀 灭 属 你 城 邑 的 居 民 , 也 必 造 台 筑 垒 举 盾 牌 攻 击 你 。
 • 他 必 安 设 撞 城 锤 攻 破 你 的 墙 垣 , 用 铁 器 拆 毁 你 的 城 楼 。
 • 因 他 的 马 匹 众 多 , 尘 土 扬 起 遮 蔽 你 。 他 进 入 你 的 城 门 , 好 像 人 进 入 已 有 破 口 之 城 。 那 时 , 你 的 墙 垣 必 因 骑 马 的 和 战 车 , 辎 重 车 的 响 声 震 动 。
 • 他 的 马 蹄 必 践 踏 你 一 切 的 街 道 , 他 必 用 刀 杀 戮 你 的 居 民 。 你 坚 固 的 柱 子 ( 或 作 柱 像 ) 必 倒 在 地 上 。
 • 人 必 以 你 的 财 宝 为 掳 物 , 以 你 的 货 财 为 掠 物 , 破 坏 你 的 墙 垣 , 拆 毁 你 华 美 的 房 屋 , 将 你 的 石 头 , 木 头 , 尘 土 都 抛 在 水 中 。
 • 我 必 使 你 唱 歌 的 声 音 止 息 , 人 也 不 再 听 见 你 弹 琴 的 声 音 。
 • 我 必 使 你 成 为 净 光 的 磐 石 , 作 晒 网 的 地 方 。 你 不 得 再 被 建 造 , 因 为 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 主 耶 和 华 对 推 罗 如 此 说 , 在 你 中 间 行 杀 戮 , 受 伤 之 人 唉 哼 的 时 候 , 因 你 倾 倒 的 响 声 , 海 岛 岂 不 都 震 动 麽 。
 • 那 时 靠 海 的 君 王 必 都 下 位 , 除 去 朝 服 , 脱 下 花 衣 , 披 上 战 兢 , 坐 在 地 上 , 时 刻 发 抖 , 为 你 惊 骇 。
 • 他 们 必 为 你 作 起 哀 歌 说 , 你 这 有 名 之 城 , 素 为 航 海 之 人 居 住 , 在 海 上 为 最 坚 固 的 。 平 日 你 和 居 民 使 一 切 住 在 那 里 的 人 无 不 惊 恐 。 现 在 何 竟 毁 灭 了 。
 • 如 今 在 你 这 倾 覆 的 日 子 , 海 岛 都 必 战 兢 。 海 中 的 群 岛 见 你 归 于 无 有 就 都 惊 惶 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 推 罗 阿 , 我 使 你 变 为 荒 凉 , 如 无 人 居 住 的 城 邑 。 又 使 深 水 漫 过 你 , 大 水 淹 没 你 。
 • 那 时 , 我 要 叫 你 下 入 阴 府 , 与 古 时 的 人 一 同 在 地 的 深 处 , 久 已 荒 凉 之 地 居 住 , 使 你 不 再 有 居 民 。 我 也 要 在 活 人 之 地 显 荣 耀 ( 我 也 云 云 或 作 在 活 人 之 地 不 再 有 荣 耀 ) 。
 • 我 必 叫 你 令 人 惊 恐 , 不 再 存 留 于 世 。 人 虽 寻 梢 你 , 却 永 寻 不 见 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • В одиннадцатый год , в первый день первого месяца было мне слово Господа:
 • «Человек! Тир хохочет, говоря об Иерусалиме: „Разрушены врата народов, все мне досталось! Я буду процветать, а он — лежать в руинах!”
 • Вот за это, — так говорит Господь Бог, — Я иду против тебя, Тир! Я подниму против тебя многочисленные народы, как море поднимает волны.
 • Стены Тира они разрушат, разобьют его башни. И даже прах, что от тебя останется, Я вымету, сделаю тебя голой скалой.
 • Станет он пустынным местом среди моря, где сушат рыбачьи сети. Так Я сказал, — говорит Господь Бог. — Станет Тир добычей народов.
 • И дочери его, что живут на побережье, от меча погибнут, и все поймут, что Я — Господь Бог.
 • Ибо так говорит Господь Бог: Я нашлю на Тир царя вавилонского Навуходоносора. С севера придет он, царь царей, с конями, колесницами и всадниками, с огромным войском.
 • Дочерей твоих, что живут на побережье, он убьет мечом, а напротив тебя воздвигнет осадные башни, насыплет вал, выставит против тебя осадные щиты.
 • Он обрушит на твои стены удары таранов, башни твои разобьет стенобитными орудиями.
 • Тебя накроет туча пыли, поднятая его бесчисленной конницей. От криков всадников, от грохота колесничных колес будут сотрясаться твои стены. И он ворвется в твои ворота, словно через пролом в стене.
 • Его кони будут топтать копытами твои улицы, жителей твоих он перебьет мечом, он повергнет на землю священные камни, на которые ты уповаешь .
 • Враги разграбят твое богатство, возьмут в добычу твои товары. Стены твои они разрушат, красивые твои дома уничтожат. И камни, и бревна, и даже прах, что от тебя останется, они сбросят в море.
 • Я положу конец твоим праздничным песням, цитры твои больше не будут звучать.
 • Я превращу тебя в голую скалу! Ты станешь местом, где сушат рыбачьи сети, и никогда ты не будешь отстроен вновь, так сказал Я, Господь, — говорит Господь Бог.
 • Так говорит Господь Бог Тиру: содрогнутся приморские страны от грохота, с которым ты падешь, от стонов умирающих, когда будет происходить в тебе страшная резня.
 • Все вожди приморских стран сойдут со своих престолов, снимут мантии свои, сорвут с себя узорчатые облачения — одеянием их станет страх. Сядут они на землю, объятые трепетом, глядя с ужасом на то, что с тобой случилось.
 • И оплачут тебя: О горе! Ты погиб, нет больше тебя, стоявший среди морей, прославленный город, могучая морская держава, перед жителями которой трепетали повсюду!
 • Содрогнулись страны приморские, в день падения твоего пришли в ужас страны приморские от твоей гибели.
 • Ибо так говорит Господь Бог: Я сделаю тебя городом разоренным, городом необитаемым. Я обрушу на тебя морскую пучину, и покроют тебя глубокие воды.
 • Я низведу тебя к мертвецам в преисподней, к народу вечности . Я поселю тебя в подземном мире, в пустынях вечности, вместе с мертвецами в преисподней. Больше не быть тебе обитаемым, не красоваться на земле среди живых.
 • Я обращу тебя в призрак, исчезнешь ты, и вовеки никто тебя не отыщет, — говорит Господь Бог».