Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть во единонадеся́тое лѣ́то, въ пе́рвый де́нь ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, поне́же рече́ со́ръ на Иерусали́ма: бла́гоже, сокруши́ся, погибо́ша язы́цы, обрати́ся ко мнѣ́, и́же бѣ́ испо́лненый, опустѣ́:
 • того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ на тя́, со́ръ, и при­­веду́ на тя́ язы́ки мно́ги, я́коже восхо́дитъ мо́ре волна́ми сво­и́ми.
 • И обваля́тъ стѣ́ны со́ра и разоря́тъ столпы́ твоя́, и развѣ́ю пра́хъ его́ изъ него́ и да́мъ его́ во гла́докъ ка́мень.
 • Суше́нiе мре́жей бу́детъ средѣ́ мо́ря, я́ко а́зъ глаго́лахъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и бу́детъ на плѣне́нiе язы́комъ,
 • и дще́ри его́, я́же на по́ли, мече́мъ убие́ны бу́дутъ, и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ на тя́, со́ръ, навуходоно́сора царя́ Вавило́нска от­ сѣ́вера, ца́рь царе́мъ е́сть, съ ко́ньми и колесни́цами и съ ко́н­никами и собра́нiемъ мно́гихъ язы́ковъ зѣло́:
 • се́й дще́ри твоя́ на по́ли мече́мъ избiе́тъ, и при­­ста́витъ на тя́ стражбу́ и огради́тъ тя́, и окопа́етъ тя́ ро́вомъ и сотвори́тъ о́крестъ тебе́ остро́гъ, и обста́витъ ору́жiемъ и ко́пiя своя́ пря́мо тебѣ́ поста́витъ,
 • стѣ́ны твоя́ и пи́рги твоя́ разори́тъ ору́жiемъ сво­и́мъ:
 • от­ мно́же­ст­ва ко́ней его́ покры́етъ тя́ пра́хъ и́хъ, и от­ ржа́нiя ко́ней его́ и от­ коле́съ колесни́цъ его́ потрясу́т­ся стѣ́ны твоя́, входя́щу ему́ во врата́ твоя́, а́ки входя́щу во гра́дъ съ по́ля:
 • копы́тами ко́ней сво­и́хъ поперу́тъ вся́ сто́гны твоя́: лю́ди твоя́ мече́мъ изсѣче́тъ, и соста́въ крѣ́пости тво­ея́ на земли́ пове́ржетъ,
 • и плѣни́тъ си́лу твою́, и во́зметъ имѣ́нiя твоя́, и разсы́плетъ стѣ́ны твоя́, и до́мы твоя́ вожделѣ́н­ныя разори́тъ, и древа́ твоя́ и ка́менiе твое́ и пе́рсть твою́ средѣ́ мо́ря вве́ржетъ,
 • и упраздни́тъ мно́же­с­т­во мусикі́й тво­и́хъ, и гла́съ пѣвни́цъ тво­и́хъ не услы́шит­ся въ тебѣ́ ктому́.
 • И да́мъ тя́ во ка́мень гла́докъ, суше́нiе мре́жное бу́деши, не согради́шися ктому́, я́ко а́зъ глаго́лахъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь со́ру: не от­ гла́са ли паде́нiя тво­его́, егда́ воз­стену́тъ я́звенiи тво­и́, егда́ извлече́т­ся ме́чь посредѣ́ тебе́, потрясу́т­ся о́строви?
 • И сни́дутъ со престо́лъ сво­и́хъ вси́ кня́зи язы́къ морски́хъ, и све́ргутъ вѣнцы́ со гла́въ сво­и́хъ, и ри́зы своя́ испещре́н­ныя совлеку́тъ съ себе́, у́жасомъ ужа́снут­ся: на земли́ ся́дутъ, и убоя́т­ся поги́бели сво­ея́, и воз­стену́тъ о тебѣ́,
 • и прiи́мутъ о тебѣ́ пла́чь, глаго́люще: ка́ко поги́блъ и разсы́пал­ся еси́ от­ мо́ря, гра́де хвали́мый, и́же бы́лъ еси́ крѣ́покъ на мо́ри, ты́ и живу́щiи въ тебѣ́, и́же дая́лъ еси́ стра́хъ тво́й всѣ́мъ живу́щымъ въ тебѣ́?
 • И убоя́т­ся [вси́] о́строви от­ дне́ паде́нiя тво­его́, и смяту́т­ся о́строви въ мо́ри от­ исхо́да тво­его́.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: егда́ да́мъ тя́ гра́дъ опустѣ́в­шь, я́коже гра́ды ненаселе́ны никогда́же, внегда́ воз­веду́ на тя́ бе́здну, и покры́етъ тя́ вода́ мно́га:
 • и сведу́ тя къ низходя́щымъ въ про́пасть къ лю́демъ вѣ́ка, и вселю́ тя во глубина́хъ земны́хъ, я́ко пусты́ню вѣ́чную съ низходя́щими въ про́пасть, я́ко да не насели́шися, ниже́ воста́неши на земли́ живота́:
 • на па́губу тя́ от­да́мъ, и не бу́деши ктому́, и взы́щешися и не обря́щешися во вѣ́къ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • В одиннадцатом году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! за то, что Тир говорит о Иерусалиме: «а! а! он сокрушен – врата народов; он обращается ко мне; наполнюсь; он опустошен», –
 • за то, так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои.
 • И разобьют стены Тира и разрушат башни его; и вымету из него прах его и сделаю его голою скалою.
 • Местом для расстилания сетей будет он среди моря; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог: и будет он на расхищение народам.
 • А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что Я Господь.
 • Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом.
 • Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты;
 • и к стенам твоим придвинет стенобитные машины и башни твои разрушит секирами своими.
 • От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город.
 • Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом и памятники могущества твоего повергнет на землю.
 • И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои и дерева твои, и землю твою бросят в воду.
 • И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен.
 • И сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей; не будешь вновь построен: ибо Я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог.
 • Так говорит Господь Бог Тиру: от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова?
 • И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе.
 • И поднимут плач о тебе и скажут тебе: как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его!
 • Ныне, в день падения твоего, содрогнулись острова; острова на море приведены в смятение погибелью твоею.
 • Ибо так говорит Господь Бог: когда Я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину, и покроют тебя большие воды;
 • тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен; и явлю Я славу на земле живых.
 • Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя во веки, говорит Господь Бог.
 • καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
 • υἱὲ ἀνθρώπου ἀνθ᾿ ὧν εἶπεν Σορ ἐπι­̀ Ιερουσαλημ εὖγε συν­ετρίβη ἀπό­λωλεν τὰ ἔθνη ἐπεστράφη προ­́ς με ἡ πλή­ρης ἠρήμωται
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπι­̀ σέ Σορ καὶ ἀνάξω ἐπι­̀ σὲ ἔθνη πολλά ὡς ἀναβαίνει ἡ θάλασ­σα τοῖς κύμασιν αὐτῆς
 • καὶ κατα­βαλοῦσιν τὰ τείχη Σορ καὶ κατα­βαλοῦσι τοὺς πύργους σου καὶ λικμήσω τὸν χοῦν αὐτῆς ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ δώσω αὐτὴν εἰς λεωπετρίαν
 • ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσται ἐν μέσῳ θαλάσ­σης ὅτι ἐγὼ λελάληκα λέγει κύριος καὶ ἔσται εἰς προ­νομὴν τοῖς ἔθνεσιν
 • καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἱ ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀναιρεθήσον­ται καὶ γνώσον­ται ὅτι ἐγὼ κύριος
 • ὅτι τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπι­̀ σέ Σορ τὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλῶνος ἀπο­̀ τοῦ βορρᾶ βασιλεὺς βασιλέων ἐστίν μεθ᾿ ἵππων καὶ ἁρμάτων καὶ ἱππέων καὶ συν­αγωγῆς ἐθνῶν πολλῶν σφόδρα
 • οὗτος τὰς θυγατέρας σου τὰς ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ δώσει ἐπι­̀ σὲ προ­φυλακὴν καὶ περιοικοδομήσει καὶ ποιήσει ἐπι­̀ σὲ κύκλῳ χάρακα καὶ περίστασιν ὅπλων καὶ τὰς λόγχας αὐτοῦ ἀπέναν­τί σου δώσει
 • τὰ τείχη σου καὶ τοὺς πύργους σου κατα­βαλεῖ ἐν ταῖς μαχαίραις αὐτοῦ
 • ἀπο­̀ τοῦ πλή­θους τῶν ἵππων αὐτοῦ κατα­καλύψει σε ὁ κονιορτὸς αὐτῶν καὶ ἀπο­̀ τῆς φωνῆς τῶν ἱππέων αὐτοῦ καὶ τῶν τροχῶν τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ σεισθή­σε­ται τὰ τείχη σου εἰσπορευο­μέ­νου αὐτοῦ τὰς πύλας σου ὡς εἰσπορευό­με­νος εἰς πόλιν ἐκ πεδίου
 • ἐν ταῖς ὁπλαῖς τῶν ἵππων αὐτοῦ κατα­πατήσουσίν σου πάσας τὰς πλατείας τὸν λαόν σου μαχαίρᾳ ἀνελεῖ καὶ τὴν ὑπόστασίν σου τῆς ἰσχύος ἐπι­̀ τὴν γῆν κατα­́ξει
 • καὶ προ­νομεύ­σει τὴν δύναμίν σου καὶ σκυλεύ­σει τὰ ὑπάρχον­τά σου καὶ κατα­βαλεῖ σου τὰ τείχη καὶ τοὺς οἴκους σου τοὺς ἐπι­θυμητοὺς καθελεῖ καὶ τοὺς λίθους σου καὶ τὰ ξύλα σου καὶ τὸν χοῦν σου εἰς μέσον τῆς θαλάσ­σης ἐμβαλεῖ
 • καὶ κατα­λύσει τὸ πλῆ­θος τῶν μουσικῶν σου καὶ ἡ φωνὴ τῶν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἔτι
 • καὶ δώσω σε εἰς λεωπετρίαν ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσῃ οὐ μὴ οἰκοδομηθῇς ἔτι ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα λέγει κύριος
 • διότι τάδε λέγει κύριος κύριος τῇ Σορ οὐκ ἀπο­̀ φωνῆς τῆς πτώσεώς σου ἐν τῷ στενάξαι τραυματίας ἐν τῷ σπάσαι μάχαιραν ἐν μέσῳ σου σεισθήσον­ται αἱ νῆσοι
 • καὶ κατα­βήσον­ται ἀπο­̀ τῶν θρόνων αὐτῶν πάν­τες οἱ ἄρχον­τες ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆς θαλάσ­σης καὶ ἀφελοῦν­ται τὰς μίτρας ἀπο­̀ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτῶν ἐκδύσον­ται ἐκστάσει ἐκστήσον­ται ἐπι­̀ γῆν καθεδοῦν­ται καὶ φοβηθήσον­ται τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν καὶ στενάξουσιν ἐπι­̀ σέ
 • καὶ λήμψον­ται ἐπι­̀ σὲ θρῆνον καὶ ἐροῦσίν σοι πῶς κατελύθης ἐκ θαλάσ­σης ἡ πόλις ἡ ἐπαινεστὴ ἡ δοῦσα τὸν φόβον αὐτῆς πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν
 • καὶ φοβηθήσον­ται αἱ νῆσοι ἀφ᾿ ἡμέρας πτώσεώς σου
 • ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος ὅταν δῶ σε πόλιν ἠρημωμένην ὡς τὰς πόλεις τὰς μὴ κατοικηθησομένας ἐν τῷ ἀναγαγεῖν με ἐπι­̀ σὲ τὴν ἄβυσ­σον καὶ κατα­καλύψῃ σε ὕδωρ πολύ
 • καὶ κατα­βιβάσω σε προ­̀ς τοὺς κατα­βαίνον­τας εἰς βόθρον προ­̀ς λαὸν αἰῶνος καὶ κατοικιῶ σε εἰς βάθη τῆς γῆς ὡς ἔρημον αἰώνιον μετὰ κατα­βαινόν­των εἰς βόθρον ὅπως μὴ κατοικηθῇς μηδὲ ἀνασταθῇς ἐπι­̀ γῆς ζωῆς
 • ἀπώλειάν σε δώσω καὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα λέγει κύριος κύριος