Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть во единонадеся́тое лѣ́то, въ пе́рвый де́нь ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, поне́же рече́ со́ръ на Иерусали́ма: бла́гоже, сокруши́ся, погибо́ша язы́цы, обрати́ся ко мнѣ́, и́же бѣ́ испо́лненый, опустѣ́:
 • того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ на тя́, со́ръ, и при­­веду́ на тя́ язы́ки мно́ги, я́коже восхо́дитъ мо́ре волна́ми сво­и́ми.
 • И обваля́тъ стѣ́ны со́ра и разоря́тъ столпы́ твоя́, и развѣ́ю пра́хъ его́ изъ него́ и да́мъ его́ во гла́докъ ка́мень.
 • Суше́нiе мре́жей бу́детъ средѣ́ мо́ря, я́ко а́зъ глаго́лахъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и бу́детъ на плѣне́нiе язы́комъ,
 • и дще́ри его́, я́же на по́ли, мече́мъ убие́ны бу́дутъ, и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ на тя́, со́ръ, навуходоно́сора царя́ Вавило́нска от­ сѣ́вера, ца́рь царе́мъ е́сть, съ ко́ньми и колесни́цами и съ ко́н­никами и собра́нiемъ мно́гихъ язы́ковъ зѣло́:
 • се́й дще́ри твоя́ на по́ли мече́мъ избiе́тъ, и при­­ста́витъ на тя́ стражбу́ и огради́тъ тя́, и окопа́етъ тя́ ро́вомъ и сотвори́тъ о́крестъ тебе́ остро́гъ, и обста́витъ ору́жiемъ и ко́пiя своя́ пря́мо тебѣ́ поста́витъ,
 • стѣ́ны твоя́ и пи́рги твоя́ разори́тъ ору́жiемъ сво­и́мъ:
 • от­ мно́же­ст­ва ко́ней его́ покры́етъ тя́ пра́хъ и́хъ, и от­ ржа́нiя ко́ней его́ и от­ коле́съ колесни́цъ его́ потрясу́т­ся стѣ́ны твоя́, входя́щу ему́ во врата́ твоя́, а́ки входя́щу во гра́дъ съ по́ля:
 • копы́тами ко́ней сво­и́хъ поперу́тъ вся́ сто́гны твоя́: лю́ди твоя́ мече́мъ изсѣче́тъ, и соста́въ крѣ́пости тво­ея́ на земли́ пове́ржетъ,
 • и плѣни́тъ си́лу твою́, и во́зметъ имѣ́нiя твоя́, и разсы́плетъ стѣ́ны твоя́, и до́мы твоя́ вожделѣ́н­ныя разори́тъ, и древа́ твоя́ и ка́менiе твое́ и пе́рсть твою́ средѣ́ мо́ря вве́ржетъ,
 • и упраздни́тъ мно́же­с­т­во мусикі́й тво­и́хъ, и гла́съ пѣвни́цъ тво­и́хъ не услы́шит­ся въ тебѣ́ ктому́.
 • И да́мъ тя́ во ка́мень гла́докъ, суше́нiе мре́жное бу́деши, не согради́шися ктому́, я́ко а́зъ глаго́лахъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь со́ру: не от­ гла́са ли паде́нiя тво­его́, егда́ воз­стену́тъ я́звенiи тво­и́, егда́ извлече́т­ся ме́чь посредѣ́ тебе́, потрясу́т­ся о́строви?
 • И сни́дутъ со престо́лъ сво­и́хъ вси́ кня́зи язы́къ морски́хъ, и све́ргутъ вѣнцы́ со гла́въ сво­и́хъ, и ри́зы своя́ испещре́н­ныя совлеку́тъ съ себе́, у́жасомъ ужа́снут­ся: на земли́ ся́дутъ, и убоя́т­ся поги́бели сво­ея́, и воз­стену́тъ о тебѣ́,
 • и прiи́мутъ о тебѣ́ пла́чь, глаго́люще: ка́ко поги́блъ и разсы́пал­ся еси́ от­ мо́ря, гра́де хвали́мый, и́же бы́лъ еси́ крѣ́покъ на мо́ри, ты́ и живу́щiи въ тебѣ́, и́же дая́лъ еси́ стра́хъ тво́й всѣ́мъ живу́щымъ въ тебѣ́?
 • И убоя́т­ся [вси́] о́строви от­ дне́ паде́нiя тво­его́, и смяту́т­ся о́строви въ мо́ри от­ исхо́да тво­его́.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: егда́ да́мъ тя́ гра́дъ опустѣ́в­шь, я́коже гра́ды ненаселе́ны никогда́же, внегда́ воз­веду́ на тя́ бе́здну, и покры́етъ тя́ вода́ мно́га:
 • и сведу́ тя къ низходя́щымъ въ про́пасть къ лю́демъ вѣ́ка, и вселю́ тя во глубина́хъ земны́хъ, я́ко пусты́ню вѣ́чную съ низходя́щими въ про́пасть, я́ко да не насели́шися, ниже́ воста́неши на земли́ живота́:
 • на па́губу тя́ от­да́мъ, и не бу́деши ктому́, и взы́щешися и не обря́щешися во вѣ́къ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • В одиннадцатом году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! за то, что Тир говорит о Иерусалиме: «а! а! он сокрушен – врата народов; он обращается ко мне; наполнюсь; он опустошен», –
 • за то, так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои.
 • И разобьют стены Тира и разрушат башни его; и вымету из него прах его и сделаю его голою скалою.
 • Местом для расстилания сетей будет он среди моря; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог: и будет он на расхищение народам.
 • А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что Я Господь.
 • Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом.
 • Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты;
 • и к стенам твоим придвинет стенобитные машины и башни твои разрушит секирами своими.
 • От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город.
 • Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом и памятники могущества твоего повергнет на землю.
 • И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои и дерева твои, и землю твою бросят в воду.
 • И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен.
 • И сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей; не будешь вновь построен: ибо Я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог.
 • Так говорит Господь Бог Тиру: от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова?
 • И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе.
 • И поднимут плач о тебе и скажут тебе: как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его!
 • Ныне, в день падения твоего, содрогнулись острова; острова на море приведены в смятение погибелью твоею.
 • Ибо так говорит Господь Бог: когда Я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину, и покроют тебя большие воды;
 • тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен; и явлю Я славу на земле живых.
 • Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя во веки, говорит Господь Бог.
 • Он биринчи жылдын биринчи айынын биринчи кєнє мага Тењирден сљз болду:
 • «Адам уулу! Тир Иерусалим жљнєндљ: “И-и! И-и! Элдердин дарбазасы болгон ал талкаланды. Ал мага бурулду, мен толом, анткени ал кыйрады”, – деп айтканы єчєн,
 • ошон єчєн Кудай-Тењир мындай дейт: Тир, Мен сага каршымын, дењиз љз толкунун кљтљргљндљй, Мен да сага каршы кљптљгљн элдерди кљтљрљм.
 • Алар Тир дубалдарын талкалашат, анын мунараларын кыйратышат. Анын ичинен топурагын шыпырып салам, аны жылањач аскага айлантам.
 • Ал дењиздин ортосунда балык кармаган тор жая турган жер болот, анткени муну Мен айттым, – дейт Кудай-Тењир, – аны элдер талап-тоношот.
 • Анын жер єстєндљгє кыздары болсо кылычтан љлєшљт, ошондо Менин Тењир экенимди билишет.
 • Анткени Кудай-Тењир мындай дейт: Мен Тирге каршы тєндєктљн падышалардын падышасы болгон Бабыл падышасы Небухаданасарды аттары, майдан арабалары, атчандары, аскерлери, кљп сандаган эли менен алып келем.
 • Ал сенин жер єстєндљгє кыздарыњды кылычтап кырат, сага каршы курчоо мунараларын тургузат, сага каршы жал єйљт, сага каршы тосмолорду коёт.
 • Ал сенин дубалдарыњдын жанына дубал бузгучтарды орнотот, мунараларыњды балталары менен кыйратат.
 • Анын аттарынын кљптєгєнљн сени чањ каптайт, талкаланган шаарга кирип келишкендей, ал сенин дарбазања кирип келгенде, атчандардын, дљњгљлљктљрдєн, майдан арабалардын дєбєртєнљн дубалдарыњ титирейт.
 • Ал сенин бардык кљчљлљрєњдє аттарынын туягы менен тебелеп таштайт, элињди кылычтап кырат, сенин кудуреттєєлєгєњдєн эстеликтерин жерге кулатат.
 • Байлыгыњды талап-тоноп кетишет, мал-мєлктљрєњдє уурдап кетишет, дубалдарыњды кыйратышат, кооз єйлљрєњдє талкалашат, таштарыњды, дарактарыњды жана топурагыњды сууга ыргытышат.
 • Сенин ырларыњды токтотом, арфањдын єнє мындан ары угулбайт.
 • Ошентип, сени жылањач аскага айлантам, сен балык кармаган тор жая турган жер болосуњ. Кайра курулбайсыњ, анткени муну Мен, Тењир, айттым», – дейт Кудай-Тењир.
 • Кудай-Тењир Тирге мындай дейт: «Сенин ичињде болуп жаткан катуу кыргында жарадар болгондордун онтоосунан, сен кулаганда чыккан дабыштан аралдар титиребес бекен?
 • Ошондо дењиз боюндагы тљрљлљрдєн бардыгы љз тактыларынан тєшєп, падыша кийимдерин чечип ыргытып, саймалуу кийимдерин чечип, коркунучка батып, жерге отурушат, кљз ирмем сайын титиреп, сага тањ калышат.
 • Анан сен єчєн ыйлап, сага: “Дењизде жєрєєчєлљр жашаган, дењиз єстєндљ кєч-кубаттуу болгон атактуу шаар, сен кандай жок болдуњ! Сен жана сенин бєт тургундарыњ дењиздин айланасындагы элдерге коркунуч туудурчу элењер!” – дешет».
 • Азыр, сен кулаган кєнє аралдар титиреди. Дењиздеги аралдар сенин кыйраганыњды кљрєп дєрбљлљњгљ тєштє.
 • Анткени Кудай-Тењир мындай дейт: «Мен сени эл жашабаган шаарлардай кылып, ээн калган шаарга айлантканда, єстєњљ суу иримин кљтљргљндљ, сени чоњ суулар каптаганда,
 • Мен сени кљргљ тєшєєчєлљр менен бирге небак жок болгон элдин жанына тєшєрљм, сенде эч ким жашабашы єчєн, Мен сени кљргљ тєшєєчєлљр менен бирге небак талкаланган жерлерге отурукташтырам. Тирєєлљрдєн жеринде Мен дањкты кљрсљтљм.
 • Сени кљргљндљрдєн єрљйє учат, сен жок болосуњ, сени издешет, бирок сени мындан ары, тєбљлєккљ таба алышпайт», – дейт Кудай-Тењир.