Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • Въ деся́тое лѣ́то, въ деся́тый ме́сяцъ, [въ пе́рвый де́нь] ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, утверди́ лице́ твое́ на фарао́на царя́ Еги́петска и прорцы́ на́нь и на Еги́петъ ве́сь:
 • глаго́ли и рцы́: си́це глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ на тя́, фарао́не, царю́ Еги́петскiй, змі́а вели́каго, сѣдя́щаго средѣ́ рѣ́къ сво­и́хъ, глаго́лющаго: моя́ су́ть рѣ́ки, и а́зъ сотвори́хъ я́.
 • А́зъ же да́мъ узду́ въ че́люсти твоя́, и при­­лѣплю́ ры́бы рѣки́ тво­ея́ ко крило́ма тво­и́ма, и воз­веду́ тя от­ среды́ рѣки́ тво­ея́, и къ чешуя́мъ тво­и́мъ при­­льпну́тъ:
 • и низве́ргу тя́ вско́рѣ и вся́ ры́бы рѣки́ тво­ея́: на лицы́ по́ля паде́ши, и не собере́шися, и не огради́шися, звѣре́мъ земны́мъ и пти́цамъ небе́снымъ да́хъ тя́ во снѣ́дь.
 • И увѣ́дятъ вси́ живу́щiи во Еги́птѣ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь: зане́ бы́лъ еси́ же́злъ тро́стянъ до́му Изра́илеву:
 • егда́ я́ся тебе́ руко́ю сво­е́ю, сокруши́л­ся еси́, и егда́ восплеска́ на ни́хъ вся́ка рука́, и егда́ почи́ша на тебѣ́, сте́рл­ся еси́ и сломи́лъ еси́ и́хъ вся́ чре́сла.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ на тя́ ме́чь и погублю́ от­ тебе́ человѣ́ки и скоты́,
 • и бу́детъ земля́ Еги́петска въ поги́бель и во опустѣ́нiе, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь. Поне́же глаго́лалъ еси́, я́ко рѣ́ки моя́ су́ть, и а́зъ сотвори́хъ я́:
 • того́ ра́ди, се́, а́зъ на тя́ и на вся́ рѣ́ки твоя́, и да́мъ зе́млю Еги́петску во опустѣ́нiе и въ ме́чь и въ поги́бель, от­ Магдо́ла и Сiи́ны и да́же до предѣ́лъ еѳiо́пскихъ:
 • не про́йдетъ сквоз­ѣ́ ея́ нога́ человѣ́ча, ни нога́ ско́тiя не поступи́тъ по не́й, и не насели́т­ся четы́редесять лѣ́тъ:
 • и да́мъ зе́млю его́ въ па́губу средѣ́ земли́ опустѣ́лыя, и гра́ди его́ средѣ́ градо́въ опустѣ́в­шихъ бу́дутъ, въ разоре́нiи бу́дутъ четы́редесять лѣ́тъ: и разсѣ́ю Еги́пта во язы́цѣхъ, и развѣ́ю я́ по страна́мъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: по четы́редесятихъ лѣ́тѣхъ соберу́ Еги́птяны от­ язы́къ, а́може разсы́пашася,
 • и воз­вращу́ плѣ́н­ники Еги́петскiя и вселю́ я́ въ зе́млю фаѳо́рскую, въ зе́млю, от­ону́дуже взя́ти бы́ша, и бу́детъ вла́сть смире́н­на:
 • па́че всѣ́хъ власте́й бу́детъ смире́н­на, и не воз­несе́т­ся ктому́ надъ язы́ки, и ума́лены сотворю́ я́, е́же не бы́ти и́мъ мно́гимъ во язы́цѣхъ.
 • И не бу́дутъ ктому́ до́му Изра́илеву въ наде́жду воспомина́ющую беззако́нiе, внегда́ послѣ́довати и́мъ по ни́хъ: и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И бы́сть въ два́десять седмо́е лѣ́то, во еди́нъ де́нь ме́сяца пе́рваго, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскъ порабо́ти си́лу свою́ рабо́тою вели́кою на ти́ра, вся́ка глава́ плѣши́ва и вся́ко ра́мо на́го: и мзда́ не бы́сть ему́ ни си́лѣ его́ на ти́ра, за рабо́ту, е́юже рабо́таша на́нь.
 • Того́ ра́ди си́це глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ даю́ навуходоно́сору царю́ Вавило́нску зе́млю Еги́петску, и во́зметъ мно́же­с­т­во ея́, и плѣни́тъ плѣ́нъ ея́, и расхи́титъ коры́сти ея́, и бу́детъ мзда́ си́лѣ его́:
 • за слу́жбу его́, е́юже послужи́ на ти́ра, да́хъ ему́ зе́млю Еги́петску, зане́ послужи́ мнѣ́, сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Въ то́й де́нь взы́детъ ро́гъ всему́ до́му Изра́илеву, и тебѣ́ да́мъ уста́ от­ве́рста средѣ́ и́хъ, и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • В десятом году, в десятом месяце, в двенадцатый день месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! обрати лице твое к фараону, царю Египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет.
 • Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, фараон, царь Египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: «моя река, и я создал ее для себя».
 • Но Я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшею к чешуе твоей;
 • и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих, ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя; отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным.
 • И узнают все обитатели Египта, что Я Господь; потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою.
 • Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им; и когда они оперлись о тебя, ты сломился и изранил все чресла им.
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, Я наведу на тебя меч, и истреблю у тебя людей и скот.
 • И сделается земля Египетская пустынею и степью; и узнают, что Я Господь. Так как он говорит: «моя река, и я создал ее»;
 • то вот, Я – на реки твои, и сделаю землю Египетскую пустынею из пустынь от Мигдола до Сиены, до самого предела Ефиопии.
 • Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней сорок лет.
 • И сделаю землю Египетскую пустынею среди земель опустошенных; и города ее среди опустелых городов будут пустыми сорок лет, и рассею Египтян по народам, и развею их по землям.
 • Ибо так говорит Господь Бог: по окончании сорока лет Я соберу Египтян из народов, между которыми они будут рассеяны;
 • и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым.
 • Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами; Я умалю их, чтобы они не господствовали над народами.
 • И не будут впредь дому Израилеву опорою, припоминающею беззаконие их, когда они обращались к нему; и узнают, что Я Господь Бог.
 • В двадцать седьмом году, в первом месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире; все головы оплешивели и все плечи стерты; а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него.
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, Я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю Египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его.
 • В награду за дело, которое он произвел в нем, Я отдаю ему землю Египетскую, потому что они делали это для Меня, сказал Господь Бог.
 • В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что Я Господь.
 • 第 十 年 十 月 十 二 日 , 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 你 要 向 埃 及 王 法 老 预 言 攻 击 他 和 埃 及 全 地 ,
 • 说 主 耶 和 华 如 此 说 , 埃 及 王 法 老 阿 , 我 与 你 这 卧 在 自 己 河 中 的 大 鱼 为 敌 。 你 曾 说 , 这 河 是 我 的 , 是 我 为 自 己 造 的 。
 • 我 耶 和 华 必 用 钩 子 钩 住 你 的 腮 颊 , 又 使 江 河 中 的 鱼 贴 住 你 的 鳞 甲 。 我 必 将 你 和 所 有 贴 住 你 鳞 甲 的 鱼 , 从 江 河 中 拉 上 来 ,
 • 把 你 并 江 河 中 的 鱼 都 抛 在 旷 野 。 你 必 倒 在 田 间 , 不 被 收 殓 , 不 被 掩 埋 。 我 已 将 你 给 地 上 野 兽 , 空 中 飞 鸟 作 食 物 。
 • 埃 及 一 切 的 居 民 , 因 向 以 色 列 家 成 了 芦 苇 的 杖 , 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 他 们 用 手 持 住 你 , 你 就 断 折 , 伤 了 他 们 的 肩 。 他 们 倚 靠 你 , 你 就 断 折 , 闪 了 他 们 的 腰 。
 • 所 以 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 使 刀 剑 临 到 你 , 从 你 中 间 将 人 与 牲 畜 剪 除 。
 • 埃 及 地 必 荒 废 凄 凉 , 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。 因 为 法 老 说 , 这 河 是 我 的 , 是 我 所 造 的 ,
 • 所 以 我 必 与 你 并 你 的 江 河 为 敌 , 使 埃 及 地 , 从 色 弗 尼 塔 直 到 古 实 境 界 , 全 然 荒 废 凄 凉 。
 • 人 的 脚 , 兽 的 蹄 都 不 经 过 , 四 十 年 之 久 并 无 人 居 住 。
 • 我 必 使 埃 及 地 在 荒 凉 的 国 中 成 为 荒 凉 , 使 埃 及 城 在 荒 废 的 城 中 变 为 荒 废 , 共 有 四 十 年 。 我 必 将 埃 及 人 分 散 在 列 国 , 四 散 在 列 邦 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 满 了 四 十 年 , 我 必 招 聚 分 散 在 各 国 民 中 的 埃 及 人 。
 • 我 必 叫 埃 及 被 掳 的 人 回 来 , 使 他 们 归 回 本 地 巴 忒 罗 。 在 那 里 必 成 为 低 微 的 国 ,
 • 必 为 列 国 中 最 低 微 的 , 也 不 再 自 高 于 列 国 之 上 。 我 必 减 少 他 们 , 以 致 不 再 辖 制 列 国 。
 • 埃 及 必 不 再 作 以 色 列 家 所 倚 靠 的 。 以 色 列 家 仰 望 埃 及 人 的 时 候 , 便 思 念 罪 孽 。 他 们 就 知 道 我 是 主 耶 和 华 。
 • 二 十 七 年 正 月 初 一 日 , 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 使 他 的 军 兵 大 大 效 劳 , 攻 打 推 罗 , 以 致 头 都 光 秃 , 肩 都 磨 破 。 然 而 他 和 他 的 军 兵 攻 打 推 罗 , 并 没 有 从 那 里 得 什 么 酬 劳 。
 • 所 以 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 将 埃 及 地 赐 给 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 。 他 必 掳 掠 埃 及 群 众 , 抢 其 中 的 财 为 掳 物 , 夺 其 中 的 货 为 掠 物 , 这 就 可 以 作 他 军 兵 的 酬 劳 。
 • 我 将 埃 及 地 赐 给 他 , 酬 他 所 效 的 劳 , 因 王 与 军 兵 是 为 我 勤 劳 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 当 那 日 , 我 必 使 以 色 列 家 的 角 发 生 , 又 必 使 你 以 西 结 在 他 们 中 间 得 以 开 口 。 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。