Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • Въ деся́тое лѣ́то, въ деся́тый ме́сяцъ, [въ пе́рвый де́нь] ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, утверди́ лице́ твое́ на фарао́на царя́ Еги́петска и прорцы́ на́нь и на Еги́петъ ве́сь:
 • глаго́ли и рцы́: си́це глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ на тя́, фарао́не, царю́ Еги́петскiй, змі́а вели́каго, сѣдя́щаго средѣ́ рѣ́къ сво­и́хъ, глаго́лющаго: моя́ су́ть рѣ́ки, и а́зъ сотвори́хъ я́.
 • А́зъ же да́мъ узду́ въ че́люсти твоя́, и при­­лѣплю́ ры́бы рѣки́ тво­ея́ ко крило́ма тво­и́ма, и воз­веду́ тя от­ среды́ рѣки́ тво­ея́, и къ чешуя́мъ тво­и́мъ при­­льпну́тъ:
 • и низве́ргу тя́ вско́рѣ и вся́ ры́бы рѣки́ тво­ея́: на лицы́ по́ля паде́ши, и не собере́шися, и не огради́шися, звѣре́мъ земны́мъ и пти́цамъ небе́снымъ да́хъ тя́ во снѣ́дь.
 • И увѣ́дятъ вси́ живу́щiи во Еги́птѣ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь: зане́ бы́лъ еси́ же́злъ тро́стянъ до́му Изра́илеву:
 • егда́ я́ся тебе́ руко́ю сво­е́ю, сокруши́л­ся еси́, и егда́ восплеска́ на ни́хъ вся́ка рука́, и егда́ почи́ша на тебѣ́, сте́рл­ся еси́ и сломи́лъ еси́ и́хъ вся́ чре́сла.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ наведу́ на тя́ ме́чь и погублю́ от­ тебе́ человѣ́ки и скоты́,
 • и бу́детъ земля́ Еги́петска въ поги́бель и во опустѣ́нiе, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь. Поне́же глаго́лалъ еси́, я́ко рѣ́ки моя́ су́ть, и а́зъ сотвори́хъ я́:
 • того́ ра́ди, се́, а́зъ на тя́ и на вся́ рѣ́ки твоя́, и да́мъ зе́млю Еги́петску во опустѣ́нiе и въ ме́чь и въ поги́бель, от­ Магдо́ла и Сiи́ны и да́же до предѣ́лъ еѳiо́пскихъ:
 • не про́йдетъ сквоз­ѣ́ ея́ нога́ человѣ́ча, ни нога́ ско́тiя не поступи́тъ по не́й, и не насели́т­ся четы́редесять лѣ́тъ:
 • и да́мъ зе́млю его́ въ па́губу средѣ́ земли́ опустѣ́лыя, и гра́ди его́ средѣ́ градо́въ опустѣ́в­шихъ бу́дутъ, въ разоре́нiи бу́дутъ четы́редесять лѣ́тъ: и разсѣ́ю Еги́пта во язы́цѣхъ, и развѣ́ю я́ по страна́мъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: по четы́редесятихъ лѣ́тѣхъ соберу́ Еги́птяны от­ язы́къ, а́може разсы́пашася,
 • и воз­вращу́ плѣ́н­ники Еги́петскiя и вселю́ я́ въ зе́млю фаѳо́рскую, въ зе́млю, от­ону́дуже взя́ти бы́ша, и бу́детъ вла́сть смире́н­на:
 • па́че всѣ́хъ власте́й бу́детъ смире́н­на, и не воз­несе́т­ся ктому́ надъ язы́ки, и ума́лены сотворю́ я́, е́же не бы́ти и́мъ мно́гимъ во язы́цѣхъ.
 • И не бу́дутъ ктому́ до́му Изра́илеву въ наде́жду воспомина́ющую беззако́нiе, внегда́ послѣ́довати и́мъ по ни́хъ: и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И бы́сть въ два́десять седмо́е лѣ́то, во еди́нъ де́нь ме́сяца пе́рваго, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскъ порабо́ти си́лу свою́ рабо́тою вели́кою на ти́ра, вся́ка глава́ плѣши́ва и вся́ко ра́мо на́го: и мзда́ не бы́сть ему́ ни си́лѣ его́ на ти́ра, за рабо́ту, е́юже рабо́таша на́нь.
 • Того́ ра́ди си́це глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ даю́ навуходоно́сору царю́ Вавило́нску зе́млю Еги́петску, и во́зметъ мно́же­с­т­во ея́, и плѣни́тъ плѣ́нъ ея́, и расхи́титъ коры́сти ея́, и бу́детъ мзда́ си́лѣ его́:
 • за слу́жбу его́, е́юже послужи́ на ти́ра, да́хъ ему́ зе́млю Еги́петску, зане́ послужи́ мнѣ́, сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Въ то́й де́нь взы́детъ ро́гъ всему́ до́му Изра́илеву, и тебѣ́ да́мъ уста́ от­ве́рста средѣ́ и́хъ, и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • В десятом году, в десятом месяце, в двенадцатый день месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! обрати лице твое к фараону, царю Египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет.
 • Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, фараон, царь Египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: «моя река, и я создал ее для себя».
 • Но Я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшею к чешуе твоей;
 • и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих, ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя; отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным.
 • И узнают все обитатели Египта, что Я Господь; потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою.
 • Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им; и когда они оперлись о тебя, ты сломился и изранил все чресла им.
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, Я наведу на тебя меч, и истреблю у тебя людей и скот.
 • И сделается земля Египетская пустынею и степью; и узнают, что Я Господь. Так как он говорит: «моя река, и я создал ее»;
 • то вот, Я – на реки твои, и сделаю землю Египетскую пустынею из пустынь от Мигдола до Сиены, до самого предела Ефиопии.
 • Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней сорок лет.
 • И сделаю землю Египетскую пустынею среди земель опустошенных; и города ее среди опустелых городов будут пустыми сорок лет, и рассею Египтян по народам, и развею их по землям.
 • Ибо так говорит Господь Бог: по окончании сорока лет Я соберу Египтян из народов, между которыми они будут рассеяны;
 • и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым.
 • Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами; Я умалю их, чтобы они не господствовали над народами.
 • И не будут впредь дому Израилеву опорою, припоминающею беззаконие их, когда они обращались к нему; и узнают, что Я Господь Бог.
 • В двадцать седьмом году, в первом месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире; все головы оплешивели и все плечи стерты; а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него.
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, Я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю Египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его.
 • В награду за дело, которое он произвел в нем, Я отдаю ему землю Египетскую, потому что они делали это для Меня, сказал Господь Бог.
 • В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что Я Господь.
 • Въ десѧ́тое лѣ́то, въ десѧ́тый мцⷭ҇ъ, (въ пе́рвый де́нь) мцⷭ҇а, бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ:
 • сы́не человѣ́чь, ᲂу҆твердѝ лицѐ твоѐ на фараѡ́на царѧ̀ є҆гѵ́петска и҆ прорцы̀ на́нь и҆ на є҆гѵ́петъ ве́сь:
 • глаго́ли и҆ рцы̀: си́це гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ наведꙋ̀ на тѧ̀, фараѡ́не, царю̀ є҆гѵ́петскїй, ѕмі́а вели́каго, сѣдѧ́щаго средѣ̀ рѣ́къ свои́хъ, глаго́лющаго: моѧ̑ сꙋ́ть рѣ́ки, и҆ а҆́зъ сотвори́хъ ѧ҆̀.
 • А҆́зъ же да́мъ ᲂу҆здꙋ̀ въ чє́люсти твоѧ̑, и҆ прилѣплю̀ ры̑бы рѣкѝ твоеѧ̀ ко крило́ма твои́ма, и҆ возведꙋ́ тѧ ѿ среды̀ рѣкѝ твоеѧ̀, и҆ къ чешꙋѧ́мъ твои̑мъ прильпнꙋ́тъ:
 • и҆ низве́ргꙋ тѧ̀ вско́рѣ и҆ всѧ̑ ры̑бы рѣкѝ твоеѧ̀: на лицы̀ по́лѧ паде́ши, и҆ не собере́шисѧ, и҆ не ѡ҆гради́шисѧ, ѕвѣрє́мъ зємны́мъ и҆ пти́цамъ небє́снымъ да́хъ тѧ̀ во снѣ́дь.
 • И҆ ᲂу҆вѣ́дѧтъ всѝ живꙋ́щїи во є҆гѵ́птѣ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь: занѐ бы́лъ є҆сѝ же́злъ тро́стѧнъ до́мꙋ і҆и҃левꙋ:
 • є҆гда̀ ꙗ҆́сѧ тебє̀ рꙋко́ю свое́ю, сокрꙋши́лсѧ є҆сѝ, и҆ є҆гда̀ восплеска̀ на ни́хъ всѧ́ка рꙋка̀, и҆ є҆гда̀ почи́ша на тебѣ̀, сте́рлсѧ є҆сѝ и҆ сломи́лъ є҆сѝ и҆́хъ всѧ̑ чрє́сла.
 • Сегѡ̀ ра́ди та́кѡ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ наведꙋ̀ на тѧ̀ ме́чь и҆ погꙋблю̀ ѿ тебє̀ человѣ́ки и҆ скоты̀,
 • и҆ бꙋ́детъ землѧ̀ є҆гѵ́петска въ поги́бель и҆ во ѡ҆пꙋстѣ́нїе, и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. Поне́же глаго́лалъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ рѣ́ки моѧ̑ сꙋ́ть, и҆ а҆́зъ сотвори́хъ ѧ҆̀:
 • тогѡ̀ ра́ди, сѐ, а҆́зъ на тѧ̀ и҆ на всѧ̑ рѣ́ки твоѧ̑, и҆ да́мъ зе́млю є҆гѵ́петскꙋ во ѡ҆пꙋстѣ́нїе и҆ въ ме́чь и҆ въ поги́бель, ѿ магдѡ́ла и҆ сїи́ны и҆ да́же до предѣ̑лъ є҆ѳїо́пскихъ:
 • не про́йдетъ сквозѣ̀ є҆ѧ̀ нога̀ человѣ́ча, ни нога̀ ско́тїѧ не постꙋпи́тъ по не́й, и҆ не насели́тсѧ четы́редесѧть лѣ́тъ:
 • и҆ да́мъ зе́млю є҆гѡ̀ въ па́гꙋбꙋ средѣ̀ землѝ ѡ҆пꙋстѣ́лыѧ, и҆ гра́ди є҆гѡ̀ средѣ̀ градѡ́въ ѡ҆пꙋстѣ́вшихъ бꙋ́дꙋтъ, въ разоре́нїи бꙋ́дꙋтъ четы́редесѧть лѣ́тъ: и҆ разсѣ́ю є҆гѵ́пта во ꙗ҆зы́цѣхъ, и҆ развѣ́ю ѧ҆̀ по страна́мъ.
 • Сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: по четы́редесѧтихъ лѣ́тѣхъ соберꙋ̀ є҆гѵ́птѧны ѿ ꙗ҆зы̑къ, а҆́може разсы́пашасѧ,
 • и҆ возвращꙋ̀ плѣ́нники є҆гѵ́пєтскїѧ и҆ вселю̀ ѧ҆̀ въ зе́млю фаѳѡ́рскꙋю, въ зе́млю, ѿѻнꙋ́дꙋже взѧ́ти бы́ша, и҆ бꙋ́детъ вла́сть смире́нна:
 • па́че всѣ́хъ власте́й бꙋ́детъ смире́нна, и҆ не вознесе́тсѧ ктомꙋ̀ над̾ ꙗ҆зы̑ки, и҆ ᲂу҆ма́лєны сотворю̀ ѧ҆̀, є҆́же не бы́ти и҆̀мъ мнѡ́гимъ во ꙗ҆зы́цѣхъ.
 • И҆ не бꙋ́дꙋтъ ктомꙋ̀ до́мꙋ і҆и҃левꙋ въ наде́ждꙋ воспомина́ющꙋю беззако́нїе, внегда̀ послѣ́довати и҆̀мъ по ни́хъ: и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь.
 • И҆ бы́сть въ два́десѧть седмо́е лѣ́то, во є҆ди́нъ де́нь мцⷭ҇а пе́рвагѡ, бы́сть сло́во гдⷭ҇не ко мнѣ̀ гл҃ѧ:
 • сы́не человѣ́чь, навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскъ порабо́ти си́лꙋ свою̀ рабо́тою вели́кою на тѵ́ра, всѧ́ка глава̀ плѣши́ва и҆ всѧ́ко ра́мо на́го: и҆ мзда̀ не бы́сть є҆мꙋ̀ ни си́лѣ є҆гѡ̀ на тѵ́ра, за рабо́тꙋ, є҆́юже рабо́таша на́нь.
 • Тогѡ̀ ра́ди си́це гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь: сѐ, а҆́зъ даю̀ навꙋходоно́сорꙋ царю̀ вавѷлѡ́нскꙋ зе́млю є҆гѵ́петскꙋ, и҆ во́зметъ мно́жество є҆ѧ̀, и҆ плѣни́тъ плѣ́нъ є҆ѧ̀, и҆ расхи́титъ кѡры́сти є҆ѧ̀, и҆ бꙋ́детъ мзда̀ си́лѣ є҆гѡ̀:
 • за слꙋ́жбꙋ є҆гѡ̀, є҆́юже послꙋжѝ на тѵ́ра, да́хъ є҆мꙋ̀ зе́млю є҆гѵ́петскꙋ, занѐ послꙋжѝ мнѣ̀, сїѧ̑ гл҃етъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь.
 • Въ то́й де́нь взы́детъ ро́гъ всемꙋ̀ до́мꙋ і҆и҃левꙋ, и҆ тебѣ̀ да́мъ ᲂу҆ста̀ ѿвє́рста средѣ̀ и҆́хъ, и҆ ᲂу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь.