Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, прорцы́ и рцы́: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь:
 • воз­рыда́йте: оле, оле де́нь! я́ко бли́зъ де́нь Госпо́день, и при­­ближа́ет­ся де́нь о́блака, и коне́цъ язы́ковъ бу́детъ:
 • и прiи́детъ ме́чь на Еги́птяны, и бу́детъ мяте́жъ во еѳiо́пiи, и паду́тъ я́звенiи во Еги́птѣ, и взя́то бу́детъ мно́же­с­т­во и́хъ, и паду́т­ся основа́нiя его́:
 • пе́рсяне и кри́тяне, и ли́дяне и Ливи́ане, и му́рини [и вся́ Ара́вiа] и вси́ при­­мѣ́сницы, и сы́нове, и́же от­ завѣ́та мо­его́, въ не́мъ мече́мъ паду́тъ съ ни́мъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: и паду́тъ подпо́ры Еги́пта, и сни́детъ укори́зна крѣ́пости его́ от­ Магдо́ла да́же до Сiи́ны, мече́мъ паду́тъ въ не́мъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И опустѣ́ютъ средѣ́ стра́нъ поги́бшихъ, и гра́ди и́хъ средѣ́ градо́въ опустѣ́в­шихъ бу́дутъ:
 • и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, егда́ да́мъ о́гнь на Еги́петъ, и сокруша́т­ся вси́ помага́ющiи ему́.
 • Въ то́й де́нь прiи́дутъ вѣ́стницы от­ лица́ мо­его́ въ сiеи́мъ тща́щеся погуби́ти наде́жду му́ринскiя земли́, и бу́детъ и́мъ мяте́жъ въ де́нь Еги́петскъ, я́ко се́, при­­спѣ́.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и погублю́ мно́же­с­т­во Еги́птянъ руко́ю навуходоно́сора царя́ Вавило́нска,
 • самаго́ и люді́й его́ съ ни́мъ, губи́телiе от­ язы́къ по́слани погуби́ти зе́млю: и извлеку́тъ вси́ мечы́ своя́ на Еги́пта, и напо́лнит­ся земля́ я́звеными.
 • И да́мъ рѣ́ки и́хъ во опустѣ́нiе и от­да́мъ зе́млю въ ру́цѣ злы́хъ, и погублю́ зе́млю и исполне́нiе ея́ рука́ми чужди́хъ, а́зъ Госпо́дь глаго́лахъ.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: погублю́ кумíры и испражню́ вельмо́жы от­ мемфи́са и старѣ́йшины от­ земли́ Еги́петскiя, и не бу́дутъ ктому́: и да́мъ стра́хъ во земли́ Еги́петстѣй.
 • И погублю́ зе́млю фаѳо́рскую, и да́мъ о́гнь на та́ниса, и сотворю́ от­мще́нiе въ Дiоспо́ли,
 • и излiю́ я́рость мою́ на саи́нъ крѣ́пость Еги́петску, и погублю́ мно́же­с­т­во ме́мфы.
 • И да́мъ о́гнь на Еги́пта, и мяте́жемъ воз­мяте́т­ся саи́съ, и въ Дiоспо́ли бу́детъ разсѣ́лина, и разлiю́т­ся во́ды.
 • Ю́ноши илiупо́ля и вува́ста мече́мъ паду́тъ, и жены́ въ плѣ́нъ по́йдутъ:
 • и въ тафне́сѣ помрачи́т­ся де́нь, егда́ сокрушу́ та́мо ски́петры Еги́петски, и поги́бнетъ та́мо укори́зна крѣ́пости его́, и того́ покры́етъ о́блакъ, и дще́ри его́ во плѣне́нiе от­веду́т­ся.
 • И сотворю́ су́дъ во Еги́птѣ, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И бы́сть во единонадеся́тое лѣ́то, въ пе́рвый ме́сяцъ, въ седмы́й де́нь ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, мы́шцы фарао́на царя́ Еги́петска сотро́хъ, и се́, не помоли́ся, е́же да́ти ему́ цѣльбу́, при­­ложи́ти ему́ пла́стырь, [обяза́ти,] да́ти си́лу, да во́зметъ ме́чь.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ на фарао́на царя́ Еги́петска, и сокрушу́ мы́шцы его́ крѣ́пкiя и протяже́ныя и сотре́ныя, и изри́ну ме́чь его́ изъ руки́ его́:
 • и разсѣ́ю Еги́пта во язы́ки и развѣ́ю и́хъ во страны́:
 • и укрѣплю́ мы́шцы царя́ Вавило́нска и да́мъ ме́чь мо́й въ ру́ку его́, и наведе́тъ его́ на Еги́пта, и плѣни́тъ плѣне́нiе его́, и во́зметъ коры́сти его́:
 • и укрѣплю́ мы́шцы царя́ Вавило́нска, мы́шцы же фарао́ни паду́тъ: и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, егда́ да́мъ ме́чь мо́й въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и простре́тъ его́ на зе́млю Еги́петску,
 • и разсѣ́ю Еги́пта во язы́ки и развѣ́ю и́хъ во страны́: и увѣ́дятъ вси́, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте! о, злосчастный день!
 • Ибо близок день, так! близок день Господа, день мрачный; година народов наступает.
 • И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены;
 • Ефиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета вместе с ними падут от меча.
 • Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его; от Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог.
 • И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов.
 • И узнают, что Я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены.
 • В тот день пойдут от Меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных Ефиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта; ибо вот, он идет.
 • Так говорит Господь Бог: положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского.
 • Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель сей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными.
 • И реки сделаю сушею и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я, Господь, сказал это.
 • Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли Египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю Египетскую.
 • И опустошу Пафрос и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над Но.
 • И изолью ярость Мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но.
 • И пошлю огонь на Египет; вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня.
 • Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен.
 • И в Тафнисе померкнет день, когда Я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен.
 • Так произведу Я суд над Египтом, и узнают, что Я Господь.
 • В одиннадцатом году, в первом месяце, в седьмой день месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! Я уже сокрушил мышцу фараону, царю Египетскому; и вот, она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч.
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, Я – на фараона, царя Египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его.
 • И рассею Египтян по народам, и развею их по землям.
 • А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими и дам ему меч Мой в руку, мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать перед ним.
 • Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся; и узнают, что Я Господь, когда меч Мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю Египетскую.
 • И рассею Египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что Я Господь.
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 你 要 发 预 言 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 哀 哉 这 日 。 你 们 应 当 哭 号 。
 • 因 为 耶 和 华 的 日 子 临 近 , 就 是 密 云 之 日 , 列 国 受 罚 之 期 。
 • 必 有 刀 剑 临 到 埃 及 。 在 埃 及 被 杀 之 人 仆 倒 的 时 候 , 古 实 人 就 有 痛 苦 , 人 民 必 被 掳 掠 , 基 址 必 被 拆 毁 。
 • 古 实 人 , 弗 人 ( 或 作 利 比 亚 人 ) , 路 德 人 , 杂 族 的 人 民 , 并 古 巴 人 , 以 及 同 盟 之 地 的 人 都 要 与 埃 及 人 一 同 倒 在 刀 下 。
 • 耶 和 华 如 此 说 , 扶 助 埃 及 的 也 必 倾 倒 。 埃 及 因 势 力 而 有 的 骄 傲 必 降 低 微 。 其 中 的 人 民 , 从 色 弗 尼 塔 起 ( 见 二 十 九 章 十 节 ) 必 倒 在 刀 下 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 埃 及 地 在 荒 凉 的 国 中 必 成 为 荒 凉 。 埃 及 城 在 荒 废 的 城 中 也 变 为 荒 废 。
 • 我 在 埃 及 中 使 火 着 起 。 帮 助 埃 及 的 , 都 被 灭 绝 。 那 时 , 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 到 那 日 , 必 有 使 者 坐 船 , 从 我 面 前 出 去 , 使 安 逸 无 虑 的 古 实 人 惊 惧 。 必 有 痛 苦 临 到 他 们 , 好 像 埃 及 遭 灾 的 日 子 一 样 。 看 哪 , 这 事 临 近 了 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 藉 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 的 手 , 除 灭 埃 及 众 人 。
 • 他 和 随 从 他 的 人 , 就 是 列 国 中 强 暴 的 , 必 进 来 毁 灭 这 地 。 他 们 必 拔 刀 攻 击 埃 及 , 使 遍 地 有 被 杀 的 人 。
 • 我 必 使 江 河 乾 涸 , 将 地 卖 在 恶 人 的 手 中 。 我 必 藉 外 邦 人 的 手 , 使 这 地 和 其 中 所 有 的 变 为 凄 凉 。 这 是 我 耶 和 华 说 的 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 毁 灭 偶 像 , 从 挪 弗 除 灭 神 像 。 必 不 再 有 君 王 出 自 埃 及 地 。 我 要 使 埃 及 地 的 人 惧 怕 。
 • 我 必 使 巴 忒 罗 荒 凉 , 在 琐 安 中 使 火 着 起 , 向 挪 施 行 审 判 。
 • 我 必 将 我 的 忿 怒 倒 在 埃 及 的 保 障 上 , 就 是 训 上 , 并 要 剪 除 挪 的 众 人 。
 • 我 必 在 埃 及 中 使 火 着 起 。 训 必 大 大 痛 苦 。 挪 必 被 攻 破 。 挪 弗 白 日 见 仇 敌 ( 白 日 或 作 终 日 ) 。
 • 亚 文 和 比 伯 实 的 少 年 人 必 倒 在 刀 下 。 这 些 城 的 人 必 被 掳 掠 。
 • 我 在 答 比 匿 折 断 埃 及 的 诸 轭 , 使 她 因 势 力 而 有 的 骄 傲 在 其 中 止 息 。 那 时 , 日 光 必 退 去 。 至 于 这 城 , 必 有 密 云 遮 蔽 , 其 中 的 女 子 必 被 掳 掠 。
 • 我 必 这 样 向 埃 及 施 行 审 判 , 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 十 一 年 正 月 初 七 日 , 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 我 已 打 折 埃 及 王 法 老 的 膀 臂 。 没 有 敷 药 , 也 没 有 用 布 缠 好 , 使 他 有 力 持 刀 。
 • 所 以 主 耶 和 华 如 此 说 , 看 哪 , 我 与 埃 及 王 法 老 为 敌 , 必 将 他 有 力 的 膀 臂 和 已 打 折 的 膀 臂 全 行 打 断 , 使 刀 从 他 手 中 坠 落 。
 • 我 必 将 埃 及 人 分 散 在 列 国 , 四 散 在 列 邦 。
 • 我 必 使 巴 比 伦 王 的 膀 臂 有 力 , 将 我 的 刀 交 在 他 手 中 。 却 要 打 断 法 老 的 膀 臂 , 他 就 在 巴 比 伦 王 面 前 唉 哼 , 如 同 受 死 伤 的 人 一 样 。
 • 我 必 扶 持 巴 比 伦 王 的 膀 臂 , 法 老 的 膀 臂 却 要 下 垂 。 我 将 我 的 刀 交 在 巴 比 伦 王 手 中 , 他 必 举 刀 攻 击 埃 及 地 , 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 我 必 将 埃 及 人 分 散 在 列 国 , 四 散 在 列 邦 。 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Произнеси пророчество, скажи: „Так говорит Господь Бог: рыдайте, говорите: о, день горестный!
 • Ибо близок день, близок день Господень! День бури! Придет час всех народов!
 • Меч обрушится на Египет, и мука охватит Куш, когда погибнет Египет. Враги разграбят богатство Египта, и до основания он будет разрушен!
 • Куши́ты, ливийцы, лидийцы и прочий разноплеменный люд, куви́йцы и сыны страны договора — все погибнут от меча вместе с египтянами.
 • Так говорит Господь: падут подпоры Египта, гордая его сила исчезнет. От Мигдола и до Сиены все погибнут от меча, — говорит Господь Бог. —
 • И будет Египет самой опустошенной страной из всех стран опустошенных, его города — самыми разоренными из всех городов разоренных.
 • И поймут они, что Я — Господь, когда Я предам Египет огню, и все подпоры его падут.
 • В тот день Я пошлю на кораблях вестников, и они повергнут в ужас кушитов, которые думают, что живут в безопасности, — охватит кушитов ужас в день гибели Египта. Скоро это сбудется!
 • Так говорит Господь Бог: Я уничтожу многолюдный Египет рукою Навуходоносора, царя вавилонского.
 • Вместе со своим народом, жесточайшим из всех народов, будет он Мной приведен, чтобы уничтожить Египет. Мечи свои они занесут над Египтом и наполнят страну убитыми.
 • И Я превращу все рукава Нила в пересохшие русла, Я отдам эту стра–ну в руки жестоких злодеев. Рукой чужеземцев Я опустошу эту землю и все, что на ней есть. Так говорю Я, Господь Бог.
 • Так говорит Господь Бог: Я истреблю идолов в Нóфе, уничтожу изваяния богов. И не станет властителя в стране Египетской, Я повергну в ужас Египет.
 • Я опустошу Патрос, предам огню Цóан, Я устрою суд над Но!
 • Я изолью Мою ярость на Син, твердыню Египта, Я уничтожу многолюдный Но!
 • Я предам Египет огню, Син будет корчиться в муках, Но будет взят, на Ноф нападут враги среди бела дня.
 • Юноши А́вена и ПиБе́сета падут от меча, а женщины будут уведены в плен.
 • Померкнет день в Тахпанхе́се, когда Я сокрушу там жезлы Египта. Исчезнет гордая его сила, туча накроет город, дочери его будут в плен уведены.
 • Я совершу суд над Египтом, и поймут они, что Я — Господь!”»
 • В одиннадцатый год, в седьмой день первого месяца было мне слово Господа:
 • «Человек! Я сломал руку фараону, царю египетскому. И вот, никто не накладывает на нее повязки, не лечит ее, не перевязывает — чтобы выздоровела она и снова могла держать меч.
 • Так говорит Господь Бог: Я иду против тебя, фараон, царь египетский! И теперь Я переломаю тебе обе руки — и здоровую, и уже сломанную! Я заставлю меч выпасть из твоих рук!
 • Я рассею египтян среди народов, развею по странам!
 • И сделаю сильной руку царя вавилонского и вложу в нее Мой меч, а руки фараона переломаю! Смертельно раненный, будет фараон стонать перед вавилонским царем.
 • Я сделаю сильной руку царя вавилонского, а руки фараона обессилеют! И поймут все, что Я — Господь Бог, когда Я вручу Мой меч царю Вавилона, Навуходоносору, и тот занесет меч над Египтом!
 • Я рассею египтян по разным народам, развею по странам, и поймут тогда, что Я — Господь!»
 • И было слово Господне ко мне и сказано:

 • Сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог:

 • Возрыдайте: „о, злосчастный день“! Ибо близок день Господень, приближается день облака, и конец народам будет.

 • И пойдет меч на Египет, и будет смятение в Ефиопии, и падут пораженные в Египте, и взято будет богатство их, и падут основания его.

 • Персы, и Критяне, и Лидяне, и Ливийцы, и Ефиопы, (и вся Аравия), и все союзники, и сыны завета Моего в нем падут от меча вместе с ним.

 • Так говорит Господь: и падут подпоры Египта и упадет гордыня могущества его от Магдола даже до Сиены, от меча падут в нем, говорит Господь Бог.

 • И опустеют среди стран погибших, и города их будут среди городов опустевших.

 • И узнают что Я-Господь, когда пошлю огонь на Египет и сокрушены будут все помощники его.

 • В тот день придут вестники от Меня в Сиеим, спеша погубить надежду Ефиопской земли, и будет у них смятение в день (падения) Египта, ибо вот он наступил.

 • Так говорит Господь Бог: и погублю множество Египтян рукою Навуходоносора, царя Вавилонскаго,

 • Самого и народа его (что) с ним: лютейшие из народов посланы будут погубить землю, и все извлекут мечи свои на Египет и наполнится земля пораженными.

 • И изсушу реки их, и предам землю в руки злых (людей), и погублю землю и что наполняет ее руками иноплеменников, Я-Господь сказал.

 • Ибо так говорит Господь Бог: погублю идолов, и уничтожу властелинов из Мемфиса, и начальников из земли Египетской, и не будет более (существовать), и наведу страх на землю Египетскую.

 • И погублю землю Фафорскую, и пошлю огонь на Танис, и произведу мщение в Диосполе.

 • И изолью ярость Мою на Саин, крепость Египетскую, и погублю многолюдие Мемфиса.

 • И пошлю огонь на Египет, и в сильное смятение придет Саис, и в Диосполе появится провал, и разольются воды.

 • Юноши Илиополя и Бубаста от меча падут и жены в плен пойдут.

 • И в Тафнасе померкнет день, когда Я сокрушу там скиптры Египетские, и погибнет там гордое могущество его, и покроет его облако, и дочери его в плен будут уведены.

 • И произведу суд над Египтом, и узнают, что Я-Господь.

 • В одиннадцатый год, в первый месяц, в седьмой день месяца было слово Господне ко мне и сказано:

 • Сын человеческий! Я сокрушил мышцы фараона, царя Египетского, и вот он не молился (Мне), чтобы дать ему исцеление, приложить ему пластырь (обвязать), дать силу, чтобы он взял меч.

 • Посему так говорит Господь Бог: вот Я-на фараона, царя Египетскаго, и сокрушу мышцы его крепкия, и длинныя, и изломанныя, и исторгну меч из руки его.

 • И разсею Египтян по народам и разсею их по странам.

 • И укреплю мышцы царя Вавилонскаго, и дам меч Мой в руку его, и наведет его на Египет, и разграбит награбленное им и возьмет добычу его.

 • И укреплю мышцы царя Вавилонскаго, а мышцы фараона опустятся, и узнают, что Я-Господь, когда Я дам меч Мой в руки царя Вавилонскаго, и он прострет его на землю Египетскую.

 • И разсею Египтян по народам и развею их по странам, и узнают все, что Я-Господь.