Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, прорцы́ и рцы́: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь:
 • воз­рыда́йте: оле, оле де́нь! я́ко бли́зъ де́нь Госпо́день, и при­­ближа́ет­ся де́нь о́блака, и коне́цъ язы́ковъ бу́детъ:
 • и прiи́детъ ме́чь на Еги́птяны, и бу́детъ мяте́жъ во еѳiо́пiи, и паду́тъ я́звенiи во Еги́птѣ, и взя́то бу́детъ мно́же­с­т­во и́хъ, и паду́т­ся основа́нiя его́:
 • пе́рсяне и кри́тяне, и ли́дяне и Ливи́ане, и му́рини [и вся́ Ара́вiа] и вси́ при­­мѣ́сницы, и сы́нове, и́же от­ завѣ́та мо­его́, въ не́мъ мече́мъ паду́тъ съ ни́мъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: и паду́тъ подпо́ры Еги́пта, и сни́детъ укори́зна крѣ́пости его́ от­ Магдо́ла да́же до Сiи́ны, мече́мъ паду́тъ въ не́мъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И опустѣ́ютъ средѣ́ стра́нъ поги́бшихъ, и гра́ди и́хъ средѣ́ градо́въ опустѣ́в­шихъ бу́дутъ:
 • и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, егда́ да́мъ о́гнь на Еги́петъ, и сокруша́т­ся вси́ помага́ющiи ему́.
 • Въ то́й де́нь прiи́дутъ вѣ́стницы от­ лица́ мо­его́ въ сiеи́мъ тща́щеся погуби́ти наде́жду му́ринскiя земли́, и бу́детъ и́мъ мяте́жъ въ де́нь Еги́петскъ, я́ко се́, при­­спѣ́.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и погублю́ мно́же­с­т­во Еги́птянъ руко́ю навуходоно́сора царя́ Вавило́нска,
 • самаго́ и люді́й его́ съ ни́мъ, губи́телiе от­ язы́къ по́слани погуби́ти зе́млю: и извлеку́тъ вси́ мечы́ своя́ на Еги́пта, и напо́лнит­ся земля́ я́звеными.
 • И да́мъ рѣ́ки и́хъ во опустѣ́нiе и от­да́мъ зе́млю въ ру́цѣ злы́хъ, и погублю́ зе́млю и исполне́нiе ея́ рука́ми чужди́хъ, а́зъ Госпо́дь глаго́лахъ.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: погублю́ кумíры и испражню́ вельмо́жы от­ мемфи́са и старѣ́йшины от­ земли́ Еги́петскiя, и не бу́дутъ ктому́: и да́мъ стра́хъ во земли́ Еги́петстѣй.
 • И погублю́ зе́млю фаѳо́рскую, и да́мъ о́гнь на та́ниса, и сотворю́ от­мще́нiе въ Дiоспо́ли,
 • и излiю́ я́рость мою́ на саи́нъ крѣ́пость Еги́петску, и погублю́ мно́же­с­т­во ме́мфы.
 • И да́мъ о́гнь на Еги́пта, и мяте́жемъ воз­мяте́т­ся саи́съ, и въ Дiоспо́ли бу́детъ разсѣ́лина, и разлiю́т­ся во́ды.
 • Ю́ноши илiупо́ля и вува́ста мече́мъ паду́тъ, и жены́ въ плѣ́нъ по́йдутъ:
 • и въ тафне́сѣ помрачи́т­ся де́нь, егда́ сокрушу́ та́мо ски́петры Еги́петски, и поги́бнетъ та́мо укори́зна крѣ́пости его́, и того́ покры́етъ о́блакъ, и дще́ри его́ во плѣне́нiе от­веду́т­ся.
 • И сотворю́ су́дъ во Еги́птѣ, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И бы́сть во единонадеся́тое лѣ́то, въ пе́рвый ме́сяцъ, въ седмы́й де́нь ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, мы́шцы фарао́на царя́ Еги́петска сотро́хъ, и се́, не помоли́ся, е́же да́ти ему́ цѣльбу́, при­­ложи́ти ему́ пла́стырь, [обяза́ти,] да́ти си́лу, да во́зметъ ме́чь.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ на фарао́на царя́ Еги́петска, и сокрушу́ мы́шцы его́ крѣ́пкiя и протяже́ныя и сотре́ныя, и изри́ну ме́чь его́ изъ руки́ его́:
 • и разсѣ́ю Еги́пта во язы́ки и развѣ́ю и́хъ во страны́:
 • и укрѣплю́ мы́шцы царя́ Вавило́нска и да́мъ ме́чь мо́й въ ру́ку его́, и наведе́тъ его́ на Еги́пта, и плѣни́тъ плѣне́нiе его́, и во́зметъ коры́сти его́:
 • и укрѣплю́ мы́шцы царя́ Вавило́нска, мы́шцы же фарао́ни паду́тъ: и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, егда́ да́мъ ме́чь мо́й въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и простре́тъ его́ на зе́млю Еги́петску,
 • и разсѣ́ю Еги́пта во язы́ки и развѣ́ю и́хъ во страны́: и увѣ́дятъ вси́, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте! о, злосчастный день!
 • Ибо близок день, так! близок день Господа, день мрачный; година народов наступает.
 • И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены;
 • Ефиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета вместе с ними падут от меча.
 • Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его; от Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог.
 • И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов.
 • И узнают, что Я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены.
 • В тот день пойдут от Меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных Ефиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта; ибо вот, он идет.
 • Так говорит Господь Бог: положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского.
 • Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель сей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными.
 • И реки сделаю сушею и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я, Господь, сказал это.
 • Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли Египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю Египетскую.
 • И опустошу Пафрос и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над Но.
 • И изолью ярость Мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но.
 • И пошлю огонь на Египет; вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня.
 • Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен.
 • И в Тафнисе померкнет день, когда Я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен.
 • Так произведу Я суд над Египтом, и узнают, что Я Господь.
 • В одиннадцатом году, в первом месяце, в седьмой день месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! Я уже сокрушил мышцу фараону, царю Египетскому; и вот, она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч.
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, Я – на фараона, царя Египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его.
 • И рассею Египтян по народам, и развею их по землям.
 • А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими и дам ему меч Мой в руку, мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать перед ним.
 • Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся; и узнают, что Я Господь, когда меч Мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю Египетскую.
 • И рассею Египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что Я Господь.
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
 • υἱὲ ἀνθρώπου προ­φήτευσον καὶ εἰπόν τάδε λέγει κύριος ὦ ὦ ἡ ἡμέρα
 • ὅτι ἐγγὺς ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου ἡμέρα πέρας ἐθνῶν ἔσται
 • καὶ ἥξει μάχαιρα ἐπ᾿ Αἰγυπτίους καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ καὶ πεσοῦν­ται τετραυματισ­μέ­νοι ἐν Αἰγύπτῳ καὶ συμπεσεῖται αὐτῆς τὰ θεμέλια
 • Пέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες καὶ πάν­τες οἱ ἐπι­́μικτοι καὶ τῶν υἱῶν τῆς δια­θήκης μου μαχαίρᾳ πεσοῦν­ται ἐν αὐτῇ
 • καὶ πεσοῦν­ται τὰ ἀν­τιστηρίγματα Αἰγύπτου καὶ κατα­βή­σε­ται ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς ἀπο­̀ Μαγδώλου ἕως Συήνης μαχαίρᾳ πεσοῦν­ται ἐν αὐτῇ λέγει κύριος
 • καὶ ἐρημωθή­σε­ται ἐν μέσῳ χωρῶν ἠρημωμένων καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσον­ται
 • καὶ γνώσον­ται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὅταν δῶ πῦρ ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ συν­τριβῶσι πάν­τες οἱ βοηθοῦν­τες αὐτῇ
 • ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύ­σον­ται ἄγγελοι σπεύ­δον­τες ἀφανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ Αἰγύπτου ὅτι ἰδοὺ ἥκει
 • τάδε λέγει κύριος κύριος καὶ ἀπο­λῶ πλῆ­θος Αἰγυπτίων δια­̀ χειρὸς Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος
 • αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ λοιμοὶ ἀπο­̀ ἐθνῶν ἀπεσταλ­μέ­νοι ἀπο­λέσαι τὴν γῆν καὶ ἐκκενώσουσιν πάν­τες τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ πλη­σθή­σε­ται ἡ γῆ τραυματιῶν
 • καὶ δώσω τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν ἐρήμους καὶ ἀπο­λῶ τὴν γῆν καὶ τὸ πλή­ρωμα αὐτῆς ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων ἐγὼ κύριος λελάληκα
 • ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος καὶ ἀπο­λῶ μεγιστᾶνας ἀπο­̀ Μέμφεως καὶ ἄρχον­τας ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ οὐκ ἔσον­ται ἔτι
 • καὶ ἀπο­λῶ γῆν Пαθουρης καὶ δώσω πῦρ ἐπι­̀ Τάνιν καὶ ποιήσω ἐκδίκησιν ἐν Διοσπόλει
 • καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπι­̀ Σάιν τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου καὶ ἀπο­λῶ τὸ πλῆ­θος Μέμφεως
 • καὶ δώσω πῦρ ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ ταραχὴν ταραχθή­σε­ται Συήνη καὶ ἐν Διοσπόλει ἔσται ἔκρηγμα καὶ δια­χυθή­σε­ται ὕδατα
 • νεανίσκοι ἡλίου πόλεως καὶ Βουβάστου ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦν­ται καὶ αἱ γυναῖκες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύ­σον­ται
 • καὶ ἐν Ταφνας συσκοτάσει ἡ ἡμέρα ἐν τῷ συν­τρῖψαι με ἐκεῖ τὰ σκῆπτρα Αἰγύπτου καὶ ἀπο­λεῖται ἐκεῖ ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς καὶ αὐτὴν νεφέλη καλύψει καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἰχμάλωτοι ἀχθήσον­ται
 • καὶ ποιήσω κρίμα ἐν Αἰγύπτῳ καὶ γνώσον­ται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
 • καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἑβδόμῃ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
 • υἱὲ ἀνθρώπου τοὺς βραχίονας Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου συν­έτριψα καὶ ἰδοὺ οὐ κατεδέθη τοῦ δοθῆναι ἴασιν τοῦ δοθῆναι ἐπ᾿ αὐτὸν μάλαγμα τοῦ δοθῆναι ἰσχὺν ἐπι­λαβέσθαι μαχαίρας
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπι­̀ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ συν­τρίψω τοὺς βραχίονας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς τετα­μέ­νους καὶ κατα­βαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ
 • καὶ δια­σπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας
 • καὶ κατισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ δώσω τὴν ῥομφαίαν μου εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐπάξει αὐτὴν ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ προ­νομεύ­σει τὴν προ­νομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύ­σει τὰ σκῦλα αὐτῆς
 • καὶ ἐνισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος οἱ δὲ βραχίονες Φαραω πεσοῦν­ται καὶ γνώσον­ται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐν τῷ δοῦναι τὴν ῥομφαίαν μου εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ ἐκτενεῖ αὐτὴν ἐπι­̀ γῆν Αἰγύπτου
 • καὶ δια­σπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας καὶ γνώσον­ται πάν­τες ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Произнеси пророчество, скажи: „Так говорит Господь Бог: рыдайте, говорите: о, день горестный!
 • Ибо близок день, близок день Господень! День бури! Придет час всех народов!
 • Меч обрушится на Египет, и мука охватит Куш, когда погибнет Египет. Враги разграбят богатство Египта, и до основания он будет разрушен!
 • Куши́ты, ливийцы, лидийцы и прочий разноплеменный люд, куви́йцы и сыны страны договора — все погибнут от меча вместе с египтянами.
 • Так говорит Господь: падут подпоры Египта, гордая его сила исчезнет. От Мигдола и до Сиены все погибнут от меча, — говорит Господь Бог. —
 • И будет Египет самой опустошенной страной из всех стран опустошенных, его города — самыми разоренными из всех городов разоренных.
 • И поймут они, что Я — Господь, когда Я предам Египет огню, и все подпоры его падут.
 • В тот день Я пошлю на кораблях вестников, и они повергнут в ужас кушитов, которые думают, что живут в безопасности, — охватит кушитов ужас в день гибели Египта. Скоро это сбудется!
 • Так говорит Господь Бог: Я уничтожу многолюдный Египет рукою Навуходоносора, царя вавилонского.
 • Вместе со своим народом, жесточайшим из всех народов, будет он Мной приведен, чтобы уничтожить Египет. Мечи свои они занесут над Египтом и наполнят страну убитыми.
 • И Я превращу все рукава Нила в пересохшие русла, Я отдам эту стра–ну в руки жестоких злодеев. Рукой чужеземцев Я опустошу эту землю и все, что на ней есть. Так говорю Я, Господь Бог.
 • Так говорит Господь Бог: Я истреблю идолов в Нóфе, уничтожу изваяния богов. И не станет властителя в стране Египетской, Я повергну в ужас Египет.
 • Я опустошу Патрос, предам огню Цóан, Я устрою суд над Но!
 • Я изолью Мою ярость на Син, твердыню Египта, Я уничтожу многолюдный Но!
 • Я предам Египет огню, Син будет корчиться в муках, Но будет взят, на Ноф нападут враги среди бела дня.
 • Юноши А́вена и ПиБе́сета падут от меча, а женщины будут уведены в плен.
 • Померкнет день в Тахпанхе́се, когда Я сокрушу там жезлы Египта. Исчезнет гордая его сила, туча накроет город, дочери его будут в плен уведены.
 • Я совершу суд над Египтом, и поймут они, что Я — Господь!”»
 • В одиннадцатый год, в седьмой день первого месяца было мне слово Господа:
 • «Человек! Я сломал руку фараону, царю египетскому. И вот, никто не накладывает на нее повязки, не лечит ее, не перевязывает — чтобы выздоровела она и снова могла держать меч.
 • Так говорит Господь Бог: Я иду против тебя, фараон, царь египетский! И теперь Я переломаю тебе обе руки — и здоровую, и уже сломанную! Я заставлю меч выпасть из твоих рук!
 • Я рассею египтян среди народов, развею по странам!
 • И сделаю сильной руку царя вавилонского и вложу в нее Мой меч, а руки фараона переломаю! Смертельно раненный, будет фараон стонать перед вавилонским царем.
 • Я сделаю сильной руку царя вавилонского, а руки фараона обессилеют! И поймут все, что Я — Господь Бог, когда Я вручу Мой меч царю Вавилона, Навуходоносору, и тот занесет меч над Египтом!
 • Я рассею египтян по разным народам, развею по странам, и поймут тогда, что Я — Господь!»
 • La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:
 • Fils de l'homme, prophétise, et dis: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Gémissez!... Malheureux jour!
 • Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, Jour ténébreux: ce sera le temps des nations.
 • L'épée fondra sur l'Égypte, Et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, Quand les morts tomberont en Égypte, Quand on enlèvera ses richesses, Et que ses fondements seront renversés.
 • L'Éthiopie, Puth, Lud, toute l'Arabie, Cub, Et les fils du pays allié, Tomberont avec eux par l'épée.
 • Ainsi parle l'Éternel: Ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, Et l'orgueil de sa force périra; De Migdol à Syène ils tomberont par l'épée, Dit le Seigneur, l'Éternel.
 • Ils seront dévastés entre les pays dévastés, Et ses villes seront entre les villes désertes.
 • Et ils sauront que je suis l'Éternel, Quand je mettrai le feu dans l'Égypte, Et que tous ses soutiens seront brisés.
 • En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires Troubler l'Éthiopie dans sa sécurité; Et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte, Car voici, ces choses arrivent!
 • Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte, Par la main de Nebucadnetsar, roi de Babylone.
 • Lui et son peuple avec lui, Le plus violent d'entre les peuples, Seront envoyés pour détruire le pays; Ils tireront l'épée contre l'Égypte, Et rempliront le pays de morts.
 • Je mettrai les canaux à sec, Je livrerai le pays entre les mains des méchants; Je ravagerai le pays et ce qu'il renferme, par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé.
 • Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: J'anéantirai les idoles, Et j'ôterai de Noph les vains simulacres; Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte, Et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte.
 • Je dévasterai Pathros, Je mettrai le feu à Tsoan, Et j'exercerai mes jugements sur No.
 • Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, Et j'exterminerai la multitude de No.
 • Je mettrai le feu dans l'Égypte; Sin sera saisie d'angoisse, No sera ouverte par la brèche, Et Noph conquise en plein jour par les ennemis.
 • Les jeunes hommes d'On et de Pi Béseth tomberont par l'épée, Et ces villes iront en captivité.
 • A Tachpanès le jour s'obscurcira, Quand j'y briserai le joug de l'Éternel, Et que l'orgueil de sa force y prendra fin; Un nuage couvrira Tachpanès, Et ses filles iront en captivité.
 • J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, Et ils sauront que je suis l'Éternel.
 • La onzième année, le septième jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots:
 • Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte; Et voici, on ne l'a point pansé pour le guérir, On ne l'a point enveloppé d'un bandage Pour le lier et le raffermir, Afin qu'il puisse manier l'épée.
 • C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, Et je lui romprai les bras, Celui qui est en bon état et celui qui est cassé. Et je ferai tomber l'épée de sa main.
 • Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, Je les disperserai en divers pays.
 • Je fortifierai les bras du roi de Babylone, Et je mettrai mon épée dans sa main; Je romprai les bras de Pharaon, Et il gémira devant lui comme gémissent les mourants.
 • Je fortifierai les bras du roi de Babylone, Et les bras de Pharaon tomberont. Et ils sauront que je suis l'Éternel, Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, Et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte.
 • Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, Je les disperserai en divers pays, Et ils sauront que je suis l'Éternel.