Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, прорцы́ и рцы́: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь:
 • воз­рыда́йте: оле, оле де́нь! я́ко бли́зъ де́нь Госпо́день, и при­­ближа́ет­ся де́нь о́блака, и коне́цъ язы́ковъ бу́детъ:
 • и прiи́детъ ме́чь на Еги́птяны, и бу́детъ мяте́жъ во еѳiо́пiи, и паду́тъ я́звенiи во Еги́птѣ, и взя́то бу́детъ мно́же­с­т­во и́хъ, и паду́т­ся основа́нiя его́:
 • пе́рсяне и кри́тяне, и ли́дяне и Ливи́ане, и му́рини [и вся́ Ара́вiа] и вси́ при­­мѣ́сницы, и сы́нове, и́же от­ завѣ́та мо­его́, въ не́мъ мече́мъ паду́тъ съ ни́мъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: и паду́тъ подпо́ры Еги́пта, и сни́детъ укори́зна крѣ́пости его́ от­ Магдо́ла да́же до Сiи́ны, мече́мъ паду́тъ въ не́мъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И опустѣ́ютъ средѣ́ стра́нъ поги́бшихъ, и гра́ди и́хъ средѣ́ градо́въ опустѣ́в­шихъ бу́дутъ:
 • и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, егда́ да́мъ о́гнь на Еги́петъ, и сокруша́т­ся вси́ помага́ющiи ему́.
 • Въ то́й де́нь прiи́дутъ вѣ́стницы от­ лица́ мо­его́ въ сiеи́мъ тща́щеся погуби́ти наде́жду му́ринскiя земли́, и бу́детъ и́мъ мяте́жъ въ де́нь Еги́петскъ, я́ко се́, при­­спѣ́.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и погублю́ мно́же­с­т­во Еги́птянъ руко́ю навуходоно́сора царя́ Вавило́нска,
 • самаго́ и люді́й его́ съ ни́мъ, губи́телiе от­ язы́къ по́слани погуби́ти зе́млю: и извлеку́тъ вси́ мечы́ своя́ на Еги́пта, и напо́лнит­ся земля́ я́звеными.
 • И да́мъ рѣ́ки и́хъ во опустѣ́нiе и от­да́мъ зе́млю въ ру́цѣ злы́хъ, и погублю́ зе́млю и исполне́нiе ея́ рука́ми чужди́хъ, а́зъ Госпо́дь глаго́лахъ.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: погублю́ кумíры и испражню́ вельмо́жы от­ мемфи́са и старѣ́йшины от­ земли́ Еги́петскiя, и не бу́дутъ ктому́: и да́мъ стра́хъ во земли́ Еги́петстѣй.
 • И погублю́ зе́млю фаѳо́рскую, и да́мъ о́гнь на та́ниса, и сотворю́ от­мще́нiе въ Дiоспо́ли,
 • и излiю́ я́рость мою́ на саи́нъ крѣ́пость Еги́петску, и погублю́ мно́же­с­т­во ме́мфы.
 • И да́мъ о́гнь на Еги́пта, и мяте́жемъ воз­мяте́т­ся саи́съ, и въ Дiоспо́ли бу́детъ разсѣ́лина, и разлiю́т­ся во́ды.
 • Ю́ноши илiупо́ля и вува́ста мече́мъ паду́тъ, и жены́ въ плѣ́нъ по́йдутъ:
 • и въ тафне́сѣ помрачи́т­ся де́нь, егда́ сокрушу́ та́мо ски́петры Еги́петски, и поги́бнетъ та́мо укори́зна крѣ́пости его́, и того́ покры́етъ о́блакъ, и дще́ри его́ во плѣне́нiе от­веду́т­ся.
 • И сотворю́ су́дъ во Еги́птѣ, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И бы́сть во единонадеся́тое лѣ́то, въ пе́рвый ме́сяцъ, въ седмы́й де́нь ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, мы́шцы фарао́на царя́ Еги́петска сотро́хъ, и се́, не помоли́ся, е́же да́ти ему́ цѣльбу́, при­­ложи́ти ему́ пла́стырь, [обяза́ти,] да́ти си́лу, да во́зметъ ме́чь.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ на фарао́на царя́ Еги́петска, и сокрушу́ мы́шцы его́ крѣ́пкiя и протяже́ныя и сотре́ныя, и изри́ну ме́чь его́ изъ руки́ его́:
 • и разсѣ́ю Еги́пта во язы́ки и развѣ́ю и́хъ во страны́:
 • и укрѣплю́ мы́шцы царя́ Вавило́нска и да́мъ ме́чь мо́й въ ру́ку его́, и наведе́тъ его́ на Еги́пта, и плѣни́тъ плѣне́нiе его́, и во́зметъ коры́сти его́:
 • и укрѣплю́ мы́шцы царя́ Вавило́нска, мы́шцы же фарао́ни паду́тъ: и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, егда́ да́мъ ме́чь мо́й въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и простре́тъ его́ на зе́млю Еги́петску,
 • и разсѣ́ю Еги́пта во язы́ки и развѣ́ю и́хъ во страны́: и увѣ́дятъ вси́, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте! о, злосчастный день!
 • Ибо близок день, так! близок день Господа, день мрачный; година народов наступает.
 • И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены;
 • Ефиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета вместе с ними падут от меча.
 • Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его; от Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог.
 • И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов.
 • И узнают, что Я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены.
 • В тот день пойдут от Меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных Ефиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта; ибо вот, он идет.
 • Так говорит Господь Бог: положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского.
 • Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель сей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными.
 • И реки сделаю сушею и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я, Господь, сказал это.
 • Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли Египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю Египетскую.
 • И опустошу Пафрос и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над Но.
 • И изолью ярость Мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но.
 • И пошлю огонь на Египет; вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня.
 • Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен.
 • И в Тафнисе померкнет день, когда Я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен.
 • Так произведу Я суд над Египтом, и узнают, что Я Господь.
 • В одиннадцатом году, в первом месяце, в седьмой день месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! Я уже сокрушил мышцу фараону, царю Египетскому; и вот, она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч.
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, Я – на фараона, царя Египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его.
 • И рассею Египтян по народам, и развею их по землям.
 • А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими и дам ему меч Мой в руку, мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать перед ним.
 • Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся; и узнают, что Я Господь, когда меч Мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю Египетскую.
 • И рассею Египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что Я Господь.
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Произнеси пророчество, скажи: „Так говорит Господь Бог: рыдайте, говорите: о, день горестный!
 • Ибо близок день, близок день Господень! День бури! Придет час всех народов!
 • Меч обрушится на Египет, и мука охватит Куш, когда погибнет Египет. Враги разграбят богатство Египта, и до основания он будет разрушен!
 • Куши́ты, ливийцы, лидийцы и прочий разноплеменный люд, куви́йцы и сыны страны договора — все погибнут от меча вместе с египтянами.
 • Так говорит Господь: падут подпоры Египта, гордая его сила исчезнет. От Мигдола и до Сиены все погибнут от меча, — говорит Господь Бог. —
 • И будет Египет самой опустошенной страной из всех стран опустошенных, его города — самыми разоренными из всех городов разоренных.
 • И поймут они, что Я — Господь, когда Я предам Египет огню, и все подпоры его падут.
 • В тот день Я пошлю на кораблях вестников, и они повергнут в ужас кушитов, которые думают, что живут в безопасности, — охватит кушитов ужас в день гибели Египта. Скоро это сбудется!
 • Так говорит Господь Бог: Я уничтожу многолюдный Египет рукою Навуходоносора, царя вавилонского.
 • Вместе со своим народом, жесточайшим из всех народов, будет он Мной приведен, чтобы уничтожить Египет. Мечи свои они занесут над Египтом и наполнят страну убитыми.
 • И Я превращу все рукава Нила в пересохшие русла, Я отдам эту стра–ну в руки жестоких злодеев. Рукой чужеземцев Я опустошу эту землю и все, что на ней есть. Так говорю Я, Господь Бог.
 • Так говорит Господь Бог: Я истреблю идолов в Нóфе, уничтожу изваяния богов. И не станет властителя в стране Египетской, Я повергну в ужас Египет.
 • Я опустошу Патрос, предам огню Цóан, Я устрою суд над Но!
 • Я изолью Мою ярость на Син, твердыню Египта, Я уничтожу многолюдный Но!
 • Я предам Египет огню, Син будет корчиться в муках, Но будет взят, на Ноф нападут враги среди бела дня.
 • Юноши А́вена и ПиБе́сета падут от меча, а женщины будут уведены в плен.
 • Померкнет день в Тахпанхе́се, когда Я сокрушу там жезлы Египта. Исчезнет гордая его сила, туча накроет город, дочери его будут в плен уведены.
 • Я совершу суд над Египтом, и поймут они, что Я — Господь!”»
 • В одиннадцатый год, в седьмой день первого месяца было мне слово Господа:
 • «Человек! Я сломал руку фараону, царю египетскому. И вот, никто не накладывает на нее повязки, не лечит ее, не перевязывает — чтобы выздоровела она и снова могла держать меч.
 • Так говорит Господь Бог: Я иду против тебя, фараон, царь египетский! И теперь Я переломаю тебе обе руки — и здоровую, и уже сломанную! Я заставлю меч выпасть из твоих рук!
 • Я рассею египтян среди народов, развею по странам!
 • И сделаю сильной руку царя вавилонского и вложу в нее Мой меч, а руки фараона переломаю! Смертельно раненный, будет фараон стонать перед вавилонским царем.
 • Я сделаю сильной руку царя вавилонского, а руки фараона обессилеют! И поймут все, что Я — Господь Бог, когда Я вручу Мой меч царю Вавилона, Навуходоносору, и тот занесет меч над Египтом!
 • Я рассею египтян по разным народам, развею по странам, и поймут тогда, что Я — Господь!»
 • ВА каломи Парвардигор бар ман нозил шуда, гуфт:
 • «Эй писари одам! Нубувват намуда, бигӯй: Парвардигор Худо чунин мегӯяд: зор-зор гириста, бигӯед: ́Вой бар он рӯз!́
 • Зеро ки он рӯз наздик аст, ва рӯзи Парвардигор наздик аст; рӯзи тира, замони халқҳо фаро мерасад.
 • Ва шамшер бар Миср меояд, ва Ҳабашро тарсу бим фаро хоҳад гирифт, вақте ки дар Миср шаҳидон фурӯ ғалтанд, ва дороии онро бигиранд, ва асосҳои он хароб гардад.
 • Ҳабаш ва Фут ва Луд ва тамоми омезиши қабилаҳо ва Куб, ва аҳли замини паймон ҳамроҳи онҳо аз шамшер хоҳанд афтод.
 • Парвардигор чунин мегуяд: ва мададгорони Миср фурӯ хоҳанд ғалтид, ва кибриёи қуввати он аз Миҷдӯл то Асвон паст хоҳад шуд; дар он аз шамшер хоҳанд афтод, мегӯяд Парвардигор Худо.
 • Ва он андаруни кишварҳои вайронаю валангор валангор хоҳад шуд, ва шаҳрҳои он андаруни шаҳрҳои хароба хоҳад буд.
 • Ва хоҳанд донист, ки Ман Парвардигор ҳастам; ҳангоме ки Ман бар Миср оташ занам, ҳамаи ёваронаш шикаст хоҳанд хӯрд.
 • Дар он рӯз аз ҳузури Ман қосидон бо киштиҳо берун хоҳанд рафт, то ки ҳабашиёни бепарворо ба ҳарос андозанд; ва онҳоро, мисли рӯзи Миср, тарсу бим фаро хоҳад гирифт, зеро ки инак он фаро мерасад.
 • Парвардигор Худо чунин мегӯяд: ва Ман ба анбӯҳи Миср ба воситаи Набукаднесар подшоҳи Бобил хотима хоҳам дод.
 • Ӯ ва қавми ӯ бо ӯ, золимтарини халқҳо, барои несту нобуд кардани ин замин оварда хоҳанд шуд, ва онҳо шамшери худро бар Миср кашида, заминро аз мақтулон пур хоҳанд кард.
 • Ва Ман наҳрҳоро хоҳам хушконид, ва заминро ба дасти шарирон хоҳам супурд; ва заминро бо ҳар чи дар он аст, бо дасти аҷнабиён валангор хоҳам кард; Ман, ки Парвардигор ҳастам, гуфтам.
 • Парвардигор Худо чунин мегӯяд: ва Ман бутҳоро нест хоҳам кард, ва санамҳоро аз Нӯф барҳам хоҳам дод, ва раисе аз замини Миср дигар нахоҳад буд, ва Ман замини Мисрро ба ҳарос хоҳам андохт.
 • Ва Фатрусро ба харобазор табдил хоҳам дод, ва оташ бар Суан хоҳам зад, ва доварӣ бар Нӯ хоҳам кард.
 • Ва ғазаби Худро бар Син, ки истеҳкоми Миср аст, фурӯ хоҳам рехт, ва анбӯҳи Нӯро нобуд хоҳам кард.
 • Ва ҳангоме ки бар Миср оташ занам, Син ба ларза хоҳад омад, ва Нӯ рахнадор хоҳад шуд, ва Нӯф ҳамеша ба ҳуҷуми душманон дучор хоҳад гардид.
 • Ҷавонони Ӯн ва Фибаст аз шамшер хоҳанд афтод, ва бақияи онҳо ба асирӣ хоҳанд рафт.
 • Ва дар Таҳфанаҳес рӯз торик хоҳад шуд, вақте ки Ман юғи Мисрро дарҳам шиканам, ва кибриёи қуввати он хотима ёбад; абрҳо онро хоҳад пӯшонид, ва деҳоти атрофи он ба асирӣ хоҳанд рафт.
 • Ва ҳангоме ки бар Миср доварӣ намоям, хоҳанд донист, ки Ман Парвардигор ҳастам».
 • Ва чунин воқеъ шуд, ки дар соли ёздаҳум, дар рӯзи ҳафтуми моҳи якум, каломи Парвардигор бар ман нозил шуда, гуфт:
 • «Эй писари одам! Ман бозуи фиръавн подшоҳи Мисрро дарҳам шикастаам; ва инак он ҷароҳатбандӣ карда нашудааст, то ки шифо ёбад, ва тахтабанде бар он гузошта нашудааст, то ки барои нигоҳ доштани шамшер пайванд ва қавӣ гардад.
 • Бинобар ин Парвардигор Худо чунин мегӯяд: инак Ман ба фиръавн подшоҳи Миср зид ҳастам, ва бозуҳои ӯро, ҳам сиҳҳаташ ва ҳам шикастаашро, дарҳам хоҳам шикаст, ва шамшерро аз дасти ӯ хоҳам ғалтонид.
 • Ва аҳли Мисрро дар миёни халқҳо пароканда хоҳам сохт, ва онҳоро дар кишварҳо парешон хоҳам кард.
 • Ва бозуҳои подшоҳи Бобилро боқувват хоҳам кард, ва шамшери худро ба дасти ӯ хоҳам дод, ва бозуҳои фиръавнро дарҳам хоҳам шикаст, то ки ба ҳузури душман бо оҳу нолаи шаҳидон оҳу нола кунад.
 • Ва бозуҳои подшоҳи Бобилро тақвият хоҳам дод, вале бозуҳои фиръавн фурӯ хоҳад ғалтид; ва хоҳанд донист, ки Ман Парвардигор ҳастам, вақте ки шамшери Худро ба дасти подшоҳи Бобил бидиҳам, ва ӯ онро бар замини Миср дароз кунад.
 • Ва аҳли Мисрро дар миёни халқҳо пароканда хоҳам сохт, ва онҳоро дар кишварҳо парешон хоҳам кард; ва хоҳанд донист, ки Ман Парвардигор ҳастам».