Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, прорцы́ и рцы́: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь:
 • воз­рыда́йте: оле, оле де́нь! я́ко бли́зъ де́нь Госпо́день, и при­­ближа́ет­ся де́нь о́блака, и коне́цъ язы́ковъ бу́детъ:
 • и прiи́детъ ме́чь на Еги́птяны, и бу́детъ мяте́жъ во еѳiо́пiи, и паду́тъ я́звенiи во Еги́птѣ, и взя́то бу́детъ мно́же­с­т­во и́хъ, и паду́т­ся основа́нiя его́:
 • пе́рсяне и кри́тяне, и ли́дяне и Ливи́ане, и му́рини [и вся́ Ара́вiа] и вси́ при­­мѣ́сницы, и сы́нове, и́же от­ завѣ́та мо­его́, въ не́мъ мече́мъ паду́тъ съ ни́мъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: и паду́тъ подпо́ры Еги́пта, и сни́детъ укори́зна крѣ́пости его́ от­ Магдо́ла да́же до Сiи́ны, мече́мъ паду́тъ въ не́мъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И опустѣ́ютъ средѣ́ стра́нъ поги́бшихъ, и гра́ди и́хъ средѣ́ градо́въ опустѣ́в­шихъ бу́дутъ:
 • и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, егда́ да́мъ о́гнь на Еги́петъ, и сокруша́т­ся вси́ помага́ющiи ему́.
 • Въ то́й де́нь прiи́дутъ вѣ́стницы от­ лица́ мо­его́ въ сiеи́мъ тща́щеся погуби́ти наде́жду му́ринскiя земли́, и бу́детъ и́мъ мяте́жъ въ де́нь Еги́петскъ, я́ко се́, при­­спѣ́.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: и погублю́ мно́же­с­т­во Еги́птянъ руко́ю навуходоно́сора царя́ Вавило́нска,
 • самаго́ и люді́й его́ съ ни́мъ, губи́телiе от­ язы́къ по́слани погуби́ти зе́млю: и извлеку́тъ вси́ мечы́ своя́ на Еги́пта, и напо́лнит­ся земля́ я́звеными.
 • И да́мъ рѣ́ки и́хъ во опустѣ́нiе и от­да́мъ зе́млю въ ру́цѣ злы́хъ, и погублю́ зе́млю и исполне́нiе ея́ рука́ми чужди́хъ, а́зъ Госпо́дь глаго́лахъ.
 • Я́ко сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: погублю́ кумíры и испражню́ вельмо́жы от­ мемфи́са и старѣ́йшины от­ земли́ Еги́петскiя, и не бу́дутъ ктому́: и да́мъ стра́хъ во земли́ Еги́петстѣй.
 • И погублю́ зе́млю фаѳо́рскую, и да́мъ о́гнь на та́ниса, и сотворю́ от­мще́нiе въ Дiоспо́ли,
 • и излiю́ я́рость мою́ на саи́нъ крѣ́пость Еги́петску, и погублю́ мно́же­с­т­во ме́мфы.
 • И да́мъ о́гнь на Еги́пта, и мяте́жемъ воз­мяте́т­ся саи́съ, и въ Дiоспо́ли бу́детъ разсѣ́лина, и разлiю́т­ся во́ды.
 • Ю́ноши илiупо́ля и вува́ста мече́мъ паду́тъ, и жены́ въ плѣ́нъ по́йдутъ:
 • и въ тафне́сѣ помрачи́т­ся де́нь, егда́ сокрушу́ та́мо ски́петры Еги́петски, и поги́бнетъ та́мо укори́зна крѣ́пости его́, и того́ покры́етъ о́блакъ, и дще́ри его́ во плѣне́нiе от­веду́т­ся.
 • И сотворю́ су́дъ во Еги́птѣ, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И бы́сть во единонадеся́тое лѣ́то, въ пе́рвый ме́сяцъ, въ седмы́й де́нь ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, мы́шцы фарао́на царя́ Еги́петска сотро́хъ, и се́, не помоли́ся, е́же да́ти ему́ цѣльбу́, при­­ложи́ти ему́ пла́стырь, [обяза́ти,] да́ти си́лу, да во́зметъ ме́чь.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ на фарао́на царя́ Еги́петска, и сокрушу́ мы́шцы его́ крѣ́пкiя и протяже́ныя и сотре́ныя, и изри́ну ме́чь его́ изъ руки́ его́:
 • и разсѣ́ю Еги́пта во язы́ки и развѣ́ю и́хъ во страны́:
 • и укрѣплю́ мы́шцы царя́ Вавило́нска и да́мъ ме́чь мо́й въ ру́ку его́, и наведе́тъ его́ на Еги́пта, и плѣни́тъ плѣне́нiе его́, и во́зметъ коры́сти его́:
 • и укрѣплю́ мы́шцы царя́ Вавило́нска, мы́шцы же фарао́ни паду́тъ: и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, егда́ да́мъ ме́чь мо́й въ ру́цѣ царя́ Вавило́нска, и простре́тъ его́ на зе́млю Еги́петску,
 • и разсѣ́ю Еги́пта во язы́ки и развѣ́ю и́хъ во страны́: и увѣ́дятъ вси́, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте! о, злосчастный день!
 • Ибо близок день, так! близок день Господа, день мрачный; година народов наступает.
 • И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены;
 • Ефиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета вместе с ними падут от меча.
 • Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его; от Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог.
 • И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов.
 • И узнают, что Я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены.
 • В тот день пойдут от Меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных Ефиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта; ибо вот, он идет.
 • Так говорит Господь Бог: положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского.
 • Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель сей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными.
 • И реки сделаю сушею и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я, Господь, сказал это.
 • Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли Египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю Египетскую.
 • И опустошу Пафрос и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над Но.
 • И изолью ярость Мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но.
 • И пошлю огонь на Египет; вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня.
 • Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен.
 • И в Тафнисе померкнет день, когда Я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен.
 • Так произведу Я суд над Египтом, и узнают, что Я Господь.
 • В одиннадцатом году, в первом месяце, в седьмой день месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! Я уже сокрушил мышцу фараону, царю Египетскому; и вот, она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч.
 • Посему так говорит Господь Бог: вот, Я – на фараона, царя Египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его.
 • И рассею Египтян по народам, и развею их по землям.
 • А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими и дам ему меч Мой в руку, мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать перед ним.
 • Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся; и узнают, что Я Господь, когда меч Мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю Египетскую.
 • И рассею Египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что Я Господь.
 • Et factum est verbum Do mini ad me dicens:
 • «Fili ho minis, propheta et dic: Haec dicit Dominus Deus: Ululate, vae diei,
 • quia iuxta est dies, et appropinquat dies Domini, dies nubis; tempus gentium erit.
 • Et veniet gladius in Aegyptum, et erit pavor in Chus, cum ceciderint vulnerati in Aegypto, et ablatae fuerint opes illius, et destructa fundamenta eius.
 • Chus et Phut et Lud et omne vulgus promiscuum et Chub et filii terrae foederis cum eis gladio cadent.
 • Haec dicit Dominus Deus: Et corruent fulcientes Aegyptum, et destruetur superbia potentiae eius; a Magdolo usque ad Syenen gladio cadent in ea, ait Dominus Deus.
 • Et dissipabuntur in medio terrarum desolatarum, et urbes eius in medio civitatum desertarum erunt;
 • et scient quia ego Dominus, cum dedero ignem in Aegyptum, et attriti fuerint omnes auxiliatores eius.
 • In die illa egredientur nuntii a facie mea in navibus ad conterendam confidentiam Chus, et erit pavor in eis in die Aegypti, quia veniet.
 • Haec dicit Dominus Deus: Cessare faciam pompam Aegypti in manu Nabuchodonosor, regis Babylonis.
 • Ipse et populus eius cum eo violentissimi gentium adducentur ad disperdendam terram; et evaginabunt gladios suos super Aegyptum et implebunt terram interfectis.
 • Et faciam alveos fluminum aridos et tradam terram in manu pessimorum et dissipabo terram et plenitudinem eius in manu alienorum. Ego Dominus locutus sum.
 • Haec dicit Dominus Deus: Et disperdam simulacra et cessare faciam idola de Memphi, et dux de terra Aegypti non erit amplius, et dabo terrorem in terra Aegypti.
 • Et disperdam terram Phatures et dabo ignem in Tani et faciam iudicia in No.
 • Et effundam indignationem meam super Sin, robur Aegypti, et interficiam multitudinem No.
 • Et dabo ignem in Aegypto; quasi parturiens dolebit Sin, et in No scissura erit, et contra Memphin hostes plena die.
 • Iuvenes Heliopoleos et Bubasti gladio cadent, et ipsae captivae ducentur.
 • Et in Taphnis nigrescet dies, cum contrivero ibi sceptra Aegypti, et defecerit in ea superbia potentiae eius; ipsam nubes operiet, filiae autem eius in captivitatem ducentur.
 • Et faciam iudicia in Aegypto, et scient quia ego Dominus».
 • Et factum est in undecimo anno, in primo, in septima mensis, factum est verbum Domini ad me dicens:
 • «Fili hominis, brachium pharaonis, regis Aegypti, confregi, et ecce non est obvolutum, ut restitueretur ei sanitas, ut ligaretur pannis et farciretur linteolis, ut recepto robore posset tenere gladium.
 • Propterea haec dicit Dominus Deus: Ecce ego ad pharaonem, regem Aegypti, et comminuam brachium eius forte sed confractum et deiciam gladium de manu eius
 • et dispergam Aegyptum in gentibus et ventilabo eos in terris.
 • Et confortabo brachia regis Babylonis daboque gladium meum in manu eius; et confringam brachia pharaonis, et gemet gemitibus sicut transfixus coram facie eius.
 • Et confortabo brachia regis Babylonis, et brachia pharaonis concident; et scient quia ego Dominus, cum dedero gladium meum in manu regis Babylonis, et extenderit eum super terram Aegypti.
 • Et dispergam Aegyptum in nationes et ventilabo eos in terras, et scient quia ego Dominus».
 • Анан мага Тењирден сљз болду:
 • «Адам уулу! Пайгамбарчылык кылып айт: Кудай-Тењир мындай дейт: “Ыйлагыла! Кайгылуу кєн келе жатат!
 • Анткени ал кєн жакындап калды! Тењирдин кєнє – кайгылуу кєн жакын калды. Элдерди жазалоо кєнє келе жатат.
 • Мисирге кылыч келе жатат, Мисирде љлтєрєлгљндљр кулаганда, анын байлыктары алынып кеткенде, анын негиздери кыйраганда, Эфиопияны коркунуч каптайт.
 • Алар менен кошо Эфиопия да, Пут да, Лут да, ар кошкон элдер да, Хуп да, алар менен келишим тєзгљн љлкљлљрдєн уулдары да кылычтан љлєшљт”.
 • Тењир мындай дейт: “Мисирдин тирљљчтљрє кулайт, анын кєч-кубатынын сыймыгы тљмљн тєшљт. Мигдолдон тартып Себейнейге чейин жашагандар кылычтан љлєшљт, – дейт Кудай-Тењир.
 • Ал кыйраган жерлердин арасында ээн калат, анын шаарлары кыйраган шаарлардын арасында калат.
 • Мисирге от жибергенде, анын бардык тирљљчтљрє кыйратылганда, Менин Тењир экенимди билишет.
 • Бейкапар жаткан эфиопиялыктарды коркутуу єчєн, ошол кєнє Менден кемелер менен кабарчылар барышат, аларды, Мисирге алаамат тєшкљн кєндљгєдљй, коркунуч каптайт, анткени мына, ал кєн келе жатат”.
 • Кудай-Тењир мындай дейт: “Бабыл падышасы Небухаданасардын колу менен кљп элдєє Мисирдин акырына чыгам.
 • Аны элдердин арасында эњ катаал болгон эли менен ушул жерди кыйратыш єчєн алып келем. Алар Мисирге каршы кылычтарын кындарынан сууруп, жерди љлєккљ толтурушат.
 • Дарыяларды кургактыкка айландырып, жерди катаал адамдардын колуна берем, жерди жана анда болгондун бардыгын чет жерликтердин колу менен кыйратам. Муну Мен, Тењир, айттым”.
 • Кудай-Тењир мындай дейт: “Буркандарды жок кылам, Ноптогу жалган кудайларды талкалайм, мындан ары Мисир жеринен башчы чыкпайт, Мисир жерине коркунуч каптатам.
 • Патросту урандыга айлантам, Соанга от жиберем, Нону жазалайм.
 • Мисирдин сепили болгон Синге Љзємдєн каарымды тљгљм, Нонун кљп сандаган элин жок кылам.
 • Мисирге от жиберем. Син титирейт, Но урайт, душмандар Нопко чак тєштљ кол салышат.
 • Абен менен Пи-Бесеттин жаш уландары кылычтан љлєшљт, калгандары туткундалып кетет.
 • Мен Такпанкесте Мисирдин моюнтуругун кыйраткандан кийин, ал жерде кєн карањгылайт, ал жерде анын кєч-кубатынын сыймыгы талкаланат. Аны булут жабат, анын кыздары туткундалып кетет.
 • Мен Мисирди ушинтип жазалайм, ошондо Менин Тењир экенимди билишет”».
 • Он биринчи жылдын биринчи айынын жетинчи кєнє мага Тењирден сљз болду:
 • «Адам уулу! Мен Мисир падышасы фараондун каруу-булчуњун талкаладым. Ал айыгышы єчєн дагы эле тањыла элек, кылыч кармаганга кєч алышы єчєн, тањгычтар менен тањыла элек».
 • Ошондуктан Кудай-Тењир мындай дейт: «Мен Мисир падышасы фараонго каршымын, анын соо каруу-булчуњун да, сынган каруу-булчуњун да талкалайм, ошондо анын колунан кылычы тєшєп калат.
 • Мисирликтерди элдердин арасына чачам, жер-жерлерге сапырам.
 • Ал эми Бабыл падышасынын каруу-булчуњдарын кєчтєє кылам, анын колуна Љзємдєн кылычымды берем, фараондун каруу-булчуњдарын болсо кыйратам, оор жарадар болгон адам кандай онтосо, ал анын алдында ошондой онтойт.
 • Бабыл падышасынын каруу-булчуњдарын чыњдайм, ал эми фараондун каруу-булчуњдары шалдаят. Мен Љзємдєн кылычымды Бабыл падышасынын колуна бергенде, ал аны Мисир жерине сунганда, Менин Тењир экенимди билишет.
 • Мисирликтерди элдердин арасына таратам, жер-жерлерге сапырам, ошондо Менин Тењир экенимди билишет».