Скрыть
18:1
18:3
18:5
18:9
18:10
18:11
18:12
18:14
18:15
18:17
18:18
18:19
18:26
18:27
18:29
31:1
31:2
31:4
31:7
31:9
31:10
31:13
31:17
И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
сы́не человѣ́чь, что́ ва́мъ при́тча сiя́ на земли́ Изра́илевѣ, глаго́лющымъ: отцы́ ядо́ша те́рпкое, а зубо́мъ ча́дъ и́хъ оско́мины бы́ша?
Живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, а́ще бу́детъ еще́ глаго́лема при́тча сiя́ во Изра́или.
Я́ко вся́ ду́шы моя́ су́ть, я́коже душа́ о́тча, та́ко и душа́ сыно́вня, моя́ су́ть: душа́, я́же согрѣши́тъ, та́ у́мретъ, и зоба́в­шаго па́родки зу́бы оско́мин­ны бу́дутъ.
Человѣ́къ же, и́же е́сть пра́веденъ, творя́й су́дъ и пра́вду,
на гора́хъ не снѣ́сть и оче́съ сво­и́хъ не воз­дви́гнетъ на кумíры до́му Изра́илева, и жены́ бли́жняго сво­его́ не оскверна́витъ и къ женѣ́ въ мѣ́сячныхъ су́щей не при­­бли́жит­ся,
и человѣ́ку не наси́ль­ствуетъ, зало́гъ должнику́ от­да́стъ и хище́нiемъ не восхи́титъ, хлѣ́бъ сво́й а́лчному да́стъ и нага́го облече́тъ въ ри́зу,
и сребра́ сво­его́ въ ли́хву не да́стъ и при­­бы́тка не во́зметъ, и от­ непра́вды от­врати́тъ ру́ку свою́ и су́дъ сотвори́тъ между́ му́жемъ и бли́жнимъ сво­и́мъ,
и въ за́повѣдехъ мо­и́хъ ходи́лъ и оправда́нiя моя́ снабдѣ́лъ, е́же твори́ти та́: пра́веденъ се́й е́сть, жи́знiю жи́ти и́мать, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
И а́ще роди́тъ сы́на губи́теля, пролива́ющаго кро́вь и творя́ща грѣхи́,
въ пу́ть отца́ сво­его́ пра́веднаго не ходи́лъ, но и на гора́хъ пожре́, и жену́ бли́жняго сво­его́ оскверна́вилъ,
и убо́гаго и ни́щаго преоби́дѣ, и хище́нiемъ восхи́тилъ и зало́га не от­да́лъ, и къ кумíромъ положи́ о́чи сво­и́, беззако́нiя сотвори́,
съ ли́хвою даде́ и съ при­­множе́нiемъ прiя́лъ, се́й жи́знiю не поживе́тъ: вся́ сiя́ беззако́нiя сотвори́, сме́ртiю у́мретъ, кро́вь его́ на не́мъ бу́детъ.
А́ще же роди́тъ сы́на, о́нъ же уви́дитъ вся́ грѣхи́ отца́ сво­его́, я́же сотвори́лъ е́сть, и убо­и́т­ся и не сотвори́тъ по ни́мъ,
на гора́хъ не снѣ́сть и оче́съ сво­и́хъ не положи́тъ къ кумíромъ до́му Изра́илева, и жены́ по́друга сво­его́ не оскверна́витъ
и человѣ́ка не наси́ль­ствуетъ, и зало́га не удержи́тъ и хище́нiемъ не восхи́титъ, хлѣ́бъ сво́й а́лчному да́стъ и на́га одѣ́етъ ри́зою,
и от­ непра́вды от­врати́тъ ру́ку свою́, ли́хвы и при­­множе́нiя не во́зметъ, пра́вду сотвори́тъ и въ за́повѣдехъ мо­и́хъ ходи́ти бу́детъ: не сконча́ет­ся въ непра́вдахъ отца́ сво­его́, [но] жи́знь поживе́тъ.
Оте́цъ же его́ а́ще ско́рбiю оскорби́тъ и хище́нiемъ восхи́титъ, сопроти́вная сотвори́тъ посредѣ́ люді́й мо­и́хъ, и у́мретъ въ непра́вдахъ сво­и́хъ.
И рече́те: что́ я́ко не взя́ сы́нъ непра́вды отца́ сво­его́? Поне́же сы́нъ пра́вду и ми́лость сотвори́, вся́ зако́ны моя́ соблюде́ и сотвори́ я́, жи́знiю поживе́тъ.
Душа́ же согрѣша́ющая, та́ у́мретъ: сы́нъ не во́зметъ непра́вды отца́ сво­его́, и оте́цъ не во́зметъ непра́вды сы́на сво­его́: пра́вда пра́веднаго на не́мъ бу́детъ, и беззако́нiе беззако́н­ника на не́мъ бу́детъ.
И беззако́н­никъ а́ще обрати́т­ся от­ всѣ́хъ беззако́нiй сво­и́хъ, я́же сотвори́лъ, и сохрани́тъ вся́ за́повѣди моя́ и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду и ми́лость, жи́знiю поживе́тъ и не у́мретъ:
вся́ согрѣше́нiя его́, ели́ка сотвори́лъ, не помяну́т­ся ему́: но въ пра́вдѣ сво­е́й, ю́же сотвори́лъ, жи́въ бу́детъ.
Еда́ хотѣ́нiемъ восхощу́ сме́рти грѣ́шника, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, а не е́же обрати́тися ему́ от­ пути́ зла́ и жи́ву бы́ти ему́?
И а́ще соврати́т­ся пра́ведникъ от­ пра́вды сво­ея́ и сотвори́тъ непра́вду по всѣ́мъ беззако́ниемъ, я́же сотвори́лъ беззако́н­никъ, вся́ пра́вды его́, я́же сотвори́лъ е́сть, не помяну́т­ся: въ преступле́нiи сво­е́мъ, и́мже преступи́, и во грѣсѣ́хъ сво­и́хъ, и́миже согрѣши́, въ ни́хъ у́мретъ.
И реко́сте: не упра́вит­ся пу́ть Госпо́день. Слы́шите у́бо, ве́сь до́мъ Изра́илевъ, еда́ пу́ть мо́й не упра́вит­ся? ва́шъ ли пу́ть у́бо упра́вит­ся?
Егда́ соврати́т­ся пра́ведникъ от­ пра́вды сво­ея́ и сотвори́тъ грѣ́хъ, и у́мретъ въ преступле́нiи, е́же сотвори́лъ, въ то́мъ у́мретъ.
И егда́ обрати́т­ся беззако́н­никъ от­ беззако́нiя сво­его́, е́же сотвори́лъ, и сотвори́тъ су́дъ и пра́вду, то́й ду́шу свою́ снабдѣ́лъ е́сть:
и ви́дѣ и обрати́ся от­ всѣ́хъ беззако́нiй сво­и́хъ, я́же сотвори́, жи́знiю поживе́тъ и не у́мретъ.
И глаго́летъ до́мъ Изра́илевъ: упра́вит­ся пу́ть Госпо́день. Еда́ пу́ть мо́й не управля́ет­ся? о, до́ме Изра́илевъ, у́бо ва́шъ ли пу́ть управля́ет­ся?
[Сего́ ра́ди] кому́ждо по пути́ его́ сужду́ ва́мъ, до́ме Изра́илевъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: обрати́теся и от­ве́ржитеся от­ всѣ́хъ нече́стiй ва́шихъ, и не бу́дутъ ва́мъ непра́вды въ муче́нiе:
от­ве́ржите от­ себе́ вся́ нече́стiя ва́ша, и́миже нече́­ст­вовасте ко мнѣ́, и сотвори́те себѣ́ се́рдце но́во и ду́хъ но́въ, и сотвори́те вся́ за́повѣди моя́: и вску́ю умира́ете, до́ме Изра́илевъ? глаго́летъ Госпо́дь.
Поне́же не хощу́ сме́рти грѣ́шника умира́ющаго, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, но е́же обрати́тися ему́ от­ пути́ сво­его́ и жи́ти души́ его́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: обрати́теся у́бо, и жи́ви бу́дете.
И бы́сть во единонадеся́тое лѣ́то, въ тре́тiй ме́сяцъ, во еди́нъ де́нь ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
сы́не человѣ́чь, рцы́ фарао́ну царю́ Еги́петску и мно́же­ст­ву его́: кому́ уподо́билъ еси́ себе́ въ высотѣ́ тво­е́й?
Се́, Ассу́ръ кипари́съ въ Лива́нѣ, до́бръ от­ра́сльми и высо́къ вели́че­с­т­вомъ и ча́стъ покро́вомъ, и средѣ́ о́блакъ бы́сть вла́сть его́:
вода́ воспита́ его́, бе́здна воз­несе́ его́, рѣ́ки своя́ при­­веде́ о́крестъ садо́въ сво­и́хъ, и соста́вы своя́ испусти́ во вся́ древеса́ полева́я.
Сего́ ра́ди воз­несе́ся вели́че­с­т­во его́ па́че всѣ́хъ древе́съ по́льныхъ, разшири́шася вѣ́твiе его́, и воз­несо́шася от­ра́сли его́ от­ воды́ мно́ги, егда́ протяже́ся.
Во от­ра́слехъ его́ воз­гнѣзди́шася вся́ пти́цы небе́сныя, и подъ вѣ́твьми его́ ражда́хуся вси́ звѣ́рiе по́льнiи, подъ сѣ́нiю его́ всели́ся все́ мно́же­с­т­во язы́ковъ.
И бы́сть до́бръ въ высотѣ́ сво­е́й мно́же­ст­ва ра́ди вѣ́твiй сво­и́хъ, я́ко бѣ́ша коре́нiе его́ въ водѣ́ мно́зѣ.
И кипари́си не таковы́ въ раи́ Бо́жiи, и со́сны неподо́бны от­ра́слемъ его́, и е́лiе не бы́сть подо́бно вѣ́твiямъ его́: вся́кое дре́во, е́же въ раи́ Бо́жiи, не бы́сть подо́бно ему́ въ добро́тѣ его́, мно́же­ст­ва ра́ди вѣ́твiй его́.
Добра́ сотвори́хъ его́ во мно́же­ст­вѣ вѣ́твiй его́, и воз­ревнова́ша ему́ древеса́ ра́йская сла́дости Бо́жiя.
Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же бы́лъ еси́ вели́къ вели́че­с­т­вомъ и да́лъ еси́ вла́сть свою́ во среди́ну о́блакъ, и воз­несе́ся се́рдце его́ въ высотѣ́ его́, и ви́дѣхъ, егда́ воз­несе́ся:
и преда́хъ его́ въ ру́цѣ кня́зя язы́ческа, и сотвори́ па́губу его́, по нече́стiю его́.
И изгна́хъ его́ а́зъ, и потреби́ша его́ чужді́и губи́телiе от­ язы́къ, и поверго́ша его́ на гора́хъ: и во всѣ́хъ де́брехъ падо́ша вѣ́тви его́, и сотро́шася от­ра́сли его́ на вся́цѣмъ по́ли земнѣ́мъ, и снидо́ша от­ покро́ва его́ вси́ лю́дiе язы́ковъ и разори́ша его́.
Во паде́нiи его́ почи́ша вся́ пти́цы небе́сныя, и на сте́блiехъ его́ бы́ша вси́ звѣ́рiе се́лнiи,
я́ко да не воз­но́сят­ся вели́че­с­т­вомъ сво­и́мъ вся́ древеса́, я́же въ водѣ́, и не дадя́тъ вла́сти сво­ея́ средѣ́ о́блакъ, и не ста́нутъ въ высотѣ́ и́хъ къ нему́ вси́ пiю́щiи во́ду, вси́ от­да́ни бы́ша во сме́рть во глубину́ земли́, средѣ́ сыно́въ человѣ́ческихъ къ низходя́щымъ въ про́пасть.
Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: въ о́ньже де́нь сведе́ся во а́дъ, пла́кася о не́мъ бе́здна: и удержа́хъ рѣ́ки ея́ и воз­брани́хъ мно́же­ст­ву во́дъ, и поме́рче о не́мъ Лива́нъ, и вся́ древеса́ полева́я о не́мъ разсла́бишася:
от­ гла́са паде́нiя его́ потрясо́шася язы́цы, егда́ свожда́хъ его́ во а́дъ со снизходя́щими въ ро́въ, и утѣша́ху его́ въ земли́ до́лнѣйшей вся́ древеса́ сла́дости, и избра́н­ная и до́брая Лива́нова, вся́ пiю́щая во́ду:
и та́ бо сведо́шася съ ни́мъ во а́дъ со я́звеными от­ меча́, и сѣ́мя его́, и живу́щiи подъ покро́вомъ его́ средѣ́ жи́зни сво­ея́ погибо́ша.
Кому́ уподо́бил­ся еси́ си́лою и сла́вою и вели́че­с­т­вомъ во древесѣ́хъ сла́дости? Слѣ́зи и сни́ди со древеса́ми сла́дости во глубину́ земну́ю: средѣ́ необрѣ́заныхъ у́спнеши со я́звеными мече́мъ: та́ко фарао́нъ и все́ мно́же­с­т­во крѣ́пости его́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов