Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть во единонадеся́тое лѣ́то, въ тре́тiй ме́сяцъ, во еди́нъ де́нь ме́сяца, бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, рцы́ фарао́ну царю́ Еги́петску и мно́же­ст­ву его́: кому́ уподо́билъ еси́ себе́ въ высотѣ́ тво­е́й?
 • Се́, Ассу́ръ кипари́съ въ Лива́нѣ, до́бръ от­ра́сльми и высо́къ вели́че­с­т­вомъ и ча́стъ покро́вомъ, и средѣ́ о́блакъ бы́сть вла́сть его́:
 • вода́ воспита́ его́, бе́здна воз­несе́ его́, рѣ́ки своя́ при­­веде́ о́крестъ садо́въ сво­и́хъ, и соста́вы своя́ испусти́ во вся́ древеса́ полева́я.
 • Сего́ ра́ди воз­несе́ся вели́че­с­т­во его́ па́че всѣ́хъ древе́съ по́льныхъ, разшири́шася вѣ́твiе его́, и воз­несо́шася от­ра́сли его́ от­ воды́ мно́ги, егда́ протяже́ся.
 • Во от­ра́слехъ его́ воз­гнѣзди́шася вся́ пти́цы небе́сныя, и подъ вѣ́твьми его́ ражда́хуся вси́ звѣ́рiе по́льнiи, подъ сѣ́нiю его́ всели́ся все́ мно́же­с­т­во язы́ковъ.
 • И бы́сть до́бръ въ высотѣ́ сво­е́й мно́же­ст­ва ра́ди вѣ́твiй сво­и́хъ, я́ко бѣ́ша коре́нiе его́ въ водѣ́ мно́зѣ.
 • И кипари́си не таковы́ въ раи́ Бо́жiи, и со́сны неподо́бны от­ра́слемъ его́, и е́лiе не бы́сть подо́бно вѣ́твiямъ его́: вся́кое дре́во, е́же въ раи́ Бо́жiи, не бы́сть подо́бно ему́ въ добро́тѣ его́, мно́же­ст­ва ра́ди вѣ́твiй его́.
 • Добра́ сотвори́хъ его́ во мно́же­ст­вѣ вѣ́твiй его́, и воз­ревнова́ша ему́ древеса́ ра́йская сла́дости Бо́жiя.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же бы́лъ еси́ вели́къ вели́че­с­т­вомъ и да́лъ еси́ вла́сть свою́ во среди́ну о́блакъ, и воз­несе́ся се́рдце его́ въ высотѣ́ его́, и ви́дѣхъ, егда́ воз­несе́ся:
 • и преда́хъ его́ въ ру́цѣ кня́зя язы́ческа, и сотвори́ па́губу его́, по нече́стiю его́.
 • И изгна́хъ его́ а́зъ, и потреби́ша его́ чужді́и губи́телiе от­ язы́къ, и поверго́ша его́ на гора́хъ: и во всѣ́хъ де́брехъ падо́ша вѣ́тви его́, и сотро́шася от­ра́сли его́ на вся́цѣмъ по́ли земнѣ́мъ, и снидо́ша от­ покро́ва его́ вси́ лю́дiе язы́ковъ и разори́ша его́.
 • Во паде́нiи его́ почи́ша вся́ пти́цы небе́сныя, и на сте́блiехъ его́ бы́ша вси́ звѣ́рiе се́лнiи,
 • я́ко да не воз­но́сят­ся вели́че­с­т­вомъ сво­и́мъ вся́ древеса́, я́же въ водѣ́, и не дадя́тъ вла́сти сво­ея́ средѣ́ о́блакъ, и не ста́нутъ въ высотѣ́ и́хъ къ нему́ вси́ пiю́щiи во́ду, вси́ от­да́ни бы́ша во сме́рть во глубину́ земли́, средѣ́ сыно́въ человѣ́ческихъ къ низходя́щымъ въ про́пасть.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: въ о́ньже де́нь сведе́ся во а́дъ, пла́кася о не́мъ бе́здна: и удержа́хъ рѣ́ки ея́ и воз­брани́хъ мно́же­ст­ву во́дъ, и поме́рче о не́мъ Лива́нъ, и вся́ древеса́ полева́я о не́мъ разсла́бишася:
 • от­ гла́са паде́нiя его́ потрясо́шася язы́цы, егда́ свожда́хъ его́ во а́дъ со снизходя́щими въ ро́въ, и утѣша́ху его́ въ земли́ до́лнѣйшей вся́ древеса́ сла́дости, и избра́н­ная и до́брая Лива́нова, вся́ пiю́щая во́ду:
 • и та́ бо сведо́шася съ ни́мъ во а́дъ со я́звеными от­ меча́, и сѣ́мя его́, и живу́щiи подъ покро́вомъ его́ средѣ́ жи́зни сво­ея́ погибо́ша.
 • Кому́ уподо́бил­ся еси́ си́лою и сла́вою и вели́че­с­т­вомъ во древесѣ́хъ сла́дости? Слѣ́зи и сни́ди со древеса́ми сла́дости во глубину́ земну́ю: средѣ́ необрѣ́заныхъ у́спнеши со я́звеными мече́мъ: та́ко фарао́нъ и все́ мно́же­с­т­во крѣ́пости его́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И ты́, сы́не человѣ́чь, прорцы́ на го́ры Изра́илевы и рцы́:
 • го́ры Изра́илевы, слы́шите сло́во Госпо́дне, сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же рече́ вра́гъ на вы́: бла́гоже, пусты́ня вѣ́чная во одержа́нiе на́мъ бы́сть:
 • того́ ра́ди прорцы́ и рцы́: та́ко глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: зане́ бы́ти ва́мъ погубле́нымъ и безче́стнымъ и воз­ненави́дѣнымъ от­ язы́къ окре́стныхъ ва́мъ, е́же бы́ти ва́мъ во одержа́нiе про́чымъ язы́комъ, и взыдо́сте и бы́сте въ поноше́нiе усте́нъ и во укори́зну страна́мъ:
 • сего́ ра́ди, го́ры Изра́илевы, слы́шите сло́во Госпо́дне, сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь гора́мъ и холмо́мъ, и пото́комъ и де́бремъ, и поля́намъ и опустоше́нымъ, и разоре́нымъ и градо́мъ оста́вленымъ, и́же бы́ша въ плѣне́нiе и въ попра́нiе оста́в­шымъ язы́комъ окре́стнымъ.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: а́ще не во огни́ рве́нiя мо­его́ глаго́лахъ на про́чыя язы́ки и на Идуме́ю всю́, я́ко да́ша зе́млю мою́ себѣ́ во одержа́нiе со весе́лiемъ [от­ всего́ се́рдца], обезче́стив­ше ду́шы, е́же потреби́ти пово­ева́нiемъ:
 • того́ ра́ди прорцы́ на зе́млю Изра́илеву и рцы́ гора́мъ и холмо́мъ, и поля́намъ и де́бремъ: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ во рве́нiи мо­е́мъ и въ я́рости мо­е́й глаго́лахъ, за укори́зну, ю́же прiя́сте от­ язы́къ.
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ воз­дви́гну ру́ку мою́ на язы́ки, и́же о́крестъ ва́съ, ті́и безче́стiе свое́ прiи́мутъ.
 • Ва́­ше же гро́здiе и пло́дъ ва́шъ, го́ры Изра́илевы, поядя́тъ лю́дiе мо­и́, я́ко надѣ́ют­ся прiити́.
 • Я́ко се́, а́зъ къ ва́мъ, и при­­зрю́ на вы́, и воз­дѣ́лаете и насѣ́ете:
 • и умно́жу въ ва́съ человѣ́ки, ве́сь до́мъ Изра́илевъ до конца́, и населя́т­ся гра́ди, и пусты́ни оградя́т­ся:
 • и умно́жу ва́съ людьми́ и ското́мъ, и умно́жат­ся и воз­расту́тъ, и вселю́ ва́съ я́коже пре́жде, и бла́го сотворю́ ва́мъ я́коже бы́в­шымъ пре́жде ва́съ, и уразумѣ́ете, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь:
 • и нарожду́ въ ва́съ человѣ́ки лю́ди моя́ Изра́иля, и наслѣ́дятъ ва́съ, и бу́дете и́мъ во одержа́нiе, и не при­­ложите́ ктому́ безча́дни бы́ти от­ ни́хъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поне́же глаго́лаша тебѣ́: земля́ пояда́ющая человѣ́ки ты́ еси́, и безча́дная от­ язы́ка, тво­его́ была́ еси́:
 • того́ ра́ди человѣ́ковъ ктому́ не поя́си и язы́ка тво­его́ не обезча́диши ктому́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И не услы́шит­ся въ ва́съ ктому́ безче́стiе язы́ковъ, и укори́зны люді́й не прiи́мете ктому́, и язы́къ тво́й не бу́детъ безъ ча́дъ ктому́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, до́мъ Изра́илевъ всели́ся на земли́ сво­е́й, и оскверни́ша ю́ путе́мъ сво­и́мъ и кумíрми сво­и́ми и нечистота́ми сво­и́ми, и по нечистотѣ́ мѣ́сячная иму́щiя бы́сть пу́ть и́хъ предъ лице́мъ мо­и́мъ:
 • и излiя́хъ я́рость мою́ на ня́, кро́ви ра́ди, ю́же пролiя́ша на зе́млю, и кумíрми сво­и́ми оскверни́ша ю́,
 • и разсы́пахъ я́ во язы́ки и развѣ́яхъ я́ во страны́: по пути́ и́хъ по начина́нiю и́хъ суди́хъ и́мъ.
 • И внидо́ша во язы́ки, въ ня́же внидо́ша та́мо, и оскверни́ша и́мя мое́ свято́е, внегда́ глаго́латися и́мъ: лю́дiе Госпо́дни сі́и и от­ земли́ сво­ея́ изыдо́ша.
 • И пощади́хъ я́ и́мене ра́ди мо­его́ свята́го е́же оскверни́ша до́мъ Изра́илевъ во язы́цѣхъ, а́може внидо́ша.
 • Того́ ра́ди рцы́ до́му Изра́илеву: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: не ва́мъ а́зъ творю́, до́ме Изра́илевъ, но и́мене мо­его́ ра́ди свята́го, е́же оскверни́сте во язы́цѣхъ, та́мо а́може внидо́сте.
 • И освящу́ и́мя мое́ вели́кое, оскверне́н­ное во язы́цѣхъ, е́же оскверни́сте средѣ́ и́хъ, и уразумѣ́ютъ язы́цы, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, внегда́ освящу́ся въ ва́съ предъ очи́ма и́хъ.
 • И воз­му́ вы́ от­ язы́къ и соберу́ вы́ от­ всѣ́хъ земе́ль, и введу́ вы́ въ зе́млю ва́шу,
 • и воскроплю́ на вы́ во́ду чи́сту, и очи́ститеся от­ всѣ́хъ нечисто́тъ ва́шихъ и от­ всѣ́хъ кумíровъ ва́шихъ, и очи́щу ва́съ.
 • И да́мъ ва́мъ се́рдце но́во и ду́хъ но́въ да́мъ ва́мъ, и от­иму́ се́рдце ка́мен­ное от­ пло́ти ва́­шея и да́мъ ва́мъ се́рдце пло́тяно, и Ду́хъ мо́й да́мъ въ ва́съ:
 • и сотворю́, да въ за́повѣдехъ мо­и́хъ хо́дите, и суды́ моя́ сохраните́ и сотворите́ я́.
 • И вселите́ся на земли́, ю́же да́хъ отце́мъ ва́шымъ, и бу́дете ми́ въ лю́ди, а́зъ же бу́ду ва́мъ въ Бо́га.
 • И спасу́ вы́ от­ всѣ́хъ нечисто́тъ ва́шихъ [и очи́щу вы́ от­ грѣ́хъ ва́шихъ всѣ́хъ], и при­­зову́ пшени́цу и умно́жу ю́, и не да́мъ на вы́ гла́да:
 • и распложу́ пло́дъ древе́сный и плоды́ се́лныя, я́ко да не прiи́мете ктому́ гла́дныя укори́зны во язы́цѣхъ.
 • И помяне́те пути́ своя́ злы́я и начина́нiя ва́ша не блага́я, и воз­негоду́ете предъ лице́мъ и́хъ о беззако́нiихъ ва́шихъ и о ме́рзостехъ ва́шихъ.
 • Не ва́съ ра́ди а́зъ творю́, до́ме Изра́илевъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, вѣ́стно да бу́детъ ва́мъ, [до́ме Изра́илевъ:] постыди́теся и усрами́теся от­ путі́й ва́шихъ, до́ме Изра́илевъ.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: во о́ньже де́нь очи́щу вы́ от­ всѣ́хъ беззако́нiй ва́шихъ и населю́ гра́ды, и соградя́т­ся пусты́ни,
 • и земля́ поги́бшая воз­дѣ́лает­ся вмѣ́сто того́, я́ко погубле́на бы́сть предъ очи́ма вся́каго мимоходя́щаго:
 • и реку́тъ: земля́ о́ная поги́бшая бы́сть я́ко вертогра́дъ сла́дости, и гра́ди опустѣ́в­шiи и разоре́н­нiи и раско́пан­нiи, забра́лы утвержде́н­ни ста́ша:
 • и уразумѣ́ютъ язы́цы, ели́цы оста́нут­ся о́крестъ ва́съ, я́ко а́зъ Госпо́дь воз­гради́хъ разоре́н­ныя и насади́хъ погубле́н­ныя: а́зъ Госпо́дь глаго́лахъ и сотворю́.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, еще́ обря́щуся до́му Изра́илеву, е́же сотвори́ти и́мъ: умно́жу и́хъ я́ко о́вцы, человѣ́ки я́ко о́вцы святы́я,
 • я́ко о́вцы Иерусали́мли во пра́здникахъ его́, та́ко бу́дутъ гра́ди опустѣ́в­шiи по́лни ста́дъ человѣ́ческихъ: и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ Госпо́дь.
 • В одиннадцатом году, в третьем месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! скажи фараону, царю Египетскому, и народу его: кому ты равняешь себя в величии твоем?
 • Вот, Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высокий ростом; вершина его находилась среди толстых сучьев.
 • Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым.
 • Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался.
 • На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы.
 • Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод.
 • Кедры в саду Божием не затемняли его; кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его, ни одно дерево в саду Божием не равнялось с ним красотою своею.
 • Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева Едемские в саду Божием завидовали ему.
 • Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, –
 • за то Я отдал его в руки властителю народов; он поступил с ним, как надобно; за беззаконие его Я отверг его.
 • И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы; и на все долины упали ветви его; и сучья его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли, и оставили его.
 • На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери.
 • Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду; ибо все они будут преданы смерти, в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу.
 • Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, Я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем.
 • Шумом падения его Я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Едема, отличные и наилучшие Ливанские, все, пьющие воду;
 • ибо и они с ним отошли в преисподнюю, к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его, среди народов.
 • Итак которому из дерев Едемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревами Едемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных, с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог.
 • И ты, сын человеческий, изреки пророчество на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы! слушайте слово Господне.
 • Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: «а! а! и вечные высоты достались нам в удел»,
 • то изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: за то, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, –
 • за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога: так говорит Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам, и оставленным городам, которые сделались добычею и посмеянием прочим окрестным народам;
 • за это так говорит Господь Бог: в огне ревности Моей Я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю Мою во владение себе, с сердечною радостью и с презрением в душе обрекая ее в добычу себе.
 • Посему изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам: так говорит Господь Бог: вот, Я изрек сие в ревности Моей и в ярости Моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов.
 • Посему так говорит Господь Бог: Я поднял руку Мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой.
 • А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро придут.
 • Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы.
 • И поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города и застроены развалины.
 • И умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что Я Господь.
 • И приведу на вас людей, народ Мой, Израиля, и они будут владеть тобою, земля! и ты будешь наследием их и не будешь более делать их бездетными.
 • Так говорит Господь Бог: за то, что говорят о вас: «ты – земля, поедающая людей и делающая народ твой бездетным»:
 • за то уже не будешь поедать людей и народа твоего не будешь вперед делать бездетным, говорит Господь Бог.
 • И не будешь более слышать посмеяния от народов, и поругания от племен не понесешь уже на себе, и народа твоего вперед не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими; путь их пред лицем Моим был как нечистота женщины во время очищения ее.
 • И Я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими.
 • И Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям; Я судил их по путям их и по делам их.
 • И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят: «они – народ Господа, и вышли из земли Его».
 • И пожалел Я святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел.
 • Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли.
 • И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их.
 • И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу.
 • И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас.
 • И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.
 • Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять.
 • И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом.
 • И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода.
 • И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода.
 • Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши.
 • Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев.
 • Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины,
 • и опустошенная земля будет возделываема, быв пустынею в глазах всякого мимоходящего,
 • тогда скажут: «эта опустелая земля сделалась, как сад Едемский; и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены».
 • И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал – и сделал.
 • Так говорит Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву, умножу их людьми как стадо.
 • Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города, и узнают, что Я Господь.