Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, прорцы́ на па́стыри Изра́илевы, прорцы́ и рцы́ па́стыремъ: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь:
 • оле, па́стырiе Изра́илевы! еда́ пасу́тъ па́стырiе сами́хъ себе́? не ове́цъ ли пасу́тъ па́стырiе? се́, млеко́ ядите́ и во́лною одѣва́етеся и ту́чное закала́ете, а ове́цъ мо­и́хъ не пасе́те:
 • изнемо́гшаго не подъя́сте и боля́щаго не уврачева́сте, и сокруше́н­наго не обяза́сте и заблужда́ющаго не обрати́сте, и поги́бшаго не взыска́сте и крѣ́пкое оскорби́сте трудо́мъ и вла́стiю наказа́сте я́ и наруга́нiемъ.
 • И разсы́пашася о́вцы моя́, поне́же не имѣ́яху па́стырей, и бы́ша на изъяде́нiе всѣ́мъ звѣре́мъ се́лнымъ.
 • И расточи́шася о́вцы моя́ по всѣ́мъ гора́мъ и [заблуди́ша] по всѣ́мъ холмо́мъ высо́кимъ, и на лицы́ всея́ земли́ разсы́пашася о́вцы моя́, и не бѣ́ взыска́ющаго, ни обраща́ющаго.
 • Того́ ра́ди, о, па́стырiе, слы́шите сло́во Госпо́дне:
 • живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, поне́же учине́на су́ть стада́ моя́ въ расхище́нiе, и о́вцы моя́ бы́ша во снѣде́нiе всѣ́мъ звѣре́мъ се́лнымъ, зане́же нѣ́сть па́стырей, и не по­иска́ша па́стырiе ове́цъ мо­и́хъ, но пасо́ша па́стырiе сами́хъ себе́, а ове́цъ мо­и́хъ не пасо́ша:
 • сего́ ра́ди, па́стырiе, слы́шите сло́во Госпо́дне,
 • сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ на па́стыри, и взыщу́ ове́цъ мо­и́хъ от­ ру́къ и́хъ, и от­ста́влю я́ от­ па́­ст­вы ове́цъ мо­и́хъ, и не бу́дутъ пасти́ и́хъ па́стырiе: ниже́ сами́хъ себе́ и́мутъ пасти́, и от­иму́ о́вцы моя́ изъ у́стъ и́хъ, и ктому́ не бу́дутъ и́мъ на изъяде́нiе.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ взыщу́ ове́цъ мо­и́хъ и при­­сѣщу́ и́хъ:
 • я́коже при­­сѣща́етъ пасту́хъ па́­ст­ву свою́ въ де́нь, егда́ е́сть о́блаченъ и мгля́нъ, средѣ́ ове́цъ сво­и́хъ разлуче́ныхъ, та́ко взыщу́ ове́цъ мо­и́хъ и изба́влю я́ от­ вся́каго мѣ́ста, а́може су́ть разсы́паны въ де́нь о́блаченъ и при­­мра́ченъ.
 • И изведу́ я́ от­ язы́къ и соберу́ я́ от­ стра́нъ, и введу́ я́ въ зе́млю и́хъ и упасу́ я́ на гора́хъ Изра́илевыхъ и въ де́брехъ и во все́мъ селе́нiи земли́,
 • на па́жити бла́зѣ упасу́ я́, на горѣ́ высо́цѣ Изра́илевѣ: и бу́дутъ огра́ды и́хъ та́мо, и у́спнутъ и почі́ютъ та́мо въ пи́щи бла́зѣ, и на па́жити ту́чнѣ упасу́т­ся на гора́хъ Изра́илевыхъ.
 • А́зъ упасу́ о́вцы моя́ и а́зъ упоко́ю я́, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • Сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: поги́бшее взыщу́ и заблуди́в­шее обращу́, и сокруше́н­ное обяжу́ и немощно́е укрѣплю́, и крѣ́пкое снабдю́ и упасу́ я́ съ судо́мъ.
 • И вы́, о́вцы моя́, сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ разсужду́ между́ овце́ю и овце́ю, и овно́мъ и козло́мъ.
 • Не дово́лно ли ва́мъ, я́ко на бла́зѣй па́жити пасо́стеся, и оста́нокъ па́жити ва́­шея нога́ми ва́шими попира́сте, и устоя́в­шуюся во́ду пива́сте, и оста́нокъ нога́ми ва́шими воз­муща́сте,
 • и о́вцы моя́ попра́нiемъ но́гъ ва́шихъ живя́ху, и воз­муще́н­ную во́ду нога́ми ва́шими пiя́ху?
 • Того́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ разсужду́ между́ овча́темъ си́льнымъ и между́ овча́темъ немощны́мъ.
 • Ре́брами и плеща́ми ва́шими рѣ́ясте и рога́ми ва́шими бодо́сте, и вся́кое немощно́е пха́сте, до́ндеже изгна́сте я́ во́нъ:
 • и спасу́ о́вцы моя́, и ктому́ не бу́дутъ на разграбле́нiе, и разсужду́ между́ овча́темъ и овча́темъ, и между́ овно́мъ и овно́мъ:
 • и воз­ста́влю и́мъ па́стыря еди́наго, и упасе́тъ я́, раба́ мо­его́ дави́да, то́й упасе́тъ я́, [и то́й упоко́итъ я́,] и бу́детъ и́мъ па́стырь,
 • а́зъ же Госпо́дь бу́ду и́мъ въ Бо́га, и ра́бъ мо́й дави́дъ кня́зь средѣ́ и́хъ: а́зъ Госпо́дь глаго́лахъ.
 • И завѣща́ю дави́дови завѣ́тъ ми́рный, и потреблю́ звѣ́ри злы́ от­ земли́, и вселя́т­ся въ пусты́ни, упова́юще у́спнутъ въ дубра́вахъ.
 • И да́мъ и́мъ о́крестъ горы́ мо­ея́ благослове́нiе, и испущу́ до́ждь ва́мъ во вре́мя свое́, до́ждь благослове́нiя.
 • И древеса́ на по́ли дадя́тъ пло́дъ сво́й, и земля́ да́стъ си́лу свою́, и вселя́т­ся на земли́ сво­е́й съ наде́ждею ми́ра, и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, егда́ сокрушу́ у́зы и́га и́хъ: и изба́влю я́ изъ руки́ порабо́тив­шихъ я́,
 • и не бу́дутъ ктому́ во плѣне́нiе язы́комъ, и звѣ́рiе земні́и не поядя́тъ и́хъ ктому́: и вселя́т­ся съ наде́ждею, и не бу́детъ устраша́яй и́хъ.
 • И воз­ста́влю и́мъ са́дъ ми́ренъ, и не бу́дутъ ктому́ ма́лы число́мъ на земли́, и не бу́дутъ погубле́ни гла́домъ на земли́, и не прiи́мутъ ктому́ укоре́нiя от­ язы́къ:
 • и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ и́хъ съ ни́ми, а ті́и лю́дiе мо­и́ до́мъ Изра́илевъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь:
 • вы́ же о́вцы моя́ и о́вцы па́­ст­вы мо­ея́ есте́, и а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри?
 • Вы ели тук и во́лною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли.
 • Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью.
 • И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому.
 • Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их.
 • Посему, пастыри, выслушайте слово Господне.
 • Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были на расхищение и без пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя полевого, и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а овец Моих не пасли, –
 • за то, пастыри, выслушайте слово Господне.
 • Так говорит Господь Бог: вот, Я – на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их.
 • Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их.
 • Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный.
 • И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей.
 • Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых; там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых.
 • Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог.
 • Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде.
 • Вас же, овцы Мои, – так говорит Господь Бог, – вот, Я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом.
 • Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими,
 • так что овцы Мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими?
 • Посему так говорит им Господь Бог: вот, Я Сам буду судить между овцою тучною и овцою тощею.
 • Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, –
 • то Я спасу овец Моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою.
 • И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он будет у них пастырем.
 • И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это.
 • И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах.
 • Дарую им и окрестностям холма Моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения.
 • И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои; и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что Я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их.
 • Они не будут уже добычею для народов, и полевые звери не будут пожирать их; они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их.
 • И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от народов.
 • И узнают, что Я, Господь Бог их, с ними, и они, дом Израилев, Мой народ, говорит Господь Бог,
 • и что вы – овцы Мои, овцы паствы Моей; вы – человеки, а Я Бог ваш, говорит Господь Бог.
 • 耶 和 华 的 话 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 你 要 向 以 色 列 的 牧 人 发 预 言 , 攻 击 他 们 , 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 祸 哉 。 以 色 列 的 牧 人 只 知 牧 养 自 己 。 牧 人 岂 不 当 牧 养 群 羊 麽 。
 • 你 们 吃 脂 油 , 穿 羊 毛 , 宰 肥 壮 的 , 却 不 牧 养 群 羊 。
 • 瘦 弱 的 , 你 们 没 有 养 壮 。 有 病 的 , 你 们 没 有 医 治 。 受 伤 的 , 你 们 没 有 缠 裹 。 被 逐 的 , 你 们 没 有 领 回 。 失 丧 的 , 你 们 没 有 寻 梢 。 但 用 强 暴 严 严 地 辖 制 。
 • 因 无 牧 人 , 羊 就 分 散 。 既 分 散 , 便 作 了 一 切 野 兽 的 食 物 。
 • 我 的 羊 在 诸 山 间 , 在 各 高 冈 上 流 离 , 在 全 地 上 分 散 , 无 人 去 寻 , 无 人 去 找 。
 • 所 以 , 你 们 这 些 牧 人 要 听 耶 和 华 的 话 。
 • 主 耶 和 华 说 , 我 指 着 我 的 永 生 起 誓 , 我 的 羊 因 无 牧 人 就 成 为 掠 物 , 也 作 了 一 切 野 兽 的 食 物 。 我 的 牧 人 不 寻 梢 我 的 羊 。 这 些 牧 人 只 知 牧 养 自 己 , 并 不 牧 养 我 的 羊 。
 • 所 以 你 们 这 些 牧 人 要 听 耶 和 华 的 话 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 与 牧 人 为 敌 , 必 向 他 们 的 手 追 讨 我 的 羊 , 使 他 们 不 再 牧 放 群 羊 。 牧 人 也 不 再 牧 养 自 己 。 我 必 救 我 的 羊 脱 离 他 们 的 口 , 不 再 作 他 们 的 食 物 。
 • 主 耶 和 华 如 此 说 , 看 哪 , 我 必 亲 自 寻 梢 我 的 羊 , 将 它 们 寻 见 。
 • 牧 人 在 羊 群 四 散 的 日 子 怎 样 寻 梢 他 的 羊 , 我 必 照 样 寻 梢 我 的 羊 。 这 些 羊 在 密 云 黑 暗 的 日 子 散 到 各 处 , 我 必 从 那 里 救 回 它 们 来 。
 • 我 必 从 万 民 中 领 出 它 们 , 从 各 国 内 聚 集 它 们 , 引 导 它 们 归 回 故 土 , 也 必 在 以 色 列 山 上 一 切 溪 水 旁 边 , 境 内 一 切 可 居 之 处 牧 养 它 们 。
 • 我 必 在 美 好 的 草 场 牧 养 它 们 。 它 们 的 圈 必 在 以 色 列 高 处 的 山 上 , 它 们 必 在 佳 美 之 圈 中 躺 卧 , 也 在 以 色 列 山 肥 美 的 草 场 吃 草 。
 • 主 耶 和 华 说 , 我 必 亲 自 作 我 羊 的 牧 人 , 使 它 们 得 以 躺 卧 。
 • 失 丧 的 , 我 必 寻 梢 。 被 逐 的 , 我 必 领 回 。 受 伤 的 , 我 必 缠 裹 。 有 病 的 , 我 必 医 治 。 只 是 肥 的 壮 的 , 我 必 除 灭 , 也 要 秉 公 牧 养 它 们 。
 • 我 的 羊 群 哪 , 论 到 你 们 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 在 羊 与 羊 中 间 , 公 绵 羊 与 公 山 羊 中 间 施 行 判 断 。
 • 你 们 这 些 肥 壮 的 羊 , 在 美 好 的 草 场 吃 草 还 以 为 小 事 麽 。 剩 下 的 草 , 你 们 竟 用 蹄 践 踏 了 。 你 们 喝 清 水 , 剩 下 的 水 , 你 们 竟 用 蹄 搅 浑 了 。
 • 至 于 我 的 羊 , 只 得 吃 你 们 所 践 踏 的 , 喝 你 们 所 搅 浑 的 。
 • 所 以 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 必 在 肥 羊 和 瘦 羊 中 间 施 行 判 断 。
 • 因 为 你 们 用 胁 用 肩 拥 挤 一 切 瘦 弱 的 , 又 用 角 抵 触 , 以 致 使 它 们 四 散 。
 • 所 以 , 我 必 拯 救 我 的 群 羊 不 再 作 掠 物 。 我 也 必 在 羊 和 羊 中 间 施 行 判 断 。
 • 我 必 立 一 牧 人 照 管 他 们 , 牧 养 他 们 , 就 是 我 的 仆 人 大 卫 。 他 必 牧 养 他 们 , 作 他 们 的 牧 人 。
 • 我 耶 和 华 必 作 他 们 的 神 , 我 的 仆 人 大 卫 必 在 他 们 中 间 作 王 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 我 必 与 他 们 立 平 安 的 约 , 使 恶 兽 从 境 内 断 绝 , 他 们 就 必 安 居 在 旷 野 , 躺 卧 在 林 中 。
 • 我 必 使 他 们 与 我 山 的 四 围 成 为 福 源 , 我 也 必 叫 时 雨 落 下 , 必 有 福 如 甘 霖 而 降 。
 • 田 野 的 树 必 结 果 , 地 也 必 有 出 产 。 他 们 必 在 故 土 安 然 居 住 。 我 折 断 他 们 所 负 的 轭 , 救 他 们 脱 离 那 以 他 们 为 奴 之 人 的 手 。 那 时 , 他 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 他 们 必 不 再 作 外 邦 人 的 掠 物 , 地 上 的 野 兽 也 不 再 吞 吃 他 们 。 却 要 安 然 居 住 , 无 人 惊 吓 。
 • 我 必 给 他 们 兴 起 有 名 的 植 物 。 他 们 在 境 内 不 再 为 饥 荒 所 灭 , 也 不 再 受 外 邦 人 的 羞 辱 ,
 • 必 知 道 我 , 耶 和 华 他 们 的 神 是 与 他 们 同 在 的 , 并 知 道 他 们 以 色 列 家 是 我 的 民 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。
 • 你 们 作 我 的 羊 , 我 草 场 上 的 羊 , 乃 是 以 色 列 人 , 我 也 是 你 们 的 神 。 这 是 主 耶 和 华 说 的 。