Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, обрати́ лице́ твое́ къ горѣ́ сеи́ръ и прорцы́ на ню́ и рцы́ е́й:
 • сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ на тя́, горо́ сеи́ръ, и простру́ ру́ку мою́ на тя́ и поста́влю тя́ пу́сту, и опустѣ́еши,
 • и во градѣ́хъ тво­и́хъ пусты́ню сотворю́, и ты́ въ пусты́ню бу́деши, и уразумѣ́еши, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • Поне́же бы́сть въ тебѣ́ вражда́ вѣ́чная, и при­­сѣдѣ́ла еси́ до́му Изра́илеву лука́в­ст­вомъ, руко́ю враго́въ съ мече́мъ во вре́мя печа́ли и́хъ и во вре́мя непра́вды, на послѣ́докъ:
 • сего́ ра́ди живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, поне́же въ кро́ви согрѣши́ла еси́, и кро́вь пожене́тъ тя́, кро́вь воз­ненави́дѣла еси́, и кро́вь иждене́тъ тя́.
 • И поста́влю го́ру сеи́ръ пу́сту и опустѣ́в­шу, и погублю́ от­ нея́ человѣ́ки и скоты́, [и при­­ходя́ша и от­ходя́ща:]
 • и напо́лню я́звеными тво­и́ми хо́лмы твоя́ и де́бри твоя́, и на всѣ́хъ по́лехъ тво­и́хъ я́звенiи мече́мъ паду́тъ въ тебѣ́:
 • и пу́сту во вѣ́къ поста́влю тя́, и гра́ди тво­и́ не населя́т­ся ктому́, и уразумѣ́еши, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • Поне́же рекла́ еси́: о́ба язы́ка и о́бѣ странѣ́ мо­и́ бу́дутъ, и воз­му́ и́хъ въ наслѣ́дiе, а Госпо́дь та́мо е́сть:
 • сего́ ра́ди живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, и сотворю́ тебѣ́ по враждѣ́ тво­е́й и по ре́вности тво­е́й, ю́же сотвори́ла еси́ от­ ненавидѣ́нiя къ ни́мъ, и позна́нъ бу́ду тобо́ю, егда́ и́мамъ тебе́ суди́ти, и уразумѣ́еши, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • Слы́шахъ гла́съ всѣ́хъ хуле́нiй тво­и́хъ, я́же глаго́лала еси́: го́ры Изра́илевы пу́сты даны́ на́мъ во снѣ́дь:
 • и велерѣ́чила еси́ на мя́ усты́ тво­и́ми и умно́жила на мя́ словеса́, а́зъ же услы́шахъ.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: во весе́лiи всея́ земли́ пу́сту тя́ сотворю́:
 • я́коже пора́довалася еси́ о наслѣ́дiй до́му Изра́илева, я́ко поги́бе, та́ко сотворю́ тебѣ́: пуста́ бу́деши, горо́ сеи́ръ, и вся́ Идуме́а потреби́т­ся, и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ и́хъ.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! обрати лице твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество
 • и скажи ей: так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, гора Сеир! и простру на тебя руку Мою и сделаю тебя пустою и необитаемою.
 • Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь и узнаешь, что Я Господь.
 • Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели:
 • за это – живу Я! говорит Господь Бог – сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя; так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя.
 • И сделаю гору Сеир пустою и безлюдною степью и истреблю на ней приходящего и возвращающегося.
 • И наполню высоты ее убитыми ее; на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом.
 • Сделаю тебя пустынею вечною, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что Я Господь.
 • Так как ты говорила: «эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там»:
 • за то, – живу Я! говорит Господь Бог, – поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю Себя им, когда буду судить тебя.
 • И узнаешь, что Я, Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря: «опустели! нам отданы на съедение!»
 • Вы величались предо Мною языком вашим и умножали речи ваши против Меня; Я слышал это.
 • Так говорит Господь Бог: когда вся земля будет радоваться, Я сделаю тебя пустынею.
 • Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю Я и с тобою: опустошена будешь, гора Сеир, и вся Идумея вместе, и узнают, что Я Господь.
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
 • υἱὲ ἀνθρώπου ἐπι­́στρεψον τὸ προ­́σωπόν σου ἐπ᾿ ὄρος Σηιρ καὶ προ­φήτευσον ἐπ᾿ αὐτὸ
 • καὶ εἰπόν τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπι­̀ σέ ὄρος Σηιρ καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπι­̀ σὲ καὶ δώσω σε ἔρημον καὶ ἐρημωθήσῃ
 • καὶ ταῖς πόλεσίν σου ἐρημίαν ποιήσω καὶ σὺ ἔρημος ἔσῃ καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
 • ἀν­τὶ τοῦ γενέσθαι σε ἐχθρὰν αἰωνίαν καὶ ἐνεκάθισας τῷ οἴκῳ Ισραηλ δόλῳ ἐν χειρὶ ἐχθρῶν μαχαίρᾳ ἐν καιρῷ ἀδικίας ἐπ᾿ ἐσχάτῳ
 • δια­̀ τοῦτο ζῶ ἐγώ λέγει κύριος κύριος εἰ μὴν εἰς αἷμα ἥμαρτες καὶ αἷμά σε διώξε­ται
 • καὶ δώσω τὸ ὄρος Σηιρ εἰς ἔρημον καὶ ἠρημωμένον καὶ ἀπο­λῶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀνθρώπους καὶ κτήνη
 • καὶ ἐμπλή­σω τῶν τραυματιῶν σου τοὺς βουνοὺς καὶ τὰς φάραγγάς σου καὶ ἐν πᾶσι τοῖς πεδίοις σου τετραυματισ­μέ­νοι μαχαίρᾳ πεσοῦν­ται ἐν σοί
 • ἐρημίαν αἰώνιον θήσομαί σε καὶ αἱ πόλεις σου οὐ μὴ κατοικηθῶσιν ἔτι καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
 • δια­̀ τὸ εἰπεῖν σε τὰ δύο ἔθνη καὶ αἱ δύο χῶραι ἐμαὶ ἔσον­ται καὶ κληρο­νο­μήσω αὐτάς καὶ κύριος ἐκεῖ ἐστιν
 • δια­̀ τοῦτο ζῶ ἐγώ λέγει κύριος καὶ ποιήσω σοι κατα­̀ τὴν ἔχθραν σου καὶ γνωσθήσομαί σοι ἡνίκα ἂν κρίνω σε
 • καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἤκουσα τῆς φωνῆς τῶν βλασφημιῶν σου ὅτι εἶπας τὰ ὄρη Ισραηλ ἔρημα ἡμῖν δέδοται εἰς κατα­́βρωμα
 • καὶ ἐμεγαλορημόνησας ἐπ᾿ ἐμὲ τῷ στόματί σου ἐγὼ ἤκουσα
 • τάδε λέγει κύριος ἐν τῇ εὐφροσύνῃ πάσης τῆς γῆς ἔρημον ποιήσω σε
 • ἔρημον ἔσῃ ὄρος Σηιρ καὶ πᾶσα ἡ Ιδουμαία ἐξαναλωθή­σε­ται καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν
 • Et factus est sermo Domini ad me dicens:
 • «Fili hominis, pone faciem tuam adversum montem Seir et propheta de eo et dices illi:
 • Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego ad te, mons Seir; et extendam manum meam super te et dabo te desolatum atque desertum.
 • Urbes tuas demoliar, et tu desertus eris et scies quia ego Dominus.
 • Eo quod fueris inimicus sempiternus et concluseris filios Israel in manus gladii in tempore afflictionis eorum, in tempore poenae extremae;
 • propterea, vivo ego, dicit Dominus Deus, sanguini tradam te, et sanguis te persequetur et, cum sanguinem non oderis, sanguis persequetur te.
 • Et dabo montem Seir desolatum atque desertum et auferam de eo euntem et redeuntem
 • et implebo montes eius occisorum suorum, in collibus tuis et in vallibus tuis, atque in omnibus torrentibus tuis interfecti gladio cadent.
 • In solitudines sempiternas tradam te, et civitates tuae non habitabuntur, et scietis quoniam ego Dominus.
 • Eo quod dixeris: "Duae gentes et duae terrae meae erunt, et hereditate possidebo eas!", cum Dominus esset ibi;
 • propterea, vivo ego, dicit Dominus Deus, faciam iuxta iram tuam et secundum zelum tuum, quem fecisti odio habens eos, et notus efficiar in eis, cum te iudicavero.
 • Et scies quia ego Dominus audivi universa opprobria tua, quae locutus es de montibus Israel dicens: "Deserti nobis ad devorandum dati sunt!".
 • Et insurrexistis super me ore vestro et vociferati estis vobis adversum me verba vestra; ego audivi.
 • Haec dicit Dominus Deus: Laetante universa terra, in solitudinem te redigam;
 • sicuti gavisus es super hereditatem domus Israel, eo quod fuerit dissipata, sic faciam tibi: dissipatus eris, mons Seir, et Idumaea omnis, et scient quia ego Dominus.
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Обрати свой взор против горной страны Сеир и произнеси пророчество о ней.
 • Скажи ей: „Так говорит Господь Бог: Я иду против тебя, горная страна Сеир! Я занес над тобою Мою руку, Я сделаю тебя пустыней необитаемой!
 • Я превращу твои города в руины, и ты станешь пустыней, и поймешь, что Я — Господь!
 • За твою вековечную ненависть, за то, что ты подняла меч на сынов Израилевых, когда пришла к ним беда, время расплаты,
 • за это, клянусь Собою, — говорит Господь Бог, — Я залью тебя кровью, кровопролитие будет преследовать тебя по пятам! Не гнушалась ты кровопролитием, вот и будет оно преследовать тебя по пятам!
 • Я превращу горы Сеира в пустыню из пустынь, и никто не будет по ним ходить.
 • Я наполню трупами горы Сеира! На холмах, в долинах и в лощинах будут лежать убитые мечом!
 • Вечной пустыней Я сделаю тебя, и города твои никогда не будут заселены вновь. И поймете вы, что Я — Господь!
 • Ты говорила:, Эти две страны, земли этих двух народов станут нашими, мы завладеем ими́, — хотя там был Господь!
 • Но клянусь Собою, — говорит Господь Бог, — Я отплачу тебе за ярость твою, за зависть, которую ты питала к сынам Израилевым, за ненависть твою к ним! Я явлю Себя сынам Израилевым — как твой Судия!
 • И поймешь ты, что Я — Господь. Слышал Я, как ты глумилась над горами Израилевыми:, Опустошены они! Стали нашей добычей!'
 • Ты в своих речах превозносилась передо Мною, говорила наглые слова против Меня! Слышал Я это!
 • Так говорит Господь Бог: в то самое время, когда вся земля будет ликовать, Я тебя превращу в пустыню!
 • Ты радовалась, что владения народа Израилева стали пустыней — вот и тебя Я подвергну той же участи! Ты сама станешь пустыней, горная страна Сеир, — вся страна Эдомская! И поймут, что Я — Господь!”»