Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, обрати́ лице́ твое́ къ горѣ́ сеи́ръ и прорцы́ на ню́ и рцы́ е́й:
 • сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ на тя́, горо́ сеи́ръ, и простру́ ру́ку мою́ на тя́ и поста́влю тя́ пу́сту, и опустѣ́еши,
 • и во градѣ́хъ тво­и́хъ пусты́ню сотворю́, и ты́ въ пусты́ню бу́деши, и уразумѣ́еши, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • Поне́же бы́сть въ тебѣ́ вражда́ вѣ́чная, и при­­сѣдѣ́ла еси́ до́му Изра́илеву лука́в­ст­вомъ, руко́ю враго́въ съ мече́мъ во вре́мя печа́ли и́хъ и во вре́мя непра́вды, на послѣ́докъ:
 • сего́ ра́ди живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, поне́же въ кро́ви согрѣши́ла еси́, и кро́вь пожене́тъ тя́, кро́вь воз­ненави́дѣла еси́, и кро́вь иждене́тъ тя́.
 • И поста́влю го́ру сеи́ръ пу́сту и опустѣ́в­шу, и погублю́ от­ нея́ человѣ́ки и скоты́, [и при­­ходя́ша и от­ходя́ща:]
 • и напо́лню я́звеными тво­и́ми хо́лмы твоя́ и де́бри твоя́, и на всѣ́хъ по́лехъ тво­и́хъ я́звенiи мече́мъ паду́тъ въ тебѣ́:
 • и пу́сту во вѣ́къ поста́влю тя́, и гра́ди тво­и́ не населя́т­ся ктому́, и уразумѣ́еши, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • Поне́же рекла́ еси́: о́ба язы́ка и о́бѣ странѣ́ мо­и́ бу́дутъ, и воз­му́ и́хъ въ наслѣ́дiе, а Госпо́дь та́мо е́сть:
 • сего́ ра́ди живу́ а́зъ, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь, и сотворю́ тебѣ́ по враждѣ́ тво­е́й и по ре́вности тво­е́й, ю́же сотвори́ла еси́ от­ ненавидѣ́нiя къ ни́мъ, и позна́нъ бу́ду тобо́ю, егда́ и́мамъ тебе́ суди́ти, и уразумѣ́еши, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • Слы́шахъ гла́съ всѣ́хъ хуле́нiй тво­и́хъ, я́же глаго́лала еси́: го́ры Изра́илевы пу́сты даны́ на́мъ во снѣ́дь:
 • и велерѣ́чила еси́ на мя́ усты́ тво­и́ми и умно́жила на мя́ словеса́, а́зъ же услы́шахъ.
 • Сего́ ра́ди та́ко глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: во весе́лiи всея́ земли́ пу́сту тя́ сотворю́:
 • я́коже пора́довалася еси́ о наслѣ́дiй до́му Изра́илева, я́ко поги́бе, та́ко сотворю́ тебѣ́: пуста́ бу́деши, горо́ сеи́ръ, и вся́ Идуме́а потреби́т­ся, и увѣ́дятъ, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь Бо́гъ и́хъ.
 • И было ко мне слово Господне:
 • сын человеческий! обрати лице твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество
 • и скажи ей: так говорит Господь Бог: вот, Я – на тебя, гора Сеир! и простру на тебя руку Мою и сделаю тебя пустою и необитаемою.
 • Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь и узнаешь, что Я Господь.
 • Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели:
 • за это – живу Я! говорит Господь Бог – сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя; так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя.
 • И сделаю гору Сеир пустою и безлюдною степью и истреблю на ней приходящего и возвращающегося.
 • И наполню высоты ее убитыми ее; на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом.
 • Сделаю тебя пустынею вечною, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что Я Господь.
 • Так как ты говорила: «эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там»:
 • за то, – живу Я! говорит Господь Бог, – поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю Себя им, когда буду судить тебя.
 • И узнаешь, что Я, Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря: «опустели! нам отданы на съедение!»
 • Вы величались предо Мною языком вашим и умножали речи ваши против Меня; Я слышал это.
 • Так говорит Господь Бог: когда вся земля будет радоваться, Я сделаю тебя пустынею.
 • Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю Я и с тобою: опустошена будешь, гора Сеир, и вся Идумея вместе, и узнают, что Я Господь.
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­́ς με λέγων
 • υἱὲ ἀνθρώπου ἐπι­́στρεψον τὸ προ­́σωπόν σου ἐπ᾿ ὄρος Σηιρ καὶ προ­φήτευσον ἐπ᾿ αὐτὸ
 • καὶ εἰπόν τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπι­̀ σέ ὄρος Σηιρ καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπι­̀ σὲ καὶ δώσω σε ἔρημον καὶ ἐρημωθήσῃ
 • καὶ ταῖς πόλεσίν σου ἐρημίαν ποιήσω καὶ σὺ ἔρημος ἔσῃ καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
 • ἀν­τὶ τοῦ γενέσθαι σε ἐχθρὰν αἰωνίαν καὶ ἐνεκάθισας τῷ οἴκῳ Ισραηλ δόλῳ ἐν χειρὶ ἐχθρῶν μαχαίρᾳ ἐν καιρῷ ἀδικίας ἐπ᾿ ἐσχάτῳ
 • δια­̀ τοῦτο ζῶ ἐγώ λέγει κύριος κύριος εἰ μὴν εἰς αἷμα ἥμαρτες καὶ αἷμά σε διώξε­ται
 • καὶ δώσω τὸ ὄρος Σηιρ εἰς ἔρημον καὶ ἠρημωμένον καὶ ἀπο­λῶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀνθρώπους καὶ κτήνη
 • καὶ ἐμπλή­σω τῶν τραυματιῶν σου τοὺς βουνοὺς καὶ τὰς φάραγγάς σου καὶ ἐν πᾶσι τοῖς πεδίοις σου τετραυματισ­μέ­νοι μαχαίρᾳ πεσοῦν­ται ἐν σοί
 • ἐρημίαν αἰώνιον θήσομαί σε καὶ αἱ πόλεις σου οὐ μὴ κατοικηθῶσιν ἔτι καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος
 • δια­̀ τὸ εἰπεῖν σε τὰ δύο ἔθνη καὶ αἱ δύο χῶραι ἐμαὶ ἔσον­ται καὶ κληρο­νο­μήσω αὐτάς καὶ κύριος ἐκεῖ ἐστιν
 • δια­̀ τοῦτο ζῶ ἐγώ λέγει κύριος καὶ ποιήσω σοι κατα­̀ τὴν ἔχθραν σου καὶ γνωσθήσομαί σοι ἡνίκα ἂν κρίνω σε
 • καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἤκουσα τῆς φωνῆς τῶν βλασφημιῶν σου ὅτι εἶπας τὰ ὄρη Ισραηλ ἔρημα ἡμῖν δέδοται εἰς κατα­́βρωμα
 • καὶ ἐμεγαλορημόνησας ἐπ᾿ ἐμὲ τῷ στόματί σου ἐγὼ ἤκουσα
 • τάδε λέγει κύριος ἐν τῇ εὐφροσύνῃ πάσης τῆς γῆς ἔρημον ποιήσω σε
 • ἔρημον ἔσῃ ὄρος Σηιρ καὶ πᾶσα ἡ Ιδουμαία ἐξαναλωθή­σε­ται καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν
 • וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר׃
 • בֶּן־אָדָם שִׂים פָּנֶיךָ עַל־הַר שֵׂעִיר; וְהִנָּבֵא עָלָיו׃
 • וְאָמַרְתָּ לּוֹ, כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה, הִנְנִי אֵלֶיךָ הַר־שֵׂעִיר; וְנָטִיתִי יָדִי עָלֶיךָ, וּנְתַתִּיךָ שְׁמָמָה וּמְשַׁמָּה׃
 • עָרֶיךָ חָרְבָּה אָשִׂים, וְאַתָּה שְׁמָמָה תִהְיֶה; וְיָדַעְתָּ כִּי־אֲנִי יְהוָה׃
 • יַעַן, הֱיוֹת לְךָ אֵיבַת עוֹלָם, וַתַּגֵּר אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל עַל־יְדֵי־חָרֶב; בְּעֵת אֵידָם, בְּעֵת עֲוֹן קֵץ׃
 • לָכֵן חַי־אָנִי, נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה, כִּי־לְדָם אֶעֶשְׂךָ וְדָם יִרְדֲּפֶךָ; אִם־לֹא דָם שָׂנֵאתָ וְדָם יִרְדֲּפֶךָ׃
 • וְנָתַתִּי אֶת־הַר שֵׂעִיר, לְשִׁמְמָה וּשְׁמָמָה; וְהִכְרַתִּי מִמֶּנּוּ עֹבֵר וָשָׁב׃
 • וּמִלֵּאתִי אֶת־הָרָיו חֲלָלָיו; גִּבְעוֹתֶיךָ וְגֵאוֹתֶיךָ וְכָל־אֲפִיקֶיךָ, חַלְלֵי־חֶרֶב יִפְּלוּ בָהֶם׃
 • שִׁמְמוֹת עוֹלָם אֶתֶּנְךָ, וְעָרֶיךָ לֹא תֵישַׁבְנָה (תָשֹׁבְנָה); וִידַעְתֶּם כִּי־אֲנִי יְהוָה׃
 • יַעַן אֲמָרְךָ אֶת־שְׁנֵי הַגּוֹיִם וְאֶת־שְׁתֵּי הָאֲרָצוֹת לִי תִהְיֶינָה וִירַשְׁנוּהָ; וַיהוָה שָׁם הָיָה׃
 • לָכֵן חַי־אָנִי, נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה, וְעָשִׂיתִי, כְּאַפְּךָ וּכְקִנְאָתְךָ, אֲשֶׁר עָשִׂיתָה, מִשִּׂנְאָתֶיךָ בָּם; וְנוֹדַעְתִּי בָם כַּאֲשֶׁר אֶשְׁפְּטֶךָ׃
 • וְיָדַעְתָּ כִּי־אֲנִי יְהוָה, שָׁמַעְתִּי אֶת־כָּל־נָאָצוֹתֶיךָ, אֲשֶׁר אָמַרְתָּ עַל־הָרֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר שָׁמֵמָה (שָׁמֵמוּ); לָנוּ נִתְּנוּ לְאָכְלָה׃
 • וַתַּגְדִּילוּ עָלַי בְּפִיכֶם, וְהַעְתַּרְתֶּם עָלַי דִּבְרֵיכֶם; אֲנִי שָׁמָעְתִּי׃ ס
 • כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה; כִּשְׂמֹחַ כָּל־הָאָרֶץ, שְׁמָמָה אֶעֱשֶׂה־לָּךְ׃
 • כְּשִׂמְחָתְךָ לְנַחְלַת בֵּית־יִשְׂרָאֵל עַל אֲשֶׁר־שָׁמֵמָה כֵּן אֶעֱשֶׂה־לָּךְ; שְׁמָמָה תִהְיֶה הַר־שֵׂעִיר וְכָל־אֱדוֹם כֻּלָּהּ, וְיָדְעוּ כִּי־אֲנִי יְהוָה׃ פ