Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И бы́сть на мнѣ́ рука́ Госпо́дня, и изведе́ мя въ Ду́сѣ Госпо́дни и поста́ви мя́ средѣ́ по́ля: се́ же бя́ше по́лно косте́й человѣ́ческихъ:
 • и обведе́ мя о́крестъ и́хъ о́коло, и се́, мно́ги зѣло́ на лицы́ по́ля, и се́, су́хи зѣло́.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, оживу́тъ ли ко́сти сiя́? И реко́хъ: Го́споди Бо́же, ты́ вѣ́си сiя́.
 • И рече́ ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, прорцы́ на ко́сти сiя́ и рече́ши и́мъ: ко́сти сухі́я, слы́шите сло́во Госпо́дне:
 • се́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь косте́мъ си́мъ: се́, а́зъ введу́ въ ва́съ ду́хъ живо́тенъ
 • и да́мъ на ва́съ жи́лы, и воз­веду́ на ва́съ пло́ть и простру́ по ва́мъ ко́жу, и да́мъ Ду́хъ мо́й въ ва́съ, и оживете́ и увѣ́сте, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь.
 • И прореко́хъ, я́коже заповѣ́да ми́ Госпо́дь. И бы́сть гла́съ внегда́ ми́ проро́че­с­т­вовати, и се́, тру́съ, и совокупля́хуся ко́сти, ко́сть къ ко́сти, ка́яждо ко соста́ву сво­ему́.
 • И ви́дѣхъ, и се́, бы́ша и́мъ жи́лы, и пло́ть растя́ше, и восхожда́­ше [и протяже́ся] и́мъ ко́жа верху́, ду́ха же не бя́ше въ ни́хъ.
 • И рече́ ко мнѣ́: прорцы́ о ду́сѣ, прорцы́, сы́не человѣ́чь, и рцы́ ду́хови: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: от­ четы́рехъ вѣ́тровъ прiиди́, ду́ше, и вду́ни на ме́ртвыя сiя́, и да оживу́тъ.
 • И прореко́хъ, я́коже повелѣ́ ми́, и вни́де въ ня́ ду́хъ жи́зни, и ожи́ша и ста́ша на нога́хъ сво­и́хъ, собо́ръ мно́гъ зѣло́.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́ глаго́ля: сы́не человѣ́чь, сiя́ ко́сти ве́сь до́мъ Изра́илевъ е́сть, ті́и бо глаго́лютъ: су́хи бы́ша ко́сти на́шя, поги́бе наде́жда на́ша, убiе́ни бы́хомъ.
 • Того́ ра́ди прорцы́ [сы́не человѣ́чь] и рцы́ къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ от­ве́рзу гро́бы ва́шя и изведу́ ва́съ от­ гро́бъ ва́шихъ, лю́дiе мо­и́, и введу́ вы́ въ зе́млю Изра́илеву:
 • и увѣ́сте, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь, внегда́ от­ве́рсти ми́ гро́бы ва́шя, е́же воз­вести́ ми ва́съ от­ гробо́въ ва́шихъ, лю́дiе мо­и́: и да́мъ Ду́хъ мо́й въ ва́съ, и жи́ви бу́дете,
 • и поста́влю вы́ на земли́ ва́­шей, и увѣ́сте, я́ко а́зъ Госпо́дь: глаго́лахъ и сотворю́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́ глаго́ля:
 • сы́не человѣ́чь, воз­ми́ себѣ́ же́злъ еди́нъ и напиши́ на не́мъ Иу́ду и сы́ны Изра́илевы при­­лежа́щыя къ нему́: и же́злъ вторы́й воз­ми́ себѣ́ и напиши́ на не́мъ Ио́сифа, же́злъ Ефре́мовъ, и вся́ сы́ны Изра́илевы при­­ложи́в­шыяся къ нему́:
 • и совокупи́ я́ дру́гъ ко дру́гу себѣ́ въ же́злъ еди́нъ, е́же связа́ти я́, и бу́дутъ [вку́пѣ] въ руцѣ́ тво­е́й:
 • и бу́детъ, егда́ реку́тъ къ тебѣ́ сы́нове люді́й тво­и́хъ, вопроша́юще: не воз­вѣсти́ши ли на́мъ ты́, что́ су́ть сiя́ тебѣ́?
 • и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ по­иму́ пле́мя Ио́сифово, е́же е́сть въ руцѣ́ Ефре́мовѣ, и племена́ Изра́илева при­­лежа́щая къ нему́, и да́мъ я́ въ пле́мя Иу́дино, и бу́дутъ въ же́злъ еди́нъ въ руцѣ́ Иу́динѣ.
 • И бу́дутъ жезли́, на ни́хже писа́ти бу́деши, въ руцѣ́ тво­е́й предъ очи́ма и́хъ,
 • и рече́ши къ ни́мъ: сiя́ глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: се́, а́зъ по­е́млю ве́сь до́мъ Изра́илевъ от­ среды́ язы́ковъ, а́може внидо́ша, и соберу́ я́ от­ всѣ́хъ су́щихъ о́крестъ и́хъ и введу́ и́хъ въ зе́млю Изра́илеву,
 • и да́мъ я́ во язы́къ на земли́ мо­е́й и въ гора́хъ Изра́илевыхъ: и кня́зь еди́нъ бу́детъ во всѣ́хъ си́хъ царе́мъ, и не бу́дутъ ктому́ въ два́ язы́ка, ни раздѣля́т­ся ктому́ на два́ ца́р­ст­ва,
 • да не оскверня́ют­ся ктому́ въ кумíрѣхъ сво­и́хъ и въ ме́рзостехъ сво­и́хъ и во всѣ́хъ нече́стiихъ сво­и́хъ: и изба́влю я́ от­ всѣ́хъ беззако́нiй и́хъ, и́миже согрѣши́ша, и очи́щу я́, и бу́дутъ ми́ въ лю́ди, и а́зъ бу́ду и́мъ въ Бо́га.
 • И ра́бъ мо́й дави́дъ кня́зь средѣ́ и́хъ и па́стырь еди́нъ бу́детъ всѣ́хъ, я́ко въ за́повѣдехъ мо­и́хъ ходи́ти бу́дутъ и суды́ моя́ сохраня́тъ и сотворя́тъ я́,
 • и вселя́т­ся на земли́ сво­е́й, ю́же да́хъ рабу́ мо­ему́ Иа́кову, на не́йже жи́ша та́мо отцы́ и́хъ, и вселя́т­ся на не́й ті́и и сы́нове и́хъ и сы́нове сыно́въ и́хъ да́же до вѣ́ка: и дави́дъ ра́бъ мо́й кня́зь и́хъ бу́детъ во вѣ́къ.
 • И утвержу́ и́мъ завѣ́тъ ми́ренъ, и завѣ́тъ вѣ́ченъ бу́детъ съ ни́ми, и укореню́ я́ и умно́жу,
 • и да́мъ освяще́нiе мое́ посредѣ́ и́хъ во вѣ́къ, и бу́детъ вселе́нiе мое́ въ ни́хъ, и бу́ду и́мъ Бо́гъ, а они́ бу́дутъ ми́ лю́дiе:
 • и увѣ́дятъ язы́цы, я́ко а́зъ е́смь Госпо́дь освяща́яй я́, внегда́ бу́дутъ свята́я моя́ средѣ́ и́хъ во вѣ́къ.
 • Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей,
 • и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи.
 • И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это.
 • И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне!»
 • Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете.
 • И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь.
 • Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею.
 • И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них.
 • Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.
 • И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище.
 • И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии – весь дом Израилев. Вот, они говорят: «иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня».
 • Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву.
 • И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших,
 • и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это – и сделал, говорит Господь.
 • И было ко мне слово Господне:
 • ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: «Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним»; и еще возьми жезл и напиши на нем: «Иосифу»; это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним.
 • И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно.
 • И когда спросят у тебя сыны народа твоего: «не объяснишь ли нам, что это у тебя?»,
 • тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке Моей.
 • Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей перед глазами их,
 • то скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их.
 • На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства.
 • И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом.
 • А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их.
 • И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно.
 • И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки.
 • И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом.
 • И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во веки.
 • 耶 和 华 的 灵 ( 原 文 作 手 ) 降 在 我 身 上 。 耶 和 华 藉 他 的 灵 带 我 出 去 , 将 我 放 在 平 原 中 。 这 平 原 遍 满 骸 骨 。
 • 他 使 我 从 骸 骨 的 四 围 经 过 , 谁 知 在 平 原 的 骸 骨 甚 多 , 而 且 极 其 枯 乾 。
 • 他 对 我 说 , 人 子 阿 , 这 些 骸 骨 能 复 活 麽 。 我 说 , 主 耶 和 华 阿 , 你 是 知 道 的 。
 • 他 又 对 我 说 , 你 向 这 些 骸 骨 发 预 言 说 , 枯 乾 的 骸 骨 阿 , 要 听 耶 和 华 的 话 。
 • 主 耶 和 华 对 这 些 骸 骨 如 此 说 , 我 必 使 气 息 进 入 你 们 里 面 , 你 们 就 要 活 了 。
 • 我 必 给 你 们 加 上 筋 , 使 你 们 长 肉 , 又 将 皮 遮 蔽 你 们 , 使 气 息 进 入 你 们 里 面 , 你 们 就 要 活 了 。 你 们 便 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 于 是 , 我 遵 命 说 预 言 。 正 说 预 言 的 时 候 , 不 料 , 有 响 声 , 有 地 震 。 骨 与 骨 互 相 联 络 。
 • 我 观 看 , 见 骸 骨 上 有 筋 , 也 长 了 肉 , 又 有 皮 遮 蔽 其 上 , 只 是 还 没 有 气 息 。
 • 主 对 我 说 , 人 子 阿 , 你 要 发 预 言 , 向 风 发 预 言 , 说 主 耶 和 华 如 此 说 , 气 息 阿 , 要 从 四 方 ( 方 原 文 作 风 ) 而 来 , 吹 在 这 些 被 杀 的 人 身 上 , 使 他 们 活 了 。
 • 于 是 我 遵 命 说 预 言 , 气 息 就 进 入 骸 骨 , 骸 骨 便 活 了 , 并 且 站 起 来 , 成 为 极 大 的 军 队 。
 • 主 对 我 说 , 人 子 阿 , 这 些 骸 骨 就 是 以 色 列 全 家 。 他 们 说 , 我 们 的 骨 头 枯 乾 了 , 我 们 的 指 望 失 去 了 , 我 们 灭 绝 净 尽 了 。
 • 所 以 你 要 发 预 言 对 他 们 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 的 民 哪 , 我 必 开 你 们 的 坟 墓 , 使 你 们 从 坟 墓 中 出 来 , 领 你 们 进 入 以 色 列 地 。
 • 我 的 民 哪 , 我 开 你 们 的 坟 墓 , 使 你 们 从 坟 墓 中 出 来 , 你 们 就 知 道 我 是 耶 和 华 。
 • 我 必 将 我 的 灵 放 在 你 们 里 面 , 你 们 就 要 活 了 。 我 将 你 们 安 置 在 本 地 , 你 们 就 知 道 我 耶 和 华 如 此 说 , 也 如 此 成 就 了 。 这 是 耶 和 华 说 的 。
 • 耶 和 华 的 话 又 临 到 我 说 ,
 • 人 子 阿 , 你 要 取 一 根 木 杖 , 在 其 上 写 为 犹 大 和 他 的 同 伴 以 色 列 人 。 又 取 一 根 木 杖 , 在 其 上 写 为 约 瑟 , 就 是 为 以 法 莲 , 又 为 他 的 同 伴 以 色 列 全 家 。
 • 你 要 使 这 两 根 木 杖 接 连 为 一 , 在 你 手 中 成 为 一 根 。
 • 你 本 国 的 子 民 问 你 说 , 这 是 什 么 意 思 。 你 不 指 示 我 们 麽 。
 • 你 就 对 他 们 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 要 将 约 瑟 和 他 同 伴 以 色 列 支 派 的 杖 , 就 是 那 在 以 法 莲 手 中 的 , 与 犹 大 的 杖 一 同 接 连 为 一 , 在 我 手 中 成 为 一 根 。
 • 你 所 写 的 那 两 根 杖 要 在 他 们 眼 前 拿 在 手 中 ,
 • 要 对 他 们 说 , 主 耶 和 华 如 此 说 , 我 要 将 以 色 列 人 从 他 们 所 到 的 各 国 收 取 , 又 从 四 围 聚 集 他 们 , 引 导 他 们 归 回 本 地 。
 • 我 要 使 他 们 在 那 地 , 在 以 色 列 山 上 成 为 一 国 , 有 一 王 作 他 们 众 民 的 王 。 他 们 不 再 为 二 国 , 决 不 再 分 为 二 国 。
 • 也 不 再 因 偶 像 和 可 憎 的 物 , 并 一 切 的 罪 过 玷 污 自 己 。 我 却 要 救 他 们 出 离 一 切 的 住 处 , 就 是 他 们 犯 罪 的 地 方 。 我 要 洁 净 他 们 , 如 此 , 他 们 要 作 我 的 子 民 , 我 要 作 他 们 的 神 。
 • 我 的 仆 人 大 卫 必 作 他 们 的 王 。 众 民 必 归 一 个 牧 人 。 他 们 必 顺 从 我 的 典 章 , 谨 守 遵 行 我 的 律 例 。
 • 他 们 必 住 在 我 赐 给 我 仆 人 雅 各 的 地 上 , 就 是 你 们 列 祖 所 住 之 地 。 他 们 和 他 们 的 子 孙 , 并 子 孙 的 子 孙 , 都 永 远 住 在 那 里 。 我 的 仆 人 大 卫 必 作 他 们 的 王 , 直 到 永 远 。
 • 并 且 我 要 与 他 们 立 平 安 的 约 , 作 为 永 约 。 我 也 要 将 他 们 安 置 在 本 地 , 使 他 们 的 人 数 增 多 , 又 在 他 们 中 间 设 立 我 的 圣 所 , 直 到 永 远 。
 • 我 的 居 所 必 在 他 们 中 间 。 我 要 作 他 们 的 神 , 他 们 要 作 我 的 子 民 。
 • 我 的 圣 所 在 以 色 列 人 中 间 直 到 永 远 , 外 邦 人 就 必 知 道 我 是 叫 以 色 列 成 为 圣 的 耶 和 华 。
 • Простер Господь надо мной Свою руку — и унес меня Духом Своим и опустил посреди долины. И была та долина полна костей.
 • Он стал водить меня вокруг костей — их было несметное множество в той долине, и были они совершенно сухими.
 • Он сказал мне: «Человек! Могут ли эти кости ожить?» Я ответил: «Господь Бог! Это знаешь Ты один!»
 • Он сказал мне: «Произнеси пророчество этим костям, скажи им: „Кости сухие! Слушайте слово Господа!
 • Так говорит Господь этим костям: Я вложу в вас дух, и вы оживете.
 • Я прикреплю к вам сухожилия, наращу мясо и покрою вас кожей. Я дам вам дух, и вы оживете. И тогда поймете вы, что Я — Господь”».
 • И я произнес пророчество, как было мне велено. Когда я произносил это пророчество, раздался шум и земля задрожала — кости стали соединяться друг с другом.
 • И увидел я, что появились на них сухожилия, наросло мясо, а сверху покрыла их кожа. Но дыхания жизни в них еще не было.
 • Тогда Он сказал мне: «Произнеси пророчество духу, произнеси пророчество, человек, скажи духу: „Так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух , и вдохни жизнь в убитых — и они оживут!”»
 • И я произнес пророчество, как Он велел мне, и вошел в них дух, и они ожили. Встали они, и было их несметное полчище.
 • Тогда Он сказал мне: «Человек! Эти кости — народ Израилев, который говорит: Кости наши иссохли, погибла надежда, мы обречены!
 • Но произнеси пророчество, скажи им: „Так говорит Господь Бог: Я открою ваши могилы и выведу вас из могил, о народ Мой, и приведу вас на землю Израилеву!
 • И поймете вы, что Я — Господь, когда открою ваши могилы, когда выведу вас из могил, о Мой народ!
 • Мой дух Я вложу в вас, и вы оживете. Я дарую вам мирную жизнь на вашей земле, и вы поймете, что Я — Господь Бог. Так Я сказал и так Я сделаю! — говорит Господь Бог”».
 • И было мне слово Господа:
 • «Человек! Возьми дощечку и напиши на ней „Иуда и сыны Израилевы, что в союзе с ним”. Потом возьми другую дощечку и напиши на ней: „Иосиф и весь народ Израилев, что в союзе с ним”(это дощечка племени Ефре́ма).
 • И приложи их друг к другу, чтобы получилась одна дощечка, чтобы стали они в твоей руке единым целым.
 • И когда сыновья твоего народа спросят тебя: „Объясни, что это зна–чит?”,
 • скажи им: „Так говорит Господь Бог: Я возьму дощечку Иосифа и племен Израилевых, которые в союзе с ним (ныне она в руке Ефрема), и приложу к ней дощечку Иуды, чтобы получилась единая дощечка. Одним целым они будут в Моей руке”.
 • Эти две дощечки, на которых ты сделал надписи, держи в руке у всех на виду
 • и скажи: „Так говорит Господь Бог: Я уведу сынов Израилевых из владений чужих народов, к которым они пришли, соберу их отовсюду и приведу назад в их страну.
 • Там, на горах Израилевых, Я сделаю их единым народом, и один царь будет царствовать над всеми ними. И не будут больше они двумя народами, не будут больше разделяться на два царства.
 • Не будут больше оскверняться идолами своими, мерзостями и преступлениями. Я спасу их от отступничества, в которое они впали, Я очищу их, и станут они Моим народом, а Я буду — их Богом.
 • Раб Мой Давид будет царем над ними, один пастух будет над всеми ними. Они будут жить по Моим предписаниям, Мои законы будут соблюдать и исполнять их.
 • И будут жить они на этой земле, которую Я даровал рабу Моему Иакову и на которой жили их отцы. Там они будут жить — и дети их, и дети детей — вовеки! И раб Мой Давид вовеки будет вождем их.
 • Я заключу с ними договор, который принесет им благоденствие, и договор этот будет вечным. Я их сделаю многочисленными, и навеки Я поставлю среди них Мое святилище.
 • Там Я буду пребывать с ними. Я буду их Богом, а они будут Моим народом.
 • И святилище Мое будет вечно пребывать среди них — и тогда поймут народы, что Я, Господь, посвятил Израиль Себе!”»